Office
Kirjaudu sisään

Hakemiston määritteiden valmisteleminen Office 365:n kanssa synkronointia varten IdFix-työkalun avulla

Tässä artikkelissa on yksityiskohtaiset ohjeet työkalun suorittamisesta, ilmeneviä yleisiä virheitä, ehdotettuja korjaustapoja, esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä tilanteisiin, joissa on useita virheitä.

Hakemiston virheiden korjaaminen graafisen IdFix-käyttöliittymän avulla

Office 365 IdFix -työkalun avulla voit etsiä ongelmia hakemistosta ja korjata virheet graafisessa käyttöliittymässä tässä ohjeaiheessa kuvatulla tavalla. Jos työkalu palauttaa tyhjän taulukon, virheitä ei ole havaittu. Jos hakemistossa on paljon ongelmia, työkalun palauttamien virheiden määrä voi olla valtava. Yksi tapa alkaa käsitellä tätä on korjata ensin kaikki yhdentyyppiset virheet ja siirtyä sitten seuraavaan virhetyyppiin.

 1. Ennen kuin alat tehdä muutoksia, tutki IdFixin esittämiä suosituksia.

  Tarkastele IdFixin palauttamaa virheluetteloa. Voit lajitella virheet niiden tyypin mukaan napsauttamalla virhetyypit luettelevan sarakkeen yläosassa VIRHE. Jos yhteen määritteeseen liittyy useita virheitä, virheet yhdistetään yhdelle riville. IdFix esittää korjaussuosituksia PÄIVITYS-sarakkeessa, jos se on mahdollista. Korjaus perustuu objektiin liittyvien muiden määritteiden tarkastukseen. Vaikka nämä ovat yleensä parempia kuin hakemistossa jo olevat korjausehdotukset, vain sinä voit päättää, mikä oikeasti on oikein.

  Jos IdFixillä on korjausehdotus virheen kahdentumaan, korjaus on merkitty jollakin kolmesta merkinnästä PÄIVITYS-sarakkeen arvon alussa, esimerkiksi [E]john.doe@contoso.com. Jos hyväksyt ehdotuksen ja teet muutokset, lippua ei lisätä hakemistoon. Vain ehdotuslippua seuraava arvo otetaan käyttöön, esimerkiksi john.doe@contoso.com. Jos haluat hyväksyä ehdotuksen valitse vastaava toimi TOIMINTO-sarakkeesta. Liput ilmaisevat toimintoja seuraavasti:

  • [C]    Ehdotettu toimi: VALMIS. Arvoa ei tarvitse muokata.

  • [E]    Ehdotettu toimi: MUOKKAA. Arvo tulisi muuttaa, jotta se ei olisi ristiriidassa toisen hakemistossa olevan arvon kanssa.

  • [R]    Ehdotettu toimi: POISTA. Arvo on postia käyttämättömän objektin SMTP-välityspalvelin, ja se voidaan todennäköisesti poistaa turvallisesti.

 2. Kun olet lukenut ja ymmärtänyt virheet, päivitä muutoksesi PÄIVITYS-sarakkeeseen ja valitse TOIMINTO-sarakkeesta, miten haluat Idfixin toteuttavan muutoksen. Esimerkiksi kahden käyttäjän proxyAddress-määritteet voidaan tulkita kaksoiskappaleiksi. Vain yksi käyttäjä voi käyttää kohdetta proxyAddress sähköpostin toimittamiseen. Korjaa tämä merkitsemällä sen käyttäjän TOIMINTO-sarakkeeseen VALMIS, jolla on oikea arvo, ja toisen käyttäjän TOIMINTO-sarakkeeseen POISTA. Tämä poistaa proxyAddress-määritteen käyttäjältä, jolle tämä proxyAddress ei kuulu, eikä muuta käyttäjää, jolle tämä proxyAddress on oikein.

 3. Seuraavassa taulukossa on kuvattu virheitä, jotka IdFix tunnistaa, työkalun yleisimmin ehdottamia korjauksia ja joissakin tapauksissa esimerkkejä siitä, miten voit korjata ne.

  IdFix havaitsemia yleisiä virheitä ja korjauksia

  VIRHE

  Virhetyypin kuvaus

  Ehdotettu korjaus

  Esimerkki

  merkki

  Virheelliset merkit. Arvossa on merkki, joka ei kelpaa.

  Virheen PÄIVITYS-sarakkeessa näkyvä ehdotettu korjaus näyttää arvon, josta virheellinen merkki on poistettu.

  Esimerkiksi ylimääräinen välilyönti kelvollisen sähköpostiosoitteen lopussa on virheellinen merkki:

  "user@contoso.com "

  Esimerkiksi ylimääräinen välilyönti kelvollisen sähköpostiosoitteen alussa on virheellinen merkki:

  " user@contoso.com"

  ú-merkki on virheellinen merkki.

  kaksoiskappale

  Merkinnän kaksoiskappale. Arvolla on kaksoiskappale kyselyn puitteissa. Kaikki arvojen kaksoiskappaleet näytetään virheinä.

  Poista kaksoiskappaleet muokkaamalla tai poistamalla arvoja. Työkalu ei ehdota korjauksia kaksoiskappaleille. Sinun on sen sijaan valittava, mitkä kaksoiskappaleiden esiintymät ovat oikeita, ja poistettava merkintöjen kaksoiskappaleet.

  muoto

  Muotoiluvirhe. Arvo rikkoo määritteen käytön muotoiluvaatimuksia.

  Ehdotettu päivitys näyttää arvon, josta on poistettu virheelliset merkit. Jos virheellisiä merkkejä ei ole, päivitys ja arvo näyttävät samalta. Sinun täytyy määrittää haluamasi päivityksessä. Työkalu ei anna ehdotettuja korjauksia kaikille muotoiluvirheille.

  Esimerkiksi SMTP-osoitteiden on noudatettava standardia RFC 2822, eikä mailNickName saa alkaa pisteellä tai päättyä siihen. Lisätietoja hakemistomääritteiden muotovaatimuksista on artikkelin Käyttäjien Office 365 -käytön valmistelu hakemistosynkronoinnin avulla kohdassa ”Hakemisto-objektin ja määritteen valmistelu”.

  topleveldomain

  Ylimmän tason toimialue. Tämä koskee arvoja, jotka noudattavat RFC 2822 -muotoilua. Jos ylimmän tason toimialue ei ole Internet-reititettävä, tämä tunnistetaan virheeksi. Esimerkiksi SMTP-osoite, jonka loppuosa on .local, ei ole Internet-reititettävä ja aiheuttaa virheen.

  Muuta arvo Internet-reititettävään toimialueeseen, kuten .com tai .net.

  Muuta myaddress@fourthcoffee.local arvoksi fourthcoffee.com tai joksikin muuksi Internet-reititettäväksi toimialueeksi.

  Lisätietoja on kohdassa Ei-reititettävän toimialueen (kuten paikallinen toimialue) valmisteleminen hakemistosynkronointiin.

  domainpart

  Toimialueen osan virhe. Tämä koskee arvoja, jotka noudattavat RFC 2822 -muotoilua. Jos arvon toimialueosa ei kelpaa eikä noudata RFC 2822 -standardia, työkalu palauttaa tämän virheen.

  Vaihda arvoksi sellainen, joka noudattaa RFC 2822 -standardia. Varmista esimerkiksi, että se ei sisällä välilyöntejä tai virheellisiä merkkejä.

  Muuta myaddress@fourth coffee.com arvoksi myaddress@fourthcoffee.com.

  domainpart_localpart

  Paikallisen osan virhe. Tämä koskee arvoja, jotka noudattavat RFC 2822 -muotoilua. Jos arvon paikallinen osa ei kelpaa eikä noudata RFC 2822 -standardia, tämä virhe luodaan.

  Vaihda arvoksi sellainen, joka noudattaa RFC 2822 -standardia. Varmista esimerkiksi, että se ei sisällä välilyöntejä tai virheellisiä merkkejä.

  Muuta my”work”address@fourthcoffee.com arvoksi myworkaddress@fourthcoffee.com.

  pituus

  Pituusvirhe. Arvo rikkoo määritteen pituusrajoitusta. Tämä ilmenee yleensä silloin, kun hakemistorakennetta on muutettu.

  Idfixin ehdottama päivitys katkaisee arvon hyväksyttävään pituuteen.

  Huomaa, että tämä voi aiheuttaa ei-toivottuja tuloksia. Tarkista ehdotettu korjaus ja muuta se tarvittaessa, ennen kuin valitset Käytä.

  tyhjä

  Tyhjä- tai tyhjäarvovirhe. Arvo rikkoo synkronoitavien määritteiden tyhjäarvorajoitusta. Vain muutamalla määritteellä on oltava arvo.

  Ehdotettu päivitys hyödyntää muiden määritteiden arvoja todennäköisen korvaavan arvon luomiseksi, jos se on mahdollista.

  mailmatch

  Tämä koskee vain Office 365:n omia arvoja. Arvo ei vastaa mail-määritettä.

  Ehdotettu päivitys on mail-määritearvo, jonka etuliite on ”SMTP:”.

 4. Korjaa virhe valitsemalla vaihtoehto avattavasta TOIMINTO-luettelosta.

  Seuraavassa taulukossa on kuvattu määritteiden TOIMINTO-toiminnot, joita voi käyttää IdFix-työkalulla. Jos jätät TOIMINTO-sarakkeen tyhjäksi, IdFix-työkalu ei tee mitään kyseiselle hakemistovirheelle.

  Toiminnot, joita voit suorittaa Idfixillä

  TOIMINTO

  Toiminnon kuvaus

  Esimerkki

  VALMIS

  Alkuperäinen arvo on hyväksyttävä eikä sitä tule muuttaa, vaikka se on tunnistettu virheeksi.

  Kahdella käyttäjällä on proxyAddress, joka on tunnistettu kaksoiskappaleeksi. Vain yksi voi käyttää arvoa sähköpostin toimittamista varten. Merkitse käyttäjä, jolla on oikea arvo, merkinnällä VALMIS.

  POISTA

  Määritteen arvo poistetaan lähdeobjektista. Jos kyseessä on moniarvoinen määrite, kuten proxyAddresses, vain näytetty yksittäinen arvo poistetaan.

  Kahdella käyttäjällä on proxyAddress, joka on tunnistettu kaksoiskappaleeksi. Vain yksi voi käyttää arvoa sähköpostin toimittamista varten. Merkitse käyttäjä, jolla on arvon kaksoiskappale, merkinnällä POISTA.

  MUOKKAA

  PÄIVITYS-sarakkeessa olevia tietoja käytetään määritteen muokkaamiseen. Jos IdFix ehdottaa kelvollista PÄIVITYS-arvoa, valitse TOIMINTO-sarakkeesta MUOKKAA ja siirry seuraavaan virheeseen. Jos et pidä ehdotuksesta, kirjoita uusi arvo PÄIVITYS-sarakkeeseen ja valitse sitten TOIMINTO-sarakkeesta MUOKKAA.

  KUMOA

  Tämä vaihtoehto on saatavilla vain, jos olet palauttanut tiedot tapahtumalokista. Jos valitset KUMOA, määritteen alkuperäinen arvo palautetaan.

  VIRHE

  Tämä arvo palautetaan vain, jos PÄIVITYS-arvossa on tuntematon ristiriita AD DS -sääntöjen kanssa. Tässä tapauksessa voit muokata arvoa PÄIVITYS-sarakkeessa uudelleen, jos tiedät, mikä virhe on. Objektin arvoja on ehkä analysoitava ADSI Edit -työkalulla. Lisätietoja on artikkelissa ADSI Edit (adsiedit.msc).

 5. Kun olet valinnut virheen tai usean virheen TOIMINTO-arvon, valitse Käytä. Kun valitset Käytä, työkalu tekee muutokset hakemistoon. Voit antaa korjauksia useisiin virheisiin, ennen kuin valitset Käytä, niin IdFix muuttaa ne kaikki samanaikaisesti.

 6. Suorita IdFix uudelleen varmistaaksesi, että tekemäsi korjaukset eivät sisällä uusia virheitä. Voit toistaa vaiheet niin monta kertaa kuin haluat. Prosessi on hyvä suorittaa muutaman kerran ennen synkronointia.

IdFixin käyttämän sääntöjoukon vaihtaminen

IdFix testaa hakemiston merkinnät oletusarvoisesti palveluna tarjottavaa sääntöjoukkoa käyttämällä. Tämä on oikea sääntöjoukko useimmille Office 365 -asiakkaille. Kuitenkin, jos olet Office 365 Dedicated- tai ITAR (International Traffic in Arms Regulations) -asiakas, voit määrittää IdFixin käyttämään Dedicated-sääntöjoukkoa. Jos et ole varma, mihin asiakastyyppiin kuulut, voit huoletta ohittaa tämän vaiheen. Voit määrittää sääntöjoukoksi Dedicated napsauttamalla valikkopalkin hammaspyöräkuvaketta ja valitsemalla sitten Dedicated.

IdFixin käyttämän haun laajuuden muuttaminen

IdFix hakee oletusarvoisesti koko hakemistosta. Voit halutessasi määrittää työkalun etsimään tietystä alipuusta. Tee tämä napsauttamalla valikkorivillä suodatinkuvaketta ja antamalla kelvollinen alipuu.

Muutosten peruuttaminen graafisella IdFix-käyttöliittymällä

Kun otat muutokset käyttöön valitsemalla Käytä, IdFix-työkalu luo erillisen tiedoston eli tapahtumalokin, joka luettelee juuri tekemäsi muutokset. Tapahtumalokin avulla voit peruuttaa lokissa viimeisimmäksi olevat muutokset, jos teet virheen. Jos teet virheen päivittäessäsi, voit kumota viimeksi käyttämäsi muutokset valitsemalla Kumoa. Kun valitset Kumoa, IdFix käyttää tapahtumalokia ja palauttaa vain muutokset, jotka ovat tapahtumalokissa uusimmat. Lisätietoja tapahtumalokin käyttämisestä on kohdassa Viitetiedot: Office 365 IdFix -tapahtumaloki.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×