IP-osoitteiden lajitteleminen Accessissa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tässä ohjeaiheessa kerrotaan ohjeet lajittelu Internet Protocol (IP)-osoitteet tallennetaan Access -tietokantaan.

Johdanto

Jos käytössäsi on IP-osoitteet, todennäköisesti jo tiedät, että se ei ole yhtä yksinkertaista kuin tekstin tai numeroiden käyttäminen. Tämä johtuu siitä IP-osoite on todella kokoelma neljä numeerisia arvoja, jotka on erotettu toisistaan piste (.), jossa kukin arvo on luku väliltä 0 – 255. Seuraavassa taulukossa on tietoja, ennen kuin kaikki lajittelujärjestys on käytössä.

Koneen_tunnus

Employee

Sijainti

IP-osoite

1

...

...

123.4.245.23

2

...

...

104.244.253.29

3

...

...

1.198.3.93

4

...

...

32.183.93.40

5

...

...

104.30.244.2

6

...

...

104.244.4.1

Lajitteleminen IP-osoitteiden Accessissa on hankala, sillä Access ei tarjoa tietotyypin IP-osoitteiden tallentamista varten. IP-osoite on vain sivustokokoelman numeroita, mutta et voi tallentaa IP-osoitteiden numeerisen kentän. Tämä johtuu siitä numeerisen kentän tukee vain yhden desimaalin (.), kun taas IP-osoite sisältää kolme pistettä (.). Tämä tarkoittaa on tallennettava osoitteet tekstikenttään.

Koska IP-osoitteiden tallentaminen tekstikenttään, et voi käyttää sisäinen lajittelu-painiketta Accessissa, voit lajitella osoitteet kuvaava tavalla. Lajittele-painikkeet aina arvojen lajittelutapa tekstikentän aakkosjärjestykseen, vaikka merkit ovat numeroita. Toisin sanoen osoitteet lajitellaan ensimmäisen numeron ja valitse toinen numero-ja niin edelleen, sen sijaan numeerisia arvoja, jotka muodostavat osoite. Seuraavassa taulukossa on lajiteltu aakkosjärjestykseen IP-osoite-kenttään edellisen taulukon osoitteet.

Koneen_tunnus

IP-osoite

3

1.198.3.93

2

104.244.253.29

6

104.244.4.1

5

104.30.244.2

1

123.4.245.23

4

32.183.93.40

Osoitteet, jotka alkavat 1 näkyvät ennen osoitteet, jotka alkavat 2 ja niin edelleen. Seuraavassa taulukossa on osoitteet oikein nousevassa järjestyksessä.

Koneen_tunnus

IP-osoite

3

1.198.3.93

4

32.183.93.40

5

104.30.244.2

6

104.244.4.1

2

104.244.253.29

1

123.4.245.23

Osoitteiden lajittelemisen vaiheiden ymmärtäminen helpottaa katkaista IP-osoitteiden neljä numeerinen osiin. Osoitteet on lajiteltu ja ensimmäinen osa, sitten kullekin arvolle ensimmäisen osan, valitse toinen osa ja niin edelleen. Taulukon kukin osa näkyy eri sarakkeeseen ja sarakkeita pitkään yksinkertainen numeerisia arvoja, koska se on mahdollista Lajittele sarakkeet, vasemmalta oikealle nousevassa järjestyksessä, seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.

Osa1

Olevaan sarakkeeseen

Olevaan sarakkeeseen

Osa4

1

198

3

93

32

183

93

40

104

30

244

2

104

244

4

1

104

244

253

29

123

4

245

23

Lajitteleminen neljä osaa erikseen on IP-osoitteiden lajittelemisen ajatus. Kuvattuja, joka seuraa Luo kysely, joka sisältää neljä laskettua saraketta, johon kunkin sarakkeen tallentaa osoite arvot osan IP-osoite-kenttään. Ensimmäinen lasketun sarakkeen mahtuu osoite numeerinen alkuosa, toinen lasketun sarakkeen mahtuu toinen numero-osa osoitetta ja niin edelleen. Sen sijaan, että IP-osoite-kentän tietueiden lajitteleminen kyselyn lajittelee tietueet neljä lasketun sarakkeen perusteella.

Kyselyn luominen

Luo valintakysely, joka näyttää tietueet IP-osoitteiden nousevaan järjestykseen lajitellut nimeltä. Oletetaan, että nykyinen tietokanta on taulukon Koneen_tiedot, joka sisältää tekstikentän IP-osoite.

 1. Valitse Luo > kyselyn rakennenäkymä. Huomaa, että jos käytät Access 2007, valitse Luo -välilehden Muut -ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

 2. Näytä taulukko -valintaikkunan taulukot -välilehden Koneen_tiedot ja valitse sitten Lisää. Sulje valintaikkuna.

 3. Vedä Koneen_tunnus- ja IP-osoite-kentät kyselyn rakenneruudukkoon.

 4. Voit nyt voit lisätä laskettuja sarakkeita. Kirjoita ensimmäiseen tyhjään sarakkeeseen oikealla lauseke Osa1: Val(Left([IP-osoite],(InStr(1,[IP-osoite],".") luku -1)))kenttä -riville. Lauseke palauttaa edeltävät ensimmäinen piste (.) IP-osoite-kenttään merkit.

  Tarkista nyt lauseke. Koska et tiedä, kuinka monta numeroa muodostavat osoitteen alkuosa, voit käyttää InStr -funktio, Etsi ensimmäinen kausi paikalle. Vähentämällä 1 (Jos kauden) palauttaa ensimmäisen osan numeroiden määrä. Tämän jälkeen voit käyttää tätä numerolla Left -funktiota voit poimia monta merkkiä vasemmanpuoleisen merkin IP-osoite-kentästä. Lopuksi Val -funktio muuntaa merkkejä, Vasen -funktion palauttama luvuksi. Tämä viimeinen vaihe on tarpeen, koska pohjana oleva tietotyyppi on teksti.

 5. Tallenna kysely valitsemalla Valitse PikatyökaluriviltäTallenna . Se on hyvä tehdä tämän kunkin keskitason vaiheen jälkeen.

 6. Lisää sarake osoitteen toista osaa varten. Osa1 oikealla olevaan sarakkeeseen, kirjoita olevaan sarakkeeseen: Val(Mid([IP-osoite],InStr(1,[IP-osoite],".") +1,InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(1,[IPAddress],".") luku -1))kenttä -riville. Lauseke palauttaa IP-osoite-kenttään ensimmäisen ja toisen pisteen välissä olevat merkit.

  Uudelleen Tarkista lauseke. Koska et tiedä, kuinka monta numeroa muodostavat osoitteen toisen osan tai tarkalleen siinä muodossa, jossa toinen osa alkaa (koska niitä ei tarvita, kuinka kauan ensimmäinen osa on), käytä järjestysnumerot jaksojen InStr -funktio. Tämän jälkeen voit käyttää Mid -funktio poimittavat merkit, jotka noudattavat ensimmäisen yhtäläisyysmerkkiä toisen kauden. Lopuksi voit soittaa Val -funktio muuntaa Mid -funktio muuntaa luvun palauttamat merkit. Tämä viimeinen vaihe on tarpeen, koska pohjana oleva tietotyyppi on teksti.

 7. Lisää sarake osoitteen kolmatta osaa varten. Kirjoita sarakkeen oikealla puolella olevaan sarakkeeseen, olevaan sarakkeeseen: Val(Mid([IP-osoite],InStr(InStr(1,[IP-osoite],".") +1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") luku -1))kenttä -riville. Lauseke palauttaa IP-osoite-kenttään toisessa ja kolmannessa pisteen välissä olevat merkit.

  Uudelleen Tarkista lauseke. Koska et tiedä, kuinka monta numeroa muodostavat osoitteen kolmas osa tai tarkalleen siinä muodossa, jossa kolmannen osan alkaa (koska et tiedä, kuinka kauan ensimmäisen ja toisen-osat ovat), käytä järjestysnumerot jaksojen InStr -funktio. Mid -funktio käyttää sitten poimittavat merkit, noudata toisen kauden mutta ja kolmannen pisteen. Lopuksi voit soittaa Val -funktio muuntaa Mid -funktio muuntaa luvun palauttamat merkit. Tämä viimeinen vaihe on tarpeen, koska pohjana oleva tietotyyppi on teksti.

 8. Lisää sarake vielä osoitteen neljättä -osan. Kirjoita sarakkeen oikealla puolella olevaan sarakkeeseen, Osa4: Val(RIGHT([IP-osoite],Len([IP-osoite])-InStr(InStr(InStr(1,[IP-osoite],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".")))kenttä -riville. Lauseke palauttaa merkkiä, jotka viimeisellä kaudella.

  Uudelleen Tarkista lauseke. Avain on kolmannen pisteen sijainnin etsiminen ja pura sitten kaikki merkit, sen perään. Koska et tiedä tarkasti kolmannen pisteen sijainti, voit soittaa InStr -funktio kolme kertaa kolmannen pisteen paikka. Tämän jälkeen voit käyttää pituus -funktiota neljännen osan numeroiden määrä. Palauttaa numeroiden määrä on sitten käytössä monta merkkiä noutamiseen IP-osoite-kenttään oikean osa Right -funktiota. Lopuksi voit soittaa Val -funktio muuntaa Mid -funktio muuntaa luvun palauttamat merkit. Tämä viimeinen vaihe on tarpeen, koska pohjana oleva tietotyyppi on teksti.

 9. Määritä kaikkien neljän lasketun sarakkeen Lajittelu -rivillä Nouseva.

  Tärkeää    IP-osoite-sarakkeen Lajittelu -rivillä saa olla tyhjä.

  Jos haluat lajitella muiden kenttien arvojen lisäksi osoitteet, sijoita kentät joko vasemmalle tai oikealle puolelle kaikkien neljän lasketun sarakkeen. Sijoita muiden lajittelukentät laskettujen sarakkeiden väliin.

 10. Seuraavaksi voit piilottaa neljä laskettua saraketta taulukkonäkymässä. Mutta ennen kuin voit tehdä sen Siirry taulukon tarkastelemaan tulos lausekkeen lasketuissa sarakkeissa. Seuraavassa taulukossa on esitetty sarakkeiden tulee näkyviin taulukkonäkymässä.

  Koneen_tunnus

  IP-osoite

  Osa1

  Olevaan sarakkeeseen

  Olevaan sarakkeeseen

  Osa4

  3

  1.198.3.93

  1

  198

  3

  93

  4

  32.183.93.40

  32

  183

  93

  40

  5

  104.30.244.2

  104

  30

  244

  2

  6

  104.244.4.1

  104

  244

  4

  1

  2

  104.244.253.29

  104

  244

  253

  29

  1

  123.4.245.23

  123

  4

  245

  23

 11. Palaa rakennenäkymään ja poista kaikkien neljän lasketun sarakkeen Näytä -rivin valintaruudun valinta. Tämä estää laskettuja sarakkeita näkymästä taulukkonäkymässä.

 12. Voit myös määrittää tietueiden ulkopuolelle kyselyn ehdot.

 13. Siirry taulukkonäkymään tarkistamaan lajiteltuina tietueet. Näet tietueiden oikein lajitellaan nousevaan järjestykseen IP-osoitteet.

Lisää käyttötarkoituksia lajiteltu IP-osoitteet

IP-osoitteiden todentamiseen tietojen syöttäminen

Jos haluat kelvollisuus kirjoittamatta koodia, voit tehdä rajoitetusti määrittämällä #kentän Syöttörajoite -ominaisuutta. ###. ###. ###; 0 ”; ” ja IP-osoite-kenttään muoto -ominaisuus & & & & & & & & & & & &.

Mitä syöttörajoitteen tarkoittaa? Kun kirjoitat osoite-kenttään, syöttörajoitteen estää merkkejä kuin numeroita ja kolmelle välilyöntejä. Jos numero-osa on kaksinumeroinen luku, jätä kolmannen numeron tai välilyönti sijaan. Huomaa, että syöttörajoite ei Varoita käyttäjää jos hän siirtyy kirjoittamalla yhden tai useita osia, osoite tai tyypit ainoastaan välilyöntiä numeerisen arvon sijaan. Esimerkiksi ”345.. 3 ”. hyväksyä kelvollinen osoitteena.

Mitä näyttömuodon tarkoittaa? Kun olet kirjoittanut ja jätä kenttä, näyttömuodon poistaa välilyönnit osoitteen ja näyttää, vaan pelkkiä numeroita ja kausien. Jos olet kirjoittanut ”354.35.2.12”, osoite näkyy muodossa ”354.35.2.12”. Jos napsautat osoitetta tai painamalla F2-näppäintä (Kirjoita muokkaustilassa) kun osoite on valittuna, välilyönnit tulevat uudelleen näkyviin.

Vihje: Jos haluat kopioida osoitteen, Siirry edelliseen sarakkeeseen tai ohjausobjektia, painamalla SARKAINTA Valitse muotoiltu osoite ja valitse sitten Kopioi. Näin voit ei kopioi osoitemerkkijono, joka sisältää välilyöntejä.

Tietueiden lajitteleminen lomakkeen tai raportin IP-osoitteet

Jos haluat luoda lomakkeen tai raportin, jossa tietueet on lajiteltu IP-osoitteet, luoda uuden objektin kysely, joka lajittelee osoitteet yllä olevien ohjeiden mukaan, sen sijaan, että taulukon, joka tallentaa osoitteet.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×