Johdanto lomakemallin asetteluun

Suunniteltaessa Microsoft Office InfoPath -lomakemallia lomakemallin elementtien asetteluun tai järjestämiseen on kiinnitettävä huomiota.

Lomakemallin eri osat tulee yleensä järjestää niin, että sen täyttävät henkilöt voivat siirtyä lomakkeessa loogisesti. Lisäksi kun suunnittelet lomakemallia, tekstiruudut, valintaruudut ja muut elementit kannattaa tasata kuvitteellisen ruudukon vaaka- ja pystysuorien viivojen kanssa. Voit määrittää ruudukon reunukset ja tasata lomakemallin elementtejä asettelutaulukoiden avulla.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Asettelutaulukot ja Asettelu-tehtäväruutu

Asetteluun liittyvät ohjausobjektit

Asetteluvihjeitä

Asettelutaulukot ja Asettelu-tehtäväruutu

Parhaassa tapauksessa lomakemalli tulee suunnitella visuaalisesti houkuttelevaksi ja helppokäyttöiseksi. Asettelutaulukot auttavat näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Asettelu-tehtäväruudussa on kokoelma ennalta määritettyjä asettelutaulukoita, joita käyttämällä voit antaa lomakemallille visuaalisen rakenteen.

Asettelu-tehtäväruutu

Asettelutaulukko on kuin mikä tahansa muu taulukko, paitsi että sitä käytetään ainoastaan asettelussa eikä tietojen esittämisessä. Toisin kuin muilla taulukoilla, asettelutaulukoilla ei ole myöskään oletusarvoisia näkyviä reunuksia. Kun suunnittelet lomakemallia suunnittelutilassa, asettelutaulukon reunukset esitetään katkoviivoina, jotta tiedät työskenteleväsi taulukossa. Kun käyttäjät täyttävät lomakemalliin perustuvaa lomaketta, kyseiset reunukset eivät kuitenkaan ole näkyvissä.

Asettelutaulukoita voi muun muassa käyttää ohjausobjektien järjestämiseen, osien erottamiseen toisista osista, osien ylä- ja alatunnisteiden luomiseen sekä logojen ja muun grafiikan sijoittamiseen.

Seuraavassa esimerkissä asettelutaulukkoa on käytetty tekstikehysten järjestämiseen lomakemallin osa.

Lomakemallin asettelutaulukon sisäosa

1. Tässä asettelutaulukossa on kaksi riviä.

2. Toisella rivillä on kolme saraketta. Keskisaraketta käytetään vain välistystarkoituksiin.

Jos haluat lisätä tai poistaa rivejä ja sarakkeita asettelutaulukosta, napsauta jotakin tehtäväruudun Yhdistä ja jaa soluja -luettelon vaihtoehdoista. Jos Asettelu-tehtäväruudun asettelutaulukot eivät sovellu tarkoituksiisi, voit lisätä mukautetun asettelutaulukon, joka sisältää haluamasi määrän rivejä ja sarakkeita.

Voit myös Asettelu-tehtäväruudun avulla nopeasti lisätä lomakemalliin vieritettäviä ja vaakasuoria alueita, jotka on kuvattu tarkemmin seuraavassa osiossa.

Sivun alkuun

Asetteluun liittyvät ohjausobjektit

Asettelutaulukoiden lisäksi voit käyttää lomakemallin suunnittelussa asetteluun liittyviä ohjausobjekteja, kuten osia tai toistuvia osia. Kun lisäät asetteluun liittyvän ohjausobjektin lomakemalliin, lisäät itse asiassa tyhjän säilön muiden ohjausobjektien tallentamiseen.

Seuraavassa taulukossa on lyhyt kuvaus ohjausobjekteista, joita käytetään tavallisesti asettelussa.

Ohjausobjekti

Kuvaus

Osa

Muita ohjausobjekteja sisältävä ohjausobjekti. Saatat esimerkiksi koota korvausvaatimuslomakemallissa tekstikehyksiä, joita käytetään yhteystietojen keräämiseen vakuutuksenottajilta, sarjaksi käyttämällä osaa.

Valinnainen osa

Muita ohjausobjekteja sisältävä ohjausobjekti, joka ei kuitenkaan ole lomakkeessa, ellei käyttäjä halua lisätä sitä. Yrityksen kaikki työntekijät saattavat esimerkiksi käyttää kehityskeskustelulomakkeen tavoitteiden asetteluosaa, mutta vain esimiehet voivat lisätä valinnaisen, johtamistavoitteita käsittelevän osan.

Toistuva ohjausobjekti

Ohjausobjekti, kuten toistuva osa tai toistuva taulukko, jonka avulla käyttäjät voivat lomaketta täyttäessään laajentaa lomakkeen sisältöä ja näyttää vain tarvittavan määrän tietoja. Voit esimerkiksi käyttää toistuvaa taulukkoa kuluraporttilomakemallissa kulutietojen keräämiseen.

Vieritysalue

Muita ohjausobjekteja sisältävä ohjausobjekti, joka säilyttää tietyn koon ja sisältää vierityspalkit niin, että käyttäjät voivat vierittää näyttöön näkymän ulkopuolisia tietoja. Vieritysalueet voivat olla hyödyllisiä, kun lomakemalliin osa sisältää paljon tietoja, ja käyttäjien ei tarvitse nähdä kaikkia tietoja yhtä aikaa. Jos käytät esimerkiksi toistuvaa taulukkoa useiden tietueiden näyttämiseen tietokannasta, voit lisätä toistuvan taulukon vieritettävän alueen sisälle näyttämään vain muutamia tietueita kerrallaan. Koska vieritettäviä alueita käytetään yksinomaan asettelutarkoituksiin, niitä ei ole sidottu kenttiin tai ryhmiin tietolähteessä. Vieritysalueita ei tueta selainyhteensopivissa lomakemalleissa.

Vaakasuora alue

Muita ohjausobjekteja sisältävä ohjausobjekti, joka voidaan asettaa lomakemallin vaakasuoraan muodostelmaan. Kun esimerkiksi useita vaakasuoria alueita asetetaan rinnakkain, alueet rivittyvät tai siirtyvät seuraavalle riville näyttökoon muuttuessa. Koska vaakasuoria alueita käytetään ainoastaan asettelussa, niitä ei sidota tietolähteen kenttiin tai ryhmiin. Vaakasuoria alueita ei tueta selainyhteensopivissa lomakemalleissa.

Vaihtoehtoryhmä

Ohjausobjekti, joka esittää toisensa poissulkevia vaihtoehtoja käyttäjille. Vaihtoehtoryhmä sisältää vaihtoehto-osia, joista yksi näkyy oletusvaihtoehtona lomakkeessa. Nämä vaihtoehto-osat sisältävät muita ohjausobjekteja. Työntekijän tietolomakemallin osoitetietoja voidaan esimerkiksi muotoilla vaihtoehtoryhmänä, joka sisältää vaihtoehto-osia. Kukin vaihtoehto-osa sisältää ohjausobjekteja, joissa on tietyn maan tai alueen oikea osoitesyntaksi. Kun työntekijät täyttävät lomakemalliin perustuvan lomakkeen, he voivat korvata oletusarvoisen osoiteosan maataan tai aluettaan koskevalla osoiteosalla.

Sivun alkuun

Asetteluvihjeitä

Seuraavien vihjeiden avulla voit muokata asettelutaulukoiden ja asetteluun liittyvien ohjausobjektien ulkoasua, kokoa ja muita ominaisuuksia.

  • Jos aiot suunnitella uuden, tyhjän lomakemallin, lomakemallin asettelu kannattaa määrittää ennen sen suunnittelun aloittamista. Jos sinun on vaikea hahmottaa asettelua, luonnostele ajatuksesi ensin paperille. Voit myös muokata ideoitasi ja luoda näköismalleja lomakemallin käyttöliittymästä jonkin ohjelman, kuten Microsoft Office Vision, avulla. Kun sinulla on suunnitelma, voit lisätä ennalta määritetyn taulukon Asettelu-tehtäväruudusta ja mukauttaa sitä tarpeen mukaan.

  • Suunnittelutilassa asettelutaulukoiden reunukset esitetään katkoviivoilla yksittäisten rivien ja sarakkeiden havaitsemiseksi. Kun käyttäjät täyttävät lomakemalliin perustuvaa lomaketta, kyseinen ruudukko on piilotettu. Tämän tuloksena on selvempi rakenne. Jos haluat piilottaa katkoviivat suunnittelutilassa, napsauta Taulukko-valikosta Piilota ruudukko.

  • Oletusarvon mukaan InfoPath lisää asettelutaulukoita ja asetteluun liittyviä ohjausobjekteja, kuten osia ja vieritysalueita, tulostetun sivun leveyden mukaan. Voit muuttaa tämän oletusasetuksen napsauttamalla Näkymä-valikosta Näkymän ominaisuudet. Valitse Yleiset-välilehden Asettelun asetukset -kohdasta Käytä tälle lomakemallille mukautettua asettelun leveyttä -valintaruutu ja kirjoita sitten eri luku Mukautettu asettelun leveys -ruutuun.

  • Jos määrität mukautetun asettelun leveyden asettelutaulukoille ja asetteluohjausobjekteille, varmista, ettei se ole lomakemallin tulostettavaa aluetta leveämpi. Jos haluat nähdä nopeasti, miten leveä tulostettu sivu on ja sopiiko lomakemallin sisältö sivulle, napsauta Näkymä-valikosta Sivun leveyden apuviiva. Kun valitset tämän komennon, näytön oikealle puolelle tulee näkyviin katkoviivainen pystyapuviiva. Tämä apuviiva ilmaisee tietokoneen oletustulostimen mukaisen tulostetun sivun oikean reunuksen asetuksen.  

  • Voit muuttaa asetteluohjausobjektien tai asettelutaulukoiden reunoja tai väriä valitsemalla muutettavat ohjausobjektit tai taulukot, napsauttamalla Muotoile-valikosta Reunat ja sävytys ja tekemällä tarvittavat muutokset.

  • Oletusarvon mukaan asettelutaulukko tasataan lomakemallin vasemmalla puolelle. Voit keskittää tai tasata koko taulukon oikealle valitsemalla taulukon, napsauttamalla Taulukko-valikosta Taulukon ominaisuudet ja napsauttamalla sitten Keskitä tai Oikea Taulukko-välilehdessä.

  • Solun täyttö tarkoittaa solun sisällön ympärillä olevaa tilaa. Voit ajatella sitä solun ja solun sisällä olevan tekstin välisenä puskuritilana. Täyttöä säätämällä välitystä voi tavallisesti hallita paremmin kuin lisäämällä tilaa painamalla ENTER-painiketta. Voit säätää solun täyttöä solussa valitsemalla asetukset Solu-välilehden Taulukon ominaisuudet -valintaruudussa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×