Hyperlinkin lisääminen Word 2016:ssa näytönlukuohjelman avulla

Hyperlinkin lisääminen Word 2016:ssa näytönlukuohjelman avulla

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Voit luoda asiakirjassa hyperlinkkejä käyttämällä Word 2016:ssa näppäimistöä ja Narratoria, joka on Windowsin sisäinen näytönlukuohjelma. Wordissa on paljon linkitysvaihtoehtoja: voit linkittää tiedostoon, verkkosivuun tai tyhjään sähköpostiviestiin. Voit myös linkittää kohdan toiseen kohtaan nykyisessä asiakirjassa.

Huomautukset: 

Sisältö

Automaattinen hyperlinkin luominen

Word voi muuttaa verkko-osoitteen hyperlinkiksi automaattisesti. Kirjoita verkko-osoite (URL-osoite), kuten www.contoso.com, tai sähköpostiosoite, kuten joku@example.com, ja paina sitten välilyöntiä tai Enter-näppäintä. Word muuttaa tekstin hyperlinkiksi.

Jos haluat poistaa sen, lue ohjeet kohdasta Hyperlinkin poistaminen.

Linkki tiedostoon, verkkosivuun tai tyhjään sähköpostiviestiin

Voit luoda hyperlinkkejä, jotka johtavat tiedostoon, verkkosivulle tai sähköpostiviestiin.

Linkki tiedostoon

 1. Kirjoita teksti, jonka haluat näkyvän asiakirjassa.

  Vihje: Linkin tekstin pitäisi olla merkityksellinen ja antaa lukijalle hyvä kuva linkin kohteesta. Jos esimerkiksi linkität tiedostoon, käytä linkin tekstinä asiakirjan otsikkoa. Älä käytä tiedostonimeä.

 2. Paina Lisää hyperlinkki valintaikkunassa näppäinyhdistelmää Alt+X, jotta pääset Tiedosto tai aiemmin luotu verkkosivu -vaihtoehtoon.

 3. Tee jompikumpi seuraavista

  • Jos haluat etsiä tiedoston tietokoneestasi, siirry Nykyinen kansio -vaihtoehtoon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+U. Valitse sitten tiedosto alanuolinäppäimellä.

  • Jos haluat etsiä tiedoston verkosta, avaa Selatut sivut painamalla näppäinyhdistelmää Alt+B. Valitse sitten aiemmin käytetty verkkosijainti alanuolinäppäimillä.

  • Jos haluat valita viimeksi käytetyn tiedoston, avaa Viimeksi käsitellyt tiedostot painamalla näppäinyhdistelmää Alt+R. Valitse sitten tiedosto alanuolinäppäimellä.

 4. Valitse tiedosto painamalla Enter-näppäintä. Kopioi sitten tiedoston osoite Osoite-ruutuun.

 5. Siirry sarkaimella OK-painikkeeseen ja valitse se.

  Word lisää hyperlinkin asiakirjaan.

Linkittäminen verkkosivuun

 • Jos haluat linkittää verkkosivuun, aseta osoitin siihen kohtaan asiakirjassa, johon haluat lisätä linkin.

 • Avaa Lisää hyperlinkki -valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N, I. Kohdistin siirtyy Osoite-ruutuun.

 • Kirjoita kohdesivuston verkko-osoite ja kirjoita sitten asiakirjassa näkyvä linkin teksti painamalla näppäinyhdistelmää Alt+t.

 • Kirjoita verkkosivun otsikko tai kuvaava ilmaus Näytettävä teksti -ruutuun.

  Vihje: Linkin tekstin pitäisi kuvata linkin kohdetta. Esimerkiksi kohdeverkkosivun otsikko on hyvä linkkiteksti. Kun kyseisen sivun linkkiin siirrytään, näytönlukuohjelma lukee ensin sivun otsikon. Se vahvistaa kohteen ja tekee linkin käyttökokemuksesta entistä helppokäyttöisemmän.

 • Siirry sarkaimella OK-painikkeeseen ja valitse se.

  Word lisää linkin asiakirjaan.

Linkki uuteen sähköpostiviestiin

Joskus on tarpeen antaa lukijoille mahdollisuus lähettää sähköpostia asiakirjaa luettaessa. Lukijoita voi esimerkiksi kannustaa ottamaan yhteyttä toimistoon lisätietojen saamiseksi tai palautteen antamiseksi ehdottamaasi uuteen ideaan liittyen. Wordin avulla voit lisätä linkin sähköpostiviestiin haluamaasi kohtaan asiakirjassa.

 • Jos haluat lisätä asiakirjaan linkin, joka avaa uuden sähköpostiviestin, avaa sähköpostiviestin valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+M. Kohdistus siirtyy Sähköpostiosoite-ruutuun muokkaamista varten.

 • Kirjoita sähköpostiosoite ja siirry sitten sarkaimella Aihe-ruutuun.

 • Kirjoita sähköpostin aihe Aihe-ruutuun ja paina sitten sarkainta.

 • Siirry sarkaimella OK-painikkeeseen ja valitse se. Tämä sijoittaa asiakirjaan linkin, joka näyttää jokseenkin seuraavalta: mailto: joku@contoso.com.

 • Jos haluat lähettää sähköpostia linkin avulla, avaa viesti valitsemalla asiakirjassa oleva linkki. Kohdistus siirtyy uuden sähköpostiviestin tekstiosaan viestin kirjoittamista varten.

Linkki toiseen sijaintiin nykyisessä asiakirjassa

Jos haluat linkittää toiseen sijaintiin nykyisessä asiakirjassa, luo ensin kirjanmerkki, joka toimii linkin kohteena. Lisää sitten linkki kirjanmerkkiin.

Kirjanmerkin luominen

Voit luoda kirjanmerkin asiakirjassa seuraavasti:

 1. Jos haluat luoda kirjanmerkin kohdesijaintiin, valitse kyseinen sijainti. Kohteena voi käyttää otsikkoa, valittua tekstiä tai valittua kuvaa.

 2. Avaa Kirjanmerkki-valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N, K. Kohdistus siirtyy Kirjanmerkin nimi -ruutuun.

 3. Kirjoita kirjanmerkille nimi.

  Tärkeää: Kirjanmerkkien nimien on alettava kirjaimella. Ne voivat sisältää vain kirjaimia, numeroita ja alaviivan, esimerkiksi Keh_Raportti_2.

 4. Jos haluat lisätä kirjanmerkin nimen Wordin käytettäväksi, paina näppäinyhdistelmää Alt+A.

  Se sulkee Kirjanmerkki-valintaikkunan.

Linkin lisääminen kirjanmerkkiin

 1. Siirry asiakirjassa kohtaan, jossa haluat linkin näkyvän.

 2. Avaa Lisää hyperlinkki -valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N, I.

 3. Paina Lisää hyperlinkki -valintaikkunassa näppäinyhdistelmää Alt+A, jotta voit valita Paikat tässä asiakirjassa -vaihtoehdon.

 4. Selaa asiakirjan kirjanmerkkiluetteloa alanuolinäppäimellä ja valitse kirjanmerkki painamalla Enter-näppäintä.

 5. Siirry sarkaimella OK-painikkeeseen ja valitse se.

  Word lisää hyperlinkin kirjanmerkkikohteeseen.

Hyperlinkin poistaminen

Joskus mielipide muuttuu. Voit poistaa hyperlinkin asiakirjasta seuraavasti:

 1. Avaa asiakirja ja valitse sitten hyperlinkitetty teksti tai kuva.

 2. Avaa Lisää hyperlinkki -valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N, I.

 3. Poista valittu hyperlinkki painamalla näppäinyhdistelmää Alt+R. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki poistetaan valitusta tekstistä tai kuvasta. Itse teksti tai kuva säilyy muuttumattomana.

Vihje: Jos haluat, että kirjoittamasi verkko- tai sähköpostiosoite ei ole hyperlinkki, kumoa edellinen toiminto painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Z heti välinäppäimen tai Enter-näppäimen painamisen jälkeen. Jos painat näppäinyhdistelmää Ctrl+Z toisen kerran, Word poistaa tekstin kokonaan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Ylä- tai alatunnisteiden luominen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Windowsin Microsoft Word 2016:n pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Voit luoda asiakirjaan hyperlinkkejä käyttämällä Word 2016 for Mac -sovellusta yhdessä näppäimistön ja Mac OS:n oman VoiceOver-näytönlukuohjelman kanssa. Voit lisätä linkin tiedostoon, verkkosivuun tai tyhjään sähköpostiviestiin. Voit myös linkittää kohdan toiseen kohtaan nykyisessä asiakirjassa.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Saat lisätietoja pikanäppäimistä artikkelista Word for Macin pikanäppäimet.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Mac OS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

 • Tiedostoja kannattaa lukea ja muokata tulostusasettelunäkymässä. VoiceOver ei ehkä toimi luotettavasti muissa näkymissä.

Sisältö

Automaattinen hyperlinkin luominen

Word voi muuttaa verkko-osoitteen hyperlinkiksi automaattisesti. Kirjoita verkko-osoite (URL-osoite), kuten www.contoso.com, tai sähköpostiosoite, kuten joku@example.com, ja paina sitten välilyöntiä tai Enter-näppäintä. Word muuttaa tekstin hyperlinkiksi.

Linkki tiedostoon, verkkosivuun tai tyhjään sähköpostiviestiin

Voit luoda hyperlinkkejä, jotka johtavat tiedostoon, verkkosivulle tai sähköpostiviestiin.

Linkki tiedostoon

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Lisää linkki painamalla näppäinyhdistelmää Komento+K. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna avautuu. Lisää linkki tiedostoon painamalla sarkainta, kunnes kuulet: ”Olet tällä hetkellä välilehdellä, .../3.” Siirry sitten oikealla tai vasemmalla nuolinäppäimellä Verkkosivu tai tiedosto -kohtaan. Valitse painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Valitse linkitettävä tiedosto siirtymällä sarkaimella kohtaan Valitse..., ja valitse sitten kohde painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Valitse tiedosto, johon linkitetään -valintaikkuna avautuu. Voit selata valintaikkunan osia sarkaimella. Voit selata kohteita nuolinäppäimillä. Voit siirtyä kansioiden ja alikansioiden välillä oikealla tai vasemmalla nuolinäppäimellä. Kun olet tiedostossa, jonka haluat linkittää, paina sarkainta toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Avaa, painike.” Valitse painamalla välilyöntinäppäintä. Tiedosto valitaan ja valintaikkuna sulkeutuu.

 5. Lisää osoitteen sijaan näkyvä teksti painamalla Lisää hyperlinkki -valintaikkunassa sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Näytettävä teksti, Muokkaa tekstiä.” Kirjoita teksti.

 6. Lisää linkki painamalla Enter-näppäintä. Valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki lisätään.

Linkittäminen verkkosivuun

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Lisää linkki painamalla näppäinyhdistelmää Komento+K. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna avautuu. Lisää linkki verkkosivuun painamalla sarkainta, kunnes kuulet: ”Olet tällä hetkellä välilehdellä, .../3.” Siirry sitten oikealla tai vasemmalla nuolinäppäimellä Verkkosivu tai tiedosto -kohtaan. Valitse painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Siirry Osoite-tekstikenttään painamalla sarkainta toistuvasti. Kuulet viestin: ”Osoite, muokkaa tekstiä.” Kirjoita kohdesivuston verkko-osoite.

 4. Lisää osoitteen sijaan näkyvä teksti painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Näytettävä teksti, muokkaa tekstiä.” Kirjoita teksti.

 5. Lisää linkki painamalla Enter-näppäintä. Valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki lisätään.

Linkki uuteen sähköpostiviestiin

Wordissa voit luoda linkkejä myös sähköpostiosoitteisiin. Linkin avulla voit avata nopeasti oman sähköpostisovelluksesi ja lähettää sähköpostin tiettyyn osoitteeseen.

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin.

 2. Lisää linkki painamalla näppäinyhdistelmää Komento+K. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna avautuu. Lisää linkki sähköpostiin painamalla sarkainta, kunnes kuulet: ”Olet tällä hetkellä välilehdellä, .../3.” Siirry sitten oikealla tai vasemmalla nuolinäppäimellä Sähköpostiosoite-kohtaan. Valitse painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Kohdistus siirtyy Sähköpostiosoite:-tekstikenttään. Kirjoita sähköpostiosoite.

 4. Lisää sähköpostin aihe siirtymällä Aihe-tekstikenttään sarkainta painamalla. Kirjoita sähköpostiviestin aihe.

 5. Lisää sähköpostiosoitteen (mailto:joku@contoso.com) sijaan näkyvä teksti painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Näytettävä teksti, muokkaa tekstiä.” Kirjoita teksti.

 6. Lisää linkki painamalla Enter-näppäintä. Valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki lisätään.

Linkki toiseen sijaintiin nykyisessä asiakirjassa

Jos haluat linkittää toiseen sijaintiin nykyisessä asiakirjassa, luo ensin kirjanmerkki, joka toimii linkin kohteena. Lisää sitten linkki kirjanmerkkiin.

Kirjanmerkin luominen

 1. Jos haluat luoda kirjanmerkin kohdesijaintiin, valitse kyseinen sijainti. Kohteeksi voi valita tekstin, kuvan tai taulukon.

 2. Siirry Lisää-välilehteen painamalla F6-näppäintä, kunnes kuulet välilehden nimen ja viestin ”Olet nyt välilehdellä... välilehtiryhmässä”. Paina oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä, kunnes kuulet: ”Lisää-välilehti.” Valitse kohde painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Siirry Linkit-valikkoon painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Linkit, valikkopainike.” Laajenna valikko painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Kirjanmerkki, painike.” Paina sitten välilyöntinäppäintä. Kirjanmerkki-valintaikkuna avautuu ja kohdistus on Kirjanmerkin nimi -tekstikentässä. Kirjoita kirjanmerkin nimi.

  Tärkeää: Kirjanmerkkien nimien on alettava kirjaimella. Ne voivat sisältää vain kirjaimia, numeroita ja alaviivan, esimerkiksi Keh_Raportti_2.

 5. Luo kirjanmerkki painamalla Enter-näppäintä. Valintaikkuna sulkeutuu ja kirjanmerkki luodaan.

Linkin lisääminen kirjanmerkkiin

 1. Aseta kohdistin siihen asiakirjan kohtaan, johon haluat lisätä linkin kirjanmerkkiin.

 2. Lisää linkki painamalla näppäinyhdistelmää Komento+K. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna avautuu. Jos haluat lisätä linkin tiettyyn asiakirjan kohtaan, paina sarkainta, kunnes kuulet: ”Olet tällä hetkellä välilehdellä, .../3.” Siirry oikealla tai vasemmalla nuolinäppäimellä Tämä tiedosto -kohtaan. Valitse painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Siirry sarkaimella Valitse kohta tiedostossa: -ruudukkoon. Voit selata kohtia, kuten Otsikot ja Kirjanmerkit, ylä- ja alanuolinäppäimellä. Laajenna kohde painamalla oikeaa nuolinäppäintä. Nimet ilmoitetaan siirtyessäsi.

  Vihje: Voit luoda Otsikot käyttämällä jotakin valmista otsikkotyyliä tekstissä haluamassasi kohdassa. Käytä tyyliä painamalla Aloitus-välilehdessä sarkainta, kunnes kuulet tyylin nimen. Selaa tyylejä painamalla Control+Optio+Oikea tai vasen nuolinäppäin. Valitse tyyli painamalla Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 4. Lisää kirjanmerkin nimen sijaan näkyvä teksti painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Näytettävä teksti, muokkaa tekstiä.” Kirjoita teksti.

 5. Lisää linkki painamalla Enter-näppäintä. Valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki lisätään.

Hyperlinkin poistaminen

Jos et halua, että kirjoittamasi verkko- tai sähköpostiosoite on hyperlinkki, kumoa edellinen toiminto painamalla näppäinyhdistelmää Komento+Z heti välilyöntinäppäimen tai Enter-näppäimen painamisen jälkeen. Voit myös poistaa hyperlinkin tekstistä poistamatta kuitenkaan itse tekstiä.

 1. Valitse asiakirjasta se hyperlinkki, jonka haluat poistaa.

 2. Poista linkki painamalla näppäinyhdistelmää Komento+K. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna avautuu. Siirry sarkainta painamalla Poista linkki -kohtaan. Valitse painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Lisää hyperlinkki -valintaikkuna sulkeutuu ja hyperlinkki poistetaan tekstistä. Itse teksti säilyy ennallaan ja sen tyyliksi muutetaan Normaali.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Word for Macin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×