Office
Kirjaudu sisään

Joustavuuden käyttö Microsoft Project Online -työpöytäsovelluksessa

Jos olet Project Online -tilaaja, voit käyttää joustavaa projektinhallintaa projektiesi seuraamiseen Project Online -työpöytäsovelluksessa. Projectin avulla voit luoda uusia joustavia menetelmiä hyödyntäviä projekteja tai käyttää joustavia näkymiä aiemmin luotuihin perinteisiin vesiputousprojekteihin. Projectin joustavien työkalujen avulla voit seurata projektejasi Scrum- tai Kanban-menetelmiä käyttäen, kuten tehtävätauluja tarkastelemalla, luomalla keskeneräisiä töitä ja sprinttejä seuraamalla sekä tarkastelemalla raportteja joustavista tilastoista.

Tärkeää: 

 • Joustavat työkalut ovat käytettävissä vain siinä Project-versiossa, joka tulee Project Online -tilauksen mukana. Tarkista, mitä Project-versiota käytät, avaamalla Project, valitsemalla Tiedosto ja valitsemalla sitten Tili. Katso kohtaa Tuotetiedot. Sinulla on tilausversio, jos näet seuraavan: Näyttökuva nimestä Tilaustuote: Microsoft Project Onlinen työpöytäsovellus siinä muodossa, missä se näkyy Projectin Tiedosto > Tili -osassa.

 • Eräät toiminnot esitellään sitä paitsi asteittain niille organisaatioille, jotka ovat määrittäneet käyttöön Office 365:n kohdennetut julkaisuasetukset. Tämä tarkoittaa, ettei tämä toiminto ehkä vielä näy tai se voi näyttää erilaiselta kuin ohjeartikkeleissa.

Tässä artikkelissa opit:

Joustavien menetelmien käyttö vesiputouksen ohessa

Katso seuraavasta videosta, miten voit määrittää osan vesiputousprojektistasi joustavaksi projektiksi.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Projektin tekeminen joustavaksi

Voit lisätä nykyiseen projektiisi joustavan tehtävätaulunäkymän tai voit aloittaa kokonaan uuden joustavan projektin.

Joustavan lisääminen nykyiseen projektiisi:   

 1. Avaa projekti ja valitse Projekti-välilehden Ominaisuudet-osassa Joustava.

  Näyttökuva Joustava-painikkeesta Project-valintanauhassa, Projekti-välilehdessä, Ominaisuudet-osassa

 2. Valitse Joustava menetelmä -valintaruudusta joko Scrum tai Kanban ja valitse sitten Ok.

  Näyttökuva joustavan menetelmän valintaikkunasta

Uuden Scrum- tai Kanban-projektin luominen:   

 • Avaa Project ja valitse malliluettelosta joko Scrum-projekti tai Kanban-projekti.

  Näyttökuva Scrum-projekti- ja Kanban-projektimalleja edustavista ruuduista

Kun olet valinnut joko Scrumin tai Kanbanin, näet Joustavat työkalut -valintanauhan, jonka komennot eroavat toisistaan hieman sen mukaan, kumman menetelmän olet valinnut.

Huomautus: Scrum-työkalut eroavat Projectissa Kanban-työkaluista lähinnä siten, että Scrum käyttää rajoitetun määräajan jaksoja, ns. sprinttejä, toistuvien tavoitteiden saavuttamiseen ja tavoitteen nopean vaihtamisen mahdollistamiseen, kun taas Kanban käyttää yhtä ainoaa käsittelemättömien tehtävien lokia ja keskittyy käynnissä olevan työn hallintaan parhaiden työtulosten varmistamiseksi.

Joustavien ominaisuuksien poistaminen tai menetelmien vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa Kanbanista Scrumiin tai poistaa joustavat ominaisuudet projektistasi:

 1. Valitse Projekti-välilehden Ominaisuudet-osassa Joustava.

 2. Valitse Joustava menetelmä -valintaruudussa Scrum, Kanban tai Ei mitään ja valitse sitten Ok.

Älä huolestu: vaikka vaihdatkin menetelmää tai poistat toiminnasta joustavat ominaisuudet, Project säilyttää kaikki tiedot, jotka olet lisännyt käyttäessäsi projektissasi joustavia näkymiä. Siinäkin tapauksessa että olet poistanut joustavat ominaisuudet toiminnasta, voit yhä tarkastella joustavia taulujasi ja luetteloitasi. Valitse Tehtävä-välilehden Näytä-ryhmässä alanuoli kohdan Gantt-kaavio vieressä ja valitse sitten Lisää näkymiä. Näytä-ruudussa voit valita näistä näkymistä riippumatta siitä, mitkä joustavat asetukset olet valinnut: Kaikki joustavat tehtävät, Käsittelemättömät-taulu, Käsittelemättömät-taulukko, Nykyinen Sprint-taulu, Nykyinen Sprint-taulukko, Sprint-suunnittelutaulu ja Sprint-suunnittelutaulukko. Katso lisätietoja näiden näkymien käytöstä kohdasta Joustavien ominaisuuksien käyttö Projectissa.

Joustavien ominaisuuksien käyttö Projectissa

Kun haluat suorittaa joustavan projektin Projectissa, sinun on ensimmäiseksi lisättävä tehtäviä Käsittelemättömiin, sitten määriteltävä tehtäviä sprintteihin (vain Scrumissa) ja lopuksi siirrettävä tehtäviä taulun kohdasta toiseen sitä mukaa kun työryhmäsi työstää niitä ja saa ne valmiiksi.

Näet kaikki joustavat tehtäväsi Gantt-kaavionäkymässä ja voit hallita niitä sekä perinteisillä vesiputousmenetelmillä että joustavilla menetelmillä. Voit myös suorittaa pelkästään osan perinteisestä projektista joustavaa menetelmää käyttäen. Katso Joustavien tehtävien hallinta Gantt-kaaviossa.

Tehtävien lisääminen Käsittelemättömiin

Projektin käsittelemättömät tarkoittaa tehtäväluetteloa, jota työryhmäsi ylläpitää suhteessa projektin suorittamiseen. Kanbanissa ja Scrumissa tämä on pitkä prioriteettijärjestysluettelo.

Tehtävien lisääminen Käsittelemättömiin:   

 1. Toimi seuraavasti:

  • Valitse Scrum-välilehden Näkymät-ryhmässä Suunnittelu ja siitä edelleen Sprint-suunnittelutaulu.

  • Valitse Kanban -välilehden Näkymät ‑ryhmässä Käsittelemättömät, sitten Käsittelemättömät-taulu.

 2. Valitse ensimmäisessä sarakkeessa, joko Ei sprinttiä, jos käytät Scrumia, tai Käsittelemättömät, jos käytät Kanbania, Uusi tehtävä, kirjoita tehtävän nimi ja valitse Lisää tai paina Enter.

  Näyttökuva Uusi tehtävä -ruudusta Sprint- tai Kanban-taulussa

 3. Jos haluat lisätä tehtävään tietoja, kuten resursseja, tehtäväyhteenvetoja tai muuta, kaksoisnapsauta tehtävää ja lisää tietoja Tehtävätiedot-valintaikkunassa.

Vihjeitä: Voit lisätä tietoja tehtäviin nopeammin käyttämällä taulukkonäkymää taulunäkymän sijasta:

 • Valitse Scrum-välilehden Näkymät-ryhmässä Suunnittelu ja siitä edelleen Sprint-suunnittelutaulukko.

 • Valitse Kanban -välilehden Näkymät ‑ryhmässä Käsittelemättömät, sitten Käsittelemättömät-taulukko.

Tehtävien määrittäminen sprintteihin (vain Scrumissa)

Kun luot Scrumissa luettelon tehtävistä projektillesi, lajittelet nämä tehtävät sprintteihin sen mukaan, milloin haluat ne valmiiksi. Ensin sinun täytyy määritellä sprintin pituus ja päivämäärät, sitten voit siirtää tehtävät määrättyihin sprintteihin.

Sprintin pituuden ja päivämäärien määrittäminen:   

 1. Valitse Scrum-välilehden Sprintit‑ryhmässä Säädä.

 2. Valitse Sprinttien hallinta -valintaikkunassa nimet sprinteillesi ja päätä sitten, miten pitkiä haluat niistä. Yksinkertaisin tapa luoda sprinttipäivämäärien lista on antaa Pituus ja Aloitus-päivämäärä ensimmäiselle sprintille ja antaa muille sprinteille vain Pituus. Project luo ensimmäisen sprintin aloituspäivämäärän perusteella aloitus- ja lopetuspäivämäärän muille sprinteillesi.

  Näyttökuva sprinttien hallinnan valintaikkunasta

 3. Valitse OK.

Tehtävien siirtäminen tiettyihin sprintteihin:   

 1. Valitse Scrum-välilehden Näkymät-ryhmässä Suunnittelu ja valitse sitten Sprint-suunnittelutaulu.

 2. Vedä Sprint-suunnittelutaulussa tehtäviä Ei sprinttiä -sarakkeesta siihen sprinttiin, jonka osana haluat suorittaa ne.

Vihjeitä: Voit määrittää tehtäviä sprintteihin myös taulukkonäkymässä Sprint-sarakkeen sisältöä muuttamalla. Taulukkonäkymään siirtyminen:

 • Valitse Scrum-välilehden Näkymät-ryhmässä Suunnittelu ja siitä edelleen Sprint-suunnittelutaulukko.

 • Valitse Kanban -välilehden Näkymät ‑ryhmässä Käsittelemättömät, sitten Käsittelemättömät-taulukko.

Tehtävien siirtäminen taulun yhdestä kohdasta toiseen

Kun ryhmät työskentelevät tehtävien kimpussa, voit siirtää niitä Scrum- tai Kanban-taulun yhdestä kohdasta toiseen seurataksesi, kuinka ne edistyvät ja tulevat valmiiksi.

 1. Toimi seuraavasti:

  • Valitse Scrum-välilehden Näkymät-ryhmässä Sprint ja siitä edelleen Nykyinen Sprint-taulu.

  • Valitse Kanban -välilehden Näkymät ‑ryhmässä Käsittelemättömät, sitten Käsittelemättömät-taulu.

 2. Project antaa kolme valmista saraketta, joista voit aloittaa: Seuraavaksi, Käynnissä ja Valmis.

  Näyttökuva Sprint-taulusta, jossa näkyvät Käsittelemättömät-, Seuraavana-, Käynnissä- ja Valmis-sarakkeet

  • Jos haluat vaihtaa sarakkeen nimen, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella, valitse Nimeä uudelleen, kirjoita uusi nimi ja valitse lopuksi Enter.

  • Jos haluat lisätä sarakkeita, valitse viimeisen sarakkeen oikealta puolelta Lisää uusi sarake, kirjoita sarakkeelle nimi ja paina lopuksi Enter.

 3. Vedä ja pudota tehtäviä niiden tilaa vastaaviin sarakkeisiin.

  Näyttökuva, jossa näkyy, miten tehtävä siirretään Käsittelemättömät-sarakkeesta Seuraavana-sarakkeeseen sprint-taulussa

Vihjeitä: Voit myös muuttaa tehtävän tilaa taulukkonäkymässä muuttamalla sisältöä Taulun tila -sarakkeessa. Taulukkonäkymään siirtyminen:

 • Valitse Scrum-välilehden Näkymät-ryhmässä Sprint ja siitä edelleen Nykyinen Sprint-taulukko.

 • Valitse Kanban -välilehden Näkymät ‑ryhmässä Käsittelemättömät, sitten Käsittelemättömät-taulukko.

Joustavien tehtävien hallinta Gantt-kaaviossa

Voit seurata Project-tehtäviä samanaikaisesti perinteisessä vesiputousnäkymässä ja joustavassa näkymässä, eikä tämä vaikuta kumpaankaan näkymään. Joustavat näkymät lisäävät tietoja tehtäviin, mutteivät poista Gantt-kaavion tehtävätietoja. Kaikkia tehtävän tietoja ei näy Scrum- eikä Kanban-näkymissä, mutta ne näkyvät yhä toisissa Project-näkymissä.

Voit rajoittaa tehtävien näkyvyyttä joustavissa näkymissä – ehkä sinulla on suuri projekti ja haluat seurata vain pientä osaa siitä joustavia menetelmiä käyttämällä.

Joustavissa näkymissä näkyvien tehtävien hallinta:   

 1. Valitse Tehtävä-valintanauhassa Gantt-kaavio.

 2. Valitse kaavion viimeinen sarake: Lisää uusi sarake.

 3. Valitse sarakeluettelosta Joustava.

 4. Kaikille tehtäville määritetään tähän sarakkeeseen arvoksi Kyllä. Jos haluat poistaa tehtävän joustavista näkymistäsi, muuta sen arvoksi Joustava-sarakkeessa Ei. Tämä tehtävä ei enää näy Scrum- tai Kanban-näkymissä.

  Näyttökuva Kyllä-arvon muuttamisesta Ei-arvoksi Gantt-kaavion Joustava-sarakkeessa

Joustavien raporttien vastaanottaminen

Project järjestää sisäänrakennetusti joustavia raportteja tehtävän, työn ja sprintin tilasta.

Näin löydät joustavat raporttisi:    

 1. Valitse Raportti-valintanauhan Näytä raportit -kohdasta Joustava ja valitse sitten Lisää raportteja.

 2. Valitse Raportit-valintaikkunasta Joustava.

 3. Valitse raportti ja valitse sitten Valitse.

  Esimerkki tällaisista raporteista:

  Näyttökuva Nykyinen Sprint - työn tila -raportista Projectissa

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×