Hakutulosten verkko-osan asetusten muuttaminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Hakutulosten verkko-osa näyttää hakuruudun verkko-osaan kirjoitetun kyselyn hakutulokset.

Hakutulosten verkko-osan käytetään oletusarvoisesti kaikilla kohdennetun haun oletussivuilla. Hakukeskuksessa mukautettuja haun tiettyyn sisältöä, kuten (kaikki, henkilöt, keskustelutja videot), ja ne näyttävät hakutuloksia, jotka on suodatettu ja muotoiltu tietyn sisältötyypin tai luokka. Hakutulosten verkko-osan näyttää hakutulokset ja se myös lähettää hakutulokset tarkennuksen verkko-osan ja haun siirtymisen verkko-osan.

Huomautus: Kohdassa Määritä Sisältöhaun verkko-osan SharePoint- sisällön haun Web osa (sisältöhaun verkko-osassa)-sivulle ja määrittäminen perus- ja tulokset.

Hakutulosten verkko-osa näyttää hakutulokset käyttämällä verkko-osassa määritettyä kyselyä. SharePoint Online -järjestelmänvalvojana voit muuttaa kyselyä tai muita hakutulosten näyttöasetuksia.

Lisättävä ja määritettävä hakutulosten verkko-osan sivun, katso hakutulosten verkko-osan määrittämisestä. Lisätietoja on artikkelissa SharePoint Server Search hakutulosten verkko-osan ominaisuuksien määritysvoi etsiä.

Sisältö

Hakutulosten verkko-osan kyselyn muuttaminen

Kyselyn määrittäminen Keyword Query Language (KQL) -kyselykielen avulla mukautetussa tilassa

Tarkennusten lisääminen

Lajittelun määrittäminen

Asetusten lisääminen

Kyselyn testaaminen

Kyselyn määrittäminen ennalta määritettyjä arvoja käyttämällä pikatilassa

Näyttömalliasetusten muuttaminen

Hakutulosten ja tulosten tarkistuksen asetusten muuttaminen

Hakutulosten verkko-osan kyselyn muuttaminen

Hakutulosten verkko-osan käyttää kysely, joka on määritetty näyttämään hakutulosten verkko-osassa. Oletusarvoisesti tämä kysely käyttää kyselyn muuttujan {searchboxquery}. Kyselyn muuttuja on arvo, mikä tarkoittaa, että kun suoritat kyselyn, arvo korvaa paikkamerkin paikkamerkki. Esimerkiksi kun käyttäjä kirjoittaa hakukenttään keltainen hakusanoja, hakutulosten verkko-osan {searchboxquery} muuttujan etsii kaikki kohteet, jotka sisältävät keltainen lause.

Muuttamalla hakutulosten verkko-osan kyselyä voit tehdä seuraavia toimia:

 • Voit määrittää, mitä sisältöä haetaan, muuttamalla tuloslähteen. Nämä tuloslähteet on määritetty oletusarvoisesti eri kohdennetun haun sivuille:

 • Kaikki (tulokset.aspx): Paikalliset SharePoint-tulokset (järjestelmä)

 • Henkilöt (henkilötulokset.aspx): Paikalliset henkilötulokset (järjestelmä)

 • Keskustelut (keskustelutulokset.aspx): Keskustelut (järjestelmä)

 • Videot (videotulokset.aspx): Paikalliset videotulokset (järjestelmä)

 • Voit mukauttaa eri käyttäjien tai käyttäjäryhmien hakutuloksia lisäämällä kyselymuuttujia tai ominaisuussuodattimia.

 • Voit siirtää hakutulosten kohteita tai sivuja ylemmälle tai alemmalle tasolle.

 • Voit muuttaa hakutulosten lajittelua.

Voit muuttaa kyselyä kahdella pääasiallisella tavalla:

Kyselyn määrittäminen Keyword Query Language (KQL) -kyselykielen avulla mukautetussa tilassa

 1. Valitse hakutulossivulla Asetukset ja valitse Muokkaa sivua. Hakutulossivu avautuu muokkaustilassa.

 2. Siirrä hakutulosten verkko-osassa hiiren osoitin verkko-osan otsikon oikealle puolelle, napsauta nuolta ja valitse valikossa Muokkaa verkko-osaa. Hakutulosten verkko-osan työkaluruutu avautuu sivun oikeaan yläkulmaan, valintanauhan alle.

 3. Valitse verkko-osan työkaluruudun Hakuehdot-kohdassa Vaihda kyselyä. Luo kysely -valintaikkuna avautuu mukautetussa tilassa.

 4. Voit määrittää haettavan sisällön valitsemalla PERUSTIEDOT-välilehden Valitse kysely -osassa tuloslähteen.

 5. Voit nyt muuttaa kyselytekstiä. Kyselymuuttuja {searchboxquery} on määritetty oletusarvoisesti. Voit muuttaa kyselytekstiä Keyword Query Language (KQL) -kyselykielellä, tai voit luoda kyselyn Avainsanasuodatin- ja Ominaisuussuodatin-luetteloiden avulla:

  • Avainsanojen kyselyn voi olla tekstimuotoinen avainsanat ominaisuussuodattimia ja operaattorit. Kirjoita kyselymuuttujat aaltosulkeet avulla. Kyselymuuttujat korvataan arvolla, kun kysely suoritetaan. Avainsanakyselyjen enimmäispituus on 2 048 merkkiä. Saat lisätietoja KQL Keyword Query Language (KQL)-kyselykielen syntaksi.

  • Avainsanojen suodattimien avulla voit lisätä kyselyyn kyselymuuttujat. Valita esimääritetyt kyselymuuttujat luettelosta ja lisää ne sitten kyselyyn valitsemalla Lisää avainsanasuodatin. Käytettävissä kyselymuuttujat luettelo on artikkelissa kyselymuuttujat SharePoint Server 2013: ssa.

  • Sisältösuodatinten avulla voit hakea sellaisten hallittujen ominaisuuksien sisältöä, jotka on määritelty hakurakenteessa kyseltäviksi. Valitse hallitut ominaisuudet Ominaisuussuodatin-luetteloista. Voit lisätä suodattimen kyselyyn valitsemalla Lisää ominaisuussuodatin.

   Huomautus: Mukautetut hallitut ominaisuudet eivät näy Ominaisuussuodatin-luettelossa. Jos haluat lisätä mukautetun hallitun ominaisuuden kyselyysi, kirjoita Kyselyn teksti -ruutuun mukautetun hallitun ominaisuutesi nimi ja sitten kyselyehto, kuten OmaMukautettuVäriominaisuus:Vihreä

 6. Voit esikatsella hakutuloksia valitsemalla Testaa kyselyä.

 7. Voit lisätä kyselyyn myös muita tietoja:

 8. Tallenna kysely valitsemalla OK ja palaa verkko-osan työkaluruutuun.

Tarkennusten lisääminen

TARKENNUKSET-välilehdessä voit rajoittaa palautettujen tulosten määrää lisäämällä kyselyyn etukäteen valittuja tarkennuksia.

Voit määrittää, että hakutulosten verkko-osaan palautetut hakutulokset rajoitetaan yhteen tai useaan tarkennusten arvoon. Luettelossa näkyvät kaikki hallitut ominaisuudet, jotka on otettu käyttöön tarkennuksina hakurakenteessa.

 • Voit lisätä kyselyyn tarkennuksen valitsemalla tarkennuksen luettelosta ja valitsemalla sitten Lisää.

Voit määrittää, että hakutulokset on ryhmiteltävä yhden tai usean hallitun ominaisuuden perusteella. Tämä on hyödyllistä silloin, kun yhdelle kohteelle on useita variantteja ja haluat ryhmitellä ne yhden tuloksen alle.

 • Kun haluat määrittää tulosten ryhmittelyn, valitse Näytä lisää, niin saat näkyviin Ryhmitä tulokset -osan.

Lajittelun määrittäminen

Voit määrittää LAJITTELU-välilehdessä hakutulosten lajittelutavan. Voit määrittää useita lajittelutasoja, valita käytettävän luokitusmallin ja lisätä sääntöjä dynaamiseen järjestykseen.

Lajitteluperuste-luettelossa näkyvät kaikki hallitut ominaisuudet, jotka on määritelty hakurakenteessa lajiteltaviksi.

 • Tulosten lajittelu hallittujen ominaisuuksien perusteella:

  1. Valitse Lajitteluperuste-luettelossa hallittu ominaisuus ja valitse sitten Laskeva tai Nouseva.

  2. Voit lisätä lajittelutasoja valitsemalla Lisää lajittelutaso.

 • Tulosten lajittelu tarkkuussijoituksen perusteella:

  1. Valitse Lajitteluperuste-luettelossa Aseta järjestykseen.

  2. (Valinnainen) Valitse Luokitusmalli-luettelossa käytettävä luokitusmalli.

  3. (Valinnainen) Dynaaminen lajittelu -kohdassa voit tarkentaa lajittelua lisäämällä sääntöjä, jotka muuttavat tulosten järjestystä tiettyjen ehtojen täyttyessä. Valitse Lisää dynaaminen lajittelusääntö ja määritä sitten ehdolliset säännöt.

Asetusten lisääminen

Valitse Lisää asetuksia kyselyn asetukset -välilehden avulla. Voit valita kyselysääntöjä käytettäessä, käytä URL-Osoitteen uudelleenkirjoitus ja määrittää, haluatko poistaa samat tulokset vai ei.

Kyselyn testaaminen

Testi-välilehdessä näkyy lopullinen kyselyteksti muissa välilehdissä tehtyjen valintojen perusteella. Voit testata vaihtoehtoisia kyselyitä muokkaamalla kyselyn tekstiä suoraan. Voit myös testata erilaisia​kyselyvaihtoehtoja valitsemalla Näytä lisää.

Huomautus: Testi-välilehdessä kyselyyn tehtyjä muutoksia ei tallenneta.

Osio

Kuvaus

Kyselyteksti:

Näyttää lopullisen kyselyn, jonka hakutulosten verkko-osa suorittaa. Lopullinen kyselyteksti perustuu alkuperäiseen kyselymalliin, jossa nykyiset arvot korvaavat dynaamiset muuttujat. Muita muutoksia kyselyyn voidaan tehdä osana kyselysääntöä.

Näytä lisätietoja valitsemalla Näytä lisää.

Kyselymalli

Kyselyssä käytettävän kyselymallin sisältö.

Tarkennusperuste

Kyselyssä käytettävät tarkennukset TARKENNUKSET-välilehden määritysten mukaisesti.

Ryhmittelyperuste

Hallittu ominaisuus, jonka perusteella hakutulokset tulee ryhmitellä, TARKENNUKSET-välilehden määritysten mukaisesti.

Käytettävät kyselysäännöt

Näyttää, mitä kyselysääntöjä kyselyssä käytetään.

Kyselymallin muuttujat

Kyselyssä käytettävät kyselymuuttujat ja nykyisellä sivulla käytettävien muuttujien arvot. Voit lisätä muita arvoja ja testata, miten ne vaikuttavat kyselyyn.

Käyttäjän segmentin termit

Voit testata, miten kysely vaikuttaa eri käyttäjän segmentin termeihin. Lisää termejä kyselyyn valitsemalla Lisää käyttäjän segmentin termi.

Testaa kyselyä

Voit esikatsella hakutuloksia napsauttamalla Testaa kyselyä -painiketta.

Sivun alkuun

Kyselyn määrittäminen ennalta määritettyjä arvoja käyttämällä pikatilassa

 1. Varmista PERUSTIEDOT-välilehdessä, että olet mukautetussa tilassa. Valitse oikeassa yläkulmassa Vaihda pikatilaan, jos olet mukautetussa tilassa.

 2. Voit määrittää haettavan sisällön valitsemalla Valitse kysely -osassa tuloslähteen.

 3. Voit rajoittaa tulokset tiettyyn sivustoon, kirjastoon, luetteloon tai URL-osoitteeseen valitsemalla Rajoita sovelluksen mukaan -osassa luettelon vaihtoehdon.

 4. Voit rajoittaa tulokset sisältöön, joka on merkitty termijoukon termillä, valitsemalla vaihtoehtoja Rajoita tunnisteen mukaan -osassa:

 5. Älä rajoita tunnisteen mukaan: hakutuloksia ei rajoiteta tunnisteiden mukaan (oletus).

 6. Rajoita nykyisen sivun siirtymistermin mukaan: hakutulokset rajataan sisältöön, joka on merkitty nykyisen sivun termillä. Nykyinen tunniste näytetään helpossa muodossa olevan URL-osoitteen viimeisenä osana. Tämä on järkevä valinta vain, jos sivustossa on käytössä hallittu siirtyminen.

 7. Rajoita nykyisen ja alatason siirtymisen mukaan: hakutulokset rajataan sisältöön, joka on merkitty nykyisen sivun termillä (näytetään helpossa muodossa olevan URL-osoitteen viimeisenä osana), sekä sisältöön, joka on merkitty nykyisen sivun alitermeillä. Tällä on merkitystä vain, jos sivustossa on käytössä hallittu siirtyminen.

 8. Rajoita tämän tunnisteen mukaan: hakutulokset rajataan sisältöön, joka on merkitty ruutuun kirjoitetulla tunnisteella.

 9. Voit lisätä kyselyyn myös muita tietoja:

 10. Tallenna kysely valitsemalla OK ja palaa verkko-osan työkaluruutuun.

Sivun alkuun

Näyttömalliasetusten muuttaminen

 1. Valitse hakutulossivulla Asetukset ja valitse Muokkaa sivua. Hakutulossivu avautuu muokkaustilassa.

 2. Siirrä hakutulosten verkko-osassa hiiren osoitin verkko-osan otsikon oikealle puolelle, napsauta nuolta ja valitse valikossa Muokkaa verkko-osaa. Hakutulosten verkko-osan työkaluruutu avautuu sivun oikeaan yläkulmaan, valintanauhan alle.

 3. Voit valita verkko-osan työkaluruudun Näyttömallit-osan Tulosten ohjausobjektin näyttömalli -luettelossa näyttömallin määrittämään verkko-osan yleisilmettä.

 4. Tämän osan muissa luetteloissa voit valita näyttömallin yksittäisille tuloksille:

  • Oletusvalinta on Käytä tulostyyppejä kohteiden näyttämiseen. Nämä valinnat käyttävät erilaisia näyttömalleja hakutuloksen tulostyypin mukaisesti. Jos hakutuloksen tulostyyppi on esimerkiksi PDF, käytetään PDF-kohde-näyttömallia. Jos hakutuloksen tulostyyppi on kuva, käytetään Kuvakohde-näyttömallia.

  • Jos haluat käyttää yhtä näyttömallia kaikissa hakutulosten tulostyypeissä, valitse Käytä yhtä mallia kohteiden näyttämiseen ja valitse sitten käytettävä näyttömalli.

Lisätietoja siitä, miten hakutulokset käyttämällä tulostyyppejä ja näyttömalleja .

Sivun alkuun

Hakutulosten ja tulosten ohjausobjektin asetusten muuttaminen

 1. Valitse hakutulossivulla Asetukset ja valitse Muokkaa sivua. Hakutulossivu avautuu muokkaustilassa.

 2. Siirrä hakutulosten verkko-osassa hiiren osoitin verkko-osan otsikon oikealle puolelle, napsauta nuolta ja valitse valikossa Muokkaa verkko-osaa. Hakutulosten verkko-osan työkaluruutu avautuu sivun oikeaan yläkulmaan, valintanauhan alle.

 3. Voit määrittää tulosten näyttämistavan muuttamalla verkko-osan työkaluruudun Asetukset-osan Tulosten asetukset -kohtaa:

Valitsemasi vaihtoehto:

Verkko-osa näyttää seuraavat tiedot:

Valittu oletusarvoisesti:

Tuloksia sivulla

Hakutulosten enimmäismäärä yhdellä sivulla.

Näytä luokitellut tulokset

Luokitellut tulokset.

Tyhjennä, niin voit näyttää ainoastaan ylennetyt lohkot (kuten ylennetyt tulokset tai omat suosikit) tai tulosohjausobjektit (kuten tulosmäärät).

Kyllä

Näytä ylennetyt tulokset

Kyselysääntöjen avulla ylennetyt hakutulokset.

Kyllä

Näytä "Tarkoititko?"

Kyselyn kirjoitusvirheiden korjaus Tarkoititko-ehdotuksina.

Kyllä

Näytä omat suosikit

Käyttäjän omat suosikit, jotka ovat käyttäjän viimeksi valitsemia tuloksia.

Kyllä

Näytä Näytä kaksoiskappaleet -linkki

Näytä kaksoiskappaleet -linkki, jota napsauttamalla käyttäjät voivat tarkastella kaksoiskappaleiksi luokiteltuja linkkejä.

Ei

Näytä hakukeskuksen linkki

Hakukeskuksen linkki.

Ei

4. Valitse verkko-osan työkaluruutu, valitse asetukset -kohdassa muuta tulosten ohjausobjektien asetukset haluat määrittää hakutulosten verkko-osan näkyy enemmän vaihtoehtoja:

Valitsemasi vaihtoehto:

Verkko-osa näyttää seuraavat tiedot:

Valittu oletusarvoisesti:

Näytä tarkennetun haun linkki

Linkki tarkennetun haun sivulle.

Kyllä

Näytä tulosmäärä

Löydettyjen arvojen määrä.

Kyllä

Näytä kielten avattava luettelo

Kielten avattava luettelo. Käyttäjät voivat tämän avulla vaihtaa kyselyn kieltä. Avattava luettelo tulee näkyviin vain, jos käyttäjä on valinnut vähintään kahden kielen haun käyttäjäasetusten sivulla.

Kyllä

Näytä lajittelun avattava luettelo

Lajittelun avattava luettelo. Käyttäjät voivat tämän avulla muuttaa tulosten lajittelujärjestystä.

Ei

Näytä sivutus

Sivutuksen ohjausobjekti hakutulosten alapuolella.

Kyllä

Näytä käyttäjäasetusten linkki

Linkki haun käyttäjäasetusten sivulle.

Kyllä

Näytä Ilmoita-linkki

Linkki Ilmoita-sivulle.

Kyllä

Näyttää tulokset:

Lisää lohko ja tulokset yksityinen onedrive for Business-sisältöä. Yksityinen OneDrive for Business-sisältö on sisältöä, joka on vain omistaja-käyttöoikeus.

Jos et valitse tämä vaihtoehto, tulos-sivulla näkyvät vain tulokset jaetun onedrive for Business ja SharePoint-sisällön, ei yksityinen OneDrive for Business-sisältöä.

Ei

Sivun alkuun

Katso myös:

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×