Haku-ja moniarvoisten kenttien käyttäminen kyselyissä

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Accessissa voit luoda moniarvoisen kentän, joka sisältää useita arvoja (enintään 100). Voit myös luoda haku kentän, joka näyttää käyttäjän ystävällisen arvon, joka on sidottu toisen tieto lähteen arvoon. Kun kysely hakee haku-tai moniarvoisen kentän, siinä on yksilöllisiä Huomioitavaa. Lisä tietoja on kohdassa moniarvoisen kentän luominen tai poistaminen ja haku kentän luominen tai poistaminen.

Tämän artikkelin sisältö

Haku kentän sidotun arvon näyttäminen kyselyssä

Haku kentän näyttö arvon käyttäminen kyselyssä

Moniarvoisen kentän käyttäminen kyselyssä

Ehtojen lisääminen kyselyn moniarvoiseen kenttään

Usean ehdon lisääminen kyselyn moniarvoiseen kenttään

Moniarvoisen kentän ryhmitteleminen ja laskeminen kyselyssä

Liittämis kyselyn käyttäminen moniarvoisen kentän kanssa

Päivitys kyselyn käyttäminen moniarvoisen kentän kanssa

Poisto kyselyn käyttäminen moniarvoisen kentän kanssa

Haku kentän sidotun arvon näyttäminen kyselyssä

Haku kentän näyttö arvo näytetään automaattisesti kysely taulukko näkymässä oletusarvoisesti. Kun luot kyselyn, voit ohittaa tämän ongelman, jotta sidottu arvo näkyy sen sijaan. Tässä esimerkissä haluat nähdä pääkonttorin taulukon haku kentän sidotun arvon, joka hakee uutta Englannin valtion nimeä.

Haku kenttä taulut
 1. Avaa kysely rakenne näkymässä.

 2. Valitse Näytä taulukko -valinta ikkunassa taulukko, joka sisältää haku kentän, napsauta Muuta haku kentässä käytettävää tieto lähdettä, valitse Lisääja valitse sitten Sulje. Tässä esimerkissä Lisää Headquarters -ja newengland -taulut.

  Kaksi taulukkoa pitäisi yhdistää.

  Haku kentän rakenne

  Lisä tietoja on Ohje aiheessa taulukkojen ja kyselyjen liittäminen.

 3. Vedä kenttä yhdessä haku kentän kanssa kyselyn rakenne ruudukkoon. Lisää tässä esimerkissä kaupunki -ja nestate -kentät.

 4. Valitse haku kenttä ja valitse sitten rakenne -väli lehden Näytä tai Piilota -ryhmästä ominaisuus ikkuna. Tässä esimerkissä käytetään Nestate -kenttää.

 5. Valitse ominaisuus ikkunassa haku -väli lehti ja valitse sitten näyttö ohjaus objekti -ominaisuudessa teksti ruutu.

  Näytä ohjausobjektiominaisuus kyselyn rakenteessa

Tulos   Nyt kun tarkastelet kyselyä taulukko näkymässä, näet näyttö arvon vastaavan sidotun arvon.

Sidottu arvo näkyy kyselyn tuloksessa

Sivun alkuun

Haku kentän näyttö arvon käyttäminen kyselyssä

Kun luot haku kentän, liitos luodaan sidotun arvon ja näyttö arvon väliin. Vaikka et voi suoraan käyttää kyselyn näyttö arvoa, voit käyttää vastaavan arvon toisesta tieto lähteestä. Tässä esimerkissä haluat käyttää haku kentän, Nestate, näyttö arvoa kyselyn pääkonttorin taulukossa ehtoina.

 1. Avaa kysely rakenne näkymässä.

 2. Valitse Näytä taulukko -valinta ikkunassa taulukko, joka sisältää haku kentän, vaihto napsauta Muut haku kentässä käytettävää tieto lähdettä, valitse Lisääja valitse sitten Sulje. Tässä esimerkissä Lisää Headquarters -ja newengland -taulut.

  Kaksi taulukkoa pitäisi yhdistää. Lisä tietoja on Ohje aiheessa taulukkojen ja kyselyjen liittäminen.

 3. Vedä kentät, joita haluat käyttää kysely ruudukkoon. Tässä esimerkissä voit vetää kaupungin päämaja-taulukosta ensimmäiseen sarakkeeseen, Nestate -toiminnon pääkonttori-taulukosta toiseen sarakkeeseen ja uuden Englannin-taulukon staname -kohdan kolmanteen sarakkeeseen.

 4. Poista kysely ruudukon Staname ( Näytä )-valinta ruutu.

 5. Kirjoita kysely ruudukko-kohdan Staname-kohdan ehdot-riville Vermont.

  Haku kentän sidotun arvon näyttävä kysely ruudukko

  Kyselyn ehdot perustuvat Staname -sarakkeeseen, joka on tietenkin sama kuin näyttö arvo, nestate, mutta ei näy taulukko näkymässä.

 6. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Tulos    Vain Vermont -riviä sisältävä rivi näytetään.

Kyselyn tulokset

Sivun alkuun

Moniarvoisen kentän käyttäminen kyselyssä

Kun tarkastelet moniarvoista kenttää kyselyssä, voit näyttää koko naisen moniarvoisen kentän, joka sisältää kaikki pilkuilla erotellut arvot yhdellä rivillä, tai yhdistettyjen tietojen ja erillisen rivin kullekin arvolle. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on seuranta kohteet -taulukko, joka sisältää kunkin seuranta kohteen otsikko -kentän ja määritetty moniarvoisen kentän, jonka avulla voit määrittää henkilöille ongelmia.

Moniarvoisen kentän kaikkien arvojen tuominen näyttöön yhdeltä riviltä

 1. Avaa kysely rakenne näkymässä.

 2. Valitse Näytä taulukko -valinta ikkunassa moniarvoisen kentän sisältävä taulukko, valitse Lisääja valitse sitten Sulje. Tässä esimerkissä Lisää seuranta kohteet -taulukko.

 3. Vedä kentät kyselyn rakenne ruudukkoon. Tässä esimerkissä voit vetää otsikko -kentän ja määritetty moniarvoinen-kentän.

 4. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Tulos    Kuten arvata saattaa, yksi sarake tuo näkyviin otsikko -kentän, ja toisessa sarakkeessa on määritetty moniarvoinen-kenttä:

Moniarvoisten kenttien kysely, jossa ei ole yhdistetä tuloksia

Näytä moniarvoisen kentän jokainen arvo yhdellä rivillä (litteä näkymä)

 1. Avaa kysely rakenne näkymässä.

 2. Valitse Näytä taulukko -valinta ikkunassa moniarvoisen kentän sisältävä taulukko, valitse Lisääja valitse sitten Sulje. Tässä esimerkissä Lisää seuranta kohteet -taulukko.

 3. Vedä kentät, jotka haluat kysely ruudukkoon. Tässä esimerkissä voit vetää otsikko -kentän ja määritetty. arvo-arvon moniarvoinen-kentän.

  Muoto <Fieldname>. Arvo, liittää arvo -ominaisuuden merkki jonona . Arvomääritetty- kenttään.

 4. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Tulos    Tiedot yhdistetään niin, että otsikko kenttä toistuu ja kukin määritetty moniarvoinen-kentän arvo näkyy vastaavassa rivissä:

Moniarvoisen kentän kysely, jossa on yhdistetyt tulokset

Sivun alkuun

Ehtojen lisääminen kyselyn moniarvoiseen kenttään

Samojen ehtojen sijoittaminen kysely ruudukkoon eri ruudukko sarakkeissa vaikuttaa suurelta osin kyselyn tuloksiin.

Lisää ehtoja, jotka näyttävät kaikki moniarvoisen kentän arvot yhdellä rivillä

Access luo ensin tulos sarjan ja lisää sitten ehdot.

 1. Avaa kysely rakenne näkymässä.

 2. Valitse Näytä taulukko -valinta ikkunassa moniarvoisen kentän sisältävä taulukko, valitse Lisääja valitse sitten Sulje. Tässä esimerkissä Lisää seuranta kohteet -taulukko.

 3. Vedä kentät, jotka haluat kysely ruudukkoon. Tässä esimerkissä voit vetää otsikko -kentän, määritetty moniarvoinen-kentän ja määritetty. arvo-arvon moniarvoinen-kentän.

 4. Tyhjennä kysely ruudukon määritetty. arvo -kohdan Näytä -valinta ruutu.

 5. Kirjoita kysely ruudukon määritetty. arvo-kohdan ehdot -riville "not" David Hamilton ".

  Kyselyn rakenne ruudukko ja suora haku kenttä

  On hyödyllistä nähdä SQL-näkymä:

  Valitse otsikko, määritetty kohdasta ongelmat, joissa ei ole määritetty. Value = "David Hamilton";

 6. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Tulos    Kolme kysymystä, joita ei ole määritetty David Hamilton-näkymään, näkyvät oletus arvossa.

Moniarvoisen kentän tulokset <Fieldname>-toiminnolla

Lisää ehtoja, jotka näyttävät yksittäisen moniarvoisen kentän arvon yhdellä rivillä (litteä näkymä)

Access luo ensin yhdistetyn tulos sarjan ja lisää sitten ehdot.

 1. Avaa kysely rakenne näkymässä.

 2. Valitse Näytä taulukko -valinta ikkunassa moniarvoisen kentän sisältävä taulukko, valitse Lisääja valitse sitten Sulje. Tässä esimerkissä Lisää seuranta kohteet -taulukko.

 3. Vedä kentät, jotka haluat kysely ruudukkoon. Tässä esimerkissä voit vetää otsikko -kentän ja määritetty. arvo-arvon moniarvoinen-kentän.

 4. Kirjoita kysely ruudukon määritetty. arvo-kohdan ehdot -riville ei "David Hamilton".

  Kyselyn rakenne ruudukko, jossa on. Haku kentän arvon muotoilu

  On hyödyllistä nähdä SQL-näkymä:

  Valitse ongelmat. otsikko, määritetty. arvo kohteesta, jossa ei ole määritetty. arvo = "David Hamilton"

 5. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Tulos    Jokainen ongelma, jota ei ole määritetty David Hamilton-näkymään, näkyy yhdistettävässä arvossa.

Moniarvoisen kentän tulokset <Fieldname>-toiminnolla. Arvo

Sivun alkuun

Usean ehdon lisääminen kyselyn moniarvoiseen kenttään

Joskus sinun on haettava vastinetta useammasta kuin yhdestä arvosta moniarvoisen kentän sisällä. Oletetaan esimerkiksi, että haluat nähdä ne ongelmat, joissa sekä "Kelly Rollin" että "Lisa Miller" kuuluvat määritetty -kentän arvoihin.

 1. Avaa kysely rakenne näkymässä.

 2. Valitse Näytä taulukko -valinta ikkunassa moniarvoisen kentän sisältävä taulukko, valitse Lisääja valitse sitten Sulje. Tässä esimerkissä Lisää seuranta kohteet -taulukko.

 3. Vedä kentät, jotka haluat kysely ruudukkoon. Tässä esimerkissä voit vetää otsikko -kentän ja määritetty moniarvoinen-kentän.

 4. Kirjoita kysely ruudukon määritetty-kohdan ehdot -riville "Kelly Rollin" ja "Lisa Miller".

 5. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Tulos    Nämä kaksi kysymystä, jotka on määritetty "Kelly Rollin" ja "Lisa Miller", näkyvät.

Kysely tulos, jossa näytetään AND-operaattorin käyttö moniarvoisessa kentässä

Sivun alkuun

Moniarvoisen kentän ryhmitteleminen ja laskeminen kyselyssä

Jos haluat suorittaa moniarvoisen kentän arvojen lasku toimituksia, ryhmittelyä ja lajittelua, käytä <Fieldname>. Arvo kenttä. Lisä tietoja ryhmä kyselyistä on kohdassa Tietojen laskeminen kyselyn avulla.

Kullekin henkilölle määritettyjen ongelmien määrän laskeminen

 1. Avaa kysely rakenne näkymässä.

 2. Valitse Näytä taulukko -valinta ikkunassa moniarvoisen kentän sisältävä taulukko, valitse Lisääja valitse sitten Sulje. Tässä esimerkissä Lisää seuranta kohteet -taulukko.

 3. Vedä kentät, joita haluat käyttää kysely ruudukkoon. Tässä esimerkissä Vedä määritetty. arvo ensimmäiseen sarakkeeseen ja otsikko toiseen sarakkeeseen.

 4. Valitse Rakenne-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Summat.

  Summa rivi tulee näkyviin kysely ruudukkoon. Ryhmittele -kohta näkyy oletusarvoisesti kyselyn kunkin kentän alapuolella olevassa summa solussa.

 5. Valitse kysely ruudukon otsikko-kohdan summa -riviltä määrä.

 6. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Tulos    Henkilöä kohden määritettyjen ongelmien luku määrä näkyy yhdistettävässä näkymässä.

Kysely, joka sisältää kullekin henkilölle määritetyt seurantakohteet

Voit laskea, kuinka monta henkilöä kullekin ongelmalle on määritetty

 1. Avaa kysely rakenne näkymässä.

 2. Valitse Näytä taulukko -valinta ikkunassa moniarvoisen kentän sisältävä taulukko, valitse Lisääja valitse sitten Sulje. Tässä esimerkissä Lisää seuranta kohteet -taulukko.

 3. Vedä kentät, joita haluat käyttää kysely ruudukkoon. Tässä esimerkissä voit vetää otsikon ensimmäiseen sarakkeeseen ja vetää sen toiseen sarakkeeseen .

 4. Valitse Rakenne-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Summat.

  Summa rivi tulee näkyviin kysely ruudukkoon. Ryhmittele -kohta näkyy oletusarvoisesti kyselyn otsikko-kentän alapuolella olevassa summa solussa. Lauseke tulee oletusarvoisesti näkyviin määritetty -kentän alapuolella olevalle summa -kenttään, koska ryhmää ei voi suorittaa suoraan moniarvoisessa kentässä, vaan vain _Lt_fieldname_gtar_. Arvo kenttä.

 5. Valitse kysely ruudukon määritetty-kohdan summa -riviltä määrä.

 6. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Tulos    Kutakin ongelmaa kohden määritetty henkilö määrä näkyy yhdistettävässä näkymässä.

Kyselyn tulos, jossa näkyy henkilöiden määrä seurantakohdetta kohti

Sivun alkuun

Liittämis kyselyn käyttäminen moniarvoisen kentän kanssa

Voit lisätä yksittäisen arvon moniarvoiseen kenttään liittämis kyselyn avulla. Oletetaan esimerkiksi, että haluat lisätä "Tom Michaels" seuranta kohteet-taulukon määritetty moniarvoiseen-kenttään.

Huomautus   Tämä on ainoa sellainen liittämis kysely, joka toimii moniarvoisen kentän kanssa.

 1. Avaa kysely rakenne näkymässä.

 2. Lisää Näytä taulukko -valinta ikkunaan seuranta kohteet -taulukko ja valitse sitten Sulje.

 3. Valitse rakenne -väli lehdessä Liitä.

 4. Valitse Liitä -valinta ikkunassa seuranta kohteetja valitse sitten OK.

 5. Valitse rakenne ruudukon Liitä- rivillä määritetty. arvo.

 6. Kirjoita rakenne ruudukon kenttä -riville "Tom Michaels".

 7. Jos haluat rajoittaa liittämis toiminnon tiettyihin ongelmiin, lisää rakenne ruudukkoon kenttä, kuten otsikko, poista otsikkoLiitä- riviltä ja kirjoita sitten ehdot, kuten "ongelma 3".

 8. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

  Accessissa voidaan pyytää vahvistamaan, liitetäänkö valittu rivi. Valitse Kyllä , jos haluat lisätä rivin, tai valitse ei , jos haluat peruuttaa.

Tulos    "Tom Michaels" on nyt lisätty ongelman 3 määritetty -kenttään.

Tärkeää    Et voi käyttää liittämis kyselyä, joka viittaa moniarvoisen kentän sisältävään taulukkoon. Esimerkiksi seuraava kysely ei ole kelvollinen:

INSERT INTO [NewIssues] ( ID, Title, AssignedTo ) SELECT Issues.ID, Issues.Title, Issues.AssignedTo FROM Issues;

Sivun alkuun

Päivitys kyselyn käyttäminen moniarvoisen kentän kanssa

Voit käyttää päivitys kyselyä, jos haluat muuttaa moniarvoisen kentän yksittäisen arvon joksikin toiseksi arvoksi. Tässä esimerkissä haluat päivittää määritetty moniarvoinen-kentän korvaamaan "Kelly Rollin" ja "Lisa Miller".

 1. Avaa kysely rakenne näkymässä.

 2. Lisää Näytä taulukko -valinta ikkunaan seuranta kohteet -taulukko ja valitse sitten Sulje.

 3. Valitse rakenne -väli lehdessä Päivitä.

 4. Vedä määritetty. arvo kysely ruudukkoon.

 5. Kirjoita Päivitä -riville "Lisa Miller".

 6. Kirjoita ehdot -riville "Kelly Rollin".

 7. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

  Accessissa voidaan pyytää vahvistamaan, liitetäänkö valittu rivi. Valitse Kyllä , jos haluat lisätä rivin, tai valitse ei , jos haluat peruuttaa.

Tulos    Lisa Miller korvaa määritetty -kentässä Kelly Rollinin kaikissa vastaavissa kysymyksissä.

Sivun alkuun

Poisto kyselyn käyttäminen moniarvoisen kentän kanssa

Kun käsittelet moniarvoisen kentän sisältävää taulukkoa, voit poisto kyselyllä poistaa tietueita, jotka sisältävät tietyn arvon moniarvoisessa kentässä, tai poistaa tietyn arvon taulukon kaikissa tietueissa olevasta moniarvoisesta kentästä. Seuraavassa esimerkissä oletetaan, että haluat poistaa "David Hamilton"-kohdan seuranta kohteet-taulukosta.

Tärkeää    Kun käytät poisto kyselyä tietoja sisältävän moniarvoisen kentän poistamiseen, menetät tiedot pysyvästi – et voi kumota poistoa. Tästä syystä tietokanta kannattaa varmuuskopioida ennen taulukkokenttien tai tietokannan muiden osien poistamista.

Tietyn arvon poistaminen kaikista tietueista moniarvoisesta kentästä

 1. Valitse Luo-välilehden Kyselyt-ryhmästä Kyselyn rakennenäkymä.

 2. Lisää Näytä taulukko -valinta ikkunaan seuranta kohteet -taulukko ja valitse sitten Sulje.

 3. Avaa kysely rakenne näkymässä.

 4. Valitse rakenne -väli lehdessä Poista.

 5. Kirjoita ehdot -riville "David Hamilton".

 6. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

  Accessissa voidaan pyytää vahvistamaan, poistetaanko tietueet. Valitse Kyllä , jos haluat poistaa tietueet, tai valitse ei , jos haluat peruuttaa.

Tulos    David Hamilton on poistettu kaikista vastaavista asioista.

Tietyn arvon sisältävien tietueiden poistaminen moniarvoisessa kentässä

 1. Valitse Luo-välilehden Kyselyt-ryhmästä Kyselyn rakennenäkymä.

 2. Lisää Näytä taulukko -valinta ikkunassa seuranta kohteet -taulukko ja valitse sitten Sulje.

 3. Avaa kysely rakenne näkymässä.

 4. Valitse rakenne -väli lehdessä Poista ryhmä.

 5. Napsauta rakenne -väli lehden tulokset -ryhmässä Näytä -kohdan alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten SQL-näkymä.

 6. Kirjoita seuraava SQL-lause:

  DELETE FROM Issues WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)="David Hamilton"));

  Huomautus    Tässä tapa uksessa voit käyttää vain SQL-lausetta, et rakenne ruudukkoa. Jos siirryt rakenne ruudukko näkymään, Access lisää DELETE-lauseen jälkeen tähti merkin (*), joka on poistettava SQL-näkymästä.

 7. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

  Accessissa voidaan pyytää vahvistamaan, poistetaanko tietueet. Valitse Kyllä , jos haluat poistaa tietueet, tai valitse ei , jos haluat peruuttaa.

Tulos    Kaikki ongelmat, joihin David Hamilton on määritetty, poistetaan.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×