Johdanto sivustojen ja sivujen mukauttamiseen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Käytettävissä on useita tapoja, joilla sivuston voi mukauttaa organisaation tarpeiden mukaiseksi. Joidenkin ominaisuuksien avulla mukautetut asetukset voi määrittää tehokkaasti koko sivustoon.

Yleiskatsaus

Sivuston voi mukauttaa usealla eri tavalla. Voit esimerkiksi muuttaa sivuston rakennetta ja ulkoasua, lisätä sivustoon sisältöä sekä muuttaa sivuston asetuksia. Mukautettuja asetuksia voi ottaa käyttöön pelkällä selaimella, eikä muita työkaluja tarvita, jos sinulla on asetusten mukauttamisoikeudet. Sivuston voi mukauttaa myös ohjelmallisesti tai Web-suunnitteluohjelmaa käyttäen.

Joidenkin ominaisuuksien avulla mukautettuja asetuksia voi ottaa tehokkaasti käyttöön koko sivustossa. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi sivustomallit ja päätyylisivut. Luetteloa tai kirjastoa käytettäessä organisaation osastot voi esimerkiksi nimetä sarakkeen avulla. Voit esimerkiksi suunnitella sivuston kaikkien luetteloiden ja kirjastojen käyttöön tarkoitetun sivustosarakkeen, jonka avattavassa luettelossa on nimetty kaikki organisaation osastot. Sivustosarakkeiden avulla työryhmän jäsenet voivat raportoida ja analysoida tietoja yhdenmukaisesti, koska heidän ei tarvitse muistaa osastojen tarkkoja nimiä tai osaston nimeä Windows SharePoint Services 3.0 -sivustossa.

Seuraavassa on kuvattu tapoja, joilla sivuston voi mukauttaa ilman erityisiä lisätyökaluja. Näiden toimintojen käyttäminen edellyttää useimmiten Suunnittelija-käyttöoikeustason oikeuksia. Lisätietoja saat sivuston omistajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Otsikon ja ulkoasun muuttaminen    Sivuston nimen ja kuvauksen voi muuttaa. Voit myös muuttaa kotisivun oletuskuvia sekä sivuston teeman. Teema on joukko värejä, fontteja ja ehostavia elementtejä, jotka antavat sivuston sivuille yhdenmukaisen ulkoasun.

Lisää alisivustoja ja verkkosivut    Voit lisätä alisivustot ja verkkosivujen sivustoon ilman erityisiä muokkaustyökaluja, jos sinulla on sivustojen luontioikeus. Jos järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön omatoimisen sivustonluonnin, voit myös luoda ylimmän tason sivustoja.

Sivustosisällön voi jakaa erillisiin alisivustoihin ja ylimmän tason sivustoihin sivustojen hallinnan helpottamiseksi. Alisivustot voivat näkyä automaattisesti sivuston siirtymisosissa sekä periä sivustossa käytettävät siirtymisosat. Tällä tavoin siirtymisosia ei tarvitse luoda erikseen uudelleen.

Lisää tai poista verkko-osat    Verkko-osien avulla voit nopeasti määrittää ja muokata sivuja. Web-osa on tietoja, jotka muodostavat perus rakenneosan Web-osa-sivun moduulit yksikköä. Voit lisätä verkko-osien Web-osa-sivun Web-osa-vyöhykkeisiin ja mukauttaa sivuston käyttäjien yksilöllinen sivun luominen yksittäisiä verkko-osia.

Web-osien avulla luettelot, kaaviot ja muut tiedot sekä tekstin, kuvat ja muun Web-sisällön voi yhdistää dynaamiseksi portaalisivustoksi, joka suunnitellaan yhteisen tehtävän tai harrastuksen ympärille.

Seuraavassa esimerkissä Web-osan perusominaisuudet kuvataan Kuva-Web-osaa käyttäen.

Esimerkki Kuva-Web-osasta

1.  Web-osan otsikkorivi sisältää Web-osan otsikon.

2.  Web-osa-valikossa on toimintoja, joiden avulla voit pienentää tai sulkea Web-osan, muokata Web-osaa tai hakea tiettyä Web-osaa koskevia ohjeita. Kun sivu on muokkaustilassa, voit myös poistaa Web-osan tai yhdistää sen muihin Web-osiin samaisen valikon avulla. Käytettävissä olevat vaihtoehdot määräytyvät käyttämäsi Web-osan tyypin mukaan.

3.  Web-osan rungossa on sisältö, jonka olet määrittänyt käytössä olevan Web-osan tyyppiä varten. Tässä esimerkissä Web-osa on Kuva-Web-osa, joka tuo näyttöön kuvan.

Luetteloiden ja kirjastojen lisääminen    Luetteloita ja kirjastoja voi käyttää sivuston tietojen tallentamiseen ja hallintaan. Luetteloissa säilytettäviä ja hallittavia tietoja voivat olla esimerkiksi kalenterikohteet, tutkimukset, tehtävät ja seurantakohteet. Kirjastoihin voi tallentaa asiakirjoja, kuvia ja muita tiedostoja. Sivustossa on valmiina tiettyjä oletusluetteloita ja -kirjastoja, esimerkiksi Kalenteri, Tehtävät-luettelo Ryhmän keskustelu ja Jaetut asiakirjat. Sivustossa on myös malleja, jotka voivat toimia useiden eri tyyppisten luetteloiden ja kirjastojen pohjana. Voit myös luoda omia mukautettuja luetteloita ja tallentaa luettelon malliksi muita luetteloita varten. Voit myös luoda näkymiä, kun haluat näyttää luetteloiden ja kirjastojen tietoja eri tavoilla eri käyttäjäryhmille. Näkymässä voi olla esimerkiksi tietyn osaston työntekijöille määritetyt luettelokohteet tai viimeksi kuluneen viikon aikana luodut asiakirjat.

Luetteloita ja kirjastoja voi käyttää tietojen hallintaan ja tallentamiseen. Voit esimerkiksi ottaa versiotiedot käyttöön ja asettaa luettelokohteiden ja tiedostojen muutokset seurantaan. Tällöin kohteen tai tiedoston aiempi versio voidaan palauttaa, jos tapahtuu virhe. Ottamalla RSS-syötteet ja ilmoitukset käyttöön pysyt ajan tasalla, kun luetteloihin ja kirjastoihin tulee muutoksia.

Versioiden numerointi kirjastossa

1. Kirjaston tiedoston uusin julkaistu pääversio näkyy korostettuna, ja versionumero ilmoitetaan kokonaislukuna.

2. Versio luodaan, kun ominaisuudet tai metatiedot muuttuvat.

3. Tiedoston ensimmäinen versio on aina aliversio, jonka versionumero on 0.1.

Sivuston siirtymisosien muuttaminen    Käytettävissä on kaksi siirtymisosaa, joita sivustojen omistajat voivat mukauttaa. Nämä osat ovat pikakäynnistys ja ylälinkkipalkki. Pikakäynnistys näkyy heti Näytä sivuston kaikki sisältö -linkin alapuolella useimmilla käyttäjille näkyvillä sivuilla. Pikakäynnistyksessä osien otsikot ja sivuston eri alueiden linkit voi määrittää näkymään johdonmukaisella tavalla.

Pikakäynnistys

Ylälinkkipalkki näkyy sivuston kaikkien sivujen yläosassa yhtenä tai useana hyperlinkkivälilehtenä. Sivuston omistajat voivat määrittää sivuston käyttämään pääsivuston ylälinkkipalkkia tai käyttämään alisivustossaan omaa, yksilöllistä ylälinkkipalkkia.

Ylälinkkipalkki

Määritä käyttöoikeudet     Sivuston omistajana voit määrittää access-sivustoon useilla tavoilla käyttämällä käyttöoikeustasot, käyttöoikeudet ja SharePoint-ryhmät. Käyttöoikeustason avulla voit antaa tietyt käyttöoikeudet käyttäjille ja SharePoint-ryhmiä niin, että he voivat suorittaa vastaavat toimet sivustossa. Luomalla uusia käyttöoikeustasoja (tai muokkaamalla aiemmin luotuja käyttöoikeustasoja) yleisten tehtävien suorittamiseen tarvittavat käyttöoikeudet voit mukauttaa siitä, miten käyttäjät voivat käsitellä sivustoon. Käyttäjien ja SharePoint-ryhmien liittyy suojattavien sivustoja, luetteloita, luettelokohteita, kirjastot, luetteloiden ja kirjastojen ja tiedostojen kansiot.

Järjestelmänhallinta helpottuu, kun otat käyttöön SharePoint-vakioryhmät (jotka ovat Sivuston nimi - Omistajat , Sivuston nimi - Jäsenet ja Sivuston nimi - Vierailijat) ja määrität käyttöoikeuksia sivuston tasolla. Jos käyttäjien tekemiä toimia täytyy mielestäsi hallita yksityiskohtaisemmin, voit tarvittaessa luoda uusia SharePoint-ryhmiä ja käyttöoikeustasoja. Jos tietyt luettelot, kirjastot, luetteloiden ja kirjastojen kansiot, luettelokohteet tai asiakirjat sisältävät luottamuksellisia tietoja, jotka on syytä suojata muuta sisältöä paremmin, voit myöntää käyttöoikeuksia yksittäisille SharePoint-ryhmille tai käyttäjille hienosäädettäviä käyttöoikeuksia käyttäen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että hienosäädettävien käyttöoikeuksien hallinta voi viedä hyvinkin paljon aikaa.

Muiden sivustoasetusten mukauttaminen    Monia muitakin sivuston asetuksia voi mukauttaa. Tällaisia asetuksia ovat esimerkiksi aluekohtaiset asetukset, mukaan lukien aikavyöhyke, lajittelujärjestys ja kalenteri. Voit myös määrittää, kuinka sivusto näkyy hauissa – vai näkyykö lainkaan – sekä kuinka RSS-syötteitä ja ilmoituksia käytetään, kun käyttäjille toimitetaan päivityksiä sivustoon tulleista muutoksista. Voit tarkastella omia sivustoasetuksia valitsemalla Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Sivuston asetukset.

Käytä perustyylisivuja    Perustyylisivu sisältää sivun rakenne- ja asetteluelementit, joiden on tarkoitus toistua usealla sivuston sivulla. Perustyylisivu antaa sivustolle yhdenmukaisen ulkoasun, koska asettelun elementit luodaan ja päivitetään pääsivulle, ei jokaisella Web-sivulla erikseen. Perustyylisivu voi sisältää mitä tahansa Web-sivulle sijoitettavia elementtejä, kuten pikakäynnistyksen, ylälinkkipalkin, otsikon ja logon.

Jokaisessa sivustossa on oletusarvoisesti yksi perustyylisivu, joka on tallennettu perustyylisivuvalikoimaan. Perustyylisivuvalikoimaan tallennettavien perustyylisivujen määrää ei ole rajoitettu, mutta sivuston oletusperustyylisivuksi voi valita vain yhden perustyylisivun. Uusia perustyylisivuja voi luoda kokonaan alusta Microsoft Windows SharePoint Services -yhteensopivalla Web-luontityökalulla, esimerkiksi Microsoft Office SharePoint Designer 2007 -sovelluksella. Voit myös toisintaa aiemmin luodun perustyylisivun ja muuttaa vain ne elementit, joista haluat erilaisia.

Sivustosarakkeiden luominen    Sivustosarake on sarakemääritys (tai malli), jota voi käyttää uudelleen eri yhteyksissä. Sivustosarakkeen voi määrittää useaan luetteloon, jotka voivat esiintyä useassa SharePoint-sivustossa. Sivustosarakkeista on hyötyä, kun organisaatio haluaa ottaa tiettyjä yhdenmukaisia asetuksia käyttöön luetteloissa ja kirjastoissa. Asetuksia ei tarvitse määrittää jokaisella kerralla uudelleen, kun ne jaetaan useiden luetteloiden ja kirjastojen kesken. Jos esimerkiksi määrität sivustosarakkeen Asiakas, käyttäjät voivat lisätä sen sisältölajeihinsa tai luetteloihinsa. Näin varmistetaan, että sarakkeella on ainakin lähtökohtaisesti samat määritteet huolimatta siitä, missä se esiintyy.

Kun lisäät kohteen luetteloon tai kirjastoon, sinun on täytettävä lomake, jossa kutakin saraketta edustaa kenttä. Kentällä on sama nimi kuin sarakkeella. Jos kirjoitat sarakkeelle kuvauksen, se näkyy kentän alapuolella. Kuvausten avulla voidaan antaa ryhmän jäsenille ohjeita siitä, mitä tietoja lomakkeen kenttiin tulee kirjoittaa.

Työnkulkujen lisääminen     Työnkulkujen avulla käyttäjät voivat käsitellä asiakirjoja yhteistyössä sekä hallita projektitehtäviä. Työnkulut toteuttavat liiketoimintaprosesseja, joiden mukaisesti sivuston asiakirjoja ja kohteita käsitellään. Hallitsemalla tiettyihin liiketoimintaprosesseihin liittyviä tehtäviä ja vaiheita työnkulut auttavat organisaatioita noudattamaan yhdenmukaisia liiketoimintaprosesseja ja parantavat organisaation toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta. Tällöin tehtävistä vastaavien henkilöiden ei tarvitse huolehtia työnkulun hallinnasta, vaan he voivat keskittyä nimenomaan tehtäviensä suorittamiseen.

Mukautetun hyväksymistyönkulun vuokaavio

Luominen ja lisätä sisältötyyppejä    Sisältötyyppien avulla organisaatiot voivat järjestää, hallita ja käsitellä koko sivustokokoelman sisältöä yhdenmukaisesti. Määrittämällä tietyntyyppisten tiedostojen tai tietojen tuotteiden sisältötyypit organisaatio voi varmistaa, että ryhmän sisältöä hallitaan yhdenmukaisesti.

Liikeyritys voi tuottaa yksittäisen projektin yhteydessä eri tyyppistä sisältöä, esimerkiksi ehdotuksia, sopimuksia, työn kuvauksia tai tuotteiden teknisiä tietoja. Vaikka asiakirjat liittyvätkin samaan projektiin ja ne voidaan tallentaa yhdessä, ne luodaan ja niitä käytetään, jaetaan ja säilytetään eri tavalla. Sisältölaji on ryhmä asetuksia, joita voi hyödyntää eri yhteyksissä. Ne kuvaavat tietyn tyyppisen sisällön yhteisiä ominaisuuksia. Sisältölajin voi määrittää mille tahansa kohdetyypille, esimerkiksi asiakirjoille, luettelokohteille ja kansioille. 

Sivustomallien ottaminen käyttöön    Sivustomalli toimii pohjana uutta sivustoa luotaessa. Kun uutta sivustoa ryhdytään luomaan, käytettävissä on lukuisia oletussivustomalleja eri käyttötarkoituksia varten. Jos sivusto mukautetaan ja sen asetuksia ja rakennetta halutaan käyttää uudelleen, sivuston voi tallentaa sivustomalliksi. Jos sinulla on sivustojen mukauttamisoikeudet, voit luoda ja käyttää mukautettuja sivustomalleja . Sivustomallit voi tallentaa oman sivuston sivustomallien valikoimaan, jossa voi tehdä myös sivustomallien hallintatoimia.

Luettelomallien käyttäminen    Luettelomalli toimii kalenterien, seurantaluetteloiden, linkkiluetteloiden ja muiden luetteloiden pohjana. Käyttäjät, joilla on luetteloiden hallintaoikeudet, voivat luoda ja mukauttaa omia luettelomalleja. Tällaiset mukautetut luettelomallit ovat käytettävissä, kun käyttäjät luovat uusia luetteloita. Jos luot mukautetun luettelon ja haluat käyttää sitä myöhemmin uudelleen, voit tallentaa luettelon luettelomallina. Luettelomallit voi tallentaa oman sivuston luettelomallien valikoimaan, jossa voi myös tehdä luettelomallien hallintatoimia.

Sivustojen mukauttaminen Web-suunnittelutyökaluilla    Sivustoa voi mukauttaa edelleen Windows SharePoint Services -yhteensopivalla Web-sivun suunnitteluohjelmalla tai muokkaustyökalulla. Esimerkiksi Microsoft Office SharePoint Designer on tällainen työkalu. Voit lisätä tiedostoja, mukauttaa niiden ulkoasua, lisätä osia sekä lisätä luetteloita ja kirjastoja. Lisätietoja on Web-suunnitteluohjelman tai muokkaustyökalun ohjeessa.

Mukauta sivustoja ohjelmallisesti    Voit tehdä muutoksia Lisäasetukset Web-kehittämisen ohjelmoinnin mallin avulla. Mukautukset, kuten lisännyt Microsoft ASP.NET-sivun. sivustomallit, extensible sivuston ominaisuuksien ja kenttätyypit; mukauttaminen ja toimintojen luettelo kyselyjen luomisesta. Löydät lisää kehittäminen ja mukauttaminen Web-sivuston ohjelmallisesti MSDN-sivuston Windows SharePoint Services Developer Centerissäresursseja.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×