Excelin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Excelin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Excel 2016:ssa voit käyttää Excel 2016in perustoimintoja näppäimistön ja näytönlukuohjelman avulla. Voit käyttää esimerkiksi JAWSia tai Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Käynnistä sovellus ja luo uusi työkirja tietojen lisäämistä varten. Luo yksinkertaisia kaavoja, lajittele tai suodata tietoja ja lisää kaavioita tietojen havainnollistamista varten.

Huomautukset: 

Sisältö

Excelin käynnistäminen

Käynnistä Excel 2016 seuraavasti:

 • Paina Windows-näppäintä, kirjoita Excel-sana ja paina sitten Enter-näppäintä.

 • Siirry omassa laitteessasi tai käyttämässäsi tiedostojen tallennustilassa Excel 2016 -työkirjaan, jonka haluat avata, ja paina Enter-näppäintä. Työkirja avautuu Exceliin.

Uuden työkirjan luominen

Excel-tiedostoja kutsutaan työkirjoiksi. Kussakin työkirjassa on taulukoita, joita kutsutaan tavallisesti laskentataulukoiksi tai Excel-taulukoiksi. Voit lisätä työkirjaan niin monta taulukkoa kuin haluat tai voit jakaa tietoja erillisiin työkirjoihin.

 1. Aloita uuden työkirjan luonti Excelissä painamalla näppäinyhdistelmää Alt + F, N.

 2. Jos haluat avata tyhjän työkirjan, paina L-näppäintä.

Tietojen lisääminen

Kun kirjoitat tietoja taulukkoon, käsittelet rivejä, sarakkeita ja soluja. Soluihin viitataan niiden sijainnilla taulukon riveillä ja sarakkeissa. Näin ollen solu A1 sijaitsee A-sarakkeen ensimmäisellä rivillä. Uudessa taulukossa A1 on oletusarvoisesti valittuna.

 1. Painamalla nuolinäppäimiä voit valita tyhjän solun, johon alat lisätä tietoja. Kun siirryt työkirjan soluihin ja käytät JAWSia, kuulet soluviittauksen ja solun sisällön. Kun valitset tyhjän solun, kuulet esimerkiksi ”Tyhjä, G4”. Lukijassa kuulet soluviittauksen, mutta et solun sisältöä.

 2. Kirjoita soluun teksti tai numero.

 3. Jotta sisältö lisätään soluun ja pääset siirtymään sarakkeen seuraavaan soluun, paina Enter-näppäintä. Jos haluat siirtyä rivin seuraavaan soluun, paina sarkainnäppäintä. Voit käyttää myös nuolinäppäimiä.

Tietojen lisääminen Summa-painikkeella

Summa-funktiolla voit tehdä nopeasti yhteenlaskun numeroille, joita olet lisännyt taulukkoon.

 1. Valitse solu, johon haluat yhteissumman. Tämä on yleensä yhteen laskettavien lukujen oikealla puolella tai alapuolella oleva solu.

 2. Voit lisätä Summa-funktion soluun painamalla näppäinyhdistelmää Alt+H, sitten U-näppäintä ja lopuksi S-näppäintä.

  Vihje: Voit tehdä muutoksia siihen, mitä soluja Summa-funktioon lasketaan mukaan. Valitse yhteenlaskun solualue pitämällä Vaihto-näppäintä painettuna ja painamalla nuolinäppäimiä.

 3. Kun olet varmistanut, että Summa-funktio on luomassa kaavan haluamistasi soluista, paina Enter-näppäintä. Summa-funktio laskee valittujen solujen luvut yhteen ja lisää summan valitsemaasi soluun.

 4. Voit kuunnella Summa-funktion laskutoimituksen tuloksen palaamalla Summa-funktion sisältävään soluun. Kuulet numeron ja sen, että, luku on laskutoimituksen tulos, sekä soluviittauksen kuten ”538, sisältää kaavan, G6”.

Yksinkertaisen kaavan luominen

Voit lisätä yksinkertaisen kaavan suorittamaan taulukkosi lukujen yhteen-, vähennys-, kerto- tai jakolaskuja. Kaava luodaan yhdistämällä soluviittauksia (kuten B4 tai D6), jotka sisältävät luvut, jotka haluat laskea matemaattisella operaattorilla. Operaattorit ovat plus- (+), miinus- (-), tähti- (*) tai vinoviivamerkit (/) yhteenlaskua, vähentämistä, kertomista ja jakamista varten (tässä järjestyksessä).

 1. Valitse solu, johon haluat kaavan tuloksen. Tämä on yleensä laskettavien lukujen oikealla puolella tai alapuolella oleva solu.

 2. Kirjoita yhtäläisyysmerkki (=). Excel-kaavan alussa on aina yhtäläisyysmerkki.

 3. Luo kaava kirjoittamalla yhdistelmä soluviittauksia (kuten B4 tai D6) ja matemaattiset operaattorit. Esimerkki =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 tai =B4/B5.

  Vihje: Soluviittausten sijasta voit tehdä nopeita laskutoimituksia kirjoittamalla luvut kaavaan, esimerkiksi =20+10, =20-10, =20*10 tai =20/10.

 4. Paina Enter-näppäintä. Luvut lasketaan ja tulos näkyy valitussa solussa.

  Vihje: Jos haluat, että kohdistin pysyy aktiivisessa solussa, paina Ctrl+Enter-näppäinyhdistelmää.

Lukumuotoilun käyttäminen

Voit erotella erityyppiset luvut lisäämällä soluun lukumuotoilun, kuten Valuutta-, Prosentti- tai Päivämäärä-muotoilun.

 1. Valitse solut, jotka sisältävät muotoiltavat luvut.

 2. Avaa numeromuotoilun yhdistelmäruutu näppäinyhdistelmällä Alt+H, N.

 3. Voit selata käytettävissä olevia lukumuotoiluja painamalla ala- tai ylänuolinäppäintä.

  Vihje: Jos haluamasi lukumuotoilu, kuten Erikoismuotoilu tai Mukautettu, ei ole luettelossa, poistu lukumuotoilujen luettelosta painamalla Esc-näppäintä. Avaa Muotoile solut -valintaikkunan Luku-välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Alt+H, O ja sitten E. Voit selata käytettävissä olevien lukumuotoilujen luetteloa painamalla sarkainnäppäintä ja sitten ala- tai ylänuolinäppäintä.

 4. Jos haluat käyttää valittua lukumuotoilun valittuihin soluihin, paina Enter-näppäintä.

Tietojen suodattaminen tai lajitteleminen taulukossa

Kun luot taulukon tiedoistasi laskentataulukossa, voit analysoida tietoja eri tavoin, kuten suodattamalla tai lajittelemalla nopeasti.

 1. Jotta pääset valitsemaan tiedot, jotka analysoidaan taulukkona, valitse ensimmäinen solu. Siirry sitten tietojen viimeiseen soluun (yleensä soluryhmän vastakkainen kulma) pitämällä Vaihto-näppäintä painettuna ja painamalla nuolinäppäimiä. Kun olet valinnut haluamasi solut, kuulet solualueen ensimmäisen solun soluviittauksen ja sitten alueen viimeisen solun soluviittauksen ja sisällön. (Lukijassa kuulet alueen ensimmäisen solun soluviittauksen ja sisällön.)

 2. Avaa Pika-analyysi-työkalu painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Q.

 3. Siirry Taulukot-välilehdelle painamalla T-näppäintä.

 4. Valitse Taulukko-ruudukko painamalla sarkainta ja sitten Enter-näppäintä. Valitsemasi tiedot muotoillaan taulukoksi. Sarakeotsikot lisätään, ja rivit muotoillaan vaihtelevin värein.

 5. Voit suodattaa taulukon sarakkeen sisällön perusteella.

  1. Siirry sen sarakkeen otsikkoon, jonka tietojen mukaan haluat suodattaa.

  2. Valitse sarakeotsikossa oleva nuoli.

  3. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin ”Valitse kaikki, valittu”.

  4. Poista tämän valintaruudun valinta painamalla välinäppäintä.

  5. Voit selata suodatusvaihtoehtoja painamalla alanuolinäppäintä ja valita välinäppäintä painamalla ne valintaruudut, joiden sisältämien tietojen perusteella haluat suodattaa. Paina Enter-näppäintä.

  6. Jos haluat poistaa suodattimen ja näyttää kaikki tiedot uudelleen, toista vaiheet a–c. Voit valita Valitse kaikki -valintaruudun painamalla välinäppäintä. Paina Enter-näppäintä.

 6. Lajittele taulukko.

  1. Siirry sen sarakkeen otsikkoon, jonka mukaan haluat taulukon lajitella.

  2. Valitse sarakeotsikossa oleva nuoli.

  3. Jos haluat valita vaihtoehdon Lajittele pienimmästä suurimpaan (numerot) tai Lajittele A–Ö (teksti), paina S-näppäintä. Jos haluat valita vaihtoehdon Lajittele suurimmasta pienimpään tai Lajittele Ö-A, paina O-näppäintä.

Taulukon lukujen laskeminen

Pika-analyysi-työkalujen avulla voit laskea lukuja nopeasti. Excel näyttää esimerkiksi summan, keskiarvon ja lukumäärän laskentatulokset taulukossa lukujen alapuolella tai niiden vieressä.

 1. Jotta pääset valitsemaan tiedot, jotka lasketaan taulukkona, valitse ensimmäinen solu. Siirry sitten tietojen viimeiseen soluun (yleensä soluryhmän vastakkainen kulma) pitämällä Vaihto-näppäintä painettuna ja painamalla nuolinäppäimiä.

 2. Avaa Pika-analyysi-työkalu painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Q.

 3. Siirry Summat-välilehteen painamalla O-näppäintä ja sitten sarkainta.

 4. Painamalla oikeaa nuolinäppäintä voit selata vaaka- tai pystysuuntaisten tietojen laskentavaihtoehtoja, kuten Summa, Keskiarvo, Laske numerot, % yhteensä ja Juokseva.

 5. Valitse laskentavaihtoehto ja paina Enter-näppäintä. Valitut tiedot lasketaan määritysten mukaisesti.

 6. Voit kuunnella tulokset valitsemalla kaavat sisältävät solut yksi kerrallaan. Kuulet kaavan tuloksen ja tiedon siitä, että solu sisältää kaavan, sekä soluviittauksen.

Tietojen muotoileminen tai korostaminen taulukoksi

Ehdollisen muotoilun ja sparkline-kaavioiden avulla voit korostaa tärkeimpiä tietoja tai näyttää tietojen suuntauksia. Pika-analyysi-työkalun avulla voit ottaa nopeasti käyttöön näitä korostuksia.

 1. Jotta pääset valitsemaan tiedot, jotka haluat korostaa ehdollisella muotoilulla ja sparkline-kaavioilla, valitse ensimmäinen solu. Siirry sitten tietojen viimeiseen soluun (yleensä soluryhmän vastakkainen kulma) pitämällä Vaihto-näppäintä painettuna ja painamalla nuolinäppäimiä.

 2. Avaa Pika-analyysi-työkalu painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Q.

 3. Jos haluat siirtyä Muotoilu-välilehdelle, paina F-näppäintä. Jos haluat siirtyä Sparklinet-valikkoon, paina S-näppäintä. Jos haluat siirtyä välilehden asetuksiin, paina sarkainta.

 4. Voit selata muotoilu- ja sparkline-vaihtoehtoja painamalla oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä. Numeroiden muotoiluvaihtoehtoja ovat esimerkiksi Tietopalkit, Väri ja Kuvakejoukko. Tekstin muotoiluvaihtoehtoja ovat esimerkiksi Teksti sisältää, Arvojen kaksoiskappaleet, Yksilölliset arvot, Yhtä suuri kuin ja Poista muotoilu. Sparkline-vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Rivi, Sarake ja Voitto/tappio, ja ne ovat käytettävissä vain, kun luvut on valittu.

 5. Valitse muotoilu- tai sparkline-vaihtoehto ja paina Enter-näppäintä. Valitut tiedot muotoillaan määritysten mukaisesti.

Tietojen näyttäminen kaaviossa

Pika-analyysi-työkalu suosittelee tiettyä kaaviota ja luo tietojen visuaalisen esityksen nopeasti.

 1. Jotta pääset valitsemaan numerot ja otsikot, jotka haluat esittää kaaviona, valitse ensimmäinen solu. Siirry sitten tietojen viimeiseen soluun (yleensä soluryhmän vastakkainen kulma) pitämällä Vaihto-näppäintä painettuna ja painamalla nuolinäppäimiä.

 2. Avaa Pika-analyysi-työkalu painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Q.

 3. Siirry Kaaviot-välilehteen painamalla C-näppäintä ja sitten sarkainta.

 4. Voit selata kaaviovaihtoehtoja painamalla oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä.

 5. Valitse haluamasi kaavion tyyppi ja paina Enter-näppäintä. Valitsemiasi tietoja esittävä kaavio lisätään laskentataulukkoon upotettuna objektina.

Huomautus: Lue lisää eri tavoista luoda kaavioita Excel 2016 for Windowsissa.

Työn tallentaminen

 1. Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+S. Jos tallennat tämän työkirjan ensimmäistä kertaa, valitse juuri avatusta Tallenna nimellä -Backstage-näkymästä sen tallennuspaikka ja anna sille nimi.

 2. Siirry sarkaimella Tallenna nimellä -näkymän sijaintivaihtoehtoihin.

 3. Valitse työkirjan tallennussijainti, kuten OneDrive tai Tämä tietokone painamalla ala- tai ylänuolinäppäintä. Vaihtoehtoisesti voit avata Tallenna nimellä -valintaikkunan, valita Selaa ja painaa sitten Enter-näppäintä.

 4. Siirry sarkaimella valitun tallennussijainnin kansioon. Voit siirtyä kansiorakenteessa ylöspäin valitsemalla Yksi taso ylöspäin. Siirry kansioluetteloon painamalla sarkainta toistuvasti. Siirry luettelossa painamalla sarkainta tai nuolinäppäimiä. Valitse kansio painamalla Enter-näppäintä.

 5. Siirry sarkaimella Kirjoita tiedostonimi tähän -ruutuun ja kirjoita työkirjan nimi.

 6. Siirry sarkaimella Tallenna-painikkeeseen ja paina Enter-näppäintä.

Tulosta työsi

 1. Avaa Tulosta-Backstage-näkymä painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+P.

 2. Selaa sarkaimella tulostusasetuksia, kuten Tulostusasetukset, Tulosta yksipuolisena, Pystysuunta, Normaalit reunukset ja Sivun asetukset. Pääset vaihtamaan valitun asetuksen painamalla Enter-näppäintä. Valitse toinen asetus ylä- tai alanuolinäppäimellä ja paina sitten Enter-näppäintä.

 3. Kun tulostusasetukset ovat haluamasi, valitse Tulosta painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+Sarkain, kunnes kuulet ”Tulosta”. Paina Enter-näppäintä. Tulostin tulostaa työkirjan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Työkirjan luominen näytönlukuohjelmalla Excelissä

Tietojen etsiminen ja korvaaminen näytönlukuohjelman avulla Excelissä

Windowsin Excelin pika- ja toimintonäppäimet

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Opi siirtymään Excelissä helppokäyttötoimintojen avulla

Tärkeää: Tämä osa on työn alla. Sisällössä saattaa olla puutteita tai virheitä. Palaa pian takaisin tutustumaan valmiiseen artikkeliin. Kiitos!

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Näppäimistö ja Narrator-valmiita Windows-Näytönlukuohjelman Excel Online avulla voit tehdä perustoiminnot, kuten uuden työkirjan luominen tai muokkaaminen työkirjan tulostaminen työsi.

Huomautukset: 

 • Jos käytössäsi on Lukija ja Windows 10 Fall Creators Update -päivitys, sinun on poistettava lukutila käytöstä, jos haluat muokata asiakirjoja, laskentataulukoita tai esityksiä Office Onlinessa. Lisätietoja on artikkelissa Virtuaalisen kohdistimen tai selaustilan poistaminen käytöstä näytönlukuohjelmissa Windows 10 Fall Creators Update -päivityksessä.

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Katso lisätietoja pikanäppäimistä artikkelista Excel Onlinen pikanäppäimet.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on artikkelissa Lukijan käytön aloittaminen.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta PC-tietokoneen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Windows-puhelimessa tai -tabletissa.

 • Kun käytössäsi on Excel Online, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgea. Excel Online toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa (ei siis sovelluksessa Excel Online).

Sisältö

Avaa Excel Online

 1. Siirry https://www.office.com.

 2. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”tiliisi kirjautuminen” ja paina sitten Enter-näppäintä. Valitse tili -ikkuna avautuu.

 3. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet asiakas- tai käyttäjän nimi, jonka haluat käyttää kirjautua sisään ja paina sitten Enter-näppäintä. Voit kuunnella ”: Kirjoita salasana muokkaus”.

  Jos et kuule poistettava tili-välilehdessä avaimen kunnes kuulet ”Käytä toista tiliä, painikkeen” press ja paina Enter. Kirjoita tilin sähköpostiosoite tai puhelinnumero ja paina sitten Enter-näppäintä.

 4. Kirjoita salasana ja paina sitten Enter-näppäintä. Voit kuunnella: ”Microsoft Office-koti”.

 5. Avaa Excel Online, paina SARKAINTA, kunnes kuulet ” Excel, siirry linkkiä” ja paina sitten Enter-näppäintä. Excel Online avautuu.

Työkirjan avaaminen

Voit avata tiedoston olet käyttänyt äskettäin tai siirry ensisijainen online säilöön kuten OneDrive ja Avaa tiedosto sieltä.

Avaa työkirja, kun aloitat Excel Online

 1. Avaa ja kirjaudu sisään Excel Online. Sovellus avautuu ja kohdistus on uusi tyhjä työkirja-asetus.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Viimeisimmän tiedoston avaaminen painamalla VAIHTO + SARKAIN, kunnes kuulet viimeisimmän tiedoston, ja paina sitten Enter-näppäintä. Tiedosto avautuu Muokkausnäkymä tai Lukunäkymä.

  • Tiedoston avaaminen online säilöön, paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”Avaa < online säilöön >” ja paina sitten Enter-näppäintä. Siirry haluamasi tiedoston ja paina sitten Enter-näppäintä. Tiedosto avautuu Lukutilassa.

Avaa työkirja, kun työskentelet Excel Online

Huomautus: Voit avata työkirjan, kun käytössä on jo Excel Online, on oltava Muokkausnäkymään. Vaihtoehto ei ole käytettävissä Lukunäkymä. Ohjeita siitä, miten voit siirtyä MuokkausnäkymäänSiirry Vaihda muokkaus-näkymään.

 1. Paina Alt + Windows-näppäintä. Kohdistus siirtyy valintanauhaan.

 2. Avaa Tiedosto , paina F. Voit kuunnella: ”Sulje valikko, valikkovaihtoehto”. Jos et kuule tämä, joiden kanssa et Muokkausnäkymään.

 3. Avaa Avaa -valikko, paina O.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Paina SARKAINTA, kunnes kuulet äskettäin käytetyn dokumentin ja paina sitten Enter-näppäintä. Tiedosto avautuu Muokkausnäkymä tai Lukunäkymä.

  • Tiedoston avaaminen online säilöön, paina SARKAINTA, kunnes kuulla ”Lisää Valitse < online säilöön >”, ja paina sitten Enter-näppäintä. Siirry haluamasi tiedoston ja paina sitten Enter-näppäintä. Tiedosto avautuu Lukutilassa.

Muokkaaminen-näkymä

Jos olet avannut työkirjan Lukunäkymäja haluat muokata tiedostoa, sinun on Muokkausnäkymään.

 1. Luku-näkymäänpainamalla Ctrl + F6, kunnes kuulet nimi tai käyttäjätunnus.

 2. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”Muokkaa työkirjaa-painike kutistettu”. Laajenna valikko painamalla Enter.

 3. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet ”Muokkaa selaimessa” ja paina sitten Enter-näppäintä. Tiedosto avautuu muokkausnäkymässä.

Uuden työkirjan luominen

Voit luoda uuden työkirjan mallin perusteella tai täysin alusta alkaen.

Kun aloitat Excel Online työkirjan luominen

 1. Avaa ja kirjaudu sisään Excel Online. Sovellus avautuu ja kohdistus on uusi tyhjä työkirja-asetus. Työkirja tämä vaihtoehto ei sisällä ennalta määritettyjä muotoiluja.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Avaa uusi, tyhjä työkirja ja Käynnistä parissa, paina Enter-näppäintä.

  • Selaa käytettävissä olevien mallien luettelo painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet malli, ja paina sitten Enter-näppäintä.

  Uusi työkirja avautuu ja keskitytään taulukon ensimmäiseen soluun.

Kun käsittelet Excel Online työkirjan luominen

Huomautus: Luo uusi työkirja, kun käytössä on jo Excel Online, on oltava Muokkausnäkymään. Vaihtoehto ei ole käytettävissä Lukunäkymä. Ohjeita siitä, miten voit siirtyä MuokkausnäkymäänSiirry Vaihda muokkaus-näkymään.

 1. Jos olet jo muokkaamassa työkirjan ja haluat luoda uuden yksi, paina Alt + Windows-näppäintä. Kohdistus siirtyy valintanauhaan.

 2. Avaa Tiedosto , paina F. Voit kuunnella: ”Sulje valikko, valikkovaihtoehto”. Jos et kuule tämä, joiden kanssa et Muokkausnäkymään.

 3. Avaa Uusi -valikko painamalla n-kirjainta.

 4. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet malli-vaihtoehto ja paina sitten Enter-näppäintä.

Työkirjan muokkaaminen

Muokkaa työkirjaan, sinun on oltava Muokkausnäkymä. Ohjeita siitä, miten voit siirtyä MuokkausnäkymäänSiirry Vaihda muokkaus-näkymään.

Tietojen syöttäminen

 1. Siirry solujen välillä painamalla nuolinäppäimiä. Näytönlukija lukee ääneen solut, kun siirrät laskentataulukon rivi- ja niiden sijainnin mukaan. Solussa A1 on ensimmäisen rivin sarakkeessa A. Jos solussa on tekstiä, näytönlukija lukee teksti.

 2. Jos haluat syöttää tekstin tai korvata sen, kirjoita teksti, luku tai kaava.

 3. Jos haluat siirtyä seuraavaan soluun, paina ENTER- tai SARKAIN-näppäintä.

Kun haluat laskea luvut-toiminnolla

Lisätä laskentataulukon luvut.

 1. Siirtyy oikealla puolella tai numerot, jotka haluat laskea yhteen alapuolella olevan solun.

 2. Paina Alt + Windows-näppäin, H, U, s-kirjainta. Jos haluat suorittaa laskutoimituksen, paina Enter-näppäintä.

  Excel Online laskee yhteen luvut ja sijoittaa tuloksen valitussa solussa.

Yksinkertaisen kaavan luominen

Voit lisätä, vähentää, kertoa tai jakaa lukuja yksinkertaisten kaavojen avulla.

 1. Siirry oikealla olevaan soluun tai laskettavien lukujen alapuolella olevaan soluun.

 2. Kirjoita yhtäläisyysmerkki (=). Voit kuunnella: ”muokkaaminen, yhtäläisyysmerkki”.

 3. Jos haluat luoda kaavan, kirjoita yhdistelmä lukuja ja laskentaoperaattoreita, kuten lisäys plusmerkkiä (+), vähennyslasku miinusmerkki (-), tähti (*), kertomista tai jako vinoviiva (/). Kirjoita esimerkiksi seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä numerot, kirjoita = 2 + 4.

  • Vähennyslaskun, kirjoita = 4-2.

  • Jos haluat kertoa numeroita, kirjoita = 2 * 4.

  • Lukujen jakaminen kirjoittamalla = 4/2.

 4. Voit suorittaa laskutoimituksen painamalla Enter-näppäintä.

Excel Online suorittaa laskutoimituksen, ja tulos näkyy solussa.

Lukumuotoilun käyttäminen

Voit näyttää Excel Online erityyppiset luvut lisäämällä muotoilun, kuten Valuutta, prosenttitai päivämäärän mukaan.

 1. Valitse muotoiltavat solut. Jos haluat valita useita vierekkäisiä soluja, paina VAIHTO + nuolinäppäin nuolinäppäimillä.

 2. Voit avata pikavalikon painamalla näppäinyhdistelmää VAIHTO + F10. Voit kuunnella ”Leikkaa-valikkovaihtoehto”.

 3. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet ”numeron muoto- ja paina sitten Enter-näppäintä. Voit kuunnella: ”-valintaikkunassa lukumuotoilun”.

 4. Valitse muoto, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet muodossa, kuten ”Valuutta” tai ”päivämäärä- ja painamalla sitten Enter-näppäintä.

Taulukon luominen tiedoista

Voit luoda taulukon tiedoista siten, että voit, esimerkiksi nopeasti suodattaa tai lajitella tiedot.

 1. Valitse solut, jotka haluat sisällyttää taulukkoon. Jos haluat valita useita vierekkäisiä soluja, paina VAIHTO + nuolinäppäin nuolinäppäimillä.

 2. Avaa Muotoile taulukoksi -valintaikkuna painamalla Alt + Windows-näppäintä, T-L. Voit kuunnella: ”-valintaikkunassa Muotoile taulukoksi”.

 3. Paina VAIHTO + SARKAIN-näppäintä. Voit kuunnella ”taulukossa on otsikot”, ja jos valintaruutu on valittuna vai ei. Muuta valinta painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ.

  Huomautus: Taulukon otsikoiden avulla voit tehdä taulukon helppokäyttöisemmäksi screen reader käyttäjille. Näytönlukuohjelmien käyttäminen otsikkotiedot ymmärtää, kuinka voit selvittää, taulukon soluissa.

 4. Jos haluat luoda taulukon, paina Enter-näppäintä.

Lajitteleminen tai taulukon tietojen suodattaminen

 1. Taulukon haluat lajitella tai suodattaa, siirry soluun avattavasta valikosta Lajittele ja Suodata . Kuulet solun tiedot, perään ”on Lajittele ja Suodata avattavasta valikosta”.

 2. Avaa avattava valikko painamalla Alt + Alanuoli NUOLI-näppäinyhdistelmää.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat lajitella tiedot, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuunnella ”Lajittele nousevaan järjestykseen” tai ”Lajittele laskevasti” ja paina sitten Enter-näppäintä.

  • Yksinkertainen suodattimen, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulla ”suodatin” ja paina sitten Enter-näppäintä. Suodatin -valintaikkuna avautuu. Paina ALANUOLINÄPPÄINTÄ, kunnes haluamasi asetukset, ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ valitsee asetukset tai kuunnella. Ota suodatin käyttöön, paina Enter-näppäintä.

  • Suodattimen monimutkaisia, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulla ”Tekstisuodattimet” ja paina oikeaa nuolinäppäintä. Suodattimien valikko avautuu. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehto ja paina sitten Enter-näppäintä. Valintaikkuna avautuu. Kirjoita haluamasi arvot, ja paina sitten Enter-näppäintä.

  • Voit poistaa suodattimen, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet ”Tyhjennä suodatin kohteesta-” perään suodatettu solun nimi ja paina sitten Enter.

Lukujen laskutoimitusten näyttäminen

 1. Kirjoita yhtäläisyysmerkki (=) soluun, jossa haluat kokonaissumman näkyvän.

 2. Kirjoita nimi kaavassa tai funktiossa, jota haluat käyttää esimerkiksi summan tai keskiarvon. Olevista funktioista on luettelo avautuu, ja se päivitetään, kun kirjoitat. Voit määrittää, että ensimmäinen toiminto-luettelossa.

 3. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet funktio ja paina sitten SARKAINTA napsauttamalla sitä.

 4. Kirjoita solualue tai numeroita, jota haluat käyttää funktiota, perässä sulkeva Sulje ja paina sitten Enter-näppäintä.

Työn tallentaminen

Excel Online tallentaa automaattisesti työsi, mutta voit muuttaa sijaintia tai tiedostonimeä ja voit ladata tiedoston kopio.

Tallenna kopio verkossa

 1. Muokkausnäkymäpainamalla Alt + Windows-näppäin, F, A A. Tallenna nimellä -valintaikkuna avautuu.

 2. Kirjoita tiedoston uusi nimi.

 3. Paina SARKAINTA. Voit kuunnella ”korvaa aiemmin luotu tiedosto, valitse ruutu- ja jos valintaruutu on valittuna vai ei. Muuta valinta painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ.

 4. Jos haluat tallentaa kopion verkossa, paina Enter-näppäintä.

Työkirjan nimeäminen uudelleen

 1. Muokkausnäkymäpainamalla Alt + Windows-näppäin, F, A R. Nimeä uudelleen -valintaikkuna avautuu.

 2. Kirjoita tiedoston uusi nimi.

 3. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”OK-painiketta” ja paina sitten Enter-näppäintä.

Tallenna kopio paikalliseen tietokoneeseen

 1. Muokkausnäkymäpainamalla Alt + Windows-näppäin, F, A-c-näppäinyhdistelmää. Kohdistus siirtyy aktiivinen välilehti työkirjaan.

 2. Paina Ctrl + F6, kunnes kuulet ”valittuna” perään nykyisen välilehden nimi.

 3. Paina näppäinyhdistelmää Caps Lock + oikea tai VASEN NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet: ”ilmoituksen tekstiä, mitä haluat tehdä < tiedostonimi >”.

 4. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”Tallenna-painike” ja paina sitten Enter-näppäintä. Tiedosto on ladattu tietokoneen Lataa -kansioon.

Työn tulostaminen

 1. Muokkausnäkymäpainamalla Alt + Windows-näppäin, F, P, P. Tulosta-asetukset -valintaikkuna avautuu.

 2. Voit tulostaa oletusasetusten käyttämisestä painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet ”Tulosta-painike” ja paina sitten Enter-näppäintä.

Siirry ohjeet monimutkaisemman tulostaminen tehtäviä, Käytä näytönlukijaa, jos haluat tulostaa Excel-työkirjan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Kommenttien lisääminen Excel Online -laskentataulukkoon näytönlukuohjelman avulla

Excel-työkirjan tulostaminen näytönlukijan avulla

Excel Onlinen pikanäppäimet

Opi siirtymään Excelissä helppokäyttötoimintojen avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×