InfoPath-sanasto

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

A

B

C

D

E

F

G

H

Voin

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

A

Sivun alkuun

toiminto

Säännön, jota käytetään ehtojen yhteydessä, jos haluat näyttää valintaikkunat, osa arvojen määrittäminen, kysely ja lähettää tietoja ja avaa lomakkeita.

Aktiivinen kenttä

Kenttä lomakkeessa, jossa kohdistin sijaitsee.

ActiveX-komponentti

Mukautettu ohjausobjekti. Lomakkeen luojia voit lisätä tai poistaa ActiveX-komponentit ohjausobjektit -tehtäväruudussa.

järjestelmänvalvojan hyväksymä lomakemalli

Selainyhteensopiva lomakemalli, joka on ladattu InfoPath Forms Services-palvelimen järjestelmänvalvoja. Järjestelmänvalvojan hyväksymä lomakemalli voi sisältää koodi.

määritteen-kenttä

Tietolähteen, jossa on tietoja ja, kenttä on määrite (elementti). Määritteen kenttiä ei voi sisältää muita kenttiä.

B

Sivun alkuun

sido

Yhdistäminen ohjausobjektin kentän tai ryhmän tietolähteen niin, että ohjausobjektiin tiedot on tallennettu. Kun ohjausobjekti on ei sidottu, se ei ole yhdistetty kentän tai ryhmän ja siten ohjausobjektiin kirjoitetut tiedot eivät tallennu.

selainyhteensopiva lomakemalli

Lomakemallin, joka on tarkoitettu Microsoft Office InfoPath tietyn yhteensopivuustilan avulla. Selainyhteensopivan lomakemallin voi olla selainkäyttöisten julkaistu InfoPath Forms Services-palvelimeen.

selainkäyttöinen lomakemalli

Selainyhteensopivan lomakemallin, jotka on julkaistu InfoPath Forms Services-palvelimeen ja, joka on ollut selainkäyttöisten niin, että käyttäjät voivat sekä näyttää ja täytä lomake selaimessa.

C

Sivun alkuun

cab-tiedosto

Tiedostomuoto, joka mahdollistaa tehokkaasti paketin useita tiedostoja single-tiedostona helpompaa tallennustilan tai transmission. InfoPath-lomakkeen lomakemallitiedoston (.xsn) tiedostot ovat .cab .xsn-tunniste.

CSS-luetteloruutu

Kahden tai useamman luetteloruutuja, jotka ovat yhteydessä toisiinsa siten, että valitsemalla yhden arvon muuttaa vaihtoehdosta toiseen.

alielementti

Puunäkymässä XML-elementti, joka sisältyy ylemmän tason elementti.

valintaryhmä

Ohjausobjekti, jonka avulla voi esittää toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Oletusarvon mukaan vaihtoehtoryhmä sisältää kaksi vaihtoehto-osaa, joista näkyy käyttäjän oletusvalinta lomakkeessa.

vaihtoehto-osa

Ohjausobjektin, joka sisältää muita ohjausobjekteja ja edustavaa yksittäistä vaihtoehtoa toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Vaihtoehto-osan voit korvata toisella kun täytät lomakkeen.

COM

Katso Component Object Model.

yhdistelmäruudun ohjausobjekti

Ohjausobjektin, joka yhdistää muokkausruudun ja luetteloruudun, jonka avulla käyttäjät voivat kirjoittaa merkinnän tai valitse se luettelosta.

COM-komponentti

Microsoftin kehittämä etsimisen ohjelmiston osat, jotka määritys voidaan koota ohjelmiin tai voidaan lisätä toimintoja aiemmin käyntiin Microsoft Windows-käyttöjärjestelmissä.

ehdollinen muotoilu

Prosessi, ohjausobjektin, mukaan lukien sen näkyvyyden ja luku-ja kirjoitusoikeudet vaiheeseen, lomakkeeseen arvojen perusteella ulkoasun muuttaminen.

mukautettu ohjausobjekti

Lomakkeen osa, kuten malliosan tai ActiveX-komponentin, joka ei ole mukana InfoPath oletusarvoisesti. Lomakkeen luojia voit lisätä tai poistaa Mukautettujen ohjausobjektien ohjausobjektit -tehtäväruudun avulla.

mukautettu asennettu lomake

Lomake, joka on asennettu mukautetun asennusohjelman ja joka tavallisesti voi käyttää tiedostoja ja asetuksia tietokoneessa.

mukautettu tehtäväruutu

.Html-tiedosto, jonka sisältö näkyy ikkunassa lomakkeen vieressä. Mukautetuissa tehtäväruuduissa tarjota lomakkeen ominaisten komentojen ja sisällön.

D

Sivun alkuun

tietoyhteydet

InfoPath-lomake ja ulkoisesta tietolähteestä, kuten tietokannan, verkkopalvelun, SharePoint-kirjastoon tai XML-tiedoston välinen yhteys. Tietoyhteyksiä käytetään kyselyn ja Lähetä tiedot.

tietoyhteyskirjasto

Asiakirjakirjasto, Microsoft Office SharePoint Server 2007: ssä, joka sisältää yleinen tietoyhteyden (.udcx) ja Office data connection (.odc) tiedostoissa kokoelma-sivustoon.

tietokenttä

Kenttä, joka sisältää ulkoisen tietolähteen kyselyn tuloksen.

tietolähde

Kokoelma kentät ja ryhmät, jotka määritetään ja säilytetään InfoPath-lomakkeen tiedot. Lomakkeen ohjausobjektit on sidottu kentät ja ryhmät tietolähteeseen.

tietotyyppi

Kentän, joka määrittää, millaisia tietoja voi tallentaa kentän ominaisuus. Esimerkkejä tietotyypit ovat teksti, Rich Text-muodossa, kokonaisluku, desimaali, TOSI tai EPÄTOSI, hyperlinkki, päivämäärä ja aika ja kuvan.

tietojen kelpoisuuden tarkistaminen

Tietojen; tarkkuudella testaaminen sääntöjoukon voit käyttää, ja määritä tyyppi ja tietoalue, käyttäjät voivat kirjoittaa ohjausobjektiin.

Oletusarvoinen rooli

Tiettyyn Käyttäjärooliin liittyvä asetus. Käyttäjät, joilla ei ole määritetty aiemmin luotua roolia määritetään automaattisesti roolin, joka on määritetty oletusarvoinen.

suunnittelutila

InfoPath-suunnitteluympäristö, jossa voit luoda tai muokata lomakemallin.

valintaikkunan ilmoitus

Tietojen kelpoisuuden tarkistuksen ilmoitus, joka avaa valintaruudun mukautettu virhesanoma, jos kirjoitetut tiedot ohjausobjektiin.

digitaalinen allekirjoitus

Sähköinen, salaus aikaleiman lomakkeen tai lomakkeen osan todennusta. Allekirjoitus vahvistaa, että lomake tai osa on peräisin allekirjoittajan ja ei ole muutettu.

tiedostokirjasto

Jossa kokoelma tiedostoja on jaettu kansio ja tiedostot käyttävät usein samaa mallia. Kunkin kirjaston tiedoston on liitetty käyttäjän määrittämiä tietoja, jotka näkyvät kyseisen kirjaston sisältöluettelossa.

Asiakirjan objektimallin (DOM)

World Wide Web Consortiumin määritys, joka kuvaa Dynaaminen HTML- ja XML-asiakirjojen tavalla, jonka avulla he voivat käsitellä selaimella rakenteen.

DOM

Katso asiakirjan objektimallia.

E

Sivun alkuun

tapahtuma

Objektin, kuten hiiren napsautuksella tai näppäimen painalluksella, jolle voit määrittää vastauksen tunnistama toiminto. Tapahtuman voivat johtua käyttäjän toiminnon tai Visual Basic-lauseeseen tai se on saatu esiin järjestelmä.

tapahtumakäsittelijä

Funktion, joka vastaa käyttäjän toimet InfoPath-lomakemalliksi koodi tai muuta XML-tiedot.

lauseketta-ruudussa

Vain luku-tietojen haun tai vastaan tiedot määritettyä XPath-lauseketta käyttämällä laskutoimituksen tuloksena näyttävän lomakkeen ohjausobjektiin.

Extensible Hypertekstimerkintäkieli (XHTML)

Ohjelmointikieli, joka ulottuu HTML ja reformulates XML-muodossa.

Extensible Markup Language (XML)

Yleisesti kielen kuvaava, järjestäminen ja tietojen vaihtaminen. InfoPath-lomakemallien perustuvat XML-tekniikoiden ja lomakkeen tiedot tallennetaan tai lähetetään XML-muodossa.

Extensible Stylesheet Language (XSL)

XML-sanasto, jota käytetään muuntamiseen XML-tietojen toiseen muotoon, kuten HTML-tyylisivun, joka määrittää esityksen sääntöjen avulla.

täydellinen

Sivun alkuun

kenttä

Elementti tai määrite tietolähteen, joka sisältää tietoja. Jos kenttä on elementti, se voi olla määritteen kentät. Kenttiin on tallennettu ohjausobjekteihin syötetyt tiedot.

liitetiedosto-ohjausobjekti

Ohjausobjekti, jonka avulla käyttäjät voivat tiedostojen liittäminen lomakkeen, kun he täyttävät sen. Lomakkeen suunnittelija voi rajoittaa tiedostotyypit, ensisijaisin.

suodatin

Ehtojen joukko, jota käytetään tietojen näyttämiseen osan tiedoista.

suodatin-kuvake

Kuvake, joka näkyy suodatettu lomakkeen tiedot.

lomake

InfoPathin, tiedosto on jaettu ohjausobjektijoukkoon, johon käyttäjät voivat kirjoittaa tietoja. InfoPath-lomakkeiden voivat sisältää ominaisuuksia, kuten RTF-ruutuja, päivämäärävalitsimia, valinnaisia ja toistuvia osia, tietojen kelpoisuuden tarkistaminen ja ehdollinen muotoilu.

Lomakemääritystiedosto (.xsf)

XML-tiedosto .xsf-tunniste, joka sisältää tietoja kaikista muista tiedostoista ja osia lomakkeesta, mukaan lukien käyttöliittymän mukautukset, XML-rakenteiden, näkymien, liiketoimintalogiikka, tapahtumia ja Käyttöönottoasetukset.

lomaketiedostot

Sivustokokoelman tiedostot, joiden avulla InfoPath-lomake. Tiedostotyypit voivat olla .html, .xml, .xsd, .xslt, komentosarja ja muut tiedostotyypit, joita tarvitaan tukemaan lomakkeen toimintoja.

lomakekirjasto

Kansio, johon samaan malliin perustuvien lomakkeiden kokoelma tallennetaan ja jakaa. Lomakekirjaston jokaisessa lomakkeessa on liitetty käyttäjän määrittämiä tietoja, jotka näkyvät kyseisen kirjaston sisältöluettelossa.

lomakemalli

InfoPathin, tiedoston tai tiedostojoukon, joka määrittää tietorakenne, ulkoasua ja toimintaa lomakkeeseen.

lomakekirjasto malli

Sijainti, ylimmän tason sivuston sivustokokoelman, lomakemalleja, jotka on aktivoitu järjestelmänvalvoja tallennuspaikkaa.

Kaava

XPath-lauseke, koostuu arvoja, kenttien tai ryhmiä, Funktiot ja operaattorit. Kaavojen avulla voidaan laskea matemaattisia arvoja, päivämäärien ja kellonaikojen esittämiseen ja viitata kenttiin.

funktio

Ennalta määritetyn XPath-lauseke, joka palauttaa arvon perusteella laskelman tulokset.

G

Sivun alkuun

ryhmä

Tietolähteen, joka voi sisältää kentät ja muista ryhmistä elementti. Muiden ohjausobjektien, kuten toistuvia taulukot ja osat, sisältävät ohjausobjektit on sidottu ryhmiin.

H

Sivun alkuun

isännöintiympäristö

Sivuston tai työpöytäsovellus, kuten Windows Forms-sovellukseen, johon on upotettu InfoPath-lomakkeen.

hyperlinkki

Värillinen alleviivattu teksti tai kuva, siirry tiedostoon, tiedoston, World Wide Web Web-sivun tai intranetissä verkkosivun tiettyyn kohtaan valitsemalla. Hyperlinkkien myös siirtyä uutisryhmät ja Gopher, Telnet ja FTP-sivustoihin.

I

Sivun alkuun

Kirjoitustuki (IME)

Katso IME-editori.

InfoPath-lomakkeiden kansio

Kansio, joka tallentaa InfoPath 2007-lomakkeet kokoelma Outlook 2007: ssä. InfoPath-lomakkeet-kansiossa voit käyttää sarakkeet ryhmän, suodattaa ja lajitella tietoja useiden lomakkeiden.

Käynnistäjä rooli

Tiettyyn Käyttäjärooliin liittyvä valinnainen asetus. Käyttäjät, jotka avaavat uuden lomakkeen määritetään automaattisesti tämä rooli, joka ohittaa muiden roolimäärityksiä.

Käsinkirjoitus

Kirjoituksen tai piirron tehdään kynällä tai hiirellä.

käsinkirjoitustila

Ympäristössä, jossa voit täydentää lomakkeen täyttää käsinkirjoituksella. Tablet PC: ssä InfoPath avautuu automaattisesti Käsinkirjoitustila.

käsinkirjoitusalue

Erillinen tummennettu alue, joka suurenee, kun kirjoitat lomakekentän kynällä.

käsinkirjoitusosio

RTF-ruudussa kohtaa, johon käyttäjät voivat Piirrä tai kirjoita kynällä alue. InfoPath tallentaa käsin kirjoitettuja huomautuksia tai piirrokset käsinkirjoitus-osassa käsin.

tekstiin sitoutuva hälytys

Tietojen kelpoisuuden tarkistuksen ilmoitus, joka merkitsee punaisella katkoviivalla tai punaisella tähdellä virheellinen tai se puuttuu tietoja sisältävät ohjausobjektit. Käyttäjät voidaan näyttää mukautetut virhesanomat, napsauttamalla ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella tai napsauttamalla Lisätietoja-linkkiä.

Kirjoitustuki (IME)

Ohjelma, joka syöttää itäaasialaisten kielten teksteissä (perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, japani tai korea) ohjelmiin muuntamalla näppäimen painalluksella monimutkaisia käyttäminen itäaasialaisissa merkeissä. IME: N käsitellään näppäimistöasettelua vaihtoehtoinen tyypin.

Internet

Maailmanlaajuinen verkko tuhansia pienempi verkkoja ja miljoonia, oppilaitosten, government ja tietokoneissa.

intranet

Verkko-organisaatiossa, joka käyttää Internet-tekniikkaa (kuten HTTP tai FTP-protokollaa). Hyperlinkkien avulla voit selata objekteja, tiedostojen, sivujen ja muihin kohteisiin intranet.

J

Sivun alkuun

JScript

Tulkittava, objektin komentosarjakielen, C, C++ ja Java lainaa. Microsoftin toteutus ECMA 262 kielimääritys on.

k

Sivun alkuun

kenttä

Linkit liittyvien tietojen pääkomponentissa ja tietokomponentissa tietolähteen kentän.

L

Sivun alkuun

asettelutaulukko

Joukko soluja lomakkeen sisältöä, kuten teksti tai ohjausobjektien järjestämiseen.

linkitetty objekti

Objekti, joka on luotu lähdetiedostossa ja lisätty kohdetiedostoon, säilyttäen kahden tiedoston välinen yhteys. Linkitetyn objektin kohdetiedostoon voi päivittää, kun lähdetiedosto päivitetään.

luetteloruutu

Ohjausobjektin, joka sisältää arvoluettelon. Luetteloruutu-ohjausobjektin koostuu luettelon ja valinnaisen otsikon.

luettelon ohjausobjekti

Lomake, joka on muotoiltu luettelomerkeillä, Normaali tai numeroidun luettelon ohjausobjekti. Käyttäjä voi syöttää tekstin luettelon ohjausobjektiin, joka toistaa tarpeen mukaan.

M

Sivun alkuun

Microsoft Developer Network (MSDN)

Microsoft-sivuston (ja tilauksen), joka sisältää uusimmat työkalut sekä tietoja, MALLIKOODEJA ja Microsoft Kehitystyökalut koulutusmateriaalit kehittäjät. (http://msdn.microsoft.com)

Microsoft Script Editor (MSE)

Ohjelmoinnin ympäristössä, jossa on käytetty luominen, muokkaaminen ja InfoPath-lomakkeen Microsoft JScript- tai Microsoft VBScript-koodin virheenkorjaus.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Hallittua koodia ohjelmoinnin ympäristössä, jota käytetään luominen, muokkaaminen ja InfoPath-lomakemalliksi sisältyy Visual Basic- tai C#-koodin virheenkorjaus.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Työkalu, jonka avulla luodaan asennuksen paketteja ohjelmista, joiden on tarkoitus ottaa käyttöön Windows-käyttöjärjestelmä.

MSDN

Artikkelissa Microsoft Developer Network.

MSE

Katso Microsoft Script Editor.

MSI

Katso Microsoft Windows Installer.

monivalintaluetteloruutu

Ohjausobjekti, jonka avulla käyttäjät voivat valita yhden tai useamman kohteen vaihtoehtojen luettelo. Käyttäjät voivat määrittää kohteita valitsemalla valintaruudut tai lisäämällä omia kohteita luetteloon.

Ei

Sivun alkuun

nimitila

Järjestelmä, joka saa yksilöllisesti elementtien nimet ja suhteet-elementtejä, jotka on sama nimi, mutta eri lähteistä peräisin sijainneista.

O

Sivun alkuun

objektimalli

Hierarkkinen valikoiman objektien ja kokoelmien, joka edustaa sisältöä ja sovelluksen toimintoja. Objektien ja kokoelmien on ominaisuudet, menetelmistä ja tapahtumat, joiden avulla voidaan käsitellä ja käsitellä sovelluksen.

objektimallikaavio

Objektien ja kokoelmien, jotka sisältyvät objektimallin graafinen esitys.

offline-tietolähde

Toissijainen tietolähde, joka on offline-tilassa lomakkeiden täyttäminen käyttäjien käytettävissä. Kun käyttäjä on online-tietolähteen tiedot on tallennettu käyttäjän tietokoneen niin, että se voi näkyä ohjausobjektit lomakkeen ollessa offline-tilassa.

operaattori

Kirjaudu tai merkki, joka määrittää lausekkeessa suoritettava laskutoimitus. On matemaattinen, vertailu-looginen, ja Viittausoperaattorit.

valinnainen osa

Lomake, joka sisältää muita ohjausobjekteja ja joka tavallisesti ohjausobjektissa ei näy oletusarvoisesti. Käyttäjät voivat lisätä ja poistaa valinnaisia osia, kun täytät lomakkeen.

P

Sivun alkuun

parametri

Arvo, joka on liitetty muuttujan toiminnon tai ohjelma arvioi lausekkeen alussa. Parametrin voi olla tekstin ja toisen arvon varattujen argumentin luku.

pääelementti

XML-elementti, jonka annetun elementti on alle.

PNG

Katso Portable Network Graphics.

PNG (Portable Network Graphics).

Grafiikkatiedostomuoto, jota tuetaan selaimissa. Lyhyt Portable Network Graphics PNG tukee läpinäkyvyyttä kuvia ja kuvan kirkkauden hallintaa eri tietokoneissa. PNG tiedostot ovat pakattu bittikartat.

käsittelyohjeet

XML-asiakirjan prologiin tallennetut tiedot. Nämä tiedot on välitetty XML-jäsentimen läpi, jotka käyttävät XML-tiedosto.

ominaisuus

Nimetty määrite ohjausobjektin, kentän tai objekti, joka määrittää yhden objektin ominaisuuksia (esimerkiksi kokoa, väriä tai sijainnin näytössä) tai ominaisuuden toiminnan (esimerkiksi onko objekti on piilotettu).

julkaise

Voit määrittää lomakemallin käytettäviksi muut käyttäjät voivat täyttää tietoja InfoPathissa tai Web-selaimessa. Lomakemallin julkaiseminen suorittamalla tehtävät, kuten lähettäminen sähköpostiviestissä tai tallentamalla sen SharePoint-sivustoon tai muuhun jaettuun sijaintiin.

Q

Sivun alkuun

kyselykenttä

Kentän, joka voi olla arvo, jota käytetään kyselyssä.

siirtää pysäytystilaan

Voit tuoda vähitellen klusterin, palveluun tai lomakemallin offline-tilaan ei hyväksymällä uuden käyttäjäistuntojen ja salliminen aiemmin istuntoon ja valmis.

R

Sivun alkuun

rekursiivinen osa

Ohjausobjektin, joka sisältää muita ohjausobjekteja voi lisätä itsensä sisään ja sisäkkäiset viittaus kenttiin sidottu.

viittausryhmä

Kentän, joka on liitetty toiseen kenttään, jotta niiden ominaisuudet vastaavat aina. Jos toisen kentän ominaisuuksiin tehdään muutoksia, toisen kentän ominaisuudet päivitetään automaattisesti.

viittausryhmä

Ryhmä, johon on liitetty toiseen ryhmään, niin, että niiden ominaisuuksien ja ryhmien ja ne sisältävät aina kenttien ominaisuudet vastaavat. Jos ryhmä ominaisuuksiin tehdään muutoksia, muut-ryhmän päivitetään automaattisesti.

toistuva kenttä

Kentän tietolähteen, joka voi esiintyä useita kertoja. Näyttää luettelon ohjausobjekteja, kuten luettelomerkeillä, numeroidut ja tavalliset; toistuvien osien; ja toistuvien taulukoiden on sidottu toistuvan kentät.

toistuva ryhmä

Ryhmän tietolähteen, joka voi esiintyä useita kertoja. Ohjausobjekteja, kuten toistuvia osia ja toistuvat taulukot on sidottu toistuva ryhmät.

toistuva osa

Ohjausobjekti lomakkeessa, joka sisältää muita ohjausobjekteja ja joka toistaa tarpeen mukaan. Käyttäjät voivat lisätä useita osia, kun täytät lomakkeen.

toistuva taulukko

Muiden ohjausobjektien taulukkomuodossa ja että sisältävä lomake ohjausobjekti toistaa tarpeen mukaan. Käyttäjät voivat lisätä useita rivejä, kun täytät lomakkeen.

resurssitiedosto

Ulkopuolella InfoPathin, kuten .html, .xml tai .xsd-tiedoston, johon on lisätty lomakemalliin tukemaan lomakkeen toimintoja luodun tiedoston.

S

Sivun alkuun

vieritysalue

Ohjausobjekti, joka sisältää muiden ohjausobjektien ja jotka näyttävät vaaka- tai vierityspalkkeja. Vieritettävä alueiden käytetään vain asettelussa, eikä niitä ole sidottu kenttiin tai ryhmiin tietolähteessä.

toissijainen tietolähde

XML-datatiedoston, tietokannan tai Web-palvelu, jota käytetään lomakkeen luetteloruudun merkinnät tai komentosarjatoiminnot.

pikanäppäin

Toimintonäppäin tai näppäinyhdistelmä, kuten F5 tai CTRL + A-, jota käytetään valikko-komennon. Sen sijaan pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, kuten ALT + F, joka siirtää kohdistuksen Ruokalista, komennon tai ohjausobjektin.

pikavalikko

Valikko, jossa näkyy komentoluettelo koske jotain tiettyä kohdetta. Näyttää pikavalikon kohdetta hiiren kakkospainikkeella tai painamalla VAIHTO + F10.

sivustokokoelma

Sivustojen sarja virtual palvelimessa, jossa on sama omistaja ja jakaa hallinta-asetukset. Kukin sivustokokoelma sisältää ylimmän tason sivuston ja voi sisältää vähintään yhden alisivustoja.

T

Sivun alkuun

malliosa

Lomakemallin voidaan tallentaa uudelleenkäyttöä varten useissa lomakemalleissa osa. Tavallinen malliosa koostuu ohjausobjekteista ja tietolähteen ja saattaa olla myös ominaisuuksia, kuten tietoyhteyksiä, tietojen kelpoisuuden tarkistaminen ja säännöt.

tekstiruutu

Ohjausobjekti, johon käyttäjä voi syöttää tekstiä. RTF-ruudut mahdollistavat tekstin muotoiluvaihtoehtoja.

U

Sivun alkuun

Uniform Resource Locator (URL)

Osoite, joka määrittää protocol (kuten HTTP tai FTP) ja objektin, asiakirjan, World Wide Web-sivun tai muun kohteen sijainnin Internetissä tai intranetissä, esimerkiksi: http://www.microsoft.com/.

URL-osoite

Katso Uniform Resource Locator.

käyttäjälomakemalli

Selainkäyttöisten lomakemalliin, jotka on julkaistu InfoPathin ja, joka ei tarvitse voi ladata InfoPath Forms Services-palvelimen järjestelmänvalvoja.

käyttäjärooli

Ennalta määritetyn luokan, joka voi määrittää lomakkeen käyttäjille tehtävänimike tai joitakin muita ehdon perusteella. Roolien käytetään yleensä esittää lomakkeen mukautettuja versioita eri käyttäjiä.

V

Sivun alkuun

kelvollinen

Virhe vapaa tai hyväksyttävä muodostettu joukko sääntöjä mukaan. Esimerkiksi lomakkeeseen kirjoitetut tiedot ovat virheellisiä, jos se täyttää lomakkeen tietojen kelpoisuuden tarkistamissäännöt määritettyjä ehtoja.

kelvollinen XML

Muotoiltu XML-asiakirja, joka tietyt XML-rakenteen yleensä määritettyjen rajoitusten mukainen.

VBScript

Katso Visual Basic Scripting Edition.

näkymä

Lomake-kohtaisia näyttö-asetus, joka on tallennettu lomakemallin ja käytetään lomaketietojen, kun on täytettävän lomakkeen. Käyttäjät voivat vaihtaa näkymistä lomakkeessa näkyvät tietomäärän välillä.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Tulkittava, objektin komentosarjakielen, joka on alijoukkoa Microsoft Visual Basic-ohjelmointikielellä.

VSTA

Katso Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Sivun alkuun

Selain

Ohjelmisto, joka tulkitsee HTML-tiedostot, muuntaa ne verkkosivujen ja näyttää ne. Web-selaimessa, kuten Microsoft Internet Explorerissa voit hyperlinkkejä, tiedostojen siirtäminen ja toistaa ääni- tai tiedostot, jotka on upotettu verkkosivujen.

muotoiltu XML

XML-asiakirja, joka täyttää vähimmäisvaatimukset Vaatimustenmukaisen XML-tiedosto.

työnkulku

Automaattinen liikkuvuuden asiakirjojen tai kohteiden toiminnot tai liiketoimintaprosessien liittyvät tehtävät tietyssä järjestyksessä. Työnkulut voidaan hallita johdonmukaisesti tavallisten liiketoimintaprosessien, kuten asiakirjan hyväksyminen tai tarkastella.

x

Sivun alkuun

XHTML-MUOTOON

Katso Extensible Hypertekstimerkintäkieli.

XML

Katso Extensible Markup Language.

XML-määritettä

Nimi-arvo-pari erotettu yhtäläisyysmerkki ja sisältyvät merkittynä elementti, joka muokkaa elementin ominaisuuksia. Kaikki XML-määritettä arvot ovat merkkijonoja lainausmerkeissä.

XML-tiedot

Tiedot, jotka on tallennettu XML-muodossa. InfoPath-lomakkeiden tallennetaan XML-datatiedostojen sijainti.

XML-elementti

XML-rakenne, joka koostuu Käynnistä tunnisteen, end-tunniste ja tunnisteet väliset tiedot. Osia voi olla määritteitä, ja ne voivat sisältää muita osia.

XML Path Language (XPath) -kieli

XML-asiakirjan osien käsittelemiseen käytettävä kieli. XPath sisältää myös basic tilat käytöstä merkkijonoja, lukuja tai totuusarvoja.

XML-rakenne

Muodollinen määritykset, XML, joka määrittää XML-asiakirjan rakenteen, kirjoitettu mukaan lukien elementtien nimiä ja rich tietotyyppejä, mitä osia voi esiintyä yhdessä ja mitkä määritteet ovat käytettävissä.

XML-mallitiedosto

XML-tiedosto, joka sisältää mallitietoja, joka näkyy lomakkeen, ennen kuin käyttäjä täyttää sen.

XPath

Katso XML Path Language.

XSL

Katso Extensible Stylesheet Language.

XSL-muunnos (XSLT)

Kieli, jota käytetään voi muuntaa muun tyyppisiä asiakirjoja, kuten HTML- tai XML XML-tiedostot. Se on suunniteltu käytettäväksi XSL osana.

XSLT

Katso XSL-muunnos.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×