Jäsenneltyjen tietojen sekä XML-pohjaisten tiedostojen ja lomakkeiden näyttäminen XML-katselu-verkko-osalla

Huomautus: Tämä artikkeli on täyttänyt tarkoituksensa, ja se poistetaan pian. Jotta Sivua ei löydy -ongelmat voidaan välttää, kaikki tunnetut linkit sivuun poistetaan. Jos olet luonut linkkejä tähän sivuun, poista ne, jotta verkko pysyy yhtenäisenä.

XML-katselu-verkko-osan avulla voit tuoda näyttöön XML-tietoja ja tehdä niihin XSLT-muunnoksia ennen sisällön näyttämistä.

Tärkeää:  XML-katselu-verkko-osassa näkyvä sisältö ei voi sisältää HTML-kielen FORM-elementtiä. Jos tarvitset HTML-kielen FORM-elementtiä, käytä Sivun katselu- tai Lomake-verkko-osaa.

Artikkelin sisältö

Esimerkkejä verkko-osan käytöstä

Esimerkkejä tietojen lisäämisestä verkko-osaan

Muokatun ja linkitetyn XML-sisällön yhdistäminen

Verkko-osan lisääminen sivulle

Verkko-osan ominaisuuksien muokkaaminen

Verkko-osan yhteisten ominaisuuksien määrittäminen

Esimerkkejä verkko-osan käytöstä

XML-verkko-osan avulla voi tuoda näyttöön seuraavia kohteita:

 • tietokantataulukoiden tai -kyselyiden jäsenneltyjä tietoja

 • XML-pohjaisia tiedostoja

 • XML-lomakkeita, joilla yhdistetään erimuotoisia tietoja, kuten viikoittaisia tila- tai matkakuluraportteja.

Sivun alkuun

Esimerkkejä tietojen lisäämisestä verkko-osaan

XML-katselu-verkko-osaan voi lisätä sisältöä kahdella tavalla:

 • XML- ja XSL-editoreilla    Näiden editorien avulla voit kirjoittaa tai muokata XML- ja XSLT-lähdekoodia. Nämä lähdekoodieditorit ovat vain teksti -editoreja, jotka on tarkoitettu XML- ja XSLT-syntaksia tunteville käyttäjille.

 • XML- ja XSL-linkeillä    XML:n ja XSLT:n muokkaamisen sijasta voit kirjoittaa hyperlinkin tekstitiedostoon, joka sisältää XML- ja XSLT-lähdekoodia. Käytettävissä olevat hyperlinkkiprotokollat ovat:

  • HTTP-protokolla (http://)

  • HTTP-protokolla, joka on suojattu SSL-salauksella (https://).

   Voit käyttää absoluuttista tai suhteellista URL-osoitetta. Tiedostopolkua ei kuitenkaan voi käyttää.

Sivun alkuun

Muokatun ja linkitetyn XML-sisällön yhdistäminen

Voit yhdistää muokattua ja linkitettyä XML-sisältöä ensi- ja toissijaisen tiedon tuottamiseksi. Voit esimerkiksi määrittää virhesanoman muokatun XML-sisällön toissijaiseksi tiedoksi siltä varalta, että linkitetty sisältö tai ensisijainen tieto ei ole käytettävissä. Kun tuotat sekä muokattua että linkitettyä XML-sisältöä, linkitettyä sisältöä käytetään aina ensin. Jos linkitettyä XML-sisältöä ei voi käyttää, käytetään muokattua XML-sisältöä.

Huomautus:  Muokatun ja linkitetyn XSL-sisällön yhdistämistä tällä tavalla ei tueta.

Sivun alkuun

Verkko-osan lisääminen sivulle

Voit muokata sivua vain, jos oikeudet ovat vähintään samalla tasolla kuin <sivuston nimi> ‑sivuston oletusarvoiseen SharePoint-ryhmään lisätyillä jäsenillä.

 • Valitse sivun valintanauhassa Sivu-välilehti ja napsauta Muokkaa-komentoa.

  Muokkaa-välilehden Muokkaa-komento

  Huomautus: Jos Muokkaa-komento on poistettu käytöstä, sinulla ei ehkä ole sivun muokkausoikeutta. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

 • Napsauta sivua, jolle haluat lisätä verkko-osan, valitse Lisää-välilehti ja valitse WWW-osa.

  Verkko-osa-komento

 • Valitse Luokat-kohdassa luokka, esimerkiksi Luettelot ja kirjastot, valitse sivuun lisättävä verkko-osa, esimerkiksi Ilmoitukset, ja valitse sitten Lisää.

  WWW-osavalitsin

  Kun valitset verkko-osan, sen tiedot näkyvät Tietoja verkko-osasta -kohdassa.

 • Kun olet tehnyt haluamasi muokkaukset, valitse Sivu-välilehti ja valitse Tallenna.

Huomautus:  XML-katselu-verkko-osa kuuluu Koottu sisältö -luokkaan.

Järjestelmä lisää XML-katselu-verkko-osan sivuun haluamaasi kohtaan.

Verkko-osan ominaisuuksien muokkaaminen

 1. Jos haluat muokata verkko-osan ominaisuuksia, osoita verkko-osaa ja napsauta sitten alanuolta.
  Osoita verkko-osaa hiirellä

 2. Valitse Muokkaa WWW-osaa.
  Valitse Muokkaa WWW-osaa

Verkko-osan ominaisuudet näkyvät työkaluruudussa.

Sivun alkuun

Verkko-osan mukautettujen ominaisuuksien määrittäminen

Seuraavat ominaisuudet ovat yksilöllisiä XML-verkko-osalle:

Ominaisuus

Kuvaus

XML-editori

Tällä voit lisätä XML-lähdekoodia Vain teksti -editoriin. Tämän editorin käyttäminen vaatii XML-syntaksin tuntemusta.

XML-linkki

Tällä voit määrittää hyperlinkin XML-lähdekoodia sisältävään tekstitiedostoon. Käytettävissä ovat seuraavat hyperlinkkiprotokollat:

 • HTTP-protokolla (http://)

 • HTTP-protokolla, joka on suojattu SSL-salauksella (https://).

Voit käyttää absoluuttista tai suhteellista URL-osoitetta. Tiedostopolkua ei kuitenkaan voi käyttää.

XSL-editori

Tällä voit lisätä XSLT-lähdekoodia Vain teksti -editoriin. Tämän editorin käyttäminen vaatii XSLT-syntaksin tuntemusta.

XSL-linkki

Tällä voit määrittää hyperlinkin XSL-lähdekoodia sisältävään tekstitiedostoon. Käytettävissä ovat seuraavat hyperlinkkiprotokollat:

 • HTTP-protokolla (http://)

 • HTTP-protokolla, joka on suojattu SSL-salauksella (https://).

Voit käyttää absoluuttista tai suhteellista URL-osoitetta. Tiedostopolkua ei kuitenkaan voi käyttää.

Sivun alkuun

Verkko-osan yhteisten ominaisuuksien määrittäminen

Verkko-osilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka määrittävät niiden ulkoasun, asettelun ja lisäominaisuudet. Voit muuttaa verkko-osan ominaisuuksia työkaluruudussa.

Huomautus: On useita syitä, miksi työkaluruudussa näkyvissä olevat yhteiset verkko-osien ominaisuudet voivat poiketa tässä osassa esitetyistä:

 • Työkaluruudun Lisäasetukset-osa tulee näkyviin, jos sinulla on siihen tarvittavat käyttöoikeudet.

 • Verkko-osan suunnittelija on voinut määrittää yhden tai useita yhteisistä ominaisuuksista piiloon tai on voinut luoda lisäominaisuuksia, joita ei ole lueteltu työkaluruudun Ulkoasu-, Asettelu- eikä Lisäasetukset-osissa.

 • Jotkin käyttöoikeuksien ja ominaisuuksien asetukset on voitu poistaa käytöstä tai piilottaa verkko-osan ominaisuuksista.

Ulkoasu

Ominaisuus

Kuvaus

Otsikko

Määrittää verkko-osan otsikon, joka on näkyvissä verkko-osan otsikkorivillä.

Korkeus

Määrittää verkko-osan korkeuden.

Leveys

Määrittää verkko-osan leveyden.

Chrome-tila

Määrittää, näkyykö koko verkko-osa sivulla, kun käyttäjä avaa sivun. Oletusarvon mukaan chrome-tilan asetus on Normaali ja koko verkko-osa on näkyvissä. Näkyviin tulee vain otsikkorivi, kun tilaksi asetetaan Pienennetty.

Chrome-tyyppi

Määrittää, tulevatko otsikkorivi ja verkko-osan kehyksen reunus näkyviin.

Asettelu

Ominaisuus

Kuvaus

Piilotettu

Määrittää, onko verkko-osa näkyvissä, kun käyttäjä avaa sivun. Jos tämä valintaruutu on valittuna, verkko-osa on näkyvissä vain sivun rakennenäkymässä ja sen otsikon lopussa lukee (Piilotettu).

Voit piilottaa verkko-osan, jos haluat lähettää sen avulla tietoja toiseen verkko-osaan verkko-osayhteyden kautta, mutta et halua, että verkko-osa näkyy.

Suunta

Määrittää verkko-osan sisällön tekstin suunnan. Esimerkiksi arabiassa lukusuunta on oikealta vasemmalle, kun taas englannissa ja useimmissa muissa eurooppalaisissa kielissä lukusuunta on vasemmalta oikealle. Tämä asetus ei ole välttämättä käytettävissä kaikentyyppisissä verkko-osissa.

Vyöhyke

Määrittää sivun vyöhykkeen, jossa verkko-osa sijaitsee.

Huomautus: Sivun vyöhykkeet eivät näy luetteloruudussa, jos sinulla ei ole vyöhykkeen muokkausoikeutta.

Vyöhykkeen indeksi

Määrittää verkko-osan sijainnin vyöhykkeessä, kun vyöhyke sisältää useamman kuin yhden verkko-osan.

Voit määrittää järjestyksen kirjoittamalla tekstiruutuun positiivisen kokonaisluvun.

Jos vyöhykkeen verkko-osat on järjestetty ylhäältä alaspäin, arvo 1 merkitsee sitä, että verkko-osa näkyy vyöhykkeessä ylimpänä. Jos vyöhykkeen verkko-osat on järjestetty vasemmalta oikealle, arvo 1 merkitsee sitä, että verkko-osa näkyy vyöhykkeessä ylimpänä.

Jos esimerkiksi lisäät verkko-osan tyhjään vyöhykkeeseen, jonka järjestys on ylhäältä alaspäin, tämän verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 0. Kun lisäät toisen verkko-osan vyöhykkeen alaosaan, tämän toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 1. Jos haluat siirtää toisen verkko-osan vyöhykkeessä ylimmäiseksi, kirjoita 0 ja kirjoita sitten ensimmäisen verkko-osan arvoksi 1.

Huomautus: Jokaisella vyöhykkeen verkko-osalla on oltava yksilöllinen Vyöhykkeen indeksi -arvo. Tämän vuoksi yhden verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon muuttaminen voi muuttaa samassa vyöhykkeessä myös jonkin toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon.

Edistynyt

Ominaisuus

Kuvaus

Salli pienentäminen

Määrittää, voiko verkko-osan pienentää.

Salli sulkeminen

Määrittää, voiko verkko-osan poistaa sivulta.

Salli piilottaminen

Määrittää, voiko verkko-osan piilottaa.

Salli alueen vaihtaminen

Määrittää, voiko verkko-osan siirtää eri vyöhykkeeseen.

Salli yhteydet

Määrittää, voiko verkko-osa olla yhteydessä muihin verkko-osiin.

Salli muokkaaminen omassa näkymässä

Määrittää, voiko verkko-osan ominaisuuksia muokata omassa näkymässä.

Vientitila

Määrittää, minkä tasoisia tietoja voi viedä verkko-osaan. Määritysten mukaan tämä asetus ei ehkä ole käytettävissä.

Otsikon URL-osoite

Määrittää sen tiedoston URL-osoitteen, joka sisältää lisätietoja verkko-osasta. Tiedosto tulee näkyviin erilliseen selainikkunaan verkko-osan otsikkoa napsautettaessa.

Kuvaus

Määrittää kohdeohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitinta pidetään verkko-osan otsikon tai verkko-osan kuvakkeen päällä. Tämän ominaisuuden arvoa käytetään, kun haet verkko-osia työkalurivin Etsi WWW-osia -valikon Hae-komennolla.

Ohjeen URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, joka sisältää ohjetietoja verkko-osasta. Ohjeen tiedot tulevat näkyviin erilliseen selainikkunaan napsautettaessa verkko-osavalikon Ohje-komentoa.

Ohjetila

Määrittää, miten selain näyttää verkko-osan ohjeen sisällön.

Valitse jokin seuraavista:

Modaalinen Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän on suljettava ikkuna ennen palaamista verkkosivulle.

Irrallinen Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän ei tarvitse sulkea ikkunaa ennen palaamista verkkosivulle. Tämä on oletusarvo.

Siirry Avaa verkkosivun nykyiseen selainikkunaan.

Huomautus: Vaikka mukautetut Microsoft ASP.NET -verkko-osat tukevat tätä ominaisuutta, oletusarvoiset SharePoint-ohjeaiheet avautuvat vain erillisessä selainikkunassa.

Luettelon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään verkko-osan kuvakkeena verkko-osaluettelossa. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Otsikon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään verkko-osan otsikkorivillä. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Tuonnin virhesanoma

Määrittää sanoman, joka tulee näyttöön, jos verkko-osan tuonnissa ilmenee ongelma.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×