Format-funktio

Palauttaa muuttujan (merkkijonon), joka sisältää muotoilulausekkeessa olevien ohjeiden mukaan muotoillun lauseke.

Varoitus    Tämän funktion käytössä on ongelma. Joidenkin kalenteri vuosien viimeinen maanantai voidaan palauttaa viikoksi 53, kun sen pitäisi olla viikko 1. Lisä tietoja ja vaihtoehtoinen menetelmä on Ohje aiheessa muoto-tai DatePart-funktiot voivat palauttaa väärän viikko numeron vuoden viimeisenä maanantaina.

Esimerkkejä

Syntaksi

Format( lauseke [, muoto ] [, viikonensimmäinenpäivä ] [, vuodenensimmäinenviikko ] )

Format-funktion syntaksilla on seuraavat argumentit:

Argumentti

Kuvaus

lauseke

Pakollinen. Mikä tahansa kelvollinen lauseke.

muoto

Valinnainen. Kelvollinen nimetty tai käyttäjän määrittämä muotolauseke.

viikonensimmäinenpäivä

Valinnainen. vakio, joka määrittää viikon ensimmäisen päivän.

vuodenensimmäinenviikko

Valinnainen. Vakio, joka määrittää vuoden ensimmäisen viikon.


Asetukset

Muoto -argumentti voi käyttää erilaisia asetuksia lauseke argumentin tieto tyypin mukaan. Lisätietoja kelvollisista muotolausekkeista saat seuraavassa taulukossa luetelluista artikkeleista.

Lausekkeet, joissa käytetään tätä tietotyyppiä...

Katso artikkeli

Mikä tahansa tyyppi

Muoto-ominaisuus

Päivämäärä/kellonaika

Päivä määrä-ja aika kentän muotoileminen

Numeerinen

Luku-tai valuutta-kentän muotoileminen

Teksti ja muistio

Teksti kentän muotoileminen

Kyllä/Ei

Muoto-ominaisuus – kyllä/ei-tietotyyppi


Viikonensimmäinenpäivä-argumentilla on seuraavat asetukset:

Vakio

Arvo

Kuvaus

vbUseSystem

0

Käytä NLS API -asetusta.

VbSunday

1

Sunnuntai (oletus)

vbMonday

2

Maanantai

vbTuesday

3

Tiistai

vbWednesday

4

Keskiviikko

vbThursday

5

Torstai

vbFriday

6

Perjantai

vbSaturday

7

Lauantai


Vuodenensimmäinenviikko-argumentilla on seuraavat asetukset:

Vakio

Arvo

Kuvaus

vbUseSystem

0

Käytä NLS API -asetusta.

vbFirstJan1

1

Aloita viikosta, jossa on 1. tammikuuta (oletus).

vbFirstFourDays

2

Aloita ensimmäisestä viikosta, jossa on vähintään neljä kyseisen vuoden päivää.

vbFirstFullWeek

3

Aloita vuoden ensimmäisestä täydestä viikosta.


Huomautuksia

Muotoileminen

Tee näin

Numerot

Käytä ennalta määritettyjä nimettyjä numeromuotoiluja tai luo käyttäjän määrittämiä numeromuotoiluja.

Päivämäärät ja kellonajat

Käytä ennalta määritettyjä nimettyjä päivämäärä- ja aikamuotoiluja tai luo käyttäjän määrittämiä päivämäärä- ja aikamuotoiluja.

Päivämäärän ja kellonajan järjestysluvut

Käytä päivämäärä- ja kellonaikamuotoiluja tai numeerisia muotoiluja.

Merkkijonot

Luo omat käyttäjän määrittämät merkkijonomuotoilut.


Jos yrität muotoilla lukua määrittämättä muotoilua, muoto -funktio sisältää Str -funktion kaltaisia toimintoja, vaikka se on kansainvälisesti tiedossa. Muoto merkki jonoina muotoiltuina positiiviset luvut eivät kuitenkaan sisällä arvon etumerkkiä varten varattua väli lyöntiä. ne muunnetaan käyttämällä Str -tilaa.

Jos muotoilet lokalisoimatonta numeerista merkkijonoa, käytä käyttäjän määrittämää numeromuotoa sen varmistamiseksi, että saat haluamasi ulkoasun.

Huomautus: Jos Kalenteri-ominaisuusasetus on gregoriaaninen ja päivämäärän muotoilu määritetään Format-funktiolla, annetun lausekkeen on oltava gregoriaaninen. Jos Visual Basicin Kalenteri-ominaisuusasetus on islamilainen, annetun lausekkeen on oltava islamilainen.

Jos kalenteri on gregoriaaninen, muotoilu lausekkeen symbolien merkitys on muuttumaton. Jos kalenterissa on islamilaista kalenteria, Kaikki päivämäärä muotoilun symbolit (esimerkiksi dddd, mmmm ja vvvv) ovat samaa tarkoittavia, mutta ne koskevat islamilaista kalenteria. Muotoilu merkit säilyvät englanninkielisinä. merkit, jotka johtavat tekstin näyttämiseen (esimerkiksi AM ja PM), näyttävät merkki jonon (Englanti tai Arabia), joka on liitetty kyseiseen symboliin. Tiettyjen symbolien valikoima muuttuu, kun kalenteri on islamilaisessa kalenterissa.

Symboli

Alue

p

1–30

pp

1–30

vv

1–51

kkk

Näyttää kuukausien koko nimet (islamilaisessa kalenterissa kuukausien nimillä ei ole lyhenteitä).

v

1–355

vvvv

100–9666

Esimerkkejä

Format-funktion käyttäminen lausekkeessa    Voit käyttää Format-funktiota niissä kohdissa, missä voit käyttää lausekkeitakin. Voit käyttää sitä esimerkiksi kyselyssä kentän tunnuksen osana tai lomakkeella tai raportissa tekstiruudun Ohjausobjektin lähde -ominaisuutena. Seuraavissa esimerkeissä näytetään lauseke, jota voit käyttää raportin Suodatin-ominaisuutena rajoittamaan tulokset edellisen viikon tietueisiin.

Format([Päivämäärä],"vv")=Format(Nyt(),"vv")-1

Tässä esimerkissä raportin tietuelähteessä on Päivämäärä-kenttä, joka sisältää kunkin tietueen muokkauspäivämäärän ja jota käytetään raportissa. Kun suoritat raportin, sen tulokset suodatetaan näyttämään vain ne tietueet, joissa Päivämäärä-kentän arvon viikko (Format([Päivämäärä],"vv")) vastaa edellistä viikkoa (Format(Nyt(),"vv")-1).

Format-funktion käyttäminen VBA-koodissa    

Huomautus: Seuraavissa esimerkeissä kerrotaan, kuinka tätä funktiota käytetään Visual Basic for Applications (VBA) -moduulissa. Jos haluat lisätietoja VBA:n käytöstä, valitse Sovelluskehittäjän opasHaku-kentän viereisestä luettelosta ja anna yksi tai useampi hakuehto hakukenttään.

Tässä esimerkissä näytetään, miten Format-funktion avulla voidaan muotoilla arvoja käyttämällä sekä nimettyjä muotoiluja että käyttäjän määrittämiä muotoiluja. Päivämääräerottimen (/), aikaerottimen (:) ja AM/PM-literaalien osalta järjestelmän näyttämä todellinen muotoiltu tulos riippuu koodia suorittavan tietokoneen aluekohtaisista asetuksista. Jos kellonajat ja päivämäärät näytetään kehitysympäristössä, käytetään koodin aluekohtaisten asetusten lyhyttä kellonajan muotoa ja lyhyttä päivämäärän muotoa. Suoritettava koodi näyttää järjestelmän aluekohtaisten asetusten lyhyen kellonajan muodon ja lyhyen päivämäärän muodon, ja ne saattavat poiketa koodin aluekohtaisista asetuksista. Tässä esimerkissä käytetään Yhdysvaltojen englannin kielen aluekohtaisia asetuksia.

MyTime ja MyDate näkyvät kehitysympäristössä, kun käytetään nykyisen järjestelmän lyhyttä aika-asetusta ja lyhyttä päivämääräasetusta.

Dim MyTime, MyDate, MyStr
MyTime = #17:04:23#
MyDate = #January 27, 1993#
' Returns current system time in the system-defined long time format.
MyStr = Format(Time, "Long Time")
' Returns current system date in the system-defined long date format.
MyStr = Format(Date, "Long Date")
MyStr = Format(MyTime, "h:m:s") ' Returns "17:4:23".
MyStr = Format(MyTime, "hh:mm:ss AMPM") ' Returns "05:04:23 PM".
MyStr = Format(MyDate, "dddd, mmm d yyyy") ' Returns "Wednesday,
' Jan 27 1993".
' If format is not supplied, a string is returned.
MyStr = Format(23) ' Returns "23".
' User-defined formats.
MyStr = Format(5459.4, "##,##0.00") ' Returns "5,459.40".
MyStr = Format(334.9, "###0.00") ' Returns "334.90".
MyStr = Format(5, "0.00%") ' Returns "500.00%".
MyStr = Format("HELLO", "<") ' Returns "hello".
MyStr = Format("This is it", ">") ' Returns "THIS IS IT".


Format-funktion käyttäminen tyhjissä merkkijonoissa

Microsoft Accessin versiossa 2.0 ja aiemmissa versioissa Format-funktion avulla voi palauttaa yhden arvon tyhjä merkkijono ja toisen arvoksi. Voit käyttää esimerkiksi seuraavaa muotolauseketta Format-funktion kanssa ja palauttaa vastaavan merkkijonoarvon koodista:

Dim varX As Variant
Dim varStrX As Variant
' Assign some value to varStrX and pass to Format function.
varX = Format(varStrX, "@;ZLS;Null")

Microsoft Accessin versiossa 97 ja uudemmissa versioissa sinun on testattava erikseen Tyhjäarvo-tapaus ja palautettava sitten vastaava arvo tuloksen perusteella. Voit esimerkiksi käyttää IIf-funktiota lausekkeessa Format-funktion kanssa, kuten seuraavassa:

varX = IIf(IsNull(varStrX),"Null", Format(varStrX, "@;ZLS"))

Tämä muutos koskee vain sellaisia tapauksia, kun käytät Format-funktiota merkkijonon muotoiluun riippuen siitä, onko se tyhjä merkkijono vai tyhjäarvo. Muut Format-funktion kanssa käytettävät muotolausekkeet toimivat edelleen samaan tapaan kuin aiemmissa versioissa.

Jos muunnat tietokannan Microsoft Accessin versiosta 2.0 tai sitä aiemmasta versiosta Microsoft Access 2002 -versioon tai sitä uudempaan versioon, sinun on muutettava koodia, jotta voit testata erikseen Tyhjäarvo-tapauksen.

Katso myös

Merkkijonofunktiot ja niiden käyttö

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×