Office
Kirjaudu sisään

Helppokäyttötoiminnot

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Microsoft Windowsin helppokäyttötoimintojen ja -apuohjelmien lisäksi tässä artikkelissa kuvatut toiminnot auttavat henkilöitä, joilla on vammoja, käyttämään Microsoft Office SharePoint Server 2007- ja Microsoft Office Forms Server 2007 -sivustoja helpommin.

Huomautus: Tämä ohjeaihe koskee vain Microsoft-tuotteiden Yhdysvalloissa käyttäjiä. Jos olet hankkinut tämän tuotteen muualla kuin Yhdysvalloissa, paketti on luettelo Microsoftin tuotetuen puhelinnumerot ja osoitteet tytäryhtiön tiedot kortti. Ota voit selvittää, ovat tuotteiden ja palvelujen kuvatut käytettävissä alueellasi. Katso lisätietoja muilla kielillä, kuten japaniksi ja ranskaksi, eli http://www.microsoft.com/enable/worldwide.htm.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Helppokäyttötila

Pikanäppäimet

Siirtyminen

Otsikot

Kuvien vaihtoehtoinen teksti ja näyttöasetukset

Helppokäyttötoimintojen työkalujen käyttäminen

Ohjeen käyttäminen

Selaimen ominaisuudet

Lisätietoja helppokäyttötoiminnoista

Helppokäyttötila

Office SharePoint Server 2007- tai Office Forms Server 2007 -sivustossa useimmat käyttöliittymän elementit, kuten linkit, lomakkeiden ohjausobjektit ja painikkeet, on suunniteltu käyttämään MSAA:ta (Microsoft Active Accessibility). MSAA:n avulla henkilöt, joilla on vammoja, voivat olla sisällön kanssa vuorovaikutuksessa käyttämällä helppokäyttötoimintojen työkaluja, kuten näytönlukijaohjelmia. Näytönlukijaohjelmat kertovat synteettisellä puheella tai Braille-kirjoituksella tietokoneen näytön tai Web-sivuston sisällön sokeille tai huononäköisille. Koska jotkin mukautetut käyttöliittymän elementit eivät käytä MSAA-ominaisuuksia, voit ottaa käyttöön helppokäyttötilan. Helppokäyttötilassa mukautetut ohjausobjektit esitetään niitä vastaavina HTML:n vakiokomponentteina. Näin varmistetaan, että helppokäyttötoimintojen työkalujen käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa mukautettujen ohjausobjektien kanssa.

Huomautus: Helppokäyttötila ei ota käyttöön vaihtoehtoisia versioita käyttöliittymän kaikista elementeistä. Jos esimerkiksi joku organisaatiossa mukauttaa SharePoint-sivuston lisäämällä mukautetun ohjausobjektin, helppokäyttötilan käyttöönotto ei luo automaattisesti kyseisen ohjausobjektin vaihtoehtoista versiota.

Helppokäyttötila otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä painamalla SARKAINTA heti, kun kohdistus on siirretty selaimen sivuun. SARKAINTA painetaan, kunnes Ota helppokäyttötila käyttöön- tai Poista helppokäyttötila käytöstä -linkki tulee kohdalle. Vaikka helppokäyttötilan käyttöönottolinkki on sarkainjärjestyksen ensimmäinen osa – eli sivun ensimmäinen vuorovaikutteinen osa – toiminnon aktivoiminen voi edellyttää useita SARKAIMEN painalluksia. Syy on kohdistuksessa, joka voi ennen SARKAIN-painalluksia olla selaimen valikoissa tai työkalurivillä. Helppokäyttötila muuttaa tapaa, jolla sivu muodostetaan nimenomaan sinulle, ei sivuston muille käyttäjille. Koska kyseessä on paikallinen asetus, kukaan muu ei tiedä, että se on käytössä. Helppokäyttötila on toiminnassa, kunnes se poistetaan käytöstä tai selain suljetaan. Helppokäyttötila mahdollistaa seuraavien kohteiden muodostamisen tavalla, joka optimoi ne näytönlukuohjelmia ja muita helppokäyttötyökaluja varten:  

 • Valikot    Asiakirjakirjaston tiedostojen käyttämiseen liittyvät valinnat ovat avattavan valikon asemesta hyperlinkkeinä uudessa selainikkunassa. Helppokäyttötyökalujen on helpompi tulkita niitä tässä muodossa.

 • Optimoidut kentät    Tiettyjen kenttien tulkitseminen tuottaa vaikeuksia helppokäyttötyökaluille. Kun helppokäyttötila on käytössä, tällaiset kentät korvataan kentillä, jotka on optimoitu helppokäyttötyökaluja varten. Jotkin SharePoint-luettelot esimerkiksi tukevat erikoistekstikenttiä, joihin käyttäjät voivat lisätä muotoiltua tekstiä, kuvia, taulukoita ja hyperlinkkejä. Tapa, jolla ne muodostetaan selaimeen, estää kuitenkin tiettyjä helppokäyttötyökaluja lukemasta niitä. Kun helppokäyttötila on käytössä, tällaiset kentät korvataan vakiomuotoisilla vain teksti -kentillä, jotka ovat yhteensopivia helppokäyttötyökalujen kanssa.

  Erikoistekstikenttien lisäksi myös useat muun tyyppiset kentät korvataan helppokäyttötilassa vaihtoehtoisilla kentillä.

  Kenttien ja helppokäyttötilassa vaihtoehtoisilla kentillä luettelo

  Kenttä vakiotilassa:

  Vaihtoehtoinen kenttä helppokäyttötilassa:

  Erikoistekstikenttä

  Usean rivin tekstikenttä

  Graafiset yhteenvetokaaviot (kyselyitä varten)

  Taulukko, jossa on taulukon otsikoita

  Gantt-kaavio (projektiluettelossa)

  Taulukko, jossa on taulukon otsikoita

  Taulukko, jossa on taulukon otsikoita, näkyy vakiotilassa myös Gantt-kaavion alla.

  Yhteystietovalitsin

  Tekstikenttä

Huomautus: Helppokäyttötila ei heikennä toimintojen käyttömahdollisuuksia. Sen sijaan se mahdollistaa sivun osien erilaiset muodostamismenetelmät, jolloin sivun osat ovat yhteensopivia helppokäyttötyökalujen kanssa.

Sivun alkuun

Pikanäppäimet

Monet ominaisuudet ja komennot ovat käytettävissä suoraan näppäimistön avulla. Voit painamalla SARKAIN-näppäintä ja siirry millä tahansa sivulla osien välillä VAIHTO + SARKAIN. Voit myös etsiä Monien komentojen pikanäppäimet. Lisätietoja on artikkelissa pikanäppäimet.

Sivun alkuun

Siirtyminen

Sivuston sivujen ja siirtymisen elementit noudattavat loogista ja intuitiivista sarkainjärjestystä. Sarkainjärjestys on järjestys, jossa kohdistus siirretään käyttöliittymän elementistä toiseen painamalla SARKAINTA. Lisäksi kaksi tärkeää vaihtoehtoa – Ota helppokäyttötila käyttöön -linkki ja Siirry pääsisältöön -linkki – ovat sarkainjärjestyksen kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa. Jos haluat ottaa helppokäyttötilan käyttöön, voit tehdä sen painamalla SARKAINTA sen jälkeen, kun aktiivinen kohdistus on sivulla selaimessa. Lisäksi jos haluat ohittaa toistuvat siirtymislinkit ja siirtyä suoraan sivun pääsisältöalueeseen, voit painaa SARKAINTA, kunnes kohdalla on Siirry pääsisältöön -linkki.

Lisäksi Office SharePoint Server 2007- tai Office Forms Server 2007 -sivuston sivuilla käytetään linkkipolkuja, jotka ilmoittavat, missä nykyinen sivu tai sivusto on sivuston tai sivustokokoelman kokonaishierarkiassa. Nämä linkkipolut näkyvät useimpien sivujen yläreunan lähellä sivun nimen alapuolella. Jos siirryt esimerkiksi Raportit-nimiseen kansioon, joka on Contoso-sivuston Jaetut asiakirjat -kirjastossa, linkkipolussa voi lukea Contoso > Jaetut asiakirjat > Raportit.

Sivun alkuun

Otsikot

Taulukon otsikot    Sarakemuotoisissa tietotaulukoissa käytetään taulukoiden otsikkosoluja (TH-tunnisteita). Esimerkiksi Ilmoitukset-sivun Kaikki kohteet -oletusnäkymässä sarakeotsikot Otsikko ja Muokattu sisältyvät taulukon otsikkosoluihin. Taulukon otsikkosolut kertovat taulukon rakenteen ja parantavat taulukon luettavuutta helppokäyttötyökaluja käyttäville käyttäjille.

Otsikkotunnisteet    Sivustoissa käytetään tunnisteita, joiden avulla sivun rakenne välitetään helppokäyttötyökalujen käyttäjille. Otsikkotunnisteet (H1, H2, H3 ja H4) jäsentävät sivun sisällön johdonmukaisesti. Jos käytössä on näytönlukuohjelma tai jokin muu helppokäyttötyökalu, voit määrittää sen lukemaan vain sivun otsikkotunnisteet. Tämä otsikkotunnisteiden näennäisjäsennys selkeyttää sivuston sisältöä. Esimerkiksi sivuston kotisivulla on yksi H1-tunniste, joka sisältää sivuston otsikon, ja yksi H2-tunniste, joka sisältää sivun otsikon. Näytä sivuston kaikki sisältö -linkki ja kunkin Web-osan otsikko on niin ikään merkitty H3-tunnisteilla. Tiettyjen helppokäyttötyökalujen käyttäjät voivat noutaa näihin tunnisteisiin perustuvan jäsennyksen ja käyttää sitä sivun asettelun hahmottamiseen sekä tarpeettomien otsikoiden ohittamiseen.

Sivun alkuun

Kuvat, vaihtoehtoiset tekstit ja näyttöasetukset

Vaihtoehtoinen teksti ja kuvien otsikot    Koska näkövammaiset käyttäjät eivät näe kuvia (esimerkiksi JPEG-, GIF- tai PNG-muotoisia kuvia), he tarvitsevat vaihtoehtoisia kuvatekstejä sivuston kuvien tulkitsemiseen. Kuvien vaihtoehtoinen teksti määritetään IMG-tunnisteeseen sijoitettavalla ALT-määritteellä. Sivun kuvien merkitys ei selviä näkövammaiselle käyttäjälle ilman hyvää ja täsmällistä vaihtoehtoista tekstiä. Vaihtoehtoinen teksti näkyy graafisissa selaimissa myös, jos kuva ei lataudu selaimeen tai kuvien muodostus ei ole käytössä selaimessa. Kuvissa, joilla on merkitystä ymmärtämisen kannalta tai joilla välitetään tärkeitä tietoja käyttäjille, käytetään sivustoissa kuvaavia vaihtoehtokuvauksia. Sellaisissa SharePoint-sivuston kuvissa, jotka katsotaan tyhjiksi väleiksi tai joilla ei ole merkitystä ymmärtämisen kannalta, käytetään tekstiä ALT=””. Se ilmoittaa helppokäyttötyökaluille, että kuvissa ei ole ymmärtämiseen kannalta tärkeätä sisältöä tai tietoja.

Kun lataat kuvatiedoston sivustoon, voit lisätä kyseiseen kuvaan myös vaihtoehtoisen tekstin. Tämä on keskeistä toimivan sivuston luomisessa. Esimerkiksi Sivuston kuva -Web-osa sisältää kentän, johon voit kirjoittaa mukautetun vaihtoehtokuvauksen kuvan lisäämisen yhteydessä. Kun lisäät kuvia kuvakirjastoon, voit määrittää kuville vaihtoehtoisen tekstin.

Kun osaa napsautetaan, näkyviin voi tulla uusi selainikkuna. Kuvien vaihtoehtokuvauksissa, joiden napsauttaminen tuo näkyviin uuden ikkunan, tai sellaisten hyperlinkkien otsikkomääritteissä, joiden napsauttaminen tuo näkyviin uuden ikkunan, on tiettyjä lisätietoja. Niistä käyttäjä tietää, että uusi ikkuna tulee näkyviin. Esimerkiksi uuden ikkunan näkyviin tuova hyperlinkin määrite sisältää lisämääritteen (uusi ikkuna).

Suuren kontrastin värimallien tuki    SharePoint-sivuston sivut on suunniteltu näkymään oikein, kun tietokoneessa käytetään suurikontrastista värimallia.

Sivun alkuun

Helppokäyttötyökalujen käyttäminen

Jotkin helppokäyttötoimintojen työkalut eivät välttämättä toimi hyvin sivuston tiettyjen elementtien kanssa. Jos sinulla on ongelmia, tutustu mahdollisia ratkaisuja käsitteleviin tietoihin ja resursseihin.

Huomautus: On suositeltavaa, että helppokäyttötoimintojen työkalujen käyttäjät aktivoivat helppokäyttötilan. Tässä tilassa käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa Office SharePoint Server 2007- ja Office Forms Server 2007 -sivuston elementtien kanssa käyttämällä helppokäyttötoimintojen työkaluja, kuten näytönlukijaohjelmia.

Windowsin puheentunnistuksen käyttäminen Windows Vistassa

Windowsin puheentunnistus on puheeseen perustuva helppokäyttötyökalu, joka on käytettävissä Windows Vista -käyttöjärjestelmässä (ei saatavana kaikilla kielillä). Windowsin puheentunnistuksen avulla käyttäjät voivat tehdä toimia puhekomennoilla näppäimistön tai hiiren asemesta.

Windowsin puheentunnistuksen käyttäminen jotkin valikot Office SharePoint Server 2007 tai Office Forms Server 2007 sivun, valikoissa Uusi, Lataa, Tervetuloa käyttäjän ja käytettävissä olevat vaihtoehdot pudotusvalikosta liittyvät ongelmat aiheuttavat tunnetusti tiedostokirjaston tiedostojen.

Jos haluat käyttää valikoita Windowsin puheentunnistuksen avulla, aktivoi helppokäyttötila tekemällä seuraavat toimet:

 1. Avaa sivuston aloitussivu selaimeen ja sano sitten "Press TAB", kunnes näytössä näkyy Ota helppokäyttötila käyttöön -linkki.

 2. Sano "Press ENTER".

 3. Jos haluat käyttää jakopainikkeen valikkoa, kuten luettelotyökalurivin Uusi- tai Lataa palvelimeen -painikkeen valikkoa, tai jos haluat käyttää tiedostokirjaston tiedoston valikkovaihtoehtoja, tuo kohdistus osaan sanomalla ensin "Press TAB" ja sano sitten "Press ALT DOWN ARROW".

  Näkyviin tulee uusi selainikkuna, jossa on linkkejä valikosta.

Huomautus: Jos valikossa on useita komentoja, sano "Press ALT DOWN ARROW".

Sivun alkuun

Ohjeen käyttäminen

Jotkin helppokäyttötoimintojen työkalut, kuten näytönlukuohjelmien eivät ehkä toimi online-ohjeen laajennettavat linkit. Jos kohtaat ongelmia, yritä asentaa Microsoft Internet Explorer 5 tai Internet Explorer 6. Katso lisätietoja seuraavasta Internet Explorer-sivusto.

Huomautus: Tämän aiheen hyperlinkit vievät Web-sivuille. Voit palata ohjeeseen milloin tahansa.

Sivun alkuun

Selaimen toiminnot

Selaimessa on ominaisuuksia, jotka parantavat sivujen luettavuutta. Lisätietoja selaimen helppokäyttötoiminnoista on selaimen ohjeessa. Voit esimerkiksi etsiä tietoja siitä, kuinka selain mukautetaan näyttämään haluamasi fontit ja värit. Jos käytössä oleva selain on Internet Explorer, etsi ohjeen sisällöstä kohta Helppokäyttötoiminnot.

Sivun alkuun

Lisätietoja helppokäyttötoiminnoista

Microsoft Accessibility-Web-sivustossa osoitteessa Microsoft Accessibility tietoja apuvälineiden toimintarajoitteisten henkilöiden arjen helpottamiseen parantamiseen. Tämän sivuston tiedoista on hyötyä henkilöille, joilla on erityistarpeita ja ystävien ja perheenjäsenten, avustustyö organisaatioiden käyttäjiin, opettajille ja kannustaa.

Kuukausittainen ilmaisen sähköisen uutiskirjeen on käytettävissä avulla pysyt ajan tasalla Microsoft-tuotteiden helppokäyttötoiminnot-aiheisia. Voit tilata tiedotteen Accessibility Update-uutiskirjeen ilmainen tilaus.

Saat lisätietoja helppokäyttöisen sisällön luomisesta Web-sivujen viitata World Wide Web Consortiuminkehittämä helpottavia.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×