Helppokäyttöisten OneNote-muistikirjojen luominen

Helppokäyttöisten OneNote-muistikirjojen luominen

Tässä aiheessa saat vaiheittaiset ohjeet, joiden avulla OneNote-muistikirjoistasi tulee helppokäyttöisempiä toimintarajoitteisille henkilöille.

OneNote-muistikirja ja sen Projekti Contoso -sivu, jossa näkyy tehtäväluettelo ja kuukausittaisten kulujen yleiskatsauksen palkkikaavio.

Sokeat tai näkörajoitteiset henkilöt voivat ymmärtää OneNote-muistikirjasi helpommin, jos pidät helppokäyttöisyyden mielessäsi niitä luodessasi.

Seuraava taulukko sisältää parhaat käytännöt sellaisten OneNote 2016-muistikirjojen luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Mitä korjata

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti kaikkeen visuaaliseen sisältöön.

Vaihtoehtoisen tekstin avulla käyttäjät, jotka eivät näe näyttöä, voivat ymmärtää, mikä kuvissa ja muissa visuaalisissa elementeissä (kuten ClipArt-kuvissa, SmartArt-kuvissa ja muodoissa) on tärkeää.

Vältä kuvissa näkyvää tekstiä ainoana tapana esittää tärkeitä tietoja.

Lisää vaihtoehtoinen teksti, joka kuvailee kuvaa näkörajoitteisille käyttäjille. Pidä teksti lyhyenä, mutta kirjoita se niin, että se kuvailee kuvan tärkeintä sisältöä.

Jos on pakko käyttää kuvaa, jossa näkyy tekstiä, toista teksti leipätekstissä.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Lisää kuvaava hyperlinkin teksti.

Näytönlukuohjelmien käyttäjät lukevat joskus linkkiluettelon. Linkkien pitää sisältää selvät ja tarkat tiedot kohdesivuista. Linkin teksti ei saa siis olla Napsauta tätä, vaan sen pitää sisältää kohdesivun koko otsikko.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Anna kaikille muistikirjan osille yksilölliset nimet ja poista tyhjät osat.

Näytönlukuohjelmat lukevat osien välilehdet, joissa on tietoa muistikirjan sisällöstä. Näin on helpompaa ymmärtää, mitä muistikirja sisältää, ja selata sitä.

Osan välilehtien nimeäminen uudelleen

Osan välilehtien poistaminen

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Varmista, ettet välitä merkitystä pelkästään värillä. Luo teksti, jossa toistetaan värin tai muun aistituntemuksen merkitys.

Voit välttää tämän käyttämällä tiedon välittämiseen muita tapoja, esimerkiksi muotoa tai selitettä. Harkitse esimerkiksi vihreän valintamerkin käyttämistä onnistumisen merkkinä ja punaisen X-merkin käyttämisestä epäonnistumisen merkkinä vihreän ja punaisen sävytyksen sijaan.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Muistikirjan tekstin pitäisi olla luettavissa suuren kontrastin tilassa, jotta kaikki, myös näkörajoitteiset henkilöt, voivat nähdä sen selvästi.

Käytä kirkkaita värejä tai suuren kontrastin värimalleja väriasteikon vastakkaisista päistä. Mustavalkoiset mallit auttavat näkörajoitteisia käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Helppokäyttöisen tekstivärin käyttäminen

Käytä suuria fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja riittävästi tyhjää tilaa.

Lukihäiriöinen henkilö tunnistaa tekstin tavalla, jossa kirjainten ja sanojen tunnistaminen on vaikeaa. Hän voi esimerkiksi havaita tekstirivin puristuvan alapuoliselle riville tai vierekkäisten merkkien yhdistyvän.

Voit yrittää vähentää lukukuormitusta esimerkiksi seuraavasti:

 • Käytä tuttuja sans serif -fontteja. Tällaisia ovat esimerkiksi Arial ja Calibri.

 • Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta.

 • Lisää riittävästi tyhjää tilaa rivien ja kappaleiden väliin.

 • Tasaa kappaleet vasemmalle molempien reunojen tasauksen sijasta. Tällä tavalla sanojen väliin ei tule epätasaisia aukkoja. Ne voisivat aiheuttaa visuaalisen tehosteen, jossa tyhjä tila virtaa koko kappaleen läpi.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Käytä valmiita otsikoita ja tyylejä.

Näytönlukuohjelma tunnistaa valmiit otsikkotyylit otsikoiksi ja voi ilmoittaa otsikot kuuntelijalle. Näytönlukuohjelman avulla käyttäjä voi myös siirtyä otsikon mukaan. Käytä loogista otsikkojärjestystä ja OneNoten valmiita muotoilutyökaluja, jotta näytönlukuohjelmat voivat lukea muistiinpanosi helpommin.

Lisäksi henkilö, jolla on lukihäiriö tai muu lukurajoite, voi käyttää otsikoita tiedon rakenteiden jäsentämiseen ja tietojen jakamiseen pieniin osiin niin, että niitä on helpompi käsitellä.

Voit helpottaa siirtymistä järjestämällä otsikot määrättyyn loogiseen järjestykseen. Käytä järjestystä Otsikko 1, Otsikko 2 ja sitten Otsikko 3 järjestyksen Otsikko 3, Otsikko 1 ja sitten Otsikko 2 sijaan.

Järjestä muistiinpanojesi sisältämä tieto pieniin yksikköihin otsikoiden avulla. Ihannetapauksessa jokaisen otsikon alla on vain muutamia kappaleita.

Valmiiden otsikkotyylien käyttäminen

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Voit etsiä otsikot, jotka eivät ole loogisessa järjestyksessä, Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla.

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta ja määritä sarakkeen otsikko.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen. Taulukossa olevat tyhjät solut voivat myös harhauttaa näytönlukuohjelmaa käyttävän henkilön uskomaan, ettei taulukossa ole enempää tietoja. Näytönlukuohjelmat käyttävät myös otsikkotietoja rivien ja sarakkeiden tunnistamiseen.

Otsikkojen käyttäminen taulukossa

Helppokäyttöisyyden tarkistus auttaa varmistamaan, etteivät taulukot sisällä jaettuja soluja, yhdistettyjä soluja eivätkä täysin tyhjiä rivejä tai sarakkeita.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Kun lisäät vaihtoehtoista tekstiä kuviin, kuten valokuviin, ClipArt-kuviin ja näyttökuviin, näytönlukuohjelma voi lukea kuvan kuvauksen.

 1. Napsauta muistikirjassa olevaa kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Vaihtoehtokuvaus....

 2. Kirjoita kenttiin otsikko ja kuvaus. Kirjoita lyhyesti ja aloita tärkeimmistä tiedoista. Pyri välittämään kuvan sisältö ja merkitys. Kun olet valmis, valitse OK.

  Huomautus: Täytä sekä Otsikko- että Kuvaus-kenttä, koska tietojen lukutapa voi vaihdella eri näytönlukuohjelmissa.

  Näyttökuva OneNoten Vaihtoehtoinen teksti -valintaikkunasta, joka sisältää esimerkkitekstiä Otsikko- ja Kuvaus-kentissä.

Hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden varmistaminen

Seuraavassa kuvataan menetelmät OneNote-muistikirjojen hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden parantamiseksi.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Lisää kuvaava hyperlinkin teksti, jotta käyttäjät tietävät, mitä linkin takana on.

 1. Valitse teksti, jonka haluat lisätä hyperlinkkiin.

 2. Valitse Lisää-valikosta Linkki valintanauhasta.

 3. Valitsemasi teksti näkyy Näytettävä teksti -kentässä. Tämä on hyperlinkin teksti. Voit muuttaa sitä tarvittaessa.

  Huomautus: Vältä ilmausta Napsauta tästä ja vastaavia ilmauksia, jotka eivät ole riittävän kuvaavia. Linkin tekstin pitäisi kuvailla kohdesivu tarkasti ja lyhyesti.

 4. Lisää hyperlinkki URL Osoite-kenttään.

  Huomautus: Voit kopioida ja liittää osoitteen tai käyttää OneNoten Etsi verkosta- tai Selaa tiedosto -painikkeita kohdesivun tai -tiedoston etsimiseen.

  Näyttökuva OneNoten Linkki-valintaikkunasta. Kaksi täytettävää kenttää: Näytettävä teksti ja Osoite.
 5. Valitse OK.

Osan välilehtien nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti nimetyt otsikkovälilehdet auttavat käyttäjiä löytämään oikean osan.

 1. Napsauta muistikirjassa hiiren kakkospainikkeella muokattavan osan välilehteä ja valitse sitten Nimeä uudelleen.

 2. Kirjoita uusi nimi.

  Näyttökuva pikavalikosta, jossa Nimeä uudelleen -vaihtoehto on valittuna.

Osan välilehtien poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista käyttämättömät osavälilehdet, joissa ei ole tietoja.

 1. Napsauta muistikirjassa hiiren kakkospainikkeella poistettavan osan välilehteä ja valitse sitten Poista.

  Näyttökuva osan poistamiseen liittyvästä pikavalikosta
 2. Valitse vahvistusikkunassa Kyllä.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Voit parantaa tekstimuotoilua valitsemalla normaalin sans serif -fontin, käyttämällä suurempaa fonttikokoa, tasaamalla tekstin vasemmalle ja välttämällä isojen kirjainten ja kursivoinnin runsasta käyttöä.

 1. Valitse muotoiltava tekstiosa.

 2. Esimerkiksi Aloitus-valikosta voit valita suuremman fonttikoon ja sans serif -tyyppisen fontin. Voit käyttää myös muita muotoiluasetuksia, kuten lihavointia sisällön korostamiseen.

Helppokäyttöisen tekstivärin käyttäminen

Automaattinen-fonttiväriasetuksen avulla voit varmistaa, että teksti näkyy hyvin suuren kontrastin tilassa.

 1. Valitse teksti.

 2. Napsauta Aloitus-valikossa alanuolta Fonttiväri-kuvakkeen vieressä ja valitse sitten Automaattinen.

  Näyttökuva Fontin väri -vaihtoehdosta Aloitus-valikossa.

Valmiiden otsikkotyylien käyttäminen

Käytä valmiita otsikkotyylejä ja muodosta muistikirjan sivuista runko näytönlukuohjelmille. Näytönlukuohjelmat eivät tulkitse suurella ja lihavoidulla fontilla kirjoitettua tekstiä otsikoksi, elleivät oletustyylit ole käytössä.

 1. Valitse otsikon teksti.

 2. Valitse Aloitus-valikosta otsikkotyyli, kuten Otsikko 2.

  Näyttökuva otsikkotyylin valitsemisesta Aloitus-valikosta.

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Mahdollisuuksien mukaan jaa teksti luettelomerkein merkityiksi kohdiksi, sillä se parantaa luettavuutta ja siirtymistä.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Valitse Aloitus-valikosta Luettelomerkit-kuvake.

 3. Jos haluat muuttaa luettelomerkkityyliä, napsauta alanuolta Luettelomerkit-kuvakkeen vieressä.

  Näyttökuva luettelomerkkiluettelon kohteen valinnasta Aloitus-valikossa.
 4. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

  Huomautus: Kirjoita jokaisen luettelokohdan loppuun piste tai pilkku, jolloin näytönlukuohjelmat pitävät tauon niiden kohdalla.

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Mahdollisuuksien mukaan käytä numeroituja luetteloita, sillä niitä on helpompi seurata kuin jatkuvaa tekstilohkoa.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Valitse Aloitus-valikosta Numerointi-kuvake.

 3. Jos haluat muuttaa numerointityyliä, napsauta alanuolta Numerointi-kuvakkeen vieressä.

  Näyttökuva Numeroitu luettelo -vaihtoehdosta Aloitus-valikossa.
 4. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Voit parantaa luettavuutta lisäämällä tai vähentämällä virkkeiden ja kappaleiden välistä tyhjää tilaa.

 1. Valitse muokattava tekstiosa.

 2. Valitse Aloitus-valikosta Kappaleen tasaus -kuvake.

 3. Valitse Kappaleväliasetukset... ja kirjoita haluamasi riviväli.

  Huomautus: OneNotessa kappaleen välistysarvot noudattavat eri logiikkaa verrattuna esimerkiksi Wordiin. OneNotessa annetaan kokonaisarvo (pisteinä) sekä nykyiselle fonttikoolle että sille tarkoitetulle rivivälille. Jos esimerkiksi haluat asettaa kaksinkertaisen rivivälin Calibri-fonttikoossa 11, kirjoita 27 Riviväli vähintään -kenttään.

 4. Näyttökuva Kappaleväli-vaihtoehdosta Aloitus-valikossa.

Otsikkojen käyttäminen taulukossa

Lisää taulukkoon otsikoita, jotta näytönlukuohjelmat osaavat seurata sarakkeita ja rivejä.

Kaikissa OneNotessa luoduissa taulukoissa on automaattisesti otsikkorivi. Otsikkorivi-ominaisuus voidaan lisätä OneNote Windows -työpöytäsovelluksen avulla. Jos käytät muistikirjaa, jonka Otsikkorivi-ominaisuus on poistettu käytöstä, voit ratkaista ongelman Windowsin työpöytäsovelluksen avulla.

 1. Aseta kohdistin taulukossa ensimmäiselle riville.

 2. Valitse Taulukkotyökalut-valikosta Lisää yläpuolelle.

 3. Napsauta taulukkoon lisättyä riviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Taulukko. Varmista, että Otsikkorivi on valittuna.

 4. Siirry takaisin taulukkoon ja kirjoita sarakeotsikot.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Helppokäyttöisten Word-asiakirjojen tekeminen

Helppokäyttöisten Excel-laskentataulukoiden tekeminen

Helppokäyttöisten PowerPoint-esitysten tekeminen

Helppokäyttöisten Outlook-sähköpostien tekeminen

Seuraava taulukko sisältää parhaat käytännöt sellaisten OneNote for Mac-muistikirjojen luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Mitä korjata

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti kaikkeen visuaaliseen sisältöön.

Vaihtoehtoisen tekstin avulla käyttäjät, jotka eivät näe näyttöä, voivat ymmärtää, mikä kuvissa ja muissa visuaalisissa elementeissä (kuten ClipArt-kuvissa, SmartArt-kuvissa ja muodoissa) on tärkeää.

Vältä kuvissa näkyvää tekstiä ainoana tapana esittää tärkeitä tietoja. Jos on pakko käyttää kuvaa, jossa näkyy tekstiä, toista teksti leipätekstissä. Kuvaile vaihtoehtoisessa tekstissä lyhyesti kuvaa ja sen tarkoitusta.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Lisää kuvaava hyperlinkin teksti.

Näytönlukuohjelmien käyttäjät lukevat joskus linkkiluettelon. Linkkien pitää sisältää selvät ja tarkat tiedot kohdesivuista. Linkin teksti ei saa siis olla Napsauta tätä, vaan sen pitää sisältää kohdesivun koko otsikko.

Kuvaavan hyperlinkkitekstin lisääminen

Anna kaikille muistikirjan osille yksilölliset nimet ja poista tyhjät osat.

Näytönlukuohjelmat lukevat osien välilehdet, joissa on tietoa muistikirjan sisällöstä. Näin on helpompaa ymmärtää, mitä muistikirja sisältää, ja selata sitä.

Osan välilehtien nimeäminen uudelleen

Osan välilehtien poistaminen

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Varmista, ettet välitä merkitystä pelkästään värillä. Luo teksti, jossa toistetaan värin tai muun aistituntemuksen merkitys.

Voit välttää tämän käyttämällä muita tapoja tiedon välittämiseen, esimerkiksi lisäämällä lihavoinnin tai käyttämällä suurempaa fonttia. Lisää esimerkiksi alleviivaus värikoodatun hyperlinkin alle, jotta värisokeat henkilöt huomaavat linkityksen, vaikka eivät näe väriä.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Muistikirjan tekstin pitäisi olla luettavissa suuren kontrastin tilassa, jotta kaikki, myös näkörajoitteiset henkilöt, voivat nähdä sen selvästi.

Käytä kirkkaita värejä tai suuren kontrastin värimalleja väriasteikon vastakkaisista päistä. Mustavalkoiset mallit auttavat värisokeita käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Helppokäyttöisen tekstivärin käyttäminen

Käytä suuria fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja riittävästi tyhjää tilaa.

Lukihäiriöistä kärsivät henkilöt saattavat kokea, että sanat liikkuvat sivulla tai teksti juoksee kokonaisuutena (tekstirivi painuu alla olevalle riville). Teksti saattaa yhdistyä tai vääristyä myös muulla tavalla.

Voit yrittää vähentää lukukuormitusta esimerkiksi seuraavasti:

 • Käytä tuttuja sans serif -fontteja. Tällaisia ovat esimerkiksi Arial ja Calibri.

 • Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta.

 • Lisää riittävästi tyhjää tilaa rivien ja kappaleiden väliin.

 • Tasaa kappaleet vasemmalle molempien reunojen tasauksen sijasta. Tällä tavalla sanojen väliin ei tule suuria aukkoja. Suuret aukot voivat saada aikaan visuaalisen tehosteen, jossa tyhjä tila virtaa koko kappaleen läpi.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Käytä valmiita otsikoita ja tyylejä.

Käytä loogista otsikkojärjestystä ja OneNoten valmiita muotoilutyökaluja, jotta näytönlukuohjelmat voivat lukea muistiinpanosi helpommin.

Järjestä esimerkiksi otsikot määrätyssä loogisessa järjestyksessä. Käytä otsikkoja järjestyksessä Otsikko 1, Otsikko 2 ja Otsikko 3, ei Otsikko 3, Otsikko 1 ja Otsikko 2. Järjestä myös muistiinpanojesi sisältämä tieto pieniin yksikköihin. Ihannetapauksessa jokaisen otsikon alla on vain muutamia kappaleita.

Valmiiden otsikkotyylien käyttäminen

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Voit etsiä otsikot, jotka eivät ole loogisessa järjestyksessä, Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla.

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta ja määritä sarakkeen otsikko.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen. Tyhjät taulukkosolut voivat myös harhauttaa näytönlukuohjelmaa käyttävän henkilön uskomaan, ettei taulukossa ole enempää tietoja.

Helppokäyttöisyyden tarkistus auttaa varmistamaan, etteivät taulukot sisällä jaettuja soluja, yhdistettyjä soluja eivätkä täysin tyhjiä rivejä tai sarakkeita.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Kun lisäät vaihtoehtoista tekstiä kuviin, kuten valokuviin, ClipArt-kuviin ja näyttökuviin, näytönlukuohjelma voi lukea kuvan kuvauksen.

 1. Napsauta muistikirjassa olevaa kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Vaihtoehtokuvaus....

 2. Kirjoita kenttiin otsikko ja kuvaus. Kirjoita lyhyesti ja aloita tärkeimmistä tiedoista. Pyri välittämään kuvan sisältö ja merkitys. Kun olet valmis, valitse OK.

  Huomautus: Täytä sekä Otsikko- että Kuvaus-kenttä, koska tietojen lukutapa voi vaihdella eri näytönlukuohjelmissa.

  Mac Sierran Vaihtoehtoinen teksti -valintaikkuna.

Hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden varmistaminen

Seuraavassa kuvataan menetelmät OneNote-muistikirjojen hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden parantamiseksi.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Lisää kuvaava hyperlinkin teksti, jotta käyttäjät tietävät, mitä linkin takana on.

 1. Valitse teksti, jonka haluat lisätä hyperlinkkiin.

 2. Valitse Lisää-valikosta Linkki valintanauhasta.

 3. Valitsemasi teksti näkyy Näytettävä teksti -kentässä. Tämä on hyperlinkin teksti. Voit muuttaa sitä tarvittaessa.

  Huomautus: Vältä ilmausta Napsauta tästä ja vastaavia ilmauksia, jotka eivät ole riittävän kuvaavia. Linkin tekstin pitäisi kuvailla kohdesivu tarkasti ja lyhyesti.

 4. Lisää hyperlinkki URL Osoite-kenttään. Voit kopioida ja liittää osoitteen alkuperäisestä sijainnista.

  Macin Hyperlinkki-valintaikkuna.

 5. Valitse OK.

Osan välilehtien nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti nimetyt otsikkovälilehdet auttavat käyttäjiä löytämään oikean osan.

 1. Napsauta muistikirjassa hiiren kakkospainikkeella muokattavan osan välilehteä ja valitse sitten Nimeä uudelleen.

 2. Kirjoita uusi nimi.

  Osan pikavalikko, jossa Nimeä osa uudelleen on korostettuna.

Osan välilehtien poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista käyttämättömät osavälilehdet, joissa ei ole tietoja.

 1. Napsauta muistikirjassa hiiren kakkospainikkeella poistettavan osan välilehteä ja valitse Poista osa.

  Osan pikavalikko Macissa, jossa Poista osa on korostettuna.

 2. Valitse vahvistusikkunassa Kyllä.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Voit parantaa tekstimuotoilua valitsemalla normaalin sans serif -fontin, käyttämällä suurempaa fonttikokoa, tasaamalla tekstin vasemmalle ja välttämällä isojen kirjainten ja kursivoinnin runsasta käyttöä.

 1. Valitse muotoiltava tekstiosa.

 2. Esimerkiksi Aloitus-valikosta voit valita suuremman fonttikoon ja sans serif -tyyppisen fontin. Voit käyttää myös muita muotoiluasetuksia, kuten lihavointia sisällön korostamiseen.

Helppokäyttöisen tekstivärin käyttäminen

Automaattinen-fonttiväriasetuksen avulla voit varmistaa, että teksti näkyy hyvin suuren kontrastin tilassa.

 1. Valitse teksti.

 2. Napsauta Aloitus-valikossa alanuolta Fonttiväri-kuvakkeen vieressä ja valitse sitten Automaattinen.

  Fonttivärin avattava valikko OneNote for Macissa.

Valmiiden otsikkotyylien käyttäminen

Käytä valmiita otsikkotyylejä ja muodosta muistikirjan sivuista runko näytönlukuohjelmille. Näytönlukuohjelmat eivät tulkitse suurella ja lihavoidulla fontilla kirjoitettua tekstiä otsikoksi, elleivät oletustyylit ole käytössä.

 1. Valitse otsikon teksti.

 2. Valitse Aloitus-valikosta otsikkotyyli, kuten Otsikko 2.

  Otsikkotyylit-valikko OneNote for Macissa.

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Mahdollisuuksien mukaan jaa teksti luettelomerkein merkityiksi kohdiksi, sillä se parantaa luettavuutta ja siirtymistä.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Valitse Aloitus-valikosta Luettelomerkit-kuvake.

 3. Jos haluat muuttaa luettelomerkkityyliä, napsauta alanuolta Luettelomerkit-kuvakkeen vieressä.

 4. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

  Avattava Luettelomerkeillä varustettu luettelo Macissa.

  Huomautus: Kirjoita jokaisen luettelokohdan loppuun piste tai pilkku, jolloin näytönlukuohjelmat pitävät tauon niiden kohdalla.

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Mahdollisuuksien mukaan käytä numeroituja luetteloita, sillä niitä on helpompi seurata kuin jatkuvaa tekstilohkoa.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Valitse Aloitus-valikosta Numerointi-kuvake.

 3. Jos haluat muuttaa numerointityyliä, napsauta alanuolta Numerointi-kuvakkeen vieressä.

  Macin avattava Numeroitu luettelo -valikko.
 4. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Voit parantaa luettavuutta lisäämällä tai vähentämällä virkkeiden ja kappaleiden välistä tyhjää tilaa.

 1. Valitse muokattava tekstiosa.

 2. Valitse Aloitus-valikosta Kappaleen tasaus -kuvake.

 3. Valitse haluamasi tasaus.

  Macin avattava Kappaleen tasaus -valikko.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Helppokäyttöisten Word-asiakirjojen tekeminen

Helppokäyttöisten Excel-laskentataulukoiden tekeminen

Helppokäyttöisten PowerPoint-esitysten tekeminen

Tee Outlook-sähköposteista helppokäyttöisiä

Huomautus: Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytössäsi on iPhone. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat erota iPadista.

Seuraava taulukko sisältää parhaat käytännöt sellaisten OneNote for iOS-muistikirjojen luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä kaikille.

Mitä korjata

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti kaikkeen visuaaliseen sisältöön.

Vaihtoehtoisen tekstin avulla käyttäjät, jotka eivät näe näyttöä, voivat ymmärtää, mikä kuvissa ja muissa visuaalisissa elementeissä (kuten ClipArt-kuvissa, SmartArt-kuvissa ja muodoissa) on tärkeää.

Vältä kuvissa näkyvää tekstiä ainoana tapana esittää tärkeitä tietoja. Jos on pakko käyttää kuvaa, jossa näkyy tekstiä, toista teksti leipätekstissä. Kuvaile vaihtoehtoisessa tekstissä lyhyesti kuvaa ja sen tarkoitusta.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Lisää kuvaava hyperlinkin teksti.

Näytönlukuohjelmien käyttäjät lukevat joskus linkkiluettelon. Linkkien pitää sisältää selvät ja tarkat tiedot kohdesivuista. Linkin teksti ei saa siis olla Napsauta tätä, vaan sen pitää sisältää kohdesivun koko otsikko.

Kuvaavan hyperlinkkitekstin lisääminen

Anna kaikille muistikirjan osille yksilölliset nimet ja poista tyhjät osat.

Näytönlukuohjelmat lukevat osien välilehdet, joissa on tietoa muistikirjan sisällöstä. Näin on helpompaa ymmärtää, mitä muistikirja sisältää, ja selata sitä.

Osan välilehtien nimeäminen uudelleen

Osan välilehtien poistaminen

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Käytä myös muita tapoja tiedon välittämiseen, esimerkiksi lihavoinnin lisäämistä. Lisää esimerkiksi alleviivaus värikoodatun hyperlinkin alle, jotta värisokeat henkilöt huomaavat linkityksen, vaikka eivät näe väriä.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Vältä eri tekstimuotoilutyylien liiallista käyttöä.

Lukihäiriöistä kärsivät henkilöt saattavat kokea, että sanat liikkuvat sivulla tai teksti juoksee kokonaisuutena (tekstirivi painuu alla olevalle riville). Teksti saattaa yhdistyä tai vääristyä myös muulla tavalla.

Voit yrittää vähentää lukukuormitusta esimerkiksi seuraavasti:

 • Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta.

 • Tasaa kappaleet vasemmalle molempien reunojen tasauksen sijasta. Tällä tavalla sanojen väliin ei tule suuria aukkoja. Suuret aukot voivat saada aikaan visuaalisen tehosteen, jossa tyhjä tila virtaa koko kappaleen läpi.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Käytä valmiita muotoilutyökaluja.

Käytä OneNote for iOSn valmiita muotoilutyökaluja, jotta näytönlukuohjelmat voivat lukea muistiinpanosi helpommin.

Järjestä muistiinpanojesi sisältämä tieto pieniin loogisiin yksikköihin. Käytä luettelomerkeillä merkittyä luetteloa kohteille, joiden ei tarvitse olla missään tietyssä järjestyksessä. Käytä järjestettyä luetteloa kohteille, joita on noudatettava peräkkäisessä järjestyksessä.

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Kun lisäät vaihtoehtoista tekstiä kuviin, kuten valokuviin, ClipArt-kuviin ja näyttökuviin, näytönlukuohjelma voi lukea kuvan kuvauksen.

 1. Napauta pitkään kuvaa muistikirjassa ja sipaise pikavalikossa vasemmalle ja napauta sitten Vaihtoehtoinen teksti.

 2. Kirjoita kenttiin otsikko ja kuvaus. Kirjoita lyhyesti ja aloita tärkeimmistä tiedoista. Pyri välittämään kuvan sisältö ja merkitys. Kun olet valmis, napauta Valmis.

  Huomautus: Täytä sekä OTSIKKO- että KUVAUS-kenttä, koska tietojen lukutapa voi vaihdella eri näytönlukuohjelmissa.

  IPhonen Vaihtoehtoinen teksti -valintaikkuna.

Hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden varmistaminen

Seuraavassa kuvataan menetelmät OneNote for iOS-muistikirjojen hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden parantamiseksi.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Lisää hyperlinkki kuvaavaan tekstiin, jotta käyttäjät tietävät, mitä linkin takana on.

 1. Valitse teksti, jonka haluat lisätä hyperlinkkiin.

 2. Sipaise valikkorivillä vasemmalle ja napauta Lisää linkki -painiketta.

  Linkki-painike iPhonen valikkorivillä.
 3. Valitsemasi teksti näkyy NÄYTÄ-kentässä. Tämä on hyperlinkin teksti. Voit muuttaa sitä tarvittaessa.

  Huomautus: Vältä ilmausta Napsauta tästä ja vastaavia ilmauksia, jotka eivät ole riittävän kuvaavia. Linkin tekstin pitäisi kuvailla kohdesivu tarkasti ja lyhyesti.

 4. Kirjoita hyperlinkki OSOITE-kenttään.

  Huomautus: Voit myös kopioida ja liittää osoitteen.

 5. Valitse Valmis.

  iPhonen Hyperlinkki-valintaikkuna.

Osan välilehtien nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti nimetyt otsikkovälilehdet auttavat käyttäjiä löytämään oikean osan.

 1. Napauta muistikirjassa pitkään sen osan välilehteä, jonka haluat nimetä uudelleen, ja napauta valikkoriviltä Nimeä uudelleen -painiketta.

  Nimeä osa uudelleen -painike iPhonen valikkorivillä.

 2. Kirjoita uusi nimi ja napauta Valmis.

Osan välilehtien poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista käyttämättömät osavälilehdet, joissa ei ole tietoja.

 1. Napauta muistikirjassa pitkään poistettavan osan välilehteä, ja napauta valikkoriviltä Poista-painiketta.

  Poista osa -painike iPhonen valikkorivillä.

 2. Napauta vahvistusikkunassa Poista.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Voit parantaa tekstimuotoilua valitsemalla normaalin sans serif -fontin, käyttämällä suurempaa fonttikokoa, tasaamalla tekstin vasemmalle ja välttämällä isojen kirjainten ja kursivoinnin runsasta käyttöä.

Tekstin muotoilun käyttäminen

 1. Valitse muotoiltava tekstiosa.

 2. Valikkorivillä voit valita esimerkiksi fontin lihavoinnin tai kursivoinnin tai alleviivauksen jonkin asian korostusta varten. Napauta vaihtoehtoa, jonka haluat valita.

  Lihavointi-painike iPhonen valikkorivillä.

Fonttityypin ja -koon muuttaminen

 1. Napauta Muistikirjat-näkymässä Asetukset-kuvaketta.

  Asetukset-painike Muistikirjoissa iPhonessa.
 2. Napauta Asetukset-kohdassa Muokkaa ja tarkastele.

 3. Valitse suurempi fonttikoko ja sans serif -tyyppinen fontti.

  Muuta fontin tyyppi ja koko -asetukset iPhonen Asetuksissa.

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Mahdollisuuksien mukaan jaa jatkuva teksti luettelomerkein merkityiksi kohdiksi, sillä se parantaa luettavuutta ja siirtymistä.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Napauta valikkoriviltä luettelomerkeillä varustettu luettelo -painiketta.

  Luettelomerkeillä varustettu luettelo -painike iPhonen valikkorivillä.

 3. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

  Huomautus: Kirjoita jokaisen luettelokohdan loppuun piste tai pilkku, jolloin näytönlukuohjelmat pitävät tauon niiden kohdalla.

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Käytä numeroitua luetteloa peräkkäisessä järjestyksessä noudatettaville kohteille, sillä niitä on helpompi seurata kuin jatkuvaa tekstilohkoa.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Napauta valikkoriviltä numerointi-painiketta.

  Järjestetty luettelo -painike iPhonen valikkorivillä.

 3. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Tasaa kappaleet vasemmalle suurten välien välttämiseksi sanojen välissä.

 1. Valitse muokattava tekstiosa.

 2. Napauta valikkorivillä tasaa vasemmalle -painiketta.

  Tasaa vasemmalle -painike iPhonen valikkorivillä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Helppokäyttöisten Word-asiakirjojen tekeminen

Tee Excel-laskentataulukoista helppokäyttöisiä

Helppokäyttöisten PowerPoint-esitysten tekeminen

Tee Outlook-sähköposteista helppokäyttöisiä

Seuraava taulukko sisältää parhaat käytännöt sellaisten OneNote for Windows 10-muistikirjojen luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä kaikille.

Mitä korjata

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti kaikkeen visuaaliseen sisältöön.

Vaihtoehtoisen tekstin avulla käyttäjät, jotka eivät näe näyttöä, voivat ymmärtää, mikä kuvissa ja muissa visuaalisissa elementeissä (kuten ClipArt-kuvissa, SmartArt-kuvissa ja muodoissa) on tärkeää.

Vältä kuvissa näkyvää tekstiä ainoana tapana esittää tärkeitä tietoja. Jos on pakko käyttää kuvaa, jossa näkyy tekstiä, toista teksti leipätekstissä. Kuvaile vaihtoehtoisessa tekstissä lyhyesti kuvaa ja sen tarkoitusta.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Lisää kuvaava hyperlinkin teksti.

Näytönlukuohjelmien käyttäjät lukevat joskus linkkiluettelon. Linkkien pitää sisältää selvät ja tarkat tiedot kohdesivuista. Linkin teksti ei saa siis olla Napsauta tätä, vaan sen pitää sisältää kohdesivun koko otsikko.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Anna kaikille muistikirjan osille yksilölliset nimet ja poista tyhjät osat.

Näytönlukuohjelmat lukevat osien välilehdet, joissa on tietoa muistikirjan sisällöstä. Näin on helpompaa ymmärtää, mitä muistikirja sisältää, ja selata sitä.

Osan välilehtien nimeäminen uudelleen

Osan välilehtien poistaminen

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Varmista, ettet välitä merkitystä pelkästään värillä. Luo teksti, jossa toistetaan värin tai muun aistituntemuksen merkitys.

Käytä myös muita tapoja tiedon välittämiseen, esimerkiksi lihavoinnin lisäämistä. Lisää esimerkiksi alleviivaus värikoodatun hyperlinkin alle, jotta värisokeat henkilöt huomaavat linkityksen, vaikka eivät näe väriä.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Vältä eri tekstimuotoilutyylien liiallista käyttöä.

Lukihäiriöistä kärsivät henkilöt saattavat kokea, että sanat liikkuvat sivulla tai teksti juoksee kokonaisuutena (tekstirivi painuu alla olevalle riville). Teksti saattaa yhdistyä tai vääristyä myös muulla tavalla.

Voit yrittää vähentää lukukuormitusta esimerkiksi seuraavasti:

 • Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta.

 • Tasaa kappaleet vasemmalle molempien reunojen tasauksen sijasta. Tällä tavalla sanojen väliin ei tule suuria aukkoja. Suuret aukot voivat saada aikaan visuaalisen tehosteen, jossa tyhjä tila virtaa koko kappaleen läpi.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Käytä valmiita muotoilutyökaluja.

Käytä OneNoten valmiita muotoilutyökaluja, jotta näytönlukuohjelmat voivat lukea muistiinpanosi helpommin.

Järjestä muistiinpanojesi sisältämä tieto pieniin loogisiin yksikköihin. Käytä luettelomerkeillä merkittyä luetteloa kohteille, joiden ei tarvitse olla missään tietyssä järjestyksessä. Käytä järjestettyä luetteloa kohteille, joita on noudatettava peräkkäisessä järjestyksessä.

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Kun lisäät vaihtoehtoista tekstiä kuviin, kuten valokuviin, ClipArt-kuviin ja näyttökuviin, näytönlukuohjelma voi lukea kuvan kuvauksen.

 1. Napsauta muistikirjassa olevaa kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kuva > Vaihtoehtoinen teksti.

 2. Kirjoita kenttiin otsikko ja kuvaus. Kirjoita lyhyesti ja aloita tärkeimmistä tiedoista. Pyri välittämään kuvan sisältö ja merkitys. Kun olet valmis, valitse Valmis.

  Huomautus: Täytä sekä Otsikko- että Kuvaus-kenttä, koska tietojen lukutapa voi vaihdella eri näytönlukuohjelmissa.

  Vaihtoehtoisen tekstin valintaikkuna, jossa lisätään vaihtoehtoinen teksti OneNote for Windows 10:ssä.

Hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden varmistaminen

Seuraavassa kuvataan menetelmät OneNote-muistikirjojen hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden parantamiseksi.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Lisää hyperlinkki kuvaavaan tekstiin, jotta käyttäjät tietävät, mitä linkin takana on.

 1. Valitse teksti, jonka haluat lisätä hyperlinkkiin.

 2. Valitse Lisää-valikosta Linkki valintanauhasta.

 3. Valitsemasi teksti näkyy Näytettävä teksti -kentässä. Tämä on hyperlinkin teksti. Voit muuttaa sitä tarvittaessa.

  Huomautus: Vältä ilmausta Napsauta tästä ja vastaavia ilmauksia, jotka eivät ole riittävän kuvaavia. Linkin tekstin pitäisi kuvailla kohdesivu tarkasti ja lyhyesti.

 4. Kirjoita hyperlinkki URL Osoite-kenttään.

  Huomautus: Voit myös kopioida ja liittää osoitteen.

 5. Valitse Lisää.

  Näyttökuva valintaikkunasta, jossa lisätään hypertekstilinkki OneNote for Windows 10:ssä.

Osan välilehtien nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti nimetyt otsikkovälilehdet auttavat käyttäjiä löytämään oikean osan.

 1. Napsauta muistikirjassa hiiren kakkospainikkeella muokattavan osan välilehteä ja valitse Nimeä osa uudelleen.

  Näyttökuva pikavalikosta, jossa nimetään uudelleen osan välilehti OneNote for Windows 10:ssä.

 2. Kirjoita uusi nimi ja paina Enter-näppäintä.

Osan välilehtien poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista käyttämättömät osavälilehdet, joissa ei ole tietoja.

 1. Napsauta muistikirjassa hiiren kakkospainikkeella poistettavan osan välilehteä ja valitse Poista osa.

  Näyttökuva pikavalikosta, jossa poistetaan osan välilehti OneNote for Windows 10:ssä.

 2. Valitse vahvistusikkunassa Poista osa.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Voit parantaa tekstimuotoilua valitsemalla normaalin sans serif -fontin, käyttämällä suurempaa fonttikokoa, tasaamalla tekstin vasemmalle ja välttämällä isojen kirjainten ja kursivoinnin runsasta käyttöä.

 1. Valitse muotoiltava tekstiosa.

 2. Esimerkiksi Aloitus-valikosta voit valita suuremman fonttikoon ja sans serif -tyyppisen fontin. Voit käyttää myös muita muotoiluasetuksia, kuten lihavointia, sisällön korostamiseen.

  Tekstinmuotoilupainikkeet OneNote for Windows 10:n Aloitus-valikon valintanauhassa.

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Mahdollisuuksien mukaan jaa jatkuva teksti luettelomerkein merkityiksi kohdiksi, sillä se parantaa luettavuutta ja siirtymistä.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Valitse Aloitus-valikosta Luettelomerkeillä varustettu luettelo -kuvake.

  Luettelomerkeillä varustetun luettelon painike valittuna OneNote for Windows 10:n Aloitus-valikon valintanauhassa.

 3. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

  Huomautus: Kirjoita jokaisen luettelokohdan loppuun piste tai pilkku, jolloin näytönlukuohjelmat pitävät tauon niiden kohdalla.

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Käytä numeroitua luetteloa peräkkäisessä järjestyksessä noudatettaville kohteille, sillä niitä on helpompi seurata kuin jatkuvaa tekstilohkoa.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Valitse Aloitus-valikosta Numerointi-kuvake ja valitse tyyli.

  Numeroidun luettelon painike OneNote for Windows 10:n Aloitus-valikon valintanauhassa.

 3. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Helppokäyttöisten Word-asiakirjojen tekeminen

Tee Outlook-sähköposteista helppokäyttöisiä

Seuraava taulukko sisältää parhaat käytännöt sellaisten OneNote Online-muistikirjojen luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Mitä korjata

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti kaikkeen visuaaliseen sisältöön.

Vaihtoehtoisen tekstin avulla käyttäjät, jotka eivät näe näyttöä, voivat ymmärtää, mikä kuvissa ja muissa visuaalisissa elementeissä (kuten ClipArt-kuvissa, SmartArt-kuvissa ja muodoissa) on tärkeää.

Vältä kuvissa näkyvää tekstiä ainoana tapana esittää tärkeitä tietoja. Jos on pakko käyttää kuvaa, jossa näkyy tekstiä, toista teksti leipätekstissä. Kuvaile vaihtoehtoisessa tekstissä lyhyesti kuvaa ja sen tarkoitusta.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Lisää kuvaava hyperlinkin teksti.

Näytönlukuohjelmien käyttäjät lukevat joskus linkkiluettelon. Linkkien pitää sisältää selvät ja tarkat tiedot kohdesivuista. Linkin teksti ei saa siis olla Napsauta tätä, vaan sen pitää sisältää kohdesivun koko otsikko.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Anna kaikille muistikirjan osille yksilölliset nimet ja poista tyhjät osat.

Näytönlukuohjelmat lukevat osien välilehdet, joissa on tietoa muistikirjan sisällöstä. Näin on helpompaa ymmärtää, mitä muistikirja sisältää, ja selata sitä.

Osan välilehtien nimeäminen uudelleen

Osan välilehtien poistaminen

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Varmista, ettet välitä merkitystä pelkästään värillä. Luo teksti, jossa toistetaan värin tai muun aistituntemuksen merkitys.

Voit välttää tämän käyttämällä muita tapoja tiedon välittämiseen, esimerkiksi lisäämällä lihavoinnin tai käyttämällä suurempaa fonttia. Lisää esimerkiksi alleviivaus värikoodatun hyperlinkin alle, jotta värisokeat henkilöt huomaavat linkityksen, vaikka eivät näe väriä.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Muistikirjan tekstin pitäisi olla luettavissa suuren kontrastin tilassa, jotta kaikki, myös näkörajoitteiset henkilöt, voivat nähdä sen selvästi.

Käytä kirkkaita värejä tai suuren kontrastin värimalleja väriasteikon vastakkaisista päistä. Mustavalkoiset mallit auttavat värisokeita käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Helppokäyttöisen tekstivärin käyttäminen

Käytä suuria fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja riittävästi tyhjää tilaa.

Lukihäiriöistä kärsivät henkilöt saattavat kokea, että sanat liikkuvat sivulla tai teksti juoksee kokonaisuutena (tekstirivi painuu alla olevalle riville). Teksti saattaa yhdistyä tai vääristyä myös muulla tavalla.

Voit yrittää vähentää lukukuormitusta esimerkiksi seuraavasti:

 • Käytä tuttuja sans serif -fontteja. Tällaisia ovat esimerkiksi Arial ja Calibri.

 • Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta.

 • Lisää riittävästi tyhjää tilaa rivien ja kappaleiden väliin.

 • Tasaa kappaleet vasemmalle molempien reunojen tasauksen sijasta. Tällä tavalla sanojen väliin ei tule suuria aukkoja. Suuret aukot voivat saada aikaan visuaalisen tehosteen, jossa tyhjä tila virtaa koko kappaleen läpi.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Käytä valmiita otsikoita ja tyylejä.

Käytä loogista otsikkojärjestystä ja OneNote Onlinen valmiita muotoilutyökaluja, jotta näytönlukuohjelmat voivat lukea muistiinpanosi helpommin.

Järjestä esimerkiksi otsikot määrätyssä loogisessa järjestyksessä. Käytä otsikkoja järjestyksessä Otsikko 1, Otsikko 2 ja Otsikko 3, ei Otsikko 3, Otsikko 1 ja Otsikko 2. Järjestä myös muistiinpanojesi sisältämä tieto pieniin yksikköihin. Ihannetapauksessa jokaisen otsikon alla on vain muutamia kappaleita.

Valmiiden otsikkotyylien käyttäminen

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Voit etsiä otsikot, jotka eivät ole loogisessa järjestyksessä, Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla.

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta ja määritä sarakkeen otsikko.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen. Tyhjät taulukkosolut voivat myös harhauttaa näytönlukuohjelmaa käyttävän henkilön uskomaan, ettei taulukossa ole enempää tietoja.

Helppokäyttöisyyden tarkistus auttaa varmistamaan, etteivät taulukot sisällä jaettuja soluja, yhdistettyjä soluja eivätkä täysin tyhjiä rivejä tai sarakkeita.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Kun lisäät vaihtoehtoista tekstiä kuviin, kuten valokuviin, ClipArt-kuviin ja näyttökuviin, näytönlukuohjelma voi lukea kuvan kuvauksen.

 1. Napsauta muistikirjassa olevaa kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa vaihtoehtoista tekstiä....

 2. Kirjoita kenttään kuvaus. Kirjoita lyhyesti ja aloita tärkeimmistä tiedoista. Pyri välittämään kuvan sisältö ja merkitys. Kun olet valmis, valitse OK.

  Vaihtoehtoinen teksti -valintaikkuna OneNote Onlinessa.

Hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden varmistaminen

Seuraavassa kuvataan menetelmät OneNote Online-muistikirjojen hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden parantamiseksi.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Lisää kuvaava hyperlinkin teksti, jotta käyttäjät tietävät, mitä linkin takana on.

 1. Valitse teksti, jonka haluat lisätä hyperlinkkiin.

 2. Valitse Lisää-valikosta Linkki valintanauhasta.

 3. Valitsemasi teksti näkyy Näytä teksti -kentässä. Tämä on hyperlinkin teksti. Voit muuttaa sitä tarvittaessa.

  Huomautus: Vältä ilmausta Napsauta tästä ja vastaavia ilmauksia, jotka eivät ole riittävän kuvaavia. Linkin tekstin pitäisi kuvailla kohdesivu tarkasti ja lyhyesti.

 4. Lisää hyperlinkki URL Osoite-kenttään.

  OneNote Onlinen Hyperlinkki-valintaikkuna

 5. Valitse Lisää.

Osan välilehtien nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti nimetyt otsikkovälilehdet auttavat käyttäjiä löytämään oikean osan.

 1. Napsauta muistikirjassa hiiren kakkospainikkeella muokattavan osan välilehteä ja valitse sitten Nimeä uudelleen....

 2. Kirjoita uusi nimi.

  Nimeä osa uudelleen -vaihtoehto OneNote Onlinessa.

Osan välilehtien poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista käyttämättömät osavälilehdet, joissa ei ole tietoja.

 1. Napsauta muistikirjassa hiiren kakkospainikkeella poistettavan osan välilehteä ja valitse sitten Poista....

  Poista osa -valikkovaihtoehto OneNote Onlinessa.

 2. Valitse vahvistusikkunassa Kyllä.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Voit parantaa tekstimuotoilua valitsemalla normaalin sans serif -fontin, käyttämällä suurempaa fonttikokoa, tasaamalla tekstin vasemmalle ja välttämällä isojen kirjainten ja kursivoinnin runsasta käyttöä.

 1. Valitse muotoiltava tekstiosa.

 2. Esimerkiksi Aloitus-valikosta voit valita suuremman fonttikoon ja sans serif -tyyppisen fontin. Voit käyttää myös muita muotoiluasetuksia, kuten lihavointia sisällön korostamiseen.

Helppokäyttöisen tekstivärin käyttäminen

Automaattinen-fonttiväriasetuksen avulla voit varmistaa, että teksti näkyy hyvin suuren kontrastin tilassa.

 1. Valitse teksti.

 2. Napsauta Aloitus-valikossa alanuolta Fonttiväri-kuvakkeen vieressä ja valitse sitten Automaattinen.

  Fonttivärien valikkovaihtoehdot OneNote Onlinessa.

Valmiiden otsikkotyylien käyttäminen

Käytä valmiita otsikkotyylejä ja muodosta muistikirjan sivuista runko näytönlukuohjelmille. Näytönlukuohjelmat eivät tulkitse suurella ja lihavoidulla fontilla kirjoitettua tekstiä otsikoksi, elleivät oletustyylit ole käytössä.

 1. Valitse otsikon teksti.

 2. Valitse Aloitus-valikosta otsikkotyyli, kuten Otsikko 2.

  Otsikkotyylien asetukset OneNote Onlinessa.

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Mahdollisuuksien mukaan jaa teksti luettelomerkein merkityiksi kohdiksi, sillä se parantaa luettavuutta ja siirtymistä.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Valitse Aloitus-valikosta Luettelomerkit-kuvake.

 3. Jos haluat muuttaa luettelomerkkityyliä, napsauta alanuolta Luettelomerkit-kuvakkeen vieressä.

  Luettelomerkeillä varustettu luettelo -valikko OneNote Onlinessa.

 4. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

  Huomautus: Kirjoita jokaisen luettelokohdan loppuun piste tai pilkku, jolloin näytönlukuohjelmat pitävät tauon niiden kohdalla.

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Mahdollisuuksien mukaan käytä numeroituja luetteloita, sillä niitä on helpompi seurata kuin jatkuvaa tekstilohkoa.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Valitse Aloitus-valikosta Numerointi-kuvake.

 3. Jos haluat muuttaa numerointityyliä, napsauta alanuolta Numerointi-kuvakkeen vieressä.

  Numeroitu luettelo -valikkovaihtoehdot OneNote Onlinessa.

 4. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Voit parantaa luettavuutta lisäämällä tai vähentämällä virkkeiden ja kappaleiden välistä tyhjää tilaa.

 1. Valitse muokattava tekstiosa.

 2. Valitse Aloitus-valikosta Kappaleen tasaus -kuvake.

 3. Valitse haluamasi asetus.

  Kappaleen tasauksen valikkovaihtoehdot OneNote Onlinessa.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Helppokäyttöisten Word-asiakirjojen tekeminen

Helppokäyttöisten Excel-laskentataulukoiden tekeminen

Tee PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä

Helppokäyttöisten Outlook-sähköpostien tekeminen

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×