Isojen kirjainten ja symboleiden käyttöä sekä oikeinkirjoitusta koskevien automaattisen korjauksen asetusten valitseminen

Isojen kirjainten ja symboleiden käyttöä sekä oikeinkirjoitusta koskevien automaattisen korjauksen asetusten valitseminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Automaattisen korjauksen avulla voit korjata kirjoitusvirheitä ja isojen kirjainten käyttövirheitä sekä lisätä merkkejä ja muita tekstikappaleita automaattisesti. Automaattinen korjaus käyttää oletusarvoisesti tavanomaisten kirjoitusvirheiden ja merkkien luetteloa. Luettelon kohteisiin voi tehdä muutoksia.

Huomautus: Hyperlinkkien sisältämää tekstiä ei korjata automaattisesti.

Tässä artikkelissa kuvatut tehtävät suoritetaan Automaattinen korjaus -välilehdessä.

Automaattinen korjaus -valintaikkuna

Avaa ensin Automaattinen korjaus -välilehti Office-ohjelman ohjeiden mukaisesti ja valitse sitten haluamasi tehtävä alla.

Office-ohjelman Automaattinen korjaus -välilehden löytäminen

Kaikki muut ohjelmat paitsi Outlook:

 • Napsauta Tiedosto > Asetukset > Tarkistustyökalut > Automaattisen korjauksen asetukset.

  Automaattinen korjaus -valintaikkunan käyttäminen

Outlook:

 • Napsauta Tiedosto > Asetukset > Sähköposti > Editorin asetukset > Tarkistustyökalut > Automaattisen korjauksen asetukset.

  Automaattinen korjaus -valintaikkunan käyttäminen

Word, Excel, Access ja PowerPoint:

 • Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse [Ohjelman] asetukset > Tarkistustyökalut > Automaattisen korjauksen asetukset.

  Automaattinen korjaus -valintaikkunan käyttäminen

Outlook:

 • Avaa sähköpostikohde, napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva > Editorin asetukset > Tarkistustyökalut > Automaattisen korjauksen asetukset.

  Automaattinen korjaus -valintaikkunan käyttäminen

OneNote, Project, Publisher ja Visio:

 • Valitse Työkalut-valikosta Automaattisen korjauksen asetukset.

  Automaattinen korjaus -valintaikkunan käyttäminen

Voit ottaa isojen kirjainten käyttöön liittyviä automaattisia korjausasetuksia käyttöön tai poistaa niitä käytöstä Automaattinen korjaus -välilehdessä.

Voit valita tai poistaa seuraavien valintaruutujen valinnan Automaattinen korjaus -välilehdessä:

 • KOrjaa KAksi ISoa ALkukirjainta

 • Virkkeen 1. kirjain isolla

 • Taulukon solun 1. kirjain isolla

 • Päivien nimet isolla

 • Korjaa vahingossa käytetty cAPS LOCK.

Osaan isojen kirjainten käyttöä koskevista säännöistä voidaan määrittää poikkeuksia. Määritetyt poikkeukset koskevat kaikkia Office-ohjelmia, jotka tukevat Automaattinen korjaus -ominaisuutta. Kaikki tähän luetteloon yhdessä ohjelmassa tehdyt muutokset vaikuttavat siis myös muihin ohjelmiin.

Napsauta Automaattinen korjaus -välilehdessäPoikkeukset ja toimi yhdellä seuraavista tavoista:

 • Jos valitsit KOrjaa KAksi ISoa ALkukirjainta -valintaruudun ja haluat estää automaattista korjaustoimintoa korjaamasta tiettyä sanaa, joka sisältää sekä isoja että pieniä kirjaimia, valitse ISot ALkukirjaimet -välilehti.

  Voit lisätä sanan poikkeusluetteloon kirjoittamalla sanan ruutuun ja napsauttamalla Lisää. Voit poistaa sanan valitsemalla sen ja napsauttamalla Poista.

 • Jos valitsit Virkkeen 1. kirjain isolla -valintaruudun ja haluat estää automaattista korjaustoimintoa kirjoittamasta tiettyjä lyhenteitä (esimerkiksi esim.) seuraavia sanoja isolla kirjaimella, valitse Ensimmäisen kirjain -välilehti.

  Voit lisätä sanan poikkeusluetteloon kirjoittamalla sanan ruutuun ja napsauttamalla Lisää. Voit poistaa sanan valitsemalla sen ja napsauttamalla Poista.

Huomautus: Joissakin Office-ohjelmissa voit myös valita Sanat lisätään automaattisesti luetteloon -valintaruudun tai poistaa sen valinnan. Tämä asetus tulee voimaan, kun tiedostoa tai kohdetta muokataan. Kun automaattinen korjaustoiminto tekee tarpeettoman korjauksen, voit kumota sen CTRL + Z -näppäinyhdistelmällä. Jos Sanat lisätään automaattisesti luetteloon -valintaruutu on valittuna, kumoamasi tarpeettomat korjaukset lisätään poikkeusten luetteloon.

Automaattisella korjauksella voi tehdä seuraavia toimia:

 • Kirjoitusvirheiden automaattinen tunnistaminen ja korjaaminen – Jos esimerkiksi kirjoitat tou ja välilyönnin, automaattinen korjaustoiminto korvaa kirjoittamasi sanan sanalla tuo. Jos taas kirjoitat Tässä ont alo ja välilyönnin, automaattinen korjaustoiminto korvaa kirjoittamasi sanat sanoilla Tässä on talo.

 • Merkkien nopea lisääminen – Voit esimerkiksi kirjoittaa (c), kun haluat lisätä ©-merkin. Jos automaattisen korjauksen luettelossa ei ole valmiiksi haluamiasi merkkejä, voit lisätä itse kohteita luetteloon.

 • Pitkän tekstikappaleen nopea lisääminen – Jos käytät usein esimerkiksi ilmausta sijoitetun pääoman tuottoprosentti, voit määrittää ohjelman lisäämään nämä sanat automaattisesti, kun kirjoitat spt.

Kaksi sanaluetteloa toimii rinnakkain kaikissa näissä automaattisen korjaustoiminnon käyttötilanteissa. Ensimmäinen sana on käyttäjän kirjoittama sana ja toinen sana tai lause on se, jolla ohjelma korvaa automaattisesti käyttäjän kirjoittaman sanan.

Automaattisen korjauksen luettelo

Automaattisen korjauksen luetteloa käytetään kaikissa Automaattista korjausta tukevissa Office-ohjelmissa. Kun sana lisätään luetteloon tai poistetaan luettelosta yhdessä Office-ohjelmassa, muutos vaikuttaa kaikkiin muihinkin Office-ohjelmiin.

Lisääminen, muuttaminen tai poistaminen tekstikohteen automaattisen korjauksen luetteloon

 1. Tarkista Automaattinen korjaus -välilehdessä, että Korvaa teksti kirjoitettaessa -valintaruutu on valittuna.

 2. Kirjoita Korvaa-ruutuun sana tai lause, jonka usein kirjoitat väärin. Voit kirjoittaa esimerkiksi järejstelmä.

 3. Kirjoita Korvaava-ruutuun sana oikeassa kirjoitusasussaan. Voit kirjoittaa esimerkiksi järjestelmä.

 4. Valitse Lisää.

Jos haluat vaihtaa kohteen korvaavan tekstin, valitse kohde luettelosta ja kirjoita uusi teksti Korvaava-ruutuun.

Jos haluat poistaa kohteen, valitse se luettelosta ja napsauta Poista.

Lisää automaattisen korjauksen merkin lisääminen

Jos korjaustoiminto luettelo ei sisällä haluamiasi merkkejä, voit lisätä tapahtumia.

 1. Valitse Lisää -välilehdessä symbolit -ryhmässä symboli, ja valitse sitten enemmän symboleja.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Valitse Symbolit -välilehti tai erikoismerkkejä-välilehti.

 3. Valitse symboli tai erikoismerkki, jonka haluat määrittää automaattisen korjauksen merkiksi.

 4. Valitse automaattinen korjaus.

  Symboli tai merkki tulee näkyviin kanssa-ruutuun.

 5. Kirjoita Etsittävä -ruutuun teksti, jota haluat muuttaa automaattisesti symboli tai merkki, jota olet valinnut, kuten \alpha Wordin.

 6. Valitse Lisää.

 7. Valitse OK.

 8. Sulje merkki -valintaikkunassa.

Jos käytät säännöllisesti sanaa, joka ei kuulu pääsanakirjaan mutta muistuttaa pääsanakirjassa olevaa sanaa, Automaattinen korjaus voi aiheuttaa ongelmia korjaamalla sanan oikeinkirjoitusta jatkuvasti. Voit ratkaista ongelman lisäämällä sanan poikkeusluetteloon, joka on joukko sanoja, joita Automaattinen korjaus ei muuta.

 1. Napsauta Automaattinen korjaus -välilehdessäPoikkeukset ja sitten Muut korjaukset.

 2. Kirjoita Älä korjaa -ruutuun sana, jonka haluat Automaattisen korjauksen ohittavan.

 3. Napsauta Lisää ja napsauta sitten OK.

Huomautukset: 

 • Kun sana lisätään poikkeusluetteloon, se tallentuu myös oikeinkirjoituksen tarkistuksen mukautettuun oletussanastoon.

 • Poikkeusluettelo koskee kaikkia Office-ohjelmia, jotka tukevat Automaattista korjausta. Kaikki poikkeusluetteloon yhdessä Office-ohjelmassa lisätyt sanat ovat poikkeuksia myös muissa Office-ohjelmissa.

Jos Automaattinen korjaus tekee tarpeettoman korjauksen asiakirjaa muokatessa, voit kumota sen näppäinyhdistelmällä CTRL+Z. Voit määrittää Office-ohjelman lisäämään sanan automaattisesti poikkeusluetteloon, kun Automaattisen korjauksen tekemä muutos kumotaan. Kun sana lisätään poikkeusluetteloon, Automaattinen korjaus lopettaa sanan muuttamisen.

Huomautus: Poikkeusluettelo koskee kaikkia Office-ohjelmia, jotka tukevat Automaattista korjausta. Kaikki poikkeusluetteloon yhdessä Office-ohjelmassa lisätyt sanat ovat poikkeuksia myös muissa Office-ohjelmissa.

 1. Napsauta Automaattinen korjaus -välilehdessäPoikkeukset ja sitten Muut korjaukset.

 2. Valitse Sanat lisätään automaattisesti luetteloon.

 3. Valitse OK.

Jos haluat estää kaikki Automaattisen korjauksen automaattiset muutokset ja korvaukset, avaa Automaattinen korjaus -välilehti ja toimi seuraavasti:

 • Poista automaattinen isojen kirjainten korjaus käytöstä poistamalla kaikkien välilehden yläreunassa olevien valintaruutujen valinnat.

 • Poista tekstin automaattinen korvaus käytöstä poistamalla Korvaa teksti kirjoitettaessa -ruudun valinta.

Kun Microsoft Office asennetaan, Automaattinen korjaus on oletusarvoisesti määritetty vertaamaan väärin kirjoitettua sanaa oikeinkirjoituksen tarkistuksen käyttämään pääsanakirjaan ja korvaamaan sana sanakirjan sanalla. Jos haluat kuitenkin varmistaa, että asetus on käytössä, toimi seuraavasti.

 1. Valitse Automaattinen korjaus -välilehdessäKäytä automaattisesti oikeinkirjoituksen tarkistusohjelman ehdotuksia, jos se ei ole jo valittuna.

 2. Jos teit muutoksia, ota ne käyttöön valitsemalla OK.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin automaattisen muotoilun määrittäminen tai poistaminen käytöstä (Automaattinen muotoilu)

Sanojen lisääminen oikeinkirjoituksen tarkistussanastoon ja sanaston sanojen muokkaaminen

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×