Hyperlinkkien käyttäminen Excelissä

Jos haluat nopeasti käyttää aiheeseen liittyviä tietoja toisessa tiedostossa tai verkko sivulla, voit lisätä hyperlinkki laskenta taulukon soluun. Voit lisätä hyperlinkkejä myös tiettyihin kaavion elementteihin.

Huomautus: Useimmat tämän artikkelin näyttö kuvat on otettu Excel 2016. Jos sinulla on jokin muu versio, näkymä voi olla hieman erilainen, mutta toiminto on sama, ellei toisin mainita.

 1. Napsauta laskentataulukossa solua, johon haluat luoda hyperlinkin.

  Voit myös valita objektin, kuten kuvan tai kaavion osan, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä.

  • Valitse Lisää -väli lehden Linkit -ryhmästä hyperlinkki Hyperlinkki-painike .

  Voit myös napsauttaa solua tai kuvaa hiiren kakkos painikkeella ja valita pikavalikosta hyperlinkki , tai voit painaa näppäin yhdistelmää CTRL + K.

 2. Valitse Linkki-ryhmästä Luo uusi tiedosto.

 3. Kirjoita uuden tiedoston nimi Uuden tiedoston nimi -ruutuun.

  Vihje: Jos haluat määrittää muun kuin koko polku-kohdassa näkyvän sijainnin, kirjoita uuden tiedoston nimi-ruutuun uuden sijainnin nimi, tai valitse haluamasi sijainti valitsemalla Muuta ja valitse sitten OK.

 4. Määritä, milloin haluat avata uuden tiedoston muokattavaksi, valitsemalla Muokataan-kohdassa Muokkaa uutta tiedostoa myöhemmin tai Muokkaa uutta tiedostoa nyt.

 5. Kirjoita hyperlinkkiä edustava teksti Näytettävä teksti -ruutuun.

 6. Voit liittää hyperlinkkiin ohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitin siirretään hyperlinkin kohdalle. Valitse Kohdeohje, kirjoita haluamasi teksti Kohdeohjeen teksti -ruutuun ja valitse sitten OK.

 1. Napsauta laskentataulukossa solua, johon haluat luoda hyperlinkin.

  Voit myös valita objektin, kuten kuvan tai kaavion osan, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä.

  • Valitse Lisää -väli lehden Linkit -ryhmästä hyperlinkki Hyperlinkki-painike .

  Voit myös napsauttaa solua tai objektia hiiren kakkos painikkeella ja valita pikavalikosta hyperlinkki , tai voit painaa näppäin yhdistelmää CTRL + K.

 2. Valitse Linkitä kohteeseen ‑ryhmästä Aiemmin luotu tiedosto tai verkkosivu.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat valita tiedoston, valitse Nykyinen kansio ja napsauta sitten tiedostoa, johon haluat linkin.

   Voit vaihtaa nykyisen kansion valitsemalla Kohde-luettelosta eri kansion.

  • Jos haluat valita verkko sivun, valitse selatut sivut ja napsauta sitten verkko sivua, johon haluat linkittää.

  • Jos haluat valita hiljattain käytetyn tiedoston, valitse viimeksi käytetyt tiedostotja valitse sitten tiedosto, johon haluat linkittää.

  • Jos tiedät linkitettävän tiedoston tai sivun nimen ja sijainnin, voit kirjoittaa tiedot Osoite-ruutuun.

  • Voit etsiä verkko sivun valitsemalla Selaa verkko Selaa verkkosivustoja -painike , avaamalla verkko sivun, johon haluat linkittää, ja siirtymällä sitten takaisin Exceliin sulkematta selainta.

 4. Jos haluat luoda hyperlinkin tiettyyn sijaintiin tiedostossa tai verkko sivulla, valitse kirjan merkkija kaksoisnapsauta sitten haluamaasi kirjanmerkki.

  Huomautus: Tiedostolla tai verkkosivulla, johon linkität, on oltava kirjanmerkki.

 5. Kirjoita hyperlinkkiä edustava teksti Näytettävä teksti -ruutuun.

 6. Voit liittää hyperlinkkiin ohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitin siirretään hyperlinkin kohdalle. Valitse Kohdeohje, kirjoita haluamasi teksti Kohdeohjeen teksti -ruutuun ja valitse sitten OK.

Jos haluat linkin tiettyyn kohtaan nykyisessä työkirjassa tai jossakin toisessa työkirjassa, voit joko määrittää kohdesoluille nimi tai käyttää soluviittausta.

 1. Jos käytät nimeä, nimeä kohdetyökirjan kohdesolut.

  Solun tai solualueen nimeäminen

  1. Valitse nimettävä solu, solualue tai epäyhtenäinen alue.

  2. Napsauta kaavarivi- Painikkeen kuva vasemmassa reunassa olevaa nimi -ruutua.

   Nimiruutu

   Painikkeen kuva nimi-ruutu

  3. Kirjoita nimi -ruutuun solujen nimi ja paina sitten ENTER-näppäintä.

   Huomautus: Nimet eivät saa sisältää välilyöntejä ja niiden on alettava kirjaimella.

 2. Napsauta lähdetyö kirjan laskenta taulukossa solua, johon haluat luoda hyperlinkin.

  Voit myös valita objektin, kuten kuvan tai kaavion osan, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä.

  • Valitse Lisää -väli lehden Linkit -ryhmästä hyperlinkki Hyperlinkki-painike .

  Voit myös napsauttaa solua tai objektia hiiren kakkos painikkeella ja valita pikavalikosta hyperlinkki , tai voit painaa näppäin yhdistelmää CTRL + K.

 3. Tee Linkki-kohdassa jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos haluat linkin nykyisen työkirjan tiettyyn kohtaan, valitse Kohta tässä tiedostossa.

  • Jos haluat linkin toisen työkirjan tiettyyn kohtaan, valitse Aiemmin luotu tiedosto tai verkkosivu, etsi työkirja, johon haluat luoda linkin ja valitse sitten Kirjanmerkki.

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Napsauta Soluviittaus-kohdan Valitse kohta tässä tiedostossa -ruudussa laskentataulukkoa, johon haluat linkittää, kirjoita soluviittaus Anna soluviittaus -ruutuun ja valitse sitten OK.

  • Valitse Määritetyt nimet -kohdan luettelosta nimi, joka edustaa soluja, joihin haluat linkin, ja valitse sitten OK.

 5. Kirjoita hyperlinkkiä edustava teksti Näytettävä teksti -ruutuun.

 6. Voit liittää hyperlinkkiin ohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitin siirretään hyperlinkin kohdalle. Valitse Kohdeohje, kirjoita haluamasi teksti Kohdeohjeen teksti -ruutuun ja valitse sitten OK.

HYPERLINKKI-funktion avulla voit luoda hyperlinkin, joka avaa verkko palvelimeen, intranet tai Internetiin tallennetun tiedoston. Kun napsautat HYPERLINKKI-funktion sisältävää solua, Excel avaa tiedoston, joka on tallennettu linkin kohteeseen.

Syntaksi

HYPERLINKKI(linkin_kuvaus;linkin_tiedot)

Linkin_kuvaus     on tiedoston polku ja tiedosto nimi, jonka haluat avata tekstinä. Linkin_sijainti voi viitata johonkin asiakirjan kohtaan, kuten tiettyyn Excel-laskentataulukon tai -työkirjan soluun tai nimettyyn alueeseen tai Microsoft Word -asiakirjan kirjanmerkkiin. Polku voi olla kiinto levylle tallennettu tiedosto tai polku voi olla UNC (Universal nimeämis Convention)-polku palvelimessa (Microsoft Excel for Windowsissa) tai URL-osoite Inter netissä tai intranetissä.

 • Linkin_kuvaus voi olla tekstijakso lainausmerkeissä tai solu, joka sisältää merkkijonomuotoisen linkin.

 • Jos link_location-sovelluksessa määritettyä hyppyä ei ole olemassa tai sitä ei voi siirtyä, näyttöön tulee virhe sanoma, kun napsautat solua.

Linkin_tiedot     on solussa näkyvä hyppy teksti tai numeerinen arvo. Linkin_tiedot on sininen ja alleviivattu. Jos linkin_tiedot jätetään pois, linkin_kuvaus näkyy solussa tekstinä.

 • Linkin_tiedot voi olla arvo, teksti, nimi tai solu, joka sisältää tekstin tai arvon.

 • Jos linkin_tiedot palauttaa virhearvon, esimerkiksi #ARVO!, solu näyttää virheen tekstin asemesta.

Esimerkkejä

Seuraava esimerkki avaa laskenta taulukon nimeltä budjetti raportti. xls, joka on tallennettu Internetiin sijaintiin nimeltä example.microsoft.com/report ja näyttää tekstin "Klikkaa raporttia varten":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Seuraava esimerkki luo hyperlinkin soluun F10 laskenta taulukossa, jonka nimi on "vuosi"-niminen työkirja, joka on tallennettu Internetiin paikassa nimeltä example.microsoft.com/report. Hyperlinkin sisältävä taulukon solu näyttää solun D1 sisällön tekstinä.

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Seuraava esimerkki luo hyperlinkin, joka on tallennettu Internet-sijaintiin nimeltä example.microsoft.com/report-nimisen laskenta taulukon ensimmäinen vuosi neljännes-nimisen työkirjan Osastosumma-kohtaan. Hyperlinkin sisältävä taulukon solu näyttää tekstin "Voit tarkastella osaston vuosineljänneksen tulosta napsauttamalla tätä":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Jos haluat luoda hyperlinkin tiettyyn sijaintiin Microsoft Word-asia kirjassa, sinun on käytettävä kirjan merkkiä määrittämään sijainti, johon haluat siirtyä asia kirjassa. Seuraavassa esimerkissä luodaan hyperlinkki kirjan merkkiin, jonka nimi on Qrtlyvoittoja asia kirjassa vuosi raportti. doc, joka sijaitsee osoitteessa example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Excel for Windowsissa Seuraava esimerkki näyttää solun D5 sisällön solun pikatekstinä ja avaa 1nelp. xls-nimisen tiedoston, joka tallennetaan Statements Share-nimiseen palvelimeen. Tässä esimerkissä käytetään UNC-polkua.

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Seuraava esimerkki avaa Excel for Windows-ohjelmassa 1:1:-TR. xls tiedoston, joka on tallennettu kansioon D-nimiseen hakemistoon, ja näyttää soluun H10 tallennetun numero arvon:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

Excel for Windowsissa Seuraava esimerkki luo hyperlinkin alueelle, joka on nimetty toiseen (ulkoiseen) työkirjaan, MyBook. xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

Macintosh-tieto koneen Microsoft Excel-sovelluksessa Seuraava esimerkki tuo näkyviin "Napsauta tätä" solussa ja avaa tiedoston, jonka nimi on tallennettu kansioon, jonka nimi on nimeltään Macintosh HD-nimisen kovalevyn budjetti raportit:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Voit luoda laskenta taulukkoon hyperlinkkejä, joilla voit siirtyä solusta toiseen soluun. Jos esimerkiksi Budjetti-työkirjan Kesäkuu-niminen taulukko on aktiivinen taulukko, seuraava kaava luo hyperlinkin soluun E56. Linkin teksti on solun E56 arvo.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Jos haluat siirtyä saman työkirjan eri taulukkoon, muuta linkin taulukon nimeä. Jos haluat luoda linkin Syyskuu-taulukon soluun E56, muuta sana "Kesäkuu" sanaksi "Syyskuu".

Kun napsautat Sähkö posti osoitteen hyperlinkkiä, sähkö posti ohjelma käynnistyy automaattisesti ja luo Sähkö posti viestin, jossa on oikea osoite-kenttään, kunhan Sähkö posti ohjelma on asennettuna.

 1. Napsauta laskentataulukossa solua, johon haluat luoda hyperlinkin.

  Voit myös valita objektin, kuten kuvan tai kaavion osan, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä.

  • Valitse Lisää -väli lehden Linkit -ryhmästä hyperlinkki Hyperlinkki-painike .

  Voit myös napsauttaa solua tai objektia hiiren kakkos painikkeella ja valita pikavalikosta hyperlinkki , tai voit painaa näppäin yhdistelmää CTRL + K.

 2. Valitse Linkki-ryhmästä Sähköpostiosoite.

 3. Kirjoita sähkö posti osoite-ruutuun haluamasi Sähkö posti osoite.

 4. Kirjoita Aihe-ruutuun sähköpostiviestin aihe.

  Huomautus: Kaikki selaimet ja sähköpostiohjelmat eivät välttämättä huomioi aiherivin sisältöä.

 5. Kirjoita hyperlinkkiä edustava teksti Näytettävä teksti -ruutuun.

 6. Voit liittää hyperlinkkiin ohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitin siirretään hyperlinkin kohdalle. Valitse Kohdeohje, kirjoita haluamasi teksti Kohdeohjeen teksti -ruutuun ja valitse sitten OK.

  Voit luoda sähköpostiosoitteen hyperlinkin soluun myös kirjoittamalla osoitteen suoraan soluun. Ohjelma luo hyperlinkin automaattisesti, kun kirjoitat sähköpostiosoitteeksi esimerkiksi joku@example.com.

Voit lisätä työkirjasta yhden tai useamman ulkoisessa viitta uksen (eli linkkejä) toiseen työkirjaan, joka sijaitsee intranet tai Inter netissä. Työkirjaa ei saa tallentaa HTML-tiedostona.

 1. Avaa lähdetyökirja ja valitse solu tai solualue, jonka haluat kopioida.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Kopioi.

  Aloitus-välilehden Kopioi- ja Liitä-painikkeet
 3. Siirry laskenta taulukkoon, johon haluat sijoittaa tiedot, ja napsauta sitten solua, jossa haluat tietojen näkyvän.

 4. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Liitä määräten.

 5. Valitse Liitä linkki.

  Excel luo ulkoisen viittauslinkin solulle tai solualueen jokaiselle solulle.

Huomautus: Voit luoda ulkoisen linkin myös avaamatta Internetissä olevaa työkirjaa. Napsauta solua sen kohdetyö kirja-kohdan kunkin solun kohdalla, johon haluat lisätä ulkoisen viitta uksen linkin, ja kirjoita sitten yhtäläisyys merkki (=), URL-osoite ja työkirjan sijainti. Esimerkki:

= ' http://www.someones.Homepage/[File. xls] Taul1 '! A1

= "FTP. Server. Somewhere/File. xls"! MyNamedCell

Jos haluat valita hyperlinkki Akti voimatta linkkiä sen kohde, tee jompikumpi seuraavista:

 • Napsauta hyperlinkin sisältävää solua ja pidä hiiren painiketta alhaalla, kunnes osoitin muuttuu ristiksi Excelin valintakohdistin , ja vapauta sitten hiiren painike.

 • Valitse hyperlinkin sisältävä solu nuolinäppäimillä.

 • Jos hyperlinkkiä edustaa kuva, pidä CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauta kuvaa.

Voit muuttaa työkirjassa olevaa hyperlinkkiä muuttamalla sen kohde, ulkoasua tai sitä edustavaa tekstiä tai kuvaa.

Hyperlinkin kohteen muuttaminen

 1. Valitse muutettavan hyperlinkin sisältävä solu tai kuva.

  Vihje: Jos haluat valita hyperlinkin sisältävän solun siirtymättä hyperlinkin kohteeseen, napsauta solua ja pidä hiiren painiketta alhaalla, kunnes osoitin muuttuu ristiksi Excelin valintakohdistin , ja vapauta sitten hiiren painike. Voit valita solun myös käyttämällä nuolinäppäimiä. Jos haluat valita kuvan, pidä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauta kuvaa.

  • Valitse Lisää-välilehden Linkit-ryhmässä Hyperlinkki. Hyperlinkki-painike

  Voit myös napsauttaa solua tai kuvaa hiiren kakkos painikkeella ja valita sitten pikavalikosta Muokkaa hyperlinkkiä tai voit painaa näppäin yhdistelmää CTRL + K.

 2. Tee haluamasi muutokset Muokkaa hyperlinkkiä -valinta ikkunassa.

  Huomautus: Jos hyperlinkki on luotu HYPERLINKKI-funktiolla, kohde on muutettava muokkaamalla kaavaa. Valitse hyperlinkin sisältävä solu, napsauta kohtaa kaavarivi ja muokkaa kaavaa.

Voit muuttaa kaikkien nykyisessä työkirjassa olevien hyperlinkkien tekstien ulkoasua muuttamalla hyperlinkkien solutyyliä.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmästä Solutyylit.

 2. Tee Tiedot ja malli -kohdassa seuraavat toimet:

  • Jos haluat muuttaa niiden hyperlinkkien ulkoasua, joita ei ole napsautettu, Siirry kohteeseen, napsauta hyperlinkkiähiiren kakkos painikkeella ja valitse sitten Muokkaa.

  • Jos haluat muuttaa niiden hyperlinkkien ulkoasua, joita on napsautettu, Siirry kohteeseen, napsauta hiiren kakkos painikkeella seurattu hyperlinkki-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.

   Huomautus: Hyperlinkin solu tyylit ovat käytettävissä vain, kun työkirja sisältää hyperlinkin. Seuratut hyperlinkki -solu tyylit ovat käytettävissä vain, kun työkirja sisältää hyperlinkin, jota on napsautettu.

 3. Valitse Tyyli-valintaikkunassa Muotoile.

 4. Valitse Fontti- ja Täyttö-välilehdissä haluamasi muotoiluasetukset ja valitse sitten OK.

  Huomautukset: 

  • Muotoile solut -valintaikkunassa valitsemasi asetukset näkyvät valittuina Tyyli-valintaikkunan Tyyli sisältää -kohdassa. Voit poistaa niiden valintaruutujen valinnat, joita et halua käyttää.

  • Hyperlinkki- ja Avattu hyperlinkki -solutyyleihin tekemäsi muutokset vaikuttavat nykyisen työkirjan kaikkiin hyperlinkkeihin. Yksittäisten hyperlinkkien ulkoasua ei voi muuttaa.

 1. Valitse muutettavan hyperlinkin sisältävä solu tai kuva.

  Vihje: Jos haluat valita hyperlinkin sisältävän solun siirtymättä hyperlinkin kohteeseen, napsauta solua ja pidä hiiren painiketta alhaalla, kunnes osoitin muuttuu ristiksi Excelin valintakohdistin , ja vapauta sitten hiiren painike. Voit valita solun myös käyttämällä nuolinäppäimiä. Jos haluat valita kuvan, pidä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauta kuvaa.

 2. Voit käyttää seuraavia toimintoja:

  • Jos haluat muuttaa hyperlinkin tekstiä, napsauta kaavarivi ja muokkaa sitten tekstiä.

  • Jos haluat muuttaa grafiikan muotoilua, napsauta sitä hiiren kakkos painikkeella ja valitse sitten vaihto ehto, jonka muodon haluat muuttaa.

  • Jos haluat muuttaa kuvassa olevaa tekstiä, kaksoisnapsauta valitsemaasi kuvaa ja tee sitten haluamasi muutokset.

  • Jos haluat vaihtaa hyperlinkkiä edustavan kuvan, lisää uusi kuva, tee siitä hyperlinkki samaan kohteeseen ja poista sen jälkeen vanha kuva ja hyperlinkki.

 1. Napsauta hiiren kakkos painikkeella hyperlinkki, jonka haluat kopioida tai siirtää, ja valitse sitten pikavalikosta Kopioi tai Leikkaa .

 2. Napsauta hiiren kakkos painikkeella solua, johon haluat kopioida tai siirtää hyperlinkin, ja valitse sitten pikavalikosta Liitä .

Oletusarvoisesti määrittämättömät polut kohde tiedostojen hyperlinkki ovat suhteessa aktiivisen työkirjan sijaintiin. Käytä tätä toimintoa, kun haluat määrittää eri oletus polun. Joka kerta, kun luot hyperlinkin kyseisessä sijainnissa olevaan tiedostoon, sinun on määritettävä Lisää hyperlinkki -valinta ikkunassa vain tiedosto nimi, ei polku.

Noudata jotakin seuraavista vaiheista sen mukaan, mitä Excel-versiota käytät:

 • Excel 2016, Excel 2013 ja Excel 2010:

  1. Valitse Tiedosto-välilehti.

  2. Napsauta Tiedot.

  3. Napsauta Ominaisuudet ja valitse sitten Lisäominaisuudet.

   Lisä ominaisuudet
  4. Kirjoita haluamasi polku Yhteenveto -väli lehden hyperlinkin perusteksti -ruutuun.

   Huomautus: Voit ohittaa hyperlinkkien pääkansion polun määrittämällä hyperlinkin absoluuttisen eli koko osoitteen Lisää hyperlinkki -valintaikkunaan.

 • Excel 2007:

  1. Napsauta Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva , valitse Valmisteleja valitse sitten Ominaisuudet.

  2. Valitse asia kirjan tieto ruudussa Ominaisuudetja valitse sitten lisä ominaisuudet.

   Lisä ominaisuudet
  3. Valitse Yhteenveto-välilehti.

  4. Kirjoita Hyperlinkkien pääkansio -ruutuun polku, jota haluat käyttää.

  Huomautus: Voit ohittaa hyperlinkkien pääkansion polun määrittämällä hyperlinkin absoluuttisen eli koko osoitteen Lisää hyperlinkki -valintaikkunaan.

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Voit poistaa hyperlinkin ja sitä edustavan tekstin napsauttamalla hyperlinkin sisältävää solua hiiren kakkos painikkeella ja valitsemalla sitten pikavalikosta Tyhjennä sisältö .

 • Jos haluat poistaa hyperlinkin ja sitä edustavan kuvan, pidä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauta kuvaa ja paina sitten Delete-näppäintä.

 • Jos haluat poistaa yhden hyperlinkin käytöstä, napsauta hyperlinkkiä hiiren kakkos painikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Poista hyperlinkki .

 • Jos haluat poistaa useita hyperlinkkejä kerralla, toimi seuraavasti:

  1. Kirjoita tyhjään soluun numero 1.

  2. Napsauta solua hiiren kakkos painikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Kopioi .

  3. Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja valitse kukin hyperlinkki, jonka haluat poistaa käytöstä.

   Vihje: Jos haluat valita hyperlinkin sisältävän solun siirtymättä hyperlinkin kohteeseen, napsauta solua ja pidä hiiren painiketta alhaalla, kunnes osoitin muuttuu ristiksi Excelin valintakohdistin , ja vapauta sitten hiiren painike.

  4. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Liitä-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse Liitä määräten.

   Aloitus-välilehden Kopioi- ja Liitä-painikkeet
  5. Valitse toiminto-kohdassa kerroja valitse sitten OK.

  6. Valitse Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmästä Solutyylit.

  7. Valitse hyvät, huonot ja neutraalit-kohdassa Normaali.

Hyperlinkki on asiakirjan sisältämä linkki, joka napsautettaessa avaa jonkin toisen verkkosivun tai tiedoston. Kohde on usein toinen verkko sivu, mutta se voi olla myös kuva, sähkö posti osoite tai ohjelma. Hyperlinkki voi olla tekstiä tai kuva.

Kun sivuston käyttäjä napsauttaa hyperlinkkiä, kohde näytetään kohde tyypin mukaan Selain, avattu tai suoritettu. Esimerkiksi sivun hyperlinkki näyttää sivun selaimessa, ja .avi-tiedoston hyperlinkki avaa tiedoston mediasoittimessa.

Hyperlinkkien käyttötavat

Voit käyttää hyperlinkkejä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tiedostoon tai verkko sivuun siirtyminen verkossa, intranet tai Inter netissä

 • Siirtyminen tulevaisuudessa luotavaan tiedostoon tai sivulle

 • Sähköpostiviestin lähettäminen

 • Tiedonsiirron, kuten lataamisen tai FTP-prosessin, aloittaminen

Kun osoitat tekstiä tai kuvaa, joka sisältää hyperlinkin, osoitin muuttuu käden näköiseksi Käden muotoinen osoitin . Tämä ilmaisee, että tekstiä tai kuvaa voi napsauttaa.

URL-osoite ja sen toiminta

Kun luot hyperlinkin, sen kohde koodataan URL-osoitteena (Uniform Resource Locator), esimerkiksi:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://Tietokoneen_nimi/Jaettu_kansio/Tiedostonimi.htm

URL-osoitteessa on protokolla, kuten HTTP, FTP tai tiedosto, Verkkopalvelin tai verkko sijainti sekä polku ja tiedosto nimi. Seuraavassa kuvassa esitetään URL-osoitteen osat:

URL-osoitteen neljä osaa

1. Käytettävä protokolla (HTTP, FTP, tiedosto)

2. www-palvelin tai verkko sijainti

3. Polku

4. Tiedoston nimi

Absoluuttiset ja suhteelliset hyperlinkit

Absoluuttinen URL-osoite sisältää täydellisen osoitteen, mukaan lukien protokolla, Verkkopalvelin sekä polun ja tiedosto nimen.

Suhteellisessa URL-osoitteessa on vähintään yksi puuttuva osa. Puuttuvat tiedot ovat perä isin sivusta, joka sisältää URL-osoitteen. Jos esimerkiksi protokolla ja verkko palvelin puuttuvat, selain käyttää nykyisen sivun protokollaa ja toimi aluetta, kuten. com,. org tai. edu.

Verkkosivut käyttävät usein suhteellisia URL-osoitteita, jotka sisältävät vain osittaisen polun ja tiedostonimen. Jos tiedostot siirretään toiseen palvelimeen, hyperlinkit toimivat niin kauan kuin sivujen suhteelliset sijainnit säilyvät. Esimerkiksi hyperlinkki Products. htm-tiedostosta osoittaa sivulle, jonka nimi on elin tarvike-niminen kansio, jonka nimi on Apple. htm. Jos molemmat sivut siirretään eri palvelimessa olevaan elin tarvike kansioon, hyperlinkin URL-osoite on edelleen oikein.

Excel-työkirjassa määrittämättömät polut hyperlinkin kohde tiedostoihin ovat oletusarvoisesti suhteessa aktiivisen työkirjan sijaintiin. Voit määrittää eri perusosoitteen käytettäväksi oletusarvoisesti niin, että aina, kun luot hyperlinkin kyseisessä sijainnissa olevaan tiedostoon, sinun tarvitsee määrittää vain tiedoston nimi, ei polkua, Lisää hyperlinkki -valinta ikkunaan.

 1. Napsauta laskentataulukossa solua, johon haluat luoda hyperlinkin.

 2. Valitse Lisää-välilehdessä Hyperlinkki.

  Voit myös napsauttaa solua hiiren kakkos painikkeella ja valita pikavalikosta hyperlinkki , tai voit painaa näppäin yhdistelmää CTRL + K.

 3. Kirjoita näytettävä teksti-ruutuun teksti, jota haluat käyttää hyperlinkin esittämiseen.

 4. Kirjoita URL-osoite-kohtaan sen verkko sivun URL-osoite, johon haluat linkittää.

 5. Napsauta OK.

Jos haluat linkittää nykyisen työkirjan sijaintiin, voit joko määrittää kohde soluille nimen tai käyttää solu viittausta.

 1. Jos haluat käyttää nimeä, sinun täytyy nimetä työkirjan kohde solut.

  Nimen määrittäminen solulle tai solu alueelle

  1. Valitse nimettävä solu tai solualue.

  2. Kirjoita kaavarivi Painikkeen kuva vasemmassa reunassa olevaan nimi-ruutuun solujen nimi ja paina sitten ENTER-näppäintä.

   Huomautus: Nimet eivät saa sisältää välilyöntejä ja niiden on alettava kirjaimella.

 2. Napsauta laskenta taulukon solua, johon haluat luoda hyperlinkin.

 3. Valitse Lisää-välilehdessä Hyperlinkki.

  Voit myös napsauttaa solua hiiren kakkos painikkeella ja valita pikavalikosta hyperlinkki , tai voit painaa näppäin yhdistelmää CTRL + K.

 4. Kirjoita näytettävä teksti-ruutuun teksti, jota haluat käyttää hyperlinkin esittämiseen.

 5. Kirjoita tämän asia kirjan kohta -ruutuun määritetty nimi tai solu viittaus.

 6. Napsauta OK.

Kun napsautat Sähkö posti osoitteen hyperlinkkiä, sähkö posti ohjelma käynnistyy automaattisesti ja luo Sähkö posti viestin, jossa on oikea osoite-kenttään, kunhan Sähkö posti ohjelma on asennettuna.

 1. Napsauta laskentataulukossa solua, johon haluat luoda hyperlinkin.

 2. Valitse Lisää-välilehdessä Hyperlinkki.

  Voit myös napsauttaa solua hiiren kakkos painikkeella ja valita pikavalikosta hyperlinkki , tai voit painaa näppäin yhdistelmää CTRL + K.

 3. Kirjoita näytettävä teksti-ruutuun teksti, jota haluat käyttää hyperlinkin esittämiseen.

 4. Kirjoita Sähkö posti osoite-kohtaan haluamasi Sähkö posti osoite.

 5. Napsauta OK.

Voit luoda sähköpostiosoitteen hyperlinkin soluun myös kirjoittamalla osoitteen suoraan soluun. Ohjelma luo hyperlinkin automaattisesti, kun kirjoitat sähköpostiosoitteeksi esimerkiksi joku@example.com.

Voit luoda hyperlinkin URL-osoitteeseen hyperlinkki -funktion avulla.

Huomautus: Link_location voi olla teksti merkki jono, joka on lainaus merkeissä tai viittaus soluun, joka sisältää linkin teksti merkki jonona.

Jos haluat valita hyperlinkki Akti voimatta linkkiä sen kohde, tee jokin seuraavista:

 • Valitse solu napsauttamalla sitä, kun osoitin on nuolen päällä.

 • Valitse hyperlinkin sisältävä solu nuolinäppäimillä.

Voit muuttaa työkirjassa olevaa hyperlinkkiä muuttamalla sen kohde, ulkoasua tai tekstiä, jota käytetään sen esittämiseen.

 1. Valitse solu, joka sisältää muutettavan hyperlinkin.

  Vihje: Jos haluat valita hyperlinkki Akti voimatta sen kohde linkkiä, valitse hyperlinkin sisältävä solu nuoli näppäimillä.

 2. Valitse Lisää-välilehdessä Hyperlinkki.

  Voit myös napsauttaa solua tai kuvaa hiiren kakkos painikkeella ja valita sitten pikavalikosta Muokkaa hyperlinkkiä tai voit painaa näppäin yhdistelmää CTRL + K.

 3. Tee haluamasi muutokset Muokkaa hyperlinkkiä -valinta ikkunassa.

  Huomautus: Jos hyperlinkki on luotu HYPERLINKKI-funktiolla, kohde on muutettava muokkaamalla kaavaa. Valitse hyperlinkin sisältävä solu, napsauta kohtaa kaavarivi ja muokkaa kaavaa.

 1. Napsauta hiiren kakkos painikkeella hyperlinkki, jonka haluat kopioida tai siirtää, ja valitse sitten pikavalikosta Kopioi tai Leikkaa .

 2. Napsauta hiiren kakkos painikkeella solua, johon haluat kopioida tai siirtää hyperlinkin, ja valitse sitten pikavalikosta Liitä .

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Jos haluat poistaa hyperlinkin, valitse solu ja paina Delete-näppäintä.

 • Jos haluat poistaa hyperlinkin käytöstä (poistaa hyperlinkin, mutta säilyttää sen sisältävän tekstin), napsauta solua hiiren kakkos painikkeella ja valitse sitten Poista hyperlinkki.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Katso myös

Hyperlinkkien poistaminen käytöstä

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×