Johdanto lomakemallien testaamiseen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Jotta voit varmistaa, että lomakemalliin perustuvat lomakkeet ovat helppokäyttöisiä ja että ne keräävät oikeantyyppisiä tietoja, sinun tulee testata lomakemallit, ennen kuin julkaiset ne käyttäjien täytettäviksi.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Yleiskatsaus

Tietojen keräämisominaisuuksien testaaminen

Käyttäjäkokemuksen testaaminen

Yleiskatsaus

Lomakemallin testaamiseen vaikuttavat lomakemalliin perustuvia lomakkeita täyttävien käyttäjien määrä ja kerättävien tietojen tyyppi. Yksinkertaisin tapa testata lomakemalli on esikatsella pienelle ryhmälle tarkoitettua lomakemallia. Lomakemallin laajamittaiseen testaamiseen voi sisältyä sellaisen muodollisen prosessin suunnitteleminen, joka pitää sisällään testaamisympäristön koko yrityksen laajuisen lomakemallin toiminnan testaamisen. Huolimatta siitä, onko lomakemalli tarkoitettu 10 vai 10 000 käyttäjälle, lomakemallin testaaminen on erittäin tärkeä osa suunnitteluprosessia.

Testaamalla lomakemallin ennen sen julkaisemista voit varmistaa, että

  • lomakemalliin perustuvat lomakkeet keräävät oikeantyyppisiä tietoja, tarkistamalla, että lomakemallin ohjausobjektit on määritetty oikein

  • kaikki lomakemallissa käyttöön otetut ominaisuudet toimivat oikein

  • käyttäjät voivat luoda ja lähettää uuden lomakkeen tai muokata lomakemalliin perustuvaa aiemmin luotua lomaketta

  • lomakemallin hallittu koodi toimii suunnitellulla tavalla

  • lomakemallit, joille on määritetty eri suojausasetukset, toimivat odotetusti.

Lomakemallin testaaminen aloitetaan tavallisesti määrittämällä testaussuunnitelma. Jos lomakemalli on tarkoitettu pienelle yleisölle, testaussuunnitelma voi sisältää pelkät muistiinpanot itseäsi varten. Jos useat henkilöt käyttävät lomakemallia, testaussuunnitelma voi olla muodollinen asiakirja, jossa kuvataan suoritettavat testit ja ehdot. Niiden avulla voidaan päättää, milloin lomakemalli on valmis julkaistavaksi.

Testaussuunnitelma kannattaa luoda suunnitteluvaiheen aikana, ennen kuin aloitat lomakemallin luomisen. Jos lomakemallin rakenne muuttuu suunnitteluvaiheen aikana, sinun tulee muokata testaussuunnitelmaa sen mukaisesti. Varmista, että testaussuunnitelma sisältää testejä, joihin kirjoitetaan oikea arvo, ja testejä, joihin kirjoitetaan virheellinen arvo. Näin varmistat, että vain oikeat arvot tallennetaan tai lähetetään. Kun päätät suunnitteluvaiheen aikana sisällyttää lomakemalliin kenttä, ohjausobjektin tai ominaisuuden, sinun tulee miettiä tai kirjoittaa muistiin, kuinka aiot testata kyseistä kenttää, ohjausobjektia tai ominaisuutta. Jos esimerkiksi aiot lisätä lomakemalliin ohjausobjektin, joka hyväksyy vain positiivisia lukuja 1–31, testaussuunnitelma voi sisältää testejä, joissa kirjoitat oikean arvon ja sallittuja arvoja pienemmän tai suuremman arvon, ja testejä, joissa kirjoitat merkkejä numerojen asemesta.

Joissakin tapauksissa voit myös testata ominaisuuksia ja toimintoja lomakemallin luomisen aikana. Voit esimerkiksi testata ohjausobjektin tietojen kelpoisuustarkistusta heti sen käyttöönoton jälkeen käyttämällä Esikatselu-ikkunaa. Tämä saattaa vähentää valmiin lomakkeen todellista testaamisaikaa.

Lomakemallin luomisen jälkeen voit aloittaa testaussuunnitelman mukaisen testaamisen. Huomioi kaikki lomakemallin testaamisen aikana löytämäsi virheet. Ennen virheen korjaamista sinun tulee kuitenkin ensin määrittää, onko ongelma korjaamisen arvoinen sillä hetkellä. Lomakemallin käyttöönottoaikataulun mukaan voit ensin korjata tietoihin liittyvät virheet, kuten virheellisiä tuloksia antavat kaavat, ennen kuin korjaat visuaalisia ongelmia, kuten lomakemallin väriä tai ohjausobjektien sijaintia. Ongelman korjaamisen jälkeen sinun tulee varmistaa, että ongelma on varmasti korjattu eikä uusia virheitä ilmene, suorittamalla sama testi uudelleen.

Tämän testausprosessin aikana voit lisätä lomakemallin alkuperäiseen rakenteeseen uusia ominaisuuksia tai tehdä siihen muutoksia. Arvioi ennen näiden muutosten tekemistä kyseisten uusien ominaisuuksien lisäämisestä tai testaamisesta aiheutuvat kulut. Sinun tulee myös huomioida se mahdollisuus, että uudet ominaisuudet saattavat vaikuttaa aiemmin luotujen ominaisuuksien vakauteen. Aina kun lisäät lomakemalliin uuden ominaisuuden, sinun tulee päivittää testaussuunnitelma niin, että se sisältää uuden ominaisuuden testaamisen. Harkitse uusien ominaisuuksien lisäämistä lomakemalliin myöhemmin, jos lisäämiskulut viivyttävät lomakemallin käyttöönottoa.

Testausprosessi voi olla lomakkeen toiminnallisuuden ja ulkoasun testaamisen sekä uuden lomakkeen luomis- ja lähettämisprosessin tai aiemmin luodun lomakemalliin perustuvan lomakkeen muokkausprosessin testaamisen yhdistelmä. Lomakkeen toiminnallisuuden testaamisella varmistetaan se, että lomakkeeseen kerätyt tiedot ovat oikeat. Tietojen testaamisella voidaan tarkastaa lomakemallissa käyttöön otetut Microsoft Office InfoPath -ominaisuudet, kuten ehdollinen muotoilu, tietojen kelpoisuustarkistus ja koodi, sekä varmistaa, että lomakemalli kerää oikeat tiedot. Sinun tulee myös testata uuden lomakkeen luomis- ja lähettämisprosessi sekä aiemmin luodun lomakkeen muokkausprosessi. Testaamalla sekä tiedot että prosessin voit varmistaa, että lomakemalliin perustuvat lomakkeet voivat kerätä ja tallentaa oikeanlaisia tietoja.

Sivun alkuun

Tietojen keräämisominaisuuksien testaaminen

InfoPathissa on useita ominaisuuksia, kuten ehdollinen muotoilu, tietojen kelpoisuustarkistus, kaavoja, sääntöjä ja koodia, joiden avulla varmistetaan, että käyttäjät kirjoittavat lomakkeeseen oikeanlaisia tietoja. Testaamalla näitä ominaisuuksia ja esikatselemalla lomakemallia voit varmistaa, että ominaisuudet on määritetty oikein. Kun esikatselet lomakemallia, InfoPath avaa uuden Esikatselu-ikkunan ja lomakemalliin perustuvan lomakkeen, jota voit käyttää näiden ominaisuuksien testaamiseen.

Jos huomaat käyttäväsi samoja tietoja lomakemallin testaamisessa useaan eri kertaan, voit tallentaa lomakemallin mallitiedoilla ja määrittää sitten lomakemallin käyttämään tätä mallitiedot sisältävää lomaketta aina, kun esikatselet lomakemallia. Näin sinun ei tarvitse kirjoittaa samoja tietoja aina uudelleen, kun esikatselet lomakemallia. Voit testata mallitietojen avulla, että lomakemallin ohjausobjektit ja kentät on määritetty hyväksymään oikeanlaisia tietoja. Voit myös testata, että lomakemalli vastaa asianmukaisesti, kun siihen kirjoitetaan virheellisiä tietoja, tallentamalla yhden lomakemallin virheellisillä mallitiedoilla.

Sivun alkuun

Käyttäjäkokemuksen testaaminen

Jotta voit testata lomakemalliin perustuvien lomakkeiden täyttämiseen ja lähettämiseen liittyviä käyttäjäkokemuksia, sinun on julkaistava lomakemalli testaamisympäristössä. Ideaalitapauksessa testaamisympäristö vastaa tuotantoympäristöä, jossa lomakemalliin perustuvia lomakkeita käytetään ja täytetään. Jos tuotantoympäristö on esimerkiksi useiden palvelimien, joissa on käytössä Microsoft Windows Server 2003 ja Microsoft SQL Server -tietokanta, hallinnoima Microsoft Windows -verkko, testaamisympäristön tulee olla erillinen, erillisen palvelimen hallinnoima Windows-verkko. Testaamista ei tule suorittaa tuotantoympäristössä, koska testit saattavat vaikuttaa tuotantoympäristön käyttäjiin tai kyseisiin palvelimiin tallennettuihin tietoihin.

Testaamisympäristössä voit testata uuden lomakkeen luomis- ja lähettämisprosessia, aiemmin luodun lomakkeen tietojen muokkaamisprosessia ja sitä, että tiedot lähetetään oikeisiin ulkoisiin tietolähteisiin. Voit myös käyttää testaamisympäristöä varautumissuunnitelmien testaamiseen, kuten sen testaamiseen, mitä tulee tehdä, jos palvelin menee offline-tilaan, kun käyttäjä on jo luonut lomakkeen muttei vielä lähettänyt sitä.

Vihje: Eräs tapa testata lomakkeiden käyttö-, täyttö- ja lähetysprosesseja on pyytää joitakin tyypillisiä käyttäjiä käyttämään lomakemallia, ennen kuin julkaiset sen kaikkien käyttäjien käytettäväksi. Näin voit varmistaa, että todellisten käyttäjien on helppo täyttää lomakemalliin perustuvia lomakkeita ja että käyttäjät voivat luoda ja lähettää uusia lomakkeita tai muokata aiemmin luotuja lomakkeita. Tällaisen testaamisen aikana voit kerätä tärkeää palautetta siitä, kuinka käyttäjät todella käyttävät lomakemallia. Sen jälkeen voit muokata lomakemallia palautteen perusteella. Joillekin käyttäjille voi esimerkiksi tuottaa vaikeuksia tiettyjen ohjausobjektien käyttö, etkä ole osannut aavistaa sitä lomakemallin suunnittelun aikana. Jos et suorita testejä mahdollisilla käyttäjillä, saatat huomata tällaisen ongelman vasta lomakemallin käyttöönoton jälkeen.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×