Johdanto sisältölajien käyttämiseen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Sisältötyyppien avulla organisaatiot voivat järjestää, hallita ja käsitellä koko sivustokokoelman sisältöä yhdenmukaisesti. Määrittämällä tietyntyyppisten tiedostojen tai tietojen tuotteiden sisältötyypit organisaatio voi varmistaa, että ryhmän sisältöä hallitaan yhdenmukaisesti.

Artikkelin sisältö

Mikä on sisältötyyppi?

Sisältölajien käyttäminen sivustotasolla

Sisältötyyppien käyttäminen luetteloissa ja kirjastoissa

Tietoja sisältölajeista

Liikeyritys voi tuottaa yhden ainoan projektin aikana kovin erilaista sisältöä, esimerkiksi ehdotuksia, lakisopimuksia, työn kuvauksia ja tuotteiden teknisiä tietoja. Vaikka nämä asiakirjat liittyvätkin samaan projektiin ja ne voidaan tallentaa yhdessä, ne luodaan ja niitä käytetään, jaetaan ja säilytetään eri tavalla. Liikeyritys voi esimerkiksi haluta, että eri tyyppisistä sisällöistä kerätään ja ylläpidetään erilaisia metatietoja.

Windows SharePoint Services 3.0 -ohjelmassa organisaatio voi määrittää nämä erilaiset asiakirjajoukot sisältölajeiksi. Sisältölaji on ryhmä asetuksia, joita voi hyödyntää eri yhteyksissä. Ne kuvaavat tietyn tyyppisen sisällön yhteisiä ominaisuuksia. Sisältölajin voi määrittää Windows SharePoint Services 3.0 -ohjelmassa mille tahansa kohdetyypille, mukaan lukien asiakirjoille, luettelokohteille ja kansioille. Kukin sisältölaji voi määrittää

  • sarakkeet (metatiedot), jotka on tarkoitus määrittää tämän tyyppisille kohteille

  • asiakirjamallin, jota käytetään uusien, tämän tyyppisten kohteiden pohjana (koskee vain asiakirjasisältölajeja)

  • tämän sisältölajin kanssa käytettävät mukautetut Uusi-, Muokkaa- ja Näytä-lomakkeet

  • työnkulut, jotka ovat käytettävissä tämän sisältölajin kohteille

  • mukautetut ratkaisut tai toiminnot, jotka liittyvät tämän sisältölajin kohteisiin.

Sisältölajien avulla organisaatiot voivat hallita ja järjestää eri luetteloiden ja kirjastojen sisältöä yhdenmukaisesti sivustokokoelma, ja sisältötyyppien ansiosta myös yksittäinen luettelo tai kirjasto voi sisältää useita eri kohde- tai asiakirjatyyppejä.

Sivun alkuun

Sisältölajien käyttäminen sivuston tasolla

Sisältölajit on järjestetty hierarkiaksi, jossa yksi sisältölaji voi periä ominaisuutensa toiselta sisältölajilta. Kokonaisissa asiakirjaluokissa voidaan tällöin käyttää yhteisiä määritteitä koko organisaation tasolla, ja samalla työryhmät voivat mukauttaa nämä määritteet yksittäisiä sivustoja tai luetteloita varten.

Sivuston sisältölajit määritetään ensin keskitetysti sivuston sisältölajien valikoimassa. Sivuston tasolla määritettyjä sisältölajeja kutsutaan sivuston sisältölajeiksi. Sivuston sisältölajeja voi käyttää sivuston kaikissa alisivustoissa, joihin sisältölajit on määritetty. Jos sivuston sisältölaji on esimerkiksi määritetty sivustokokoelman ylimmän tason sivuston sisältölajien valikoimaan, sisältölaji on kyseisen sivustokokoelman kaikkien sivustojen luetteloiden ja kirjastojen käytettävissä. Sivuston sisältölajeja voi lisätä yksitellen luetteloihin tai kirjastoihin sekä mukauttaa kyseisiä luetteloita ja kirjastoja varten. Kun sivuston sisältölajin esiintymä lisätään luetteloon tai kirjastoon, esiintymää kutsutaan luettelon sisältölajiksi. Luettelon sisältölajit ovat niiden sivuston sisältölajien alisisältölajeja, joiden perusteella luettelon sisältölajit on luotu.

Tietoja sivuston sisältölajien periytymisestä

Kun määrität uuden mukautetun sivuston sisältölajin sivuston sisältölajien valikoimassa, voit ottaa aiemmin luodun sivuston pääsisältölajin lähtökohdaksi sivuston sisältölajien valikoimasta. Luomasi uusi sivuston sisältölaji perii kaikki sivuston pääsisältölajin määritteet, kuten asiakirjamallin, vain luku -asetukset, työnkulut ja sarakkeet. Kun olet luonut uuden sivuston sisältölajin, voit tehdä vapaasti muutoksia haluamiisi määritteisiin.

Kun teet muutoksia sivuston sisältölajeihin, voit määrittää, onko kyseiset muutokset tarkoitus ottaa käyttöön muissa sivuston alisisältölajeissa tai luettelon sisältölajeissa, jotka perivät määritteensä näiltä sivuston sisältölajeilta. Vain sellaiset sivuston alisisältölajien tai luettelon sisältölajien määritteet voi päivittää, jotka ovat yhteisiä sivuston pääsisältölajin kanssa. Jos sivuston alisisältölajiin on mukautettu ylimääräisiä määritteitä (esimerkiksi ylimääräisiä sarakkeita), joita ei ole sivuston pääsisältölajissa, mukautuksia ei korvata, kun sivuston alisisältölaji päivitetään. Sivuston sisältölajiin tehtävät muutokset eivät vaikuta siihen sivuston pääsisältölajiin, jonka perusteella sivuston sisältölaji on luotu.

Tietoja sivuston sisältölajien sisällön hallintaa tukevista ominaisuuksista

Määrittämällä sivuston sisältölajeja voit varmistaa, että kokonaisia asiakirjaluokkia käsitellään organisaatiossa yhdenmukaisesti. Esimerkiksi organisaation kaikissa toimitettavissa asiakirjoissa voidaan tarvita tiettyjä metatietoja. Tällaisia metatietoja voivat olla esimerkiksi tilinumero, projektin numero ja projektipäällikkö. Voit osaltasi varmistaa, että tilinumerot ja projektinumerot ovat mukana organisaation kaikissa asiakkaille toimitettavissa asiakirjoissa, luomalla sivuston Toimitetaan asiakkaalle -sisältölajin, jossa on pakolliset sarakkeet kaikkia näitä metatietokohteita varten. Sivustokokoelman kaikki asiakkaille toimitettava asiakirjatyypit, joihin tämä sivuston sisältölaji periytyy, edellyttävät käyttäjiä lisäämään tiedot kyseisiin sarakkeisiin. Jos haluat seurata muita asiakkaille toimitettaviin asiakirjoihin liittyviä metatietoja, voit lisätä muita pakollisia sarakkeita sivuston Toimitetaan asiakkaalle -sisältölajiin. Tämän jälkeen voit päivittää kaikki luettelon alisisältölajit, joihin tämä sivuston sisältölaji periytyy. Tällöin uusi sarake lisätään kaikkiin asiakkaille toimitettaviin asiakirjoihin.

Sivun alkuun

Sisältölajien käyttäminen luetteloissa ja kirjastoissa

Jos luettelo tai kirjasto on määritetty sallimaan usean sisältölajin käyttäminen, voit lisätä sisältölajeja tähän luetteloon tai kirjastoon sivuston käytettävissä olevien sivuston sisältölajien ryhmästä.

Lisäämällä sisältölajin luetteloon tai kirjastoon mahdollistat sen, että kirjastossa tai luettelossa voi olla kyseisen tyyppisiä kohteita. Luettelon tai kirjaston Uusi-komennolla käyttäjät voivat luoda uusia, kyseisen tyyppisiä kohteita. Eräs keskeisistä luettelossa tai kirjastossa käytettävien sisältölajien hyödyistä on se, että yksittäinen luettelo tai kirjasto voi sisältää useita kohteiden tai asiakirjojen tyyppejä, joista jokaisessa voi olla yksilöllisiä metatietoja, käytäntöjä tai toimintatapoja.

Tietoja luettelon sisältölajien periytymisestä

Kun sivuston sisältölajin esiintymä lisätään luetteloon tai kirjastoon, kyseessä on sen sivuston sisältölajin alilaji, josta esiintymä on luotu. Tämä luettelon sisältölaji perii kaikki sivuston pääsisältölajin määritteet, kuten asiakirjamallin, vain luku -asetukset, työnkulut ja sarakkeet. Luettelon sisältölajin voi mukauttaa luettelolle tai kirjastolle, johon sisältölaji on lisätty. Näitä mukautuksia ei käytetä sivuston pääsisältölajissa. Jos luettelon sisältölajin sivuston pääsisältölaji päivitetään, luettelon alisisältölaji voi periä nämä muutokset (jos sivuston sisältölajin ylläpitäjä määrittää kaikki alisisältölajit päivitettäviksi). Jos luettelon alisisältölajin ja sivuston pääsisältölajin yhteisiä määritteitä on mukautettu luettelon sisältölajia varten, nämä mukautukset voidaan korvata, kun luettelon sisältölaji perii sivuston pääsisältölajin muutokset. Jos luettelon sisältölajiin on mukautettu ylimääräisiä määritteitä (esimerkiksi ylimääräisiä sarakkeita), joita ei ole pääsisältölajissa, mukautuksia ei korvata, kun sivuston pääsisältölajin muutokset periytyvät luettelon alisisältölajiin.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×