Histogrammin luominen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Histogrammi on frekvenssitietoja esittävä pylväskaavio.

Huomautus: Tässä artikkelissa käsitellään vain histogrammin luomista. Lisätietoja Pareto-kaavioista (lajitelluista histogrammeista) on artikkelissa Lajitellun histogrammin luominen.

 1. Valitse tiedot.

  (Tämä on tyypillinen esimerkki histogrammin tiedoista.)

  Mallihistogrammin luomiseen käytetyt tiedot
 2. Valitse Lisää > Lisää tilastokaavio > Histogrammi.

  Histogrammi-komento Lisää tilastokaavio -painikkeesta käsin

  Voit myös luoda histogrammin Suositellut kaaviot -kohdan Kaikki kaaviot -välilehden avulla.

Vihjeitä: 

 • Voit mukauttaa kaavion ulkoasua Rakenne- ja Muotoilu-välilehtien avulla.

 • Jos nämä välilehdet eivät ole näkyvissä, lisää Kaaviotyökalut valintanauhaan napsauttamalla mitä tahansa histogrammin kohtaa.

Kaaviotyökalut-osan Rakenne- ja Muoto-välilehdet

 1. Napsauta kaavion vaaka-akselia hiiren kakkospainikkeella, valitse Muotoile akseli, ja valitse sitten Akselin asetukset.

  Pikavalikon Muotoile akseli -komento
 2. Seuraavassa taulukossa olevien tietojen avulla voit päättää, mitä asetuksia haluat määrittää Muotoile akseli -tehtäväruudussa.

  Vaihtoehto

  Kuvaus

  Luokan mukaan

  Valitse tämä vaihtoehto, jos luokat (vaaka-akseli) ovat tekstipohjaisia, eivät numeerisia. Histogrammi ryhmittelee samat luokat yhteen ja laskee arvoakselin arvojen summan.

  Vihje: Voit laskea tekstimerkkijonojen esiintymien määrän lisäämällä sarakkeen ja merkitsemällä siihen arvoksi ”1”, piirtämällä sitten histogrammin ja määrittämällä palkkiasetukseksi Luokan mukaan.

  Automaattinen

  Tämä on histogrammien oletusasetus. Palkin leveys lasketaan käyttämällä Scottin sääntöä.

  Palkin leveys

  Anna positiivinen desimaaliluku kunkin alueen arvopisteitä varten.

  Palkkien määrä

  Anna histogrammin palkkien määrä (ylivuoto- ja alivuotopalkit mukaan lukien).

  Ylivuotopalkki

  Valitsemalla tämän valintaruudun voit luoda palkin kaikkia niitä arvoja varten, jotka ovat suurempia kuin oikealla olevassa ruudussa oleva arvo. Voit muuttaa arvoa kirjoittamalla ruutuun eri desimaaliluvun.

  Alivuotopalkki

  Valitsemalla tämän valintaruudun voit luoda palkin kaikkia niitä arvoja varten, jotka ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin oikealla olevassa ruudussa oleva arvo. Voit muuttaa arvoa kirjoittamalla ruutuun eri desimaaliluvun.

  Muotoile akseli -tehtäväruutu

Vihje: Lisätietoja histogrammikaaviosta ja tilastotietojen visualisoinnista sen avulla on tässä Excel-tiimin tekemässä histogrammi-, Pareto-, ruutu- ja janakaavioita käsittelevässä blogikirjoituksessa. Voit myös lukea lisätietoja muista uusista kaaviotyypeistä, joista kerrotaan tässä blogikirjoituksessa.

Automaattinen-vaihtoehto (Scottin sääntö)   

Automaattisen asetuksen kaava

Scottin säännöllä pyritään minimoimaan histogrammin hajonnan poikkeamaa tietojoukkoon nähden, kun tieto on jakautunut normaalisti.

Ylivuotopalkki-vaihtoehto   

Ylivuotopalkki-asetuksen kaava

Alivuotopalkki-vaihtoehto   

Alivuotopalkki-asetuksen kaava
 1. Varmista, että Analyysityökalut on ladattu. Lisätietoja on artikkelissa Analyysityökalujen lataaminen Excelissä.

 2. Kirjoita laskentataulukon yhteen sarakkeeseen syöttötiedot. Voit halutessasi lisätä otsikon ensimmäiseen soluun.

  Tiedon on oltava kvantitatiivista numeerista tietoa, esimerkiksi nimikemääriä tai koetuloksia. Histogrammi-työkalu ei käsittele kvalitatiivista numeerista tietoa, esimerkiksi tekstimuodossa esitettyjä tunnusnumeroita.

 3. Kirjoita seuraavaan sarakkeeseen luokkaluvut nousevassa järjestyksessä. Voit halutessasi lisätä otsikon ensimmäiseen soluun.

  Analyysin optimoimiseksi luokkalukuina kannattaa käyttää omia lukuja. Jos et määritä luokkalukuja, Histogrammi-työkalu käyttää tasavälejä ja määrittää syöttöalueen minimi- ja maksimiarvot alku- ja loppupisteiksi.

 4. Valitse Tiedot > Tiedon analysointi.

  Tietoanalyysi ja Ratkaisin

 5. Valitse Histogrammi > OK.

  Tietoanalyysi-valintaikkuna

 6. Toimi Syöttö-kohdassa seuraavasti:

  1. Määritä Syöttöalue-ruutuun soluviittaus siihen tietoalueeseen, joka sisältää syöttötiedot.

  2. Määritä Luokka-alue-ruutuun soluviittaus siihen tietoalueeseen, joka sisältää luokkaluvut.

   Jos lisäsit laskentataulukkoon sarakeotsikot, voit sisällyttää ne soluviittauksiin.

   Vihje: Viittauksia ei tarvitse kirjoittaa käsin, vaan voit valita alueet laskentataulukosta. Kutista valintaikkuna tilapäisesti napsauttamalla Tiivistys-painike -painiketta ja valitse alueet. Palaa takaisin valintaikkunaan napsauttamalla painiketta uudelleen.

 7. Jos sisällytit sarakeotsikot soluviittauksiin, valitse Otsikot-valintaruutu.

 8. Valitse Tulostusasetukset-kohtaan tulosteen sijainti.

  Voit sijoittaa histogrammin samaan laskentataulukkoon, nykyiseen työkirjaan uuteen laskentataulukkoon tai uuteen työkirjaan.

 9. Valitse vähintään yksi seuraavista valintaruuduista:

  Lajiteltu histogrammi Näyttää frekvenssitiedot laskevassa järjestyksessä.

  Kumulatiivinen prosentti     Näyttää kumulatiivisen prosenttiosuuden ja lisää kumulatiivisen prosentin rivin histogrammikaavioon.

  Kaaviotulostus     Näyttää upotetun histogrammikaavion.

 10. Valitse OK.

  Jos haluat mukauttaa oman Histogrammi, muuttaa tekstiselitteitä ja napsauta mitä tahansa Kaavion osat-, Kaaviotyylit- ja Kaavion suodatin -painikkeita käyttämisestä kaavion oikealla histogrammikaavion.

 1. Valitse tiedot.

  (Tämä on tyypillinen esimerkki histogrammin tiedoista.)

  Mallihistogrammin luomiseen käytetyt tiedot
 2. Valitse Lisää > Kaavio.

  Kaavio-painike Wordin Lisää-välilehden Kuvitukset-ryhmässä
 3. Valitse Lisää kaavio -valintaikkunan Kaikki kaaviot -kohdasta Histogrammi ja valitse sitten OK.

Vihjeitä: 

 • Voit mukauttaa kaavion ulkoasua valintanauhan Rakenne- ja Muotoilu-välilehtien avulla.

 • Jos nämä välilehdet eivät ole näkyvissä, lisää Kaaviotyökalut valintanauhaan napsauttamalla mitä tahansa histogrammin kohtaa.

Kaaviotyökalut-osan Rakenne- ja Muoto-välilehdet

 1. Napsauta kaavion vaaka-akselia hiiren kakkospainikkeella, valitse Muotoile akseli, ja valitse sitten Akselin asetukset.

  Pikavalikon Muotoile akseli -komento
 2. Seuraavassa taulukossa olevien tietojen avulla voit päättää, mitä asetuksia haluat määrittää Muotoile akseli -tehtäväruudussa.

  Vaihtoehto

  Kuvaus

  Luokan mukaan

  Valitse tämä vaihtoehto, jos luokat (vaaka-akseli) ovat tekstipohjaisia, eivät numeerisia. Histogrammi ryhmittelee samat luokat yhteen ja laskee arvoakselin arvojen summan.

  Vihje: Voit laskea tekstimerkkijonojen esiintymien määrän lisäämällä sarakkeen ja merkitsemällä siihen arvoksi ”1”, piirtämällä sitten histogrammin ja määrittämällä palkkiasetukseksi Luokan mukaan.

  Automaattinen

  Tämä on histogrammien oletusasetus.

  Palkin leveys

  Anna positiivinen desimaaliluku kunkin alueen arvopisteitä varten.

  Palkkien määrä

  Anna histogrammin palkkien määrä (ylivuoto- ja alivuotopalkit mukaan lukien).

  Ylivuotopalkki

  Valitsemalla tämän valintaruudun voit luoda palkin kaikkia niitä arvoja varten, jotka ovat suurempia kuin oikealla olevassa ruudussa oleva arvo. Voit muuttaa arvoa kirjoittamalla ruutuun eri desimaaliluvun.

  Alivuotopalkki

  Valitsemalla tämän valintaruudun voit luoda palkin kaikkia niitä arvoja varten, jotka ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin oikealla olevassa ruudussa oleva arvo. Voit muuttaa arvoa kirjoittamalla ruutuun eri desimaaliluvun.

  Muotoile akseli -tehtäväruutu

Vihje: Lisätietoja histogrammikaaviosta ja tilastotietojen visualisoinnista sen avulla on tässä Excel-tiimin tekemässä histogrammi-, Pareto-, ruutu- ja janakaavioita käsittelevässä blogikirjoituksessa. Voit myös lukea lisätietoja muista uusista kaaviotyypeistä, joista kerrotaan tässä blogikirjoituksessa.

Histogrammin luominen Excel for Macin seuraavasti:

 1. Valitse tiedot.

  (Tämä on tyypillinen esimerkki histogrammin tiedoista.)

  Mallihistogrammin luomiseen käytetyt tiedot
 2. Valitse valintanauhasta Lisää-välilehti, valitse  Tilastokaavio-kuvake (Tilasto-kuvake) ja valitse Histogrammi-kohdasta Histogrammi.

Vihjeitä: 

 • Voit mukauttaa kaavion ulkoasua Kaavion rakenne- ja Muotoilu-välilehtien avulla.

 • Jos Kaavion rakenne- ja Muotoilu-välilehdet eivät ole näkyvissä, lisää ne valintanauhaan napsauttamalla mitä tahansa histogrammin kohtaa.

Jos haluat luoda histogrammin Excel 2011 for Macissa, sinun on ladattava kolmannen osapuolen tarjoama apuohjelma. Lisätietoja on artikkelissa En löydä Excel 2011 for Macin analyysityökaluja.

Voit tarkastella histogrammin (pylväskaavio, jossa näkyy frekvenssitietoja) Excel Online, mutta sitä ei voi luoda, koska se vaatii Analyysityökalut Excel apuohjelman, joka ei tue Excel Online.

Jos sinulla on Excel -työpöytäsovellus, voit avata Excel työpöydän ja Luo HistogrammiMuokkaa Excelissä -painiketta.

Painike muokkaamiseen Excelissä

 1. Valitse tiedot napauttamalla.

  Mallihistogrammin luomiseen käytetyt tiedot
 2. Jos käytät puhelinta, tuo valintanauha näkyviin napauttamalla muokkauskuvaketta Muokkaa-kuvake . Valitse sitten Aloitus.

 3. Valitse Lisää > Kaaviot > Histogrammi.

  Voit tarvittaessa mukauttaa kaavion elementtejä.

  Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, jos olet Office 365 -tilaaja. Jos olet Office 365 -tilaaja, varmista, että käytössäsi on Officen uusin versio.

  Kokeile Office 365:tä tai Excelin uusinta versiota

 1. Valitse tiedot napauttamalla.

  Mallihistogrammin luomiseen käytetyt tiedot
 2. Jos käytät puhelinta, tuo valintanauha näkyviin napauttamalla muokkauskuvaketta  Muokkaa-kuvake . Valitse sitten Aloitus.

 3. Valitse Lisää > Kaaviot > Histogrammi.

Excelhistogrammin luonnissa antaisit kahdentyyppisiä tietoja, tiedot, jotka haluat analysoida ja luokkaluvut, jotka edustavat, jolla haluat mitata taajuus väliajoin. Kahden sarakkeen laskentataulukon tiedot on järjestettävä. Näissä sarakkeissa on oltava seuraavat tiedot:

 • Syöttötiedot    Nämä ovat tiedot, joita haluat analysoida Histogrammi-työkalulla.

 • Luokkaluvut    Nämä luvut edustavat aikavälejä, joita haluat Histogrammi-työkalun käyttävän syöttötietojen mittaamiseen tietoanalyysissa.

Kun käytät Histogrammi-työkalua, Excel laskee kunkin tietojoukkoon arvopisteiden määrä. Arvopisteen sisältyy tietyn bin, jos arvo on suurempi kuin pienin sidottu ja yhtä suuri kuin tai pienempi kuin suurin sitoa tietojoukkoon. Jos jätät luokka-alue, Excel Luo joukko tasaisesti jakautuneita syöttötiedot vähimmäis- ja -arvon välillä.

Histogrammianalyysin tulos näkyy uudessa laskentataulukossa (tai uudessa työkirjassa). Se sisältää histogrammitaulukon ja pylväskaavion, joka kuvastaa histogrammitaulukossa olevia tietoja.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×