Julkaisun tulostaminen

Publisher for Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Publisherin pääasiallinen käyttö on laadukkaiden tulostus julkaisujen tuottaminen. Ne voidaan tulostaa pöytä tulostimella tai lähettää kopio kauppaan tai kaupalliseen painatus kauppaan. Lisä tietoja siitä, miten voit valita näiden asetusten välillä, on kohdassa tulostaminen: Valitse Työpöytä, kopioi ostos ja painatus.

Huomautus: Esikatseluikkuna voi näkyä mustana ja valkoisena, vaikka julkaisussa olisi väriä, jos valittu tulostin ei tue väri tulostusta, tai jos valittu tulostin tukee väriä ja olet valinnut harmaasävyisen kooste asetus.

Missä Tulosta-komento on?

Publisher 2010 ja sitä uudemmissa versioissa Tulosta-komento on Backstage-näkymässä. Pääset Backstage-näkymään napsauttamalla Publisher Tiedosto-painike -näytön vasemmassa yläkulmassa olevaa tiedosto -väli lehteä. Tulostamisen lisäksi Backstage-näkymässä on komentoja, jotka koskevat tiedostojen tallentamista, avaamista ja sulkemista sekä tietoja nykyisestä julkaisusta ja julkaisun jakamisesta sekä Publisherin vaihto ehdoista.

Tulostus asetukset ja tulostuksen esikatselu

Tulostettava Backstage-näkymä näyttää tältä.

Publisherin tulostusasetusten yleisnäkymä

Tulostus asetukset ovat vasemmalla ja esikatseluruutu on oikealla. Vasemmalla olevat asetukset vaikuttavat tulostettavaan julkaisuun, kun taas oikeat asetukset vaikuttavat vain julkaisun näkymään.

Huomautus: Jotkin näistä komponenteista ovat riippuvaisia muista asetuksista. esimerkiksi väri-ohjaus objekti on käytettävissä vain, Jos tulostimesi voi tulostaa värillä, ja etu-ja takareunan läpinäkyvyys-liuku säädin on käytettävissä vain, jos valitset Tulosta paperin molemmille puolille.

Voit määrittää seuraavat asetukset tulostus asetusten avulla.

Publisher 2010:n tulostusasetukset

1

Tulostaminen

Kirjoita tulostettavien tulostus töiden kopioiden luku määrä ja paina Tulosta , jos haluat lähettää työn tulostimelle.

2

Tulostin

Käytettävissä olevien tulostimien luettelosta voit myös lisätä uuden tulostimen, käyttää tulostimen ominaisuuksiaja tulostaa tiedostoon.

3

Asetukset

Asetukset-osan avulla voit hallita seuraavia:

 • Sivut: voit valita tulostettavat sivut tai sivu alueet.

 • Sivuja arkille: Tässä voit määrittää, mihin paperi arkille julkaisu tulostuu ja miten julkaisun sivut määritetään paperille.

 • Paperi koko: Valitse julkaisun tulostamiseen käyttämäsi paperi arkkien koko ja tyylit.

 • Yksipuolinen/kaksipuolinen tulostus: Valitse, tulostetaanko paperin yhdelle vai molemmille puolille ja mitä reunaa haluat käyttää paperin kääntämistä varten.

 • Väri: Jos tulostimesi tukee väriä, voit valita väri-tai harmaasävytulostuksen.

 • Tallenna asetukset julkaisun kanssa: Jos tämä valinta ruutu on valittuna, Asetukset tallentuvat tähän julkaisuun.

Huomautus: Publisherissa sivun koko viittaa julkaisun työalueeseen. Paperi tai taulukko, koko on tulostuksessa käytettävän paperin kokoinen. Paperi arkilla voi olla useita sivuja, ja suuri sivu voi tulostua useaan taulukkoon.

Esikatseluruudun muutokset vastaavat tulostus asetuksissa tehtyjä muutoksia.

Publisher 2010:n esikatselu

Siinä on myös seuraavat tiedot:

1

Taulukon siirtyminen

Siirry julkaisun taulu koissa.

2

Etu-ja takapainikkeet

Nämä painikkeet ovat käytettävissä, kun tulostat paperin molemmille puolille: napsauttamalla tätä voit tarkastella laskenta taulukon etu-tai takasivua.

3

Zoomauksen liukusäädin

Lähennä ja loitonna julkaisua liu'uttamalla vasemmalle ja liu'uttamalla sitä oikealle.

4

Taulukon sovittaminen

Jos tarkastelet useampaa kuin yhtä taulukkoa, tätä painiketta lähennetään niin, että yksi taulukko tulee näkyviin.

5

Useiden taulu koiden tarkasteleminen

Jos julkaisu tulostetaan useille paperi arkeille, voit käyttää tätä painiketta, jos haluat esikatsella useampaa kuin yhtä taulukkoa kerrallaan.

6

Sivu numeroiden näyttäminen tai piilottaminen

Tällä liuku säätimellä saat näkyviin sivut, jotka on asetettu paperin paperille. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun tulostat julkaisua, jossa on useampi kuin yksi sivu arkille, kuten tervehdys kortti.

7

Viivainten näyttäminen tai piilottaminen

Näyttää tai piilottaa nykyisen valitun paperi arkin korkeuden ja leveyden viivaimet. Jos muutat paperin kokoa asetuksissa, viivaimet muuttuvat vastaavasti.

8

Läpinäkyvä näkymä-liuku säädin

f tulostat taulukon kahdelle sivulle, tämän liuku säätimen avulla voit siirtyä laskenta taulukon toiselle puolelle, kuten tulostaa tulostetun paperin kevyen taulukon päälle. Näin varmistat, että julkaisun rivit ovat oikein paperin molemmille puolille.

Julkaisun tulostaminen

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.

 2. Valitse Tulosta -osiossa tulostettavien kopioiden luku määrä tulostus työn kopioina.

 3. Varmista, että tulostin -osiossa on valittuna oikea tulostin.

  Esikatseluikkuna tulee näkyviin mustavalkoisena riippumatta siitä, onko julkaisussa väriä, jos et ole valinnut väri tulostinta.

 4. Asetukset -osiossa:

  1. Varmista, että oikeat sivu-tai osa-asetukset on valittu.

  2. Valitse muoto, jonka mukaan sivut asetetaan laskenta taulukkoon.

  3. Määritä paperin koko.

  4. Voit valita, tulostetaanko paperi arkin toiselle puolelle vai molempiin, ja tulostettaessa molemmille puolille, käännetäänkö paperi arkilla pitkällä vai lyhyellä sivulla.

  5. Jos tulostimesi voi käyttää väri tulostusta, valitse, haluatko tulostaa värin tai harmaasävykuvan.

 5. Napsauta Tulosta -painiketta, jos haluat lähettää julkaisun tulostimeen.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.

 2. Valitse Tulosta -osiossa tulostettavien kopioiden luku määrä tulostus työn kopioina.

 3. Napsauta Tulosta -painiketta, jos haluat lähettää julkaisun tulostimeen.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.

 2. Napsauta Asetukset -osiossa sivut -teksti ruutua.

 3. Kirjoita teksti ruutuun ensimmäisen tulostettavan sivun sivu numero, kirjoita tavu viiva ja kirjoita sitten tulostettavan väli lehden viimeinen sivu, esimerkiksi 2-4-kohta.

 4. Napsauta Tulosta -painiketta, jos haluat lähettää julkaisun tulostimeen.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.

 2. Napsauta Asetukset -osiossa sivut -teksti ruutua.

 3. Kirjoita teksti ruutuun ensimmäisen tulostettavan sivun sivu numero, kirjoita pilkku ja kirjoita sitten Seuraava sivu, jonka haluat tulostaa. Toista sama jokaiselle sivu numerolle, jonka haluat tulostaa, esimerkiksi 2, 4, 6, 8.

 4. Napsauta Tulosta -painiketta, jos haluat lähettää julkaisun tulostimeen.

Jos tulostat tarra-tai käynti kortteja, oletus asetus on useita kopioita arkille. Tämä tulostaa vähintään yhden kopion jokaisesta julkaisun sivusta, ja kullakin sivulla on erilliset paperi arkit. Kun valitset tämän asetuksen, asettelu asetukset -painike on käytettävissä, joten voit säätää reunusten apuviivoja, jos haluat suurentaa tai pienentää julkaisun kopioita, jotka sopivat yhdelle arkille. Jos esimerkiksi käynti kortti julkaisussa on kaksi sivua, kukin sivu, jossa on eri käynti kortti, ja valitset useita kopioita arkille ja 10 kopiota, sitten yhteensä 20 kopiota – 10 kopiota kustakin eri käynti kortista – on tulostetaan kahdelle paperille, yksi arkki kullekin sivulle.

 1. Valitse tiedosto _GT_Tulosta.

 2. Valitse Asetukset -kohdassa monta kopiota arkille ja valitse sitten kopioiden määrä.

 3. Napsauta Tulosta -painiketta, jos haluat lähettää julkaisun tulostimeen.

  Huomautukset: 

  • Jos napsautat yhtä sivua arkille, julkaisu tulostetaan paperi arkin keskelle.

  • Jos haluat tulostaa julkaisun yhden sivun arkille tietyssä kohdassa, valitse useita kopioitaarkille, valitse asettelu asetuksetja muuta sitten julkaisun sijaintia taulukossa säätämällä rivi asetukset, sarake asetukset sekä vaaka-ja pystysuuntaiset välit-arvot Lisää tulostus asetuksia-kohdassa. Tämä asetus on käytettävissä julkaisuissa, joiden sivu koot ovat pienemmät kuin paperi koot, kuten mainokset, käynti kortit ja tervehdys kortit.

Jos haluat tulostaa tarra-arkit, nimi laput tai käynti kortit, koko sarjan tulostaminen yhdelle arkille on yleensä erittäin tehokasta. Voit tehdä sen Publisherissa useita sivuja arkille -vaihto ehdon avulla Tulosta -sivulla. Kun valitset tämän asetuksen, asettelu asetukset -painike on käytettävissä, joten voit säätää reunusten apuviivoja, jos haluat suurentaa tai pienentää julkaisun kopioita, jotka sopivat yhdelle arkille. Jos sinulla on esimerkiksi 10 posti korttia, joissa on eri tietoja, ja valitset useita sivuja arkille ja yhden kopion, kaikki kymmenen sivua tulostetaan yhdelle arkille.

Huomautus: Tämä asetus on käytettävissä vain, kun julkaisun sivu koko on pienempi kuin laskenta taulukko, johon julkaisu on valittu tulostettavaksi.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.

 2. Valitse Asetukset -kohdassa useita sivuja arkille ja valitse sitten kopioiden luku määrä.

 3. Napsauta Tulosta -painiketta, jos haluat lähettää julkaisun tulostimeen.

Yhden tai useamman kopion tulostaminen julkaisusta

 1. Valitse Tiedosto-valikossa Tulosta.

 2. Anna tulostettavien kopioiden määrä Kopiot-kohdassa.

 3. Valitse muut haluamasi asetukset ja valitse sitten Tulosta.

Julkaisun tiettyjen sivujen tulostaminen

Voit tulostaa tällä hetkellä tarkastelemasi sivun valitsemalla Nykyinen sivu .

Sivu välin tulostaminen

 1. Valitse Tiedosto-valikossa Tulosta.

 2. Valitse Tulosta -valinta ikkunassa julkaisu-ja paperi asetukset -väli lehti.

 3. Valitse tulostus alueet-kohdassa sivut.

 4. Kirjoita teksti ruutuun ensimmäisen tulostettavan sivun sivu numero, kirjoita tavu viiva ja kirjoita sitten tulostettavan väli lehden viimeinen sivu, esimerkiksi 2-4,.

 5. Valitse Tulosta.

  Jos haluat tulostaa vain yhden sivun, kirjoita sama numero mistä -ja mihin -kenttiin.

Yksittäisten sivujen tulostaminen

 1. Valitse Tiedosto-valikossa Tulosta.

 2. Valitse Tulosta -valinta ikkunassa julkaisu-ja paperi asetukset -väli lehti.

 3. Valitse tulostus alueet-kohdassa sivut.

 4. Kirjoita teksti ruutuun ensimmäisen tulostettavan sivun sivu numero, kirjoita pilkku ja kirjoita sitten Seuraava sivu, jonka haluat tulostaa. Toista sama jokaiselle sivu numerolle, jonka haluat tulostaa, esimerkiksi 2, 4, 6, 8.

 5. Valitse Tulosta.

Sivun alkuun

Paperi arkille tulostettavien kopioiden määrän muuttaminen

Jos tulostat tarra-tai käynti kortteja, oletus asetus on useita kopioita arkille. Tämän asetuksen avulla voit säätää reunuksen apuviivoja, jos haluat suurentaa tai pienentää julkaisun kopioita, jotka sopivat yhdelle arkille. Jos esimerkiksi käynti kortti julkaisussa on kaksi sivua – kullakin sivulla on eri käynti kortti – ja valitset useita kopioita arkille ja kolme kopiota, yhteensä kuusi kopiota – kolme kopiota kustakin eri käynti kortista – ovat tulostetaan.

 1. Avaa tulostettava julkaisu, esimerkiksi tarra.

 2. Valitse Tiedosto-valikossa Tulosta ja napsauta sitten Julkaisu- ja paperiasetukset -välilehteä.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Valitse yksi sivu arkille.

  • Valitse monta kopiota arkille.

   Huomautukset: 

   • Jos napsautat yhtä sivua arkille, julkaisu tulostetaan paperi arkin keskelle.

   • Jos haluat tulostaa julkaisun yhden sivun arkille tietyssä kohdassa, valitse useita kopioitaarkille ja muuta sitten julkaisun sijaintia taulukossa säätämällä rivi asetukset-, sarake asetukset-ja vaaka-ja pystysuuntaiset välit-arvot Lisää tulostus asetuksia -kohdassa Tämä asetus on käytettävissä julkaisuissa, joiden sivu koot ovat pienemmät kuin paperi koot, kuten mainokset, käynti kortit ja tervehdys kortit.

   • Voit helpottaa julkaisun tasausta tietyn valmistajan tuotteeseen tai tulostaa julkaisun useita kopioita yhdelle paperi arkille ottamalla rajaus merkitkäyttöön.

Reunusten muuttaminen

Säätämällä reunuksia ja vaaka-ja pystysuuntaisia aukkoja voit muuttaa paperi arkille mahtuvan kopio määrän.

 1. Avaa tulostettava julkaisu.

 2. Valitse Tiedosto-valikossa Tulosta ja napsauta sitten Julkaisu- ja paperiasetukset -välilehteä.

 3. Tee Lisää tulostus asetuksia-kohdassa jokin seuraavista:

  • Jos haluat suurentaa tulostettavien kopioiden määrää, Pienennä sivu reunuksessa ja Vaaka -väli ruudussa olevia arvoja. Voit joutua myös muuttamaan pystysuuntaisen välin arvoa.

  • Jos haluat pienentää niiden kopioiden määrää, jotka sopivat yhteen, suurenna reunan reunuksia, Vaaka kuiluaja pystysuuntaisia väli kohtia.

Kun muutat reunuksia ja aukkoja, esikatseluikkunassa näkyy , kuinka monta kopiota paperi arkille on.

Vihje: Jos haluat tulostaa tietyn valmistajan tuotteeseen (esimerkiksi tarra-arkille), yritä tulostamista tyhjälle paperille ja varmista, että julkaisu on kohdistettu oikein tuotteeseen.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×