InfoPath-lomakkeen muuntaminen WWW-sivuksi

Microsoft Office SharePoint Server 2007 -ohjelmalla voit helposti luoda ja julkaista WWW-sivuja suoraan selaimella. Lisäksi voit luoda WWW-sivuja suoraan aiemmin luoduista Microsoft Office InfoPath 2007 -lomakkeista, mikä helpottaa sisällön julkaisemista ja jakamista niin työryhmäsi jäsenten kanssa yrityksesi sisällä kuin kenen tahansa Internet-käyttäjän kanssa.

Tämän artikkelin aiheet

InfoPath-lomakkeiden WWW-sivuiksi muuntamisen edut

Huomioitavaa muunnettaessa InfoPath-lomakkeita WWW-sivuiksi

InfoPath-lomakkeen lataaminen lomakekirjastoon

InfoPath-lomakkeen muuntaminen WWW-sivuksi

InfoPath-lomakkeen ja WWW-sivun päivittäminen

InfoPath-lomakkeiden WWW-sivuiksi muuntamisen edut

Office InfoPath 2007 -lomakkeiden muuntamisesta sivustosi WWW-sivuiksi on monenlaista hyötyä:

 • Ennestään tuttu luontiympäristö    Office InfoPath 2007 -ohjelmassa voit luoda lomakkeita ympäristössä, jonka jo tunnet. Office SharePoint Server 2007 ei edellytä HTML-kielen opettelemista tai WWW-sivujen luontityökalujen käyttämistä.

 • Luominen on nopeaa     Voit muuntaa tärkeät Office InfoPath 2007 -lomakkeesi suoraan WWW-sivuiksi joutumatta muotoilemaan niitä WWW-sivuiksi WWW-ympäristössä käyttämistä varten.

 • Yksi sisältölähde     Voit käyttää yhtä lomaketta useaa käyttötarkoitusta varten. Enää sinun ei tarvitse luoda työryhmääsi varten tarkoitettua lomaketta Office InfoPath 2007 -ohjelmalla ja koko yritystä varten tarkoitettua lomaketta HTML-muodossa, sillä nämä kaksi on nyt linkitetty yhteen.

 • Lomakkeen tulosten jakaminen muiden kanssa     Kun muunnat Office InfoPath 2007 -lomakkeen WWW-sivuksi, lomakkeiden tuloksia voivat helposti tarkastella nekin käyttäjät, joilla ei ole asennettuna Office InfoPath 2007 -ohjelmaa tai jotka käyttävät sellaista verkkoyhteyttä, joka ei tue lomakkeiden lataamista tai avaamista selaimessa.

 • Tietojen tallentaminen kiinteässä muodossa arkistointia varten     Kun muunnat Office InfoPath 2007 -lomakkeen WWW-sivuksi, lomaketiedot muunnetaan kiinteiksi eikä niitä voi enää muokata lomakkeessa. Tästä on hyötyä yritystietoja arkistoitaessa.

 • Lomaketietojen aiempaa paremmat näyttöominaisuudet     Jos käytössäsi on Office InfoPath 2007 -lomakkeita, jotka sisältävät runsaasti tietoa usealla eri sivulla, tällaiset tiedot saattavat soveltua paremmin WWW-sivulla näytettäviksi.

Sivun alkuun

Huomioitavaa muunnettaessa InfoPath-lomakkeita WWW-sivuiksi

Pidä seuraavat seikat mielessäsi, kun muunnat Office InfoPath 2007 -lomakkeita WWW-sivuiksi:

 • Asiakirjojen muunto-ominaisuus tukee lomakkeita, jotka on luotu Office InfoPath 2007 -ohjelmassa. Aiemmissa InfoPath-versioissa luodut lomakkeet on ehkä päivitettävä Office InfoPath 2007 -muotoon, jotta kaikki ominaisuudet olisivat käytettävissä. Lisätietoja Office InfoPath 2007 -lomakkeiden (ja lomakemallien) päivittämisestä saat napsauttamalla Katso myös -osan linkkiä.

 • Lomakkeesta luotu WWW-sivu on vain luku -muotoinen vastine lomakkeen sisällöstä. Lomakkeesta luotua WWW-sivua voi muokata (lisätietoja jäljempänä kohdassa InfoPath-lomakkeen ja WWW-sivun päivittäminen), mutta tämä WWW-sivu ei kuitenkaan ole sama asia kuin InfoPath Forms Services -ohjelmassa luotu WWW-pohjainen lomake, joka mahdollistaa lomaketietojen lähettämisen WWW-sivun avulla.

 • Lomakkeen täyttämisessä käytettävät ohjausobjektit (esimerkiksi tiedostosijainnin selaamisen tai kalenteri-ikkunan avaamisen mahdollistavat ohjausobjektit) eivät ehkä näy oikein WWW-sivulla. Syynä tähän on se, että näitä ohjausobjekteja käytetään sisällön lähettämiseen Office InfoPath 2007 -ohjelmassa, kun taas muunnettu WWW-sivu on vain lomakkeen vain luku -muotoinen versio. Lisätietoja saat sivuston omistajalta.

 • Dynaaminen sisältö eli lomakkeeseen käytön aikana lisättävä sisältö ei näy muunnetulla WWW-sivulla. Vain staattinen sisältö eli valinnat, jotka on tehty lomakkeen luonnin yhteydessä, sisällytetään. Esimerkiksi jos täytät sisältövalintojesi mukaan laajentuvan tai kutistuvan lomakkeen, kyseisiä tietoja ei näytetä muunnetulla WWW-sivulla.

 • Lomakkeiden muotoilut eivät ehkä säily, kun lomake muunnetaan WWW-sivuksi. Muotoiluja ovat esimerkiksi lomakkeen reunat, fontti ja solujen asettelu. Tämä määräytyy sivuston omistajan valitsemien muuntoasetusten ja käytettävän lomakemallin mukaan. Lisätietoja saat sivuston omistajalta.

  Seuraavista kuvista näet, miltä lomake näyttää ennen muuntamista ja sen jälkeen. Punainen korostusviiva ilmaisee lomakkeen sisällön.

  Office InfoPath 2007 -tilaraporttilomakemalli

  Alkuperäinen lomake Office InfoPath 2007 -ohjelmassa

  WWW-sivuksi muunnettu tilaraporttilomakemalli Office SharePoint Server 2007:ssä

  Muunnettu WWW-sivu selaimessa muuntamisen jälkeen

Sivun alkuun

InfoPath-lomakkeen lataaminen lomakekirjastoon

Office InfoPath 2007 -lomakkeen muuntaminen WWW-sivuksi edellyttää, että lomake sijaitsee ensin lomakekirjastossa (tai tiedostokirjasto) Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa. Voit lisätä lomakkeen lomakekirjastoon selaamalla kirjastoon, johon haluat lisätä lomakkeen, ja valitsemalla sitten valikkoriviltä Lataa. Lisätietoja on artikkelissa Yhden tai usean tiedoston lisääminen kirjaston.

Huomautus: Lomakkeen lataamisen lisäksi sivuston omistajan on ladattava lomakemalli (.xsn-tiedosto) ja määritettävä se lomakkeiden muuntamista varten (lisätietoja on artikkelissa Asiakirjan sivuksi muuntavien muuntimien määrittäminen). Tämä lomakemalli sijaitsee ylätason sivustokirjastossa, ja se eroaa lomakekirjastoon liitetystä lomakemallista ja lomakemallista, jota käytetään lomakkeiden luontiin Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa.

Sivun alkuun

InfoPath-lomakkeen muuntaminen WWW-sivuksi

 1. Avaa lomakekirjasto, joka sisältää WWW-sivuksi muunnettavan Office InfoPath 2007 -lomakkeen.

 2. Osoita muunnettavan lomakkeen tiedostonimeä, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse Muunna asiakirja.

  Office SharePoint Server 2007:n Muunna asiakirja -komento

  Huomautus: Jos tätä vaihtoehtoa ei näy, muunto-ominaisuus ei ehkä ole käytössä, lomakemallia ei ehkä ole määritetty tai lomakkeessa voi olla ongelmia. Ota yhteyttä sivuston omistajaan.

 3. Valitse Web-sivu InfoPath-lomakkeesta.

  Huomautus: Näkyviin voi tulla myös vaihtoehto Web-sivu XML:stä. Tämä vaihtoehto tulee näkyviin, koska Office InfoPath 2007 -lomakkeet on kirjoitettu XML-muodossa. Ellei sivuston omistaja erityisesti kehota, älä käytä tätä vaihtoehtoa Office InfoPath 2007 -lomakkeiden yhteydessä, koska ne edellyttävät erilaisia muuntoasetuksia kuin itsenäiset XML-tiedostot.

  Näyttöön tulee Luo sivu asiakirjasta -sivu. Sivuston asetusten mukaan määräytyy, näkyvätkö kaikki seuraavassa kuvatut asetukset vai niistä vain osa.

  Luo sivu asiakirjasta -sivu Office SharePoint Server 2007:ssä

 4. Valitse Sijainti-osassa Selaa ja valitse sivusto, johon sivu luodaan.

  Valitsemassasi sivustossa on oltava julkaiseminen käytössä. Jos näyttöön tulee sanoma, joka ilmoittaa, että julkaiseminen ei ole käytössä sivustossa, ota yhteyttä sivuston omistajaan.

  Huomautus: Jos näyttöön tulee Sijainti- ja Sivun otsikko ja kuvaus -osien asemesta sivun päivityskomennon sisältävä Aiemmin luotu sivu -osa, lomake on jo muunnettu. Saat lisätietoja aiemmin luotujen WWW-sivujen päivittämisestä jäljempänä tässä artikkelissa olevasta kohdasta InfoPath-lomakkeen ja WWW-sivun päivittäminen. Jos haluat ohittaa aiemmin luodun sivun ja luoda uuden, poista Päivitä aiemmin luotu sivu -valintaruudun valinta ja jatka suorittamalla seuraavat vaiheet.

 5. Kirjoita Sivun otsikko ja kuvaus -osaan luotavan WWW-sivun otsikko, kuvaus URL-osoite.

  URL-osoitteen on oltava yksilöllinen, eikä se saa sisältää erikoismerkkejä (#,%,& jne.). Jos käytät välilyöntejä, ne poistetaan automaattisesti, kun sivu luodaan.

  Huomautus: Otsikko näkyy uuden WWW-sivun yläpuolella, WWW-selaimen otsikkorivillä (HTML-otsikkotunniste) ja kohteen ominaisuuksissa lomakekirjastossa. Kuvaus näkyy vain kohteen ominaisuuksissa lomakekirjastossa. URL-osoite näkyy WWW-selaimen otsikkorivillä (.aspx-tiedostotunnisteen jäljessä).

 6. Käsittely-osassa voit ehkä valita, luodaanko sivu heti vai luodaanko se taustalla. Lisätietoja näistä vaihtoehdoista on artikkelissa.

  Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Aloita käsittely heti valitsemalla Luo tämä sivu nyt. Näyttöön tulee pitkäkestoisten toimintojen sivu, kunnes muuntaminen on valmis. Tämä prosessi kestää yleensä alle minuutin, mutta voi kestää kauemmin muuntojonon pituuden ja määrittämiesi muuntoasetusten mukaan.

  • Aloita muuntoprosessi taustalla valitsemalla Luo tämä sivu puolestani taustalla. Tämän jälkeen näyttöön tulee lomakekirjasto, jossa lomakkeesi sijaitsee.

 7. Jos haluat lähettää luodun sivun muille, valitse Lähetä sähköpostiviesti seuraaville käyttäjille, kun sivu on luotu -valintaruutu ja kirjoita Käyttäjät-ruutuun niiden käyttäjien nimet, joille haluat ilmoittaa.

 8. Muunna lomake valitsemalla Luo.

Luodun WWW-sivun asetukset

Jos valitsit WWW-sivun luomisen heti, näyttöön tulee uusi sivu, kun muuntaminen on valmis. Sivun yläosassa olevalla työkalurivillä on useita vaihtoehtoja, kuten kuvasta näet.

WWW-sivun työkalurivi Office SharePoint Server 2007:ssä

Sen avulla voit tehdä seuraavia toimia:

Sivun alkuun

InfoPath-lomakkeen ja WWW-sivun päivittäminen

Kun muunnat Office InfoPath 2007 -lomakkeen WWW-sivuksi, tulokseksi tulee kaksi tiedostoa Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa: lomake ja WWW-sivu. Kummallakin tiedostolla on oma URL-osoitteensa, versiotietonsa, historiansa, työnkulkunsa ja niin edelleen (edellyttäen, että nämä ominaisuudet on otettu käyttöön kyseisen sisältötyypin tai lomakekirjaston osalta).

Näiden kahden tiedoston välillä säilyy kuitenkin yhteys. Kun muokkaat lomaketta ja tallennat sen lomakekirjastoon, voit sen jälkeen luoda WWW-sivun uudelleen kyseisen lomakkeen perusteella. Tämä löyhä yhteys mahdollistaa sen, että sisältö voidaan luoda Office InfoPath 2007 -ohjelmassa, mutta samalla voidaan tuottaa versio, joka on tarkoitettu WWW-käyttöä varten.

Office SharePoint Server 2007 sisältää useita joustavia ominaisuuksia, joiden avulla lomake, WWW-sivu tai molemmat voidaan päivittää. Näitä ominaisuuksia käsitellään seuraavaksi.

Vain lomakkeen päivittäminen

Lomakkeen voi päivittää kahdella tavalla sen jälkeen, kun se on muunnettu WWW-sivuksi.

Päivitä lomake lomakekirjastosta

 1. Etsi selaamalla lomakekirjasto, joka sisältää lomakkeesi.

 2. Voit kuitata lomakkeen ulos osoittamalla lomakkeen tiedostonimeä, napsauttamalla näkyviin tulevaa nuolta ja valitsemalla sitten Kuittaa ulos. Lomakkeen kuittaaminen ulos ei ole pakollista, mutta tekemällä niin voit tallentaa lomakkeen eri versiot. Lomakkeen ulos kuittaaminen myös estää muita käyttäjiä tekemästä lomakkeeseen muutoksia sillä aikaa, kun käsittelet sitä.

 3. Voit muokata lomaketta osoittamalla lomakkeen tiedostonimeä, napsauttamalla näkyviin tulevaa nuolta ja valitsemalla sitten Muokkaa Microsoft Office InfoPathissa.

 4. Muokkaa tiedostoa, tallenna se ja sulje sitten Office InfoPath 2007. Kun suljet tiedoston, näyttöön tulee kehotus tallentaa se. Jos et halua kuitata tiedostoa sisään heti, voit kuitata sen sisään myöhemmin käyttämällä tiedoston avattavaa valikkoa kirjastossa.

Lomakkeen päivittäminen WWW-sivun työkalurivin avulla

 1. Etsi lomakkeesta luotu WWW-sivu selaamalla. Yleensä WWW-sivu sijaitsee sen sivuston Sivut-kirjastossa, johon loit sivun.

 2. Valitse työkaluriviltä Muokkaa sivua. Sivu avautuu muokattavaksi.

 3. Valitse Sivun sisältö -kentästä Avaa lähdeasiakirja. Näyttöön tulee kehotus vahvistaa uloskuittaus ja se, että haluat muokata lomaketta.

 4. Avaa lomake Office InfoPath 2007 -ohjelmassa valitsemalla OK.

 5. Muokkaa tiedostoa, tallenna se ja sulje sitten Office InfoPath 2007. Kun suljet tiedoston, näyttöön tulee kehotus tallentaa se. Jos et halua kuitata tiedostoa sisään heti, voit kuitata sen sisään myöhemmin käyttämällä tiedoston avattavaa valikkoa kirjastossa.

Vain WWW-sivun päivittäminen

Huomautus: Harkitse tarkkaan, ennen kuin päätät päivittää yksittäisen WWW-sivun, sillä muutokset menetetään, jos sivu päivitetään myöhemmin lomakkeesta uudelleen.

 1. Etsi lomakkeesta luotu WWW-sivu selaamalla. Yleensä WWW-sivu sijaitsee sen sivuston Sivut-kirjastossa, jonka valitsit kohteeksi sivun luomisen yhteydessä.

 2. Valitse työkaluriviltä Muokkaa sivua. Sivu avautuu muokattavaksi.

 3. Valitse Sivun sisältö -kentästä Muokkaa sisältöä.

  HTML-editori avautuu sivun sisällön yläpuolelle. Lisätietoja HTML-editorin käyttämisestä on artikkelissa HTML-editorin käyttäminen.

Lomakkeeseen tehtyjen muutosten päivittäminen WWW-sivulle

Lomakkeeseen tehdyt muutokset voidaan päivittää WWW-sivulle kahdella eri tavalla.

Huomautus: Ennen kuin lomakkeeseen tehdyt muutokset voidaan päivittää WWW-sivulle, WWW-sivu on ensin kuitattava sisään. Tämä vaihe on ehkä suoritettava erikseen.

Lomakkeen muuntaminen uudelleen

 1. Noudata samoja vaiheita kuin muuntaessasi lomakkeen WWW-sivuksi ensimmäistä kertaa. Katso kohta InfoPath-lomakkeen muuntaminen WWW-sivuksi.

 2. Jätä kuitenkin tällä kertaa Luo sivu asiakirjasta -sivun Päivitä aiemmin luotu sivu -valintaruutu valituksi.

 3. Päivitä lomakkeeseen tehdyt muutokset WWW-sivulle valitsemalla Luo.

WWW-sivun päivittäminen WWW-sivun työkalurivin avulla

 1. Etsi lomakkeesta luotu WWW-sivu selaamalla. Yleensä WWW-sivu sijaitsee sen sivuston Sivut-kirjastossa, jonka valitsit kohteeksi sivun luomisen yhteydessä.

 2. Valitse työkaluriviltä Muokkaa sivua. Sivu avautuu muokattavaksi.

 3. Valitse Sivun sisältö -kentästä Päivitä sisältö lähteestä.

 4. Kun näyttöön tulee kehotus vahvistaa, päivitä WWW-sivu valitsemalla OK.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×