InputBox-funktio

Näyttää kehotteen valintaikkunassa, odottaa, että käyttäjä syöttää tekstin tai napsauttaa painiketta ja palauttaa tekstiruudun sisällön sisältävän merkkijonon.

Syntaksi

InputBox ( kehote [, otsikko ] [, oletus ] [, x-sij ] [, y-sij ] [, ohjetiedosto ] [, konteksti ] )

InputBox-funktion syntaksilla on seuraavat argumentit:

Argumentti

Kuvaus

kehote

Pakollinen. Valintaikkunan viestinä näytetty merkkijonolauseke. Kehotteen enimmäispituus on noin 1 024 merkkiä käytettyjen merkkien leveyden mukaan. Jos kehotteessa on useampi kuin yksi rivi, voit erottaa rivit rivinvaihtomerkillä (Chr(13)), rivinsiirtomerkillä (Chr(10)) tai rivinvaihdon ja rivinsiirron merkin yhdistelmällä (Chr(13) & Chr(10)) kunkin rivin välissä.

otsikko

Valinnainen. Valintaikkunan otsikkorivillä näytetty merkkijonolauseke. Jos otsikko puuttuu, sovelluksen nimi sijoitetaan otsikkoriville.

oletus

Valinnainen. Tekstiruudussa oletusvastauksena näytetty merkkijonolauseke, jos muuta syöttöä ei anneta. Jos oletus puuttuu, tekstiruutu näytetään tyhjänä.

x-sij

Valinnainen. Numeerinen lauseke, joka määrittää valintaikkunan vasemman reunan vaakasuuntaisen etäisyyden näytön vasemmasta reunasta (mittayksikkönä 0,1764 mm). Jos x-sij puuttuu, valintaikkuna keskitetään vaakasuunnassa.

y-sij

Valinnainen. Numeerinen lauseke, joka määrittää valintaikkunan yläreunan pystysuuntaisen etäisyyden näytön yläreunasta (mittayksikkönä 0,1764 mm). Jos y-sij puuttuu, valintaikkuna sijoitetaan pystysuunnassa noin yksi kolmasosa näytön yläosasta alaspäin.

ohjetiedosto

Valinnainen. Ohjetiedoston määrittävä merkkijonolauseke, joka antaa kontekstisidonnaisia ohjeita valintaikkunalle. Jos annetaan ohjetiedosto, on myös annettava konteksti.

konteksti

Valinnainen. Numeerinen lauseke on ohjeen tekijän asianmukaiselle ohjeaiheelle määrittämä kontekstiluku. Jos annetaan konteksti, on myös annettava ohjetiedosto.


Huomautuksia

Kun sekä ohjetiedosto että konteksti on annettu, käyttäjä voi painaa F1 (Windows) tai HELP (Macintosh), jos hän haluaa tarkastella kontekstia vastaavaa ohjeaihetta. Jotkin isäntäsovellus, kuten Microsoft Office Excel 2007, lisäävät myös automaattisesti Ohje-painikkeen valintaikkunaan. Jos käyttäjä valitsee OK tai painaa ENTER-näppäintä, InputBox-funktio palauttaa sen, mitä tekstiruudussa on. Jos käyttäjä valitsee Peruuta, funktio palauttaa tyhjän merkkijonon ("").

Huomautus: Jos haluat määrittää enemmän kuin ensiksi nimetyn argumentin, sinun on käytettävä InputBox-funktiota lausekessa. Jos haluat jättää pois joitakin paikka-argumentteja, sinun on sisällytettävä vastaava pilkkuerotin.

Esimerkki

Huomautus: Seuraavissa esimerkeissä kerrotaan, kuinka tätä funktiota käytetään Visual Basic for Applications (VBA) -moduulissa. Jos haluat lisätietoja VBA:n käytöstä, valitse Sovelluskehittäjän opasHaku-kentän viereisestä luettelosta ja anna yksi tai useampi hakuehto hakukenttään.

Tässä esimerkissä esitellään erilaisia tapoja käyttää InputBox-funktiota kehottamaan käyttäjää kirjoittamaan arvon. Jos x- ja y-sijainnit jätetään pois, valintaikkuna keskitetään automaattisesti vastaavien akselien suhteen. Muuttuja MyValue sisältää käyttäjän kirjoittaman arvon, jos käyttäjä valitsee OK tai painaa ENTER-näppäintä. Jos käyttäjä valitsee Peruuta, tyhjä merkkijono palautetaan.

Dim Message, Title, Default, MyValue
Message = "Enter a value between 1 and 3" ' Set prompt.
Title = "InputBox Demo" ' Set title.
Default = "1" ' Set default.
' Display message, title, and default value.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default)
' Use Helpfile and context.
' The Help button is added automatically.
MyValue = InputBox(Message, Title,,,,"DEMO.HLP", 10)
' Display dialog box at position 100, 100.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default, 100, 100)
Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×