HTML-editorin käyttäminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Microsoft Office SharePoint Server 2007 -sovelluksen HTML-editori on monipuolinen RTF-tekstieditori. HTML-editori-työkalurivin valikosta voit ottaa muotoilutyylejä käyttöön tekstissä tai sisällön elementeissä. Työkalurivin painikkeilla voit lisätä elementtejä, kuten taulukoita ja luetteloita. Voit tehdä hakuja sisällöstä ja jopa tarkistaa sisällön oikeinkirjoituksen – niin ikään työkalurivin toiminnoilla. Kaikkia näitä toimintoja voi käyttää myös näppäimistöltä.

Valitse haluamasi toimet

Tekstin lisääminen ja muokkaaminen

Valitse teksti tai HTML-elementtien ja muotoilun tai mukautettuja tyylejä

Lisää ja Muokkaa taulukoiden ja muiden HTML-elementtien

Käytä HTML-lähdettä muokkaustilassa

Tekstin lisääminen ja muokkaaminen

HTML-editori voi näkyä rivinä tai Web-sivu-ikkunana uudessa ikkunassa. HTML-editorin ikkunaan voi kirjoittaa tekstiä suoraan samalla tavalla kuin mihin tahansa tekstieditoriin. Teksti näkyy HTML-editorin ikkunassa samassa muodossa kuin julkaistulla sivulla. Jotkin ominaisuudet eivät ole käytettävissä, kun HTML-editori on näkyvissä rivinä.

Kopioiminen ja liittäminen

Tekstiä kopioidaan ja liitetään samalla tavalla kuin muissakin RTF-tekstieditoreissa, mutta HTML-editorissa liittämisvalintoja on useita.

Kun liität Leikepöydältä tekstiä, jossa on muotoiluja, näkyviin tulee Liittämisasetukset-valikko. Liittämisasetukset-valikossa on seuraavat vaihtoehdot:

 • Poista sitoutuvat tyylit      Tämä komento poistaa kaikki sitoutuvat tyylit liitettävästä tekstistä. Sellaiset muotoilut jätetään ennalleen, jotka eivät kuulu sitoutuvaan tyyliin.

 • Säilytä vain teksti      Tämä komento poistaa kaikki sitoutuvat tyylit ja kaikki muotoilut liitettävästä tekstistä.

 • Säilytä sitoutuvat tyylit      Tämä komento jättää kaikki sitoutuvat tyylit ja muotoilut ennalleen liitettävässä tekstissä.

Tekstin etsiminen sisällöstä

Voit etsiä tekstiä sisältöä napsauttamalla Etsi Painikkeen kuva -painiketta. Kun napsautat Etsi -painiketta, näyttöön tulee Etsi seuraava -painiketta ja Etsi -ruutuun. Kirjoita Etsi -ruutuun teksti, jonka haluat etsiä ja valitse Etsi seuraava. Jos Etsi -ruutuun kirjoittamasi tekstin ilmenee, kun muokkaat sisältöä, sisältö näkyy korostettuna tekstin ensimmäisen esiintymän. Valitse Etsi seuraava uudelleen, jos haluat etsiä seuraavan esiintymän.

Huomautus: Jos siirrät kohdistimen pois Etsi-ruudusta, Etsi-komento ryhtyy etsimään sisältöä siitä kohdasta, missä kohdistin sijaitsee, kun Etsi seuraava -painiketta napsautetaan, eikä etsimistä aloiteta uudelleen alusta sisällön päättyessä. Voit varmistaa, että etsintä kohdistuu koko sisältöön, pitämällä kohdistimen Etsi-ruudussa Etsi seuraava -painiketta napsautettaessa.

Huomautus: Etsintätoiminto ei ole käytettävissä, kun HTML-editori on näkyvissä rivinä.

Tekstin oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Voit tarkistaa tekstin oikeinkirjoituksen tarkistaminen valitsemalla Oikeinkirjoituksen tarkistus Painikkeen kuva -painiketta. Kun napsautat Oikeinkirjoituksen tarkistus -painike, uusi ikkuna aukeaa ja näyttää mahdolliset kirjoitusvirheet sekä korjausehdotukset.

Pikanäppäin voit tarkistaa oikeinkirjoituksen, paina F7-näppäintä.

Huomautus: Oikeinkirjoituksen tarkistustoiminto ei ole käytettävissä, kun HTML-editori on näkyvissä rivinä.

Sivun alkuun

Tekstin tai HTML-elementtien valitseminen ja muotoilujen tai mukautettujen tyylien käyttäminen

Kun haluat muuttaa sivun sisältöön kuuluvan tekstin ulkoasua, voit käyttää muotoiluja ja tyylejä.

Tyylit ovat valmiiksi määritettyjä muotoiluvalintajoukkoja, joita voi käyttää ikään kuin yksittäisinä muotoiluvalintoina. Voit esimerkiksi määrittää valmiiksi Artikkelin otsikko -tyylin, joka määrittää lihavoidun Arial-fonttiperheen fontin ja sille koon 14 sekä värin kastanjanruskea. Kun otat Artikkelin otsikko -tyylin käyttöön valinta-alueessa, tyylin kaikki yksittäiset muotoilumääritykset otetaan käyttöön valinta-alueessa.

Sisältöä voi valita kahdella tavalla; voit valita sisältöä manuaalisesti tai valita yksittäisiä HTML-elementtejä ja niiden sisältämän sisällön.

Sivun alkuun

Toimintaohjeet

Tekstin valitseminen hiiren ja näppäimistön avulla

Valitse-valikon avulla HTML-elementtien valitseminen

Tyylien avulla tyylit-valikko

Käytä muotoilua käyttämällä työkalurivipainikkeet

Tekstin valitseminen hiirellä tai näppäimistöllä

Tekstilohkon voi valita hiirellä tai näppäimistöllä.

Jos haluat valita tekstilohkon hiirellä, tee jompikumpi seuraavista toimista:

 • Valitse haluamasi teksti vetämällä hiiren osoitinta.

 • Valitse sana kaksoisnapsauttamalla tekstiä tai valitse kappale, luettelokohde tai taulukon solu kolmoisnapsauttamalla tekstiä.

Jos haluat valita tekstilohkon näppäimistöllä, pidä VAIHTO-näppäintä painettuna ja siirrä valinta-aluetta yksi merkki kerrallaan VASEMMALLA tai OIKEALLA NUOLINÄPPÄIMELLÄ. Pitämällä VAIHTO-näppäintä painettuna ja painamalla YLÄ- tai ALANUOLINÄPPÄINTÄ voit siirtää valinta-aluetta yhden rivin ylös- tai alaspäin. Voit myös valita yhden sanan kerrallaan pitämällä CTRL- ja VAIHTO-näppäimiä painettuna ja painamalla OIKEAA tai VASENTA NUOLINÄPPÄINTÄ.

Osan alkuun

Valitse-valikon avulla HTML-elementtien valitseminen

Jos haluat valita HTML-elementin sisältämän koko tekstin, käytä työkalurivin Valitse-valikkoa.

Valitse-valikko toimii tilannekohtaisesti, eli sen vaihtoehdot määräytyvät sen mukaan, minkä elementin kohdalle kohdistin on siirretty. Jos kohdistin on esimerkiksi luettelokohteen kohdalla, kun napsautat Valitse-valikkoa, Valitse-valikossa on seuraavat vaihtoehdot:

 • muotoillun sisällön valitseminen (vain nykyisen kohteen teksti)

 • muotoilulohkon valitseminen (teksti ja tekstin sisältämä DIV-elementti)

 • luettelokohteen valitseminen (luettelokohteen elementti, myös kohteen sisältämä teksti ja muotoilulohko)

 • luettelon valitseminen (nykyisen luettelon kaikki luettelokohteet, myös niiden tekstit ja muotoilulohkot)

 • kaiken sisällön valitseminen (kaikki nykyisen HTML-editorin ikkunan sisältämä sisältö).

 • Kun sivun sisältö on avattu HTML-editoriin, vie kohdistin sen HTML-elementin tekstin kohdalle, joka on tarkoitus valita, ja valitse työkaluriviltä Valitse.

 • Valitse Valitse-valikon kohde, joka vastaa parhaiten haluamaasi valinta-aluetta. Jos kohdistin on esimerkiksi luettelomerkityn luettelokohteen tekstin kohdalla ja haluat valita koko luettelon, valitse Luettelomerkitty luettelo.

Valitse-valikon avulla voit varmistaa, että muotoiluja tai tyylejä otetaan käyttöön nimenomaan tietyssä HTML-elementissä, eikä esimerkiksi vain tekstissä, joka näkyy korostettuna editorin ikkunassa. Näin tyylit ja muotoilut pysyvät yhdenmukaisina.

Osan alkuun

Tyylien avulla tyylit-valikko

Sivustoa varten määritettyjä tyylejä voi ottaa käyttöön Tyylit-valikon avulla huolimatta siitä, valitaanko tekstiä hiirellä vai näppäimistöllä tai valitaanko elementtejä Valitse-valikon avulla. Office SharePoint Server 2007 -sovelluksen mukana asennetaan useita tällaisia tyylejä, ja sivuston järjestelmänvalvoja tai sivun asettelun suunnittelija voi määrittää Tyylit-valikon kautta käytettävät mukautetut tyylit.

Tyylit-valikko toimii tilannekohtaisesti. Käytettävissä olevat tyylit määräytyvät sen mukaan, missä valinta-alueessa tyyli otetaan käyttöön.

Osan alkuun

Muotoilujen ottaminen käyttöön työkalurivin painikkeilla

Työkalurivin painikkeilla voit ottaa muotoilun käyttöön valinta-alueessa. Näitä komentoja voi käyttää hiirellä tai pikanäppäimillä.

Kun otat muotoilun käyttöön valinta-alueessa, se lisätään valinta-alueessa aiemmin käyttöönotettuihin muotoiluihin, jos muotoilut ovat keskenään yhteensopivia. Jos muotoilut eivät ole yhteensopivia – jos muotoiluissa esimerkiksi määritetään kaksi eri väriä – jälkimmäinen muotoilu otetaan käyttöön valinta-alueessa.  

Osan alkuun

Sivun alkuun

Taulukoiden ja muiden HTML-elementtien lisääminen ja muokkaaminen

Työkalurivin painikkeiden avulla voit lisätä taulukoita, luetteloita, hyperlinkkejä, kuvia ja uudelleenkäytettävää sisältöä.

Uudelleenkäytettävä sisältö koostuu tekstilohkoista ja HTML-elementeistä, jotka voi lisätä sivun sisältöön. Uudelleenkäytettävän sisällön sisältöä tai rakennetta ei voi muuttaa HTML-editorilla. Uudelleenkäytettävään sisältöön voi kuitenkin määrittää tyylejä ja muotoiluja HTML-editorilla.

Sivun alkuun

Toimintaohjeet

Lisää taulukko ja muokkaa sitä

Lisää luettelo

Hyperlinkin lisääminen

Kuvan lisääminen

Uudelleenkäytettävän sisällön lisääminen

Taulukon lisääminen ja muokkaaminen

Voit lisätä taulukkoon valitsemalla Lisää taulukko Painikkeen kuva -painiketta. Kun valitset Lisää taulukko, näyttöön avautuu uusi ikkuna, jossa voit valita seuraavat taulukon ominaisuudet:

 • Koko-ominaisuudet:

  • Rivit      Tämän ominaisuuden avulla voit valita rivien määrän.

  • Sarakkeet      Tämän ominaisuuden avulla voit valita sarakkeiden määrän.

  • Määritä mitat      Valitsemalla tämän valintaruudun voit muuttaa taulukon leveys- ja korkeusmitat Leveys- ja Korkeus-ruutuihin. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat, että palvelin määrittää taulukon mitat.

  • Leveys ja Korkeus     Jos olet valinnut Määritä mitat -valintaruudun, voit määrittää taulukon mitat Leveys- ja Korkeus-ominaisuuksiin. Kirjoita luku Leveys- tai Korkeus-ruutuun ja valitse nuolta napsauttamalla kuvapistettä tai prosenttia. Jos esimerkiksi haluat määrittää, että taulukon leveys on puolet sivun leveydestä, kirjoita Leveys-ruutuun 50 ja valitse luettelosta prosenttia.

 • Muoto-ominaisuudet:

  • Käytä valmiiksi määritettyä taulukon muotoilua      Valitsemalla tämän valintaruudun voit valita taulukon muotoilun avattavasta luetteloruudusta. Office SharePoint Server 2007 -sovelluksessa on joitakin valmiiksi määritettyjä taulukon muotoiluja, mutta järjestelmänvalvoja voi luoda mukautettuja taulukon muotoiluja ja lisätä ne luetteloon.

   Kun valitset taulukon muotoilun luettelosta, muotoilun esikatselu näkyy Esikatselu-ruudussa.

   Poistamalla Käytä valmiiksi määritettyä taulukon muotoilua -valintaruudun valinnan voit poistaa Muotoilu-kohdan valinnat käytöstä. Taulukossa ei tällöin käytetä muotoiluja.

  • Käytä erikoismuotoiluja      Kussakin esimääritetyssä taulukon muotoilussa voi olla muotoiluja, jotka koskevat otsikkoriviä, viimeistä riviä, ensimmäistä saraketta ja viimeistä saraketta. Näiden neljän rivi- ja sarakevalinnan avulla voit määrittää, otetaanko kyseinen muotoilu käyttöön kyseisellä rivillä tai kyseisessä sarakkeessa. Jos esimerkiksi haluat määrittää, että otsikkoriviä ei muotoilla esimääritetyn taulukon muotoilun mukaisesti, poista Otsikkorivi-valintaruudun valinta.

   Huomautus: Nämä valinnat ovat käytettävissä vain, jos Käytä valmiiksi määritettyä taulukon muotoilua -valintaruutu on valittuna.

Voit myös halutessasi muokata taulukon kokoa, muotoiluja ja muita ominaisuuksia. Paras tapa muokata taulukkoa on soluvalikko. Voit avata soluvalikon napsauttamalla muokattavan taulukkosolun oikeassa reunassa olevaa nuolta.

Soluvalikossa on seuraavat komennot:

 • Lisää rivi yläpuolelle      Tällä komennolla voit lisätä rivin muokattavan solun yläpuolelle.

 • Lisää rivi alapuolelle      Tällä komennolla voit lisätä rivin muokattavan solun alapuolelle.

 • Lisää sarake vasemmalle      Tällä komennolla voit lisäät sarakkeen muokattavan solun vasemmalle puolelle.

 • Lisää sarake oikealle      Tällä komennolla voit lisäät sarakkeen muokattavan solun oikealle puolelle.

 • Poista rivi      Tällä komennolla voit poistaa rivin, joka sisältää muokattavan solun.

 • Poista sarake      Tällä komennolla voit sarakkeen, joka sisältää muokattavan solun.

 • Yhdistä solu      Tällä komennolla voit yhdistää muokattavan solun sen oikealla puolella olevan soluun (oikealta vasemmalle kirjoitettavissa kielissä muokattavan solun vasemmalla puolella olevan soluun).

 • Jaa solu      Tällä komennolla voit jakaa muokattavan solun ja sijoittaa kohdistimen muodostuneiden solujen vasemmanpuoleisimpaan soluun.

 • Korkeus ja leveys      Tällä komennolla voit avata valintaikkunan, jossa voi muuttaa muokattavan solun sisältävän rivin ja sarakkeen rivikorkeuden ja sarakeleveyden.

 • Muokkaa taulukkoa      Tällä komennolla voit avata valintaikkunan, jossa kaikkia muokattavan solun sisältäviä taulukon ominaisuuksia voi muuttaa.

Kaikki soluvalikossa tehtävät toimet voi tehdä myös työkalurivin painikkeilla.

Osan alkuun

Luettelon lisääminen

Voit lisätä luettelon valitsemalla Numeroitu luettelo Painikkeen kuva tai Luettelomerkeillä varustetun luettelon Luettelomerkit-painikkeen kuva työkalurivipainiketta.

Pikanäppäin voit lisätä numeroidun luettelon, paina CTRL + VAIHTO + E. Jos haluat lisätä luettelomerkeillä varustetun luettelon, paina CTRL + VAIHTO + L.

Osan alkuun

Lisää hyperlinkki

Voit lisätä hyperlinkin valitsemalla Lisäähyperlinkki Painikkeen kuva -painiketta.

Pikanäppäin voit lisätä hyperlinkin, paina CTRL + K.

Kun hyperlinkki lisätään, Muokkaa hyperlinkin ominaisuuksia -Web-sivuvalintaikkuna tulee näkyviin.

 • Voit kirjoittaa URL-osoitteen Valittu URL-osoite -ruutuun tai napsauttaa Selaa-painiketta ja etsiä sivuston kohteen tai asiakirjan.

 • Valitsemalla Avaa linkki uudessa ikkunassa -valintaruudun voit avata hyperlinkin uuteen ikkunaan. Jos tämän valintaruudun valinta poistetaan, hyperlinkki avataan samaan ikkunaan.

 • Valitsemalla Näytä linkki ja kuvake -valintaruudun voit avata kuvakkeen hyperlinkin tekstin eteen. Tämä toteutetaan lisäämällä kuvatunniste (<IMG>) linkin alkuun. Oletusarvon mukaan näkyviin tulevassa kuvakkeessa näkyy sen asiakirjan tyyppi, johon hyperlinkki osoittaa, mutta näkyviin tulevan kuvan voi myöhemmin muuttaa muokkaamalla kuvatunnisteen lähdemääritettä (<IMG src=>). Jos Näytä linkki ja kuvake -valintaruudun valinta poistetaan, hyperlinkki näkyy hyperlinkin tekstinä.

 • Työkaluvihje-ruutuun voit kirjoittaa tekstin, jota tulee näkyviin, kun hiiren osoitin viedään hyperlinkin kohdalle. Tämä teksti tallennetaan hyperlinkin ankkuritunnisteen otsikkomääritteenä (<A title=>).

 • Kirjanmerkki-kohdan Nimi-ruutuun voit kirjoittaa hyperlinkin nimen. Tämä nimi tallennetaan hyperlinkin ankkuritunnisteen tunnusmääritteenä (<A id=>). Tee nämä toimet, kun haluat luoda kirjanmerkin sivulle, johon voi muodostaa linkin muilta sivuilta tai saman sivun muista kohdista.

Voit muokata aiemmin luotua hyperlinkkiä samoilla työkalurivin painikkeilla tai painamalla CTRL+K-näppäinyhdistelmää, kun muokattavaksi tarkoitettu hyperlinkki on valittuna.

Hyperlinkin poistaminen

Voit poistaa hyperlinkin seuraavasti:

 1. Valitse Valitse-valikon avulla linkki, joka on tarkoitus poistaa.

 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Paina DEL-näppäintä tai ASKELPALAUTINTA.

  • Valitse Poista hyperlinkki Painikkeen kuva -painiketta.

Osan alkuun

Kuvan lisääminen

Voit lisätä kuvan valitsemalla Lisää kuva Painikkeen kuva -painiketta.

Pikanäppäin voit lisätä kuvan, paina CTRL + VAIHTO + G.

Kun napsautat Lisää kuva -painiketta tai painat CTRL+VAIHTO+G-näppäinyhdistelmää, Muokkaa kuvan ominaisuuksia -Web-sivuvalintaikkuna tulee näkyviin.

 • Selaa-painikkeella voit käydä käytettävissä olevat kuvat läpi. Kun napsautat Selaa-painiketta, Valitse kuva -Web-sivuvalintaikkuna tulee näkyviin ja näyttää sen sivuston julkaisukuvien kirjastoon tallennetut kuvat, jossa muokattava sivusisältö sijaitsee. Voit lisätä kuvan napsauttamalla kuvaa ja valitsemalla OK.

 • Vaihtoehtoinen teksti -ruutuun voit kirjoittaa kuvan vaihtoehtoisen tekstin. Näytönlukijaohjelmat lukevat vaihtoehtoisen tekstin kuvan näyttämisen asemesta. Vaihtoehtoinen teksti myös näkyy selaimessa, jos sivun käyttäjän Web-selain ei voi muodostaa kuvaa.

 • Määritä kuvan tasaus, reunan paksuus ja välistys Asettelu-kohdan valinnoilla.

 • Määritä kuvan koko Koko-kohdassa. Voit määrittää, että kuva näkyy oletuskoossa, tai voit määrittää kuvan koon kuvapisteinä. Jos määrität kuvan näyttökoon, voit valita kuvan korkeuden ja leveyden erikseen tai määrittää, että kuvan mittasuhteet säilyvät (eli korkeuden ja leveyden suhde säilyy).

 • Kun olet muokannut kuvan ominaisuuksia riittävästi, valitse OK.

Voit muokata aiemmin luotua kuvaa samoilla työkalurivin painikkeilla tai painamalla CTRL+VAIHTO+G-näppäinyhdistelmää, kun muokattavaksi tarkoitettu kuva on valittuna.

Osan alkuun

Uudelleenkäytettävän sisällön lisääminen

Voit lisätä Uudelleenkäytettävän sisällön valitsemalla Lisää Uudelleenkäytettävä sisältö Painikkeen kuva -painiketta.

Kun olet lisännyt uudelleenkäytettävän sisällön, voit siirtää sen kokoa ja sijaintia sivulla sekä määrittää sisältöön tyylejä ja muotoiluja.

Jos haluat muuttaa uudelleenkäytettävän sisällön paikkaa tai kokoa, napsauta sisältöä ja muuta sen paikkaa ja kokoa kehyksien avulla.

Jos haluat ottaa tyylejä tai muotoiluvalintoja käyttöön, napsauta uudelleenkäytettävää sisältöä, napsauta Valitse-valikkoa ja valitse Luettelomerkitty luettelo. Voit ottaa tyylejä käyttöön Tyylit-valikosta ja muotoiluvalintoja työkalurivin painikkeilla tai pikanäppäimillä.

Lisätietoja Uudelleenkäytettävä sisältö on artikkelissa Uudelleenkäytettävän sisällön käyttäminen.

Osan alkuun

Sivun alkuun

HTML-lähdemuokkaustilan käyttäminen

Voit milloin tahansa siirtyä tekstinmuokkauksesta HTML-lähdemuokkaukseen napsauttamalla työkalurivin Muokkaa HTML-lähdettä -painiketta . HTML-lähdemuokkaustilasta on hyötyä, kun sisällön HTML-elementtien määritteitä on tarkoitus muuttaa.

Kun siirryt HTML-lähdemuokkaustilaan, sisältö näkyy HTML-editorin ikkunassa HTML-muodossa ja suurin osa painikkeista on poissa käytöstä. Voit muokata HTML-lähdettä tavanomaisten HTML-tunnisteiden ja -syntaksin avulla. HTML-editori tukee HTML 4.01 Transitional -standardia.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×