Johdanto Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruutuun

Voit suunnitella Microsoft Office InfoPath 2007ssa lomakemallin, joka voidaan avata InfoPathin tai verkkoselaimen avulla. Jos lomakemallin voi avata selaimen avulla, sitä kutsutaan selainyhteensopivaksi lomakemalliksi. Voit myös suunnitella lomakemalleja, jotka toimivat Office InfoPath 2007:n lisäksi InfoPath 2003:ssa, tai muuntaa Microsoft Office Wordissa tai muissa ohjelmissa luotuja lomakkeita Office InfoPath 2007-lomakemalleiksi.

Saatat kuitenkin tällöin kohdata yhteensopivuusongelmia tai muita ongelmia. Selainyhteensopivat lomakemallit eivät esimerkiksi tue tiettyjä InfoPath-ominaisuuksia, mikä voi aiheuttaa ongelmia julkaisuprosessin aikana. Vastaavasti jotkin Office InfoPath 2007-ominaisuudet eivät toimi InfoPath 2003:n lomakemalleissa, ja joitakin Word-ominaisuuksia ei tueta InfoPathissa ja ne hylätään, kun InfoPath tuo Word-lomakkeen.

Nopein tapa tunnistaa tämäntyyppiset ongelmat lomakemallissa on Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruutu. Sen avulla voit korjata ongelmat ennen lomakemallin julkaisemista.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruutu

Virheiden ja viestien ero

Tilanteet, jolloin InfoPath tarkistaa ongelmat

Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruutu

Paras tapa varmistaa lomakemallien oikeanlainen toiminta on käyttää Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruutua mahdollisten ongelmien tarkistamiseen.

Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa voit tehdä seuraavat toimet:

  • Voit etsiä lomakemallissa mahdollisesti esiintyviä yhteensopivuusongelmia. Joissakin tapauksissa InfoPath korjaa ongelman automaattisesti puolestasi ja ilmoittaa sinulle korjauksesta. Muussa tapauksessa sinun on korjattava ongelma manuaalisesti. Jos esimerkiksi haluat julkaista selainyhteensopivan lomakemallin, sinun on ehkä poistettava ei-tuettu ohjausobjekti tai korvattava se toisella ohjausobjektilla. Jos julkaiset selainyhteensopivan lomakemallin, voit myös valita, näytetäänkö palvelimeen liittyvät tiedot Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa.

  • Voit muuttaa lomakemallin yhteensopivuusasetusta. Oletetaan esimerkiksi, että vain käyttäjät, joiden tietokoneeseen on asennettu InfoPath, voivat näyttää ja täyttää lomakemalliin perustuvia lomakkeita. Jos haluat lomakemallin toimivan myös verkkoselaimessa, voit napsauttaa Muuta yhteensopivuusasetuksia Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa, jotta voit käyttää selainyhteensopivan lomakemallin luomiseen tarvittavia asetuksia pelkkään InfoPath-lomakemalliin tarvittavien asetusten asemesta. Kun muutat lomakemallin yhteensopivuusasetusta, Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudun virheet ja viestit päivittyvät sen mukaisesti.

Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudun osa

1. Tehtäväruudun yläreunassa oleva teksti ilmoittaa, että lomakemalli on sillä hetkellä yhteensopiva sekä Office InfoPath 2007 -ohjelman että palvelimen kanssa, jossa on käytössä InfoPath Forms Services -ohjelma. Jos haluat muuttaa tätä asetusta, napsauta Muuta yhteensopivuusasetuksia -linkkiä.

2. Virheet näkyvät tehtäväruudussa, koska selainyhteensopiva lomakemalli sisältää ei-tuettuja ohjausobjekteja. Jotta voit julkaista selainyhteensopivan lomakemallin, sinun on poistettava kyseiset ohjausobjektit.

InfoPath tarkistaa ongelmat automaattisesti, kun

  • avaat lomakemallin

  • muutat lomakemallin yhteensopivuusasetusta

  • tallennat tai julkaiset lomakemallin

  • tuot Microsoft Officen Word-asiakirjan InfoPathiin.

Voit päivittää Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudun virhe- ja viestiluettelon napsauttamalla Päivitä-painiketta tehtäväruudussa. Tämä on hyödyllinen toiminto, jos haluat poistaa kohteita luettelosta korjattuasi ongelmat lomakemallissa.

Huomautus: Päivitä-painikkeen napsauttaminen ei päivitä viestejä, jotka näkyvät Word-asiakirjan InfoPathiin tuomisen vuoksi. Jos haluat poistaa viestien tuomisen Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudusta, sinun on avattava Resurssitiedostot-valintaikkuna (Työkalut-valikko) ja poistettava sitten tiedosto nimeltä ImportErrors.xml. Tämä tiedosto luodaan automaattisesti, kun tuot Word-tiedoston InfoPathiin. Kun olet poistanut ImportErrors.xml-tiedoston, napsauta PäivitäRakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa, jos haluat poistaa viestien tuomisen pysyvästi. ImportErrors.xml-tiedostoa ei tarvita, jotta lomakemalli toimisi oikein. Itse asiassa turvallisuussyistä tämä tiedosto kannattaa poistaa ennen lomakemallin julkaisemista.

Sivun alkuun

Virheiden ja viestien ero

Lomakemalleja suunniteltaessa saattaa ilmetä sekä viestejä että virheitä. Useimmiten virheet on korjattava, jotta lomakemalli voidaan julkaista onnistuneesti. Viestiin vastaaminen on valinnaista.

Seuraavassa taulukossa kuvataan virheiden ja viestien välisiä eroja Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa.

Kuvake

Tyyppi

Kuvaus

Kuvakkeen kuva

Virhe

Lomakemalli ei toimi oikein. Sinun pitäisi korjata virheet ennen lomakemallin julkaisemista.

Kuvakkeen kuva

Viesti

Lomakemalli ei ehkä toimi odotetulla tavalla. Viestit ovat vähemmän vakavia kuin virheet. Voit valita, haluatko käsitellä viestit, ennen kuin julkaiset lomakemallin.

Sivun alkuun

Tilanteet, jolloin InfoPath tarkistaa ongelmat

Seuraavassa taulukossa kuvataan erityyppisiä Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa näkyviä ongelmia ja sitä, milloin kyseiset ongelmat tavallisesti esiintyvät lomakemallissa.

Ongelmatyyppi

Kuvaus

Selainyhteensopivuus

Office InfoPath 2007 -lomakemallia, joka suunnitellaan näytettäväksi ja täytettäväksi verkkoselaimessa, kutsutaan selainyhteensopivaksi lomakemalliksi. Selainyhteensopivuusongelmia ilmenee yleensä, kun tavallinen vain-InfoPath-lomakemalli muutetaan selainyhteensopivaksi lomakemalliksi. Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjät täyttävät korvaushakemuslomakkeen InfoPathissa, ja haluat, että he voivat täyttää lomakkeen selaimessa. Tällöin sinun on muutettava lomakemallin yhteensopivuusasetus. Asetuksen muuttamisen tuloksena Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa voi näkyä virheitä ja viestejä. Esimerkiksi jos alkuperäinen lomakemalli sisältää käyttäjien rooleja, Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa näkyy virhe yhteensopivuusasetuksen muuttamisen jälkeen, sillä käyttäjien rooleja ei tueta selainyhteensopivissa lomakemalleissa.

Huomautus: Jos valitset Tarkista palvelimessa -valintaruudun Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa, voit tarkastella palvelimen, jossa on käytössä InfoPath Forms Services, luomia virheitä ja viestejä InfoPathin havaitsemien virheiden ja viestien lisäksi. Ne saattavat näkyä Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudun Selaimen yhteensopivuus (tarkistetaan palvelimessa) -otsikon alla.

Selaimen optimointi

Selaimen optimointiongelmia voi esiintyä, jos Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudun Tarkista palvelimessa -valintaruutu on valittuna. Palvelin luo optimointivirheet ja -sanomat. Ne auttavat sinua tekemään päätöksiä, joiden avulla voit parantaa lomakkeen suorituskykyä selaimessa.

Versioiden välinen yhteensopivuus

Office InfoPath 2007 -lomakemalleja, jotka toimivat myös InfoPath 2003:ssa, kutsutaan versioiden välistä yhteensopivuutta tukeviksi lomakemalleiksi. Versioiden välisiä yhteensopivuusongelmia ilmenee, kun lomakemalliin lisätään ohjausobjekti tai ominaisuus, joka ei toimi InfoPath 2003:ssa. Useimpien Office InfoPath 2007 -lomakemallien ei tarvitse olla yhteensopivia InfoPath 2003:n kanssa. Näin ollen Office InfoPath 2007 piilottaa automaattisesti versioiden väliseen yhteensopivuuteen liittyvät virheet ja sanomat Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa.

Oletusarvon mukaan versioiden väliset yhteensopivuusvirheet ja -viestit näkyvät vain, kun avaat InfoPath 2003 -lomakemallin Office InfoPath 2007 -suunnittelutilassa tai valitset vaihtoehdon InfoPath 2003 -lomakemalli Tallenna- tai Tallenna nimellä -valintaikkunan Tallennusmuoto-luettelossa. Muulloin sinun on valittava manuaalisesti versioiden välisten yhteensopivuusvirheiden ja -viestien näyttäminen Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa valitsemalla Näytä InfoPath 2003 -yhteensopivuusraportti -valintaruutu Lomakeasetukset-valintaikkunassa (Yhteensopivuus-luokka).

Tuonti

Tuontiongelmia voi ilmetä, kun lomake tuodaan toisesta ohjelmasta, kuten Microsoft Office Wordista, ja InfoPath yrittää tuoda ominaisuuksia, joita se ei tue. Joissakin tapauksissa InfoPath poistaa ei-tuetun ominaisuuden tai korvaa sen paikkamerkkikuvalla. InfoPath ei esimerkiksi tue kirjanmerkkejä tai animoituja tekstitehosteita, joten nämä ominaisuudet poistetaan tuloksena olevasta lomakemallista. Joissakin tapauksissa ominaisuus voi olla osittain tuettu. Kun esimerkiksi tuot Word-asiakirjan, kaikki hyperlinkit muunnetaan, mutta jos hyperlinkki käyttää jotakin muuta kuin HTTP-, HTTPS-, FILE-, FTP- tai MAILTO-protokollaa, hyperlinkki ei toimi käyttäjän napsauttaessa sitä.

Huomautus: Voit muuntaa Microsoft Excel -laskentataulukoita InfoPath-lomakemalleiksi käyttämällä ohjattua tuomista. Excel-laskentataulukoiden tuomiseen liittyvät ongelmat eivät kuitenkaan näy Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa niin kuin ne näkyvät Word-asiakirjoja tuodessa.

Offline-yhteensopivuus

Voi ilmetä Offline-ongelmia, kun lomakemallin offline-käyttö sallitaan. Lomakemallin rakenteen mukaan offline-käyttäjät voivat edelleen käyttää tietoja, jotka tulevat kyselyistä tietokantaan ja muihin tietolähteisiin, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kyseiset poikkeukset ilmoitetaan Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa.

Malliosa

Jos lomakemalli sisältää malliosa ja olet lisännyt malliosan uudemman version Ohjausobjektit-tehtäväruutuun, Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruutu ilmoittaa malliosan saatavana olevasta päivityksestä.

Tietojen sidonta

Sidontaongelmia saattaa ilmetä, kun lomakemallin ohjausobjektin ja sen vastaavan tietolähteen kentän tai ryhmän välinen suhde jollain tavoin virheellinen. Jos sidontaongelmat ovat niin vakavia, että ne aiheuttavat ohjausobjektin häiriön käyttäjälomakkeessa, ne näkyvät Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa. Jos sidontaongelmat eivät ole kovin vakavia, et näe virhettä tai viestiä Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa, vaikka lomakemallin ohjausobjektin oikeaan yläkulmaan ilmestyy sininen tai punainen kuvake. Saat lisätietoja ongelmasta napsauttamalla ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja napsauttamalla sitten Lisätietoja pikavalikossa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×