Johdanto ohjausobjekteihin

Kaikki InfoPath-lomakkeet, joita käyttäjät täyttävät, perustuvat pohjana olevaan lomakemalliin. Voit suunnitella ja julkaista interaktiivisia ja käyttäjäystävällisiä lomakemalleja käyttämällä Microsoft Office InfoPathia. Lomakemalli määrittää sen, miltä tuloksena oleva lomake näyttää ja kuinka se toimii.

Lomaketta täyttävä käyttäjä lisää lomakkeeseen tietoja monilla eri tavoilla, kuten kirjoittamalla tekstikehyksiin, valitsemalla kohteita luetteloista tai valitsemalla valintaruutuja. Graafisia käyttöliittymäobjekteja, joiden avulla käyttäjät suorittavat toimia, kutsutaan ohjausobjekteiksi. Ohjausobjektien avulla näytetään tietoja tai valintoja, suoritetaan toimintoja tai helpotetaan käyttöliittymän lukemista.

Tavallisten ohjausobjektien, kuten tekstikehysten ja luetteloruutujen, lisäksi InfoPath sisältää uusia ohjausobjekteja, kuten toistuvia taulukoita, vaihtoehtoryhmiä ja valinnaisia osia. Tämäntyyppisten ohjausobjektien avulla voit luoda joustavia lomakemalleja. Voit esimerkiksi käyttää kuluraporttilomakemallissa toistuvaa taulukkoa, jotta käyttäjät voivat kirjoittaa vain sen määrän kulukohteita kuin on pakollista.

Käyttäjien ohjausobjektiin kirjoittamat tiedot tallennetaan lomakkeen tietolähde. Kun suunnittelet lomakemallia, voit lisätä ohjausobjekteja tavallisesti käyttämällä Ohjausobjektit-tehtäväruutua. Voit lisätä ohjausobjekteja myös vetämällä kenttä ja ryhmä lomakemalliin Tietolähde-tehtäväruudusta.

Voit mukauttaa ohjausobjektin ulkonäköä, mukaan lukien fonttia, väriä ja ohjausobjektin tekstin tasausta, ohjausobjektin oletusarvoa ja tietotyyppi sekä muita ominaisuuksia, kuten Kohdeohje, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä asettaa hiiriosoittimen ohjausobjektin päälle. Voit mukauttaa myös ohjausobjektin toimintoja, kuten sen tietojen suodatusominaisuuksia tai sitä, kuinka objekti vastaa sääntö.

Vihje: Voit tarkastella lomakemallin ohjausobjektin ominaisuuksia kaksoisnapsauttamalla sitä.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Ohjausobjektit ja tietolähde

Ohjausobjektien lisääminen lomakemalliin

Ohjausobjektien tyypit

Yhteensopivuus

Ohjausobjektit ja tietolähde

Melkein kaikki Microsoft Office InfoPath -lomakkeen ohjausobjektit on yhdistetty, tai sido, lomakemallin tietolähteeseen. Useimmat ohjausobjektit, mukaan lukien tekstikehykset, valintaruudut ja luetteloruudut, on sidottu tietolähteen kenttiin. Jos ohjausobjektia ei ole sidottu tietolähteeseen tai sitä ei ole sidottu oikein, kyseiseen ohjausobjektiin kirjoitettuja tietoja ei voida tallentaa oikein pohjana olevaan lomaketiedostoon (.xml).

Kun suunnittelet InfoPath-lomakemallia, voit määrittää ohjelman luomaan kentät automaattisesti aina, kun ohjausobjekti lisätään, tai voit sitoa jokaisen ohjausobjektin manuaalisesti aiemmin luotuun kenttään.

Seuraavassa esimerkissä lomakemalliin on lisätty Sukunimi-tekstikehys. Tekstikehys on sidottu lomakemallin tietolähteen sukunimi-kenttään.

Relationship between control on form template and field in data source

Kun käyttäjä täyttää tähän lomakemalliin perustuvaa lomaketta, hän kirjoittaa nimensä Sukunimi-tekstikehykseen. InfoPath tallentaa tiedot Extensible Markup Language (XML) -tietona, kuten kuvassa on esitetty.

Data entered in the text box is saved as XML

Ohjausobjektin tyyppi ja siihen yhdistetty kenttä määrittävät yhdessä niiden tietojen tyypin, joita käyttäjät voivat kirjoittaa ohjausobjektiin, sekä sen, kuinka käyttäjät voivat kirjoittaa kyseiset tiedot. Jos lomakemallissa on esimerkiksi päivämäärävalitsin-ohjausobjekti, joka on sidottu kenttään, jonka tietotyyppi on päivämäärä, käyttäjät voivat kirjoittaa ohjausobjektiin vain päivämääriä. Jos he yrittävät kirjoittaa kyseiseen ohjausobjektiin muunlaisia tietoja, kuten nimen tai osoitteen, InfoPath näyttää tietojen kelpoisuustarkistusvirheen.

Huomautus: Lomakemallin päätietolähteen lisäksi voit luoda tietoyhteydet XML-asiakirjoihin, tietokantoihin, Web-palveluihin ja Microsoft Windows SharePoint Services -kirjastoihin ja -luetteloihin. Nämä tietoyhteydet luovat toissijainen tietolähde, joita voi käyttää luetteloruutujen täyttämiseen ja arvojen määrittämiseen tekstikehyksiin sekä muihin ohjausobjekteihin.

Sivun alkuun

Ohjausobjektien lisääminen lomakemalliin

Kun suunnittelet lomakemallia, voit lisätä ohjausobjekteja käyttämällä Ohjausobjektit-tehtäväruutua. Voit määrittää ohjelman luomaan lomakemallin tietolähteen automaattisesti ohjausobjektin lisäämisen yhteydessä, jolloin kenttä tai ryhmä luodaan automaattisesti jokaisen lisäämäsi ohjausobjektin tietolähteeseen. Vaihtoehtoisesti voit sitoa jokaisen ohjausobjektin lomakemallin tietolähteen aiemmin luotuun kenttään tai ryhmään. Jos valitset tämän vaihtoehdon, sinua pyydetään valitsemaan kenttä tai ryhmä tietolähteestä ohjausobjektin lisäämisen yhteydessä.

Vihje: Jos haluat sitoa ohjausobjektin aiemmin luotuun kenttään tai ryhmään, poista kyseisen valintaruudun valinta.

Voit lisätä ohjausobjekteja myös vetämällä kenttiä ja ryhmiä lomakemalliin Tietolähde-tehtäväruudusta. Kun vedät kentän tai ryhmän lomakemalliin, InfoPath ehdottaa ohjausobjektia, joka sopii parhaiten käytettäväksi kyseisen kentän tai ryhmän kanssa. Jos kentän tietotyyppi on esimerkiksi Päivämäärä, InfoPath ehdottaa päivämäärävalitsimen käyttämistä.

Sivun alkuun

Ohjausobjektien tyypit

Ohjausobjektit-tehtäväruutu sisältää yli 30 eri ohjausobjektia, joita voit lisätä lomakemalliin. Nämä ohjausobjektit voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:

 • Tavalliset ohjausobjektit

 • Toistuvat ja valinnaiset ohjausobjektit

 • Tiedostojen ja kuvien ohjausobjektit

 • Lisäohjausobjektit

 • Mukautetut ohjausobjektit

Seuraavissa taulukoissa selitetään jokaisen ohjausobjektin käyttötarkoitus.

Tavalliset ohjausobjektit

Tavallisia ohjausobjekteja käytetään tavallisesti tietojen keräämiseen ja näyttämiseen. Näihin ohjausobjekteihin kuuluvat tekstikehykset, luetteloruudut, valintaruudut ja painikkeet.

Ohjausobjekti

Kuvake:

Kuvaus

Tekstikehys

Painikkeen kuva

Tekstikehykset ovat yleisimpiä lomakkeissa käytettäviä ohjausobjekteja. Käyttäjät voivat kirjoittaa tekstikehykseen kaikenlaista muotoilematonta tekstiä, kuten virkkeitä, nimiä, numeroita, päivämääriä ja kellonaikoja. Tekstikehykset eivät voi sisältää muotoiltua tekstiä.

RTF-ruutu

Button image

RTF-ruudut ovat ohjausobjekteja, joissa voi olla muotoiltua tekstiä, kuten lihavointeja ja kursiivia, ja joissa voidaan käyttää erilaisia fontteja sekä erilaisia fonttikokoja ja -värejä. Käyttäjät voivat lisätä RTF-ruutuun myös kuvia, luetteloita ja taulukkoja.

Avattava luetteloruutu

Button Image

Avattavat luetteloruudut ovat ohjausobjekteja, jotka sisältävät vaihtoehtojen luettelon. Käyttäjät avaavat vaihtoehtojen luettelon napsauttamalla nuolta ja valitsevat kohteen luettelosta. Vaihtoehdot voivat olla peräisin manuaalisesti luodusta luettelosta, lomakkeen tietolähteen arvoista tai arvoista, jotka ovat peräisin tietoyhteydestä XML-asiakirjaan, tietokantaan, Web-palveluun tai Microsoft Windows SharePoint Services -kirjastoon tai -luetteloon.

Yhdistelmäruutu

Button Image

Yhdistelmäruudut ovat ohjausobjekteja, jotka sisältävät vaihtoehtojen luettelon, josta käyttäjät voivat valita sopivan kohteen tai johon käyttäjät voivat kirjoittaa oman kohteen. Vaihtoehdot voivat olla peräisin manuaalisesti luodusta luettelosta, lomakkeen tietolähteen arvoista tai arvoista, jotka ovat peräisin tietoyhteydestä XML-asiakirjaan, tietokantaan, Web-palveluun tai Windows SharePoint Services -kirjastoon tai -luetteloon.

Luetteloruutu

Painikkeen kuva

Luetteloruudut ovat ohjausobjekteja, jotka sisältävät vaihtoehtojen luettelon, josta käyttäjät voivat valita sopivan kohteen. Vaihtoehdot voivat olla peräisin manuaalisesti luodusta luettelosta, lomakkeen tietolähteen arvoista tai arvoista, jotka ovat peräisin tietoyhteydestä XML-asiakirjaan, tietokantaan, Web-palveluun tai Windows SharePoint Services -kirjastoon tai -luetteloon.

Päivämäärävalitsin

Button image

Päivämäärävalitsin on ohjausobjekti, joka sisältää ruudun, johon käyttäjät voivat kirjoittaa päivämääriä, ja kalenteripainikkeen, jolla käyttäjät voivat valita päivämäärän.

Valintaruutu

Painikkeen kuva

Valintaruutu on ohjausobjekti, jonka avulla käyttäjät voivat määrittää kyllä/ei- ja tosi/epätosi-arvoja lisäämällä valintamerkin pieneen ruutuun tai poistamalla valintamerkin ruudusta.

Valintanappi

Painikkeen kuva

Valintanappi on ohjausobjekti, jonka avulla käyttäjät voivat valita haluamansa vaihtoehdon toisensa poissulkevien vaihtoehtojen joukosta. Kun yksi ryhmän valintanappi on valittuna, muut valintanapit eivät voi olla valittuina. Valintanappien ryhmä on sidottu tietolähteen yhteen kenttään, ja jokainen valintanappi tallentaa kyseiseen kenttään eri arvon.

Painike

Button image

Painikkeet ovat ohjausobjekteja, joita voidaan käyttää esimerkiksi lomakkeen lähettämiseen tai tietokannan kyselyn tekemiseen. Voit myös liittää painikkeeseen sääntöjä tai mukautettua koodia, joka suoritetaan, kun käyttäjät napsauttavat painiketta.

Osa

Button Image

Osat ovat ohjausobjekteja, jotka sisältävät muita ohjausobjekteja. Osa voi sisältää minkä tahansa Ohjausobjektit-tehtäväruudussa luetellun muun ohjausobjektin, mukaan lukien jonkin toisen osan.

Toistuvat ja valinnaiset ohjausobjektit

Toistuviin ja valinnaisiin ohjausobjekteihin kuuluvat luettelo-ohjausobjektit, toistuvat taulukot, toistuvat osat ja valinnaiset osat. Näiden ohjausobjektien avulla lomaketta täyttävät käyttäjät voivat lisätä luettelokohteita, rivejä, tietuejoukkoja tai valinnaisia tietoja.

Ohjausobjekti

Kuvake:

Kuvaus

Valinnainen osa

Button image

Valinnaiset osat ovat ohjausobjekteja, jotka sisältävät muita ohjausobjekteja. Valinnaisiin osiin voi lisätä sellaisia ylimääräisiä tietoja, joita kaikki lomaketta täyttävät käyttäjät eivät tarvitse. Valinnaisen osan sisältävää lomaketta täyttävät käyttäjät voivat valita, haluavatko he lisätä lomakkeeseen valinnaisen osan.

Toistuva osa

Button Image

Toistuvat osat ovat ohjausobjekteja, jotka sisältävät muita ohjausobjekteja. Toistuvat osat soveltuvat hyvin tietuepohjaisten tietojen, kuten työntekijätietokannan tietueiden, näyttämiseen. Toistuvan osan sisältävää lomaketta täyttävä käyttäjä voi lisätä toistuvan osan esiintymiä.

Toistuva taulukko

Button image

Toistuvat taulukot ovat ohjausobjekteja, joissa näkyy toistuvia tietoja taulukkorakenteessa. Jokainen kohde näkyy omalla rivillään toistuvassa taulukossa. Lomaketta täyttävä käyttäjä voi lisätä tai poistaa rivejä toistuvasta taulukosta tarpeen mukaan. Toistuvissa taulukoissa voi olla muita ohjausobjekteja.

Vaakasuunnassa toistuva taulukko

Button image

Vaakasuunnassa toistuvat taulukot ovat ohjausobjekteja, joissa näkyy toistuvia tietoja taulukkorakenteessa. Jokainen kohde näkyy uudessa sarakkeessa toistuvassa taulukossa. Lomaketta täyttävä käyttäjä voi lisätä tai poistaa rivejä toistuvasta taulukosta tarpeen mukaan. Vaakasuorissa toistuvissa taulukoissa voi olla muita ohjausobjekteja.

Pääkomponentti/tietokomponentti

Button image

Pääkomponentti- ja tietokomponentti-ohjausobjektit koostuvat toistuvista ohjausobjekteista, jotka on liitetty suoraan toisiinsa. Pääkomponentti on aina toistuva taulukko. Tietokomponentti voi olla toistuva taulukko tai toistuva osa. Pääkomponentin ja tietokomponentin avulla käyttäjät voivat käsitellä suuria tietomääriä tehokkaasti. Jos lomakemallissa on esimerkiksi työntekijöiden tietokantatietueita, voit määrittää, että pääkomponentissa näkyvät vain tietyt kuhunkin työntekijään liittyvät tiedot. Kun käyttäjä valitsee tietueen (rivin) pääkomponentista, tietokomponentti voi tuoda näyttöön tarkempia tietoja kyseisestä työntekijästä.

Luettelomerkein varustettu luettelo

Button image

Luettelomerkein varustettu luettelo on ohjausobjekti, jonka avulla käyttäjät voivat tarvittaessa lisätä tai poistaa lomakkeen luettelomerkein varustettuja kohteita. Luettelomerkein varustetun luettelon ohjausobjekti soveltuu hyvin yksinkertaisen toistuvan tekstin, kuten esityslistalomakemallin toimintakohteiden, näyttämiseen.

Numeroitu luettelo

Button image

Numeroitu luettelo on ohjausobjekti, jonka avulla käyttäjät voivat tarvittaessa lisätä tai poistaa lomakkeen numeroituja kohteita. Numeroidun luettelon ohjausobjekti soveltuu hyvin yksinkertaisen toistuvan ja järjestetyn tekstin, kuten esityslistalomakemallin luettelokohteiden, näyttämiseen.

Tavallinen luettelo

Button image

Tavallinen luettelo on ohjausobjekti, jonka avulla käyttäjät voivat tarvittaessa lisätä tai poistaa lomakkeen luettelokohteita. Tavallisen luettelon ohjausobjekti soveltuu hyvin yksinkertaisen toistuvan tekstin, kuten kokouspyyntölomakemallin osanottajien nimiluettelon, näyttämiseen.

Monivalinta-luetteloruutu

Button image

Monivalintaluetteloruutu on ohjausobjekti, joka näyttää käyttäjälle vieritettävänä valintaruutujen luettelona näkyvän vaihtoehtojen luettelon. Käyttäjät voivat valita haluamansa määrän valintaruutuja ja lisätä jopa mukautettuja merkintöjä lomakemallin rakenteen mukaan.

Tiedostojen ja kuvien ohjausobjektit

Voit suunnitella lomakemallin niin, että käyttäjät voivat lisätä liitetiedostoja tai kuvia täyttäessään lomakemalliin perustuvaa lomaketta. Lisäksi InfoPath-lomakkeita Tablet PC -tietokoneessa (lehtiö-PC:ssä) täyttävät käyttäjät voivat hyödyntää erityistä käsin piirretyn kuvan ohjausobjektia, joka mahdollistaa käsin piirrettyjen kuvien luomisen ja tallentamisen.

Ohjausobjekti

Kuvake:

Kuvaus

Liitetiedosto

Painikkeen kuva

Liitetiedosto on ohjausobjekti, jonka avulla käyttäjät voivat liittää lomakkeisiinsa tiedostoja. Kukin Liitetiedosto-ohjausobjekti sallii yhden tiedoston liittämisen. Voit tarvittaessa myös rajoittaa tiedostotyyppiä. Jos käyttäjät haluavat liittää useita tiedostoja, voit lisätä Liitetiedosto-ohjausobjektin toistuvaan ohjausobjektiin.

Kuva

Button image

Kuvat ovat ohjausobjekteja, jotka voidaan liittää lomakemalliin staattisena elementtinä, kuten otsikkona tai taustana, tai joiden avulla käyttäjät voivat lisätä lomakkeeseen kuvan. Kuvan ohjausobjektit voivat tallentaa lomakkeeseen itse kuvan tai vain kuvan osoitteen (Uniform Resource Locator (URL)-osoitteen), joka kertoo kuvan tallennussijainnin.

Käsin piirretty kuva

Button image

Käsin piirretyt kuvat ovat ohjausobjekteja, joiden avulla Tablet PC -käyttäjät voivat lisätä lomakkeisiin käsin piirrettyjä kuvia joko ohjausobjektiin tai taustakuvan päälle.

Lisäohjausobjektit

Lisäohjausobjektit ovat ohjausobjekteja, joita käytetään tavallisia ohjausobjekteja harvemmin tai vain tietyissä olosuhteissa.

Ohjausobjekti

Kuvake:

Kuvaus

Hyperlinkki

Painikkeen kuva

Hyperlinkki on ohjausobjekti, jonka avulla voit luoda linkin URL-osoitteeseen. Tuoteluettelotietoja sisältävässä lomakemallissa voi esimerkiksi olla hyperlinkki tuotetietoja sisältäville Web-sivuille. Hyperlinkkiohjausobjektit voidaan määrittää osoittamaan mihin tahansa intranetin tai Internetin Web-palvelimeen.

Lausekeruutu

Button image

Lausekeruudut ovat vain luku -muotoisia ohjausobjekteja. Voit käyttää lausekeruutuja vain luku -muotoisen tekstin näyttämiseen, lomakkeen jonkin toisen ohjausobjektin arvon näyttämiseen tai XML Path Language (XPath) -kieli-lausekkeisiin perustuvien kaavojen luomiseen.

Pystysuora otsikko

Button image

Pystysuora otsikko on ohjausobjekti, joka sisältää vain luku -muotoista tekstiä, joka näkyy lomakemallissa 90 asteen kulmassa tekstin normaalisuuntaan nähden. Pystysuoraa otsikkoa käytetään usein toistuvien taulukoiden sarakkeiden otsikkoina.

Vieritysalue

Button image

Vieritysalue on ohjausobjekti, joka sisältää muita ohjausobjekteja, säilyttää tietyn koon ja sisältää vierityspalkit, joiden avulla käyttäjät voivat tuoda näytön ulkopuoliset tiedot näyttöön. Vieritysalueiden käyttämisestä on erityisesti hyötyä silloin, kun lomakkeen osa sisältää paljon tietoja, joita käyttäjien ei tarvitse nähdä kerralla.

Vaakasuora alue

Button Image

Vaakasuora alue on ohjausobjekti, joka sisältää muita ohjausobjekteja. Vaakasuoraa aluetta voidaan käyttää muiden ohjausobjektien sijoittamiseen vierekkäin lomakemallissa.

Vaihtoehtoryhmä

Button image

Vaihtoehtoryhmä on ohjausobjekti, joka sisältää vähintään kaksi vaihtoehto-osa, jotka sisältävät muita ohjausobjekteja. Kukin vaihtoehtoryhmän vaihtoehto-osa on yksittäinen asetus ryhmässä, josta voi olla käytössä vain yksi asetus. Käyttäjät voivat lomaketta täyttäessään korvata oletusvaihtoehtoryhmän jollakin toisella vaihtoehtoryhmällä. Jos kyseessä on esimerkiksi työhakemuslomakemalli, voit vaihtoehtoryhmän avulla sallia käyttäjien määrittää yhteystietoihinsa joko koti- tai työnumeron.

Toistuva vaihtoehtoryhmä

Button image

Toistuva vaihtoehtoryhmä on ohjausobjekti, jossa näkyy vähintään kaksi vaihtoehtoryhmää toistuvassa rakenteessa. Käyttäjät voivat lomakkeen täyttämisen yhteydessä tarvittaessa lisätä, poistaa tai korvata muita toistuvia vaihtoehtoryhmiä. Työntekijän tietolomakemallissa voidaan toistuvan vaihtoehtoryhmän avulla esimerkiksi antaa käyttäjille mahdollisuus määrittää useita yhteyshenkilöitä. Käyttäjä voi korvata kunkin yhteyshenkilön kotiosoitteen tiedot työosoitteen tiedoilla.

Vaihtoehto-osa

Button image

Vaihtoehto-osa on ohjausobjekti, joka sisältää muita ohjausobjekteja ja jonka tulisi aina näkyä vaihtoehtoryhmien tai toistuvien vaihtoehtoryhmien sisällä. Vaihtoehto-osasta on hyötyä, jos haluat lisätä vaihtoehtoja aiemmin luotuun vaihtoehtoryhmään. Jos lisäät vaihtoehto-osan muualle kuin vaihtoehtoryhmään, InfoPath lisää vaihtoehto-osan automaattisesti uuden vaihtoehtoryhmän sisälle.

Toistuva rekursiivinen osa

Button image

Toistuva rekursiivinen osa on ohjausobjekti, joka sisältää muita ohjausobjekteja ja joka voidaan lisätä itsensä sisään. Voit luoda toistuvien rekursiivisten osien avulla hierarkkista sisältöä, kuten jäsentelyjä.

Mukautetut ohjausobjektit

Voit tehdä mukautettuja ohjausobjekteja, mukaan lukien Microsoft ActiveX-komponentti ja malliosia, InfoPathissa käyttöä varten käyttämällä ohjattua mukautetun ohjausobjektin lisäämistä. Mukautettu ohjausobjekti on ohjausobjekti, joka ei kuulu oletusarvon mukaan InfoPathiin.

Ohjausobjekti

Kuvaus

Malliosa

Malliosat ovat mukautettuja ohjausobjekteja, jotka sisältävät asettelu- ja ominaisuusasetuksia sekä joitakin ohjausobjektitoimia, jotka voidaan tallentaa uudelleen käyttöä varten useissa lomakemalleissa. Malliosan luomisen jälkeen sinun on tuotava malliosa suunnittelutila ohjatun mukautetun ohjausobjektin lisäämisen avulla, jotta voit käyttää sitä lomakemallissa.

ActiveX-komponentti

ActiveX-komponentti on ohjausobjekti, joka ei kuulu InfoPathiin, mutta joka voidaan lisätä Ohjausobjektit-tehtäväruutuun. Voit valita haluamasi ohjausobjektin aiemmin luoduista tietokoneeseen rekisteröidyistä ActiveX-komponenteista tai voit käyttää mukautettuja ohjausobjekteja, jotka olet suunnitellut liiketoimintaasi varten. Jos esimerkiksi suunnittelet talousasioissa käytettäviä lomakemalleja, voit luoda ActiveX-komponentin, joka näyttää lomakemallissa pörssitietoja. ActiveX-komponentin luomisen ja paikantamisen jälkeen sinun on tuotava ohjausobjekti suunnittelutilaan ohjatun mukautetun ohjausobjektin lisäämisen avulla, jotta voit käyttää sitä lomakemallissa.

Sivun alkuun

Yhteensopivuus

Kun luot lomakemallia InfoPathissa, voit valita erityisen yhteensopivuustilan selainyhteensopivan lomakemallin luomista varten. Kun selainyhteensopiva lomakemalli julkaistaan palvelimeen, jossa on InfoPath Forms Services ja joka myös on selainyhteensopiva, lomakemalliin perustuvia malleja voidaan tarkastella selaimessa. Luodessasi selainyhteensopivia lomakemalleja jotkin ohjausobjektit eivät ole käytettävissä Ohjausobjektit-tehtäväruudussa, koska kyseisiä ohjausobjekteja ei voi näyttää selaimessa. Seuraavia ohjausobjekteja ei tueta selainyhteensopivissa lomakemalleissa:

 • yhdistelmäruutu

 • monivalinta-luetteloruutu

 • pääkomponentti/tietokomponentti

 • luettelomerkeillä varustettu luettelo, numeroitu luettelo tai tavallinen luettelo

 • kuva ja käsin piirretty kuva

 • käsin piirretty kuva

 • pystysuora otsikko

 • vieritysalue

 • vaakasuora alue

 • vaakasuunnassa toistuva taulukko

 • vaihtoehtoryhmä, toistuva vaihtoehtoryhmä ja vaihtoehto-osa

 • toistuva rekursiivinen osa

 • ActiveX-komponentti.

Voit myös suunnitella malliosa ja Microsoft Office InfoPath 2007 -lomakemalleja, jotka ovat yhteensopivia Microsoft Office InfoPath 2003:n kanssa. ActiveX-komponentteja ei tueta malliosissa, ja ne ovat tämän vuoksi piilossa Ohjausobjektit-tehtäväruudussa. Versioiden välistä yhteensopivuutta tukevissa lomakemalleissa ei tueta yhdistelmäruutuja ja monivalintaluetteloruutuja. Kun käyttäjät avaavat yhdistelmäruutuja ja monivalintaluetteloruutuja sisältävän lomakemallin InfoPath 2003:ssa, yhdistelmäruudut näkyvät avattavina luetteloruutuina ja monivalintaluetteloruudut näkyvät luettelomerkeillä varustettuina luetteloina.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×