INSERT INTO -lauseke

Lisää tietueen tai useita tietueita taulukkoon. Tästä käytetään nimitystä liittämiskysely.

Syntaksi

Usean tietueen liittämiskysely:

INSERT INTO kohde [(kenttä1[, kenttä2[, ...]])] [IN ulkoinentietokanta]
SELECT [lähde.]kenttä1[, kenttä2[, ...]
FROM taulukkolauseke

Yhden tietueen liittämiskysely:

INSERT INTO kohde [(kenttä1[, kenttä2[, ...]])]
VALUES (arvo1[, arvo2[, ...])

INSERT INTO -lausekkeessa on seuraavat osat:

Osa

Kuvaus

kohde

Sen taulukon tai kyselyn nimi, johon tietueet liitetään.

kenttä1, kenttä2

Niiden kenttien nimet, joihin tietueet liitetään, mikäli noudatetaan kohde-argumenttia, tai niiden kenttien nimet, joista tiedot noudetaan, mikäli noudatetaan lähde-argumenttia.

ulkoinentietokanta

Polku: ulkoinen tietokanta. Katso polun kuvaus IN-lausekkeesta.

lähde

Sen taulukon tai kyselyn nimi, josta tietueet kopioidaan.

taulukkolauseke

Sen taulukon nimi tai niiden taulukoiden nimet, josta tai joista tietueet lisätään. Tämä argumentti voi olla yksittäisen taulukon nimi, INNER JOIN-, LEFT JOIN- tai RIGHT JOIN -toiminnon tuloksena saatu yhdistelmä tai tallennettu kysely.

arvo1, arvo2

Arvot, jotka lisätään uuden tietueen yksittäisiin kenttiin. Kukin arvo lisätään kenttään, joka vastaa arvon sijaintia luettelossa: arvo1 lisätään uuden tietueen kenttä1-kenttään, arvo2kenttä2-kenttään ja niin edelleen. Arvot on erotettava toisistaan pilkuilla ja tekstikentät on kirjoitettava lainausmerkkien väliin (’’).


Huomautuksia

INSERT INTO -lausekkeen avulla voit lisätä taulukkoon yksittäisen tietueen käyttämällä yhden tietueen liittämiskyselyn syntaksia yllä esitetyllä tavalla. Tässä tapauksessa koodisi määrittää tietueen kunkin kentän nimen ja arvon. Sinun on määritettävä jokainen tietueen kentistä, johon on liitettävä arvo, sekä kyseisen kentän arvo. Jos et määritä jokaista kenttää, puuttuville sarakkeille lisätään oletusarvo tai tyhjäarvo. Tietueet lisätään taulukon loppuun.

INSERT INTO -lausekkeen avulla voit myös liittää tietuejoukon toisesta taulukosta tai kyselystä käyttämällä SELECT ... FROM -lauseketta usean tietueen liittämiskyselyn syntaksissa yllä esitetyllä tavalla. Tässä tapauksessa SELECT-lauseke määrittää kentät, jotka liitetään määritettyyn kohdetaulukkoon.

Lähde- tai kohde taulukko voi määrittää taulukon tai kyselyn. Jos kysely määritetään, Microsoft Access-tietokantamoduuli liittää tietueet kaikkiin kyselyn määrittämiin taulukoihin.

INSERT INTO on valinnainen, mutta jos se lisätään, se edeltää SELECT-lauseketta.

Jos kohdetaulukossa perusavain, varmista, että perusavainkenttään tai -kenttiin liitetään yksilölliset arvot, jotka eivät ole tyhjäarvoja. Muussa tapauksessa Microsoft Access-tietokantamoduuli ei liitä tietueita.

Jos liität tietueita taulukkoon, jossa on Laskuri-kenttä, etkä halua numeroida liitettyjä tietueita uudelleen, älä sisällytä Laskuri-kenttää kyselyyn. Sisällytä Laskuri-kenttä kyselyyn, jos haluat säilyttää alkuperäiset arvot kentästä.

Käytä IN-lausetta, jos haluat liittää tietueita taulukkoon toisessa tietokannassa.

Jos haluat luoda uuden taulukon, käytä sen sijaan SELECT... INTO -lauseketta, jolla luodaan taulukon luova kysely.

Jos haluat saada selville ennen taulukon luovan kyselyn ajamista, mitkä tietueet liitetään, tarkastele samoja valintakriteereitä käyttävän valintakyselyn tuloksia.

Liittämiskysely kopioi tietueet yhdestä tai useammasta taulukosta toiseen. Liittämiskysely ei vaikuta taulukkoihin, jotka sisältävät liitettävät tietueet.

Sen sijaan, että liität olemassa olevat tietueet toisesta taulukosta, voit määrittää arvon kullekin kentälle yksittäisessä uudessa tietueessa käyttämällä VALUES-lausetta. Jos jätät pois kenttäluettelon, VALUES-lauseen täytyy sisältää arvo jokaiselle taulukon kentälle. Muussa tapauksessa INSERT-toiminto epäonnistuu. Käytä VALUES-lauseen kanssa ylimääräistä INSERT INTO -lauseketta jokaisen luotavan lisätietueen kohdalla.Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×