Hakutulosten verkko-osan asetusten muuttaminen

Hakutulosten verkko-osa näyttää hakuruudun verkko-osaan kirjoitetun kyselyn hakutulokset.

Perinteisen haku tulosten verkko-osaa käytetään oletusarvoisesti kaikissa oletusarvoisissa haun pystysuuntaisissa sivuissa perinteisessä haku keskuksessa. Tutustu klassisiin ja moderneihin haku kokemuksiin. Haku toiminnot on mukautettu tietyn sisältö tyypin etsimiseen, kuten (Kaikki, henkilöt, keskustelutja videot), ja ne näyttävät haku tulokset, jotka on suodatettu ja jotka on muokattu tiettyyn sisältö tyyppiin tai luokan. Haku tulosten verkko-osa näyttää haku tulokset, ja se myös lähettää haku tulokset tarkentaminen-verkko-osaan ja haun siirtymis verkko-osaan.

Huomautus: Katso sisältö haun verkko-osan määrittäminen SharePointissa lisäämällä sisältö haun verkko-osa (CSWP) sivullesi ja määrittämällä se yksinkertaisille ja edistyneille tuloksille.

Haku tulosten verkko-osa käyttää verkko-osassa määritettyä kyselyä haku tulosten näyttämiseen. SharePoint Online-järjestelmänvalvojana voit muuttaa kyselyn tai muut haku tulosten näyttämisen asetukset.

Lisä tietoja haku tulosten verkko-osan lisäämisestä ja määrittämisestä sivulle on kohdassa haku tulosten verkko-osan määrittäminen. Lisä tietoja on myös kohdassa haku tulosten verkko-osan ominaisuuksien määrittäminen SharePoint Serverissä.

Sisältö

Kyselyn muuttaminen haku tulosten verkko-osassa

Näyttö malli asetusten muuttaminen

Tulosten asetusten ja tulosten hallinta-asetusten muuttaminen

Sen muuttaminen, mistä OneDrive-sisällöstä tulokset näytetään

Kyselyn muuttaminen haku tulosten verkko-osassa

Haku tulosten verkko-osa käyttää verkko-osassa määritettyä kyselyä haku tulosten näyttämiseen. Kyselyssä käytetään oletusarvoisesti kysely muuttujaa {searchboxquery}. Kysely muuttuja on arvon paikka merkki, mikä tarkoittaa sitä, että kun suoritat kyselyn, arvo korvaa paikka merkin. Kun käyttäjä esimerkiksi hakee haku termin keltaisena haku-ruudussa, haku tulosten verkko-osan {searchboxquery} muuttuja etsii kaikki kohteet, jotka sisältävät sanan keltainen.

Kun muutat kyselyä haku tulosten verkko-osassa, voit:

 • Muuta tulos lähdettä, jos haluat määrittää haettavan sisällön. 

 • Voit mukauttaa eri käyttäjien tai käyttäjä ryhmien haku tuloksia lisäämällä kysely muuttujia tai ominaisuus suodattimen.

 • Siirrä kohteita tai sivuja ylemmälle tai alemmalle tasolle haku tuloksissa.

 • Muuta haku tulosten lajittelua.

Kyselyn vaihtamiseen on kaksi päätapaa:

Kyselyn määrittäminen keyword Query Language (KQL)-kielen avulla edistyneeseen tilaan

 1. Valitse hakutulosten sivulla Asetukset ja valitse Muokkaa sivua. Hakutulosten sivu avautuu muokkaustilaan.

 2. Siirrä osoitin haku tulosten verkko-osassa verkko-osan otsikon oikealle puolella, napsauta nuolta ja valitse sitten valikosta Muokkaa verkko-osaa . Haku tulosten verkko-osan työkalu ruutu avautuu sivun oikeassa yläkulmassa olevaan valinta nauhaan.

 3. Valitse verkko-osan työkalu ruudun haku ehdot -kohdassa Vaihda kyselyä. Muodosta kysely-valinta ikkuna avautuu edistyneeseen tilaan.

 4. Voit määrittää haettavan sisällön valitsemalla perustiedot -väli lehden Valitse kysely -osassa tulos lähteen.

 5. Voit nyt muuttaa kyselyn tekstiä. Oletusarvoisesti kysely muuttuja {searboxquery} on määritetty. Voit muuttaa kysely tekstin käyttämällä keyword Query Language (KQL)-kieltä tai luoda kyselyn avain sana suodatin -ja ominaisuus suodatin -luetteloiden avulla:

  • Avainsanakysely voi sisältää vapaamuotoisia avainsanoja, ominaisuussuodattimia tai operaattoreita. Kirjoita kyselymuuttujat aaltosulkeisiin. Kysely muuttujat korvautuvat arvolla, kun kysely suoritetaan. Avainsanakyselyjen enimmäispituus on 2 048 merkkiä. Lisä tietoja KQL-funktiolla on kohdassa keyword Query Language (KQL)-syntaksi viittaus.

  • Use keyword filters to add query variables to your query. Valitse esimääritetyt kyselymuuttujat luettelosta ja lisää ne kyselyyn valitsemalla Lisää avainsanasuodatin. Luettelo käytettävissä olevista kysely muuttujista on kohdassa kysely muuttujat SharePoint Server 2013.

  • Käytä ominaisuus suodatinta, jos haluat kyselyn niiden hallittujen ominaisuuksien sisällöstä, joiden arvo on kyseltäväksi haku rakenteessa. Valitse ominaisuus suodatin luetteloista hallitut ominaisuudet. Voit lisätä suodattimen kyselyyn valitsemalla Lisää ominaisuussuodatin.

   Huomautus: Mukautetut hallitut ominaisuudet eivät näy Ominaisuussuodatin-luettelossa. Jos haluat lisätä mukautetun hallitun ominaisuuden kyselyysi, kirjoita Kyselyn teksti -ruutuun mukautetun hallitun ominaisuutesi nimi ja sitten kyselyehto, kuten OmaMukautettuVäriominaisuus:Vihreä

 6. Valitse testi kysely , jos haluat nähdä esikatselun haku tuloksista.

 7. Voit lisätä kyselyyn myös muita tietoja:

 8. Tallenna kysely ja palaa verkko-osan työkalu ruutuun valitsemalla OK .

Puhdistamojen lisääminen

Jalostamot -väli lehdessä voit rajoittaa palautettujen tulosten määrää lisäämällä kyselyyn valmiit puhdistamot.

Voit määrittää, että haku tulosten verkko-osassa palautettavien haku tulosten pitäisi rajoittua yhteen tai useampaan arvoja jalostajilta. Luettelossa näkyvät kaikki hallitut ominaisuudet, jotka ovat käytettävissä haku rakenteen jalostamoille.

 • Jos haluat lisätä kyselyyn tarkennuksen, valitse luettelosta haluamasi korjaus ja valitse sitten Lisää.

Voit määrittää, että haku tulokset ryhmitellään yhden tai useamman hallittujen ominaisuuksien perusteella. Tästä on hyötyä, kun tietylle kohteelle on useita variantteja ja haluat ryhmitellä ne yhden tuloksen mukaan.

 • Jos haluat määrittää tulosten ryhmittelyn, valitse Näytä lisää , jotta saat näkyviin ryhmän tulokset -osan.

Lajittelun määrittäminen

Lajittelu -väli lehden avulla voit määrittää, miten haku tulokset lajitellaan. Voit määrittää useita lajittelu tasoja, valita käytettävän luokittelu mallin ja lisätä dynaamista järjestystä koskevia sääntöjä.

Lajittelu peruste -luettelossa näkyvät kaikki hallitut ominaisuudet, jotka määritetään haku rakenteeseen lajitelmiksi.

 • Tulosten lajitteleminen hallittujen ominaisuuksien perusteella:

  1. Valitse hallittu ominaisuus Lajittelu peruste -luettelosta ja valitse sitten laskeva tai Nouseva.

  2. Voit lisätä lajittelutasoja valitsemalla Lisää lajittelutaso.

 • Tulosten lajitteleminen osuvuus järjestyksen mukaan:

  1. Valitse Lajittelu peruste -luettelosta järjestys.

  2. Valinnainen Valitse luokittelu malli-luettelosta käytettävä luokittelu malli.

  3. Valinnainen Dynaaminen tilaus-kohdassa voit määrittää lisää sijoitusta lisäämällä sääntöjä, jotka muuttavat tulosten järjestystä, kun tietyt ehdot ovat voimassa. Valitse Lisää dynaaminen tilaus sääntöja määritä sitten ehdolliset säännöt.

Lisää asetuksia

Asetukset -väli lehden avulla voit valita kyselyn lisä asetukset. Voit käyttää kysely sääntöjä, käyttää URL-uudelleenkirjoittamista ja määrittää, poistetaanko päällekkäiset tulokset vai ei.

Kyselyn testaaminen

Testi -väli lehti esittää lopullisen kysely tekstin sen perusteella, mitä valitsit muissa väli lehdissä. Voit testata vaihtoehtoisia kyselyitä muokkaamalla kyselyn tekstiä suoraan. Voit myös testata erilaisia kysely asetuksia valitsemalla Näytä lisää.

Huomautus: Testi -väli lehden kyselyyn tehtyjä muutoksia ei tallenneta.

Osio

Kuvaus

Kyselyteksti:

Näyttää loppu kyselyn, joka suoritetaan haku tulosten verkko-osan avulla. Lopullisen kysely tekstin perustana käytetään alkuperäistä kysely mallia, jossa dynaamiset muuttujat korvataan nykyisillä arvoilla. Muita kyselyn muutoksia voidaan tehdä kysely säännön osana.

Saat lisä tietoja valitsemalla Näytä lisää .

Kysely malli

Kyselyssä käytetyn kysely mallin sisältö.

Tarkennusperuste

Kyselyyn käytetyt jalostamot, sellaisina kuin ne on määritetty jalostamot -väli lehdessä.

Ryhmittelyperuste

Hallittu ominaisuus, jonka mukaan haku tulokset ryhmitellään, sellaisina kuin ne on määritetty puhdistamot -väli lehdessä.

Käytettävät kyselysäännöt

Näyttää, mitä kyselysääntöjä kyselyssä käytetään.

Kyselymallin muuttujat

Kyselyssä käytettävät kysely muuttujat sekä nykyistä sivua koskevat muuttujien arvot. Kirjoita muita arvoja, joilla testataan, miten ne vaikuttavat kyselyyn.

Käyttäjä segmentin ehdot

Testaa, miten kysely toimii eri käyttäjä segmenteillä. Lisää termejä kyselyyn valitsemalla Lisää käyttäjän segmentin termi .

Testi kysely

Voit esikatsella hakutuloksia napsauttamalla Testaa kyselyä -painiketta.

Sivun alkuun

Kyselyn määrittäminen käyttämällä esimääritettyjä arvoja pikatilassa

 1. Varmista perustiedot -väli lehdessä, että olet edistyneen tilan päällä. Valitse Vaihda Pikatilaan oikeassa yläkulmassa, jos olet edistyneeseen tilaan.

 2. Valitse Valitse kysely-osassa tulos lähde, jotta voit määrittää haettavan sisällön.

 3. Jos haluat rajata tulokset tiettyyn sivustoon, kirjastoon, luetteloon tai URL-osoitteeseen, valitse Rajoita sovelluksen mukaan-kohdassa luettelosta haluamasi vaihto ehto.

 4. Jos haluat rajata tulokset sisältöön, joka on merkitty termi joukosta, valitse asetukset Rajoita tunnisteen mukaan -osassa:

 5. Älä rajoita millään tunnisteella: haku tuloksia ei rajoiteta tunnisteiden perusteella (oletus).

 6. Rajoita nykyisen sivun siirtymis kauden mukaan: haku tulokset rajoittuvat sisältöön, joka on merkitty nykyisen sivun termi tunnisteella. Nykyinen tunniste näkyy ystävällisen URL-osoitteen viimeisenä osana. Tämä valinta on järkevää vain, jos sivustossa käytetään hallittua siirtymistä.

 7. Rajoita nykyisellä ja alisiirtymistoiminnolla: haku tulokset rajoittuvat sisältöön, joka on merkitty nykyisen sivun termiin (näkyy ystävällisen URL-osoitteen viimeisenä osana), sekä sisältöön, joka on merkitty nykyisen sivun aliehtoihin. Oleellinen vain, jos sivustossa käytetään hallittua siirtymistä.

 8. Rajoita tähän tunnisteeseen: haku tulokset rajoittuvat sisältöön, joka on merkitty ruutuun kirjoittamaasi tunnisteeseen.

 9. Voit lisätä kyselyyn myös muita tietoja:

 10. Tallenna kysely ja palaa verkko-osan työkalu ruutuun valitsemalla OK .

Sivun alkuun

Näyttö malli asetusten muuttaminen

 1. Valitse hakutulosten sivulla Asetukset ja valitse Muokkaa sivua. Hakutulosten sivu avautuu muokkaustilaan.

 2. Siirrä osoitin haku tulosten verkko-osassa verkko-osan otsikon oikealle puolella, napsauta nuolta ja valitse sitten valikosta Muokkaa verkko-osaa . Haku tulosten verkko-osan työkalu ruutu avautuu sivun oikeassa yläkulmassa olevaan valinta nauhaan.

 3. Valitse verkko-osan työkalu ruudun näyttö mallit -osion tulosten hallinta-näyttö malli -luettelosta näyttö malli, jonka avulla voit hallita verkko-osan ulkoasua.

 4. Tämän osan muissa luetteloissa voit valita yksittäisten tulostennäyttö mallin:

  • Oletus valinta on Käytä tulos tyyppejä kohteiden näyttämiseen. Tässä valinnassa käytetään erilaisia näyttö malleja haku tuloksen tulos tyypin mukaan. Esimerkki: Jos haku tuloksen tulos tyyppi on PDF-tiedosto, näyttö malli PDF-kohde otetaan käyttöön. Jos haku tuloksen tulos tyyppi on kuva, kuva kohteen näyttö mallia käytetään.

  • Jos haluat käyttää yhtä näyttö mallia haku tulosten kaikkiin tulos tyyppeihin, valitse Käytä yksittäistä mallia, kun haluat näyttää kohteet, ja valitse sitten käytettävä näyttö malli.

Lisä tietoja on Ohje aiheessa haku tulosten ulkoasun muuttaminen tulos tyypeillä ja näyttö malleilla .

Sivun alkuun

Tulosten asetusten ja tulosten hallinta-asetusten muuttaminen

 1. Valitse hakutulosten sivulla Asetukset ja valitse Muokkaa sivua. Hakutulosten sivu avautuu muokkaustilaan.

 2. Siirrä osoitin haku tulosten verkko-osassa verkko-osan otsikon oikealle puolella, napsauta nuolta ja valitse sitten valikosta Muokkaa verkko-osaa . Haku tulosten verkko-osan työkalu ruutu avautuu sivun oikeassa yläkulmassa olevaan valinta nauhaan.

 3. Valitse verkko-osan työkalu ruudun Asetukset -osassa tulos asetukset ja Määritä, miten tulokset näytetään:

Valitsemasi vaihtoehto

Sitten verkko-osa näyttää

Oletusarvoisesti valittuna

Tulosten määrä sivua kohden

Sivulla näytettävien haku tulosten enimmäismäärä.

Näytä luokitellut tulokset

Luokitellut tulokset.

Poista valinta, jos haluat näyttää vain ylennetyt lohkot (kuten ylennetyt tulokset tai henkilökohtaiset suosikit) tai tulos säätimet (kuten tulos määrät).

Kyllä

Näytä ylennetyt tulokset

Haku tulokset, jotka ylennettiin kysely sääntöjen avulla.

Kyllä

Näytä "Tarkoititko?"

Kyselyn oikeinkirjoituksen korjaukset samoin kuin sinä tarkoitatte ehdotuksia.

Kyllä

Näytä henkilökohtaiset suosikit

Käyttäjien henkilökohtaiset suosikit, jotka ovat tuloksia, joita käyttäjä on aiemmin napsauttanut.

Kyllä

Näytä kaksoiskappaleiden näyttäminen-linkki

Näytä kaksoiskappaleet-linkki, jota napsauttamalla käyttäjät voivat tarkastella kaksoisarvoiksi luokiteltuja tuloksia.

Ei

Näytä linkki haku keskukseen

Linkki haku keskukseen.

Ei

4. Valitse verkko-osan työkalu ruudun Asetukset -osassa tulosten hallinta-asetukset ja Määritä, mitä haku tulosten verkko-osassa näytetään:

Valitsemasi vaihtoehto

Sitten verkko-osa näyttää

Valittu oletusarvoisesti:

Näytä lisä asetukset-linkki

Linkki tarkennetun haun sivulle.

Kyllä

Näytä tulos luku

Löydettyjen tulosten määrä.

Kyllä

Näytä kielen avattava valikko

Avattava kieli luettelo. Antaa käyttäjille mahdollisuuden vaihtaa kyselyn kielen. Avattava luettelo tulee näkyviin vain, jos käyttäjä on valinnut vähintään kaksi kieltä haun käyttäjä asetukset-sivulla.

Kyllä

Näytä Lajittele-valikko

Avattava lajittelu luettelo. Antaa käyttäjille mahdollisuuden muuttaa tulosten lajittelu järjestystä.

Ei

Näytä sivutus

Haku tulosten alla oleva sivutus ohjaus objekti.

Kyllä

Näytä asetukset-linkki

Linkki haun käyttäjä asetukset-sivulle.

Kyllä

Näytä AlertMe-linkki

Linkki Alert me-sivulle.

Kyllä

Käyttäjien oman OneDrive-sisällön tulosten esitys tavan muuttaminen

Oletusarvoisesti käyttäjät näkevät tulokset jaetusta OneDrivesta ja SharePoint-sisällöstä, eivät yksityisestä OneDrive for Business-sisällöstä. Yksityinen OneDrive-sisältö on oma sisältönsä, joihin vain heillä on oikeus.

Voit määrittää haku tulokset näyttämään erillisen lohkon, joka sisältää käyttäjän yksityisen OneDrive-sisällön tulokset.

 1. Valitse hakutulosten sivulla Asetukset ja valitse Muokkaa sivua. Hakutulosten sivu avautuu muokkaustilaan.

 2. Siirrä osoitin haku tulosten verkko-osassa verkko-osan otsikon oikealle puolella, napsauta nuolta ja valitse sitten valikosta Muokkaa verkko-osaa . Haku tulosten verkko-osan työkalu ruutu avautuu sivun oikeassa yläkulmassa olevaan valinta nauhaan.

 3. Valitse verkko-osan työkalu ruudun Asetukset -osassa myös Näytä tulokset -kohdasta "oma OneDrive".

Valitsemasi vaihtoehto

Sitten verkko-osa näyttää

Oletusarvoisesti valittuna

Oma OneDrive

Erillinen lohko, jossa on käyttäjän oman OneDriven tuloksia, mukaan lukien sisältö, johon vain omistajalla on käyttö oikeus.

Ei

Sivun alkuun

Katso myös:

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×