Johdanto sisältölajien käyttämiseen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Sisältötyyppien avulla organisaatiot voivat järjestää, hallita ja käsitellä koko sivustokokoelman sisältöä yhdenmukaisesti. Määrittämällä tietyntyyppisten tiedostojen tai tietojen tuotteiden sisältötyypit organisaatio voi varmistaa, että ryhmän sisältöä hallitaan yhdenmukaisesti.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Mikä on sisältötyyppi?

Sisältölajien käyttäminen sivustotasolla

Sisältötyyppien käyttäminen luetteloissa ja kirjastoissa

Tietoja sisältölajeista

Yhden projektin aikana yritys voi tuottaa useita erilaisia sisältölajeja, esimerkiksi ehdotuksia, sopimuksia, työnkuvauksia ja tuoterakennemäärityksiä. Vaikka näitä erilaisia asiakirjoja voidaan säilyttää yhdessä, koska ne liittyvät samaan projektiin, eri asiakirjalajien luomis-, käyttämis-, jakamis- ja säilytystavat voivat olla erilaisia. Yritys todennäköisesti haluaa kerätä ja ylläpitää erilaisia metatietoja jokaisesta sisältölajista.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 antaa organisaatioille mahdollisuuden määrittää nämä erilaiset asiakirjaryhmät sisältölajeiksi. Sisältölaji on ryhmä uudelleen käytettäviä asetuksia, jotka kuvaavat tietyn sisältötyypin yhteisiä käyttäytymistapoja. Sisältölaji voidaan määrittää kaikille Office SharePoint Server 2007 -sovelluksessa käytettäville kohdetyypeille, esimerkiksi asiakirjoille, luettelokohteille ja kansioille. Kullekin sisältölajille voidaan määrittää

  • sisältölajiin liitettävät sarakkeet (metatiedot)

  • asiakirjamallin, jota käytetään uusien, tämän tyyppisten kohteiden pohjana (koskee vain asiakirjasisältölajeja)

  • tämän sisältölajin kanssa käytettävät mukautetut Uusi-, Muokkaa- ja Näytä-lomakkeet

  • työnkulut, jotka ovat käytettävissä tämän sisältölajin kohteille

  • sisältölajin kohteisiin liittyvät mukautetut ratkaisut tai ominaisuudet

  • sisältölajin kohteisiin liittyvät tietojen hallintakäytännöt

  • sisältölajin kohteille yhteensopivissa Microsoft Office -ohjelmissa käytettävissä oleva asiakirjan tietoruutu

  • sisältölajin kohteille käytettävissä olevat asiakirjamuunnokset (vain asiakirjasisältölajeille).

Sisältölajien avulla organisaatiot voivat hallita ja järjestää sisältöä yhdenmukaisesti sivustokokoelma eri luetteloissa ja kirjastoissa. Lisäksi ne mahdollistavat useiden kohde- tai asiakirjalajien käyttämisen samassa luettelossa tai kirjastossa.

Sivun alkuun

Sisältölajien käyttäminen sivuston tasolla

Sisältölajit on järjestetty hierarkiaksi, jossa yksi sisältölaji voi periä ominaisuutensa toiselta sisältölajilta. Kokonaisissa asiakirjaluokissa voidaan tällöin käyttää yhteisiä määritteitä koko organisaation tasolla, ja samalla työryhmät voivat mukauttaa nämä määritteet yksittäisiä sivustoja tai luetteloita varten.

Sivuston sisältölajit määritetään ensin keskitetysti sivuston sisältölajien valikoimassa. Sivuston tasolla määritettyjä sisältölajeja kutsutaan sivuston sisältölajeiksi. Sivuston sisältölajeja voi käyttää sivuston kaikissa alisivustoissa, joihin sisältölajit on määritetty. Jos sivuston sisältölaji on esimerkiksi määritetty sivustokokoelman ylimmän tason sivuston sisältölajien valikoimaan, sisältölaji on kyseisen sivustokokoelman kaikkien sivustojen luetteloiden ja kirjastojen käytettävissä. Sivuston sisältölajeja voi lisätä yksitellen luetteloihin tai kirjastoihin sekä mukauttaa kyseisiä luetteloita ja kirjastoja varten. Kun sivuston sisältölajin esiintymä lisätään luetteloon tai kirjastoon, esiintymää kutsutaan luettelon sisältölajiksi. Luettelon sisältölajit ovat niiden sivuston sisältölajien alisisältölajeja, joiden perusteella luettelon sisältölajit on luotu.

Tietoja sivuston sisältölajien periytymisestä

Kun sivuston sisältölajien valikoimaan lisätään uusi mukautettu sisältölajimääritys, ensimmäiseksi sisältölajien valikoimasta valitaan aiemmin määritetty pääsisältölaji, jota käytetään lähtökohtana. Luotava uusi sivuston sisältölaji perii kaikki pääsisältölajinsa määritteet, kuten asiakirjamallin, vain luku -asetuksen, työnkulut ja sarakkeet. Kun uusi sivuston sisältölaji on luotu, siinä voidaan tehdä muutoksia näihin määritteisiin.

Kun sivuston sisältölajeihin tehdään muutoksia, voidaan määrittää, halutaanko näiden muutosten koskevan myös muita alemmilla tasoilla olevia sivuston sisältölajeja tai luettelon sisältölajeja, jotka perivät määritteensä käsiteltävinä olevista sivuston sisältölajeista. Tällä tavoin voidaan päivittää vain ne määritteet, jotka ovat yhteisiä pääsisältölajille ja sen alisisältölajeille tai luettelon sisältölajeille. Jos sivuston alisisältölajia on mukautettu lisäämällä siihen muita määritteitä, jotka puuttuvat sivuston pääsisältölajista (esimerkiksi lisäsarakkeita), näitä mukautettuja määritteitä ei muuteta, kun sivuston alisisältölaji päivitetään. Sivuston sisältölajiin tehdyt muutokset eivät vaikuta siihen sivuston pääsisältölajiin, josta kyseinen sivuston sisältölaji on luotu.

Miten sivuston sisältölajit tukevat sisällön hallintaa

Määrittämällä sivuston sisältölajeja voidaan varmistaa, että kokonaisten asiakirjaluokkien käsittely on yhdenmukaista koko organisaatiossa. Esimerkiksi kaikkien organisaation asiakkaille toimitettavien asiakirjojen täytyy sisältää tietyt metatiedot, kuten tilinumero, projektinumero ja projektipäällikön nimi. Luomalla Asiakkaalle toimitettava -niminen sivuston sisältölaji, jossa on pakolliset sarakkeet näille metatiedoille, voidaan varmistaa, että tili- ja projektinumerot lisätään kaikkiin asiakkaalle toimitettaviin asiakirjoihin. Kaikki sivustokokoelman tästä sisältölajista ominaisuutensa perivät asiakkaille toimitettavat asiakirjalajit edellyttävät käyttäjiä määrittämään näihin sarakkeisiin vaadittavat tiedot. Jos näihin asiakkaille toimitettaviin asiakirjoihin halutaan myöhemmin lisätä muita seurattavia metatietoja, se onnistuu helposti, kun haluttu sarake lisätään Asiakkaalle toimitettava -sisältölajiin. Tämän jälkeen voidaan päivittää kaikki alisisältölajit ja luettelon sisältölajit, jotka perivät ominaisuutensa tästä sivuston sisältölajista. Uusi sarake lisätään kaikkiin asiakkaille toimitettaviin asiakirjoihin.

Sivun alkuun

Sisältölajien käyttäminen luetteloissa ja kirjastoissa

Jos luettelo tai kirjasto on määritetty sallimaan usean sisältölajin käyttäminen, voit lisätä sisältölajeja tähän luetteloon tai kirjastoon sivuston käytettävissä olevien sivuston sisältölajien ryhmästä.

Lisäämällä sisältölajin luetteloon tai kirjastoon mahdollistat sen, että kirjastossa tai luettelossa voi olla kyseisen tyyppisiä kohteita. Luettelon tai kirjaston Uusi-komennolla käyttäjät voivat luoda uusia, kyseisen tyyppisiä kohteita. Eräs keskeisistä luettelossa tai kirjastossa käytettävien sisältölajien hyödyistä on se, että yksittäinen luettelo tai kirjasto voi sisältää useita kohteiden tai asiakirjojen tyyppejä, joista jokaisessa voi olla yksilöllisiä metatietoja, käytäntöjä tai toimintatapoja.

Tietoja luettelon sisältölajien periytymisestä

Kun sivuston sisältölajin esiintymä lisätään luetteloon tai kirjastoon, kyseessä on sen sivuston sisältölajin alilaji, josta esiintymä on luotu. Tämä luettelon sisältölaji perii kaikki sivuston pääsisältölajin määritteet, kuten asiakirjamallin, vain luku -asetukset, työnkulut ja sarakkeet. Luettelon sisältölajin voi mukauttaa luettelolle tai kirjastolle, johon sisältölaji on lisätty. Näitä mukautuksia ei käytetä sivuston pääsisältölajissa. Jos luettelon sisältölajin sivuston pääsisältölaji päivitetään, luettelon alisisältölaji voi periä nämä muutokset (jos sivuston sisältölajin ylläpitäjä määrittää kaikki alisisältölajit päivitettäviksi). Jos luettelon alisisältölajin ja sivuston pääsisältölajin yhteisiä määritteitä on mukautettu luettelon sisältölajia varten, nämä mukautukset voidaan korvata, kun luettelon sisältölaji perii sivuston pääsisältölajin muutokset. Jos luettelon sisältölajiin on mukautettu ylimääräisiä määritteitä (esimerkiksi ylimääräisiä sarakkeita), joita ei ole pääsisältölajissa, mukautuksia ei korvata, kun sivuston pääsisältölajin muutokset periytyvät luettelon alisisältölajiin.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×