Hyperlinkin lisääminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Hyperlinkin lisääminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Näppäimistön ja näytönlukijaa Word avulla voit luoda hyperlinkkejä asiakirjassa. Emme ole testanneet Narrator, JAWS ja NVDA, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita. Word on paljon erilaisia vaihtoehtoja linkittämisen: Voit linkittää tiedostoon, verkkosivulle tai tyhjään sähköpostiviestiin tai voit linkittää sijainnista toiseen samassa asiakirjassa.

Huomautukset: 

Sisältö

Automaattinen hyperlinkin luominen

Word voi luoda hyperlinkin automaattisesti kirjoittaessasi. Kirjoita asiakirjassa verkko-osoite (URL-osoite), kuten www.contoso.com, tai sähköpostiosoite, kuten joku@example.com, ja paina sitten välilyöntiä tai Enter-näppäintä. Word muuttaa tekstin hyperlinkiksi.

Vihje: Jos haluat, että kirjoittamasi verkko- tai sähköpostiosoite ei ole hyperlinkki, kumoa edellinen toiminto painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Z heti välinäppäimen tai Enter-näppäimen painamisen jälkeen. Jos painat näppäinyhdistelmää Ctrl+Z toisen kerran, Word poistaa tekstin kokonaan.

Linkki tiedostoon, verkkosivuun tai tyhjään sähköpostiviestiin

Voit luoda hyperlinkkejä, jotka johtavat tiedostoon, verkkosivulle tai sähköpostiviestiin.

Linkki tiedostoon

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Lisää linkki painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N, I. Kuulet ”äskeiset kohteet” ja viimeksi avaamasi tiedoston nimen.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat linkittää tiedostoon, jonka olet avannut äskettäin, etsi tiedosto ala- ja ylänuolinäppäinten avulla Äskeiset kohteet -luettelosta ja paina sitten Enter-näppäintä.

  • Jos haluat etsiä tiedoston selaamalla tietokoneestasi, avaa Lisää hyperlinkki valintaikkuna painamalla I-näppäintä. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Nykyinen kansio, puu”, paina alanuolinäppäintä, kunnes löydät haluamasi tiedoston, ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Vihje: Jos tiedosto ei ole oletusarvoisessa Tiedostot-kansiossa, avaa Etsi kohteessa -valikko painamalla Alt+L, etsi oikea kansio ala- ja ylänuolinäppäimillä, paina Enter-näppäintä ja selaa sitten tiedostoon samalla tavalla.

  Lisää hyperlinkki -valintaikkuna sulkeutuu, ja kohdistin siirtyy lisätyn linkin jälkeen.

Linkittäminen verkkosivuun

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Avaa Lisää hyperlinkki -valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N, I. Kohdistus on Osoite-kentässä.

 3. Kirjoita kohdesivuston verkko-osoite ja siirry sitten Näytettävä teksti -kenttään painamalla näppäinyhdistelmää Alt+T.

 4. Kirjoita linkin teksti, joka näkyy asiakirjassasi.

  Vihje: Linkin tekstin pitäisi kuvata linkin kohdetta. Esimerkiksi kohdeverkkosivun otsikko on hyvä linkkiteksti. Kun kyseisen sivun linkkiin siirrytään, näytönlukuohjelma lukee ensin sivun otsikon. Se vahvistaa kohteen ja tekee linkin käyttökokemuksesta entistä helppokäyttöisemmän.

 5. Paina Enter-näppäintä. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna sulkeutuu, ja kohdistin siirtyy lisätyn linkin jälkeen.

Linkki uuteen sähköpostiviestiin

Joskus on tarpeen antaa lukijoille mahdollisuus lähettää sähköpostia asiakirjaa luettaessa. Lukijoita voi esimerkiksi kannustaa ottamaan yhteyttä toimistoon lisätietojen saamiseksi tai palautteen antamiseksi ehdottamaasi uuteen ideaan liittyen. Wordin avulla voit lisätä linkin, joka avaa uuden sähköpostiviestin, jossa on valmiiksi osoite ja aihe.

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Avaa Lisää hyperlinkki -valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N, I.

 3. Avaa sähköpostiviestin valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+M. Kuulet viestin ”sähköpostiosoite, tekstin muokkaus.”

 4. Kirjoita sähköpostiosoite ja siirry sitten sarkaimella Aihe-kenttään.

 5. Kirjoita sähköpostiviestin aihe ja siirry sitten Näytettävä teksti -kenttään painamalla näppäinyhdistelmää Alt+T.

 6. Kirjoita linkin teksti, joka näkyy asiakirjassasi.

  Vihje: Jos et kirjoita linkin tekstiä, linkki näkyy pitkänä mailto:-linkkinä, joka sisältää osoite- ja aihetiedot. Oma linkkitekstisi voi olla lyhyt ja informatiivinen.

 7. Paina Enter-näppäintä. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna sulkeutuu, ja kohdistin siirtyy lisätyn linkin jälkeen.

Hyperlinkin poistaminen

Joskus mielipide muuttuu. Voit poistaa hyperlinkin asiakirjasta seuraavasti:

 1. Avaa asiakirja ja valitse sitten hyperlinkitetty teksti.

 2. Avaa Lisää hyperlinkki -valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N, I, I.

 3. Poista valittu hyperlinkki painamalla näppäinyhdistelmää Alt+R. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki poistuu valitusta tekstistä. Varsinainen teksti säilyy muuttumattomana.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Microsoft Word for Windowsin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Näppäimistö ja VoiceOver-valmiin Mac OS-Näytönlukuohjelman Word for Mac avulla voit luoda hyperlinkkejä asiakirjassa. Voit lisätä linkin tiedostoon, verkkosivulle tai tyhjään sähköpostiviestiin. Vaihtoehtoisesti voit myös linkittää sijainnista toiseen samassa asiakirjassa.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Saat lisätietoja pikanäppäimistä artikkelista Word for Macin pikanäppäimet.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Mac OS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Suosittelemme lukemaan ja muokkaamaan tiedostoja tulostusasettelunäkymässä. VoiceOver ei ehkä toimi luotettavasti muissa näkymissä.

Sisältö

Automaattinen hyperlinkin luominen

Word luoda hyperlinkin automaattisesti kirjoittaessasi. Kirjoita verkko-osoite (URL-osoite), kuten www.contoso.com, tai sähköpostiosoite, kuten joku@example.com, ja paina sitten välilyöntiä tai Return-näppäintä. Word muuttaa tekstin hyperlinkiksi.

Linkki tiedostoon, verkkosivuun tai tyhjään sähköpostiviestiin

Voit luoda hyperlinkkejä, jotka johtavat tiedostoon, verkkosivulle tai sähköpostiviestiin.

Linkki tiedostoon

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Lisää linkki painamalla näppäinyhdistelmää Komento+K. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna avautuu.

 3. Paina valintaikkunassa näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + vasen tai oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet ”verkkosivu tai tiedosto, välilehti”, ja valitse sitten välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + välilyöntinäppäin.

 4. Valitse linkitettävä tiedosto, paina näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet ”valitse, painike”, ja paina näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + välilyöntinäppäin.

 5. Valitse tiedosto, johon linkitetään -valintaikkuna avautuu. Voit selata valintaikkunan osia sarkaimella tai näppäinyhdistelmällä Ctrl + optio + nuolinäppäimet. Voit selata kohteita nuolinäppäimillä. Voit siirtyä kansioiden ja alikansioiden välillä oikealla tai vasemmalla nuolinäppäimellä. Kun olet tiedostossa, jonka haluat linkittää, paina Return-näppäintä. Tiedosto valitaan ja valintaikkuna sulkeutuu.

 6. Voit lisätä linkin tekstin tai muuttaa sitä painamalla Lisää hyperlinkki -valintaikkunassa näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + vasen nuolinäppäin, kunnes kuulet ”näytettävä teksti, muokkaa tekstiä.” Kirjoita teksti.

 7. Lisää linkki painamalla Return-näppäintä. Valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki lisätään.

Linkittäminen verkkosivuun

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Lisää linkki painamalla näppäinyhdistelmää Komento+K. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna avautuu.

 3. Paina valintaikkunassa näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + vasen tai oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet ”verkkosivu tai tiedosto, välilehti”, ja valitse sitten välilehti painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Siirry Osoite-tekstikenttään painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + oikea nuolinäppäin toistuvasti. Kuulet viestin ”osoite, muokkaa tekstiä.” Kirjoita kohdesivuston verkko-osoite.

 5. Jos haluat lisätä tai muuttaa linkin tekstiä, paina näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet viestin ”näytettävä teksti, muokkaa tekstiä.” Kirjoita teksti.

 6. Lisää linkki painamalla Return-näppäintä. Valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki lisätään.

Linkki uuteen sähköpostiviestiin

Wordissa voit luoda linkkejä myös sähköpostiosoitteisiin. Linkin avulla voit avata nopeasti oman sähköpostisovelluksesi ja lähettää sähköpostin tiettyyn osoitteeseen.

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Lisää linkki painamalla näppäinyhdistelmää Komento+K. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna avautuu.

 3. Paina valintaikkunassa näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + vasen tai oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet ”Sähköpostiosoite-välilehti”, ja valitse sitten välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + välilyöntinäppäin.

 4. Kohdistus siirtyy Sähköpostiosoite:-tekstikenttään. Kirjoita sähköpostiosoite.

 5. Jos haluat lisätä sähköpostiviestin aiheen, paina näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet ”aihe, muokkaa tekstiä” ja kirjoita sitten sähköpostiviestin aihe.

 6. Jos haluat lisätä tai muuttaa linkin tekstiä, paina näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + vasen nuolinäppäin, kunnes kuulet viestin ”näytettävä teksti, muokkaa tekstiä.” Kirjoita teksti.

 7. Lisää linkki painamalla Return-näppäintä. Valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki lisätään.

Linkki toiseen sijaintiin nykyisessä asiakirjassa

Jos haluat linkittää toiseen sijaintiin nykyisessä asiakirjassa, luo ensin kirjanmerkki, joka toimii linkin kohteena. Lisää sitten linkki kirjanmerkkiin.

Voit myös luoda linkin otsikkoon asiakirjassa. Ohjeet otsikoiden luomiseen annetaan ohjeartikkelissa Otsikoiden käyttäminen.

Kirjanmerkin luominen

 1. Jos haluat luoda kirjanmerkin kohdesijaintiin, valitse kyseinen sijainti. Kohteeksi voi valita tekstin, kuvan tai taulukon.

 2. Siirry Lisää-välilehteen painamalla F6-näppäintä, kunnes kuulet välilehden nimen ja viestin ”Olet nyt välilehdellä... välilehtiryhmässä”. Paina oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä, kunnes kuulet: ”Lisää-välilehti.” Valitse kohde painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Siirry Linkit-valikkoon painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin ”linkit, valikkopainike.” Laajenna valikko painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin ”kirjanmerkki, painike.” Paina sitten välilyöntinäppäintä. Kirjanmerkki-valintaikkuna avautuu ja kohdistus on Kirjanmerkin nimi -tekstikentässä. Kirjoita kirjanmerkin nimi.

  Tärkeää: Kirjanmerkkien nimien on alettava kirjaimella. Ne voivat sisältää vain kirjaimia, numeroita ja alaviivan, esimerkiksi Keh_Raportti_2.

 5. Luo kirjanmerkki painamalla Return-näppäintä. Valintaikkuna sulkeutuu ja kirjanmerkki luodaan.

Linkin lisääminen kirjanmerkkiin

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin kirjanmerkkiin.

 2. Lisää linkki painamalla näppäinyhdistelmää Komento+K. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna avautuu.

 3. Paina valintaikkunassa näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + vasen tai oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet ”tämä asiakirja, välilehti”, ja valitse sitten välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + välilyöntinäppäin.

 4. Paina näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet viestin ”Valitse kohta tiedostossa”, ja paina sitten näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + vaihto + alanuolinäppäin.

  Selaa käytettävissä olevien linkin kohteiden, kuten Otsikot ja Kirjanmerkit, luetteloa käyttämällä näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + ylä- tai alanuolinäppäin. Laajenna kohde painamalla oikeaa nuolinäppäintä. Nimet ilmoitetaan siirtyessäsi.

 5. Valitse kirjanmerkki tai otsikko painamalla Ctrl + optio + välilyöntinäppäin.

 6. Jos haluat lisätä tai muuttaa linkin tekstiä, paina sarkainnäppäintä, kunnes kuulet viestin ”näytettävä teksti, muokkaa tekstiä.” Kirjoita teksti.

 7. Lisää linkki painamalla Return-näppäintä. Valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki lisätään.

Hyperlinkin poistaminen

Jos et halua, että kirjoittamasi verkko- tai sähköpostiosoite on hyperlinkki, kumoa edellinen toiminto painamalla näppäinyhdistelmää Komento+Z heti välilyöntinäppäimen tai Return-näppäimen painamisen jälkeen. Voit myös poistaa hyperlinkin tekstistä poistamatta kuitenkaan itse tekstiä.

 1. Valitse asiakirjasta se hyperlinkki, jonka haluat poistaa.

 2. Poista linkki painamalla näppäinyhdistelmää Komento+K. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna avautuu. Siirry sarkainnäppäintä painamalla Poista linkki -kohtaan. Valitse painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki poistuu tekstistä. Varsinainen teksti säilyy ennallaan ja sen tyyliksi muuttuu Normaali.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Word for Macin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Käyttämällä Word for iOS -sovellusta iOS:n oman VoiceOver-näytönlukuohjelman avulla voit luoda asiakirjaan hyperlinkkejä verkko- tai sähköpostiosoitteisiin.

Huomautukset: 

 1. Siirry asiakirjassa kohtaan, johon haluat lisätä hyperlinkin.

 2. Kirjoita näyttönäppäimistön avulla verkko-osoite (URL-osoite), kuten www.contoso.com, tai sähköpostiosoite, kuten joku@example.com, ja paina sitten välilyöntinäppäintä. Word for iOS muuttaa tekstin hyperlinkiksi ja VoiceOver ilmoittaa verkko- tai sähköpostiosoitteen.

Vihje: Jos haluat poistaa hyperlinkin, poista linkkiteksti.

Huomautus: Jos haluat luoda linkin tiedostoon, sinun on käytettävä Wordin työpöytäversiota.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Käyttämällä Word for Android -sovellusta Androidin oman TalkBack-näytönlukuohjelman avulla voit luoda asiakirjaan hyperlinkkejä verkko- tai sähköpostiosoitteisiin.

Huomautukset: 

 1. Siirry asiakirjassa kohtaan, johon haluat lisätä hyperlinkin.

 2. Kirjoita näyttönäppäimistön avulla verkko-osoite (URL-osoite), kuten www.contoso.com, tai sähköpostiosoite, kuten joku@example.com, ja paina sitten välilyöntinäppäintä. Word for Android muuttaa tekstin hyperlinkiksi.

Vihje: Jos haluat poistaa hyperlinkin, poista linkkiteksti.

Huomautus: Jos haluat luoda linkin tiedostoon, sinun on käytettävä Wordin työpöytäversiota.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Käyttämällä Word Mobile -sovellusta Windowsin oman Lukija-näytönlukuohjelman avulla voit luoda asiakirjaan hyperlinkkejä verkko- tai sähköpostiosoitteisiin.

Huomautukset: 

 1. Siirry asiakirjassa kohtaan, johon haluat lisätä hyperlinkin.

 2. Kirjoita näyttönäppäimistön avulla verkko-osoite (URL-osoite), kuten www.contoso.com, tai sähköpostiosoite, kuten joku@example.com, ja paina sitten välilyöntinäppäintä. Word Mobile muuttaa tekstin hyperlinkiksi.

Vihje: Jos haluat poistaa hyperlinkin, poista linkkiteksti.

Huomautus: Jos haluat luoda linkin tiedostoon, sinun on käytettävä Wordin työpöytäversiota.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Näppäimistön ja näytönlukijaa Word Online avulla voit luoda hyperlinkkejä verkossa tai sähköpostin sähköpostiosoitteisiin asiakirjassa. Emme ole testanneet Narrator, JAWS ja NVDA, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita.

Huomautukset: 

Sisältö

Hyperlinkin luominen nopeasti

Word Online voi luoda hyperlinkin automaattisesti kirjoittaessasi. Kirjoita asiakirjassa verkko-osoite (URL-osoite), kuten www.contoso.com, tai sähköpostiosoite, kuten joku@example.com, ja paina sitten välilyöntiä tai Enter-näppäintä. Word muuttaa tekstin hyperlinkiksi.

Vihje: Jos haluat, että kirjoittamasi verkko- tai sähköpostiosoite ei ole hyperlinkki, kumoa edellinen toiminto painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Z heti välinäppäimen tai Enter-näppäimen painamisen jälkeen. Jos painat näppäinyhdistelmää Ctrl+Z toisen kerran, Word poistaa tekstin kokonaan.

Linkittäminen verkkosivuun

Kirjoita linkkiteksti itse sen sijasta, että käyttäisit verkko-osoitetta (URL) linkin tekstinä.

Vihje: Linkkiteksti on kuvaus linkin kohteesta. Esimerkiksi kohde-web-sivun otsikko on hyvä linkkiteksti. Kun henkilöt linkin kyseiselle sivulle, näytönlukuohjelmien lukea sivun otsikkoon. Tämä vahvistaa kohde ja Muokkaa linkkiä helppokäyttöisemmäksi kokemus. Lisätietoja helppokäyttöisten asiakirjojen lisätietoja Word-asiakirjojen helppokäyttöisen toimintarajoitteisille henkilöille.

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Paina Ctrl + F6, kunnes kuulet ”valittu, Aloitus-välilehtikohde”, ja avaa sitten Linkki-valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt + Windows-näppäin + N, I. Kuulet viestin ”valintaikkuna, Linkki, kohdistus osoitteessa, muokkaus”.

 3. Kirjoita kohdesivuston verkko-osoite.

 4. Paina sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ”näyttöteksti, muokkaus” ja kirjoita linkin teksti, jota haluat käyttää.

 5. Paina sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ”Lisää-painike”, ja paina sitten Enter-näppäintä.

  Linkki-valintaikkuna sulkeutuu, ja Word lisää hyperlinkin asiakirjaan.

Huomautus: Jos haluat luoda linkin tiedostoon, sinun on käytettävä Wordin työpöytäversiota.

Hyperlinkin poistaminen

Joskus mieli muuttuu, joten voit poistaa hyperlinkin asiakirjasta seuraavasti:

 1. Siirry asiakirjassa hyperlinkitettyyn tekstiin.

 2. Paina Ctrl + F6, kunnes kuulet ”valittu, Aloitus-välilehtikohde”, ja avaa sitten Linkki-valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt + Windows-näppäin + N, I. Kuulet viestin ”valintaikkuna, Linkki, kohdistus osoitteessa”.

 3. Paina askelpalautinta. Kuulet viestin ”valinta poistettu”.

 4. Paina sarkainnäppäintä, kunnes kuulet viestin ”OK-painike”. Paina sitten Enteriä.

  Linkki-valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki poistuu valitusta tekstistä. Varsinainen teksti säilyy ennallaan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Word Onlinen pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×