InfoPathin komentorivivalitsimet

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka voit mukauttaa Microsoft Office InfoPathin käynnistystapaa lisäämällä valitsimia ja parametreja käynnistyskomentoon. Voit myös käyttää näitä valitsimia ja parametreja käynnistyskomennon kanssa komentotiedostossa tai komentokehotteessa.

Huomautus: Komentorivivalitsimia kutsutaan myös komentoriviargumenteiksi tai komentoriviparametreiksi.

Voit esimerkiksi käyttää näiden valitsimet ja parametrit InfoPath alkavat määritetyllä lomakemallin, InfoPath alkavat määritetyllä lomakemalliin, joka hyväksyy syöteparametrit tai poistaa kaikkien lomakemallien. Jos haluat käyttää valitsinta ja siihen liittyviä parametreja yksittäisessä tapahtumassa, voit kirjoittaa Microsoft Windowsin komennon Suorita -valintaikkunaan (Käynnistä -painike). Jos haluat käyttää samaa valitsinta ja parametreja aina, kun avaat InfoPathin, voit luoda pikakuvakkeen työpöydälle voit tehdä näin.

Sisältö

Valitsimen käyttäminen kerran Suorita-komennon avulla

Valitsimen määrittäminen uudelleenkäyttöä varten luomalla pikakuvake

Käytettävissä oleva valitsimet ja parametrit

Valitsimen käyttäminen kerran Suorita-komennon avulla

Jotta tämä toiminto voidaan suorittaa sinun on tarkistettava tietokoneen InfoPath.exe-tiedoston sijainti. Jos olet hyväksynyt kansion oletussijainneista InfoPath-asennuksen yhteydessä, InfoPath.exe tiedosto sijaitsee todennäköisesti C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Jos et löydä InfoPath.exe-tiedostoa kyseisestä sijainnista, etsi tiedosto ja huomioi koko polku.

 1. Napsauta Microsoft Windowsin Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.

 2. Kirjoita Suorita-valintaikkunaan lainausmerkki, InfoPath.exe-tiedoston koko polku (myös tiedostonimi) ja lainausmerkki.

 3. Jätä lainausmerkin jälkeen välilyönti, kirjoita sitten valitsin ja haluamasi parametrit. Saatat esimerkiksi kirjoittaa seuraavasti: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Huomautus: Kirjainkoolla ei ole valitsimissa ja parametreissa väliä. Esimerkiksi /A on sama kuin /a. Muista sisällyttää yksi välilyönti ennen valitsinta ja yksi välilyönti ennen jokaista parametria. Jos parametri sisältää välilyöntejä, aloita ja lopeta parametri lainausmerkkeihin.

Kun seuraavan kerran käynnistät InfoPathin, ohjelma palaa takaisin sen aiempiin oletuskäynnistysasetuksiin. Jos haluat käyttää mukautettuja käynnistysasetuksia toistuvasti, katso seuraava osa.

Sivun alkuun

Valitsimen ottaminen käyttöön uudelleenkäyttöä varten luomalla pikakuvake

Jos haluat käyttää mukautettuja käynnistysasetuksia toistuvasti, voit tallentaa ne työpöydälle pikakuvakkeena. Jotta voit suorittaa tämän toimenpiteen, sinun on ensin tarkistettava InfoPath.exe-tiedoston sijainti tietokoneessasi. Jos olet hyväksynyt oletuskansiosijainnit InfoPathin asennuksen yhteydessä, InfoPath.exe-tiedoston sijainti on luultavasti C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Jos et löydä InfoPath.exe-tiedostoa tästä sijainnista, etsi tiedosto ja paina mieleesi sen koko polku.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Windows-työpöytää, valitse Uusi ja valitse sitten pikavalikosta Pikakuvake.

 2. Kirjoita ohjatussa pikakuvakkeen luomisessa Kirjoita kohteen sijainti -ruutuun lainausmerkki, InfoPath.exe-tiedoston koko polku (myös tiedostonimi) ja sitten lainausmerkki.

 3. Jätä lainausmerkin jälkeen välilyönti, kirjoita sitten valitsin ja haluamasi parametrit. Saatat esimerkiksi kirjoittaa seuraavasti:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Huomautus: Kirjainkoolla ei ole valitsimissa ja parametreissa väliä. Esimerkiksi /A on sama kuin /a. Muista sisällyttää yksi tyhjä välilyönti ennen valitsinta ja yksi tyhjä välilyönti ennen jokaista parametria. Jos parametri sisältää välilyöntejä, aloita ja lopeta parametri lainausmerkkeihin.

 4. Valitse Seuraava.

 5. Kirjoita Kirjoita pikakuvakkeen nimi -ruutuun pikakuvakkeen nimi ja valitse sitten Valmis. Ohjattu toiminto luo pikakuvakkeen ja sijoittaa sen työpöydälle.

Voit luoda erilaisia pikakuvakkeita, joista jokainen käyttää eri valitsimia ja parametreja ohjelman käynnistyksessä.

Sivun alkuun

Käytettävissä olevat valitsimet ja parametrit

Seuraavassa taulukossa on luettelo kaikista InfoPathissa käytettävissä olevista valitsimista ja parametreista.

Valitsin ja parametri

Kuvaus

lomake

Avaa määritetyn lomakkeen, jotta voit täydentää. Lomakkeen nimi voi olla tiedostonimi, täydellinen polku ja tiedostonimi tai Uniform Resource Name (URN).

Esimerkki    Voit käynnistää InfoPathin ja avata lomakkeen MyForm.xml kirjoittamalla seuraavasti:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” ”C:\New Forms\MyForm.xml”

lomakemalli

Avaa määritettyyn lomakemalliin perustuvan uuden lomakkeen, jotta voit täyttää lomakkeen. Lomakkeen nimi voi olla tiedostonimi, täydellinen polku ja tiedostonimi tai URN-nimi.

Esimerkki    Voit käynnistää InfoPathin ja avata uuden lomakemalliin ExpenseReportTemplate.xsn perustuvan lomakkeen kirjoittamalla seuraavasti:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” ExpenseReportTemplate.xsn

lomakekirjaston malli/InputParameters param1 = arvo & param2 = arvo & param3 = arvo

Avaa jaettuun verkkosijaintiin julkaistuun lomakemalliin perustuvan uuden lomakkeen ja välittää parametrit lomakkeelle. Lomakemallissa on oltava hallittua koodia tai komentosarjoja, jotta /InputParameters-asetuksen parametrit voidaan käsitellä. Lomakemallin nimi voi olla tiedostonimi, täydellinen polku ja tiedostonimi tai URN-nimi.

Parametriluettelo alkaa InfoPath.exe-merkkijonon jälkeen välilyönnillä. Sen jälkeen tulee parametrin nimi, yhtäläisyysmerkki (=) ja parametrin arvo. Jokainen parametri erotetaan et-merkillä (&). Älä käytä välilyöntiä kysymysmerkin ja jokaisen parametrin välillä.

Parametrin nimi ilman arvoa välitetään nolla-arvoisena parametrina ja arvo ilman vastaavaa parametrin nimeä jätetään huomioimatta.

Lisätietoja syöteparametrien käsittelemisestä on InfoPathin kehittäjän oppaassa.

Esimerkki    Kuvitellaan, että sinulla on lomakemalli, ExpenseReportTemplate.xsn, jossa on komentosarjaa, joka voi käsitellä kaksi syöteparametria nimeltä osasto ja organisaatio. Lomakemalli on julkaistu jaettuun verkkokansioon nimeltä NewForms palvelimessa nimeltä Reports. Voit käynnistää InfoPathin ja avata uuden lomakemallin, jonka osasto-parametri on yhtä suuri kuin 10 ja organisaatio-parametri on yhtä suuri kuin 325, kirjoittamalla seuraavasti:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organization = 325

lomakekirjaston malli/InputParameters? param1 = arvo & param2 = arvo & param3 = arvo

Avaa uusi lomake lomakemalliin, jotka on julkaistu Windows SharePoint Services 3.0 tai Microsoft Office SharePoint Server 2007-palvelimeen, ja välittää parametrit-lomakkeeseen perustuvia. Lomakemallin on oltava hallittua koodia tai komentosarjaa käsittelemään/InputParameters -asetuksen parametrit. Lomakemallin nimi voi olla tiedostonimi, täydellinen polku ja tiedostonimi tai URN.

Parametriluettelo alkaa kysymysmerkillä (?). Sen jälkeen tulee parametrin nimi, yhtäläisyysmerkki (=) ja parametrin arvo. Jokainen parametri erotetaan et-merkillä (&). Älä käytä välilyöntiä /InputParameter-valitsimen jälkeisen kysymysmerkin ja parametrien välillä.

Parametrin nimi ilman arvoa välitetään nolla-arvoisena parametrina ja arvo ilman vastaavaa parametrin nimeä jätetään huomioimatta.

Lisätietoja hallitun koodin kirjoittamisesta syöteparametreille on InfoPathin kehittäjän oppaassa.

Esimerkki    Kuvitellaan, että sinulla on lomakemalli, ExpenseReportTemplate.xsn, jossa hallittua koodia, joka voi käsitellä kaksi syöteparametria nimeltä osasto ja organisaatio. Lomakemalli on julkaistu palvelimeen Windows SharePoint Services 3.0 URL-osoite http://fabrikam. Jos haluat käynnistää InfoPathin ja aloittaa uuden lomakemallin avata osasto-parametri, joka on yhtä suuri kuin 10 ja organisaatio-parametri, joka on yhtä suuri kuin 325, kirjoita seuraava komento:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organization = 325

/ Uusi lomake/defaultsavelocation < URL >

/ Uusi -vaihtoehto avautuu olemassa olevaa lomaketta ja defaultsavelocation asettaa polku Tallenna nimellä -valintaikkunan, määritetty Uniform Resource Locator (osoite). URL-osoite näkyy Tallenna nimellä -valintaikkunan lomakkeen tallennetaan ensimmäisen kerran.

Esimerkki    Voit käynnistää InfoPathin, avata lomakkeen MyForm.xml ja määrittää polun, johon käyttäjä voi tallentaa lomakkeen hakemistossa C:\MyForms, kirjoittamalla seuraavasti:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” / uusi MyForm.xml/defaultsavelocation C:\MyForms

lomakekirjaston malli/defaultsavelocation < URL >

Avaa lomakemalliin perustuvan uuden lomakkeen ja määrittää Tallenna nimellä -valintaikkunan poluksi määritetyn URL-osoitteen. URL näkyyTallenna nimellä -valintaikkunassa ensimmäisen kerran, kun lomake tallennetaan.

Esimerkki    Voit käynnistää InfoPathin, avata lomakemalliin ExpenseReportTemplate.xsn perustuvan uuden lomakkeen ja Aseta polku, johon käyttäjä voi tallentaa lomakkeen Windows SharePoint Services asiakirjakirjaston http://fabrikam/sites/Reports, kirjoita seuraava komento:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn” / defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ koostaa ”Lomake1 | lomake2 | form3” ”lomakemallin”

Yhdistää lomakkeet yhdeksi uudeksi lomakkeeksi, joka perustuu lomakemalliin. Lomakkeet on erotettava toisistaan pystyviivalla (|) ja kaikki lomakkeet on asetettava lainausmerkkeihin (").

Esimerkki    Kuvitellaan, että haluat yhdistää lomakkeet MyForm1.xml ja MyForm2.xml yhdeksi uudeksi lomakkeeksi, joka perustuu lomakemalliin ExpenseReportTemplate.xsn. Uusi lomakemalli tallennetaan tietokoneeseesi Lomakkeet-kansioon. Voit käynnistää InfoPathin ja yhdistää kaksi aiemmin luotua lomaketta kirjoittamalla seuraavasti:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” / ”MyForm1.xml| koosta Omalomake2.XML ”C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn

/ Design lomakemalli

Avaa määritetyn lomakemallin suunnittelutilassa. Jos lomakemallia ei ole määritetty, InfoPath käynnistetään suunnittelutilassa ilman lomakemallia.

Esimerkki    Voit käynnistää InfoPathin suunnittelutilassa lomakemallin ExpenseReportTemplate.xsn kanssa kirjoittamalla seuraavasti:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” / Design ExpenseReportTemplate.xsn

Suunnittele lomake mallin/ReadOnly /

Avaa määritetyn lomakemallin suunnittelutilassa. Voit muuttaa lomakemallia, mutta sinun on tallennettava lomakemalli johonkin muuhun sijaintiin kuin missä olet avannut lomakemallin.

Vihje: Voit avata ja muokata tämän asetuksen avulla aiemmin luotua lomakemallia, joka on jo julkaistu. Tämä valitsin estää sinua korvaamasta lomakemallia vahingossa julkaisusijainnissa vaatimalla, että tallennat lomakemallin toiseen sijaintiin. Jos korvaat julkaistun lomakemallin tallentamalla lomakemallin julkaisusijaintiin sen sijaan, että käyttäisit ohjattua julkaisutoimintoa, käyttäjät eivät ehkä pysty luomaan uutta lomaketta tai muokkaamaan aiemmin luotuja lomakkeita, jotka perustuvat tähän lomakemalliin. Kun olet tallentanut lomakemallin toiseen sijaintiin ja muokannut sitä sen jälkeen, voit julkaista ja korvata lomakemallin julkaisusijainnissa käyttämällä ohjattua julkaisutoimintoa.

Esimerkki    Voit käynnistää InfoPathin suunnittelutilassa lomakemallin ExpenseReportTemplate.xsn kanssa ja varmistaa, ettet korvaa lomakemallia alkuperäisessä sijainnissa, kirjoittamalla seuraavasti:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” / Design ExpenseReportTemplate.xsn/ReadOnly

/embedding

Käynnistää InfoPathin näyttämättä Microsoft Office InfoPath -ikkunaa. Kehittäjät voivat käyttää tätä asetusta, kun he testaavat mukautettuja sovelluksia InfoPathin kanssa.

Esimerkki    Voit tehdä tämän kirjoittamalla seuraavasti:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe ”/ upottaminen

/cache ClearAll

Käynnistää InfoPathin ja tyhjentää välimuistin, johon lomakemallit tallennetaan tietokoneessa. Voit käyttää tätä asetusta, kun haluat poistaa käyttämättömiä lomakemalleja käyttäjien tietokoneista ja lisätä kiintolevytilaa. Voit käyttää tätä asetusta lomakemalliin perustuvan aiemmin luodun lomakkeen tai uuden lomakkeen kanssa.

Esimerkki    Voit käynnistää InfoPathin, avata lomakkeen MyForm.xml ja tyhjentää kaikkien lomakemallien välimuistin kirjoittamalla seuraavasti:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” MyForm.xml/Cache ClearAll


Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×