Hyperlinkin lisääminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Hyperlinkin lisääminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Voit luoda hyperlinkkejä asia kirjaan Word_1st_NoVer näppäimistön ja näytön luku ohjelman avulla. Testasimme sitä Narratorin, jawsin ja NVDA:N kanssa, mutta se voi toimia muiden näytön luku ohjelmien kanssa niin kauan kuin ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyysstandardeja ja-tekniikoita. Opit, miten voit linkittää tiedostoon, verkko sivuun tai tyhjään Sähkö posti viestiin tai linkittää paikasta toiseen nykyisessä asia kirjassa. Opit myös luomaan kirjan merkkejä, lisäämään näytön vihjeitä ja muuttamaan linkin tekstin väriä.

Huomautukset: 

Sisältö

Automaattinen hyperlinkin luominen

Word_generic voi luoda hyperlinkin automaattisesti kirjoittaessasi. Kirjoita asiakirjassa verkko-osoite (URL-osoite), kuten www.contoso.com, tai sähköpostiosoite, kuten joku@example.com, ja paina sitten välilyöntiä tai Enter-näppäintä. Word_generic muuttaa tekstin hyperlinkiksi.

Vihje: Jos haluat, että kirjoittamasi verkko- tai sähköpostiosoite ei ole hyperlinkki, kumoa edellinen toiminto painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Z heti välinäppäimen tai Enter-näppäimen painamisen jälkeen. Jos painat näppäinyhdistelmää Ctrl+Z toisen kerran, Word_generic poistaa tekstin kokonaan.

Linkittäminen verkko sivuun, tiedostoon tai tyhjään Sähkö posti viestiin

Word_generic voit luoda linkkejä, jotka osoittavat verkko sivulle, tiedostoon tai uuteen Sähkö posti viestiin. Lähes jokainen Word_generic elementti voidaan kytkeä linkkiin: teksti, kuva, muoto, näyttö kuva, SmartArt tai kuvake.

Linkittäminen verkkosivuun

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Avaa Lisää hyperlinkki -valinta ikkuna painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + K. Kohdistus on Osoite -kentässä.

 3. Kirjoita kohdesivuston verkko-osoite ja siirry sitten Näytettävä teksti -kenttään painamalla näppäinyhdistelmää Alt+T.

 4. Kirjoita linkin teksti, joka näkyy asiakirjassasi.

  Vihje: Linkin tekstin pitäisi kuvata linkin kohdetta. Esimerkiksi kohdeverkkosivun otsikko on hyvä linkkiteksti. Kun kyseisen sivun linkkiin siirrytään, näytönlukuohjelma lukee ensin sivun otsikon. Se vahvistaa kohteen ja tekee linkin käyttökokemuksesta entistä helppokäyttöisemmän.

 5. Paina sitten ENTER-näppäintä. Lisää hyperlinkki -valinta ikkuna sulkeutuu ja kohdistin sijoitetaan lisätyn linkin perään.

Linkki tiedostoon

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Lisää linkki painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N, I. Kuulet ”äskeiset kohteet” ja viimeksi avaamasi tiedoston nimen.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat linkittää tiedostoon, jonka olet avannut äskettäin, etsi tiedosto ala- ja ylänuolinäppäinten avulla Äskeiset kohteet -luettelosta ja paina sitten Enter-näppäintä.

  • Jos haluat etsiä tiedoston tieto koneesta, avaa Lisää hyperlinkki -valinta ikkuna painamalla I-näppäintä. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Nykyinen kansio, puu”, paina alanuolinäppäintä, kunnes löydät haluamasi tiedoston, ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Vihje: Jos tiedosto ei ole oletusarvoisessa Tiedostot-kansiossa, avaa Etsi kohteessa -valikko painamalla Alt+L, etsi oikea kansio ala- ja ylänuolinäppäimillä, paina Enter-näppäintä ja selaa sitten tiedostoon samalla tavalla.

  Lisää hyperlinkki -valinta ikkuna sulkeutuu ja kohdistin sijoitetaan lisätyn linkin perään.

Linkki uuteen sähköpostiviestiin

Joskus on tarpeen antaa lukijoille mahdollisuus lähettää sähköpostia asiakirjaa luettaessa. Lukijoita voi esimerkiksi kannustaa ottamaan yhteyttä toimistoon lisätietojen saamiseksi tai palautteen antamiseksi ehdottamaasi uuteen ideaan liittyen. Word_genericin avulla voit lisätä linkin, joka avaa uuden sähköpostiviestin, jossa on valmiiksi osoite ja aihe.

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Avaa Lisää hyperlinkki -valinta ikkuna painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + K.

 3. Avaa sähköpostiviestin valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+M. Kuulet viestin ”sähköpostiosoite, tekstin muokkaus.”

 4. Kirjoita sähköpostiosoite ja siirry sitten sarkaimella Aihe-kenttään.

 5. Kirjoita sähköpostiviestin aihe ja siirry sitten Näytettävä teksti -kenttään painamalla näppäinyhdistelmää Alt+T.

 6. Kirjoita linkin teksti, joka näkyy asiakirjassasi.

  Vihje: Jos et kirjoita linkin tekstiä, linkki näkyy pitkänä mailto:-linkkinä, joka sisältää osoite- ja aihetiedot. Oma linkkitekstisi voi olla lyhyt ja informatiivinen.

 7. Paina Enter-näppäintä. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna sulkeutuu, ja kohdistin siirtyy lisätyn linkin jälkeen.

Linkittäminen asia kirjassa olevaan sijaintiin

Voit linkittää valmiiksi määritettyihin otsikoihin tai kirjan merkkeihin asia kirjassa.

Ohjeet valmiiden otsikko tyylien käyttöön asia kirjassa ovat kohdassa Käytä otsikoita.

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Avaa Lisää hyperlinkki -valinta ikkuna painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + K.

 3. Avaa Valitse kohta tässä asia kirjassa -väli lehti painamalla näppäin yhdistelmää Alt + A. Kohdistus on luettelossa, joka sisältää otsikot ja kirjan merkit, joihin voit linkittää nykyisessä asia kirjassa.

 4. Paina ALANUOLI näppäintä, kun haluat siirtyä luettelossa alaspäin. Kun saavutat haluamasi linkin kohde, valitse se painamalla ENTER-näppäintä ja lisää linkki.

  Valinta ikkuna sulkeutuu ja kohdistus palautuu leipä tekstiin.

Kirjanmerkin lisääminen

Luo kirjan merkkejä asia kirjan kohteisiin, jotta voit linkittää niihin. Voit lisätä kirjan merkin esimerkiksi kappaleen, taulukon tai kuvan alkuun.

 1. Siirrä kohdistin asia kirjan kohtaan, johon haluat lisätä kirjan merkin.

 2. Avaa kirjan merkki -valinta ikkuna painamalla näppäin yhdistelmää ALT + N, K. Kohdistus on kirjan merkin otsikko teksti-kentässä.

 3. Kirjoita kirjanmerkille nimi.

 4. Lisää kirjan merkki painamalla ENTER-näppäintä. Valinta ikkuna sulkeutuu ja kohdistus palautuu leipä tekstiin.

Näytön kärjen lisääminen

Näyttö vihjeiden avulla voit lisätä tietoja asia kirjan hyperlinkeistä. Jos olet esimerkiksi lisännyt linkin kuvaan, voit kirjoittaa hyperlinkin tekstin näytön kärkeen ja kertoa lukijalle, mihin linkki vie ne.

Voit lisätä näyttö vihjeen, kun luot uuden linkin tai olemassa olevan hyperlinkin.

 1. Toimi seuraavasti:

  • Jos luot uuden linkin, siirrä kohdistin siihen kohtaan, johon haluat lisätä linkin ja näytön kärjen asia kirjaan.

  • Jos haluat lisätä näyttö vihjeen olemassa olevaan linkkiin, valitse linkki tai Siirrä kohdistin linkin tekstiin.

 2. Avaa Lisää hyperlinkki -valinta ikkuna painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + K.

 3. Avaa hyperlinkin kohde ohje -valinta ikkuna painamalla näppäin yhdistelmää Alt + P. Kohdistus on kohde ohjeen teksti teksti-kentässä.

 4. Kirjoita teksti, jonka haluat näkyvän näytön vihjeenä.

 5. Jos haluat lisätä näytön vihjeen hyperlinkkiin, paina ENTER-näppäintä. Kohdistus palautuu Lisää hyperlinkki -valinta ikkunaan.

 6. Jos haluat ottaa tekemäsi muutokset käyttöön, paina SARKAINTA, kunnes kuulet "OK-painike", ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Linkin tekstin värin muuttaminen

Jos haluat muuttaa linkin tekstin väriä koko asia kirjassa, voit käyttää Word_generic teemoja. Voit myös mukauttaa linkin teeman väriä, jotta se olisi helppokäyttöisempi.

 1. Avaa Teemat -valikko painamalla näppäin yhdistelmää Alt + G, T, H.

 2. Selaa käytettävissä olevia teemoja nuoli näppäimillä. Valitse ja Käytä teemaa asia kirjassa painamalla ENTER-näppäintä. Hyperlinkkiteksteissä käytetään yhtenäistä väriä ja fonttia.

Linkin tekstin värin mukauttaminen

 1. Avaa Luo uudet teeman värit -valinta ikkuna painamalla näppäin yhdistelmää Alt + G, T, C, c.

 2. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet "hyperlinkit", ja paina väli lyönti näppäintä.

 3. Etsi haluamasi väri nuoli näppäimillä ja valitse se painamalla ENTER-näppäintä.

 4. Jos haluat käyttää uutta väriä, paina SARKAINTA, kunnes kuulet "Tallenna", ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Hyperlinkin poistaminen

Joskus mielipide muuttuu. Voit poistaa hyperlinkin asiakirjasta seuraavasti:

 1. Avaa asiakirja ja valitse sitten hyperlinkitetty teksti.

 2. Avaa Lisää hyperlinkki -valinta ikkuna painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + K.

 3. Poista valittu hyperlinkki painamalla näppäinyhdistelmää Alt+R. Lisää hyperlinkki -valinta ikkuna sulkeutuu, ja hyperlinkki poistetaan valitusta tekstistä. Varsinainen teksti säilyy ennallaan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Windowsin Microsoft Word-pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Voit luoda hyperlinkkejä asia kirjaan WordforMac näppäimistön ja Mac OS:N sisäänrakennetun VoiceOver-näytön luku ohjelman avulla. Voit lisätä linkin tiedostoon, verkkosivuun tai tyhjään sähköpostiviestiin. Voit myös linkittää nykyisestä asia kirjasta paikasta toiseen otsikoiden tai kirjan merkkien avulla, lisätä näytön vihjeitä ja muuttaa linkki tekstien väriä.

Huomautukset: 

 • Uusia Office_365:n ominaisuuksia julkaistaan Office_365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät macOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

 • Suosittelemme lukemaan ja muokkaamaan tiedostoja tulostusasettelunäkymässä. VoiceOver ei ehkä toimi luotettavasti muissa näkymissä.

Sisältö

Automaattinen hyperlinkin luominen

Word_generic luoda hyperlinkin automaattisesti kirjoittaessasi. Kirjoita verkko-osoite (URL-osoite), kuten www.contoso.com, tai sähköpostiosoite, kuten joku@example.com, ja paina sitten välilyöntiä tai Return-näppäintä. Word_generic muuttaa tekstin hyperlinkiksi.

Linkki tiedostoon, verkkosivuun tai tyhjään sähköpostiviestiin

Word_generic voit luoda linkkejä, jotka osoittavat verkko sivulle, tiedostoon tai uuteen Sähkö posti viestiin. Lähes jokainen Word_generic osa voidaan muuntaa linkiksi: teksti, kuva, muoto, näyttö kuva, SmartArt tai kuvake.

Linkittäminen verkkosivuun

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Lisää linkki painamalla näppäinyhdistelmää Komento+K. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna avautuu.

 3. Paina valintaikkunassa näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + vasen tai oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet ”verkkosivu tai tiedosto, välilehti”, ja valitse sitten välilehti painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Siirry Osoite -teksti kenttään painamalla näppäin yhdistelmää Ctrl + Optio + oikea nuoli, kunnes kuulet viestin: "osoite, Muokkaa tekstiä." Kirjoita kohdesivuston verkko-osoite.

 5. Jos haluat lisätä tai muuttaa linkin tekstiä, paina näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet viestin ”näytettävä teksti, muokkaa tekstiä.” Kirjoita linkin teksti.

 6. Lisää linkki painamalla Return-näppäintä. Valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki lisätään.

Linkki tiedostoon

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Lisää linkki painamalla näppäinyhdistelmää Komento+K. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna avautuu.

 3. Paina valintaikkunassa näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + vasen tai oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet ”verkkosivu tai tiedosto, välilehti”, ja valitse sitten välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + välilyöntinäppäin.

 4. Valitse linkitettävä tiedosto, paina näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet ”valitse, painike”, ja paina näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + välilyöntinäppäin.

 5. Valitse tiedosto, johon linkitetään -valintaikkuna avautuu. Voit selata valintaikkunan osia sarkaimella tai näppäinyhdistelmällä Ctrl + optio + nuolinäppäimet. Voit selata kohteita nuolinäppäimillä. Voit siirtyä kansioiden ja alikansioiden välillä oikealla tai vasemmalla nuolinäppäimellä. Kun olet tiedostossa, jonka haluat linkittää, paina Return-näppäintä. Tiedosto valitaan ja valintaikkuna sulkeutuu.

 6. Jos haluat lisätä linkin tekstin tai muuttaa sitä, paina Lisää hyperlinkki -valinta ikkunassa Control + optio + vasen nuoli näppäin, kunnes kuulet viestin: "näytettävä teksti, Muokkaa tekstiä." Kirjoita linkin teksti.

 7. Lisää linkki painamalla Return-näppäintä. Valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki lisätään.

Linkki uuteen sähköpostiviestiin

Word_genericissa voit luoda linkkejä myös sähköpostiosoitteisiin. Linkin avulla voit avata nopeasti oman sähköpostisovelluksesi ja lähettää sähköpostin tiettyyn osoitteeseen.

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Lisää linkki painamalla näppäinyhdistelmää Komento+K. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna avautuu.

 3. Paina valintaikkunassa näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + vasen tai oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet ”Sähköpostiosoite-välilehti”, ja valitse sitten välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + välilyöntinäppäin.

 4. Kohdistus siirtyy Sähköpostiosoite:-tekstikenttään. Kirjoita sähköpostiosoite.

 5. Jos haluat lisätä sähköpostiviestin aiheen, paina näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet ”aihe, muokkaa tekstiä” ja kirjoita sitten sähköpostiviestin aihe.

 6. Jos haluat lisätä tai muuttaa linkin tekstiä, paina näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + vasen nuolinäppäin, kunnes kuulet viestin ”näytettävä teksti, muokkaa tekstiä.” Kirjoita linkin teksti.

 7. Lisää linkki painamalla Return-näppäintä. Valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki lisätään.

Linkki toiseen sijaintiin nykyisessä asiakirjassa

Voit linkittää valmiiksi määritettyihin otsikoihin tai kirjan merkkeihin asia kirjassa.

Ohjeet valmiiden otsikko tyylien käyttöön asia kirjassa ovat kohdassa Käytä otsikoita.

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin kirjanmerkkiin.

 2. Paina näppäin yhdistelmää komento + K. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna avautuu.

 3. Paina Ctrl + Optio + vasen nuoli näppäin, kunnes kuulet "Tämä asia kirja, väli lehti", ja valitse sitten Ctrl + Optio + väli lyönti näppäin.

 4. Paina Ctrl + Optio + oikea nuoli näppäin, kunnes kuulet "Valitse kohta tässä tiedostossa, taulukko", ja paina sitten CTRL + optio + vaihto + ALANUOLI näppäin.

  Selaa käytettävissä olevien linkin kohteiden, kuten Otsikot ja Kirjanmerkit, luetteloa käyttämällä näppäinyhdistelmää Ctrl + optio + ylä- tai alanuolinäppäin. Laajenna kohde painamalla oikeaa nuolinäppäintä. Nimet ilmoitetaan siirtyessäsi.

 5. Valitse kirjanmerkki tai otsikko painamalla Ctrl + optio + välilyöntinäppäin.

 6. Jos haluat lisätä tai muuttaa linkin tekstiä, paina sarkainnäppäintä, kunnes kuulet viestin ”näytettävä teksti, muokkaa tekstiä.” Kirjoita teksti.

 7. Lisää linkki painamalla Return-näppäintä. Valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki lisätään.

Kirjanmerkin luominen

Luo kirjan merkkejä asia kirjan kohteisiin, jotta voit linkittää niihin. Voit lisätä kirjan merkin esimerkiksi teksti kappaleeseen, kappaleen alkuun, taulukkoon tai kuvaan.

 1. Jos haluat luoda kirjanmerkin kohdesijaintiin, valitse kyseinen sijainti.

 2. Siirry Lisää -väli lehteen painamalla F6-näppäintä, kunnes kuulet valittuna olevan väli lehden nimen. Paina sitten Ctrl + Optio + oikea tai vasen nuoli näppäin, kunnes kuulet: "Lisää-väli lehti". Valitse kohde painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Siirry Linkit-valikkoon painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin ”linkit, valikkopainike.” Laajenna valikko painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin ”kirjanmerkki, painike.” Paina sitten välilyöntinäppäintä. Kirjanmerkki-valintaikkuna avautuu ja kohdistus on Kirjanmerkin nimi -tekstikentässä. Kirjoita kirjanmerkin nimi.

  Tärkeää: Kirjanmerkkien nimien on alettava kirjaimella. Ne voivat sisältää vain kirjaimia, numeroita ja alaviivan, esimerkiksi Keh_Raportti_2.

 5. Luo kirjanmerkki painamalla Return-näppäintä. Valintaikkuna sulkeutuu ja kirjanmerkki luodaan.

Näytön kärjen lisääminen

Näyttö vihjeiden avulla voit lisätä tietoja asia kirjan hyperlinkeistä. Jos olet esimerkiksi lisännyt linkin kuvaan, voit kirjoittaa hyperlinkin tekstin näytön kärkeen ja kertoa lukijalle, mihin linkki vie ne.

Voit lisätä näyttö vihjeen, kun luot uuden linkin tai olemassa olevan hyperlinkin.

 1. Toimi seuraavasti:

  • Jos luot uuden linkin, siirrä kohdistin siihen kohtaan, johon haluat lisätä linkin ja näytön kärjen asia kirjaan.

  • Jos haluat lisätä näyttö vihjeen olemassa olevaan linkkiin, valitse linkki tai Siirrä kohdistin linkin tekstiin.

 2. Avaa Lisää hyperlinkki -valinta ikkuna painamalla näppäin yhdistelmää komento + K.

 3. Paina näppäin yhdistelmää Ctrl + Optio + oikea tai vasen nuoli näppäin, kunnes kuulet "näyttö Vihje-painike", ja paina väli lyönti näppäintä. Valitse hyperlinkin kohde ohje -valinta ikkuna. Kohdistus on kohde ohjeen teksti kentässä.

 4. Kirjoita teksti, jonka haluat näkyvän näytön vihjeenä.

 5. Jos haluat lisätä näytön vihjeen hyperlinkkiin, paina rivin Vaihto näppäintä. Kohdistus palautuu Lisää hyperlinkki -valinta ikkunaan.

 6. Jos haluat ottaa tekemäsi muutokset käyttöön, paina rivin Vaihto näppäintä. Valinta ikkuna sulkeutuu ja kohdistus palautuu asia kirjan leipä tekstiin.

Linkin tekstin värin muuttaminen

Jos haluat muuttaa linkin tekstin väriä koko asia kirjassa, voit käyttää Word_generic teemoja.

 1. Paina F6, kunnes kuulet valittuna olevan välilehden.

 2. Paina Ctrl + Optio + oikea tai vasen nuoli näppäin, kunnes kuulet: "rakenne-väli lehti". Valitse se painamalla väli lyöntiä.

 3. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet "Teemat, valikko painike", ja laajenna se painamalla väli lyöntiä.

 4. Selaa käytettävissä olevia teemoja nuoli näppäimillä. Valitse ja Käytä teemaa asia kirjassa painamalla Return-näppäintä. Hyperlinkkiteksteissä käytetään yhtenäistä väriä ja fonttia.

Hyperlinkin poistaminen

Jos et halua, että kirjoittamasi verkko- tai sähköpostiosoite on hyperlinkki, kumoa edellinen toiminto painamalla näppäinyhdistelmää Komento+Z heti välilyöntinäppäimen tai Return-näppäimen painamisen jälkeen. Voit myös poistaa hyperlinkin tekstistä poistamatta kuitenkaan itse tekstiä.

 1. Valitse asiakirjasta se hyperlinkki, jonka haluat poistaa.

 2. Avaa Lisää hyperlinkki -valinta ikkuna painamalla näppäin yhdistelmää komento + K.

 3. Paina näppäin yhdistelmää Ctrl + Optio + oikea tai vasen nuoli, kunnes pääset Poista linkki -painikkeeseen. Jos haluat poistaa linkin, paina väli lyönti näppäintä.

 4. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki poistuu tekstistä. Varsinainen teksti säilyy ennallaan ja sen tyyliksi muuttuu Normaali.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Word for Macin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Käyttämällä WordforiOS -sovellusta iOS:n oman VoiceOver-näytönlukuohjelman avulla voit luoda asiakirjaan hyperlinkkejä verkko- tai sähköpostiosoitteisiin.

Huomautukset: 

 • Uusia Office_365:n ominaisuuksia julkaistaan Office_365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät iOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa Applen helppokäyttötoiminnot.

 1. Siirry asiakirjassa kohtaan, johon haluat lisätä hyperlinkin.

 2. Kirjoita näyttönäppäimistön avulla verkko-osoite (URL-osoite), kuten www.contoso.com, tai sähköpostiosoite, kuten joku@example.com, ja paina sitten välilyöntinäppäintä. WordforiOS muuttaa tekstin hyperlinkiksi ja VoiceOver ilmoittaa verkko- tai sähköpostiosoitteen.

Vihje: Jos haluat poistaa hyperlinkin, poista linkkiteksti.

Huomautus: Jos haluat luoda linkin tiedostoon, sinun on käytettävä Word_genericin työpöytäversiota.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Käyttämällä Word_for_Android -sovellusta Androidin oman TalkBack-näytönlukuohjelman avulla voit luoda asiakirjaan hyperlinkkejä verkko- tai sähköpostiosoitteisiin.

Huomautukset: 

 • Uusia Office_365:n ominaisuuksia julkaistaan Office_365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Androidin sisäistä TalkBack-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja TalkBackin käyttämisestä on artikkelissa Androidin helppokäyttötoiminnot.

Lisää hyperlinkki

 1. Siirry asiakirjassa kohtaan, johon haluat lisätä hyperlinkin.

 2. Kirjoita näyttönäppäimistön avulla verkko-osoite (URL-osoite), kuten www.contoso.com, tai sähköpostiosoite, kuten joku@example.com, ja paina sitten välilyöntinäppäintä. Word_for_Android muuttaa tekstin hyperlinkiksi.

Vihje: Jos haluat poistaa hyperlinkin, poista linkkiteksti.

Huomautus: Jos haluat luoda linkin tiedostoon, sinun on käytettävä Word_genericin työpöytäversiota.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Käyttämällä WordMobile_1st_NoVer -sovellusta Windowsin oman Lukija-näytönlukuohjelman avulla voit luoda asiakirjaan hyperlinkkejä verkko- tai sähköpostiosoitteisiin.

Huomautukset: 

Lisää hyperlinkki

 1. Siirry asiakirjassa kohtaan, johon haluat lisätä hyperlinkin.

 2. Kirjoita näyttönäppäimistön avulla verkko-osoite (URL-osoite), kuten www.contoso.com, tai sähköpostiosoite, kuten joku@example.com, ja paina sitten välilyöntinäppäintä. WordMobile_1st_NoVer muuttaa tekstin hyperlinkiksi.

Vihje: Jos haluat poistaa hyperlinkin, poista linkkiteksti.

Huomautus: Jos haluat luoda linkin tiedostoon, sinun on käytettävä Word_genericin työpöytäversiota.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Käytä WordOnline näppäimistöllä ja näytön luku ohjelmalla, jos haluat luoda hyperlinkkejä asia kirjan verkko-tai sähkö posti osoitteisiin. Testasimme sitä Narratorin, jawsin ja NVDA:N kanssa, mutta se voi toimia muiden näytön luku ohjelmien kanssa niin kauan kuin ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyysstandardeja ja-tekniikoita.

Huomautukset: 

Sisältö

Hyperlinkin luominen nopeasti

WordOnline voi luoda hyperlinkin automaattisesti kirjoitettaessa. Kirjoita asiakirjassa verkko-osoite (URL-osoite), kuten www.contoso.com, tai sähköpostiosoite, kuten joku@example.com, ja paina sitten välilyöntiä tai Enter-näppäintä. Word_generic muuttaa tekstin hyperlinkiksi.

Vihje: Jos haluat, että kirjoittamasi verkko- tai sähköpostiosoite ei ole hyperlinkki, kumoa edellinen toiminto painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Z heti välinäppäimen tai Enter-näppäimen painamisen jälkeen. Jos painat näppäinyhdistelmää Ctrl+Z toisen kerran, Word_generic poistaa tekstin kokonaan.

Linkittäminen verkkosivuun

Kirjoita linkkiteksti itse sen sijasta, että käyttäisit verkko-osoitetta (URL) linkin tekstinä.

Vihje: Linkin tekstin pitäisi kuvata linkin kohdetta. Esimerkiksi kohdeverkkosivun otsikko on hyvä linkkiteksti. Kun kyseisen sivun linkkiin siirrytään, näytönlukuohjelma lukee ensin sivun otsikon. Se vahvistaa kohteen ja tekee linkin käyttökokemuksesta entistä helppokäyttöisemmän. Lisä tietoja helppokäyttöisten asia kirjojen kirjoittamisesta on artikkelissa Word-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille.

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Avaa linkki -valinta ikkuna painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + K. Kuulet: "valinta ikkuna, linkki, kohdistus osoitteeseen, muokkaus."

 3. Kirjoita kohdesivuston verkko-osoite.

 4. Paina sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ”näyttöteksti, muokkaus” ja kirjoita linkin teksti, jota haluat käyttää.

 5. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet "Lisää-painike", ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  Linkki -valinta ikkuna sulkeutuu, ja Word_generic lisää hyperlinkin asia kirjaan.

Huomautus: Jos haluat luoda linkin tiedostoon tai nykyisen asia kirjan sijaintiin, sinun on käytettävä Word_generic Työpöytä versiota.

Hyperlinkin poistaminen

Joskus mielipide muuttuu. Voit poistaa hyperlinkin seuraavasti:

 1. Siirry asiakirjassa hyperlinkitettyyn tekstiin.

 2. Avaa linkki -valinta ikkuna painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + K. Kuulet viestin: "valinta ikkuna, linkki, kohdistus osoite."

 3. Paina askelpalautinta. Kuulet viestin ”valinta poistettu”.

 4. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”OK-painike”, ja paina sitten Enteriä.

  Linkki-valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki poistuu valitusta tekstistä. Varsinainen teksti säilyy ennallaan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin verkkoversion pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×