Office
Kirjaudu sisään

Johdanto lomakemallin julkaisemiseen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Kun lomakemallin rakenne on valmis, sinun on tallennettava ja julkaistava lomakemalli, jotta käyttäjät voivat täyttää siihen perustuvia lomakkeita.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Julkaiseminen

Selainyhteensopivan lomakemallin julkaiseminen

Täyden luottamuksen lomakemallin julkaiseminen

Lomakemallin lähettäminen sähköpostiviestissä

Muokkaaminen tai julkaistun lomakemallin siirtäminen

Julkaiseminen

Kun julkaiset lomakemallin, tallennat lomakemallin ensin ja jaat sen sitten käyttäjille käyttämällä ohjattua julkaisutoimintoa. Ohjattu julkaisutoiminto muokkaa lomakemallia jakelua varten lisäämällä julkaisusijainnin ja käsittelyohjeet, jotta käyttäjät voivat avata kyseiseen lomakemalliin perustuvia lomakkeita. Käsittelyohjeet mahdollistavat kyseiseen lomakemalliin perustuvien lomakkeiden automaattisen päivittämisen, jos teet lomakemalliin muutoksia sen julkaisemisen jälkeen. Kun käyttäjä avaa lomakkeen, Microsoft Office InfoPath lataa lomakemallin käyttäjän tietokoneeseen käsittelyohjeissa määritetystä sijainnista ja luo sitten tähän lomakemalliin perustuvan lomakkeen. Jos käyttäjä tallentaa lomakkeen ja avaa sen myöhemmin, InfoPath vertaa käyttäjän tietokoneessa olevan lomakemallin versiota käsittelyohjeissa määritetyn lomakemallin versioon. Jos käsittelyohjeiden sijainnissa määritetty versio on uudempi kuin käyttäjän tietokoneessa oleva versio, InfoPath lataa lomakemallin uudemman version ja päivittää sitten lomakkeen lomakemallin uudemmalla versiolla.

Kun lomakemalliin on lisätty julkaisusijainti ja käsittelyohjeet, ohjattu toiminto tallentaa muokatun lomakemallin määrittämääsi julkaisusijaintiin. Voit julkaista lomakemallin seuraaviin sijainteihin:

 • Palvelimeen, jossa on käytössä Microsoft Windows SharePoint Services    Kun julkaiset lomakemallin palvelimeen, jossa on käytössä Microsoft Windows SharePoint Services, voit tehdä jommankumman seuraavista: Voit julkaista lomakemallin asiakirjakirjastoon, jossa sitä käytetään mallina kaikille asiakirjakirjoille, jotka käyttäjät täyttävät kyseisessä asiakirjakirjastossa. Voit julkaista lomakemallin myös sivuston sisältötyyppinä. Tällöin lomakemallia voidaan käyttää mallina useissa sivustokokoelmissa.

 • InfoPath Forms Services -palvelimeen    Voit julkaista palvelimeen, joka suorittaa InfoPath Forms Servicesselainyhteensopiva lomakemalli . Selainyhteensopiva lomakemallien avulla käyttäjät voivat täyttää tietoja WWW-selaimella lomakemallissa perustuvia lomakkeita InfoPath.

 • Sähköpostiviestin osana    Voit julkaista lomakemallin lähettämällä sen sähköpostiviestissä käyttäjille. Käyttäjät voivat sitten avata sähköpostiviestin ja täyttää lomakkeen.

 • Jaettuun verkkokansioon    Voit julkaista lomakemallin jaettuun verkkokansioon, jota käyttäjät voivat käyttää. Käyttäjät voivat siirtyä jaettuun verkkokansioon ja luoda lomakemalliin perustuvan lomakkeen.

  Huomautus: Tämä ominaisuus korvaa Microsoft Office InfoPath 2003 SP1:n toiminnon, joka mahdollisti lomakemallin julkaisemisen Web-palvelimeen.

 • Asennettavana tiedostona    Jos tietokoneeseen on asennettu Microsoft Visual Studio .NET 2003 tai Microsoft Visual Studio 2005, voit julkaista lomakemallin asennettavana tiedostona, joka on tallennettu jaettuun verkkokansioon. Käyttäjät voivat asentaa ja rekisteröidä lomakemallin tietokoneeseen lataamalla ja suorittamalla asennettavan tiedoston. Jos sinulla ei ole Visual Studiota, voit julkaista lomakemallin jaettuun verkkosijaintiin ja antaa InfoPathin luoda komentosarjatiedoston, joka rekisteröi lomakemallin. Käyttäjä voi sen jälkeen ladata sekä lomakemallin että komentosarjan ja rekisteröidä lomakemallin suorittamalla komentosarjan.

Kun käyttäjä haluaa täyttää lomakkeen ensimmäisen kerran, hän siirtyy lomakemallin julkaisusijaintiin ja avaa lomakemalliin perustuvan lomakkeen. Siksi on tärkeää, että käyttäjät voivat käyttää sijaintia, johon lomakemalli on julkaistu. Kun käyttäjä luo uuden lomakkeen, InfoPath tallentaa (tai asettaa välimuistiin) lomakemallin käyttäjän tietokoneeseen. Näin käyttäjä voi täyttää lomakkeen, vaikka hän työskentelisikin offline-tilassa. Jos käyttäjä tallentaa lomakkeen ja avaa sen uudelleen täyttääksen sen loppuun tai avaa toisen tyhjän lomakemalliin perustuvan lomakkeen, InfoPath määrittää, onko käyttäjän tietokone yhdistetty lomakemallin julkaisusijaintiin. Jos yhteys on olemassa, InfoPath tarkistaa lomakemalliin liittyvät päivitykset, suorittaa mahdolliset päivitykset ja avaa sitten lomakkeen. Jos yhteyttä ei ole, InfoPath avaa lomakemalliin perustuvan lomakkeen, joka on tallennettu käyttäjän tietokoneeseen.

Lomakemallin julkaiseminen ei ole sama asia kuin lomakemallin tallentaminen. Tallennat lomakemallin, koska haluat säilyttää sen, aivan kuin tallentaessasi tiedostoa tietokoneeseen. Seuraavassa taulukossa on esitetty lomakemallin eri tallentamisvaihtoehdot:

Komento

Kuvaus

Käyttö

Tallenna

Tallentaa lomakemallin sen nykyiseen sijaintiinsa samannimisenä. Jos muokkaat lomakemallia, joka on jo julkaistu asiakirjakirjastoon palvelimessa, jossa on käytössä Microsoft Windows SharePoint Services, voit tallentaa lomakemallin vain johonkin toiseen sijaintiin, kuin mihin lomakemalli on julkaistu.

Voit tallentaa muutokset valitsemalla tämän komennon, kun suunnittelet lomakemallia. Jos muokkaat julkaistua lomakemallia, tallenna lomakemalli uuteen sijaintiin valitsemalla Tallenna nimellä -komento.

Tallenna nimellä

Tallentaa lomakemallin uuteen sijaintiin tai samaan sijaintiin eri nimellä. Jos muokkaat jo julkaistua lomakemallia, Tallenna nimellä -komennon valitseminen ei päivitä julkaistua lomakemallia.

Valitse tämä komento, kun haluat muokata lomakemallin kopiota.

Tallenna lähdetiedostoina

Tallentaa lomakemallin uuteen sijaintiin lomaketiedostotsarjana yksittäisen .xsn-tiedoston asemesta.

Valitse tämä komento, kun haluat muokata lomakemallin yksittäisiä lomaketiedostoja; jos esimerkiksi haluat päivittää yhtä lomakemalliin sisältyvistä resurssitiedostoista. Useimmiten sinun ei tarvitse käsitellä lomakemallin yksittäisiä lomaketiedostoja.

Huomautus: Sinun tulee käyttää aina ohjattua julkaisutoimintoa, kun haluat jakaa lomakemallin käyttäjille.

Sivun alkuun

Selainyhteensopivan lomakemallin julkaiseminen

Microsoft Office InfoPath aiemmissa versioissa käyttäjät tarvittavat InfoPath-lomakkeita, jotka perustuvat lomakemalliin täyttää tietokoneeseen on asennettu. Office InfoPath 2007voit suunnitella selainyhteensopivan lomakemallin, jonka lomakkeet voi täyttää selaimessa tai InfoPathissa. Käyttäjät voivat täyttää lomakkeen selaimessa, lomakemallin julkaiseminen palvelimeen, joka suorittaa InfoPath Forms Services.

Huomautus: Koodia sisältävää lomakemallia ei voi suoraan julkaista palvelimeen, jossa on käytössä InfoPath Forms Services. Useista eri syistä johtuen, mukaan lukien palvelimen hallittavuuteen, suojaukseen ja suorituskykyyn liittyvät syyt, mukautettua koodia sisältävä lomakemalli edellyttää järjestelmänvalvojan hyväksyntää, ennen kuin se voidaan liittää asiakirjakirjastoon tai sitä voidaan käyttää yleiseen käyttöön tarkoitettuna Web-sovelluksena. Koodia sisältävä lomakemalli julkaistaan ensin jaettuun verkkosijaintiin, josta järjestelmänvalvoja sitten lataa sen palvelimeen.

Sivun alkuun

Täyden luottamuksen lomakemallin julkaiseminen

Lomakkeita, joilla on täydet käyttöoikeudet järjestelmäresursseihin, kuten tietokoneen tiedostoihin tai muihin asetuksiin, kutsutaan täysin luotetuiksi lomakkeiksi. Täysin luotettu lomake luodaan lomakemallista, joka on allekirjoitettu digitaalisesti luotettavalla sertifikaatilla tai asennettu käyttäjän tietokoneeseen. Luotettavalla sertifikaatilla digitaalisesti allekirjoitettua lomakemallia ei tarvitse asentaa tai rekisteröidä käyttäjän tietokoneeseen. Tällainen lomakemalli voidaan jakaa sähköpostiviestin liitteenä tai käyttäjät voivat ladata lomakemallin asiakirjakirjastosta tai jaetusta verkkokansiosta.

Täysin luotetut lomakkeet voivat käyttää itse lomakkeeseen tallennettuja tietoja ja kaikkien seuraavien sijaintien tietoja:

 • saman toimialueen, johon lomake on tallennettu

 • kaikkien muiden toimialueiden, joita lomake voi käyttää

 • tietokoneen kaikkien tiedostojen ja asetusten, joita lomakkeen täyttävä käyttäjä voi käyttää.

Voit julkaista täyden luottamuksen lomakkeen tekemällä jonkin seuraavista:

 • Voit allekirjoittaa lomakemallin digitaalisesti luotettavan sertifikaatin myöntäjän sertifikaatilla ja julkaista lomakemallin sitten jaettuun verkkosijaintiin. Käyttäjät voivat sitten avata lomakemallin jaetusta verkkosijainnista.

 • Jos tietokoneeseen on asennettu Visual Studio .NET 2003 tai Visual Studio 2005, voit luoda asennuspaketin, joka asentaa ja rekisteröi lomakemallin käyttäjien tietokoneisiin, käyttämällä ohjattua julkaisutoimintoa. Käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet tietokoneeseen, voi sitten asentaa ja rekisteröidä lomakemallin suorittamalla asennuspaketin.

 • Jos tietokoneeseen ei ole asennettu Visual Studio .NET 2003:a tai Visual Studio 2005:tä, voit julkaista lomakemallin jaettuun verkkosijaintiin ja rekisteröidä lomakemallin käyttäjien tietokoneisiin luomalla komentosarjan käyttäen ohjattua julkaisutoimintoa. Käyttäjä, jolla on tarvittavat oikeudet tietokoneeseen, voi kopioida molemmat tiedostot tietokoneeseen ja rekisteröidä sitten lomakemallin suorittamalla komentosarjan.

Sivun alkuun

Lomakemallin lähettäminen sähköpostiviestissä

Voit jakaa lomakemallin käyttäjille sähköpostiviestissä käyttämällä ohjattua julkaisutoimintoa. Käyttäjät, joiden tietokoneeseen on asennettu Microsoft Office Outlook 2007 ja InfoPath, voivat täyttää lomakkeen suoraan sähköpostiviestissä, kun he ensin avaavat sähköpostiviestin. Outlookin aiempien versioiden tai muiden sähköpostisovellusten käyttäjät saavat lomakemallin ja lomakkeen sähköpostiviestin liitteenä. Kyseisten käyttäjien on ensin asennettava lomakemalli tietokoneisiin valitsemalla lomakemalliliite. Lomakemallin asennuksen jälkeen käyttäjät voivat napsauttaa sähköpostiviestin lomakeliitettä ja täyttää lomakkeen InfoPathissa.

Jos lomakemallin on käytettävä käyttäjän tietokoneen järjestelmäresursseja, tai lähetät lomakemallin toisen toimialueen käyttäjille, sinun tulee allekirjoittaa lomakemalli digitaalisesti luotettavan sertifikaatin myöntäjän sertifikaatilla ennen lomakemallin julkaisemista. Jos toisen toimialueen käyttäjät avaavat lomakemallin, jossa ei ole sertifikaattia, saattaa ilmetä virheitä.

Sivun alkuun

Julkaistun lomakemallin muokkaaminen tai siirtäminen

Jos muokkaat lomakemallia sen julkaisemisen jälkeen, ja kyseiseen lomakemalliin perustuvia lomakkeita on jo olemassa, lomakemalliin tekemäsi muutokset näkyvät kyseisissä aiemmin luoduissa lomakkeissa. Jos esimerkiksi poistat lomakemallin osan, joka sisältää taulukon, taulukko ja kaikki sen tiedot poistetaan aiemmin luoduista lomakkeista, jotka perustuvat kyseiseen lomakemalliin. Tästä voi aiheutua tietojen häviämistä. Siksi sinun tulee testata kaikki lomakemalliin tekemäsi muutokset, jotta saat selville, kuinka muutokset vaikuttavat aiemmin luotuihin lomakkeisiin.

Voit muokata julkaistua lomakemallia muokkaamalla ensin lomakemallin työkopiota. Työkopio on se lomakemallin versio, joka on tallennettu tietokoneeseen tai versionhallintaohjelmaan, kuten Microsoft Visual SourceSafeen. Kun olet muokannut työkopiota, voit julkaista sen julkaisusijaintiin. Jos sinulla ei ole työkopiota lomakemallista, saat kopion lomakemallista julkaisusijainnista ja voit sitten tallentaa kopion johonkin muuhun kuin julkaisusijaintiin. Lomakemallin työkopion muokkaamisen jälkeen voit julkaista lomakemallin uudelleen alkuperäiseen julkaisusijaintiin käyttämällä ohjattua julkaisutoimintoa. Ohjattu julkaisutoiminto korvaa lomakemallin aiemmin luodun version muokatulla versiolla julkaisusijainnissa. Koska InfoPath tunnistaa lomakemallin sen nimen ja sijainnin perusteella, on tärkeää, ettet muuta niitä, kun julkaiset lomakemallin uudelleen.

Jos haluat siirtää julkaistun lomakemallin toiseen sijaintiin, voit julkaista lomakemallin työkopion uuteen sijaintiin. Ennen kuin julkaiset lomakemallin uuteen sijaintiin, joudut ehkä muokkaamaan sitä uutta sijaintia vastaavaksi, esimerkiksi jos lomakemallin käyttämien ulkoisten tietolähteiden sijainnit ovat muuttuneet. Sinun on päivitettävä tietoyhteydet ulkoisten tietolähteiden uusien sijaintien kanssa, ennen kuin julkaiset lomakemallin uuteen sijaintiin.

Jos julkaistuun lomakemalliin perustuvia aiemmin luotuja lomakkeita on olemassa, sinun on myös linkitettävä aiemmin luodut lomakkeet lomakemalliin, jonka julkaiset uuteen sijaintiin. Jos et tee tätä, käyttäjät eivät ehkä pysty avaamaan aiemmin luotuja lomakkeitaan.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×