Johdanto näkymiin

Kun suunnittelet lomakemalliin erilaisia näkymiä, voit tarjota käyttäjille erilaisia tapoja tarkastella tietoja. Voit luoda esimerkiksi näkymän, joka on optimoitu tulostettavaksi, tai luoda ylätason yhteenvetonäkymän, joka helpottaa monimutkaisen lomakemallin tietojen tarkastelua.

Tässä artikkelissa

Suunnitteluun vaikuttavia asioita

Näkymät-tehtäväruutu

Käyttö

Näkymien käyttöskenaarioita

On useita syitä, miksi lomakemalliin kannattaa luoda useita näkymiä. Useiden näkymien avulla voit esimerkiksi tehdä seuraavia toimia:

  • Pitkän ja monimutkaisen lomakemallin yksinkertaistaminen jakamalla se eri näkymiin    Haluat ehkä esimerkiksi jakaa pitkän kyselylomakemallin kysymykset useisiin näkymiin, jotta käyttäjät voivat täyttää kyselyt peräkkäisessä, loogisessa järjestyksessä. Tässä skenaariossa voit sijoittaa jokaisen kyselyosan omaan näkymään ja luoda sitten lomakemalliin Takaisin- ja Seuraava-painikkeet, joiden avulla käyttäjät voivat siirtyä näkymien välillä.

  • Lomakemallin vain luku -muotoisen näkymän näyttäminen    Jos esimerkiksi haluat estää käyttäjiä muuttamasta lomakkeen tietoja niiden Web-palveluun lähettämisen jälkeen, voit suunnitella vain luku -muotoisen näkymän. Kun käyttäjä napsauttaa lomakkeen Lähetä-painiketta, voit opastaa Microsoft Office InfoPathin vaihtamaan kirjoitus ja luku -muotoiseen näkymään.

  • Lomakemallin eri versioiden näyttäminen eri henkilöille heidän organisaatioroolin mukaan    Voit esimerkiksi luoda korvausvaatimusten käsittelyssä käytettävään lomakemalliin yhden näkymän vakuutuksenottajille, toisen näkymän vakuutusmyyjille ja kolmannen vakuutusyhtiön edustajille. Jokainen näistä näkymistä mukautetaan niin, että se sopii tietoja kirjoittavaan käyttäjätyyppiin.

  • Tulostukseen sopivan lomakemallin näkymän luominen    Jos uskot käyttäjien haluavan tulostaa lomakkeen, voit suunnitella erityisen näkymän, jota käytetään vain, kun lomake tulostetaan. Tätä näkymää kutsutaan tulostuskymäksi. Voit luoda jokaisesta lomakemallin näkymästä erillisen tulostusnäkymän. Voit vaihtoehtoisesti määrittää yhden tulostusnäkymän, jota käytetään lomakemallin kaikkien näkymien tulostukseen. Jos lomakemallissa on esimerkiksi kolme näkymää, voit luoda tulostusnäkymän, jossa kunkin näkymän avaintiedot yhdistetään yhteen tulostettavaan sivuun.

  • Eri näkymien luominen erilaisiin lomakkeen täyttöympäristöihin    Voit esimerkiksi luoda yhteen selainyhteensopiva lomakemalli yhden näkymän käyttäjille, jotka täyttävät lomakkeita InfoPathissa, ja toisen näkymän käyttäjille, jotka täyttävät lomakkeita Web-selaimessa. InfoPath-käyttäjille määritetty näkymä voi sisältää ominaisuuksia ja ohjausobjekteja, joita ei tueta Web-selaimessa.

Riippumatta siitä, kuinka monta näkymää lomakemallissa on, niillä kaikilla on sama tietolähde. Voimme valaista tätä asiaa seuraavalla esimerkillä: Kuvittele, että lomakemallissasi on kaksi näkymää. Jos sinulla on oletusnäkymässä sähköpostiosoitteen tekstiruutu, voit kopioida sen toiseen näkymään. Kun käyttäjä kirjoittaa sähköpostiosoitteensa yhdessä näkymässä, se on näkyvissä automaattisesti myös toisessa näkymässä. Voit kopioida ohjausobjekteja näkymien välillä aiheuttamatta sidontaongelmia. Jos esimerkiksi kopioit sähköpostiosoitteen tekstiruudun ensimmäisestä näkymästä ja liität sen sitten toiseen näkymään, et näe Ohjausobjektissa säilytetään tietojen kaksoiskappaletta -ilmoitusta, joka näytettäisiin, jos kopioit ja liität tekstiruudun samassa näkymässä.

Sivun alkuun

Suunnitteluun vaikuttavia asioita

Uuden näkymän suunnitteluun sisältyy tavallisesti seuraavat tehtävät:

  1. Näkymän suunnitteleminen    Kuinka monta näkymää tarvitset? Onko joidenkin näkymien oltava vain luku -muodossa olevia näkymiä? Minkä näkymistä on tultava näkyviin, kun lomake avataan ensimmäisen kerran? Tulostavatko käyttäjät mahdollisesti lomakemalliin perustuvan lomakkeen? Jos vastaus on kyllä, haluatko suunnitella erityisen tulostetulle sivulle optimoidun lomakkeen näkymän? Jos suunnittelet selainyhteensopivaa lomakemallia, tarvitsetko näkymän, joka sallii vain InfoPath-ominaisuudet?

  2. Näkymän täyttäminen    Kun lisäät lomakemalliin uuden näkymän, se avautuu tyhjänä. Voit tarvittaessa kopioida ohjausobjekteja aiemmin luoduista näkymistä uuteen tyhjään näkymään tai lisätä ohjausobjekteja näkymässä käyttämällä Ohjausobjektit- tai Tietolähde-tehtäväruutuja.

  3. Näkymän ulkoasun mukauttaminen    Haluatko lisätä tiettyyn näkymään taustaväriä tai kuvan? Jos käyttäjät mahdollisesti tulostavat näkymän, harkitse tulostimen, paperin tai reunusasetusten mukauttamista tai ylä- ja alaviitteiden lisäämistä.

  4. Näkymän toiminnan mukauttaminen    Kuinka käyttäjät vaihtavat lomakemallin eri näkymiä? Ovatko näkymien vaihtamiseen tarvittavat oletusvalikkokomennot riittäviä vai haluatko, että käyttäjät voivat vaihtaa näkymiä käyttämällä painiketta tai muita ohjausobjekteja, jotka näkyvät suoraan lomakkeessa? Jos haluat käyttää ohjausobjektia, onko sinun luotava näkymän vaihtosääntö Säännöt-valintaikkunassa. Haluatko, että käyttäjät tulostavat kaikki näkymät kerralla vai vain aktiivisen näkymän tulostusnäkymissä? Voit mukauttaa tämän toiminnon Useiden näkymien tulostaminen -valintaikkunassa.

Sivun alkuun

Näkymät-tehtäväruutu

Voit lisätä tai poistaa näkymiä tai vaihtaa näkymiä käyttämällä Näkymät-tehtäväruutua.

Näkymät-tehtäväruudun osa

Voit avata Näkymän ominaisuudet -valintaikkunan, jossa voit mukauttaa valitun näkymän asetuksia ja toiminnon, napsauttamalla tehtäväruudun Näytä ominaisuudet -painiketta.

Voit myös käyttää Näkymät-tehtäväruutua tulostusnäkymän luomiseen ja liittämiseen aiemmin luotuun näkymään. Kun olet luonut tulostusnäkymän, voit suunnitella sen rakenteen sellaiseksi, että se vastaa sitä, miltä haluat tulostetun lomakemallin näyttävän tulostettuna. Tähän toimintoon liittyy usein ensimmäisen näkymän ohjausobjektien kopioiminen ja liittäminen tulostusnäkymään. Voit myös käyttää Näkymän ominaisuudet -valintaikkunaa tulostusnäkymän mukautettujen tulostusasetusten, kuten ylä- ja alatunnisteiden sekä sivujen reunusten, määrittämisessä.

Sivun alkuun

Käyttäjäkokemus

Oletusarvon mukaan käyttäjät voivat vaihtaa näkymien välillä napsauttamalla Näkymä-valikon komentoja. Valikkokomentojen nimet vastaavat suunnitteluvaiheessa valitsemiesi näkymien nimiä. Aktiivinen näkymä ilmaistaan valikon kohteen vieressä näkyvän valintamerkin avulla.

Näkymä-valikon näkymien vaihtamiskomennot

Jos haluat tuoda useiden näkymien käytettävyyden selkeästi esiin käyttäjille, jotka eivät välttämättä huomaa valikkokomentoja, voit lisätä lomakemalliin näkymien vaihtamispainikkeita. Kun olet lisännyt lomakemalliin painikkeen, voit liittää painikkeeseen säännön, jotta se vaihtaa näkymien välillä käyttäjän napsauttaessa painiketta. Voit esimerkiksi luoda korvausvaatimuslomakemalliin Näytä yhteenveto -painikkeen, jota napsautettaessa näkyviin tulee yhteenveto vaatimustiedoista. Yhteenvetonäkymässä käyttäjät voivat palata lisätietoja sisältävään näkymään napsauttamalla Näytä tiedot -painiketta.

Haluat ehkä joskus piilottaa käyttäjiltä valikon oletuskomennot näkymien vaihtamiseksi. Tästä on hyötyä tilanteissa, joissa et halua käyttäjien käyttävän kuin yhtä tiettyä näkymää, jonka haluat heidän täyttävän. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jossa keräät lomakemallilla palautetta työnhakijoilta ja lomakkeeseen on liitetty kolme eri roolia: yksi rekrytoijille, yksi haastattelijoille ja yksi hakijoille. Voit suunnitella kullekin roolille oman näkymänsä lomakemalliin. Voit estää eri roolien käyttäjiä siirtymästä toisen roolin näkymään avaamalla Näkymän ominaisuudet -valintaikkunan ja poistamalla Määritä näkyviin Näytä-valikkoon, kun lomaketta täytetään -valintaruudun valinnan.

Vihje: Jos haluat tarjota käyttäjille useita valittavana olevia näkymiä, voit halutessasi näyttää kyseiset vaihtoehdot syötteinä lomakkeessa olevassa avattavassa luetteloruudussa. Käyttäjät voivat sitten valita luettelosta haluamansa näkymän.

Näkymien vaihtaminen sääntöjen avulla

Näkymät suunnitellaan yleensä niin, että ne toimivat sääntöjen kanssa. Sääntöjen avulla voit automatisoida tiettyjä lomakemallin tehtäviä, kun lomaketta täyttävä henkilö suorittaa tietyn tapahtuman tai toiminnon. Voit esimerkiksi lisätä lomakemalliin painikkeen ja luoda sitten säännön, joka vaihtaa näkymää painiketta napsautettaessa. Voit lisäksi käyttää sääntöä näkymien vaihtamiseen lomakkeen ollessa avoinna. Tämä on kätevää, kun haluat esittää eri näkymiä roolimääritysten mukaan eri luokkaan kuuluville käyttäjille.

Voit liittää sääntöjä useisiin InfoPath-ohjausobjekteihin, mukaan lukien painikkeisiin, käyttämällä Sääntö-valintaikkunaa. Seuraavassa esimerkissä lomakesuunnittelija on luonut yhteenvetonäkymään vaihtavan säännön Sääntö-valintaikkunassa. Tämä sääntö suoritetaan aina, kun käyttäjä napsauttaa lomakkeen painiketta.

Sääntö-valintaikkunan osa

Vihje: Näkymien vaihtaminen säännön avulla käyttäjän napsauttaessa painiketta on kätevää myös silloin, kun haluat käyttäjien siirtyvän näkymästä toiseen peräkkäisessä järjestyksessä. Tällöin sinun tulee lisätä jokaiseen näkymään kaksi painiketta ja nimetä ne < Takaisin- ja Seuraava >-painikkeiksi.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×