Johdanto SharePoint-sovellusten luomiseen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tässä artikkelissa

Johdanto

Käytetyt työkalut ja tekniikat

Sovellusarkkitehtuuri ja kehitysmetodologia

Yleisten suunnittelumallien toteuttaminen

Mallien luominen

Yhteenveto

Resurssit

Johdanto

Windows SharePoint Services 3.0 on Windows Server, joka on integroitu portfolion yhteistyön ja viestinnän palvelujen tekniikka. Kannattaa myös kehittämiseen verkkopohjaisia yrityssovellusten ympäristössä. Ottaen hyödyntää tätä ominaisuutta, Microsoft on kehittänyt 40 sovelluksen mallit, Windows SharePoint Services 3.0 tarjota ulos,-valmiilla ratkaisuja tarpeisiin liiketoimintaprosesseja, kuten yhteensovittamisesta Help Desk tai seurannan markkinointi kampanjat, kuten kuvassa 1 esimerkissä.

Integrated Marketing Campaign Tracker -sovelluksen aloitussivun näkymä
Kuva 1: Integrated Marketing Campaign Tracker -sovelluksen aloitussivu

Microsoft on kehittänyt nämä vapaasti ladattavat sovellusmallit käytettäväksi välittömästi käyttöönoton jälkeen. Asiakkaat ja kumppanit voivat kuitenkin hyödyntää näitä sovellusmalleja myös lähtökohtana pidemmälle räätälöidyille sovelluksille. Niitä voi käyttää myös opetusesimerkkeinä, kun asiakkaat ja kumppanit rakentavat omia kehittyneitä Windows SharePoint Services 3.0 -sovelluksiaan Microsoft Office SharePoint Designer 2007 -tekniikan avulla.

Tässä artikkelissa on kuvaus siitä, miten Microsoft kehittänyt sovellusmallit, core ominaisuuksia Windows SharePoint Services 3.0 ja Office SharePoint Designer 2007, kun tavoitteena on itsepalveluratkaisujen avulla asiakkaat ja kumppanit voivat käsittelemisestä parhaat käytännöt luoda omia sovelluksia. Artikkelin ei ole Windows SharePoint Services 3.0 SDKkorvata eikä on ensisijaisesti developer resurssin. Kehittäjät käytettävä SDK tietoja yleensä laajentamisesta Windows SharePoint Services 3.0.

Tämä artikkeli on tarkoitettu resurssiksi uuden aikakauden sivustosuunnittelijoille. Koska Windows SharePoint Services ja Office SharePoint Designer 2007 tarjoavat mahdollisuuden kehittää hyvin paljon sovellustoimintoja käyttöliittymän kautta, monipuolisten sovellusten luomiseen ei vaadita kehittyneitä ohjelmointitaitoja. Tässä artikkelissa on toki joitain kooditoteutuksia erityisen vaikeille kehitysmalleille, mutta yleismetodologian tulisi olla myös muiden kuin ohjelmistosuunnittelijoiden hyödynnettävissä, ja se on luotu tällaiselle lukijakunnalle. Kehittäjien kannattaa ehkä lukaista nopeasti ensimmäiset osiot työkaluista ja metodologiasta ja kiinnittää enemmän huomiota suunnittelumallien kuvauksiin sekä niiden toteuttamisen tarkempiin esimerkkeihin.

Artikkeli on jäsennetty seuraavasti: Ensimmäinen osio, nimeltään Työkalut ja tekniikat, tarjoaa yleiskatsauksen tekniikoiden Windows SharePoint Services 3.0 ja Office SharePoint Designer 2007 toiminnoista, joita hyödynnetään sovelluskehityksessä. Seuraava osio, nimeltään Sovellusarkkitehtuuri ja kehitysmetodologia, kuvaa yleisesti metodologiaa, jota Microsoft käyttää kaikissa sovellusmalleissa. Metodologia on maalaisjärkeen nojaava lähestymistapa, joka johtaa ratkaisun tarkoituksen todelliseen tarkasteluun: miten sitä käytetään, ketkä sitä käyttävät ja millä tekniikoilla pääset pisimmälle ilman oman koodin kirjoittamista? Se päättyy prosessiin, jossa tunnistetaan omaa koodia tai muuta räätälöityä kehitystyötä vaativat osa-alueet.

Seuraavassa osiossa, nimeltään Yleisten suunnittelumallien toteuttaminen, keskitytään tekniikoiden Windows SharePoint Services ja Office SharePoint Designer 2007 vahvuuksiin ja siihen, miten niillä voidaan vastata sovelluskehityksen yleisiin vaatimuksiin, esimerkiksi mukautettujen toimintojen luomiseen luetteloissa. Tämä muodostaa artikkelin ytimen. Siinä kuvataan suunnittelumallien lähestymistapoja, jotka toistuvat kaikissa sovellusmalleissa (ja sitä kautta kaikissa sovelluksissa, joita niiden avulla luot). Tämä osio tarjoaa esimerkkejä kaikista viidestä suunnittelumallista, mukaan lukien tarkemmat ohjeet sovelluksen Windows SharePoint Services käyttöliittymän tai sovelluksen Office SharePoint Designer 2007 ja oman koodin käyttöön.

Artikkelin viimeinen osio, nimeltään Mallien luominen, kuvaa sitä, miten voit todella luoda mallitiedoston sovelluksella Office SharePoint Designer 2007. Se käsittelee myös muita asioita, esimerkiksi lokalisointia.

Kun olet lukenut artikkelin, sinulla on hyvä kuva siitä, miten voit luoda ja suunnitella sovelluksen, miten voit aloittaa sivuston luomisen suoraan sovelluksessa Windows SharePoint Services 3.0 (mukaan lukien linkitetyt luettelot, räätälöidyt sarakkeet, kirjastot, työnkulut ja niin edelleen), miten voit avata sivuston sovelluksessa Office SharePoint Designer 2007, kun haluat tehdä lisää räätälöintejä, miten voit luoda räätälöityjä lomakkeita, miten voit lisätä omaa koodia tiettyjen toimintojen muokkaamiseksi, miten voit luoda omia työnkulkuja ja muita vastaavia ja miten voit luoda varsinaisen sovellusmallin ja ottaa sen käyttöön.

Sivun alkuun

Käytetyt työkalut ja tekniikat

Monet työkalut ja tekniikat yhdessä mahdollistavat sen, että voit luoda sovelluksia helpommin kuin koskaan aiemmin. Tekniikkapuolella uudet ominaisuudet ja toiminnot, kuten työnkulkutuki, tarkoittavat sitä, että sivustosuunnittelijan ei tarvitse kirjoittaa koodia tuodakseen työnkulun sovellukseen. Työkalupuolella Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Visual Studio 2005 ja muut työkalut mahdollistavat sen, että koodia tarvitsee käyttää entistä vähemmän (tai usein ei ollenkaan), kun haluat toteuttaa asioita, jotka olivat aiemmin hyvin vaikeita.

Yleisellä tasolla Microsoft on noudattanut kaikissa näissä työkaluissa ja tekniikoissa strategiaa, joka siirtää entistä suuremman osan vaikeasta koodauksesta itse infrastruktuuriin, minkä ansiosta käyttäjät voivat olla enemmän suunnittelijoita ja vähemmän kehittäjiä. Asian voi ilmaista toisin sanoin toteamalla, että Microsoft on jo tehnyt suuren osan raskaasta työstä kerran, jotta voit käyttää toimintoja ja ominaisuuksia sovelluksissasi helposti käyttöliittymän kautta.

Jotta ymmärtäisit paremmin, miten erilaiset tekniikat ja työkalut yhdistyvät sovellusten luomisprosessissa, seuraavissa osioissa keskustellaan tekniikoista Windows SharePoint Services 3.0, Office SharePoint Designer 2007 ja muista tekniikoista etenkin soveltuvien uusien toimintojen ja ominaisuuksien kannalta. Jos haluat yksityiskohtaisempia tietoja, tutustu tämän artikkelin lopusta löytyviin artikkeleihin.

Windows SharePoint Services 3.0

Windows SharePoint Services 3.0 sisältää joitakin tehokkaita uusia ominaisuuksia. Seuraavia uusia ominaisuuksia ja toimintoja liittyvät erityisesti mukautettujen sovellusten rakentamiseen ja näet monia ne mainitusta uudelleen myöhemmin osat:

 • Kirjastot ja luettelot   : Windows SharePoint Services 3.0 sisältää uusia kirjasto- ja luettelotyyppejä, joita voidaan käyttää sovellusten pohjana. Uusia kirjastotyyppejä ovat esimerkiksi diakirjasto (nimenomaan uudelleen käytettävien Microsoft Office PowerPoint 2007-diojen tallentamiseen ja hallintaan suunniteltu kirjasto), tietoyhteyskirjasto ja monet muut.

 • Sisältötyypit   : Nämä ovat peruskäsitteitä, joita käytetään kaikkialla sovelluksessa Windows SharePoint Services 3.0. Sisältötyyppien avulla käyttäjät voivat järjestää sisältöään SharePoint-sivustoihin merkityksellisemmin tavoin. Sisältötyyppi on uudelleenkäytettävä kokoelma asetuksia, joita voidaan käyttää tietyille sisältöluokille. Sisältötyyppien avulla voit keskitetysti hallita ja käyttää uudelleen tiedosto- tai kohdetyypin metatietoja ja toimintoja. Voit esimerkiksi yhdistää työnkulkuja ja tapahtumia sisältötyyppiin sen sijaan, että joutuisit lisäämään työnkulut ja tapahtumat useisiin tiedostoihin tai kirjastoihin.

 • Sivustosarakkeet   : Nämä tarjoavat keskitetyn ja uudelleenkäytettävän mallin sarakkeiden määrittämiseen. Kun luot sivustosarakkeen, jokainen sitä käyttävä luettelo saa saman määritelmän, joten sinun ei tarvitse luoda saraketta uudelleen jokaiseen luetteloon. Sivustosarakkeet tarjoavat käyttäjille kätevän tavan valita valmiiksi määritettyjä sarakkeita, jotka saattavat olla hyödyllisiä heidän luettelossaan. Sivustosarakkeilla voidaan paitsi määrittää keskitetysti sarakkeita tunnetuille luettelomalleille, mutta ne tarjoavat lisäksi käyttäjille mahdollisuuden käyttää erikoissarakkeita, joilla on räätälöityjä merkityksiä.

 • Työnkulku   : Windows SharePoint Services 3.0 tarjoaa työnkuluillaan mahdollisuuden liittää liiketoimintaprosesseja luetteloiden ja kirjastojen kohteisiin. Tällä prosessilla voidaan hallita miltei mitä tahansa kohteen ominaisuutta tai osa-aluetta, mukaan lukien kohteen käyttöikä. Voit esimerkiksi luoda yksinkertaisen työnkulun, joka lähettää tiedoston tai asiakirjan tietyille käyttäjille hyväksyttäväksi. Yleensä tiettyjä työnkulkuja luo sivustosuunnittelija tai kehittäjä. Sivustosuunnittelijat voivat hyödyntää sovellusta Office SharePoint Designer 2007, jonka ohjattu työnkulun suunnittelutyökalu mahdollistaa työnkulkujen luomisen vaivattomasti. Kehittäjät voivat puolestaan luoda tehokkaampia ja monimutkaisempia työnkulkuja Visual Studio 2005:llä.

 • Toimintoympäristö   : Windows SharePoint Services 3.0 sisältää uuden rakenteen, jota kutsutaan toiminnoksi. Toiminto paketoi yhteen sovelluksen Windows SharePoint Services elementtejä, joiden avulla käyttäjä saavuttaa tietyn tavoitteen tai voi tehdä tietyn tehtävän. Toiminto sisältää yhden elementin tai useita elementtejä. Elementti on sovelluksen Windows SharePoint Services atominen käsite. Sovelluksen Windows SharePoint Services 3.0 toiminnot tarjoavat kokonaisen ympäristön, jota voit kehittäjänä hyödyntää, kun haluat tarjota räätälöityjä ominaisuuksia tekniikkaa Windows SharePoint Services soveltavissa ratkaisuissa. Toiminnot tarjoavat lisäksi järjestelmänvalvojille helpon tavan lisätä ja poistaa paketoituja ominaisuuksia.

 • Tapahtumien parannukset   : tapahtumat jaetaan kahteen pääluokkaan.

  • Luettelotapahtumat   : Näitä ovat ydintapahtumat, esimerkiksi luettelokohteiden ja luettelorakenteiden muutokset, lisäykset ja poistot (rakennemuutokset).

  • Yksinkertaiset sivustotapahtumat   : Näitä ovat sivustojen ja sivustokokoelmien poistamiset.

   Tapahtumat ovat joko synkronisia ennen-tapahtumia, joiden nimimuoto on XYZ, tai asynkronisia jälkeen-tapahtumia, joiden nimimuoto on ABC.

 • Mobiilikäyttö   : Windows SharePoint Services 3.0 sisältää uusia ominaisuuksia, joiden ansiosta luettelot voidaan näyttää vaaditulla tavalla myös mobiililaitteissa. Kun käyttäjä siirtyy Windows SharePoint Services 3.0-sivustoon mobiililaitteella, hänen selaimensa siirtyy sivuston mobiiliversioon, jossa sisältö näytetään laitteelle parhaiten soveltuvalla tavalla.

Office SharePoint Designer 2007: laadukas työkalu SharePoint-sovellusten luomiseen

Office SharePoint Designer 2007 on suunniteltu nimenomaan SharePoint-tuotteilla ja -tekniikoilla (Windows SharePoint Services 3.0 ja Microsoft Office SharePoint Server 2007) luotujen verkkosivustojen ja työnkulkujen luomiseen sekä mukauttamiseen. Se tarjoaa työkaluja, joita IT-asiantuntijat ja ratkaisujen kehittäjät tarvitsevat voidakseen kehittää SharePoint-pohjaisia sovelluksia ja työnkulkuratkaisuja, jotka parantavat organisaatioiden ketteryyttä ja liiketoimintaprosessien automaatiota. Kun sinulla on käytössä Office SharePoint Designer 2007, sinun ei tarvitse käyttää perinteisiä proseduraalisia ohjelmointikieliä tai koodaustekniikoita, kun haluat

 • luoda koodittomia tietonäkymiä ja lomakkeita erilaisten tietolähteiden kanssa (esimerkiksi XML-tiedostot, SQL-tietokannat, kuten Microsoft SQL Server 2005, ja verkkopalvelut)

 • luoda kehittyneitä, dynaamisia ja koodittomia työnkulkuja

 • suunnitella sivuja ja määrittää niiden ulkoasuja

 • luoda perustyylisivuja

 • muokata ja ottaa käyttöön CSS-tyylisivuja

 • luoda kehittyneitä yrityssovelluksia luomalla verkko-osasivuja ja yhdistämällä verkko-osia.

Visual Studio 2005

Visual Studio 2005:n avulla voit lisätä omaa koodia sovelluksiin ja luoda omia työnkulkuja. Visual Studio 2005 Designer for Windows Workflow Foundationilla voit luoda työnkulkumalleja ja omia työnkulkuaktiviteetteja. Voit sisällyttää työnkulkuusi koodia sekä suunnittelumalleja, joiden avulla työnkulku on yhteydessä työnkulun käyttäjien kanssa liittämisen yhteydessä ja suorituksen aikana.

Visual Studio 2005 Extensions for Windows SharePoint Services 3.0 on maksuton ladattava paketti, joka sisältää työkaluja, joilla voit kehittää räätälöityjä SharePoint-sovelluksia Visual Studio 2005:n avulla. Paketti sisältää Visual Studion projektimallit verkko-osille, sivustomäärityksille ja luettelomäärityksille, sekä erillisen apuohjelman nimeltään SharePoint Solution Generator, jolla voit luoda sivustomääritysprojektin nykyisestä SharePoint-sivustosta. Ohjelman ansiosta käyttäjät voivat pelkän selaimen ja sovelluksen Office SharePoint Designer 2007 avulla räätälöidä sivustojensa sisältöä ennen koodin luomista Visual Studio 2005:ssä.

Windows SharePoint Services 3.0 Visual Studio 2005-laajennukset on jätetty pois, mutta saat edelleen Visual Studio 2008 Extensions for Windows SharePoint Services 3.0, v1.3.

Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Access 2007 avulla voit luoda seuranta-sovelluksia, ojentamassa monipuolisia käyttäjäkokemuksen syöttämisessä, hallinta ja raportoinut kohdistetuissa skenaarioissa tiedot. Lisätietoja siitä, miten voit suunnitella, luoda ja jakaa Access-mallit viittaavat book on Rational Guide, Microsoft Office Access 2007-mallit.

Lähestymistavat ja yleiset tekniikat

Seuraavassa osiossa kuvatun kehitysmetodologian kontekstissa sovelluksen luomisen yleiset perusvaiheet ovat seuraavat:

 1. Päätä, tarvitsetko sivustomäärityksen vai sivustomallin.

 2. Luo ydinsivusto sovelluksessa Windows SharePoint Services 3.0 tai Office SharePoint Server 2007.

 3. Avaa sivusto sovelluksessa Office SharePoint Designer 2007, tee muutoksia jne.

 4. Luo tarvittaessa omaa koodia, omia työnkulkuja ja muita vastaavia Visual Studio 2005:llä.

Sivun alkuun

Sovellusarkkitehtuuri ja kehitysmetodologia

Kuten missä tahansa muussakin kehitysprojektissa, Windows SharePoint Services -sovelluksen suunnittelun ja luomisen onnistumismahdollisuudet ovat paremmat, kun noudatat hyväksi havaittua metodologiaa. Tässä osiossa kuvataan metodologiaa, jota Microsoft on noudattanut kaikkien ladattavien sovellusmallien suunnittelussa. Esitetyssä lähestymistavassa ei ole mitään yllättävää, etenkään kokeneille kehittäjille, mutta se ottaa huomioon joitain SharePoint-ympäristön erityisseikkoja ja Microsoftin oppimia asioita, joten siitä on hyötyä tässä kontekstissa. Kuten aiemmin artikkelissa todettiin, tästä osiosta on eniten hyötyä muille kuin kehittäjille, jotka osaavat käyttää sovelluksia Windows SharePoint Services 3.0 ja Office SharePoint Designer 2007.

Lyhyesti sanottuna metodologia lähtee yleisellä tasolla siitä, että mietimme, mitä sovelluksen täytyy tehdä, ketkä sitä käyttävät ja niin edelleen. Sen jälkeen siinä keskitytään tarkemmin siihen, miten sovellusten tietojen täytyy kulkea, minne ne täytyy tallentaa ja millaisia suhteita erilaisilla tiedoilla on. Kun tietomalli ja käyttötilanteet ymmärretään hyvin, metodologiassa siirrytään sovelluksen raakaversion luomiseen Windows SharePoint Services 3.0 -ohjelmassa (luetteloiden, kirjastojen, työnkulkujen ja muiden luominen) iteratiivisesti niin kauan, että sovellus alkaa näyttää halutulta ja toimia halutusti. Lopuksi metodologiassa keskitytään sellaisten parannusten ja räätälöintien tunnistamiseen ja luomiseen, joita tarvitaan, jotta sovellus todella sopii liiketoimintaprosessiesi tarpeisiin.

Sovelluksen toiminnallisten vaatimusten määrittäminen

Vaikka Windows SharePoint Services -ratkaisun luominen ei välttämättä vaadi etukäteen pikkutarkasti dokumentoituja määrityksiä, on kuitenkin erittäin tärkeää, että sinulla on hyvä ajatus siitä, miten sovelluksen täytyy toimia. Tämä saattaa vaikuttaa itsestäänselvältä, mutta monet kehittäjät ovat ajautuneet vaikeuksiin, koska sidosryhmien vaatimukset sovellukselle ja liiketoimintaprosessin onnistumisen vaatimukset eivät täsmää. Sidosryhmät yleensä tietysti tajuavat tämän vasta sen jälkeen, kun he näkevät miltei valmiin sovelluksen!

Tärkeintä on siis muistaa, että ennen aloittamista on syytä laatia selkeä visio toiminnallisista vaatimuksista ja selkeä kuva siitä, mitä sovelluksen täytyy pystyä tekemään. Jos tarvitset esimerkiksi projektinseurantasovelluksen, sinun kannattaa määrittää vähintään seuraavat:

 • Millaisia toimijoita ja rooleja liiketoimintaprosessissa on?    Tässä tapauksessa projektin omistaja luo projektin ja ylläpitää tietoja tehtävistä, ongelmista ja niin edelleen, kun taas tehtävien omistajille määritetään ongelmia ja tehtäviä, jotka heidän täytyy suorittaa tai käsitellä. Esimiesten taas täytyy nähdä koostetietoja projektin kokonaistilanteesta.

 • Millaisia käyttöliittymätarpeita eri toimijoilla on?    Tässä tapauksessa projektin omistaja, tehtävien omistajat ja esimiehet tarvitsevat kaikki erilaisia näkymiä omille aktiviteeteilleen. Tehtävien omistajien täytyy nähdä kaikki heille määritetyt tehtävät, kun taas projektin omistajan pitää nähdä kaikki tehtävät ja ongelmat, joiden määräpäivä on mennyt.

 • Miltä liiketoimintaprosessi näyttää?    Tässä tapauksessa projektin omistaja luo projektin, välitavoitteet, tehtävät ja budjettimerkinnät sekä seuraa edistymistä ajan myötä. Projektin omistaja käyttää kaikkia erilaisia tietoja säännöllisesti, kun taas tehtävien omistajien täytyy käsitellä tietoja, kun heille on määritetty jotain.

 • Missä tiedot ovat?     Käytätkö vain tietoja palvelusta Windows SharePoint Services vai täytyykö sinun käyttää myös ulkoisia tietoja (tietokannasta, verkkopalvelusta, yritystietoluettelosta jne.) ja täytyykö sinun tallentaa tietoja palvelun Windows SharePoint Services ulkopuolelle?

 • Millaisia suhteita tiedoilla on?    Tässä tapauksessa tarvitsemme projektikohteen, välitavoitekohteen sekä tehtävä- ja ongelmakohteita, joilla on looginen hierarkia. Myös käyttäjät ovat arvopisteitä, samoin budjetin ja päivien määrän kaltaiset asiat ja vastaavat.

Hyvä tapa saada vastauksia näihin kysymyksiin on kirjaimellisesti kuvien piirtäminen fläppitaululle tai vastaavalle. Käy samalla läpi liiketoimintaprosessi muutamaan kertaan ja muutamin eri vaihteluin (luo muutama projekti, määritä tehtäviä muutamalle ihmiselle projektissa ja niin edelleen). Käsitteellisellä tasolla projektinseurantasovellus on melko helppo suunnitella, joten vaatimukset ovat melko selkeät tässä vaiheessa.

Tietomallin tarkistaminen

Vaikka tietomallista on jo keskusteltu, se on niin tärkeä, että se vaatii syvemmän analyysin. Tietomallin väärin ymmärtäminen edellyttää luultavasti merkittäviä ja koko järjestelmän laajuisia muutoksia myöhemmin, joten sen saaminen kuntoon oikein on erittäin tärkeää.

On tärkeää ymmärtää, että toisiinsa liittyviä tietoja on paljon ja että paljon on myös metatietoja, jotka kuvaavat ja määrittävät, missä liiketoimintaprosessin vaiheessa tietyt tiedot ovat. Projektiseurantasovelluksen kohdalla meidän täytyy tietää enemmän kuin pelkkä projekti, välitavoite, tehtävät ja ongelmat. Meidän täytyy tietää esimerkiksi se, että projekti on ylimmän tason kohde ja että siinä voi olla useita välitavoitteita. Projekteilla voi myös olla useita tehtäviä ja ongelmia.

Komponenttien ja niiden osien määrittäminen

Tässä vaiheessa meillä on hyvä toiminnallinen kuvaus sovelluksesta. Seuraavaksi meidän täytyy suunnitella arkkitehtuuri sekä päättää, miten sovellusten Windows SharePoint Services 3.0 ja Office SharePoint Designer 2007 erilaisia tekniikoita ja mahdollisuuksia käytetään. Jokainen sovellus käsittää jonkinlaisen yhdistelmän toiminnoista ja ominaisuuksista, joita käsiteltiin aiemmin Käytetyt työkalut ja tekniikat -osiossa. Näitä toimintoja ja ominaisuuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

 • luettelot ja haut

 • omat luettelonäkymät (ryhmittely, lajittelu, suodatus ja muut vastaavat Windows SharePoint Services -käyttöliittymässä)

 • työnkulku

 • sovelluksen Office SharePoint Designer 2007 omat sivut ja omat tietonäkymät.

Luettelot ja haut todella täydentävät tietomallia. Projektinseurantasovelluksessa käytät yhtä luetteloa projekteille, toista luetteloa (jossa on hakukenttä projektiluetteloon) välitavoitteille, kolmatta luetteloa ongelmille (jossa on hakukenttä projektiluetteloon) ja niin edelleen. Omien sivunäkymien osalta voit esimerkiksi määrittää oletusnäkymäksi ryhmittelyn tilan ja lajittelun kunnon mukaan.

Yleensä tässä yhteydessä kannattaa tehdä toinenkin fläppitauluharjoitus, jossa luot jäljitelmän sovelluksesta ja määrität kussakin osassa käytettävän tekniikan.

Sovelluskomponenttien luomisen aloittaminen

Tässä vaiheessa ei ole, kuten aiemmin totesimme, tarpeen olla vielä yksityiskohtaista teknistä määritysdokumenttia. Tärkeämpää on, sillä oletuksella, että tietojen peruskulku ja käyttöliittymävaatimukset ovat hyvin hanskassa, aloittaa luominen.

Kirjaimellisesti otettuna tämä tarkoittaa sitä, että luot uuden sivuston jollain sovelluksen Windows SharePoint Services 3.0 heti käyttövalmiilla mallilla tai luot etukäteen oman sivustomallin ja luot sitten sivuston sen pohjalta. Monien sovellusten kohdalla voit aloittaa aivan yhtä hyvin joko ryhmäsivuston tai tyhjän sivuston pohjalta.

Koska kyseessä on nyt projektinseurantaohjelmisto, luot ensin neljä luetteloa (projektiluettelon, projektin tehtävät, projektin ongelmat ja projektin välitavoitteet). Luo sitten omat sarakkeet kullekin luettelolle. Windows SharePoint Services 3.0 mahdollistaa monien erityyppisten sarakkeiden luomisen (esimerkiksi valintasarake, lukusarake, henkilö- tai ryhmäsarake ja hakusarake (tiedot jo tässä sivustossa). Microsoftin projektinseurantasovellusmallin Projektiluettelot-luettelo käyttää monia näistä, kuten näet kuvasta 2.

Mukautetut sarakkeet luettelona
Kuva 2: luettelon mukautetut sarakkeet

Kunto-sarake perustuu valintasaraketyyppiin, kun taas Budjetti-sarake on lukusarake (käytössä valuutta) ja niin edelleen.

Projektin välitavoitteiden luettelossa käytetään hakusaraketta, jotta välitavoite voidaan yhdistää alataso–ylätaso-suhteella projektiin. Kun haluat luoda hakusarakkeen, valitse vain luettelo, josta haluat hakea, ja sitten tämän luettelon sarake (Windows SharePoint Services täyttää avattavan valikon automaattisesti), kuten näet kuvasta 3.

Hakusarakkeen määritteleminen toisesta luettelosta tapahtuvaa tiedon noutamista varten
Kuva 3: hakusarakkeen määrittäminen tietojen hakemiseksi toisesta luettelosta

Tässä vaiheessa voit työstää sovelluslogiikkaa luomalla yksinkertaisen työnkulun, jolla jäsenille ilmoitetaan uusien projektien luomisesta. Voit myös aloittaa omien näkymien luomisen luetteloihin Windows SharePoint Services -käyttöliittymän avulla, jolla voit lajitella ja suodattaa tietoja haluamallasi tavalla.

Sovelluksessa tarvittavien räätälöintien tunnistaminen ja määrittäminen

Toiminnalliselta kannalta suuri osa projektinseurantasovelluksesta on jo toteutettu pelkän Windows SharePoint Services -käyttöliittymän avulla. Tässä vaiheessa näemme jo, mitkä asiat toimivat, eivät tosin tarpeeksi hyvin, mitä ei voida tehdä Windows SharePoint Services -käyttöliittymän kautta ja niin edelleen. Joitain osa-alueita, joissa haluamme hyödyntää sovellusta Office SharePoint Designer 2007, ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Sovelluslogiikka työnkuluissa   : Windows SharePoint Services 3.0 ja Office SharePoint Server 2007 tarjoavat heti käyttövalmiina työnkulkuja, joissa sinun täytyy määrittää joko käyttäjä tai ryhmä, joille tehtävä määritetään. Tarvitsemme projektinseurantasovellukseemme kuitenkin dynaamisen tavan, jolla voimme määrittää työnkulkutoiminnon vastaanottajan tehtävän tai ongelman Omistaja-ominaisuuden perusteella. Office SharePoint Designer 2007 tarjoaa meille mahdollisuuden rakentaa dynaaminen ja kooditon työnkulku, jolla tämä ratkaisu toteutetaan.

 • Koontinäytöt ja esimiesten näkymät   : Tarvitsemme tavan, jolla voimme näyttää yhdistetyn näkymän kaikista projekteista, kaikista budjeteista jne. Voimme luoda helposti koodittomia tietonäkymiä, joilla näytetään yhdistetyt ja liitetyt tiedot koontinäytöstä.

 • Ylätason ja alatason suhteet   : Tehtävien luomisessa on muutamia helppokäyttöisyyteen liittyviä ongelmia. Haluamme ehkä, että tehtävä määritetään automaattisesti tiettyyn projektiin sen perusteella, millä sivulla olemme. Office SharePoint Designer 2007 tarjoaa meille mahdollisuuden lisätä looginen toiminto, joka linkittää kohteen toiseen automaattisesti.

Microsoft on käyttänyt samaa iteratiivista lähestymistapaa, kun se on kehittänyt 40 sovellusmallia. Lisäksi kehitimme johdonmukaiset lähestymistavat, yhdenmukaiset parhaat käytännöt, päätösrakenteet ja muut vastaavat, joiden avulla voit optimoida sen, mitä Windows SharePoint Services 3.0 voi tarjota suoraan ja mitä voidaan tehdä sovelluksella Office SharePoint Designer 2007 ja muilla työkaluilla. Seuraavassa osiossa käsittelemme näitä lähestymistapoja. Lisäksi määritämme viisi suunnittelumallia ja tapoja, joilla niitä pitäisi toteuttaa. Viittaamme tässä yhteydessä myös esimerkkeihin monista sovellusmalleista. Tämän seurauksena loput tästä artikkelista on yksityiskohtaisempaa ja teknisesti syvempää kuin äskeinen metodologiaan liittynyt esitys.

Sivun alkuun

Yleisten suunnittelumallien toteuttaminen

Tässä osiossa kuvaamme viisiperussuunnittelumallia siinä kontekstissa, jossa Microsoft on niitä käyttänyt. Tämän johdosta viittaamme moniin eri esimerkkeihin malleista, mukaan lukien koodiesimerkit ja vaiheittaiset ohjeet tarvittaessa. Tämä osio ja muut osiot, jotka sisältävät käytännön ohjeita sovellusmallin luomiseen, ovat hyödyllisimpiä kehittäjille, mutta ne on tarkoitettu myös muiden kuin kehittäjien luettavaksi.

Suunnittelumalleja ovat seuraavat:

 • Mukautetut lomakkeet   : Luo toiminnoiltaan ja ulkoasultaan mukautettuja lomakkeita, jotka antavat toimintaohjeita liiketoimintaprosessin tietyissä vaiheissa (tämä käsittää vain niiden soveltuvien ominaisuuksien tuomisen näkyviin, joiden muokkaaminen on sallittua tai jotka ovat soveltuvia tietyssä vaiheessa).

 • Toimintokulku   : Luo hyvin määritettyjä toimintoja, jotka johtavat oikeaan paikkaan oikealle toimijalle (tähän vaaditaan hyvin toimivia siirtymistoimintoja, jotka huomioivat suoritettavan toiminnon ja suorittavan toimijan).

 • Ylätason ja alatason suhteet   : luo suhde kahden tai useamman SharePoint-luettelon välille hakua ja viittauksia varten.

 • Työnkulut   : luo Windows Workflow Foundationiin perustuva liiketoimintaprosessi sovelluksella Office SharePoint Designer 2007.

 • Koontinäytöt   : luo verkko-osien avulla keskitetty näkymä sivuston hajanaisista tiedoista yhteen paikkaan.

Mukautettujen lomakkeiden käyttäminen

Mukautetuilla lomakkeilla on elintärkeä rooli sovelluksen Windows SharePoint Services käyttöliittymän ja tietojen antamisen toimintojen mukauttamisessa ja räätälöinnissä. Aivan kuten mukautetuilla luettelonäkymillä näytetään luetteloiden tietoja eri tavoin, mukautetuilla lomakkeilla näytetään erilaisia tapoja käyttäjien antamien tietojen kirjaamiseen ja tallentamiseen. Mukautettuja lomakkeita täytyy ehkä luoda eri syistä ja liiketoiminnallisista tarpeista johtuen.

Tehtäväpohjainen mukauttaminen

Liiketoimintaprosessit vaativat, että käyttäjät suorittavat hyvinkin tarkkoja toimia, jotka vaikuttavat liiketoimintatietoihin prosessin eri vaiheissa. Hyvän liiketoimintaprosessiratkaisun avulla käyttäjät voivat tehdä työnsä helposti, sillä ratkaisu tuo esiin oikeat tiedot prosessin kussakin vaiheessa.

Windows SharePoint Services sisältää jokaisessa luettelossa oletusarvoisesti muokkauslomakkeen. Tämä lomake ei kuitenkaan ehkä näytä parhaita kenttiä tiettyyn liiketoimintaprosessin vaiheeseen. Se ei myöskään järjestä näitä kenttiä siten, että vaadittu toimenpide olisi selkeä. Jotta käyttäjät voivat muokata oikeita tietoja helposti toimintoa suorittaessaan, voit luoda mukautetun lomakkeen kullekin toiminnolle.

Ohjelmistovirheiden seurantasovelluksessa käytetään mukautettuja muokkauslomakkeita, jotta kaikissa prosessin vaiheissa on heti selvää, mitä tietoja ohjelmistovirhekohteelle on annettava. Jokaisella ohjelmistovirheiden seurantaprosessin toiminnolla on oma lomakkeensa. Kun käyttäjä päättää esimerkiksi ratkaista ohjelmistovirheen, hänet siirretään ratkaisusivulle (Resolve.aspx). Tällä sivulla hän voi antaa ohjelmistovirheen ratkaisun ja sen ratkaisseen henkilön nimen. Käyttäjä voi lähettää muokkauksensa napsauttamalla ratkaisupainiketta. Tämä tarjoaa toimintokulun, jota on helppo käyttää ja jolla vältetään virheet sekä puuttuvat tiedot.

Mukautetun muokkauslomakkeen luominen on melko helppoa sovelluksella Office SharePoint Designer 2007:

 1. Luo kopio EditForm.aspx-oletussivusta ja anna kopiolle jokin muu nimi.

  Tärkeää: On tärkeää, että luot kopion EditForm.aspx-oletussivusta ja annat sille jonkin muun nimen tämän prosessin ensimmäisessä vaiheessa. Jos suoritat vaiheen 2 alkuperäiselle EditForm.aspx-sivulle, rikot luettelon peruuttamattomasti.

 2. Poista Luettelolomake-verkko-osa uudesta muokkauslomakkeesta.

 3. Lisää tietonäkymä, joka sisältää tiedot, jotka haluat tuoda näkyviin: valitse Lisää-valikosta SharePoint-ohjausobjektit ja valitse sitten Mukautettu luettelolomake.

 4. Lisää-menetelmällä Office SharePoint Designer 2007 luo automaattisesti lomakkeeseen Tallenna-painikkeen. Alla oleva on esimerkki Tallenna-painikkeen mukautetusta HTML-koodista.

<input type="button" value="Save" name="btnSave" onclick="javascript: {ddwrt:GenFireServerEvent('__commit;__redirectsource')}"/>

Siirtyminen

Kun olet luonut rooleja vastaavat sivut, sinun täytyy vielä tarjota käyttäjillesi nopea tapa asianmukaisen koontinäytön käyttöön. Tapahtumasuunnitteluratkaisussa teimme tämän XSL-mallin avulla: loimme sillä linkin nykyiselle käyttäjälle oikeaan koontinäyttöön hänen roolinsa perusteella.

Yksi tämän tekniikan rajoituksista on kuitenkin se, että jos lisäät ratkaisuun useita rooleja, näiden roolien mukautettujen koontinäyttöjen tarjoaminen vaatii .aspx-lisäsivujen luomista.

On tärkeää huomioida, että tämä tekniikka ei lisää mitään lisähallintaa siihen, ketkä voivat käyttää sivuston tietoja. Tässä ratkaisussa kuka tahansa voi teoriassa lukea mitä tahansa tietoja.

Roolien määrittäminen käyttäjille

Voit luoda rooleja ja määrittää niitä käyttäjille usein eri tavoin. Paras tapa vaihtelee kunkin sovelluksen tai organisaation vaatimusten mukaisesti. Windows SharePoint Services ei tarjoa heti käyttövalmista tapaa valmistella roolimäärityksiä. Joissain tapauksissa saattaa riittää, että voit valmistella roolit, kun sivusto on otettu käyttöön, tai että käyttäjät voivat itse määrittää rooleja tarpeiden mukaisesti.

Tapahtumasuunnitteluratkaisussa käyttäjät voivat itse rekisteröityä heille parhaiten soveltuvaan rooliin. Tämä tehdään tapahtumasuunnittelutyötilan etusivun mukautetulla verkko-osalla.

Muita esimerkkejä tästä suunnittelumallista

Toinen palvelimen järjestelmänvalvojan esimerkki, jossa käytetään mukautettuja lomakkeita Katso Windows SharePoint Services 3.0 Lainauskirjasto malli.

Katso sivuston järjestelmänvalvoja-esimerkki Windows SharePoint Services 3.0 prosessinhallinta tuotannon malli.

Toimintokulun hallinta

Todellinen verkkosovellus, joka on mallinnettu liiketoimintaprosessin pohjalta, rajoittuu harvoin yhteen verkkosivuun tai verkko-osaan. Sen sijaan se käsittää useita komponentteja, joista kukin on vastuussa tietystä vaiheesta liiketoimintaprosessissa. Siksi sujuva ja helppo siirtyminen sovelluksen komponenttien välillä onkin erittäin tärkeää sovellussuunnittelussa. Eräs tärkeä seikka suunnittelumallissa onkin tapahtumakulun hallinta sitomalla liiketoimintaprosessitoiminnot siirtymiseen siten, että tietty toiminto johtaa käyttäjän asianmukaiselle seuraavalle sivulle tai seuraavaan toimintoon.

Eräs tapa toimintokulun hallintaan ovat sovelluksen Windows SharePoint Services 3.0 mukautetut toiminnot. Niillä voit lisätä omia toimintoja kirjaston kohteiden upotettuun kontekstipainikkeeseen. Tähän liittyy kuitenkin se rajoitus, että toimintojen täytyy olla pysyvästi koodattuja: niitä ei voida parametrisoida kohteen nimen tai muun dynaamisen arvon perusteella.

Toinen tapa, jolla voit sisällyttää dynaamisia toimintoja liiketoimintaprosessiisi, on mukautettujen SharePoint-luetteloiden luominen ja laskettujen kenttien käyttäminen. Bug Tracking -sovellusmallissa käytetään mukautettua ohjelmistovirheiden luetteloa, jolla seurataan ohjelmistovirheiden tilaa ja tietoja. Laskettujen kenttien avulla Microsoft voi sisällyttää luettelonäkymään mukautettuja linkkejä, jotta käyttäjä voi suorittaa ohjelmistovirheille toimintoja (esimerkiksi aktivoida tai ratkaista niitä). Jokaiseen näistä toiminnoista liittyy siirtyminen, joka siirtää käyttäjän oikeaan mukautettuun lomakkeeseen (katso lisätietoja edellisestä suunnittelumallista), jossa hän voi tehdä tarvittavat toimet, esimerkiksi virheen ratkaisemiseksi tai aktivoimiseksi.

Windows SharePoint Services 3.0 tarjoaa laskettuja kenttiä, jotta voit käyttää mukautettua hahmonnustapaa sarakkeena SharePoint-luettelossa. Tämän ansiosta liiketoimintaprosessin toiminto (ohjelmistovirheen aktivointi) tuodaan näkyviin sarakkeen painikkeena, jolla käyttäjä siirretään oikeaan mukautettuun lomakkeeseen, jossa hän voi suorittaa liiketoimintatoiminnon.

Laskettu kenttä tukee ehdollista logiikkaa, jonka avulla määritetään, näytetäänkö toiminto vai ei. Jos ohjelmistovirhe on esimerkiksi jo aktivoitu, aktivointipainiketta ei näytetä. Laskettu kenttä lisätään SharePoint-luetteloon lisäämällä Kenttä-elementti XML-rakennetiedostoon, joka määrittää luettelon.<Field ID="{EA1D0509-767B-4576-ABEF-FC66647037B9}" Name="ActivateBug" Group="_Hidden" Type="Computed" Sortable="FALSE" Filterable="FALSE" DisplayName="$Resources:tsa,Activate_DispName;" ClassInfo="Icon" AuthoringInfo="$Resources:core,Linked_Item;"> <FieldRefs> <FieldRef ID="{94f89715-e097-4e8b-ba79-ea02aa8b7adb}" Name="FileRef"/> <FieldRef ID="{3f277a5c-c7ae-4bbe-9d44-0456fb548f94}" Name="Status"/> <FieldRef Name="ID" /> </FieldRefs> <DisplayPattern> <IfEqual> <Expr1>$Resources:core,Status_Active;</Expr1> <Expr2> <Field Name="Status"/> </Expr2> <Then> </Then> <Else> <HTML><![CDATA[<a href="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/Activate.aspx?ID=]]></HTML> <Column HTMLEncode="TRUE" Name="ID"> </Column> <HTML><![CDATA[" onclick="GoToLink(this);return false;" target="_self">]]></HTML> <HTML><![CDATA[<img border="0" alt="]]></HTML> <HTML>$Resources:tsa,Activate_DispName;</HTML> <HTML><![CDATA[" src="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/IMNBUSY.GIF">]]></HTML> <HTML><![CDATA[</a>]]></HTML> </Else> </IfEqual> </DisplayPattern> </Field>

Tässä koodissa näet lasketun Activate-kentän XML:n. Tässä kentässä näytetään napsautettava oranssi tilalinkki, jos ohjelmistovirhettä ei ole aktivoitu. Käyttäjä voi siirtyä ohjelmistovirheen aktivointilomakkeeseen napsauttamalla linkkiä.

FieldRefs-elementti sisältää kenttäviitteen tilakenttään ohjelmistovirheiden luettelossa. Tämän viitteen ansiosta voimme hyödyntää tässä lasketussa kentässä mukautettua hahmonnusta ohjelmistovirheen tilan perusteella.

Lasketun kentän DisplayPattern-kenttä sisältää sarakkeen laskennat ja hahmonnusmallin. Tässä esimerkissä käytämme if-then-else-lauseketta, jolla tarkistamme, onko ohjelmistovirhe aktiivinen vai ei. Jos ohjelmistovirhe on aktiivinen, aktivointikentässä ei näytetä mitään. Jos ohjelmistovirhe ei ole aktiivinen, näytetään Else-elementin HTML. Tämä HTML-koodi sisältää kuvan ja linkin, joita napsauttamalla käyttäjä voi aktivoida ohjelmistovirheen.

Muita esimerkkejä tästä suunnittelumallista

Toinen ohjaaminen toiminnon työnkulku server-järjestelmänvalvojan Esimerkki Katso Windows SharePoint Services 3.0 Lainauskirjasto malli.

Katso sivuston järjestelmänvalvoja-esimerkki työntekijän toimintoja sovelluksen sivustomallin Microsoft Windows SharePoint Services 3.0.

Ylätason ja alatason suhteiden käyttäminen

Liiketoimintasovelluksissa tietoja täytyy usein tarkastella ja käyttää suhteessa muihin tietoihin. Kuten näimme esimerkiksi projektinseurantasovelluksessa, projektit, tehtävät, ongelmat ja välitavoitteet tallennetaan kaikki omiin SharePoint-luetteloihinsa. Jokainen tehtävä, ongelma ja välitavoite liittyy projektiluettelon kohteeseen. Luettelon tietojen ja muihin luetteloihin tallennettujen alemman tason tietojen välisen suhteen ylläpitäminen voi olla vaikeaa.

Oletuslinkin luominen uuden luettelokohteen ja aiemmin luodun luettelokohteen välille

Eräs yleisimmistä vaikeuksista tulee eteen, kun käyttäjä haluaa luoda luettelokohteen, joka liittyy kohteeseen ylemmän tason luettelossa. Useiden projektien seurantasovelluksessa tämä tulee eteen, kun käyttäjä yrittää luoda olemassa olevaan projektiin liittyvän tehtävän. Windows SharePoint Services 3.0 ei tarjoa suoraan mitään tapaa luoda suhdetta uuden luettelokohteen ja jo aiemmin luodun luettelokohteen välille.

Käyttäjä voi kuitenkin luoda uusia tehtäviä kyseisen projektin alle projektinseurantasovellusmallin projektitietojen sivulla (DispForm.aspx). Uusien tehtävien luomisen sivu (NewForm.aspx) sisältää avattavan valikon, jossa käyttäjä voi valita tämän tehtävän ylätason projektin. Jotta tässä avattavassa valikossa näytetään oletusarvoisesti ylätason projekti siltä sivulta, jolta käyttäjä siirtyi, siirrämme ylätason projektin tunnuksen sivulle NewForm.aspx kyselymerkkijonossa. Seuraavaksi jäsennämme JavaScriptillä projektitunnusarvon käytettäväksi ja valitsemme oikean projektin avattavassa valikossa. <a href="../ProjectTasks/NewForm.aspx?ProjectID={$ProjectID}" onclick="javascript:this.href = unescapeProperly(escape(this.href)); GoToLink(this); return false;" target="_self">Create a new Task...</a>

Tämä koodi näyttää linkin sivulta DispForm.aspx. Ota huomioon, että projektitunnus sisältyy kyselymerkkijonoon.

Kun NewForm.aspx ladataan, JavaScript jäsentää projektitunnuksen kyselymerkkijonosta ja muokkaa projektin avattavaa valikkoa siten, että siinä on valittuna oikea projekti.

JavaScript sisältyy Sisältöeditori-verkko-osaan sivulla NewForm.aspx. Verkko-osa on määritetty näkymättömäksi, joten se näkyy vain, kun sivu on muokkaustilassa. JavaScript asetetaan sisältöeditorialueelle. <script type="text/javascript"> _spBodyOnLoadFunctionNames.push("fillDefaultValues"); function fillDefaultValues() { var qs = location.search.substring(1, location.search.length); var args = qs.split("&"); var vals = new Object(); for (var i=0; i < args.length; i++) { var nameVal = args[i].split("="); var temp = unescape(nameVal[1]).split('+'); nameVal[1] = temp.join(' '); vals[nameVal[0]] = nameVal[1]; } setLookupFromFieldName("Project", vals["ProjectID"]); setLookupFromFieldName("Milestone", vals["MilestoneID"]); } function setLookupFromFieldName(fieldName, value) { if (value == undefined) return; var theSelect = getTagFromIdentifierAndTitle("select","Lookup",fieldName); if (theSelect == null) { var theInput = getTagFromIdentifierAndTitle("input","",fieldName); ShowDropdown(theInput.id); var opt=document.getElementById(theInput.opt); setSelectedOption(opt, value); OptLoseFocus(opt); } else { setSelectedOption(theSelect, value); } } function setSelectedOption(select, value) { var opts = select.options; var l = opts.length; if (select == null) return; for (var i=0; i < l; i++) { if (opts[i].value == value) { select.selectedIndex = i; return true; } } return false; } function getTagFromIdentifierAndTitle(tagName, identifier, title) { var len = identifier.length; var tags = document.getElementsByTagName(tagName); for (var i=0; i < tags.length; i++) { var tempString = tags[i].id; if (tags[i].title == title && (identifier == "" || tempString.indexOf(identifier) == tempString.length - len)) { return tags[i]; } } return null; } </script>

_ spBodyOnLoadFunctionNames.push-komento lisää fillDefaultValues-funktion latauksen yhteydessä suoritettavien komentosarjojen luetteloon.

fillDefaultValues-funktio tallentaa projekti- tai välitavoitetunnuksen kyselymerkkijonosta ja välittää sen kohteeseen setSelectedOptions. Tämän jälkeen setSelectedOptions määrittää avattavan valikon arvoksi ylätason projektin tunnuksen.

Muita esimerkkejä tästä suunnittelumallista

Toinen palvelimen järjestelmänvalvojan Esimerkki ylä-ja alatason näkymien käyttämisestä on artikkelissa varaston seuranta Windows SharePoint Services 3.0 malli.

Katso sivuston järjestelmänvalvoja-esimerkki uuden myymälän avaaminen Windows SharePoint Services 3.0 malli.

Työnkulkujen käyttö

Windows SharePoint Services 3.0 isännöi Windows Workflow Foundationia, jotta voit lisätä työnkulkulogiikoita sovellukseen. Office SharePoint Designer 2007 sisältää tehokkaan sääntöpohjaisen suunnittelutyökalun, jolla voit mukauttaa ja lisätä ehdollisia logiikoita käyttövalmiiden työnkulkujen seuraksi. Voit luoda myös monimutkaisempia ja räätälöidympiä työnkulkuja koodin avulla Visual Studio 2005:llä ja Visual Studio 2005 Extensions for Windows Workflow Foundationilla. Työnkulkujen käyttötapoihin ja -paikkoihin liittyen on kuitenkin syytä huomioida seuraavassa käsiteltyjä seikkoja.

Huomioitavia seikkoja työnkulkujen käyttöön liittyen

Työnkulku on hyvä ratkaisu asynkronisille toiminnoille. Lending Library -kirjastoratkaisussa käytetään työnkulkua, kun käyttäjä ehdottaa kirjastoon uutta lainattavaa kohdetta. Työnkulku sopii tähän hyvin osittain siksi, että prosessi ehdottajan ja hyväksyjän välillä ei ole synkroninen.

Työnkulku sopii hyvin myös ajoitettuihin tapahtumiin. Kirjastoratkaisussa työnkulun avulla käsitellään lainaustapahtumat sekä myöhästymismuistutukset. Kun kohde lainataan, työnkulku lähettää automaattisesti myöhästymismuistutuksen, kun kohde on myöhässä.

Työnkulku voidaan maksuvälineenä yksinkertaistaa muulla tavoin monimutkaisia ohjelmoinnin tehtävän palvelimesta. Windows SharePoint Services 3.0 tuntilistan hallinta-sovelluksen malli on esimerkki. Tämän sovelluksen seuraa työntekijän työn kesto tiettyyn tehtävään laskemalla käyttämiä ajan erotuksen ja rei'itysmekanismi aikaleimat ulos. Tavallisesti pitäminen ja aikaleimat edellyttäisi kirjaaminen nämä kaksi harjoituksiin palvelimeen (luultavasti tietokannan) – huomattavat kehittäminen työmäärään. Tämän sovelluksen riippuvainen sen sijaan yksinkertaisen työnkulun vaihe. Kun käyttäjän punches, työnkulun Luo merkinnän lokia luettelossa ja määrittää nykyisen aikaleima alkamisaika-arvo. Vastaavasti käyttäjän punches, kun työnkulku päivittää rivin samassa luettelossa ja päättymisaika-arvon. Käyttäjän työn kesto eroa vain arvot alkamisaika ja päättymisaika, jossa näkyy lasketun sarakkeen, jossa tuntia.

Työnkulut suoritetaan asynkronisesti. Jos luet ratkaisua, jossa toiminnon tulokset täytyy saada valmiiksi heti ennen seuraavalle sivulle siirtymistä, työnkulku ei ehkä ole paras vaihtoehto. Ohjelmistovirheiden seurantasovelluksessa ei esimerkiksi käytetä työnkulkua ohjelmistovirheiden aktivointiin ja ratkaisemiseen. Yksi syy tähän suunnitteluratkaisuun on se, että ohjelmistovirheen tilan muutokset täytyy näyttää käyttöliittymässä heti, kun käyttäjä suorittaa toiminnon ohjelmistovirheelle.

Mukautetun työnkulun luominen sovelluksessa Office SharePoint Designer 2007

Office SharePoint Designer 2007 mahdollistaa työnkulun luomisen ilman koodin kirjoittamista. Kun sivusto on auki, valitse Tiedosto-valikosta Uusi > Työnkulku. Tämän jälkeen voit käyttää työnkulun suunnittelutyökalua. Sillä voit luoda kehittyneitä sääntöjä ja toimintoja. Lisäksi se on integroitu SharePoint-luetteloihin ja -kirjastoihin, jotta voit käyttää työnkulkulogiikassasi suoraan luettelo- ja kirjastokohteiden kenttiä ja arvoja.

Jos haluat luoda esimerkiksi sellaisen työnkulkutoiminnon, joka lähettää tehtävän omistajalle sähköpostin aina, kun uusi tehtävä tai ongelma luodaan, toimi seuraavasti: Projektiseurantamallin Omistaja-sarake on SharePoint-luettelon mukautettu sarake. Tämän ansiosta työnkulku voi käyttää tämän sarakkeen arvoa ja määrittää sähköpostiosoitteen dynaamisesti suorituksen aikana.

Jos haluat lisätietoja työnkuluista sovelluksessa Office SharePoint Designer 2007, tutustu Microsoft Office SharePoint Designer 2007:n esittelyyn.

Muita esimerkkejä tästä suunnittelumallista

Toinen palvelimen järjestelmänvalvojan Esimerkki työnkulkujen käyttämisestä on kohdissa Työtarjousten ja Windows SharePoint Services 3.0 haastattelun hallinnan malli.

Sivuston järjestelmänvalvoja-esimerkki on kliinisen tutkimuksen kokeiluversion käynnistäminen ja hallinta-sovelluksen malli Windows SharePoint Services 3.0.

Raporttinäkymien käyttäminen

Windows SharePoint Services 3.0 ja sen verkko-osainfrastruktuuri tarjoavat monia etuja. Yksi niistä on se, että SharePoint-sivuston eri osiin tai ulkoisiin lähteisiin tallennettuja tietoja voidaan näyttää keskitetysti yhdellä yhteenvetosivulla. Näitä yhteenvetosivuja kutsutaan koontinäytöiksi. Jaetuissa liiketoimintaympäristöissä tarvitaan usein roolipohjaisia koontinäyttöjä, jotka antavat rooliin tai käyttäjään perustuen määritettyjä soveltuvia tietoja. Nämä koontinäytöt voivat hyödyntää tehokkaita toimintoja, kuten verkko-osien suodatusta ja yleisön kohdentamista, joiden avulla ne voivat näyttää tietoja sen perusteella, kuka sivua lukee.

Sinun ei tarvitse kuitenkaan tyytyä näihin toimintoihin, vaan voit luoda erillisiä sivuja eri rooleille. Tämän avulla voit todella räätälöidä esitettäviä tietoja sekä sivun asettelua ja muita ominaisuuksia. Tällaisia räätälöityjä roolipohjaisia sivuja käytetään laajalta sovellusmalleissa. Ne voivat tietysti sisältää myös suodatusta ja yleisökohdennusta.

Lending Library -sovelluksessa hyödynnetään roolipohjaisia koontinäyttöjä, joilla käyttäjälle näytetään asianmukaisia tietoja hänen roolinsa perusteella. Sivuston pääsivustosta on käytettävissä kaksi versiota: yksi on tarkoitettu kirjaston käyttäjille (oletussivu), kun taas toinen on tarkoitettu kirjastonhoitajalle.

Myös Help Desk -sovelluksen pääsivusta on käytettävissä kolme koontinäyttöä: Service Rep -koontinäyttö, Knowledge Mgr -koontinäyttö ja Service Rep Mgr -koontinäyttö. Käyttäjä valitsee roolinsa mukaisen hyperlinkin. Koontinäytössä näytettävä verkko-osa suodattaa lisäksi näytettävän sisällön käyttäjän mukaisesti. Tämä tehdään suodattamalla näkymä. Seuraavista vaiheista näet, miten tällainen suodatin otetaan käyttöön olemassa olevassa luettelonäkymässä.

 1. Siirry selaimelle luettelonäkymäsivulle.

 2. Etsi luettelon työkalurivin avattava valikko ja valitse siitä näkymä, jota haluat muokata (ellei se ole jo valittuna).

 3. Siirry samaan avattavaan valikkoon uudelleen ja valitse Muokkaa tätä näkymää.

 4. Siirry Muokkaa näkymää -sivulla alas suodatusosioon. Määritä suodattimen arvo seuraavasti:

  näytä kohteet, kun sarakkeen Created by arvo on [Me] tai kun sarakkeen Customer arvo on [Me].

 5. Valitse OK.

Help Desk -sovelluksen Service Rep Mgr -aloitussivu, jonka näet kuvassa 4, sisältää kaksi koontinäyttöverkko-osaa, jotka tekevät yhteenvedot huoltopyynnöistä tilan ja prioriteetin mukaan ja jotka näyttävät yhteenvedot pylväskaavioina.

Koontinäyttö-sivu
Kuva 4: koontinäyttösivu

Nämä ovat Tietonäkymä-verkko-osia, jotka näyttävät tietoja huoltopyyntöluettelosta, joka sisältyy myös Help Desk -sovelluksen sivustoon. Jos haluat tarkempia tietoja siitä, miten nämä verkko-osat luodaan, avaa sivusto sovelluksessa Office SharePoint Designer 2007 ja lataa sivu HelpDeskManager.aspx, joka sisältää nämä verkko-osat. Kun avaat sivun jaetussa näkymässä, näet että verkko-osien koodi on sekoitus XLST:tä, HTML:ää ja CSS:ää.

Katsotaan nyt, miten verkko-osan pylväskaaviot luodaan. Otamme esimerkiksi Overall Service Request Priority -verkko-osan. Avaa Office SharePoint Designer 2007 ja valitse sen Lisää-valikosta SharePoint-ohjausobjektit > Tietonäkymä. Näin näet tietolähdekirjaston tehtäväruudun. Tässä tehtäväruudussa voit selata erilaisia tietolähteitä, jotka ovat tällä hetkellä sivuston käytettävissä, mukaan lukien sivustossa jo olevat luettelot. Tässä tapauksessa laajennamme SharePoint-luetteloiden kohdan ja napsautamme palvelupyyntöjen luettelon nimeä, sillä tämä on käyttämämme tietolähde. Näyttöön avautuvasta pikavalikosta valitsemme Näytä tiedot. Tämä avaa tehtäväruutuun uuden Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudun, josta näemme kaikki palvelupyyntöjen luetteloon tallennetut kentät ja esimerkkitiedot. Tässä paneelissa valitsemme ne kentät, jotka haluamme näyttää verkko-osassa: tässä tapauksessa kyseessä on prioriteetin kenttä. Tämän jälkeen valitsemme toiminnon, jolla valittu kenttä lisätään yhden kohteen näkymänä (katso kuva 5).

Muista, että tavoitteemme on näyttää yhteenvetona kaikkien tehtävien lukumäärä prioriteetin mukaan ryhmiteltynä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy luetella prioriteettikentässä käytettävät vaihtoehdot vain kerran ja näyttää sitten kunkin prioriteettiarvon lukumäärä luettelossa prioriteetin vieressä. Siksi näytämme prioriteettiarvot tässä yhden kohteen näkymänä mukautuksemme alussa. Jos valitsisimme usean kohteen näkymän, kaikki luettelon rivit näytettäisiin.

Raporttinäkymien sivun luominen SharePoint Designerissa
Kuva 5: koontinäyttösivun luominen Office SharePoint Designer 2007:ssä

Tämä lisää Tietonäkymä-verkko-osan sivulle osoittimen kohtaan. Verkko-osa näyttää kuitenkin vain yhden rivin tietoja, ei pylväskaaviota, joka antaa yhteenvedon huoltopyynnöistä prioriteetin mukaan. Koska verkko-osa hahmonnetaan HTML- ja XSL-koodin avulla, voimme kuitenkin onneksi muokata koodia tarpeidemme mukaan. Seuraavassa osiossa käsitellään joitain tärkeimpiä kohtia tästä mukautuksesta, jolla verkko-osa muunnetaan pylväskaavioksi.

Tiedämme, että luettelotietolähteellä on kolme mahdollista prioriteettiarvoa: (1) Suuri, (2) Normaali ja (3) Pieni. Siksi julistamme kunkin arvon XSLT-muuttujan seuraavasti: <xsl:variable name="High" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(1) High'])" /> <xsl:variable name="Normal" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(2) Normal'])" /> <xsl:variable name="Low" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(3) Low'])" /> <xsl:variable name="AllTasks" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row)" />

Ota huomioon, että XSL-parametri @Priority viittaa tietolähdekentän nimeen. Koska koodi jokaisen kolmen prioriteettiarvon kaavioksi muuntamiseen on samanlainen, näytämme vain ensimmäisen prioriteettiarvon koodiesimerkin. Jotta saamme prosenttiarvon, määritämme uuden percetHigh-muuttujan, jolla lasketaan suuren prioriteetin pyyntöjen prosenttiosuus: <xsl:variable name="percentHigh" select="$High div $AllTasks" />

Koodi, joka luo varsinaisen pylvään, on XSL-malli, kuten alla näkyy: <xsl:template name="ChartRow"> <xsl:param name="RowName"></xsl:param> <xsl:param name="Value"></xsl:param> <xsl:param name="PercentValue"></xsl:param> <tr> <td class="ms-formbody" width="125px" style="vertical-align:middle"> <xsl:value-of select="$RowName"/>: <xsl:value-of select="$Value" /> <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes"> &amp;nbsp; </xsl:text>( <xsl:call-template name="percentformat"> <xsl:with-param name="percent" select="$PercentValue"/> </xsl:call-template>) </td> <td> <table width="100%" > <tr> <td width="{round($PercentValue*100)+1}%" height="15px" class="ms-selected"><xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> <td width="100%" > <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> </tr> </table> </td> </tr> </xsl:template>

Ota huomioon, että itse pylväs on kahdesta solusta koostuva taulukko. Ensimmäisen solun leveys, joka edustaa pylvään leveyttä kaaviossa, määritetään PercentValue-muuttujan avulla, kuten koodiesimerkki näyttää: td width="{round($PercentValue*100)+1}%".

Tässä solussa on käytössä myös CSS-tyyliluokka ms-selected. Tämä tyyliluokka määritetään core.css-tyylisivulla seuraavasti: .ms-selected { background-position:left top; color:#000000; background-image:url("/_layouts/images/filedialogselected.gif"); background-color:#FFE499; border-top:1px solid #FFE499; border-bottom:1px solid #FFE499; background-repeat:repeat-x; }

Taustakuva, filedialogselected.gif, tekee solusta (eli pylväästä) keltaisen.

Muita esimerkkejä tästä suunnittelumallista

Toinen palvelimen järjestelmänvalvojan Esimerkki Dashboard-käyttöliittymien avulla Katso Windows SharePoint Services 3.0 puhelinkeskus malli.

Katso sivuston järjestelmänvalvoja-esimerkki liiketoiminnan tehokkuuden raportointi Windows SharePoint Services 3.0 malli.

Sivun alkuun

Mallien luominen

Windows SharePoint Services sisältää kahdenlaisia sovellusmalleja: sivustomäärityksiä ja sivustomalleja. 40 tarjoamaamme sovellusmallia edustavat molempia tyyppejä. Molemman tyypin malleja on käyttäjien valittavissa Uusi SharePoint-sivusto -sivulla. Käyttäjän kannalta molempien toiminta on myös hyvin samankaltaista. Näiden mallien luomistapa sekä käyttöön tarjoamistapa sivuston luomislomakkeessa eroavat kuitenkin hyvinkin paljon.

Sivustomääritykset

Aivan perustavimmissaan muodossa sivustomääritystä voidaan pitää XML-tiedostojen, kokoonpanojen ja .aspx-sivujen kokoelmana, joka sanelee sivuston rakenteen ja sen, mitä taustalla oleva sovellus sivustossa tekee. Koska XML- ja .apsx-tiedostot ovat käytettävissä tiedostojärjestelmässä, niitä on helppo kloonata ja muokata, kun haluat luoda uusia sivustomäärityksiä. Tämän ansiosta sivustomääritykset ovat erittäin hyvin räätälöitäviä.

Kun sivusto on valmistelu (luotu) sivustomäärityksestä, muutokset sivustomääritelmän tiedostoihin tiedostojärjestelmässä voivat edelleen vaikuttaa valmisteltuun sivustoon. Microsoft ei kuitenkaan tue sivustomääritystiedostojen muokkaamista sivuston valmistelun jälkeen. Jos jotain valmistellun sivuston sivua muokataan ulkoisella editorilla (esimerkiksi Office SharePoint Designer 2007), sivu menettää yhteytensä tiedostojärjestelmän sivustomääritykseen. Sivu tallennetaan sen sijaan Windows SharePoint Services -tietokantajärjestelmään, ja se tunnetaan tästä lähtien mukautettuna sivuna.

Jos haluat mukauttaa olemassa olevan sivuston määrityksen, tapa olisi aloittaaksesi sivustomäärityksestä sijaan muokkaamalla aiemmin luodun uudelleennimetty kopion. Toteuttamaan muutokset aiemmin sivustomääritykseksi jälkeen sivustot ovat jo valmisteltu lomakkeen, haluat luoda ja ottaa käyttöön sivustossa määritelmä päivityksen ratkaisu-paketti. Lisätietoja hallinnasta on artikkelissa Windows SharePoint Services 3.0 SDKvastaavan artikkelit.

Sivustomallit

Sivustomalli on SharePoint-sivusto, joka on pakattu yhteen tiedostoon, joka purkamalla voidaan luoda uusia sivustoja, joilla on samankaltainen rakenne ja sisältö. Tämä tarkoittaa sitä, että sivustomallin luomiseen tarvitaan pohjaksi olemassa oleva SharePoint-sivusto. Kaikki sivuston mukautukset – sivuasettelut, tyylisivut, kuvat, päätyylisivut, tiedostot, luettelot, luetteloiden sisällöt – voidaan tallentaa malliin.

Voit muodostaa olemassa olevasta sivustosta sivustomallin sivuston hallintatehtävissä (sivustoasetuksissa tai kohteessa Office SharePoint Designer 2007). Kun olet luonut sivustomallin, se tallennetaan nykyisen sivustokokoelman sivustomallikokoelmaan. Tiedosto on .stp-muodossa. Voit ladata tämän tiedoston sivustomallikokoelmasta ja siirtää sen toiseen sivustokokoelmaan tai palvelinympäristöön. Tämän osion loppuosassa keskitytään tarkemmin sivustomallin luomiseen ja käyttämiseen.

Sivustomääritysten ja sivustomallien käytön vertailu

Kuten aiemmin totesimme, sivustomallit itse asiassa polveutuvat sivustomäärityksistä. Kun mietit, kannattaako sinun luoda uusi sivustomääritys vai sivustomalli, ota huomioon seuraavat seikat:

 • Sovelluksen monimutkaisuus   : Jos tarpeesi ovat ensisijaisesti kosmeettisia, esimerkiksi nykyisen sivuston asettelun ja kuvien muutoksia, sivustomalli on paras vaihtoehto. Jos taas haluat esimerkiksi lisätä uusia verkko-osamäärityksiä tai hyödyntää omaa koodia tai laskettuja kenttiä, on sivustomääritys paras vaihtoehto.

 • Käyttöoikeutesi palvelimessa   : Onko sinulla käyttöoikeudet koko verkkopalvelimeen vai vain tiettyyn sivustokokoelmaan? Sivustomäärityksen luominen ja käyttöönotto vaatii yleensä palvelimen tiedostojärjestelmän käyttöä. Jos sinulla ei ole oikeuksia tähän, voit ainoastaan luoda sivustomallin sillä sivustokokoelmatasolla, jolle sinulla on oikeudet. Muista, että tämä käyttöoikeusvaatimus ei koske sivustojen järjestelmänvalvojia. Käyttöönoton jälkeen kuka tahansa, jolla on oikeudet uuden sivuston luomiseen, voi käyttää molempia sovellusmallityyppejä.

 • Tulevat päivitykset ja muutokset   : Sivustomallin muokkaaminen ei vaikuta siitä aiemmin luotuihin sivustoihin, muutokset koskevat vain muutosten tekemisen jälkeen luotavia uusia sivustoja. Sivustomäärityspäivityspaketin käyttöönotto vaikuttaa kaikkiin kyseisestä sivustomäärityksestä luotuihin sivustoihin.

Ohjeita sivustomallien ja sivustomääritysten luomiseen

Sivustomallien ja sivustomääritysten luomisen monimutkaisuus vaihtelee. Perustekniikat kuvataan seuraavissa osioissa.

Sivustomallin luominen

Kuten aiemmin totesimme, sivustomalli on itse asiassa SharePoint-sivusto, joka on paketoitu käytettäväksi uudelleen. Tämä pakettitiedosto on olemassa sivustomallikokoelmassa sivustokokoelmatasolla. Valikoiman sivustomallien pohjalta voidaan luoda uusia sivustoja kaikille sivustokokoelman alemmille sivustotasoille. Seuraavien ohjeiden avulla voit luoda uuden sivustomallin olemassa olevasta sivustosta:

 1. Avaa Office SharePoint Designer 2007 ja avaa siinä olemassa oleva sivusto. Varmista, että sivuston sisältö ja asettelu vastaavat tarpeitasi.

 2. Valitse Tiedosto-valikosta Vie ja valitse sitten SharePoint-sivuston malli. Näin pääset sivustoasetusten sivulle.

 3. Anna mallille tiedostonimi, otsikko ja kuvaus.

 4. Jos haluat sisällyttää malliin luetteloiden ja tiedostokirjastojen tiedot, valitse Sisällytä sisältöä -asetus. Jos haluat sisällyttää työnkulut, valitse myös tämä asetus. Tämä johtuu siitä, että työnkulut ovat itse asiassa tiedostokirjastoihin tallennettua sisältöä.

 5. Valitse OK. Tämä luo sivustosta mallitiedoston .stp-tiedostomuodossa. Tiedosto tallennetaan ylätason sivuston sivustomallikokoelmaan.

Voit ladata sivustomallin .stp-tiedoston sivustomallikokoelmasta omalle levyllesi napsauttamalla mallin nimeä. Omalta levyltä voit sitten ladata tiedoston toiseen sivustomallikokoelmaan.

Sivustomäärityksen luominen

Toisin kuin sivustomallit, sivustomääritykset tallennetaan tiedostojärjestelmään. Jokainen sivustomääritys löytyy palvelimesta omasta kansiostaan:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ SiteTemplates.

Tämä kansio sisältää erilaisia sivustoelementtejä, esimerkiksi .aspx- ja .html-tiedostoja, ja liittyviä resursseja, kuten kuvia ja JavaScript-tiedostoja. ONET.XML on ydinsivustomääritystiedosto, joka määrittää sivustomäärityksen eri moduulit ja asetukset. ONET.XML tallennetaan alihakemistoon XML.

Sivustomääritykset rekisteröidään sovelluksella Windows SharePoint Services. Ne tarjotaan WEBTEMP XML -tiedostoina. Kaikki WEBTEMP XML -tiedostot löytyvät seuraavasti kansiosta:

% CommonProgramFiles %\ \Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\<LCID>\XML.

<LCID> tarkoittaa tässä oman alueesi tai maasi numeromuotoista tunnusta, esimerkiksi 1035 Suomen tapauksessa. XML-tiedoston oikean nimen eteen liitetään etuliite WEBTEMP (esimerkiksi WEBTEMPBT.XML).

Uuden sivustomäärityksen luomisessa on periaatteessa kaksi päävaihetta: (1) sivustomäärityskansion luominen ja (2) sellaisen WEBTEMP XML -tiedoston luominen, jolla sivustomääritys rekisteröidään sovelluksessa Windows SharePoint Services. Voit suorittaa ensimmäisen vaiheen kloonaamalla nykyisen sivustomäärityskansion ja muokkaamalla sen sisältöä liiketoiminnallisten vaatimusten mukaisesti. ONET.XML-tiedosto sisältää elementtejä, jotka määrittävät, miten sivuston sivujen eri osat valmistellaan (esimerkiksi siirtymispalkki, tiedostomallit ja luettelomallit). Configurations-elementti määrittää luettelot ja moduulit, jotka luodaan oletusarvoisesti, kun sivustomäärityksestä luodaan esiintymä. Seuraavassa on pätkä ohjelmistovirheiden sovelluksen sivustomäärityksen ONET.XML-tiedostosta. Näet siinä osan Configurations-elementistä: <Configurations> <Configuration ID="0" Name="Default"> <SiteFeatures> <!-- BasicWebParts Feature --> <Feature ID="00BFEA71-1C5E-4A24-B310-BA51C3EB7A57" /> <!-- Three-state Workflow Feature --> <Feature ID="FDE5D850-671E-4143-950A-87B473922DC7" /> <!-- TSA Fields and Content Types --> <Feature ID="75A0FEA7-CD50-401e-AF0E-782F3662A299" /> </SiteFeatures> <WebFeatures> <!-- TeamCollab Feature --> <Feature ID="00BFEA71-4EA5-48D4-A4AD-7EA5C011ABE5" /> <!-- MobilityRedirect --> <Feature ID="F41CC668-37E5-4743-B4A8-74D1DB3FD8A4" /> <!-- Bug Tracking Categories List --> <Feature ID="75A0FEA7-42E8-4527-8313-F63C4C49A7E6" /> <!-- Bug Tracking Bugs List --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8E" /> <!-- Bug Tracking Bugs List Instance --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8F" /> ... ... <!-- Post Provisioning Event Handler --> <Feature ID="75A0FEA7-B0EF-434e-90D6-CE997D970564"> <Properties> <Property Key="ZonedWebPartsUrlList" Value="$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Resolve.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Activate.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Close.aspx"/> </Properties> </Feature> </WebFeatures> </Configuration> </Configurations>

Ota huomioon, että sivustomäärityksessä käytetään useita toimintoja, esimerkiksi ohjelmistovirheiden luettelon ja luokan toimintoja, mobiilikäytön uudelleenohjauksen toimintoa jne. Nämä toiminnot luetellaan SiteFeatures- ja WebFeatures-elementeissä kunkin toiminnon GUID-tunnuksen mukaan. GUID-tunnukset löytyvät Feature-elementistä vastaavasta Feature.XML-tiedostosta, joka sijaitsee seuraavassa kansiossa:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\FEATURES .

Katso lisätietoja mukauttaminen ONET Windows SharePoint Services 3.0 SDK . XML.

Toinen vaihe mukautetun sivustomäärityksen luomisessa on WEBTEMP*.XML-tiedoston luominen seuraavaan kansioon:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\<LCID>\XML.

Tämän tiedoston Templates-elementti sisältää määritykset, joiden avulla voidaan luoda esiintymiä sivustoista, jotka on tehty sivustomäärityksestä. Seuraava pätkä näyttää WEBTEMPbt.XML-tiedoston muotoilua. Se on määritystiedosto, jota ohjelmointivirheiden seurannan sovelluksen sivustomääritys käyttää: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Templates xmlns:ows="Microsoft SharePoint"> <Template Name="BT" ID="75801"> <Configuration ID="0" Title="Bug Database" Hidden="FALSE" ImageUrl="/_layouts/images/stsprev.png" Description="A site for teams to track bugs in their shared software projects." DisplayCategory="Application Templates" > </Configuration> </Template> </Templates>

Ota huomioon, että Template-solmun Name-määritteen täytyy olla identtinen kuin * tiedostonimessä WEBTEMP*.XML. Ota myös huomioon se, että Configuration-elementin DisplayCategory-määrite sanelee, missä välilehdessä määritys näytetään sivuston luomisen sivun mallin valintaosiossa. Voit luoda omia välilehtiä lisäämällä omia arvoja tähän määritteeseen.

Kun sivuston määritys-tiedostot on luotu ja tiedostojärjestelmän kansiot sijoitetaan uudelleen IIS-palvelu. Uusi sivustomäärityksestä on valittavissa Windows SharePoint ServicesUusi SharePoint-sivusto -sivulla Mallivalinta -osassa. Sivuston määritelmä-tiedostoja voi pakata myös helposti siirto toiseen SharePoint-ympäristössä tai lukea saman ympäristön ratkaisu-tiedostona. Ratkaisutiedosto on cabinet kanssa. WSP tunniste (Web solution package). Se Selaa ominaisuuksista, verkko-osat-luokan resursseja, sivustomäärityksestä käyttämä jne. Voit käyttää makecab.exe-työkalun luominen. WSP-tiedostoa. Tutustu Windows SharePoint Services 3.0 SDK luomisesta ratkaisutiedosto.

Sivustomäärityksen lokalisoiminen

Sivustomäärityksen lokalisointia on helpotettu resurssitiedostoilla ja kielialuetunnistuksella. Vaikka ASP.NET 2.0 -sovellukset lokalisoidaan yleensä koodin kääntämisen yhteydessä, SharePoint-sivustot lokalisoidaan sivustojen valmistelun yhteydessä. Sovellusmallien kaikki 20 sivustomääritysmallia on lokalisoitu 10 kielelle. Sivustomääritykset itsessään on luotu kieliriippumattomasti, kun taas merkkijonoliteraalit tallennetaan resurssitiedostoihin (.resx). Jos haluat lisätä lokalisoinnin omaan sivustomääritykseesi tai lisätä tuen uudelle kielelle olemassa olevaan sivustomääritykseen, voit tehdä tämän luomalla uuden resurssitiedoston. Tiedosto tallennetaan Resources-hakemistoon:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\Resources.

Tiedosto on periaatteessa XML-tiedosto, jota voi muokata millä tahansa tekstieditorilla. Voit luoda uuden lokalisointitiedoston sivustomäärityksessä käytettäväksi seuraavasti:

 1. Siirry yllä mainittuun Resources-hakemistoon ja etsi nykyinen .resx-tiedosto, jonka haluat lokalisoida uudelle kielelle.

 2. Kloonaa tiedosto ja anna sille sama nimi kielialueen nimeä lukuun ottamatta (vaihda esimerkiksi nimi tsa-en-us.resx muotoon tsa-fi-firesx).

 3. Avaa kloonattu tiedosto tekstieditorissa.

 4. Määritä tiedoston toisen rivin LCID-koodi haluamasi kielen mukaiseksi. Tässä esimerkissä seuraava koodi määrittää kieleksi espanjan:

<!-- _lcid="3082" _version="12.0.5006.3000" _dal="1" ––>

 1. Siirry tiedostossa alemmas kohtaan, jossa näet data- ja value-elementtien parit. Tässä yhdistät resurssin nimen ja lokalisoidun merkkijonoarvon. Muokkaa oman kielialueesi value-element merkkijonojen arvoja. Seuraava koodiesimerkki näyttää create new customer -toiminnon resurssimerkkijonon espanjaksi:

  <data name="Action_NewCustomer">
  <value>Crear un Nuevo cliente</value>
  </data>
 2. Tallenna tiedosto Resources-kansioon esimerkiksi nimellä myCustomResource.es-es.resx (todellinen nimi riippuu siitä, mille kielialueelle resurssitiedosto on tarkoitettu). Tiedosto on nyt valmis, joten sovelluksesi sivustomääritystiedostot voivat viitata siihen

Jotta lokalisoitu sivustomäärityksesi näkyy käytettävissä olevana mallina kyseisen kielen uuden SharePoint-sivuston sivulla, lisää WEBTEMP-tiedosto myös oikeaan <LCID>-hakemistoon. Saat ohjeet uuden WEBTEMP-tiedoston luomiseen edellisestä osiosta, jossa käsitellään sivustomäärityksen luomista.

Lokalisoidut resurssiviitteet toimivat .aspx-tiedostoissa eri tavalla kuin XML-tiedostoissa. .aspx-tiedostojen viittaukset arvioidaan suorituksen aikana, kun taas XML-tiedoston viittaukset arvioidaan, kun sivustosta luodaan esiintymä. Jos haluat käyttää sivustomääritystiedoston XML-elementtejä, käytä seuraavaa syntaksia: $Resources:myCustomResource, DataName. Jos haluat esimerkiksi käyttää resurssimerkkijonoa .aspx-tiedostosta, koodi voi näyttää esimerkiksi tältä: <div> <asp:Label runat="server" Text="<%Resources:myCustomResource, Action_NewCustomer %>" /> </div>

Sivun alkuun

Yhteenveto

Windows SharePoint Services 3.0 ja Office SharePoint Designer 2007 tarjoavat yhdessä tehokkaita työkaluja, joilla voit luoda ja mukauttaa vuorovaikutteisia työnkulkuja hyödyntäviä sovelluksia. Aiotpa sitten räätälöidä jotain tarjotuista 40:stä ladattavasta sovellusmallista tai luoda omasi, tämä artikkeli tarjoaa tiedot hyväksi havaitusta metodologiasta ja parhaista käytännöistä. Artikkelin tietojen avulla myös muut kuin kehittäjät voivat osallistua kehitystoimiin.

Jos et ole jo ladannut sovellusmalleja, tee se nyt. Tämän jälkeen voit aloittaa niiden käytön sovelluksessa Office SharePoint Designer 2007. Alla olevan Resurssit-osion lisäresursseista on myös varmasti apua oman sovelluksesi kehittämisessä.

Sivun alkuun

Resurssit

Jos haluat lisätietoja sovelluksista Windows SharePoint Services 3.0 ja Office SharePoint Designer 2007, tutustu seuraaviin resursseihin:

Saat lisää kehittäjäkeskeisempiä resursseja seuraavista:

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×