Office
Kirjaudu sisään

Jäsenneltyjen tietojen sekä XML-pohjaisten tiedostojen ja lomakkeiden näyttäminen XML-katselu-verkko-osalla

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

XML-katselu-WWW-osalla voit tuoda näyttöön XML-tietoja ja tehdä niihin XSLT-muunnoksia ennen sisällön näyttämistä.

Tärkeää: XML-Web-osassa näkyvä sisältö ei voi sisältää HTML-kielen FORM-elementtiä. Jos tarvitset HTML-kielen FORM-elementtiä, käytä Sivun tarkastelu- tai Lomake-Web-osaa.

Artikkelin sisältö

Esimerkkejä verkko-osan käytöstä

Esimerkkejä tietojen lisäämisestä verkko-osaan

Muokatun ja linkitetyn XML-sisällön yhdistäminen

Verkko-osan lisääminen sivulle

Verkko-osan ominaisuuksien muokkaaminen

Verkko-osan yhteisten ominaisuuksien määrittäminen

Esimerkkejä WWW-osan käytöstä

XML-Web-osan avulla voi tuoda näyttöön seuraavia kohteita:

 • tietokantataulukoiden tai -kyselyiden tietorakenteita

 • XML-pohjaisia asiakirjoja

 • XML-lomakkeita, joilla yhdistetään erimuotoisia tietoja, kuten viikoittaisia tila- tai matkakuluraportteja.

Sivun alkuun

Esimerkkejä tietojen lisäämisestä WWW-osaan

XML-katselu-WWW-osaan voi lisätä sisältöä kahdella tavalla:

 • XML- ja XSL-editoreilla    Näiden editorien avulla voit kirjoittaa tai muokata XML- ja XSLT-lähdekoodia. Nämä lähdekoodieditorit ovat Vain teksti -editoreja, jotka on tarkoitettu XML- ja XSLT-syntaksia tunteville käyttäjille.

 • XML- ja XSL-linkeillä    Muokkaamisen sijasta voit kirjoittaa hyperlinkin tekstitiedostoon, joka sisältää XML- ja XSLT-lähdekoodia. Käytettävissä olevat hyperlinkkiprotokollat ovat:

  • HTTP-protokolla (http://)

  • HTTP-protokolla, joka on suojattu SSL-salauksella (https://).

   Voit käyttää absoluuttista tai suhteellista URL-osoitetta. Tiedostopolkua ei kuitenkaan voi käyttää.

Sivun alkuun

Muokatun ja linkitetyn XML-sisällön yhdistäminen

Voit yhdistää muokattua ja linkitettyä XML-sisältöä ensi- ja toissijaisen tiedon tuottamiseksi. Voit esimerkiksi määrittää virhesanoman muokatun XML-sisällön toissijaiseksi tiedoksi siltä varalta, että linkitetty sisältö tai ensisijainen tieto ei ole käytettävissä. Kun tuotat sekä muokattua että linkitettyä XML-sisältöä, linkitettyä sisältöä käytetään aina ensin. Jos linkitettyä XML-sisältöä ei voi käyttää, käytetään muokattua XML-sisältöä.

Huomautus:  Muokatun ja linkitetyn XSL-sisällön yhdistämistä tällä tavalla ei tueta.

Sivun alkuun

Verkko-osan lisääminen sivulle

Voit muokata sivua vain, jos oikeudet ovat vähintään samalla tasolla kuin <sivuston nimi> ‑sivuston oletusarvoiseen SharePoint-ryhmään lisätyillä jäsenillä.

 • Valitse sivun valintanauhassa Sivu-välilehti ja napsauta Muokkaa-komentoa.

  Muokkaa-välilehden Muokkaa-komento

  Huomautus: Jos Muokkaa-komento on poistettu käytöstä, sinulla ei ehkä ole sivun muokkausoikeutta. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

 • Napsauta sivua, jolle haluat lisätä verkko-osan, valitse Lisää-välilehti ja valitse WWW-osa.

  Verkko-osa-komento

 • Valitse Luokat-kohdasta luokka, esimerkiksi Luettelot ja kirjastot, valitse sivulle lisättävä WWW-osa, esimerkiksi Ilmoitukset, ja valitse sitten Lisää.

  WWW-osavalitsin

  Kun valitset WWW-osan, sen tiedot näkyvät Tietoja WWW-osasta -kohdassa.

 • Kun olet tehnyt haluamasi muokkaukset, valitse Sivu-välilehti ja valitse Tallenna.

Huomautus:  XML-katselu-verkko-osa kuuluu Koottu sisältö -luokkaan.

Järjestelmä lisää XML-katselu-WWW-osan sivuun haluamaasi kohtaan.

WWW-osan ominaisuuksien muokkaaminen

 1. Jos haluat muokata verkko-osan ominaisuuksia, osoita verkko-osaa ja napsauta sitten alanuolta.
  Osoita verkko-osaa hiirellä

 2. Valitse Muokkaa WWW-osaa.
  Valitse Muokkaa WWW-osaa

Verkko-osan ominaisuudet näkyvät työkaluruudussa.

Sivun alkuun

WWW-osan mukautettujen ominaisuuksien määrittäminen

Seuraavat ominaisuudet ovat yksilöllisiä XML-WWW-osalle:

Ominaisuus

Kuvaus:

XML-editori

Voit lisätä XML-lähdekoodia Vain teksti -editoriin. Tämän editorin käyttäminen vaatii XML-syntaksin tuntemusta.

XML-linkki

Tällä voit määrittää hyperlinkin XML-lähdekoodia sisältävään tekstitiedostoon. Käytettävissä ovat seuraavat hyperlinkkiprotokollat:

 • HTTP-protokolla (http://)

 • HTTP-protokolla, joka on suojattu SSL-salauksella (https://).

Voit käyttää absoluuttista tai suhteellista URL-osoitetta. Tiedostopolkua ei kuitenkaan voi käyttää.

XSL-editori

Voit lisätä XSLT-lähdekoodia Vain teksti -editoriin. Tämän editorin käyttäminen vaatii XSLT-syntaksin tuntemusta.

XSL-linkki

Tällä voit määrittää hyperlinkin XSL-lähdekoodia sisältävään tekstitiedostoon. Käytettävissä ovat seuraavat hyperlinkkiprotokollat:

 • HTTP-protokolla (http://)

 • HTTP-protokolla, joka on suojattu SSL-salauksella (https://).

Voit käyttää absoluuttista tai suhteellista URL-osoitetta. Tiedostopolkua ei kuitenkaan voi käyttää.

Sivun alkuun

WWW-osan yhteisten ominaisuuksien määrittäminen

WWW-osilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka määrittävät niiden ulkoasun, asettelun ja lisäominaisuudet. Voit muuttaa WWW-osan ominaisuuksia työkaluruudussa.

Huomautus: On useita syitä, miksi työkaluruudussa näkyvissä olevat yhteiset verkko-osien ominaisuudet voivat poiketa tässä osassa esitetyistä:

 • Työkaluruudun Lisäasetukset-osa tulee näkyviin, jos sinulla on siihen tarvittavat käyttöoikeudet.

 • WWW-osan suunnittelija on voinut määrittää yhden tai useita yhteisistä ominaisuuksista piiloon tai on voinut luoda lisäominaisuuksia, joita ei ole lueteltu työkaluruudun Ulkoasu-, Asettelu- eikä Lisäasetukset-osissa.

 • Jotkin käyttöoikeuksien ja ominaisuuksien asetukset on voitu poistaa käytöstä tai piilottaa WWW-osan ominaisuuksista.

Ulkoasu

Ominaisuus

Kuvaus

Otsikko

Määrittää Web-osan otsikon, joka on näkyvissä Web-osan otsikkorivillä.

Korkeus

Määrittää Web-osan korkeuden.

Leveys

Määrittää Web-osan leveyden.

Chrome-tila

Määrittää, näkyykö koko WWW-osa sivulla, kun käyttäjä avaa sivun. Oletusarvon mukaan chrome-tilan asetus on Normaali ja koko WWW-osa on näkyvissä. Näkyviin tulee vain otsikkorivi, kun tilaksi asetetaan Pienennetty.

Chrome-tyyppi

Määrittää, tulevatko otsikkorivi ja Web-osan kehyksen reunus näkyviin.

Asettelu

Ominaisuus

Kuvaus

Piilotettu

Määrittää, onko WWW-osa näkyvissä, kun käyttäjä avaa sivun. Jos tämä valintaruutu on valittuna, WWW-osa on näkyvissä vain sivun rakennenäkymässä ja sen otsikon lopussa lukee (Piilotettu).

Voit piilottaa WWW-osan, jos haluat lähettää sen avulla tietoja toiseen WWW-osaan WWW-osayhteyden kautta, mutta et halua, että WWW-osa näkyy.

Suunta

Määrittää WWW-osan sisällön tekstin suunnan. Esimerkiksi arabiassa lukusuunta on oikealta vasemmalle, kun taas englannissa ja useimmissa muissa eurooppalaisissa kielissä lukusuunta on vasemmalta oikealle. Tämä asetus ei ole välttämättä käytettävissä kaikentyyppisissä WWW-osissa.

Alue

Määrittää sivun vyöhykkeen, jossa WWW-osa sijaitsee.

Huomautus: Sivun vyöhykkeet eivät näy luetteloruudussa, jos sinulla ei ole vyöhykkeen muokkausoikeutta.

Vyöhykkeen indeksi

Määrittää WWW-osan sijainnin vyöhykkeessä, kun vyöhyke sisältää useamman kuin yhden WWW-osan.

Voit määrittää järjestyksen kirjoittamalla tekstiruutuun positiivisen kokonaisluvun.

Jos vyöhykkeen WWW-osat on järjestetty ylhäältä alaspäin, arvo 1 merkitsee sitä, että WWW-osa näkyy vyöhykkeessä ylimpänä. Jos vyöhykkeen WWW-osat on järjestetty vasemmalta oikealle, arvo 1 merkitsee sitä, että WWW-osa näkyy vyöhykkeessä äärimmäisenä vasemmalla.

Jos esimerkiksi lisäät verkko-osan tyhjään vyöhykkeeseen, jonka järjestys on ylhäältä alaspäin, tämän verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 0. Kun lisäät toisen verkko-osan vyöhykkeen alaosaan, tämän toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 1. Jos haluat siirtää toisen verkko-osan vyöhykkeessä ylimmäiseksi, kirjoita 0 ja kirjoita sitten ensimmäisen verkko-osan arvoksi 1.

Huomautus: Jokaisella vyöhykkeen verkko-osalla on oltava yksilöllinen Vyöhykkeen indeksi -arvo. Tämän vuoksi yhden verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon muuttaminen voi muuttaa samassa vyöhykkeessä myös jonkin toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon.

Lisäasetukset

Ominaisuus

Kuvaus

Salli pienentäminen

Määrittää, voiko Web-osan pienentää.

Salli sulkeminen

Määrittää, voiko WWW-osan poistaa sivulta.

Salli piilottaminen

Määrittää, voiko Web-osan piilottaa.

Salli alueen vaihtaminen

Määrittää, voiko Web-osan siirtää eri vyöhykkeeseen.

Salli yhteydet

Määrittää, voiko Web-osa olla yhteydessä muihin Web-osiin.

Salli muokkaaminen omassa näkymässä

Määrittää, voiko WWW-osan ominaisuuksia muokata omassa näkymässä.

Vientitila

Määrittää, minkä tasoisia tietoja voi viedä WWW-osaan. Määritysten mukaan tämä asetus ei ehkä ole käytettävissä.

Otsikon URL-osoite

Määrittää sen tiedoston URL-osoitteen, joka sisältää lisätietoja WWW-osasta. Tiedosto tulee näkyviin erilliseen selainikkunaan WWW-osan otsikkoa napsautettaessa.

Kuvaus

Määrittää kohdeohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitinta pidetään WWW-osan otsikon tai WWW-osan kuvakkeen päällä. Tämän ominaisuuden arvoa käytetään, kun haet WWW-osia työkalurivin Etsi WWW-osia -valikon Hae-komennolla.

Ohjeen URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, joka sisältää WWW-osan ohjeen. Ohjeen tiedot tulevat näkyviin erilliseen selainikkunaan napsautettaessa WWW-osa-valikon Ohje-komentoa.

Ohjetila

Määrittää, miten selain näyttää Web-osan ohjeen sisällön.

Valitse jokin seuraavista:

Modaalinen Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän on suljettava ikkuna ennen palaamista verkkosivulle.

Irrallinen Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän ei tarvitse sulkea ikkunaa ennen palaamista verkkosivulle. Tämä on oletusarvo.

Siirry Avaa verkkosivun nykyiseen selainikkunaan.

Huomautus: Vaikka mukautetut Microsoft ASP.NET -verkko-osat tukevat tätä ominaisuutta, oletusarvoiset SharePoint-ohjeaiheet avautuvat vain erillisessä selainikkunassa.

Luettelon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään WWW-osan kuvakkeena WWW-osaluettelossa. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Otsikon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään WWW-osan otsikkorivillä. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Tuonnin virhesanoma

Määrittää sanoman, joka tulee näyttöön, jos Web-osan tuonnissa ilmenee ongelma.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×