Funktion automaattisen täydennyksen käyttäminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Voit helpottaa kaavojen luomista ja muokkaamista sekä minimoida kirjoitus- ja syntaksivirheet käyttämällä kaavojen automaattista täydennystä. Kun kirjoitat =-merkin (yhtäläisyysmerkin) ja ensimmäiset kirjaimet, Microsoft Office Excel näyttää solun alapuolella luettelon, joka sisältää kirjaimia vastaavat funktiot, nimet ja merkkijonot. Voit sitten lisätä luettelossa olevan kohteen kaavaan lisäyskäynnistimellä.

Kaavan automaattinen täydennys

1. Käynnistä kaavan automaattinen täydennys kirjoittamalla =-merkki (yhtäläisyysmerkki) kirjainten eteen tai painamalla lisäyskäynnistintä.

2. Kirjoituksen aikana näytössä näkyy kelpaavat kohteet sisältävä luettelo, jossa paras vastaavuus on korostettuna.

3. Kuvakkeet edustavat merkinnän tyyppiä, kuten funktiota tai taulukkoviittausta.

4. Yksityiskohtaisten kohdeohjeiden avulla voit valita parhaan vaihtoehdon.

Valitse haluamasi toimet

Ohjausobjektin avattavan luettelon käyttäminen näytönkäynnistimillä

Siirtyä kaavan automaattisen täydennyksen-luettelossa näppäimiä käyttämällä

Kirjoita kohteen avattavasta luettelosta Lisää käynnistimen avulla

Kaavan automaattisen täydennyksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Avattavan luettelon käyttäminen näytönkäynnistimillä

Seuraavassa taulukossa on esitetty, kuinka voit dynaamisesti hallita kaavan automaattisen täydennyksen luettelon kohteiden näyttämistä.

Näytettävä kohde:

Kirjoitettava teksti:

Excelin funktioiden ja käyttäjän määrittämien funktioiden nimet

Kirjain tai alkukirjaimet paikassa, johon funktio voidaan kirjoittaa.

Esimerkki Su

Funktion argumentit

(Ei näytönkäynnistintä).

Kirjoita argumentti, kuten luku tai soluviittaus, tai käytä näytönkäynnistintä, kuten alkukirjaimia tai [-merkkiä (avaava hakasulje).

Esimerkki: SUMMA(5, A2, [

Kirjoita kutakin seuraavaa argumenttia varten pilkku ja sitten argumentti tai toinen näytönkäynnistin.

Huomautus: Seuraavilla funktioilla on luettelovakioilla määritettyjä argumentteja, jotka tulevat automaattisesti näkyviin avattavaan luetteloon: SOLU, TULEVA.ARVO, VHAKU, VASTINE, MAKSU, NA, ARVON.MUKAAN, VÄLISUMMA ja PHAKU.

Määritetyt nimet ja taulukoiden nimet

Kirjain tai alkukirjaimet paikassa, johon funktio voidaan kirjoittaa.

Esimerkki: Ann

Taulukon sarakemääritteet ja erikoiskohteiden määritteet ([#Kaikki], [#Tiedot], [#Otsikot], [#Summat], [#TämäRivi])

Yksi tai useita seuraavista:

 • [ (avaava hakasulje) välittömästi taulukon nimen jälkeen.

  Esimerkki: VuosiYhteensä[

 • , (pilkku) välittömästi erikoismerkin jälkeen.

  Esimerkki: =VuosiYhteensä[#Kaikki],

 • : (kaksoispiste) välittömästi sarakkeen nimen jälkeen.

  Esimerkki: =VuosiYhteensä[Myynti:

Huomautus: Jos solu on taulukossa, taulukon nimi ei ole pakollinen. Esimerkiksi seuraavat kaavat merkitsevät samaa:

=[Myynti]/[Kulut]

=VuosiYhteensä[Myynti]/VuosiYhteensä[Kulut]

Datakuutiofunktioiden yhteyksien nimet

" (avaava lainausmerkki) välittömästi datakuutiofunktion nimen avaavan sulkumerkin jälkeen.

Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("

Huomautus: Vain parhaillaan käsiteltävään työkirjaan tallennetut OLAP-yhteydet näkyvät luettelossa.

Datakuutiofunktioiden MDX (Multidimensional expressions) -merkkijonot

Yksi tai useita seuraavista:

 • " (avaava lainausmerkki) välittömästi argumenttia merkitsevän pilkun jälkeen.

  Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot","

 • . (piste) välittömästi oikean hakasulkeen jälkeen.

  Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot","[Asiakkaat].

  Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot","[Asiakkaat][Ruotsi].

 • ( (avaava sulje) välittömästi avaavan MDX-merkkijonoa merkitsevän lainausmerkin jälkeen (merkitsee monikon alkua).

  Esimerkiksi: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot","(

 • ,  (pilkku) välittömästi MDX-merkkijonossa olevan oikean hakasulkeen jälkeen (merkitsee monikon toista osaa).

  Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot","[Asiakkaat][Ruotsi],

 • { (avaava aaltosulje) välittömästi avaavan MDX-merkkijonoa merkitsevän lainausmerkin jälkeen (merkitsee joukkolausekkeen alkua).

  Esimerkiksi: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot","{

  Huomautukset: 

  • Yhteyden OLAP-tietolähteeseen on oltava muodostettu, ennen kuin MDX-merkkijono voidaan kirjoittaa kaavan automaattista täydennystä käyttämällä.

  • Valinnan helpottamiseksi kohdeohjeessa näkyy myös otsikko, jos se on määritetty.

  • Jos MDX-merkkijono ei ole yksiselitteinen, yksilöivä jäsenen nimi on silti kirjoitettava, mutta sinun on tarkistettava, että kirjoitat oikean nimen. Jos esimerkiksi seuraavalla MDX-merkkijonolla on kaksi arvoa:

   KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot","[Asiakkaat].[Ruotsi].[Hidalgo].[Dora N -saappaat]

   Tällöin on kirjoitettava jompikumpi seuraavista:

   [Asiakkaat].[Nimi].&[54342]

   [Asiakkaat].[Nimi].&[34297]

   Jos kirjoittamasi määrite ei anna oikeaa tulosta, sinun on poistettava se ja valittava toinen.

  • Microsoft SQL Server Analysis Services -funktioiden nimet, kuten Children, Parent tai Crossjoin, eivät näy avattavassa luettelossa, mutta voit silti kirjoittaa ne.

Huomautukset: 

 • Voit milloin tahansa kirjoittaa kaavan kokonaan valmiiksi myös silloin, kun käytät kaavan automaattista täydennystä.

 • Voit käyttää kaavan automaattista täydennystä sisäkkäisen funktion tai kaavan keskellä. Välittömästi lisäyskohdan edessä oleva teksti määrittää avattavassa luettelossa näkyvät arvot, ja lisäyskohdan jäljessä oleva teksti säilyy muuttumattomana.

 • Määritetyt nimet, jotka luot luettelovakioille, kuten nimet, joita käytetään VÄLISUMMA-funktiossa ja datakuutiofunktioiden yhteyksissä, eivät näy automaattisen täydennyksen luettelossa, mutta voit silti kirjoittaa nimet.

Sivun alkuun

Siirtyminen avattavassa kaavan automaattisen täydennyksen luettelossa näppäimiä käyttämällä

Seuraavassa taulukossa on esitetty näppäimet, joita käyttämällä voit siirtyä kaavan automaattisen täydennyksen luettelossa.

Toiminto:

Paina

Lisäyskohdan siirtäminen yhden merkin ohi vasemmalle.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Lisäyskohdan siirtäminen yhden merkin ohi oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Valinnan siirtäminen ylempään kohteeseen.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Valinnan siirtäminen alempaan kohteeseen.

ALANUOLINÄPPÄIN

Viimeisen kohteen valitseminen.

END

Ensimmäisen kohteen valitseminen.

HOME

Siirtyminen alaspäin seuraavalle sivulle ja uuden kohteen valitseminen.

PAGE DOWN

Siirtyminen ylöspäin seuraavalle sivulle ja uuden kohteen valitseminen.

PAGE UP

Avattavan luettelon sulkeminen.

ESC (tai toisen solun napsauttaminen)

Kaavan automaattisen täydennyksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

ALT+ALANUOLI

Sivun alkuun

Kohteen lisääminen avattavasta luettelosta lisäyskäynnistimellä

Tärkeää: Kun kirjoitat kaavaa ja vaikka olisitkin jo käyttänyt lisäyskäynnistintä, älä unohda kirjoittaa funktion oikeaa sulkumerkkiä, taulukkoviittauksen oikeaa hakasuljetta tai MDX-merkkijonon oikeaa lainausmerkkiä.

 • Voit lisätä valitun kohteen kaavaan ja siirtää lisäyskohdan kohteen perään painamalla SARKAINTA, ENTER-näppäintä tai kaksoisnapsauttamalla kohdetta.

Sivun alkuun

Kaavan automaattisen täydennyksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

 1. Valitse Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva , Excelin asetukset ja sitten Kaavat-luokka.

 2. Valitse Käsiteltäessä kaavoja -kohdasta Kaavan automaattinen täydennys -valintaruutu tai poista sen valinta.

Vihje: Voit myös painaa ALT+ALANUOLI.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×