InfoPath 2013:n pikanäppäimet

Tämä ohjeaihe kuvaa Microsoft InfoPath 2013:n yleisimpien tehtävien pikanäppäimet. Pikanäppäinten kuvauksissa noudatetaan yhdysvaltalaista näppäimistöasettelua. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, jossa on painettava samanaikaisesti vähintään kahta näppäintä, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, jossa on painettava ensin yhtä ja välittömästi sen jälkeen toista näppäintä, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Sisältö

InfoPath-lomakkeen täyttäminen

Lomakkeiden täyttäminen InfoPathissa

RTF-ohjausobjektissa olevan tekstin muotoileminen

InfoPath-lomakkeen täyttäminen selaimessa

Lomakkeen luominen InfoPath Designerilla

Lomakemallin tekstin muotoileminen

Asettelutaulukoiden käyttäminen

Korjausten tekeminen ja muutosten tallentaminen

Lomakemallien esikatselu

Ohjeet

Valintaikkunoiden käyttäminen

Valintaikkunoiden asetusten käyttäminen ja valinta

Valintaikkunoiden muokkausruutujen käyttäminen

InfoPath-lomakkeen täyttäminen

Sivun alkuun

Lomakkeiden täyttäminen InfoPathissa

Toiminto

Näppäin

Siirtyy sarkainjärjestyksessä seuraavaan ohjausobjektiin.

Sarkain

Siirtyy sarkainjärjestyksessä edelliseen ohjausobjektiin.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy yläpuolella olevaan ohjausobjektiin.

ALT+YLÄNUOLI

Siirtyy alapuolella olevaan ohjausobjektiin.

ALT+ALANUOLI

Päivämäärän valitsin: näyttää kalenterin.

ALANUOLI

Siirtyy seuraavaan kenttään, jossa on virhe.

CTRL+VAIHTO+O

Näyttää nykyistä kenttää koskevat virhetiedot, jos kentässä on virhe.

CTRL+VAIHTO+I

Näyttää pienoisohjelmaa tukevan ohjausobjektin pienoisohjelmavalikon.

ALT+VAIHTO+F10

Toistuva taulukko tai toistuva osa: lisää rivi tai osa ohjausobjektin sisällä.

CTRL+ENTER

Sivun alkuun

RTF-ohjausobjektissa olevan tekstin muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Poistaa kaiken muotoilun.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Lihavoi valitun tekstin tai poistaa lihavoinnin valitusta tekstistä.

CTRL+B

Kursivoi valitun tekstin tai poistaa kursivoinnin valitusta tekstistä.

CTRL+I

Alleviivaa valitun tekstin tai poistaa alleviivauksen valitusta tekstistä.

CTRL+U

Lisää valittuun tekstiin yliviivauksen tai poistaa sen.

ALT+VAIHTO+K

Lisää valittuun tekstiin yläindeksimuotoilun tai poistaa sen.

CTRL+VAIHTO+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Lisää valittuun tekstiin alaindeksimuotoilun tai poistaa sen.

CTRL+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Käyttää Normaali-tyyliä valitussa tekstissä.

CTRL+VAIHTO+N

Käyttää valitun tekstin Otsikko-tyyliä.

ALT+CTRL+1

Käyttää valitun tekstin Otsikko 1 -tyyliä.

ALT+CTRL+2

Käyttää valitun tekstin Otsikko 2 -tyyliä.

ALT+CTRL+3

Käyttää valitun tekstin selitteen tyyliä.

ALT+CTRL+4

Käyttää valitun tekstin sarakeotsikon tyyliä.

ALT+CTRL+5

Käyttää valitun tekstin kuvaustyyliä.

ALT+CTRL+6

Muotoilee valitun kappaleen luettelomerkein varustetuksi luetteloksi tai poistaa muotoilun valitusta kappaleesta.

CTRL+VAIHTO+L

Sisentää kappaleen vasemmalta.

CTRL+M

Poistaa kappaleen sisennyksen vasemmalta.

CTRL+VAIHTO+M

Tasaa valitun kappaleen.

CTRL+J

Tasaa valitun kappaleen oikean reunan.

CTRL+R

Keskittää valitun kappaleen.

CTRL+E

Tasaa valitun kappaleen vasemman reunan.

CTRL+L

Suurentaa valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+PILKKU

Pienentää valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+PISTE

Suurentaa valitun tekstin fonttikokoa yhdellä pisteellä.

CTRL+[

Pienentää valitun tekstin fonttikokoa yhdellä pisteellä.

CTRL+]

Avaa Fontti-tehtäväruudun.

CTRL+VAIHTO+F, CTRL+VAIHTO+P, CTRL+D

Vaihtaa kappaleen tekstin suunnan oikealta vasemmalle -suuntaiseksi.

CTRL+OIKEA VAIHTO

Vaihtaa kappaleen tekstin suunnan vasemmalta oikealle -suuntaiseksi.

CTRL+VASEN VAIHTO

Sivun alkuun

InfoPath-lomakkeen täyttäminen selaimessa

Toiminto

Näppäin

Lisää osan toistuvan osan ohjausobjektiin.

CTRL+ENTER

Poistaa osan toistuvan osan ohjausobjektista.

CTRL+DEL

Lisää rivin toistuvan taulukon ohjausobjektiin.

CTRL+ENTER

Poistaa rivin toistuvan taulukon ohjausobjektista.

CTRL+DEL

Selaa lomakenäkymän kenttiä, joissa on virheitä.

CTRL+VAIHTO+O

Näyttää virheen sisältävän kentän virhetiedot.

CTRL+VAIHTO+I

Siirtää kohdistuksen selaimen valintanauhan välilehtiin.

CTRL+[

Valitsee selaimen valintanauhan välilehden.

ENTER

Siirtää kohdistuksen viimeksi käytettyyn selaimen valintanauhan painikkeeseen.

CTRL+]

Palauttaa kohdistuksen sivulle selaimen valintanauhasta.

ESC

Seuraava RTF-komento (siirtää kohdistuksen RTF-ruudusta RTF-työkaluriville).

CTRL+1

Seuraava RTF-komento (siirtää kohdistuksen RTF-ruudusta RTF-työkaluriville).

CTRL+'

Leikkaa Windowsin leikepöydälle.

CTRL+X

Kopioi Windowsin leikepöydälle.

CTRL+C

Liittää Windowsin leikepöydän sisällön.

CTRL+V

Poistaa muotoilun.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Kumoaa viimeisimmän toiminnon.

CTRL+Z

Tekee viimeisimmän toiminnon uudelleen.

CTRL+Y

Avaa uuden ikkunan taulukon lisäämistä varten.

CTRL+ALT+T

Jakaa solut.

CTRL+ALT+S

Yhdistää solut.

CTRL+ALT+M

Avaa uuden ikkunan hyperlinkin lisäämistä varten.

CTRL+K

Avaa uuden ikkunan kuvan lisäämistä varten.

CTRL+VAIHTO+G

Valitsee fontin.

CTRL+VAIHTO+F

Muuttaa fontin koon.

CTRL+VAIHTO+P

Lihavoi tekstin.

CTRL+B

Kursivoi tekstin.

CTRL+I

Alleviivaa tekstin.

CTRL+U

Tasaa tekstin vasemmalle.

CTRL+L

Tasaa tekstin oikealle.

CTRL+R

Keskittää tekstin.

CTRL+E

Lisää numeroidun luettelon.

CTRL+VAIHTO+E

Lisää luettelomerkkiluettelon.

CTRL+VAIHTO+L

Pienentää sisennystä.

CTRL+VAIHTO+M

Suurentaa sisennystä.

CTRL+M

Vaihtaa tekstin värin.

CTRL+VAIHTO+C

Korostaa tekstin.

CTRL+VAIHTO+W

Vaihtaa tekstin suunnan vasemmalta oikealle -suuntaiseksi.

CTRL+VAIHTO+>

Vaihtaa tekstin suunnan oikealta vasemmalle -suuntaiseksi.

CTRL+VAIHTO+<

Sivun alkuun

Lomakkeen luominen InfoPath Designerilla

Toiminto

Näppäin

Aloittaa uuden lomakemallin suunnittelemisen.

CTRL+VAIHTO+D

Avaa Avaaminen suunnittelutilassa -valintaikkunan.

CTRL+O tai CTRL+F12

Näyttää Suunnittelutehtävät-tehtäväruudun.

ALT+N

Huomautus:  Jos Aloittaminen-valintaikkuna on auki, paina SARKAIN-näppäintä kunnes voit valita Lomakemallin suunnitteleminen. Paina sitten ENTER-näppäintä.

Näyttää nykyisen lomakemallin esikatselun.

CTRL+VAIHTO+B

Etsii sanan tai sanat.

CTRL+F

Korvaa sanan tai sanat.

CTRL+H

Leikkaa valitun tekstin tai kohteen.

CTRL+X

Kopioi valitun tekstin tai kohteen.

CTRL+C

Liittää tekstin tai kohteen.

CTRL+V

Tulostaa nykyisen lomakemallin.

CTRL+P

Näyttää valitun ohjausobjektin ominaisuudet.

ALT+ENTER

Valitsee edellisen ohjausobjektin.

CTRL+< (pienempi kuin -merkki) tai VAIHTO+SARKAIN

Valitsee seuraavan ohjausobjektin.

CTRL+> (suurempi kuin -merkki) tai SARKAIN

Lisää hyperlinkin.

CTRL+K

Valitsee kappaleen alkuun.

CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Valitsee kappaleen loppuun.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI

Valitsee tekstin, grafiikan tai kentän yhden rivin alaspäin tai ylöspäin.

VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI

Lisää rivinvaihdon.

VAIHTO+ENTER

Lisää euromerkin.

CTRL+ALT+E

Sivun alkuun

Lomakemallin tekstin muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Poistaa kaiken muotoilun.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Lihavoi valitun tekstin tai poistaa lihavoinnin valitusta tekstistä.

CTRL+B

Kursivoi valitun tekstin tai poistaa kursivoinnin valitusta tekstistä.

CTRL+I

Alleviivaa valitun tekstin tai poistaa alleviivauksen valitusta tekstistä.

CTRL+U

Lisää valittuun tekstiin yliviivauksen tai poistaa sen.

ALT+VAIHTO+K

Lisää valittuun tekstiin yläindeksimuotoilun tai poistaa sen.

CTRL+VAIHTO+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Lisää valittuun tekstiin alaindeksimuotoilun tai poistaa sen.

CTRL+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Käyttää valitun tekstin Normaali-kuvaustyyliä.

CTRL+VAIHTO+N

Käyttää valitun tekstin Otsikko-tyyliä.

ALT+CTRL+1

Käyttää valitun tekstin Otsikko 1 -tyyliä.

ALT+CTRL+2

Käyttää valitun tekstin Otsikko 2 -tyyliä.

ALT+CTRL+3

Käyttää valitun tekstin selitteen tyyliä.

ALT+CTRL+4

Käyttää valitun tekstin sarakeotsikon tyyliä.

ALT+CTRL+5

Käyttää valitun tekstin kuvaustyyliä.

ALT+CTRL+6

Muotoilee valitun kappaleen luettelomerkein varustetuksi luetteloksi tai poistaa muotoilun valitusta kappaleesta.

CTRL+VAIHTO+L

Sisentää kappaleen vasemmalta.

CTRL+M

Poistaa kappaleen sisennyksen vasemmalta.

CTRL+VAIHTO+M

Tasaa valitun kappaleen molemmat reunat.

CTRL+J

Tasaa valitun kappaleen oikean reunan.

CTRL+R

Keskittää valitun kappaleen.

CTRL+E

Tasaa valitun kappaleen vasemman reunan.

CTRL+L

Suurentaa valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+PILKKU

Pienentää valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+PISTE

Suurentaa valitun tekstin fonttikokoa yhdellä pisteellä.

CTRL+[

Pienentää valitun tekstin fonttikokoa yhdellä pisteellä.

CTRL+]

Avaa Fontti-tehtäväruudun.

CTRL+VAIHTO+F, CTRL+VAIHTO+P, CTRL+D

Vaihtaa kappaleen tekstin suunnan oikealta vasemmalle -suuntaiseksi.

CTRL+OIKEA VAIHTO

Vaihtaa kappaleen tekstin suunnan vasemmalta oikealle -suuntaiseksi.

CTRL+VASEN VAIHTO

Sivun alkuun

Asettelutaulukoiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Muuttaa sarakkeen leveyttä reunasta vasemmalle muuttamatta muiden sarakkeiden leveyttä.

Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja vedä sarakkeen reunaa.

Muuttaa reunan alapuolella tai yläpuolella olevan rivin korkeutta muuttamatta muiden rivien korkeutta.

Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja vedä rivin reunaa.

Huomautus: Minimikoossa olevien rivien kohdalla tämä pikanäppäin muuttaa reunan yläpuolella olevan rivin korkeutta. Rivin minimikorkeus määräytyy useiden eri tekijöiden mukaan, kuten sen mukaan, sisältääkö rivi tekstiä tai ohjausobjekteja.

Muuttaa kaikkien valittujen rivien tai sarakkeiden leveyden tai korkeuden samaksi.

Pidä ALT-näppäintä alhaalla ja vedä rivin tai sarakkeen reunaa.

Siirtyy taulukon seuraavan tai edellisen solun välillä.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

SARKAIN lisää taulukkoon uuden rivin osoittimen ollessa viimeisen rivin viimeisessä solussa.

Valitsee taulukon solun tai peruuttaa sen valinnan.

F2

Sivun alkuun

Korjausten tekeminen ja muutosten tallentaminen

Toiminto

Näppäin

Etsii seuraavan kirjoitus- tai kielioppivirheen.

ALT+F7

Huomautus: Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruudun on oltava valittuna (paina ALT+T ja paina sitten OK).

Tallentaa tai julkaisee käsiteltävänä olevan lomakemallin.

ALT+VAIHTO+F2

Huomautus: Tämä pikanäppäin avaa valintaikkunan, jossa voit valita lomakemallin tallentamisen tai julkaisemisen. Jos et halua tuoda tätä valintaikkunaa näyttöön jatkossa, saat Tallenna nimellä -valintaikkunan näyttöön painamalla näppäinyhdistelmää ALT+VAIHTO+F2.

Kumoaa edellisen toiminnon.

CTRL+Z

Tekee edellisen toiminnon uudelleen.

CTRL+Y

Tallentaa nykyisen lomakemallin.

CTRL+S

Avaa nykyisen lomakemallin Tallenna nimellä -valintaikkunan.

VAIHTO+F12 tai ALT+VAIHTO+F2

Sivun alkuun

Lomakemallien esikatselu

Toiminto

Näppäin

Tuo Esikatselu-valintaikkunan näyttöön.

ALT+F, V

Siirtyy seuraavalle sivulle.

ALT+OIKEA NUOLI

Siirtyy edelliselle sivulle.

ALT+VASEN NUOLI

Lähentää lomakemallin näkymää.

ALT+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Loitontaa lomakemallin näkymää niin, että lomakemalli näkyy pienempänä ja näkyvissä on enemmän sisältöä.

ALT+YHDYSMERKKI

Sivun alkuun

Ohjeet

Ohjeikkunan kautta voit käyttää koko Microsoft Officen ohjeen sisältöä. Ohjeikkuna sisältää ohjeiden aiheet ja muun ohjesisällön.

Toiminto

Näppäin

Avaa ohjeikkunan.

F1

Huomautus: Jos nykyinen ohjeaihe ei ole aktiivisessa ikkunassa, paina F6 ja paina sitten CTRL+P.

Sulkee ohjeikkunan.

ALT+F4

Siirtyy ohjeikkunan ja aktiivisen ohjelman välillä.

ALT+SARKAIN

Valitsee seuraavan kohteen.

SARKAIN

Valitsee edellisen kohteen.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun kohteen oletustoiminnon.

ENTER

Valitsee Selaa [ohjelman nimi] ohjetta -osassa seuraavan tai edellisen kohteen.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Laajentaa tai kutistaa Selaa [ohjelman nimi] ohjetta -osassa valitun kohteen.

ENTER

Valitsee seuraavan piilotekstin tai hyperlinkin, kuten ohjeaiheen alussa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen.

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotekstin tai hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen, piilotekstin tai hyperlinkin toiminnon.

ENTER

Siirtyy edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike).

ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN

Siirtyy seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vierittää näyttöä jonkin verran ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

YLÄNUOLI, ALANUOLI

Vierittää näyttöä ylös- tai alaspäin sivu kerrallaan ohjeaiheen näkymässä.

PAGE UP, PAGE DOWN

Näyttää ohjeikkunan komentovalikon. Edellyttää, että ohjeikkuna on aktiivisena (paina F1).

VAIHTO+F10

Pysäyttää edellisen toiminnon (Pysäytä-painike).

ESC

Päivittää ikkunan (Päivitä-painike).

F5

Tulostaa valitun ohjeaiheen.

CTRL+P

Muuttaa yhteystilaa.

F6, ALANUOLI

Siirtyy ohjeikkunan alueesta toiseen. Esimerkiksi työkalupalkin, hakuruudun ja ohjeyhteyksien tilan välillä.

F6

Valitsee sisällysluettelon puunäkymässä seuraavan tai edellisen kohteen.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Laajentaa tai kutistaa sisällysluettelon puunäkymässä valitun kohteen.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Valitsee seuraavan hyperlinkin tai ohjeen yläreunassa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -komennon.

SARKAIN

Valitsee edellisen hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun hyperlinkin, Näytä kaikki -linkin tai Piilota kaikki -linkin toiminnon.

ENTER

Tulostaa valitun ohjeaiheen.

CTRL+P

Sivun alkuun

Valintaikkunoiden käyttäminen

Valintaikkunoiden asetusten käyttäminen ja valinta

Toiminto

Näppäin

Avaa Avaaminen suunnittelutilassa -valintaikkunan.

CTRL+O tai CTRL+F12

Siirtyy avoimesta valintaikkunasta takaisin lomakemalliin, jos valintaikkuna tukee tätä näppäinyhdistelmää.

ALT+F6

Siirtyy seuraavaan vaihtoehtoon.

SARKAIN

Siirtyy edelliseen vaihtoehtoon.

VAIHTO+SARKAIN

Vaihtaa seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Vaihtaa edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Vaihtaa seuraavaan luokkaan.

SARKAIN

Huomautus: Siirry luokan valitsemisen jälkeen haluamaasi luokan nimeen nuolinäppäimillä.

Vaihtaa edelliseen luokkaan.

VAIHTO+SARKAIN

Huomautus: Siirry luokan valitsemisen jälkeen haluamaasi luokkaan nuolinäppäimillä.

Siirtyy vaihtoehtojen luettelon tai ryhmän vaihtoehtojen välillä.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitulle painikkeelle määritetyn toiminnon tai valitsee valitun valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLILYÖNTI

Avaa luettelon, jos se on suljettuna, ja siirtyy tiettyyn luettelon vaihtoehtoon.

Avattavassa luettelossa olevan vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Valitsee vaihtoehdon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

ALT+vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALANUOLI

Sulkee valittuna olevan avattavan luettelon tai peruuttaa komennon ja sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorittaa valitun komennon.

ENTER

Siirtyy edelliseen kansioon.

ALT+1

Avaa valittua kansiota yhtä tasoa ylempänä olevan kansion.

ALT+2

Poistaa valitun kansion tai tiedoston.

ALT+3

Luo alikansion avoinna olevalle kansiolle.

ALT+4

Siirtyy Pikkukuvat-, Ruudut-, Kuvakkeet-, Luettelo-, Tiedot-, Ominaisuudet- ja Esikatselu-näkymien välillä.

ALT+5

Tuo näyttöön valitun kansion tai tiedoston pikavalikon.

VAIHTO+F10

Avaa Kohde- tai Tallennussijainti-luettelon (tunnetaan nimeltään Osoiterivi Windows Vistassa).

F4

Päivittää kansio- ja tiedostoluettelon Avaa-, Avaa suunnittelutilassa- tai Tallenna nimellä -valintaikkunassa.

F5

Sivun alkuun

Muokkausruutujen käyttäminen valintaikkunoissa

Muokkausruutu on kenttä, johon voit kirjoittaa tai liittää tietoja, kuten käyttäjänimen tai kansion polun.

Toiminto

Näppäin

Siirtyy merkinnän alkuun.

HOME

Siirtyy merkinnän loppuun.

END

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtyy sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmanpuoleisen merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikeanpuoleisen merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmanpuoleisen sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikeanpuoleisen sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee kohdistimesta merkinnän alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee kohdistimesta merkinnän loppuun.

VAIHTO+END

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×