Office
Kirjaudu sisään

Johdanto tietoyhteyksiin

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tietoyhteys on dynaaminen linkin Microsoft Office InfoPath-lomake ja ulkoisesta tietolähteestä, joka sisältää tai on tietoja olevan lomakkeen. Tietolähde on kokoelma kentät ja ryhmät, joka määrittää ja tallentaa lomakkeen tiedot. Ohjaa sidottujen kenttien ja ryhmien tietolähteen ja näyttää tiedot käyttäjille.

Lomakkeessa voi olla yksi ensisijainen tietoyhteys eli päätietoyhteys ja yksi tai useita toissijaisia tietoyhteyksiä. Lomakkeen käyttötarkoituksen mukaan tietoyhteys voi suorittaa tietokyselyjä tai lähettää tietoja ulkoiseen tietolähteeseen, kuten Microsoft SQL Server -tietokantaan tai Web-palveluun.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Tietoyhteyksien yleiskatsaus

Tärkeimmät tietoyhteyden käsitteleminen

Toissijaisen tietoyhteyden tietoja käsitteleminen

Tietoja offline-käyttöä varten

Yhteyden muodostaminen ulkoisiin tietolähteisiin huomioon otettavia seikkoja

Tietoyhteyksien yleiskatsaus

Tietoyhteys on dynaaminen linkki lomakkeen ja tietoja tallentavan tai lomakkeeseen tietoja toimittavan tietolähteen välillä. Lomakkeessa voi olla yksi ensisijainen tietoyhteys eli päätietoyhteys ja yksi tai useita toissijaisia tietoyhteyksiä. Päätietoyhteys määrittää lomakkeen päätietolähteen. XML-rakenne kuvaa sitä tapaa, millä tiedot tallennetaan lomakkeen päätietolähteeseen. Lomakkeessa voi olla vain yksi päätietoyhteys, joka luodaan automaattisesti luotaessa ulkoiseen tietolähteeseen perustuvaa lomakemallia. Toissijaisia tietoyhteyksiä voidaan luoda haluttu määrä lomakemallia luotaessa.

Lomakkeen käyttötarkoituksen mukaan voit luoda pää- tai toissijaisen tietoyhteyden ulkoiseen tietolähteeseen, kuten Microsoft SQL Server -tietokantaan tai Web-palveluun. Ulkoinen tietolähde on tietojen säilö, joka lähettää tietoja lomakemalliin perustuvaan lomakkeeseen tai vastaanottaa sen tietoja. InfoPath toimii seuraavien ulkoisten tietolähteiden kanssa:

 • Microsoft Office Access -tietokanta

 • Microsoft SQL Server -tietokanta

 • Web-palvelu

 • Asiakirjakirjasto tai -luettelo palvelimessa, jossa on käytössä Microsoft Windows SharePoint Services

 • XML-tiedosto.

Voit luoda kolmenlaisia tietoyhteyksiä ulkoiseen tietolähteeseen: kyselyn tietoyhteyden, lähetystietoyhteyden tai molemmat. Kyselyn tietoyhteys vastaanottaa tietoja tietolähteestä ja tallentaa tiedot lomakkeeseen. Lähetystietoyhteys lähettää lomakkeen tietoja tietolähteeseen, Web-palvelimen sovellukseen, asiakirjakirjastoon palvelimessa, jossa on käytössä Microsoft Windows SharePoint Services, tai sähköpostiviestissä. Molemmat, sekä kyselyn tietoyhteys ja lähetystietoyhteys, vastaanottavat tietoja tietolähteestä ja lähettävät tietoja siihen. Kun luot tietoyhteyden, voit määrittää haluamasi tietoyhteyden. Voit esimerkiksi luoda tietoyhteyden, joka

 • suorittaa tietokyselyn tietokannassa

 • lähettää lomaketietoja sähköpostiviestissä

 • lähettää lomaketietoja Web-palvelimen sovellukseen

 • lähettää lomaketietoja mukautettuun sovellukseen, joka käyttää XmlFormView-ohjausobjektia

 • tekee tietokyselyn tai lähettää tietoja mukautetun ohjelmointikoodin kautta, kuten C#:n, Microsoft Visual Basic .NET:n tai Microsoft JScriptin

 • käyttää yhteysasetuksia, jotka on tallennettu tietoyhteyskirjastoon palvelimessa, jossa on käytössä Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • tekee tietokyselyn tai lähettää tietoja Human Workflow Servicesiin Microsoft BizTalk Server 2004:ssä tai BizTalk Server 2006:ssa.

Käytettävä tietoyhteys määräytyy lomakkeen käyttötarkoituksen ja sen ulkoisen tietolähteen tyypin mukaan, johon haluat yhdistää lomakkeen.

Kyselyn tietoyhteydet

Kyselyn tietoyhteyden hakee tietoja ulkoisesta tietolähteestä ja tallentaa tiedot-lomakkeen ensisijaisen tai toissijaisen tietolähteen kenttiin. Voit sitten sido ohjausobjektit näihin kenttiin lomakkeessa näytettävät tiedot. Voit luoda kyselyn tietoyhteyden seuraavilla tavoilla:

 • Suunnittele tietokantaan, Web-palveluun tai yhteyskirjastoon tallennettuihin asetuksiin perustuva lomakemalli. Ulkoisen tietolähteen rakenne määrittää sitten lomakkeen päätietolähteen.

 • Muokkaa aiemmin luotua lomakemallia lisäämällä siihen toissijainen tietoyhteys, joka suorittaa tietokyselyn tietokannassa, Web-palvelussa, SharePoint-luettelossa tai -kirjastossa tai XML-tiedostossa.

Kun suunnittelet uutta tietokantaan, Web-palveluun tai yhteyskirjaston asetuksiin perustuvaa lomakemallia, luot kyselyn tietoyhteyden, josta tulee lomakemalliin perustuvan lomakkeen päätietoyhteys. Voit määrittää vain yhden kyselyn tietoyhteyksistä lomakemallin päätietoyhteydeksi. Jos sinun tarvitsee suorittaa tietokyselyjä muissa tietolähteissä, voit luoda toissijaisia tietoyhteyksiä, jotka tekevät tietokyselyjä kyseisissä tietolähteissä. Lisätietoja toissijaisista tietoyhteyksistä on myöhemmin tässä artikkelissa.

Kun lisäät toissijaisen tietoyhteyden, joka tekee tietokyselyjä lomakemallissa, voit määrittää, käyttääkö InfoPath tietoyhteyttä aina käyttäjän avatessa lomakkeen vai tiettyjen tapahtumien esiintymisen jälkeen käyttäjän täyttäessä lomaketta. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi vaihtoehtoluettelon näyttäminen napsauttamalla painiketta. Jos haluat käyttää tietoyhteyttä tietyn tapahtuman esiintymisen jälkeen, tee jokin seuraavista:

 • Lisää painikkeen ohjausobjekti, joka päivittää lomakkeen tiedot.

 • Lisää sääntö tietoyhteyden käyttämisestä ehdon ollessa lomakkeessa.

 • Kirjoita mukautettu koodi tietyille tapahtumille.

Lähetystietoyhteydet

Kun käyttäjä lähettää lomakkeen, lomakkeen tiedot lähetetään lähetystietoyhteyden kautta ulkoiseen tietolähteeseen. Voit määrittää lomakemallin sallimaan käyttäjien lähettää tietoja seuraaviin ulkoisiin tietolähteisiin:

 • Microsoft Office Access -tietokanta

 • Microsoft SQL Server -tietokanta

 • Web-palvelu.

Voit myös lisätä toissijaisia tietoyhteyksiä, jotka lähettävät lomaketietoja

 • asiakirjakirjastoon palvelimessa, jossa on käytössä Microsoft Windows SharePoint Services

 • sähköpostiviestissä

 • Web-palvelimen sovellukseen.

Voit luoda lähetystietoyhteyden seuraavasti:

 • Suunnittele uusi tietokantaan, Web-palveluun tai sellaisessa palvelimessa olevaan yhteyskirjastoon, jossa on käytössä Office SharePoint Server 2007, tallennettuihin asetuksiin perustuva lomakemalli. Ulkoisen tietolähteen rakenne määrittää sitten lomakkeen päätietolähteen.

 • Muokkaa aiemmin luotua lomakemallia lisäämällä siihen toissijainen tietoyhteys. Määritä sitten lomakemalli sallimaan käyttäjien lähettää lomakkeet tämän toissijaisen tietoyhteyden kautta.

  Vihje: Kun suunnittelet Office Access- tai SQL Server -tietokantaan perustuvan lomakemallin, InfoPath automaattisesti määrittää lähetystietoyhteyden, jos tietokanta täyttää tietyt vaatimukset. Lisätietoja näistä vaatimuksista on Katso myös -osan linkeissä. Voit myös poistaa käytöstä Lähetä-ominaisuuden, jos haluat, että käyttäjät lähettävät täytetyt lomakkeet toisentyyppisen lähetystietoyhteyden kautta.

Useimmissa tapauksissa määritetään yksi lähettämisen tietoyhteys nimellä pääikkunassa Lähetä lomakemallin toiminto. Voit kuitenkin suunnitella lomakemallin niin, että käyttäjät voivat lähettää täytetyt lomakkeet useisiin sijainteihin käyttämällä sääntöjä tai mukautettua koodia. Voit esimerkiksi määrittää lomakemallin sallimaan käyttäjien lähettää täytetyt lomakkeet Web-palveluun ja sähköpostiviestissä. Yleensä voit määrittää lomakemallin ja lähettää kaikki tiedot lomakkeeseen. Jos käytät mukautettua koodia lomaketietojen tai olet määrittämässä lomakemallin sallimaan lomakkeen Lähetä verkkopalvelun tiedot, voit lähettää lomakkeen tiedot osa.

Tietokyselyjä suorittavat ja tietoja lähettävät tietoyhteydet

Kun suunnittelet tietokantaan tai Web-palveluun perustuvaa lomakemallia, voit luoda tietoyhteyden, joka hakee tietoja tietokannasta tai Web-palvelusta ja lähettää tietoja niihin. Jos suunnittelet tietokantaan perustuvaa lomakemallia, tietoyhteys voi hakea tai lähettää tietoja. Jotta tähän lomakemalliin perustuvat lomakkeet voivat lähettää tietoja tietokantaan, seuraavien vaatimusten on täytyttävä:

 • Et suunnittele selainyhteensopivaa lomakemallia.

 • Kaikkien päätietoyhteyden taulukoiden on sisällettävä perusavain, yksilöivä rajoite tai yksilöllinen indeksi.

 • Kyselyn kaikissa taulukoissa on oltava yksinkertainen hierarkkinen suhde.

 • Mikään päätietolähteen tietokentistä ei voi tallentaa suurta binaarista tietotyyppiä.

Voit lukea lisää tiedot näistä vaatimuksista ulkoisiin tietolähteisiin vaikuttavia asioita jäljempänä.

Tietoyhteys, joka voi hakea tietoja Web-palvelusta tai lähettää tietoja siihen, on kuin kyselyn tietoyhteys ja lähetystietoyhteys, jotka on yhdistetty yhdeksi tietoyhteydeksi.

Sivun alkuun

Päätietoyhteyden käsitteleminen

Päätietoyhteys muodostaa yhteyden lomakkeen päätietolähteeseen. XML-rakenne kuvaa rakennetta, jolla tiedot tallennetaan lomakkeen päätietolähteeseen. Voit suunnitella tietolähteen käyttämällä Tietolähde-tehtäväruutua tai voit antaa InfoPathin luoda tietolähteen automaattisesti, kun lisäät ohjausobjekteja lomakemalliin. Voit myös suunnitella ulkoiseen tietolähteeseen perustuvan lomakemallin, joka puolestaan määrittää päätietolähteen rakenteen. Lomakemallissa voi olla vain yksi päätietoyhteys.

Jos päätietoyhteys yhdistää ulkoiseen tietolähteeseen, päätietoyhteyden käsittelytapa määräytyy sen tietolähteen tyypin mukaan, johon päätietoyhteys yhdistää.

Tietokannan    Kun suunnittelet tietokantaan perustuvaa lomakemallia, InfoPath luo tärkeimmät tietoyhteyttä, joka kyselyitä ja voit myös lähettää tietoja tietokantaan. Jos lomake täytetään käyttämällä vain InfoPathia ja tietokannan vastaa Huomioitavaa yhteyden muodostaminen ulkoisiin tietolähteisiin -osassa, InfoPath automaattisesti Luo lähetystietoyhteyden ja määrittää lomakkeen malli, jotta käyttäjät voivat lähettää lomakkeet. Jos lomakkeen täytetään selaimella, InfoPath luo lähetystietoyhteyden tietokantaan. Selainyhteensopiva lomakemalleja tietoyhteyksiä, jotka lähettävät tietoja tietokantaan ei tueta.

Vihje: Jos lomake täytetään selaimen avulla, ja haluat lähettää tietoja tietokantaan, voit tehdä niin yhdistämällä lomakkeen Web-palveluun, joka lähettää tietoja tietokantaan.

Web-palvelu    Kun suunnittelet Web-palveluun perustuvaa lomakemallia, voit luoda päätietoyhteyden, joka sekä tekee tietokyselyjä että lähettää tietoja, vain lähettää tietoja tai vain tekee tietokyselyjä. Jos valitset tietojen lähettämisen, InfoPath määrittää automaattisesti lomakemallin sallimaan käyttäjien lähettää lomakkeet. Voit määrittää, lähetetäänkö vain osa lomakkeen tiedoista vai kaikki lomakkeen tiedot. Jos vain osa lomakkeen tiedoista lähetetään, voit määrittää, mitkä tietyn ryhmä kentät sisältävät lähetettävät tiedot, Web-palvelun vaatimusten mukaan.

Kun suunnittelet tietokantaan tai Web-palveluun perustuvaa lomakemallia, InfoPath luo päätietolähteen, jonka kyselykentät, tietokentät ja ryhmät vastaavat tapaa, jolla tiedot tallennetaan tietokantaan tai Web-palveluun. Kyselykenttä sisältää arvon, jota käytetään kyselyssä tietojen hakemiseen tietokannasta käyttämällä kyselyn tietoyhteyttä. Kyselyn tulokset laitetaan tietokenttiin, joita käyttäjä voi muokata avatessaan lomakkeen. Kun käyttäjä lähettää lomakkeen, tietokenttien tiedot lähetetään käyttämällä lähetystietoyhteyttä. Koska päätietolähteen kenttien ja ryhmien on vastattava tapaa, jolla tiedot tallennetaan ulkoiseen tietolähteeseen, näitä kenttiä ja ryhmiä ei voi muokata. Voit kuitenkin lisätä kenttiä tai ryhmiä päätietolähteen pääkenttään.

Jotta käyttäjät voivat tarkastella, valita, muokata tai lähettää tietokenttien tietoja, voit sitoa ohjausobjektit, kuten muokkausruudut ja valintaruudut, lomakkeen kenttiin. Jos haluat hakea tai näyttää ylimääräisiä käyttäjän valitsemia arvoja, voit sitoa ohjausobjektin, kuten luetteloruudun, kyselykenttiin. Jos haluat käyttäjien valitsevan arvon luettelosta, voit sitoa ohjausobjektin, kuten luetteloruudun, tietokenttään ja määrittää sitten ohjausobjektin ominaisuudet niin, että ohjausobjekti näyttää toissijaisen tietolähteen arvot tai päätietolähteen toistuvan kentän.

Sivun alkuun

Toissijaisten tietoyhteyksien käsitteleminen

Toissijainen tietoyhteys yhdistää lomakkeen ulkoiseen tietolähteeseen. Toissijaiset tietoyhteydet ovat hyödyllisiä, kun sinun tarvitsee suorittaa tietokyselyjä tai lähettää tietoja johonkin muuhun kuin päätietoyhteyden ulkoiseen tietolähteeseen tai haluat käyttäjien lähettävän tietoja useaan ulkoiseen tietolähteeseen. Voit luoda haluamasi määrän toissijaisia tietoyhteyksiä.

Toissijainen tietoyhteys voi suorittaa tietokyselyjä tai lähettää tietoja seuraaviin ulkoisiin tietolähteisiin:

 • Office Access -tietokanta

 • SQL Server -tietokanta

 • Web-palvelu

 • Asiakirjakirjasto tai -luettelo palvelimessa, jossa on käytössä Windows SharePoint Services

 • XML-tiedosto.

Käyttämällä toissijaista tietoyhteyttä voit myös sallia käyttäjien lähettää lomaketietoja Web-palvelimen sovellukseen, asiakirjakirjastoon palvelimessa, jossa on käytössä Windows SharePoint Services, tai sähköpostiviestin kautta.

Jos luot toissijaisen tietoyhteyden, joka tekee tietokyselyjä, lomake käyttää oletusarvon mukaan tätä tietoyhteyttä, kun lomake aukeaa. Voit myös käyttää tätä tietoyhteyttä määrittämällä lomakemallin seuraavasti:

 • Lisää lomakemalliin päivityspainike, jota napsauttamalla käyttäjä voi lähettää kyselyn.

 • Lisää lomakemalliin sääntö suorittamaan kyselyjä tietolähteessä käyttämällä tätä tietoyhteyttä.

 • Lisää lomakemalliin mukautettu koodi, jotta lomakemalli lähettää kyselyn.

Kun lisäät lomakkeeseen toissijaisen tietoyhteyden, InfoPath luo automaattisesti toissijaisen tietolähteen, jonka tietokentät ja ryhmät vastaavat tapaa, jolla tiedot tallennetaan ulkoiseen tietolähteeseen. Näin varmistetaan tietojen eheys. Toissijaisen tietolähteen kenttiä ja ryhmiä ei voi muokata.

Sivun alkuun

Tietojen tallentaminen offline-käyttöä varten

Kun lisäät toissijaisen tietoyhteyden, joka tekee tietokyselyjä ulkoisessa tietolähteessä, voit määrittää yhteyden tallentamaan kyselyn tulokset käyttäjän tietokoneeseen. Näin varmistetaan, että käyttäjät voivat täyttää lomakkeen, jos heidän tietokoneensa ei ole yhteydessä verkkoon. Tätä kutsutaan offline-käytöksi.

Jos määrität toissijaisen tietoyhteyden tällä tavalla, kysely lähetetään ulkoiseen tietolähteeseen, kun käyttäjän tietokone on yhteydessä verkkoon. Kyselyn tulokset tallennetaan sitten lomakkeen toissijaiseen tietolähteeseen, ja ne näkyvät lomakkeessa käyttäjän täyttäessä lomaketta. Tiedot tallennetaan välimuistiin aina, kun käyttäjä tekee uuden kyselyn, jotta tiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia.

InfoPath ottaa huomioon kyselyn parametrit päättäessään, sopivatko tallennetut tiedot annettuun kyselyyn. Kun luot tietoyhteyttä, voit valita, haluatko näyttää tallennettujen tietojen oletusjoukon lomakkeessa, jos tietolähde ei ole käytettävissä. Sinun tulee harkita, näyttääkö lomake kyselyn palauttamat tiedot kaikille käyttäjille vai näyttääkö se jokaiselle käyttäjälle vain häntä koskevat tiedot. Jos esimerkiksi kyselyn palauttamat tiedot perustuvat käyttäjän henkilöllisyyteen tai rooliin, lomakkeen suunnittelun yhteydessä määritetyn tietojen oletusjoukon käyttö kyselytuloksien käytön asemesta voi johtaa siihen, että käyttäjä saa vääriä tietoja.

Sivun alkuun

Ulkoisiin tietolähteisiin yhdistämiseen vaikuttavia asioita

InfoPath tukee tietoyhteyksiä seuraavanlaisiin ulkoisiin tietolähteisiin:

 • Office Access -tietokanta

 • SQL Server -tietokanta

 • Web-palvelu

 • Asiakirjakirjasto tai -luettelo palvelimessa, jossa on käytössä Microsoft Windows SharePoint Services

 • XML-tiedosto.

Seuraavissa osissa on tietoja ja huomautuksia yhteydestä kaikkiin näihin ulkoisiin tietolähteisiin.

Microsoft Office Access- tai SQL Server -tietokanta

InfoPath tukee tietoyhteyksiä Access- ja SQL Server -tietokantoihin. Jos haluat yhdistää muuntyyppiseen tietokantaan, voit käyttää Web-palvelua, joka toimii kyseisen tietokannan kanssa.

Lomake voi suorittaa tietokyselyjä tietokannassa joko pää- tai toissijaisen tietoyhteyden kautta, ja voit valita yhteydelle haluamasi määrän tietokantataulukoita. Ensimmäinen valitsemasi taulukko on ensisijainen taulukko. Sen jälkeen valitsemiesi taulukoiden on sisällettävä kenttä, jolla on yhteys ensisijaiseen taulukkoon. InfoPath yrittää määrittää tämän yhteyden vertaamalla kentän nimiä kahdessa taulukossa. Voit valita, käytätkö tätä yhteyttä vai lisäätkö oman taulukon yhteyden, kun luot tietoyhteyttä.

Lomakkeen voi lähettää tietoja tietokannan lomakkeen tärkeimmät tietoyhteyden kautta, jos lomakemallin, joka perustuu lomakkeen ja tietokannan täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Lomakemalli ei ole selainyhteensopiva lomakemalli    InfoPath ei luo lähetystietoyhteyden tärkeimmät tietoyhteyden Jos suunnittelet selainyhteensopivan lomakemallin. Käyttäjät voivat lähettää tiedot-lomake, joka perustuu selainyhteensopivan lomakemallin, käytä verkkopalveluun, joka toimii tietokannan kanssa.

 • Kahden toisiinsa liittyvistä taulukoista, pää tietolähteen-vasemmalla puolella oleva taulukko sisältää perusavaimen    Vähintään yksi jokaisen kahdet taulukoiden yhteyksien on oltava perusavain vasemmalla puolella oleva taulukko.

 • Ei mitään tietokentät tärkeimmät tietolähteen lomakkeen säilön suuri binaarinen tietotyyppi    InfoPath poistaa käytöstä lähetystietoyhteys, jos kyselyssä on kenttiä, joihin voidaan tallentaa suuria binaaritietoja tyyppi, kuten kuvia, kuvat, OLE objekteja, liitetiedostojen, Office Access memo-tietotyyppi tai SQL-teksti-tietotyyppi.

Jos lomakemalli ja tietokanta täyttävät kaikki nämä vaatimukset, InfoPath luo lähetystietoyhteyden ja määrittää lomakemallin sallimaan käyttäjien lähettää lomakkeet. Voit poistaa tämän päätietoyhteyden lähetystietoyhteyden käytöstä, jos haluat käyttäjien voivan lähettää lomakkeet eri tietoyhteyden kautta.

Kun suunnittelet tietokantaan perustuvaa lomakemallia, InfoPath luo päätietolähteen, joka sisältää kyselykenttiä ja tietokenttiä, jotka vastaavat tapaa, jolla tiedot tallennetaan tietokantaan. InfoPath lisää myös Suorita kysely- ja Uusi tietue -painikkeet lomakemallin oletusnäkymään. Kun käyttäjä napsauttaa Suorita kysely -painiketta, InfoPath lähettää kyselyn kyselykentän tiedoilla tietolähteeseen. Uusi tietue -painikkeen napsautus tyhjentää lomakkeen kaikki nykyiset tiedot ja määrittää tietokenttiin sidotuille ohjausobjekteille tietokentän oletusarvon. Kun käyttäjä lähettää tietoja tietokantaan, tietokenttien tietoihin tehdyt muutokset muuttavat vastaavien tietokannan tietueiden tietoja. Jos käyttäjä poistaa tietoja tietokentästä, vastaava tietue poistetaan tietokannasta. Kaikki tietokenttiin lisätyt tiedot päivittävät vastaavat kentät tai lisäävät vastaavat tietueet tietokantaan.

Jos haluat yhdistää lomakkeen tietokantaan, ja lomakkeen päätietoyhteys on jo luotu, voit lisätä toissijaisen tietoyhteyden, joka suorittaa kyselyjä tietokannassa. Kun lisäät toissijaisen tietoyhteyden, InfoPath luo toissijaisen tietoyhteyden, jonka kyselykentät, tietokentät ja ryhmät vastaavat tietokannan taulukoiden kenttiä. Voit valita useita tietokantataulukoita ja muodostaa taulukon yhteyksiä samoin kuin muodostaisit päätietoyhteydelle.

Kun luot tietokyselyjä suorittavan toissijaisen tietoyhteyden, voit määrittää yhteyden lähettämään kyselyn aina, kun käyttäjä avaa lomakkeen, tai voit lähettää kyselyn jollakin seuraavista tavoista:

 • Lisää painike, jota napsauttamalla käyttäjät voivat päivittää tietoja tietoyhteydestä.

 • Luo sääntö, joka lähettää kyselyn käyttämällä tietoyhteyttä.

 • Kirjoita mukautettu koodi, joka lähettää kyselyn, kun se suoritetaan.

Web-palvelu

Lomake voi suorittaa kyselyn tai lähettää tietoja Web-palveluun joko päätietoyhteyden tai toissijaisen tietoyhteyden kautta. InfoPath noudattaa seuraavia standardeja yhteyksissä Web-palveluihin:

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)    SOAP on viestintäprotokolla, joka määrittää XML-sanomat, joita käytetään Web-palvelun kanssa viestimiseen.

 • Web Services Description Language (WSDL)    WSDL on XML-rakenteen standardi, jonka avulla kuvataan Web-palvelun sijaintia, viestintäprotokollia ja käyttöliittymiä. InfoPath voi käyttää vain Document Literal -tyylin Web-palveluja.

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)    UDDI on hakemistopalvelu, joka kuvaa yhden yrityksen tarjoamia Web-palveluja.

Kun suunnittelet uuden Web-palveluun perustuvan lomakemallin, InfoPath luo päätietoyhteyden Web-palveluun ja luo sitten Web-palvelun XML-rakennetta vastaavia kyselykenttiä, tietokenttiä ja ryhmiä sisältävän päätietolähteen.

Jos määrität lomakemallin käyttämään toista toimintoa samassa Web-palvelussa tai haluat käyttää kokonaan eri Web-palvelua, voit lisätä lomakemalliin toissijaisia tietoyhteyksiä. Kun lisäät tietokyselyjä suorittavan toissijaisen tietoyhteyden, InfoPath luo Web-palvelun rakennetta vastaavia kenttiä ja ryhmiä sisältävän toissijaisen tietolähteen. Jos lisäät tietoja lähettävän toissijaisen tietoyhteyden, voit määrittää yhteyden lähettämään kaikki lomakkeen tiedot tai vain osan lomakkeen tiedoista, Web-palvelun parametrien mukaan.

Kun luot joko päätietoyhteyden tai toissijaisen tietoyhteyden Web-palveluun, voit määrittää, suorittaako yhteys vain tietokyselyjä, lähettääkö yhteys vain tietoja vai tekeekö se molempia. Jos yhteys suorittaa tietokyselyjä, InfoPath lisää lomakemalliin Suorita kysely -painikkeen. Kun käyttäjä napsauttaa Suorita kysely -painiketta, InfoPath lähettää kyselyn kyselykenttien tiedoilla Web-palveluun. Jos yhteys lähettää tietoja, InfoPath ottaa käyttöön Lähetä-ominaisuuden lomakkeessa. Kun määrität lähetystietoyhteyden, InfoPath määrittää Web-palvelun edellyttämät tiedot. Kyseisiin tietoihin perustuen voit määrittää, minkä lomakemallin kenttien tulee lähettää tietonsa Web-palveluun.

SharePoint-sivuston asiakirjakirjasto tai -luettelo

Lomake voi suorittaa tietokyselyn toissijaisen tietoyhteyden kautta sellaisen palvelimen asiakirjakirjastoon tai -luetteloon, jossa on käytössä Windows SharePoint Services. Lomake voi myös lähettää tietoja palvelimen asiakirjakirjastoon. Kirjastoon tai luetteloon ei voi yhdistää päätietoyhteyden kautta.

Jos luot toissijaisen tietoyhteyden, joka suorittaa tietokyselyjä asiakirjakirjastossa tai -luettelossa, InfoPath luo lomakkeelle toissijaisen tietolähteen, joka vastaa asiakirjakirjaston tai -luettelon sarakkeita.

Jos luot toissijaisen tietoyhteyden, joka lähettää tietoja tiedostokirjastoon ja haluat tämän lähettämisen tietoyhteys olevan lomakemallin päälähetystoimintona, lomakemallin Lähetä-toiminnon käyttöön ottaminen ja liittää sen tiedot yhteys Lähetyksen asetukset -valintaikkunan (Työkalut -valikko, Lähetysasetukset -komento) avulla. Oletusarvon mukaan kaikki lomakkeen tiedot lähetetään lähetystietoyhteyden kautta. Jos haluat lähettää vain osan tiedot, voit tehdä kirjoittamalla mukautettua koodia lomakemallin.

XML-tiedosto

Lomake voi suorittaa tietokyselyjä XML-tiedostoon toissijaisen tietoyhteyden kautta. Voit esimerkiksi tallentaa Microsoft Office Excel -laskentataulukon XML-tiedostona ja käyttää sitten toissijaista tietoyhteyttä kyselyjen suorittamiseen ja kyseisen tiedoston tietojen näyttämiseen lomakkeessa. Voit myös käyttää toissijaista tietoyhteyttä tietokyselyjen suorittamisessa XML-tiedostossa, jotta voit hakea tietoja Web-palvelimen sovelluksesta, joka palauttaa XML:ää, kuten Microsoft ASP.NET -sovelluksesta, Common Gateway Interface (CGI) -komentosarjasta tai ISAPI:ia (Internet Server Application Programming Interface) käyttävästä sovelluksesta.

Web-palvelimen sovellus

Voit luoda toissijaisen tietoyhteyden, joka lähettää tietoja sovellukseen verkkopalvelimeen, kuten ASP.NET-sovellukseen, CGI-komentosarjan tai ISAPI käyttävä sovellus. Jos haluat lähettää tietoja sovellukseen verkkopalvelimeen, sinun on määritettävä lomakemalli, jotta käyttäjät voivat lähettää tiedot ja tietoyhteyden lähetyksen asetusten määrittäminen valitsemalla verkkopalvelin (HTTP)Lähetyksen asetukset -valintaikkunan ruutuun ( Työkalut -valikosta Lähetysasetukset -komento).

Huomautus: Lomakkeessa voi olla vain yksi tietoyhteys, joka lähettää tietoja Web-palvelimen sovellukseen. Lomakemallia ei voi määrittää niin, että se sallii säännön käytön tietojen lähettämisessä Web-palvelimen sovellukseen.

Tietoyhteyskirjaston yhteysasetukset

Jos useat lomakkeet käyttävät samoja tai samantapaisia tietoyhteyksiä, harkitse jokaisen tietoyhteyden asetusten tallentamista sellaisen palvelimen tietoyhteyskirjaston tietoyhteystiedostoon, jossa on käytössä Office SharePoint Server 2007. Tietoyhteystiedosto on XML-tiedosto, joka sisältää yksittäisen ulkoisen tietolähteen yhteystiedot ja jonka tiedostotunniste on .xml- tai .udcx. Kun käyttäjä avaa lomakkeen, joka yhdistää tietoyhteystiedostoon, InfoPath yhdistää ulkoiseen tietolähteeseen käyttämällä kyseisen tiedoston asetuksia. Tietoyhteystiedoston hyviä puolia ovat seuraavat:

 • Useat lomakkeet voivat käyttää samaa tietoyhteystiedostoa, jolloin samaa tietoyhteyttä ei tarvitse luoda uudelleen joka lomakkeen yhteydessä.

 • Jos ulkoisen tietolähteen sijainti tai yhteysasetukset muuttuvat, sinun on päivitettävä vain tietoyhteystiedosto eikä jokaista lomakemallia.

 • Tietoyhteystiedosto voi sisältää vaihtoehtoisia todennustietoja, joita palvelin voi käyttää, kun käyttäjä täyttää lomaketta selaimen avulla.

 • Selaimessa täytetyt lomakkeet, joiden suojaustaso ei ole täysi luottamus, voivat yhdistää toisen toimialueen tietokoneeseen, jos lomakkeen kaikki tietoyhteydet käyttävät tietoyhteystiedostoja.

Jotta lomake yhdistää tietoyhteystiedostoon, tiedoston on oltava tallennettuna sellaisen palvelimen tietoyhteyskirjastoon, jossa on käytössä Office SharePoint Server 2007, ja sen on noudatettava Universal Data Connection (UDC) Version 2.0 -tiedostomuotoa.

Huomautus: UDC 2.0 -tiedostomuoto on Microsoft Office FrontPagen käyttämän Version 1.0 -muodon ylijoukko. InfoPath ei voi käyttää Version 1.0 -muotoista tietoyhteystiedostoa. Lisätietoja tietoyhteyskirjastoista ja tietoyhteystiedostoista on Katso myös -osan linkeissä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×