Excelin tukemat tiedostomuodot

Voit tallentaa Excel-tiedoston toisessa tiedostomuodossa valitsemalla Tiedosto > Tallenna nimellä. Tallenna nimellä -valintaikkunassa valittavissa olevat tiedostomuodot vaihtelevat sen mukaan, minkä tyyppinen taulukko (laskentataulukko, kaaviotaulukko tai jokin muu taulukko) on aktiivinen.

Huomautus: Kun tallennat tiedoston toisessa muodossa, osa muotoiluista, tiedoista ja ominaisuuksista saattaa kadota.

Voit avata toisessa tiedostomuodossa luodun tiedoston (vanhemmassa Excel-versiossa tai jossakin muussa ohjelmassa luodun tiedoston). Voit tehdä sen valitsemalla Tiedosto > Avaa. Jos avaat Excel 97–2003 -työkirjan, se avataan automaattisesti yhteensopivuustilassa. Jos haluat hyödyntää Excel 2010:n uusia ominaisuuksia, voit tallentaa tiedoston Excel 2010 -tiedostomuodossa. Voit kuitenkin halutessasi jatkaa yhteensopivuustilan käyttöä, jolloin tiedoston alkuperäinen tiedostomuoto säilytetään yhteensopivuuden takaamiseksi.

Excelin tiedostomuodot

Muoto

Tunniste

Kuvaus

Excel-työkirja

.xlsx

Excel 2010- ja Excel 2007 -ohjelman oletusarvoinen XML-pohjainen tiedostomuoto. Ei tallenna Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) -makrokoodia tai Microsoft Office Excel 4.0 -makrolomakkeita (.xlm).

Excel-työkirja, jossa makrot ovat käytössä (koodi)

.xlsm

Excel 2016-, Excel 2013-, Excel 2010- ja Excel 2007 -ohjelmien XML-pohjainen makroja käyttävä tiedostomuoto. Tallentaa VBA-makrokoodin tai Excel 4.0 -makrolomakkeet (.xlm).

Excelin binaarimuotoinen työkirja

.xlsb

Excel 2010- ja Excel 2007 -ohjelman binaarinen tiedostomuoto (BIFF12).

Malli

.xltx

Excel 2010- ja Excel 2007 -ohjelmien Excel-mallin oletusarvoinen tiedostomuoto. Ei tallenna VBA-makrokoodia eikä Excel 4.0 -makrolomakkeita (.xlm).

Malli (koodi)

.xltm

Excel 2010- ja Excel 2007 -ohjelmien Excel-mallien makroja käyttävä tiedostomuoto. Tallentaa VBA-makrokoodin ja Excel 4.0 -makrolomakkeet (.xlm).

Excel 97–Excel 2003 -työkirja

.xls

Excel 97–Excel 2003 -binaaritiedostomuoto (BIFF8).

Excel 97–Excel 2003 -malli

.xlt

Excel 97–Excel 2003 -mallin binaaritiedostomuoto (BIFF8)

Microsoft Excel 5.0/95 -työkirja

.xls

Excel 5.0/95 -binaaritiedostomuoto (BIFF5).

XML-laskentataulukon 2003-versio

.xml

XML-laskentataulukon 2003-tiedostomuoto (XMLSS).

XML-tiedot

.xml

XML-tiedostomuoto.

Excel-apuohjelma

.xlam

Excel 2010- ja Excel 2007 -ohjelman XML-pohjainen makroja käyttävä apuohjelmamuoto. Apuohjelmalla tarkoitetaan ohjelmaa, joka suorittaa lisäkoodia. Tukee VBA-projekteja ja Excel 4.0 -makrolomakkeita (.xlm).

Excel 97–2003 -apuohjelma

.xla

Excel 97 - 2003 -apuohjelma. Lisäohjelma, joka suorittaa lisäkoodia. Tukee VBA-projekteja.

Excel 4.0 -työkirja

.xlw

Excel 4.0 -tiedostomuoto, joka tallentaa vain laskentataulukoita, kaaviotaulukoita ja makrotaulukoita. Voit avata työkirjan tässä tiedostomuodossa Excel 2010:ssä, mutta et voi tallentaa Excel-tiedostoa tässä muodossa.

Works 6.0–9.0 -laskentataulukko

.xlr

Microsoft Works 6.0–9.0 -versioissa tallennetut laskentataulukot.

Huomautus: Vain Excel Starter tukee tätä muotoa.

Tekstitiedostomuodot

Muoto

Tunniste

Kuvaus

Muotoiltu teksti (välilyöntierotin)

.prn

Lotuksen välilyönneillä erotettu tiedostomuoto. Tallentaa vain aktiivisen taulukon.

Teksti (sarkainerotin)

.txt

Tallentaa työkirjan sarkainerottimet sisältävänä tekstitiedostona, jota voidaan käyttää muissa Microsoft Windows -käyttöjärjestelmissä. Tämä muoto varmistaa, että sarkainmerkkien, rivinvaihtojen ja muiden merkkien tulkitseminen tapahtuu oikein. Tallentaa vain aktiivisen taulukon.

Teksti (Macintosh)

.txt

Tallentaa työkirjan sarkainerottimet sisältävänä tekstitiedostona, jota voidaan käyttää Macintosh-käyttöjärjestelmissä. Tämä muoto varmistaa, että sarkainmerkkien, rivinvaihtojen ja muiden merkkien tulkitseminen tapahtuu oikein. Tallentaa vain aktiivisen taulukon.

Teksti (MS-DOS)

.txt

Tallentaa työkirjan sarkainerottimet sisältävänä tekstitiedostona, jota voidaan käyttää MS-DOS-käyttöjärjestelmissä. Tämä muoto varmistaa, että sarkainmerkkien, rivinvaihtojen ja muiden merkkien tulkitseminen tapahtuu oikein. Tallentaa vain aktiivisen taulukon.

Unicode-teksti

.txt

Tallentaa työkirjan Unicode-tekstinä, joka on Unicode Consortiumin kehittämä merkistön koodausstandardi.

CSV (pilkkuerotin)

.csv

Tallentaa työkirjan pilkkuerottimen sisältävänä tekstitiedostona, jota voidaan käyttää muissa Windows-käyttöjärjestelmissä. Tämä muoto varmistaa, että sarkainmerkkien, rivinvaihtojen ja muiden merkkien tulkitseminen tapahtuu oikein. Tallentaa vain aktiivisen taulukon.

CSV (Macintosh)

.csv

Tallentaa työkirjan pilkkuerottimet sisältävänä tekstitiedostona, jota voidaan käyttää Macintosh-käyttöjärjestelmissä. Tämä muoto varmistaa, että sarkainmerkkien, rivinvaihtojen ja muiden merkkien tulkitseminen tapahtuu oikein. Tallentaa vain aktiivisen taulukon.

CSV (MS-DOS)

.csv

Tallentaa työkirjan pilkkuerottimet sisältävänä tekstitiedostona, jota voidaan käyttää MS-DOS-käyttöjärjestelmissä. Tämä muoto varmistaa, että sarkainmerkkien, rivinvaihtojen ja muiden merkkien tulkitseminen tapahtuu oikein. Tallentaa vain aktiivisen taulukon.

DIF

.dif

DIF (Data Interchange Format) -muoto. Tallentaa vain aktiivisen taulukon.

SYLK

.slk

SYLK (Symbolic Link Format) -muoto. Tallentaa vain aktiivisen taulukon.

Huomautus: Jos tallennat työkirjan tekstimuodossa, kaikki muotoilut menetetään.

Muut tiedostomuodot

Tiedostomuoto

Tunniste

Kuvaus

DBF 3 ja DBF 4

.dbf

dBase III ja IV. Voit avata näitä tiedostomuotoja Excelissä, mutta et voi tallentaa Excel-tiedostoa dBase-muotoon.

OpenDocument-laskentataulukko

.ods

OpenDocument-laskentataulukko. Excel 2010 -tiedostot voi tallentaa niin, että ne voi avata OpenDocument-laskentataulukkomuotoa käyttävissä taulukkolaskentaohjelmissa, jollaisia ovat esimerkiksi Google Docs ja OpenOffice.org Calc. .ods-muotoisia laskentataulukkoja voi avata myös Excel 2010:ssä. .ods-tiedostojen tallentamisen ja avaamisen yhteydessä saatetaan menettää muotoilutietoja.

PDF

.pdf

PDF (Portable Document Format) -muoto. Tämä tiedostomuoto säilyttää asiakirjan muotoilut ja mahdollistaa tiedostojen jakamisen. Kun PDF-muotoista tiedostoa tarkastellaan verkossa tai kun se tulostetaan, siinä säilyvät alunperin määritetyt muotoilut. Tiedoston tietoja ei voi helposti muuttaa. PDF-muotoa voi käyttää myös painettaessa asiakirjoja ammattimaisesti.

Huomautus: Excel 2007 ei tue tätä muotoa.

XPS-tiedosto

.xps

XPS (XML Paper Specification) -muoto. Tämä tiedostomuoto säilyttää asiakirjan muotoilut ja mahdollistaa tiedostojen jakamisen. Kun XPS-tiedostoa tarkastellaan verkossa tai kun se tulostetaan, siinä säilyvät alunperin määritetyt muotoilut eikä tiedoston tietoja voi helposti muuttaa.

Huomautus: Excel 2007 ei tue tätä muotoa.

Leikepöytää hyödyntävät tiedostomuodot

Voit liittää tiedot Microsoft Officen Leikepöydältä Exceliin Liitä- tai Liitä määräten -komennolla (Aloitus-välilehti Leikepöytä-ryhmä Liitä-painike), jos Officen Leikepöydän tietojen muoto on jokin seuraavista.

Muoto

Tunniste

Leikepöydän lajin tunnisteet

Kuva

.wmf tai .emf

Windows-metatiedostomuodossa (WMF) tai parannetussa Windows-metatiedostomuodossa (EMF) tallennetut kuvat.

Huomautus    Jos kopioit Windows-metatiedostomuodossa olevan kuvan toiseen ohjelmaan, Excel liittää kuvan parannetussa metatiedostomuodossa.

Bittikartta

.bmp

Bittikarttamuodossa (BMP) tallennetut kuvat.

Microsoft Excel -tiedostomuodot

.xls

Excel 5.0/95:n (BIFF5), Excel 97–2003:n (BIFF8) ja Excel 2010:n (BIFF12) binaaritiedostomuodot.

SYLK

.slk

SYLK (Symbolic Link Format) -muoto.

DIF

.dif

DIF (Data Interchange Format) -muoto.

Teksti (sarkainerotin)

.txt

Sarkaineroteltu tekstimuoto.

CSV (pilkkuerotin)

.csv

Pilkuilla erotetut arvot sisältävä muoto.

Muotoiltu teksti (välilyöntierotin)

.rtf

RTF (Rich Text Format) -muoto. Vain Excelistä.

Upotettu objekti

.gif, .jpg, .doc, .xls tai .bmp

Microsoft Excel -objektit, OLE 2.0:aa (Omistajalinkki) tukevien, asianmukaisesti rekisteröityjen ohjelmien objektit ja kuvamuoto tai muu esitysmuoto.

Linkitetty objekti

.gif, .jpg, .doc, .xls tai .bmp

OwnerLink, Objektilinkki, linkki, kuva tai muu tiedostomuoto.

Office-piirrosobjekti

.emf

Office-piirrosobjektimuoto tai kuva (parannettu Windows-metatiedostomuoto, EMF).

Teksti

.txt

Näyttöteksti, OEM-teksti.

Yksitiedostoinen WWW-sivu

.mht, .mhtml

Yksitiedostoinen WWW-sivu (MHT tai MHTML). Tämä tiedostomuoto sisältää kuvat, sovelmat, linkitetyt tiedostot ja muut tukielementit, joihin tiedostossa viitataan.

Huomautus: Excel 2007 ei tue tätä muotoa.

WWW-sivu

.htm, .html

Hypertekstimerkintäkieli (HTML).

Huomautus: Kun kopioit tekstiä toisesta ohjelmasta, Excel liittää tekstin HTML-muodossa huolimatta alkuperäisen tekstin muodosta.

Tiedostomuodot, joita Excel ei tue

Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Starter ja Excel 2007 eivät enää tue seuraavia tiedostomuotoja. Kyseisiä tiedostomuotoja käyttäviä tiedostoja ei voi avata eikä tallentaa.

Muoto

Tunniste

Leikepöydän lajin tunnisteet

Excel-kaavio

.xlc

Excel 2.0-, 3.0- ja 2.x -tiedostomuodot

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3 ja WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4 ja .wks

Lotus 1-2-3 -tiedostomuodot (kaikki versiot)

Microsoft Works

.wks

Microsoft Works -tiedostomuoto (kaikki versiot)

DBF 2

.dbf

DBASE II -tiedostomuoto

WQ1

.wq1

Quattro Pro for MS-DOS -tiedostomuoto

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0/7.0 for Windows.

Tiedostomuodot, joita Excel Starter ei tue

Excel Starter ei tue enää myöskään seuraavia tiedostomuotoja. Kyseisiä tiedostomuotoja käyttäviä tiedostoja ei voi avata eikä tallentaa.

Muoto

Tunniste

Excel 97–2003 -apuohjelma

.xla

Excel-apuohjelma

.xlam

Tietolähteen nimi

.dsn

Accessin MDE-tietokanta

.mde

Officen tietoyhteys

.odc

Tietolinkkitiedosto

.udl

Ei-tuettujen tiedostomuotojen avaaminen tai tarkasteleminen

Jos Excel ei tue tiedostomuotoa, jota haluat käyttää, voit kokeilla seuraavia:

  • Etsi Internetistä yritys, joka tekee tiedostomuodon muuntimia sellaisia tiedostomuotoja varten, joita Excel ei tue.

  • Tallenna tiedosto muotoon, jota jokin toinen ohjelma tukee, ja vie se kyseisestä ohjelmasta Excelin tukemaan tiedostomuotoon.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Excelin muotoilut ja ominaisuudet, jotka eivät siirry muihin tiedostomuotoihin

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×