Johdanto lomakemallien mukauttamiseen ohjelmointikoodia käyttämällä

Microsoft Office InfoPath tarjoaa kehittäjille monipuolisen kehitysympäristön lomakemallien mukauttamiseen. Lomakemalleja voi mukauttaa kirjoittamalla ohjelmakoodia, joka reagoi lomakkeeseen ja tapahtumiin (tietojen kelpoisuuden tarkistaminen), joka käyttää ja muokkaa lomakkeen taustalla olevaa XML-tiedostoa, joka toteuttaa mukautettujen tietojen lähetys- ja yhdistämistoiminnot ja joka käyttää ulkoisia tietolähteitä. Lomakemallin mukauttaminen saattaa myös käsittää jonkin lomakemallitiedoston muokkaamiseen tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Muutamien lomakemallien ohjelmointiin sisältyvien avainkäsitteiden ymmärtäminen on tärkeää. Nämä käsitteet pitävät sisällään InfoPath-ohjelmointikomponentit, deklaratiivisen ja ohjelmallisen ohjelmoinnin sekä tuetut ohjelmointikielet ja -ympäristöt.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Ohjelmointikomponentit

Deklaratiivinen ja ohjelmallinen kehitys

Ohjelmointikielet ja -ympäristöt

Ohjelmointikomponentit

InfoPathin ohjelmoitavuus käsittää lomakemallin mukauttamisen muuttamalla sen lähdetiedostoja tai InfoPathin objektimalli käyttävien mukautettujen toimintojen luomisen komentosarjaa kirjoittamalla. Ohjelmallisia toimia sisältävät lomakemallin pääkomponentit on lueteltu seuraavassa taulukossa.

Komponentti

Kuvaus

Objektimalli

Kokoelmista, objekteista, ominaisuuksista, menetelmistä ja tapahtumista, joiden avulla lomakemallikehittäjät voivat ohjelmallisesti valvoa InfoPathin muokkausympäristön eri aspekteja ja ottaa käyttöön lomakkeen pohjana olevan XML-asiakirjan, koottu tyyppikirjasto.

Tietojen kelpoisuustarkistus

XML-rakenteiden, lausekkeiden ja komentosarjakoodin yhdistelmän avulla vahvistetaan ja rajoitetaan tiedot, joita käyttäjät voivat lomakkeessa antaa.

Tapahtumankäsittely

Tapahtumia käsittelee joukko tapahtumankäsittelijöitä, jotka reagoivat muutoksiin lomakkeen taustalla olevassa XML-tiedostossa, jotka reagoivat valitsimiin (näkymä), jotka toteuttavat mukautetun lomakkeen lähetyksen ja jotka reagoivat lomakkeen taustalla olevan XML-tiedoston lataamiseen.

Käyttöliittymä

Sarja mukautettavia käyttöliittymäkomponentteja, jotka sisältävät valikkoja, työkalurivejä, painikkeita, komentorivejä ja tehtäväruutuja.

Muokkausohjausobjektit

InfoPathissa on tietyt omat ohjausobjektit, joilla hallitaan lomakkeen taustalla olevaa XML-tiedostoa ja ollaan vuorovaikutuksessa sen kanssa. Nämä käsittävät kokoelmia, valinnaisia kohteita ja kenttiä. Ota huomioon, että sinun ei tarvitse olla vuorovaikutuksessa suoraan näihin muokkausohjausobjekteihin, vaan voit olla yhteydessä lomakkeen taustalla olevaan XML-tiedostoon, johon ohjausobjektit on sidottu.

Virheenkäsittely

Käytettävissä on joukko tapahtumankäsittelijöitä, objektimallikutsuja ja lomakemääritystiedoston (.xsf) merkintöjä, joilla lomakkeen virheet käsitellään.

Tietoturva ja suojaus

Sarja suojaustasoja, jotka rajoittavat InfoPath-objektimallin ja järjestelmäresurssien käyttöä.

Tietojen lähettäminen

Sarja valmiita toimintoja, joiden avulla lomakkeeseen lisätään mukautettuja lähettämistoimintoja.

Liiketoimintalogiikkatiedosto

Käytettävissä on mukautettuja komentosarjatiedostoja, jotka sisältävät ohjelmakoodia, joilla toteutetaan tiettyjä muokkaustoimintoja, tietojen kelpoisuustarkistuksia, tapahtumankäsittelijöitä ja tiedonkulun hallintaominaisuuksia. Liiketoimintalogiikka saattaa käsittää myös ulkoisten Component Object Model (COM) -komponenttien käytön.

Lomakeintegraatio

Muiden Microsoft Office -ohjelmien, kuten Microsoft Office Excelin tai Microsoft Office Outlookin, integraatio. Integraatio voi pitää sisällään taustapalvelimien, kuten Microsoft SQL Serverin, Microsoft Windows SharePoint Servicesin tai XML Web -palveluiden, käytön.

Sivun alkuun

Deklaratiivinen ja ohjelmallinen kehitys

Kun muutat lomakemallitiedostoja, mukautat lomakemallia deklaratiivisesti – eli avaat tiedostot ensin tavallisessa tekstieditorissa ja muutat manuaalisesti tiedostojen elementtejä, määritteitä ja arvoja. Kun muutat lomakemallia ohjelmallisesti, laajennat ja parannat lomakemallin toimintaa kirjoittamalla ohjelmointikoodia käyttämällä komentosarjakieltä tai hallitun koodin kieltä yhdessä InfoPath-objektimallin kanssa ja joissakin tapauksissa COM-komponenttien kanssa.

Seuraavassa on esitetty joitakin lomakemallin deklaratiivisia muokkaustapoja:

 • XML-rakennetiedostojen (.xsd) muokkaaminen

 • suunnittelutila luotujen näkymätiedostojen (.xsl) muokkaaminen

 • lomakemääritystiedoston (.xsf) muokkaaminen

 • XML-mallitiedoston (.xml) muokkaaminen

Seuraavassa on esitetty joitakin lomakemallin ohjelmallisia muokkaustapoja:

 • lomakkeen elinkaaren käsittelylogiikan lisääminen

 • mukautetun tietojen kelpoisuustarkistuksen lisääminen

 • mukautetun virheenkäsittelyn lisääminen

 • tietojen lähettämisen käyttöönottaminen

 • lomakkeen yhdistämiseen ja tuomiseen vastaaminen

 • mukautettujen tehtäväruutujen käyttäminen

 • mukautettujen valintaikkunoiden käyttäminen

 • lomakkeen pohjana olevan XML-asiakirjan käyttöönottaminen ja muokkaaminen

 • lomakemääritystiedoston (.xsf) käyttöönottaminen ja muokkaaminen

 • ulkoisten COM-komponenttien käyttäminen.

Lisätietoja InfoPathin ohjelmointikomponenteista ja lomakemallin deklaratiivisesta tai ohjelmallisesta mukauttamisesta on InfoPathin mukana asennettavassa InfoPathin kehittäjän oppaassa. Oppaan saa käyttöön InfoPathin ohjeesta suunnittelutilassa.

Sivun alkuun

Ohjelmointikielet ja -ympäristöt

Kuten kaikki Microsoft Office -ohjelmat, InfoPath tukee useita ohjelmointiympäristöjä ja -kieliä, joilla kehittäjät voivat automatisoida ja laajentaa Office-ohjelmia. Vaikka monet Office-ohjelmat käyttävät Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) -kieltä ensisijaisena ohjelmointikielenä, InfoPath käyttää kuitenkin kahta komentosarjakieltä (Microsoft JScript ja Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)) sekä kahta hallitun koodin kieltä (Microsoft Visual C#- ja Microsoft Visual Basic). InfoPathissa on käytössä ohjelmointiympäristönä komentosarjaa kirjoitettaessa Microsoft Script Editor (MSE), ei Visual Basic -editori. InfoPathiin sisältyvä ympäristö hallitun koodin kirjoittamiseen on Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), joka voidaan asentaa, kun tietokoneessa on Microsoft .NET Framework 2.0 ja Microsoft Core XML Services 6.0.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×