Johdanto taulukoihin

Taulukot ovat olennainen osa tietokantaa, koska ne pitävät sisällään kaiken tiedon. Esimerkiksi yrityksen tietokannassa voi olla yhteystietotaulukko, johon on tallennettu yrityksen toimittajien nimet, osoitteet ja puhelinnumerot. Tässä artikkelissa on yleiskatsaus Access-sovellusten taulukoihin. Selvitä ennen taulukoiden luomista tarkoin omat vaatimuksesi ja niiden edellyttämät taulukot. Tietoja tietokannan suunnittelemisesta on artikkelissa Tietokannan suunnittelun perusteet.

Artikkelin sisältö

Yleistä

Taulukon lisääminen paikalliseen Access-tietokantaan

Taulukon tallentaminen

Yleistä

Accessin kaltaisessa relaatiotietokannassa on yleensä useita toisiinsa liittyviä taulukoita. Hyvin suunnitellussa tietokannassa jokaiseen taulukkoon tallennetaan tietoja tietystä asiasta, kuten työntekijöistä tai tuotteista. Taulukossa on tietueita (rivejä) ja kenttiä (sarakkeita). Kentissä on erityyppisiä tietoja, kuten tekstiä, numeroita, päivämääriä ja hyperlinkkejä.

Accessin Asiakkaat-taulukko, jossa näkyy tietueiden ja kenttien asettelu

 1. Tietue: Sisältää tarkkoja tietoja, kuten tietoja tietystä työntekijästä tai tuotteesta.

 2. Kenttä: Sisältää jonkin yksityiskohdan taulukossa kuvatusta asiasta, esimerkiksi etunimen tai sähköpostiosoitteen.

 3. Kentän arvo: Kullakin tietueella on kentän arvo. Esimerkiksi Contoso, Ltd. tai joku@example.com.

Taulukon ja kentän ominaisuudet

Kenttien ja taulukoiden ominaisuudet määrittävät niihin lisättävien tietojen luonteen ja käyttötavan. Taulukon ominaisuudet määritetään taulukon ominaisuusikkunassa. Voit esimerkiksi määrittää taulukon Oletusnäkymä-ominaisuuden, joka määrittää taulukon oletusarvoisen näkymän. Kentän ominaisuus määrittää jonkin osan kentän toiminnasta. Voit myös määrittää minkä tahansa ominaisuuden rakennenäkymän Kentän ominaisuudet -ruudussa. Kullekin kentälle on määritetty tietotyyppi, joka määrittää, minkälaisia tietoja kenttään voi tallentaa. Tietotyyppejä ovat esimerkiksi useat tekstirivit tai valuutta.

Taulukoiden yhteydet

Vaikka jokaiseen tietokannan taulukkoon tallennetaan tietoja vain tietystä asiasta, relaatiotietokannan, kuten Accessin, taulukot tallentavat tietoja aiheeseen liittyvistä asioista. Tietokannassa voi esimerkiksi olla

 • asiakastaulukko, jossa on luettelo yrityksesi asiakkaista ja heidän osoitteistaan

 • luettelo myytävistä tuotteista, mukaan lukien kunkin kohteen hinta ja kuva

 • tilaustaulukko, johon kirjataan asiakkaiden tekemät tilaukset.

Voit sitoa eri taulukoiden tiedot toisiinsa luomalla yhteyksiä. Yhteys on looginen side kahden sellaisen taulukon välillä, joilla on yhteinen kenttä.

Näppäimet

Taulukoiden yhteyksissä käytettäviä kenttiä kutsutaan avainkentiksi. Avain muodostuu tavallisesti vain yhdestä kentästä, mutta siinä voi olla myös useita kenttiä. Avaimia on kahta lajia:

 • Perusavain: Taulukossa voi olla vain yksi perusavain. Perusavaimessa on ainakin yksi kenttä, jonka perusteella taulukon jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti. Access tarjoaa automaattisesti yksilöllisen tunnistenumeron, eli tunnusnumeron, joka toimii perusavaimena. Lisätietoja on artikkelissa Taulukon perusavaimen lisääminen tai vaihtaminen.

 • Viiteavain: Taulukossa voi olla useita viiteavaimia. Viiteavain sisältää arvoja, jotka vastaavat toisen taulukon perusavainta. Esimerkiksi Tilaukset-taulukon kussakin tilauksessa voi olla asiakasnumero, joka vastaa jotakin Asiakkaat-taulukon tietuetta. Asiakastunnus-kenttä on Tilaukset-taulukon viiteavain.

Taulukoiden välinen yhteys perustuu avainkenttien arvojen väliseen suhteeseen. Taulukoiden yhteyksillä voi yhdistää toisiinsa liittyvien taulukoiden tietoja. Oletetaan esimerkiksi, että yrityksen järjestelmässä on Asiakkaat-taulukko ja Tilaukset-taulukko. Kussakin Asiakkaat-taulukon tietueessa on Tunnus-niminen yksilöllinen perusavainkenttä.

Kun haluat yhdistää tilauksen asiakkaaseen, lisää Tilaukset-taulukkoon Asiakkaat-taulukon Tunnus-kenttää vastaava viiteavainkenttä ja luo avainkenttien välille yhteys. Kun lisäät tietueen Tilaukset-taulukkoon, anna Asiakastunnus-kenttään arvo, joka on sama kuin Asiakkaat-taulukossa. Kun haluat tarkastella tilauksen tehneen asiakkaan tietoja, yhteys määrittää, mitkä Asiakkaat-taulukon tiedot liittyvät mihinkin Tilaukset-taulukon tietueeseen.

Yhteydet-ikkunassa näkyvä taulukoiden yhteys
 1. Perusavaimen tunnistaa kentän nimen viereisestä avainkuvakkeesta.

 2. Viiteavain – ei avainkuvaketta.

Yhteyksien käyttämisen etuja

Tietojen säilyttämisessä erillisissä, mutta toisiinsa yhdistetyissä taulukoissa on seuraavat edut:

 • Yhdenmukaisuus    Koska kukin tieto tallennetaan kerran vain yhteen taulukkoon, tietojen epäyhtenäisyyden vaara pienenee huomattavasti. Esimerkiksi asiakkaan nimi tallennetaan järjestelmän asiakastaulukkoon vain kerran sen sijaan, että se tallennettaisiin toistuvasti (mahdollisesti eri muodoissa) tilaustiedot sisältävään taulukkoon.

 • Tehokkuus    Tietojen tallentaminen vain kerran ja vain yhteen paikkaan säästää levytilaa. Lisäksi tietojen hakeminen pienistä taulukoista on tavallisesti nopeampaa kuin suurista taulukoista. Jos et käytä erillisiä taulukoita eri asioita varten, taulukoihin tulee tyhjäarvoja (tietojen puuttumista osoittavia arvoja) ja päällekkäisyyksiä, jotka vievät turhaa tilaa ja rajoittavat suorituskykyä.

 • Ymmärrettävyys    Tietokannan rakenne on helpompi hahmottaa, jos asiat on erotettu eri taulukoihin.

Sivun alkuun

Taulukon lisääminen paikalliseen Access-tietokantaan

Jos käytössäsi on uusi tietolähde, joka ei sovi aiempiin taulukoihin, luo sitä varten uusi taulukko. On useita keinoja lisätä taulukko Access-tietokantaan, kuten uuden tietokannan luominen, taulukon lisääminen vanhaan tietokantaan tai tietojen tuominen tai linkittäminen taulukkoon toisesta tietolähteestä – kuten Microsoft Excel -työkirjasta, Microsoft Word -asiakirjasta, tekstitiedostosta, verkkopalvelusta tai toisesta tietokannasta. Kun luot uuden tyhjän tietokannan, ohjelma lisää automaattisesti uuden tyhjän taulukon puolestasi. Voit sen jälkeen kirjoittaa tietoja ja aloittaa kenttien määrittämisen.

Lisätietoja kentän lisäämisestä tietokantaan on artikkelissa Kentän lisääminen taulukkoon.

Uuden taulukon luominen uudessa työpöytätietokannassa

 1. Valitse Tiedosto-kohdassa Uusi > Tyhjä työpöytätietokanta.

 2. Kirjoita uuden tietokannan tiedostonimi Tiedoston nimi -ruutuun.

 3. Napsauta kansion kuvaketta, jos haluat tallentaa tietokannan eri paikkaan.

 4. Valitse Luo.

Uusi tietokanta avautuu. Avoinna on uusi taulukko Taulukko1. Nimeä taulukko uudelleen siihen tallennettavien tietojen tyypin mukaan.

Uuden taulukon luominen vanhassa tietokannassa

 1. Valitse Tiedosto >Avaa ja jos haluamasi tietokanta näkyy Viimeisimmät -kohdassa, valitse se luettelosta. Jos tietokantaa ei näy luettelossa, voit etsiä sen valitsemalla jonkin selausvaihtoehdon.

 2. Valitse Luo-kohdassa Taulukko.

Uusi taulukko lisätään ja avataan taulukkonäkymässä.

Sivun alkuun

Ulkoiset tiedot

Voit muodostaa linkkejä erilaisiin tietolähteisiin, esimerkiksi muihin tietokantoihin, tekstitiedostoihin tai Excel-työkirjoihin. Kun muodostat linkkejä ulkoisiin tietoihin, Access käyttää linkkiä aivan kuin se olisi taulukko. Ulkoisen tietolähteen tyyppi ja linkitystapa määräävät, voitko muokata linkitetyn taulukon tietoja ja luoda yhteyksiä, joissa käytetään linkitettyä taulukkoa. Et voi kuitenkaan muuttaa ulkoisen tietolähteen rakennetta linkin kautta.

Taulukon luominen tuomalla tai linkittämällä

Voit luoda taulukon tuomalla tai linkittämällä muualle tallennetut tiedot. Voit tuoda tai linkittää tietoja esimerkiksi Excel-laskentataulukosta, Windows SharePoint Services -luettelosta, XML-tiedostosta, toisesta Access-tietokannasta, Microsoft Outlook -kansiosta ja monista muista kohteista.

Tietojen tuominen tarkoittaa sitä, että luot kopion tiedoista nykyisen tietokannan uuteen taulukkoon. Lähdetietoihin tämän jälkeen tehdyt muutokset eivät vaikuta tuotuihin tietoihin, eivätkä tuotuihin tietoihin tehdyt muutokset vaikuta lähdetietoihin. Kun olet muodostanut yhteyden tietolähteeseen ja tuonut tiedot, voit käyttää tuotuja tietoja ilman yhteyttä tietolähteeseen. Voit muuttaa tuodun taulukon rakennetta.

Tietojen linkittäminen tarkoittaa sitä, että luot nykyiseen tietokantaan linkitetyn taulukon, jonka tiedot noudetaan suoraan muualle tallennetusta tietolähteestä. Kun muutat linkitetyn taulukon tietoja, ne muuttuvat tietolähteessä. Aina kun lähdetiedot muuttuvat, muutos näkyy linkitetyssä taulukossa. Linkitetyn taulukon käyttäminen edellyttää aina yhteyttä tietolähteeseen. Et voi muuttaa linkitetyn taulukon rakennetta.

Huomautus: Et voi muokata Excel-laskentataulukon tietoja linkitetyn taulukon kautta. Tuo lähdetiedot Access-tietokantaan ja linkitä sitten Excel-taulukko tietokantaan. Lisätietoja linkittämisestä Excelistä Accessiin on Excelin ohjetoiminnossa

Uuden taulukon luominen tuomalla tai linkittämällä ulkoiseen lähteeseen

 1. Napsauta Ulkoiset tiedot -välilehden Tuo ja linkitä -ryhmässä jotakin käytettävissä olevista tietolähteistä.

 2. Noudata valintaikkunoissa näkyviä vaiheittaisia ohjeita.

  Access luo uuden taulukon ja näyttää sen siirtymisruudussa.

Vihje: Voit myös tuoda tai linkittää SharePoint-luetteloon. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tietojen tuominen SharePoint-sivustosta tai tietojen linkittäminen siihen.

Sivun alkuun

Taulukon luominen verkkopalvelun avulla

Voit luoda tietokantaan taulukon, joka on yhteydessä tietoihin, jotka ovat verkkopalveluliittymän muodostavissa sivustoissa.

Huomautus: Verkkopalvelutaulukot ovat vain luku -muotoisia.

 1. Valitse Ulkoiset tiedot -välilehden Tuo ja linkitä -ryhmässä Lisää ja valitse sitten Tietopalvelut.

 2. Jos haluamasi yhteys on jo asennettu, siirry vaiheeseen 5. Muussa tapauksessa jatka seuraavaan vaiheeseen.

 3. Valitse Asenna uusi yhteys.

 4. Valitse käytettävä yhteystiedosto ja valitse sitten OK.

 5. Laajenna haluamasi yhteys Luo linkki verkkopalvelun tietoihin -valintaikkunassa.

 6. Valitse taulukko, johon haluat muodostaa linkin. Access tuo kentät näkyviin valintaikkunan oikeanpuoleiseen osaan.

 7. Voit myös kirjoittaa linkitetyn taulukon nimen Määritä linkin nimi -ruutuun. Access käyttää tätä nimeä linkitetyn taulukon nimenä siirtymisruudussa.

 8. Valitse OK. Access luo linkitetyn taulukon.

Sivun alkuun

Työpöytätietokannan taulukon ominaisuuksien määrittäminen

Voit määrittää ominaisuuksia, jotka koskevat koko taulukkoa tai kokonaisia tietueita.

 1. Valitse taulukko, jonka ominaisuudet haluat määrittää.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Näkymät-ryhmässä Näkymä ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 3. Valitse Rakenne-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Ominaisuusikkuna.

  Accessin Rakenne-välilehden Näytä tai piilota -ryhmä .

 4. Valitse ominaisuusikkunassa Yleiset-välilehti.

 5. Napsauta määritettävän ominaisuuden vasemmalla puolella olevaa ruutua ja kirjoita sitten ominaisuusasetus. Jos haluat nähdä luettelon taulukon ominaisuuksista, valitse Käytettävissä olevat taulukon ominaisuudet.

 6. Tallenna tekemäsi muutokset painamalla CTRL+S.

  Tämän taulukon ominaisuuden avulla

  Toiminto

  Näyttää näkymiä SharePoint-sivustossa

  Määritä, näkyvätkö taulukoihin perustuvat näkymät SharePoint-sivustossa.

  Huomautus: Tämän asetuksen vaikutukset vaihtelevat tietokannan Näytä näkymät SharePoint-sivustossa -ominaisuusasetuksen mukaan.

  Alitaulukko laajennettuna

  laajenna kaikki alitaulukot, kuin avaat taulukon.

  Alitaulukon korkeus

  Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat, että alitaulukkoikkuna laajenee niin, että kaikki rivit näkyvät, jätä tämän ominaisuuden arvoksi 0”.

  • Jos haluat hallita alitaulukon korkeutta, anna haluamasi korkeus tuumina.

  Suunta

  Voit määrittää suunnan sen mukaan, luetaanko käyttämääsi kieltä vasemmalta oikealle vai oikealta vasemmalle.

  Kuvaus

  Anna kuvaus taulukosta. Tämä kuvaus näkyy taulukon työkaluvihjeessä.

  Oletusnäkymä

  Voit määrittää taulukkonäkymän, Pivot-taulukon tai Pivot-kaavion oletusnäkymäksi, kun avaat taulukon.

  Kelpoisuussääntö

  Anna lauseke, jonka pitää olla tosi aina, kun tietue lisätään tai sitä muutetaan.

  Kelpoisuusteksti

  Kirjoita sanoma, joka tulee näkyviin, kun tietue ei toteuta Kelpoisuussääntö-ominaisuuden lauseketta.

  Suodatin

  Voit määrittää ehdot, jotta taulukkonäkymässä tulevat näkyviin vain ehtoja vastaavat rivit.

  Lajittelu

  Voit määrittää taulukkonäkymän rivien oletuslajittelujärjestyksen valitsemalla yhden tai useamman kentän.

  Alitaulukon nimi

  Voit määrittää, näytetäänkö alitaulukko taulukkonäkymässä. Jos valitset alitaulukon näyttämisen, voit määrittää, mikä taulukko tai kysely määrittää rivit alitaulukossa.

  Aliobjektin linkkikentät

  Luettelo alitaulukkona käytettävistä taulukon tai kyselyn kentistä, jotka vastaavat taulukkoon määritettyä Pääobjektin linkkikentät -ominaisuutta.

  Pääobjektin linkkikentät

  Luettelo taulukon kentistä, jotka vastaavat taulukkoon määritettyä Aliobjektin linkkikenttä -ominaisuutta.

  Suodatus muistiin ladattaessa

  Voit ottaa automaattisesti käyttöön suodattimen ehdot Suodatin-ominaisuudessa (määrittämällä arvoksi Kyllä), kun taulukko avataan taulukkonäkymässä.

  Lajittelu muistiin ladattaessa

  Voit ottaa automaattisesti käyttöön lajitteluehdot Lajittelu-ominaisuudessa (määrittämällä arvoksi Kyllä), kun taulukko avataan taulukkonäkymässä.

  Vihje: Jos haluat enemmän tilaa asetuksen kirjoittamiseen tai muokkaamiseen ominaisuusruudussa, avaa Zoomaus-ruutu painamalla VAIHTO+F2-näppäinyhdistelmää. Jos olet määrittämässä Kelpoisuussääntö-ominaisuuden arvoksi lauseketta ja tarvitset apua sen muodostamisessa, tuo lausekkeen muodostin näyttöön napsauttamalla Kelpoisuussääntö-ominaisuusruudun vieressä olevaa Muodostin-painike -painiketta.

Sivun alkuun

Kentän lisääminen paikallisen Access-tietokannan taulukkoon

Kukin tallennettava tieto tallennetaan kenttään. Esimerkiksi Yhteystiedot-taulukkoon voit luoda kentät sukunimeä, etunimeä, puhelinnumeroa ja osoitetta varten. Tuotteet-taulukkoon voit luoda kentät tuotteen nimeä, tuotetunnusta ja hintaa varten.

Ennen kenttien luomista tiedot kannattaa jakaa mahdollisimman pieniin käyttökelpoisiin osiin. Tietoja on paljon helpompi myöhemmin yhdistää kuin jakaa osiin. Esimerkiksi Koko nimi -kentän sijaan voit luoda erilliset kentät sukunimelle ja etunimelle. Esimerkiksi yhden Nimi-kentän sijaan kannattaa ehkä luoda erilliset Etunimi- ja Sukunimi-kentät. Jos aiot raportoida, lajitella, etsiä tai laskea jonkin tiedon perusteella, aseta tällainen tieto omaan sarakkeeseensa.

Kentän luomisen jälkeen voit määrittää sen ulkoasua ja toimintaa sääteleviä ominaisuuksia.

Voit luoda uuden kentän Accessissa kirjoittamalla tietoja uuteen sarakkeeseen taulukkonäkymässä. Jos luot kentän kirjoittamalla tiedot taulukkonäkymässä, Access määrittää kentälle automaattisesti tietotyypin kirjoitettujen arvojen perusteella. Jos Access ei pysty määrittämään tietotyyppiä annettujen tietojen perusteella, tietotyypiksi tulee Teksti. Voit kuitenkin muuttaa tietotyyppiä myöhemmin

Kentän lisääminen tietoja kirjoittamalla

Kun luot uuden taulukon tai avaat aiemmin luodun taulukon taulukkonäkymässä, voit lisätä taulukkoon kentän kirjoittamalla tiedot taulukon Lisää uusi kenttä -sarakkeeseen.

Accessin laskentataulukko, jossa on Lisää uusi kenttä -sarake

1. Kirjoita tiedot tyhjään Lisää uusi kenttä -sarakkeeseen.

Kun haluat lisätä uuden kentän:

 1. Luo tai avaa taulukko taulukkonäkymässä.

 2. Kirjoita Lisää uusi kenttä -sarakkeeseen sen kentän nimi, jonka haluat luoda. Käytä kuvaavaa nimeä, jonka perusteella kenttä on myöhemmin helppo tunnistaa.

 3. Kirjoita tiedot uuteen kenttään.

Sivun alkuun

Kentän ominaisuuksien määrittäminen

Kentän luomisen jälkeen voit määrittää sen ulkoasua ja toimintaa sääteleviä ominaisuuksia.

Kentän ominaisuuksilla voit esimerkiksi

 • määrittää kentän tietojen ulkoasun

 • estää virheellisten tietojen lisäämiseen kenttään

 • määrittää kentän oletusarvot

 • nopeuttaa kentän tietojen hakua ja lajittelua.

Voit määrittää joitakin käytettävissä olevia ominaisuuksia taulukkonäkymässä. Jos haluat käyttää ja määrittää kentän ominaisuuksien koko luettelon, sinun on kuitenkin käytettävä rakennenäkymää.

Kentän ominaisuuksien määrittäminen taulukkonäkymässä

Voit muuttaa kentän nimeä, tietotyyppiä, Muoto-ominaisuutta ja joitakin muita ominaisuuksia taulukkonäkymässä.

 • Taulukon avaaminen taulukkonäkymässä:    Napsauta siirtymisruudussa taulukkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Taulukkonäkymä.

 • Kentän nimen muuttaminen:    Kun lisäät kentän kirjoittamalla tietoja taulukkonäkymässä, Access antaa kentälle automaattisesti yleisen nimen. Access antaa ensimmäiselle kentälle nimen Kenttä1, toiselle kentälle nimen Kenttä2 ja niin edelleen. Kentän nimeä käytetään oletusarvoisesti kentän selitteenä kaikkialla, missä kenttä näkyy, esimerkiksi taulukon sarakkeen otsikkona. Kentän nimen vaihtaminen kuvaavampaan helpottaa taulukon tietueiden tarkastelemista ja muokkaamista.

 • Napsauta hiiren kakkospainikkeella uudelleen nimettävän kentän otsikkoa (esimerkiksi Kenttä1).

 • Valitse pikavalikosta Nimeä sarake uudelleen.

 • Kirjoita uusi nimi kentän otsikkoon.

Kentän nimessä voi olla enintään 64 merkkiä (kirjainta tai numeroa), mukaan lukien välilyönnit.

Kentän tietotyypin vaihtaminen

Kun luot kentän kirjoittamalla tietoja taulukkonäkymässä, Access määrittää sopivan tietotyypin kirjoitettujen tietojen perusteella. Jos esimerkiksi kirjoitat 1.1.2006, Access tunnistaa päivämäärän ja määrittää kentän tietotyypiksi Pvm./klo. Jos Access ei pysty määrittämään tietotyyppiä, tietotyypiksi tulee oletusarvoisesti Teksti.

Kentän tietotyyppi määrää, mitä muita ominaisuuksia kenttään voi määrittää. Esimerkiksi kenttään, jonka tietotyyppi on Hyperlinkki tai Muistio, voi määrittää ainoastaan Vain liittäminen -ominaisuuden.

Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen määrittää kentän tietotyyppi manuaalisesti. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi silloin, kun määritetään kenttä sellaisille huoneiden numeroille, jotka muistuttavat englantilaista päivämäärämuotoa (esimerkiksi 10/2001). Jos kirjoitat uuteen kenttään taulukkonäkymässä 10/2001, automaattinen tietotyypin tunnistaminen valitsee kentän tietotyypiksi Pvm./klo. Koska huoneiden numerot ovat vain tunnisteita eivätkä päivämääriä, niissä pitää käyttää Teksti-tietotyyppiä. Voit muuttaa kentän tietotyypin seuraavasti:

 1. Valitse Taulukko-välilehti.

 2. Valitse Tietotyyppi ja muotoilu -ryhmän Tietotyyppi-luettelossa haluamasi tietotyyppi.

  Accessin valintanauhan kuva Tietotyyppi- ja Muotoilu-ryhmistä

Kentän muodon muuttaminen

Uuden kentän tietotyypin määrittämisen lisäksi Access voi määrittää myös kentän Muoto-ominaisuuden annettujen tietojen perusteella. Jos esimerkiksi kirjoitat 10:50 a.m., Access määrittää tietotyypiksi Pvm./klo ja Muoto-ominaisuudeksi 12 tunnin klo. Voit muuttaa kentän Muoto-ominaisuutta seuraavasti:

 1. Valitse valintanauhan Taulukko-välilehti.

 2. Valitse Tietotyyppi ja muotoilu -ryhmän Muoto-luettelossa haluamasi muoto.

  Huomautus: Muoto-luettelo ei ehkä ole käytettävissä kaikissa kentissä (esimerkiksi Teksti-kentissä). Tämä määräytyy kentän tietotyypin mukaan.

Kentän muiden ominaisuuksien määrittäminen

 1. Napsauta taulukkonäkymässä ikkunaa, jonka ominaisuudet haluat määrittää.

 2. Valitse Taulukkonäkymä-välilehden Tietotyyppi ja muotoilu -ryhmässä haluamasi ominaisuudet.

  Accessin valintanauhan kuva Tietotyyppi- ja Muotoilu-ryhmistä

Sivun alkuun

Kentän ominaisuuksien määrittäminen

Voit määrittää kentän ominaisuuden avaamalla taulukon rakennenäkymässä.

 • Taulukon avaaminen rakennenäkymässä   : Napsauta siirtymisruudussa taulukkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Rakennenäkymä.

 • Kentän tietotyypin vaihtaminen   : Etsi sen kentän nimi, jonka tietotyypin haluat määrittää, valitse Tietotyyppi ja valitse sitten luettelosta jokin tietotyyppi.

 • Kentän muiden ominaisuuksien määrittäminen   : Valitse taulukon rakenneruudukosta kenttä, jonka ominaisuudet haluat määrittää. Määritä Kentän ominaisuudet -ruudussa kunkin haluamasi ominaisuuden asetukset. Tallenna tekemäsi muutokset painamalla CTRL+S.

  Huomautus: Määritettävät ominaisuudet riippuvat kentän tietotyypistä.

Sivun alkuun

Taulukon tallentaminen

Kun olet luonut työpöytätietokannan taulukon tai muokannut työpöytätietokannan taulukkoa, kannattaa tallentaa sen rakenne. Kun tallennat taulukon ensimmäisen kerran, anna sille sen sisältöä kuvaava nimi. Voit käyttää 64 aakkosnumeeristta merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Voit antaa taulukon nimeksi esimerkiksi Asiakkaat, Osavarasto tai Tuotteet.

Voit nimetä taulukot Accessissa hyvin joustavasti, mutta ota huomioon seuraavat rajoitukset. Taulukon nimi voi sisältää enintään 64 merkkiä: mitä tahansa kirjaimia, numeroita, välilyöntejä ja erikoismerkkejä, lukuun ottamatta pistettä (.), huutomerkkiä (!), hakasulkeita ([]), alussa olevaa välilyöntiä, alussa olevaa yhtäläisyysmerkkiä (=) tai tulostumattomia merkkejä, kuten rivinvaihto. Nimessä ei saa olla myöskään seuraavia merkkejä:` / \ : ; * ? ” ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

Vihje: Päätä nimeämiskäytäntö tietokantasi objekteille ja käytä sitä johdonmukaisesti.

 1. Valitse pikatyökaluriviltä Tallenna tai paina CTRL+S-näppäinyhdistelmää.

 2. Jos tallennat taulukon ensimmäisen kerran, kirjoita taulukon nimi ja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×