InfoPath-ohjausobjektien ilmauksen lajit

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tässä artikkelissa

Johdanto kirjaimilla käyttöalueet

Ilmauksen lajit

Johdanto kirjaimilla käyttöalueet

Jos haluat parantaa tunnistuksen näppäimistö tekstin syöttö-ohjausobjektin, kuten tekstiä, joka on syötetty tekstikehykseen kynäkanssa voit määrittää ohjausobjektin ilmauksen . Ilmauksen lajin avulla voit määrittää syöttötapa, joka on tarkoitettu ohjausobjektin tyypin. Esimerkiksi jos käytät IS_URL ilmauksen tekstiruudun, on annettu sanojen välissä olevat välilyönnit ohitetaan.

Ilmauksen lajin voidaan määrittää seuraavanlaisia ohjausobjekteja:

 • Tekstikehys

 • RTF-ruutu

 • Päivämäärävalitsin

 • Luettelomerkein varustettu luettelo

 • Numeroitu luettelo

 • Tavallinen luettelo

 • Yhdistelmäruutu

 • Monivalinta-luetteloruutu

Voit määrittää ilmauksen lajin kaksoisnapsauttamalla ohjausobjektia. Valitse Ohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunassa Lisäasetukset-välilehti ja valitse sitten Ilmauksen laji.

Sivun alkuun

Ilmauksen lajit

Ilmauksen lajeja on kolmenlaisia:

Kaikki ilmauksen lajit voidaan määrittää rajoittamaan syötettä, niin että se vastaa vain määritettyä ilmauksen lajikaavaa, tai ohjaamaan syötettä lähemmäs kyseistä kaavaa. Oletusarvon mukaan ilmauksen laji on rajoitettu vastaamaan vain ilmauksen lajikaavaa. Jos haluat sallia täsmäämättömän syötteen, mutta silti ohjata sitä lähemmäs ilmauksen lajia, valitse Tunnista täsmäämätön syöte -valintaruutu Ilmauksen laji -valintaikkunassa.

Huomautukset: 

 • Ilmauksen laji koskee vain ohjausobjektia, jolle se on määritetty, eikä kenttää, johon ohjausobjekti on sidottu.

 • Ilmauksen laji -ominaisuus ei toimi itäaasialaisten kielten tunnistimissa.

Seuraavissa osissa kuvataan jokaista ilmauksen lajia.

Vakio

Jos haluat määrittää vakiomuotoisen ilmauksen lajin, valitse Ilmauksen laji -valintaikkunassa Vakio ja valitse sitten asetus Ilmauksen laji -luettelosta. Seuraavassa taulukossa kuvataan kaavaa, joka on määritetty kullekin vakiomuotoiselle ilmauksen lajille, ja annetaan esimerkki esimerkki syötetyypistä, johon se on tarkoitettu käytettäväksi.

Ilmauksen laji

Kuvaus

IS_DEFAULT

Vakiotunnistuserot. Käsitellään oletuksena ja hyödyntää oletussanakirjaa (sanasto).

IS_URL

URL-, File- ja FTP-muodot.

Esimerkkejä:

 • http://www.humongousinsurance.com/

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file:///C:\templ.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

Tiedostopolun kuvaamisessa käytetyt merkit. Sisältää seuraavat ehdot:

 • Sallii palvelimen nimessä ja jakonimessä kaikki IS_ONECHAR-merkit, paitsi * ? : < > |

 • Sallii tiedoston nimessä kaikki IS_ONECHAR-merkit, paitsi \ / : < > |

 • Syötteen ensimmäisen merkin on oltava \\ tai aseman nimi tai \ tai ..\ tai .\ tai /

 • Välilyönnit ovat sallittuja.

Esimerkkejä:

 • \\palvelimen nimi\jakonimi\tiedostonimi.txt

 • C:\temp\nykyinen työ.doc

 • ..\kuvat\hank.jpg

IS_FILE_FILENAME

Tiedostonimen kuvaamisessa käytetyt merkit. Sisältää seuraavat ehdot:

 • Hyväksyy joko laajennuksen tai ei hyväksy laajennusta.

 • Sallii kaikki IS_ONECHAR-merkit, paitsi \ / : < > |

 • Välilyönnit ovat sallittuja.

Esimerkkejä:

 • tiedostonimi.txt

 • tiedostonimi

 • tiedoston nimi.txt

IS_EMAIL_USERNAME

Sähköpostin käyttäjänimet.

Esimerkkejä:

 • JeffSm

 • JSmith

 • jeffsmith

IS_EMAIL_SMTPEMAILADDRESS

Täydellinen SMTP-sähköpostiosoite. Esimerkiksi joku@example.com.

IS_LOGINNAME

Sisäänkirjautumisnimi ja toimialue. Sisältää seuraavat ehdot:

 • Sallii kaikki IS_ONECHAR-merkit.

 • Ei salli, että toimialue tai käyttäjänimi alkaa ei-aakkosnumeerisella merkillä tai loppuu siihen.

 • Välilyönnit eivät ole sallittuja.

 • Seuraavia merkkejä ei sallita: + * / (plus-merkki, tähtimerkki, vinoviiva).

Esimerkkejä:

 • CHICAGO\JSMITH

 • JSMITH

IS_PERSONALNAME_FULLNAME

Etunimen, toisen nimen ja sukunimen yhdistelmiä.

Esimerkkejä, muotoiltu englannin kielen (Yhdysvallat) normin mukaisesti:

 • Mr. Jeff A. Smith, Jr.

 • Jeff Smith

 • Smith, Jeff

 • Smith, Jeff A

IS_PERSONALNAME_PREFIX

Kunnianimi tai arvonimi ennen nimeä.

Esimerkkejä, muotoiltu englannin kielen (Yhdysvallat) normin mukaisesti:

 • Mr.

 • Dr.

 • Miss

 • Sir

IS_PERSONALNAME_GIVENNAME

Etunimi tai nimikirjaimet.

Esimerkkejä, muotoiltu englannin kielen (Yhdysvallat) normin mukaisesti:

 • Jeff

 • J.

 • J.A.

IS_PERSONALNAME_MIDDLENAME

Toinen nimi tai nimikirjaimet.

Esimerkkejä:

 • Albert

 • A

IS_PERSONALNAME_SURNAME

Sukunimi.

Esimerkkejä, muotoiltu englannin kielen (Yhdysvallat) normin mukaisesti:

 • Smith

 • Smith Jones

 • Smith-Jones

IS_PERSONALNAME_SUFFIX

Nimen liite, lyhenteet ja roomalaiset numerot. Esimerkiksi Jr.

IS_ADDRESS_FULLPOSTALADDRESS

Täydellinen osoite, mukaan lukien numerot.

Esimerkkejä, muotoiltu englannin kielen (Yhdysvallat) normin mukaisesti:

 • 123 Main Street, Seattle, WA 98121

 • PO Box 123, Redmond, WA 98052

IS_ADDRESS_POSTALCODE

Aakkosnumeerinen (kansainvälistä tukea varten) postinumero.

Esimerkkejä, muotoiltu englannin kielen (Yhdysvallat) normin mukaisesti:

 • 98033

 • 98052-6399

IS_ADDRESS_STREET

Vain talon numero, kadun numero, asunnon nimi ja numero sekä postilaatikko. Esimerkiksi 123 Main Street.

IS_ADDRESS_STATEORPROVINCE

Osavaltion tai provinssin täydellinen nimi tai lyhenne.

Esimerkkejä, muotoiltu englannin kielen (Yhdysvallat) normin mukaisesti:

 • WA

 • Washington

 • Wa

IS_ADDRESS_CITY

Kaupungin nimi tai lyhenne.

Esimerkkejä, muotoiltu englannin kielen (Yhdysvallat) normin mukaisesti:

 • New York

 • NYC

IS_ADDRESS_COUNTRYNAME

Maan nimi.

Esimerkkejä:

 • Italia

 • Japani

 • Yhdysvallat

IS_ADDRESS_COUNTRYSHORTNAME

Maan lyhenne.

Esimerkkejä, muotoiltu englannin kielen (Yhdysvallat) normin mukaisesti:

 • USA

 • U.S.A.

IS_CURRENCY_AMOUNTANDSYMBOL

Valuuttasymbolit ja valuutan numerot.

Esimerkkejä, muotoiltu englannin kielen (Yhdysvallat) normin mukaisesti:

 • $ 2,100.25

 • $.35

 • $1,234.50 USD

IS_CURRENCY_AMOUNT

Valuutan numeerinen arvo, poislukien valuuttasymbolit. Esimerkiksi 2 100,25.

IS_DATE_FULLDATE

Täydellinen päivämäärä, eri muodoissa.

Esimerkkejä, muotoiltu englannin kielen (Yhdysvallat) normin mukaisesti:

 • 07-17-2001

 • 7/17/01

 • 7/17

 • Jou 12

 • Heinäkuu 17

 • Heinäkuu 17, 2001

IS_DATE_MONTH

Kuukausien numeerinen esittäminen, rajoitettu välille 1–12.

Esimerkkejä:

 • 7

 • 07

 • 11 

IS_DATE_DAY

Päivien numeerinen esittäminen, rajoitettu välille 1–31.

Esimerkkejä:

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATE_YEAR

Vuosien numeerinen esittäminen.

Esimerkkejä:

 • 1988

 • 2004

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATE_MONTHNAME

Kuukausien esittäminen kirjaimilla.

Esimerkkejä, muotoiltu englannin kielen (Yhdysvallat) normin mukaisesti:

 • Helmikuu

 • Jou

 • Jou.

IS_DATE_DAYNAME

Päivien esittäminen kirjaimilla.

Esimerkkejä, muotoiltu englannin kielen (Yhdysvallat) normin mukaisesti:

 • Keskiviikko

 • Kes

 • Maa.

IS_DIGITS

Positiiviset kokonaisluvut. Numeromerkkijonot, jotka on muodostettu luvuista 0–9, ovat sallittuja.

IS_NUMBER

Luvut, mukaan lukien pilkut, negatiiviset luvut ja desimaaliluvut. Sisältää seuraavat ehdot (Yhdysvalloissa):

 • Tuhaterotin on pilkku.

 • Desimaalierotin on piste.

 • Negatiiviset luvut esitetään yhdysviivan kanssa ilman välilyöntiä ja ilman sulkeita.

IS_ONECHAR

Yksittäinen ANSI-merkki, koodisivu 1252. Tämä sisältää seuraavat merkit (Yhdysvalloissa):

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdEfghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

IS_TELEPHONE_FULLTELEPHONENUMBER

Puhelinnumero. Ei tue numeroja, joissa on kirjaimia.

Esimerkkejä, muotoiltu englannin kielen (Yhdysvallat) normin mukaisesti:

 • (425) 555-0112

 • 555-0123

 • 555.0123

 • 206-555-0123

 • 1-206-555-0123x1234

 • +1 (206) 555-1234

IS_TELEPHONE_COUNTRYCODE

Puhelinnumerojen maatunnukset.

Esimerkkejä, muotoiltu englannin kielen (Yhdysvallat) normin mukaisesti:

 • +1

 • +44

 • 001

 • 00 44

IS_TELEPHONE_AREACODE

Puhelinnumerojen suuntanumerot.

Esimerkkejä, muotoiltu englannin kielen (Yhdysvallat) normin mukaisesti:

 • (425)

 • 425

IS_TELEPHONE_LOCALNUMBER

Puhelinnumero, poislukien maatunnus tai suuntanumero.

Esimerkkejä, muotoiltu englannin kielen (Yhdysvallat) normin mukaisesti:

 • 555-0112

 • 555 0112

 • 555.0123

IS_TIME_FULLTIME

Tunnit, minuutit, sekunnit ja aakkoselliset kellonaikalyhenteet. Amerikan englannissa käytetään 12 tunnin kelloa. Nollat ovat valinnaisia tuntien edessä, mutta pakollisia minuuttien ja sekuntien edessä. Tunnit on rajoitettu välille 0–24, minuutit ja sekunnit välille 0–59.

Esimerkkejä, muotoiltu englannin kielen (Yhdysvallat) normin mukaisesti:

 • 3:20

 • 04:30

 • 11:20:55

 • 11:15 am

 • 4:30 AM

IS_TIME_HOUR

Tuntien numeerinen esittäminen. Rajoitettu välille 0–24.

IS_TIME_MINORSEC

Minuuttien tai sekuntien numeerinen esittäminen. Rajoitettu välille 0–59.

Ilmauslista

Ilmauksen lajin määrittäminen lause luettelona avulla voit määrittää luettelon sanoja tai lauseita tai syötettä ohjausobjektiin. Voit esimerkiksi luoda lauseen nimeltä "Ensisijaiset värit" tekstiruudun ja määrittää sitten luetteloon "punainen", "keltainen" ja "sininen". Tässä skenaariossa lehtiö-PC: käyttäjä kirjoittaa sanan "Fred" tekstiruutuun, jos tehtävä tunnistetaan ja muunnetaan sana "red".

Voit luoda ilmauslistan ilmauksen lajin seuraavasti:

 1. Valitse Ilmauksen laji -valintaikkunassa Mukautettu ja valitse sitten Uusi.

 2. Kirjoita Nimi-ruutuun ilmauslistan ilmauksen laji -asetuksen nimi.

 3. Valitse Laji-luettelosta Ilmauslista.

 4. Kirjoita luettelon kullekin sanalle tai lauseelle sana tai lause Lause-ruutuun ja valitse sitten Lisää.

Kun ilmauslista on luotu lomakemallissa, voit ottaa sen käyttöön muissa lomakkeen ohjausobjekteissa valitsemalla sen Ilmauksen laji -luettelosta.

Huomautus: Jos poistat ilmauslistan ilmauksen lajin, joka on otettu käyttöön ohjausobjektissa, ilmauksen laji poistetaan myös muista ohjausobjekteista, joihin sitä on käytetty, ja sen määritelmä poistetaan lomakemallista.

Säännöllinen lauseke

Säännöllisen lausekkeen ilmauksen lajin määrittäminen avulla voit määrittää säännöllisen lausekkeen, joka määrittää mukautetun kuvion rajoittamista tai erottamista ohjausobjektiin syötteen varten. Voit lukea lisää Microsoft Office InfoPath 2007 ilmauksen Microsoft Tablet PC Software Development Kit (SDK)käyttämä säännöllisen lausekkeen syntaksista.

Voit luoda säännöllisen lausekkeen ilmauksen laji -asetuksen seuraavasti:

 1. Valitse Ilmauksen laji -valintaikkunassa Mukautettu ja valitse sitten Uusi.

 2. Kirjoita Nimi-ruutuun säännöllisen lausekkeen ilmauksen laji -asetuksen nimi.

 3. Valitse Laji-luettelosta Säännöllinen lauseke.

 4. Kirjoita Säännöllinen lauseke -ruutuun säännöllisen lausekkeen kaava.

Kun säännöllinen lauseke on luotu lomakemallissa, voit ottaa sen käyttöön muissa lomakkeen ohjausobjekteissa valitsemalla sen Ilmauksen laji -luettelosta.

Huomautus: Jos poistat säännöllisen lausekkeen ilmauksen lajin, joka on otettu käyttöön ohjausobjektissa, ilmauksen laji poistetaan myös muista ohjausobjekteista, joihin sitä on käytetty, ja sen määritelmä poistetaan lomakemallista.

Seuraavassa taulukossa esitetään joitakin esimerkkejä säännöllisistä lausekkeista, joita voidaan käyttää mukautettujen ilmauksen laji -asetusten luomiseen.

Lauseke

Kuvaus

Vastaa

Ei vastaa

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Vastaa mitä tahansa lukua 1–9.

1
6
0

42
Yksi

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+

Vastaa yhtä tai useaa yksittäistä lukua, pilkkua tai katkoviivaa. Hyödyllinen syötteen rajoittamisessa numeroalueeseen tai -sarjaan, kuten tulostettavaan sivualueeseen.

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

Kolme
7–9

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Sosiaaliturvatunnus. Sosiaaliturvatunnuksen muoto on nnn-nn-nnnn.

123-45-6789

12-123-12
12-2-3456

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Tämän muodon osanumero:
###-AAA-###
, jossa # on mikä tahansa yksittäinen luku 0:sta 9:ään ja A on mikä tahansa yksittäinen kirjain A:sta Z:aan.

123-ABC-456

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

Vastaa mitä tahansa sanaa, joka alkaa pienellä s-kirjaimella, sisältää yhden tai useita merkkejä (IS_ONECHAR- ilmauksen lajin mukaan) ja loppuu pieneen p-kirjaimeen.

stop
soup
schlep
s234p

Stop
sp

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×