Johdanto selainyhteensopiviin lomakemalleihin

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Kun suunnittelet Microsoft Office InfoPath -lomakemallia, voit luoda lomakemallin, joka avataan tai täytetään joko InfoPathissa tai Web-selaimessa. Tämäntyyppistä lomakemallia kutsutaan selainyhteensopivaksi lomakemalliksi. Selainyhteensopivan lomakemallin suunnittelemisen jälkeen sinun tulee julkaista selainyhteensopiva lomakemalli ohjatun julkaisutoiminnon avulla palvelimeen, jossa on käytössä InfoPath Forms Services. Sinun on myös otettava selainyhteensopiva lomakemalli käyttöön Web-selaimessa käyttöä varten. Joissakin tapauksissa voit ottaa lomakemallin käyttöön itse julkaisuprosessin aikana. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi kun selainyhteensopiva lomakemalli sisältää hallittua koodia, palvelinfarmin järjestelmänvalvojan on suoritettava lomakemallin käyttöönotto puolestasi.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Mitä InfoPath Forms Services -ohjelmalla tarkoitetaan?

Selainyhteensopivuuden yleiskatsaus

Yhteensopivuusasetukset

Vain InfoPathissa käytettävissä olevat näkymät

Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruutu

Käyttöönottoasetukset

Mitä InfoPath Forms Services -ohjelmalla tarkoitetaan?

InfoPath Forms Services on mahdollistaa sen, voit luoda lomakkeita selainpohjaisia InfoPathin ja jakaa lomakkeista sisäisiä ja ulkoisia verkkosivustojen palvelimen tekniikka. Käyttäjien ei tarvitse on asennettuna täytä lomakkeen InfoPath eikä heidän tarvitse ladata mitään ylimääräisiä verkosta. Käyttäjät tarvitsevat on selaimessa, kuten Windows Internet Explorer, Apple Safari tai Mozilla Firefox. Käyttäjät tarvitsevat voivat näyttää ja selaimen sijaan InfoPath-lomakkeen täyttäminen.

InfoPath Forms Services -tekniikkaa on käytettävissä Microsoft Office SharePoint Server 2007 yrityksen käyttö ja myös, erikseen, valitse Microsoft Office Forms Server 2007.

Sivun alkuun

Selainyhteensopivuuden yleiskatsaus

Kaikki lomakemallit ovat yhteensopivia InfoPathin kanssa – tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat avata ja muokata lomakkeita InfoPathissa, jos heidän tietokoneeseensa on asennettu InfoPath.

Jos käytössäsi on palvelin, jossa on käytössä InfoPath Forms Services, voit suunnitella lomakemallin, jota voivat käyttää kahdentyyppiset käyttäjät – käyttäjät, joiden tietokoneeseen on asennettu InfoPath ja käyttäjät, joiden tietokoneeseen ei ole asennettu InfoPathia. Jälkimmäisessä tapauksessa käyttäjät täyttävät lomakkeita Web-selaimessa eivätkä InfoPathissa.

Jos käyttäjien tietokoneeseen on asennettu InfoPath, he voivat avata lomakkeen ja täyttää sen InfoPathissa käyttämällä laajaa ominaisuusvalikoimaa.

Selainyhteensopivan lomakemallin suunnitteluprosessi sisältää yhteensopivuusasetuksen määrittämisen joko lomakemallia luotaessa tai lomakemallin luomisen jälkeen. Selainyhteensopivan lomakemallin suunnittelemisen jälkeen voit testata lomakemallia, julkaista sen ja tehdä lomakemallin selainkäyttöiseksi, jotta käyttäjät voivat täyttää sen selaimessa.

Sivun alkuun

Yhteensopivuusasetukset

Voit suunnitella yksittäisen selainyhteensopivan lomakemallin, jonka voi suorittaa Web-selaimessa, InfoPathissa tai jopa mobiililaitteessa. Tämä menetelmä vähentää suunnitteluaikaa ja -kustannuksia ja lisää tehokkuutta, koska yhtä lomaketta voivat käyttää eri käyttäjät.

Voit suunnitella selainyhteensopivan lomakemallin valitsemalla Ota käyttöön vain selainyhteensopivat ominaisuudet -valintaruudun Lomakemallin suunnitteleminen -valintaikkunassa, joka tulee näkyviin aina uutta lomakemallia luotaessa. Näin InfoPath saa tiedon, että haluat lomakemallin sopivan yhteen Web-selaimen kanssa ja että haluat julkaista lomakemallin palvelimeen, jossa on käytössä InfoPath Forms Services.

Lomakemallin suunnitteleminen -valintaikkunan yhteensopivuusasetus

Kun valitset tämän valintaruudun, ohjausobjektit ja ominaisuudet, jotka eivät toimi selainyhteensopivissa lomakemalleissa, joko piilotetaan tai poistetaan käytöstä, jottet voi käyttää niitä lomakemallin suunnitteluprosessin aikana. Seuraavassa kuvassa keltaisen ruudun sisällä oleva teksti osoittaa, etteivät ei-tuetut ohjausobjektit näy Ohjausobjektit-tehtäväruudussa.

Ilmoitus Ohjausobjektit-tehtäväruudun piilotetuista ohjausobjekteista

Voit nopeasti tarkistaa lomakemallin nykyisen yhteensopivuusasetuksen tarkastelemalla InfoPath-ikkunan oikeassa alakulmassa olevaa tekstiä.

Tilarivillä oleva lomakemallin nykyinen yhteensopivuusasetus

Jos napsautat tätä tekstiä, näkyviin tulee Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruutu, jossa voit muuttaa lomakemallin nykyistä yhteensopivuusasetusta. Jos esimerkiksi aloitat lomakemallin suunnittelun ja päätätkin sitten, että haluat siitä selainyhteensopivan, voit muuttaa lomakemallin yhteensopivuusasetusta napsauttamalla Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa Muuta yhteensopivuusasetuksia -linkkiä. Samalla tavoin napsauttamalla tätä linkkiä voit muuttaa selainyhteensopivan lomakemallin vain InfoPathissa toimivaksi lomakemalliksi.

Sivun alkuun

Vain InfoPathissa käytettävissä olevat näkymät

Jos useiden käyttäjien on InfoPath tietokoneisiin, haluat ehkä käyttää monia ominaisuuksia InfoPathin, kuten joitakin, jotka eivät ole käytettävissä selaimessa. Tässä tapauksessa voit luoda kaksi selainyhteensopivan lomakemallin näkymää. Käyttäjät, jotka avaavat lomakemallin selaimessa on samassa näkymässä. Toiseen näkymään käytetään yksinomaan käyttäjät, joilla on InfoPath tietokoneisiin.

Vain InfoPathissa käytettävissä tässä näkymässä näkyvät koskaan selaimessa. Voit käyttää InfoPath-ominaisuudet näin ollen tämä näkymä, joka ei muuten voi käyttää, kuten liiketoiminta-roolien tai pääkomponentti/tietokomponentti-ohjausobjekteja.

Vihje: Voit myös suunnitella näkymän, joka näytetään vain pienellä ruudulla, ja käyttää koodia, kun haluat vaihtaa automaattisesti tähän näkymään käyttäjän avatessa lomakkeen mobiililaitteessa.

Sivun alkuun

Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruutu

Jos suunnittelet lomakemallia ja päätät tehdä siitä selainyhteensopivan muuttamalla sen yhteensopivuusasetusta, selainyhteensopivuusongelmien esiintyminen on mahdollista. Yhteensopivuusongelmia esiintyy, kun lomakemalli sisältää ominaisuuksia, joita ei tueta selainyhteensopivissa lomakemalleissa. Yhteensopivuusongelmat tunnistetaan nopeimmin käyttämällä Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruutua.

Osa Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudusta

1. Tehtäväruudun yläreunassa oleva teksti ilmoittaa, että lomakemalli on sillä hetkellä yhteensopiva sekä InfoPathin että sellaisen palvelimen kanssa, jossa on käytössä InfoPath Forms Services -ohjelma. Jos haluat muuttaa tätä asetusta, napsauta Muuta yhteensopivuusasetuksia -linkkiä.

2. Virheet näkyvät tehtäväruudussa, koska selainyhteensopiva lomakemalli sisältää ei-tuettuja ohjausobjekteja. Voit julkaista selainyhteensopivan lomakemallin poistamalla nämä ohjausobjektit tai muuntamalla ne selainyhteensopiviksi ohjausobjekteiksi.

Jos valitset Tarkista palvelimessa -valintaruudun Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa, voit myös tarkastella palvelimen, jossa on käytössä InfoPath Forms Services, luomia virheitä ja sanomia InfoPathin havaitsemien virheiden ja sanomien lisäksi. Saatat esimerkiksi vastaanottaa ilmoituksia lomakemallin ominaisuuksista, jotka vaikuttavat ehkä haitallisesti lomakkeen toimintaan selaimessa. Tarkistusominaisuus on hyödyllinen, koska voit tarkastella mahdollisia ongelmia selainyhteensopivan lomakemallin suunnittelun aikana sen sijaan, että joutuisit tarkastelemaan niitä vasta, kun olet julkaissut lomakemallin palvelimeen.

Huomautus: Yhteensopivuusongelmia sisältävä lomakemalli on mahdollista julkaista. Jos se julkaistaan, lomakemallia ei voi kuitenkaan ottaa käyttöön selaimessa.

Sivun alkuun

Käyttöönottoasetukset

Kaikkia selainyhteensopivia lomakemalleja on isännöitävä palvelimesta, jossa on käytössä InfoPath Forms Services. Voit ottaa selainyhteensopivan lomakemallin käyttöön julkaisemalla sen käyttämällä InfoPathin ohjattua julkaisutoimintoa ja ottamalla sen käyttöön Web-selaimessa.

Jotta voit julkaista selainyhteensopivan lomakemallin, sinun on valittava SharePoint-palvelimessa (InfoPath Forms Services ei ole pakollinen) -asetus ohjatun julkaisutoiminnon ensimmäisellä sivulla.

Ohjatun julkaisutoiminnon osa

Lomakemalleilla on kaksi käyttöönottotilaa, joita isännöidään palvelimessa, jossa on käytössä InfoPath Forms Services: toinen on käyttäjän lomakemalleille ja toinen järjestelmänvalvojan hyväksymille lomakemalleille. Seuraavissa osissa nämä kaksi käyttöönottotilaa selitetään yksityiskohtaisesti.

Käyttäjän lomakemallit

Lomakemallisuunnittelija voi ottaa tämäntyyppisen lomakemallin käyttöön Web-selaimessa.

Käyttäjän lomakemallit eivät välttämättä sisällä komentosarjaa tai hallittua koodia, ne eivät välttämättä edellytä täyttä luottamusta tai käytä järjestelmänvalvojan hallinnoimaa tietoyhteyttä. Käyttäjän lomakemalleja ei myöskään välttämättä suunnitella niin, että niitä voidaan käyttää mobiili-Web-selaimessa.

Käyttäjän lomakemallit suoritetaan toimialueen suojaustasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelimen kanssa samalla toimialueella toimivat tietokoneet luottavat lomakemalliin ja että lomakemallin tietoyhteydet voivat käyttää pelkästään saman toimialueen tietoja.

Voit julkaista käyttäjän lomakemallit kirjastoon tai sisältötyyppi palvelimeen, jossa on käytössä InfoPath Forms Services. Jotta voit julkaista lomakemallin kirjastoon, tarvitset käyttöoikeudet kirjastojen ja luetteloiden luomiseen sivustossa. Jotta voit julkaista lomakemallin sisältötyyppinä palvelimeen, tarvitset sivuston hallintaoikeudet.

Käyttäjien lomakemalleina soveltuvat parhaiten otettavaksi käyttöön lomakemallit, joissa ei ole hallittua koodia ja joissa on rajoitettu käyttöönottoalue. Tällaisia lomakemalleja ovat esimerkiksi lomakemallit, jotka on tarkoitettu yksittäisen osaston työntekijöiden käytettäväksi.

Huomautus: Jos haluat ottaa käyttöön lomakemallin, mutta sinulla ei ole siihen käyttöoikeuksia, ohjatun julkaisutoiminnon seuraavalla sivulla oleva teksti kehottaa sinua ottamaan yhteyttä palvelinfarmin järjestelmänvalvojaan lisätietoja varten. Ennen kuin pyydät palvelinfarmin järjestelmänvalvojaa ottamaan lomakemallin käyttöön, sinun on julkaistava se sijaintiin, johon järjestelmänvalvojalla on käyttöoikeudet. Kuvitellaan esimerkiksi, että olet juuri saanut valmiiksi lomakemallin, joka sallii käyttäjien hallita vakuutuskirjaansa verkossa. Koska lomakemalli sisältää palvelinfarmin järjestelmänvalvojan hallitsemia tietoyhteyksiä, et voi julkaista lomaketta suoraan palvelimeen, jossa on käytössä InfoPath Forms Services. Sen sijaan sinun on julkaistava lomakemalli järjestelmänvalvojan määrittämään verkkosijaintiin, jossa sen yhdenmukaisuus organisaation lomakemalleihin käyttämien rakenteeseen liittyvien standardien kanssa voidaan tarkistaa. Viimeisessä vaiheessa ilmoitat järjestelmänvalvojalle, että lomakemalli on valmis tarkastelua varten.

Järjestelmänvalvojan hyväksymät lomakemallit

Vain palvelinfarmin järjestelmänvalvoja voi ottaa tämäntyyppisen lomakemallin käyttöön Web-selaimessa.

Järjestelmänvalvojan hyväksymät lomakemallit saattavat sisältää komentosarjoja tai hallittua koodia, ne edellyttävät täyttä luottamusta tai käyttävät järjestelmänvalvojan hallinnoimaa tietoyhteyttä. Järjestelmänvalvojan hyväksymät lomakemallit suunnitellaan lisäksi niin, että niitä voidaan käyttää mobiili-Web-selaimessa.

Järjestelmänvalvojan hyväksymät lomakemallit voidaan suorittaa joko Täysi luottamus- tai Toimialueen luottamus -suojaustasolla.

Palvelinfarmin järjestelmänvalvoja tavallisesti tarkistaa ja lataa lomakemallin, jonka jälkeen se aktivoidaan lomakemallikirjaston yhteen tai useaan sivustokokoelmaan. Aktivointi on prosessi, jossa ominaisuuksia otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä sivustokokoelma tai jonka avulla järjestelmänvalvojan hyväksymät lomakemallit asetetaan käytettäviksi. Palvelinfarmin järjestelmänvalvojan on tarkistettava ja ladattava järjestelmänvalvojan hyväksymä lomakemalli, mutta sivustokokoelman järjestelmänvalvoja voi aktivoida lomakemallin sen lataamisen jälkeen.

Järjestelmänvalvojan hyväksyminä lomakemalleina soveltuvat parhaiten otettavaksi käyttöön lomakemallit, jotka on otettava käyttöön laajasti organisaation useissa osastoissa useiden työntekijöiden kesken.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×