Indeksit/Avaimet-ominaisuussivu

Tämä ominaisuusikkuna sisältää niiden indeksien, perusavainten ja UNIQUE-rajoitteiden ominaisuudet, jotka on liitetty tietokantakaavion tai taulukon suunnittelun taulukoihin. Indeksejä ja rajoitteita ei esitetä graafisesti tietokantakaavioissa.

Taulukon nimi

Näyttää taulukon nimen taulukon suunnittelussa tai tietokantakaavion valitussa taulukossa. Jos tietokantakaaviossa on valittuna useita taulukoita, vain ensimmäisen taulukon nimi on näkyvissä.

Valittu indeksi

Näyttää ensimmäisen indeksin nimen taulukon suunnittelussa tai tietokantakaavion valitussa taulukossa. Jos tietokantakaaviossa on valittuna useita taulukoita, vain ensimmäisen taulukon ensimmäisen indeksin nimi on näkyvissä. Voit tuoda jonkin muun indeksin ominaisuudet näyttöön laajentamalla avattavaa luetteloa.

Laji

Näyttää valitun taulukon indeksin tai avainobjektin lajin: indeksi, perusavain tai UNIQUE-rajoite.

Uusi

Jos haluat luoda uuden indeksin, avaimen tai UNIQUE-rajoitteen valitulle tietokantataulukolle, valitse tämä painike. Katso lisätietoja indeksin luomista käsittelevästä ohjeaiheesta.

Poista

Jos haluat poistaa valitun indeksin, avaimen tai rajoitteen taulukosta, valitse tämä painike. Katso lisätietoja indeksin poistamista käsittelevästä ohjeaiheesta.

Huomautus:  Jos yrität poistaa yhteyksissä käytettävän perusavaimen, näyttöön tulee sanoma, joka kysyy, haluatko poistaa myös kaikki yhteydet. Et voi poistaa perusavainta poistamatta ensin yhteyksiä, joissa sitä käytetään.

Indeksin nimi

Näyttää valitun indeksin nimen. Voit nimetä indeksin uudelleen kirjoittamalla haluamasi nimen tähän ruutuun. Katso lisätietoja indeksin uudelleen nimeämistä käsittelevästä ohjeaiheesta.

Sarakkeen nimi ja Järjestys

(Vain Microsoft SQL Server 2000:ssa.) Näyttää indeksissä käytettävät sarakkeet, perusavaimen tai UNIQUE-rajoitteen sekä sen, onko osan kunkin sarakkeen arvot järjestetty nousevaan vai laskevaan järjestykseen. Voit lisätä tähän luetteloon sarakkeiden nimiä tai muuttaa tai poistaa niitä. Voit myös muuttaa kunkin sarakkeen lajittelujärjestystä.

Tiedostoryhmä

Valitse tiedostoryhmä, johon haluat tallentaa valitun indeksin. Jotta tämä asetus voitaisiin ottaa käyttöön, tarvitaan vähintään yksi käyttäjän määrittämä tiedostoryhmä. Tämä asetus on käytettävissä vain SQL Server 7.0:ssa tai tätä uudemmissa tietokannoissa. Jos luot tietokantaobjektin mutta et määritä sille tiedostoryhmää, SQL Server määrittää sen oletustiedostoryhmään. Oletustiedostoryhmä on perusavaintiedostoryhmä.

Katso lisätietoja tiedostoryhmien luomisesta ja käyttämisestä SQL Serverin ohjeista.

Luo UNIQUE

Valitse tämä asetus, jos haluat luoda valitun tietokantataulukon UNIQUE-rajoitteen tai indeksin. Määritä, luotko rajoitteen vai indeksin, valitsemalla Rajoite- tai Indeksi-painike.

  • Ohita avaimen kopio       Jos luot yksilöllisen indeksin, tämän asetuksen avulla voit ohjata SQL Serverin toimintoja silloin, kun rivi, jonka avainarvo on sama kuin aiemmin luotu avainarvo, lisätään joukkolisäyksen yhteydessä. Jos valitset Ohita avaimen kopio -asetuksen, SQL Server tuo näyttöön varoitussanoman, ohittaa ristiriitaisen rivin ja yrittää lisätä joukkolisäyksen jäljellä olevat rivit. Jos et valitse tätä asetusta, SQL Server tuo näyttöön virhesanoman ja peruuttaa koko joukkolisäyksen.

Täyttökerroin

Näyttää täyttökertoimen, joka määrittää sen, miten paljon tietoja indeksin kullekin sivulle mahtuu. Jos et määritä täyttökerrointa, tietokannan oletustäyttökerroin otetaan käyttöön. Katso lisätietoja indeksin täyttökertoimen määrittämistä käsittelevästä ohjeaiheesta.

Täyttöindeksi

Jos määritit täyttökertoimeksi yli nolla prosenttia ja valitsit yksilöllisen indeksin luomisen asetuksen, voit määrittää SQL Serverin käyttämään määrittämääsi täyttökertoimen prosenttia tilana, joka jätetään avoimeksi kussakin sisäsolmussa. SQL Server määrittää oletusarvon mukaan indeksin kooksi kaksi riviä.

Luo nimellä CLUSTERED

Valitse tämä asetus, jos haluta luoda ryhmitellyn indeksin valittuun tietokantataulukkoon. Katso lisätietoja ryhmitellyn indeksin luomista käsittelevästä ohjeaiheesta.

Älä muodosta tilastoja uudelleen automaattisesti

Valitse tämä asetus, jos haluat määrittää SQL Serverin käyttämään aiemmin luotuja tilastoja. Tämä vain SQL Server 7.0:ssa ja tätä uudemmissa tietokannoissa käytettävissä oleva asetus saattaa heikentää kyselyn suorituskykyä, mutta nopeuttaa indeksin luomista.

Katso lisätietoja tästä asetuksesta SQL Serverin ohjeista.

Kelpoisuusteksti

(Vain SQL Server 2000:ssa.) Näyttää tekstin, joka näkyy käyttäjille silloin, kun indeksiä, avainta tai rajoitetta vahingoittava rivi lisätään tietokantaan.

SQL Server 6.5:ssä on valittavissa seuraavat asetukset:

Tietojen lajitteluasetukset

Voit määrittää indeksin tietojen järjestyksen silloin, kun tietueita lisätään indeksiin.

  • Lajittele tiedot       Oletusasetus. Järjestää tiedot nousevaan järjestykseen.

  • Tiedot on jo lajiteltu       Hyväksyy olemassa olevien tietojen järjestyksen.

  • Järjestä tiedot uudelleen       Järjestää tiedot uudelleen nousevaan järjestykseen. Valitse tämä asetus esimerkiksi silloin, kun taulukko pirstoutuu tai kun haluat luoda ryhmittelemättömät indeksit uudelleen.

Rivien kopioasetukset

Voit määrittää indeksin tavan käsitellä rivien kopioita.

  • Ei rivien kopioita       Oletusasetus. Estää indeksin tallentamisen, jos taulukossa on rivien kopioita. Jos rivien kopioita esiintyy, näyttöön tulee virhesanoma.

  • Ohita rivien kopiot       Poistaa rivien kopiot indeksistä sen luomisvaiheessa.

  • Salli rivien kopiot       Luo indeksin, vaikka taulukossa on rivien kopioita.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×