Office
Kirjaudu sisään

Julkaistun lomakemallin muokkaaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit tehdä muutoksia julkaistuun lomakemalliin muokkaamalla lomakemallin työkopiota ja julkaisemalla työkopion sitten uudelleen alkuperäiseen julkaisusijaintiin.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Yleiskatsaus

Lomakemallin toimimasta kopioiminen

Jos haluat julkaista muokatun lomakemallin tiedostokirjastoon

Jos haluat julkaista muokatun lomakemallin jaettu verkkokansio

Yleiskatsaus

Ennen kuin muokkaat julkaistua lomakemallia, mieti muutoksiesi mahdollisia vaikutuksia aiemmin luotuihin lomakkeisiin, jotka perustuvat lomakemalliin. Jos esimerkiksi muutat lomakemallin tietolähde, muutokset voivat poistaa pysyvästi aiemmin luotujen kyseiseen lomakemalliin perustuvien lomakkeiden tietoja.

Seuraavat lomakemalliin tehdyt muutokset voivat hävittää tietoja:

 • toistuvan kentän tai ryhmän määrittäminen tavalliseksi kentäksi tai ryhmäksi

 • Rich text -kenttä tietotyypin muuttaminen

 • kentän tai ryhmän nimeäminen uudelleen, siirtäminen tai poistaminen tietolähteestä

  Huomautus: Kun poistat ohjausobjektin lomakemallista, kyseiseen ohjausobjektiin sidottu kenttä tai ryhmä ja kyseisessä kentässä tai ryhmässä olevat tiedot säilyvät tietolähteessä. Kentän tai ryhmän tiedot eivät kuitenkaan näy lomakkeessa, koska poistit kyseiseen kenttään tai ryhmään sidotun ohjausobjektin. Jos poistat ohjausobjektin lomakemallista ja haluat käyttäjien pystyvän tarkastelemaan poistamaasi ohjausobjektiin sidotun kentän tai ryhmän tietoja, lisää lomakemalliin toinen ohjausobjekti ja sido sitten uusi ohjausobjekti aiemmin luotuun kenttään tai ryhmään.

Voit muokata julkaistua lomakemallia muokkaamalla ensin lomakemallin työkopiota. Työkopio on se lomakemallin versio, joka on tallennettu tietokoneeseen tai versionhallintaohjelmaan, kuten Microsoft Visual SourceSafeen. Kun olet muokannut työkopiota, voit julkaista sen julkaisusijaintiin. Jos sinulla ei ole työkopiota lomakemallista ja julkaiset lomakemallin asiakirjakirjastoon palvelimessa, jossa on käytössä Microsoft Windows SharePoint Services, tai jaettuun verkkokansioon, voit tallentaa lomakemallin kopion julkaisusijainnista tietokoneeseen. Tästä tallennetusta versiosta tulee työkopiosi. Sen jälkeen voit muokata työkopiota ja julkaista sen uudelleen alkuperäiseen julkaisusijaintiin. Kun julkaiset muokatun lomakemallin alkuperäiseen julkaisusijaintiin, muokattu versio korvaa alkuperäisen julkaistun lomakemallin.

Lomakemallin julkaiseminen ei tarkoita samaa kuin lomakemallin tallentaminen. Kun julkaiset lomakemallin, ohjattu julkaisutoiminto lisää lomakemallin julkaisusijainnin ja käsittelyohjeet siten, että käyttäjät voivat avata tähän lomakemalliin perustuvat lomakkeet. Kun tallennat lomakemallin, tallennat lomakemallin kopion samalla tavoin kuin jos tallentaisit tiedoston tietokoneeseen. Käytä ohjattua julkaisutoimintoa aina, kun haluat asettaa lomakemallin käyttäjien saataville täytettäväksi.

Sivun alkuun

Lomakemallin työkopion hankkiminen

Jos haluat muokata asiakirjakirjastoon tai jaettuun verkkosijaintiin julkaistua lomakemallia, eikä sinulla ole työkopiota lomakemallista, voit tallentaa lomakemallin työkopion julkaisusijainnista tietokoneeseen.

Vihje: Harkitse versionhallintaohjelman, kuten Microsoft Visual SourceSafen, käyttämistä lomakemallien työkopioiden hallitsemiseen.

Lomakemallin kopion tallentaminen asiakirjakirjastosta tietokoneeseen

 1. Avaa selain tiedostokirjastoon, jossa lomakemalli on julkaistu.

 2. Valitse asetukset -valikossa asetuksetja valitse sitten Lomakkeen kirjaston asetukset.

 3. Valitse Yleiset asetukset -kohdasta Lisäasetukset.

 4. Valitse Asiakirjamalli-osasta Muokkaa mallia.

  Lomakemallin avautuu Microsoft Office InfoPath.

 5. Valitse Microsoft Office InfoPath -valintaikkunassa Kyllä.

 6. Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.

 7. Valitse Microsoft Office InfoPath -valintaikkunassa OK.

 8. Etsi Tallenna nimellä -valintaikkunassa sijainti, johon haluat tallentaa kopion lomakemallista, ja valitse sitten Tallenna.

Lomakemallin kopion tallentaminen jaetusta verkkokansiosta tietokoneeseen

 1. Valitse Tiedosto -valikossa lomakemallin suunnitteleminen.

 2. Valitse Avaa lomakemalli -kohdasta Tässä tietokoneessa.

 3. Julkaistun lomakemallin jaettu verkkokansio selaamalla, valitse ensin lomakemalli ja valitse sitten Avaa.

 4. Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.

 5. Valitse Microsoft Office InfoPath -valintaikkunassa OK.

 6. Valitse Tallenna nimellä -valintaikkunassa sijainti, muita kuin alkuperäisen sijainti, johon toimimasta iPadin lomakemallin julkaiseminen ja valitse sitten Tallenna.

Huomautus: Älä tallenna lomakemallia jaettuun verkkokansioon, jossa julkaisit lomakemallin alunperin. Jos tallennat lomakemallin jaettuun verkkokansioon, korvaat aiemmin luodun lomakemallin. Jos korvaat aiemmin luodun lomakemallin, käyttäjät eivät voi avata aiemmin luotuja lomakkeita, jotka perustuvat kyseiseen lomakemalliin.

Sivun alkuun

Muokatun lomakemallin julkaiseminen uudelleen asiakirjakirjastoon

Jos käsittelet alunperin asiakirjakirjastoon julkaistua lomakemallia, voit julkaista lomakemallin työkopion uudelleen asiakirjakirjastoon, kun olet ensin tehnyt siihen tarvittavat muutokset.

 1. Napsauta Tiedosto-valikosta Julkaise.

 2. Napsauta ohjatussa julkaisutoiminnossa SharePoint-palvelimeen (InfoPath Forms Services ei ole pakollinen) ja napsauta sitten Seuraava.

 3. Kirjoita ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla SharePoint-sivuston sijainti, jossa julkaisit lomakemallin alunperin, ja valitse sitten Seuraava.

 4. Valitse ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla Asiakirjakirjasto ja valitse sitten Seuraava.

 5. Valitse ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla Päivitä lomakemalli aiemmin luodussa asiakirjakirjastossa, valitse sitten asiakirjakirjasto, jossa julkaisit lomakemallin alunperin, ja valitse sitten Seuraava.

 6. Valitse lomakemallin kentät, joiden haluat näkyvän asiakirjakirjaston oletusnäkymän sarakkeina.

  Toimintaohjeet

  1. Valitse Lisää.

  2. Valitse kenttä, jonka haluat lisätä tiedostokirjaston sarakkeeksi, ja tee sitten jompikumpi seuraavista:

   • Kirjoita sarakkeelle nimi Sarakkeen nimi -ruutuun.

   • Valitse sivustosarake Sivustosarakeryhmä-luettelosta ja valitse sitten nimi Sarakkeen nimi -luettelosta. Valitse lopuksi OK.

    Huomautus: Jos valitset toistuvan kentän tiedostokirjaston tietojen näyttämiseksi, voit määrittää, miten haluat näyttää kentän tiedostokirjastossa napsauttamalla arvoa Funktio-luettelossa. Voit valita, näytetäänkö kentän ensimmäinen arvo vai viimeinen arvo, lasketaanko kentän kaikkien esiintymien määrä yhteen vai yhdistetäänkö kaikki arvot.

  3. Valitse OK.

  Lisätietoja tietojen näyttämisestä asiakirjakirjaston sarakkeissa on Katso myös -osan linkeissä.

 7. Valitse ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla Julkaise.

  Jos lomakemalli julkaistaan, saat siitä vahvistuksen ohjatun toiminnon viimeisellä sivulla.

 8. Tee jompikumpi seuraavista:

  1. Jos haluat avata asiakirjakirjaston ja testata kyseiseen lomakemalliin perustuvan lomakkeen täyttämistä, valitse Avaa tämä asiakirjakirjasto -valintaruutu ja valitse sitten Sulje. Asiakirjakirjasto avataan Web-selaimessa. Kun valitset Uusi luettelopalkista, tähän lomakemalliin perustuva lomake avautuu InfoPathissa.

   Vihje: Jos haluat ilmoittaa käyttäjille, että lomakemalli on valmis täytettäväksi, lähetä heille sähköpostiviesti, jossa on linkki asiakirjakirjastoon, johon julkaisit lomakemallin.

  2. Voit lähettää sähköpostiviestin lomakkeen ja lomakemallin käyttäjille valitsemalla Lähetä lomake sähköpostin vastaanottajille -valintaruudun ja napsauttamalla sitten Sulje-painiketta.

   Tekstiosaan avautuu sähköpostiviesti ja lomake, jonka voit täyttää ja lähettää käyttäjille. Jos käyttäjillä on Microsoft Office Outlook 2007, he voivat täyttää lomakkeen avatessaan sähköpostiviestin. Outlookin tai muiden sähköpostisovellusten aiemmissa versioissa käyttäjät saavat lomakkeen sisältävän sähköpostiviestin, jossa lomakemalli on liitteenä. Käyttäjät voivat avata liitteenä olevan lomakemallin ja asentaa lomakemallin tietokoneeseen. Sen jälkeen käyttäjät voivat avata lomakeliitteen ja täyttää lomakkeen InfoPathissa.

   Vihje: Kirjoita sähköpostiviestin Johdanto-ruutuun käyttäjille muistutus, että vain luotetun lähettäjän sähköpostiviesteissä olevia liitteitä kannattaa avata.

Sivun alkuun

Muokatun lomakemallin julkaiseminen uudelleen jaettuun verkkokansioon

Jos käsittelet alunperin jaettuun verkkokansioon julkaistua lomakemallia, voit julkaista lomakemallin työkopion uudelleen jaettuun verkkokansioon, kun olet ensin tehnyt siihen tarvittavat muutokset.

 1. Napsauta Tiedosto-valikosta Julkaise.

 2. Napsauta ohjatussa julkaisutoiminnossa Verkkosijainti ja napsauta sitten Seuraava.

 3. Valitse ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla Selaa.

 4. Selaa jaettuun verkkokansioon, johon julkaisit alkuperäisen lomakemallin, napsauta lomakemallin nimeä ja valitse sitten OK.

 5. Vahvista ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla, että polku ja lomakemallin nimi ovat oikein Lomakemallin nimi -ruudussa, ja valitse sitten Seuraava.

 6. Jos sinulla on vaihtoehtoisen polun tämän jaettu verkkokansio, kuten julkisten Uniform Resource Locator (OSOITE), kirjoita ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla polku ruutuun.

 7. Valitse Seuraava.

 8. Valitse ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla Julkaise.

  Jos lomakemalli julkaistaan, saat siitä vahvistuksen ohjatun toiminnon viimeisellä sivulla.

 9. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat avata asiakirjakirjaston ja testata kyseiseen lomakemalliin perustuvan lomakkeen täyttämistä, valitse Avaa tämä asiakirjakirjasto -valintaruutu ja valitse sitten Sulje. Asiakirjakirjasto avataan Web-selaimessa. Kun valitset Asetukset-valikosta Uusi, tähän lomakemalliin perustuva lomake avautuu InfoPathissa.

   Vihje: Jos haluat ilmoittaa käyttäjille, että lomakemalli on valmis täytettäväksi, lähetä heille sähköpostiviesti, jossa on linkki asiakirjakirjastoon, johon julkaisit lomakemallin.

  • Voit lähettää sähköpostiviestin lomakkeen ja lomakemallin käyttäjille valitsemalla Lähetä lomake sähköpostin vastaanottajille -valintaruudun ja napsauttamalla sitten Sulje-painiketta.

   Tekstiosaan avautuu sähköpostiviesti ja lomake, jonka voit täyttää ja lähettää käyttäjille. Jos käyttäjillä on Microsoft Office Outlook 2007, he voivat täyttää lomakkeen avatessaan sähköpostiviestin. Outlookin tai muiden sähköpostisovellusten aiemmissa versioissa käyttäjät saavat lomakkeen sisältävän sähköpostiviestin, jossa lomakemalli on liitteenä. Käyttäjät voivat avata liitteenä olevan lomakemallin ja asentaa lomakemallin tietokoneeseen. Sen jälkeen käyttäjät voivat avata lomakeliitteen ja täyttää lomakkeen InfoPathissa.

   Vihje: Kirjoita sähköpostiviestin Johdanto-ruutuun käyttäjille muistutus, että vain luotetun lähettäjän sähköpostiviesteissä olevia liitteitä kannattaa avata.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×