Excelin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Excelin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Näppäimistön ja näytönlukijaa Excel avulla voit tehdä Excelperustoiminnot. Emme ole testanneet Narrator, JAWS ja NVDA, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita. Opit Käynnistä sovellus, lisää tiedot, yksinkertaisten kaavojen luomisesta, Lajittele tai tietojen suodattaminen ja lisätä kaavioita näyttämään tietojen tarkoittaa uuden työkirjan luominen.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Kun käytät Lukija-toimintoa, näppäimistö käyttää oletusarvoisesti vakioasettelua. Jos haluat muuttaa tätä Lukija-toiminnon asetuksissa, paina näppäinyhdistelmää Windows-näppäin+Ctrl+N. Paina sarkainta, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valitse näppäimistöasettelu, Vakio.” Jos haluat vaihtaa vanhaan asetteluun, paina alanuolta kerran. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Vanha, valittu.” Uudet Lukija-toiminnon komennot eivät ole käytettävissä vanhalla näppäimistöasettelulla, jos vanhan asettelun komennot ovat ristiriidassa uusien Lukija-toiminnon komentojen kanssa.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta PC-tietokoneen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Windows-puhelimessa tai -tabletissa.

Sisältö

Excelin käynnistäminen

Voit aloittaa Excel, tee jompikumpi seuraavista:

 • Paina Windows-näppäin, kirjoita Excelja paina sitten Enter-näppäintä.

 • Siirry laitteen tai käytät tiedostosäilön Excel työkirjan, avata ja paina Enter-näppäintä. Työkirja avautuu Excel.

Uuden työkirjan luominen

Excel tiedostoja kutsutaan työkirjat. Kunkin työkirjassa taulukot-kutsutaan yleensä laskentataulukoiden tai laskentataulukon. Voit lisätä niin monta taulukoita, kun haluat työkirjan, tai voit luoda uusia työkirjoja tiedot pysyvät erillisessä.

 1. Aloita uuden työkirjan luonti Excelissä painamalla näppäinyhdistelmää Alt + F, N.

 2. Jos haluat avata tyhjän työkirjan, paina L-näppäintä.

Tietojen lisääminen

Kun kirjoitat tietoja taulukkoon, käsittelet rivejä, sarakkeita ja soluja. Soluihin viitataan niiden sijainnilla taulukon riveillä ja sarakkeissa. Näin ollen solu A1 sijaitsee A-sarakkeen ensimmäisellä rivillä. Uudessa taulukossa A1 on oletusarvoisesti valittuna.

 1. Valitse tyhjä solu, johon haluat lisätä tietoja, painamalla nuolinäppäimiä. Siirryt työkirjassa JAWS-soluissa kuulet solun ja soluviittaus sisällön. Kun valitset tyhjään soluun kuulet, esimerkiksi ”tyhjä, G4”. Narrator-toiminnon kuulet perässä ”valitun, voi muokata” ja solun sisällön mahdollisesti soluviittaus.

 2. Kirjoita soluun teksti tai numero.

 3. Jotta sisältö lisätään soluun ja pääset siirtymään sarakkeen seuraavaan soluun, paina Enter-näppäintä. Jos haluat siirtyä rivin seuraavaan soluun, paina sarkainnäppäintä. Voit käyttää myös nuolinäppäimiä.

Tietojen lisääminen Summa-painikkeella

Summa-funktiolla voit tehdä nopeasti yhteenlaskun numeroille, joita olet lisännyt taulukkoon.

 1. Valitse solu, johon haluat yhteissumman. Tämä on yleensä yhteen laskettavien lukujen oikealla puolella tai alapuolella oleva solu.

 2. Voit lisätä Summa-funktion soluun painamalla näppäinyhdistelmää Alt+H, sitten U-näppäintä ja lopuksi S-näppäintä.

  Vihje: Voit tehdä muutoksia siihen, mitä soluja Summa-funktioon lasketaan mukaan. Valitse yhteenlaskun solualue pitämällä Vaihto-näppäintä painettuna ja painamalla nuolinäppäimiä.

 3. Kun olet varmistanut, että Summa-funktio on luomassa kaavan haluamistasi soluista, paina Enter-näppäintä. Summa-funktio laskee valittujen solujen luvut yhteen ja lisää summan valitsemaasi soluun.

 4. Voit kuunnella Summa-funktion laskutoimituksen tuloksen palaamalla Summa-funktion sisältävään soluun. Kuulet numeron ja sen, että, luku on laskutoimituksen tulos, sekä soluviittauksen kuten ”538, sisältää kaavan, G6”.

Yksinkertaisen kaavan luominen

Voit lisätä yksinkertaisen kaavan suorittamaan taulukkosi lukujen yhteen-, vähennys-, kerto- tai jakolaskuja. Kaava luodaan yhdistämällä soluviittauksia (kuten B4 tai D6), jotka sisältävät luvut, jotka haluat laskea matemaattisella operaattorilla. Operaattorit ovat plus- (+), miinus- (-), tähti- (*) tai vinoviivamerkit (/) yhteenlaskua, vähentämistä, kertomista ja jakamista varten (tässä järjestyksessä).

 1. Valitse solu, johon haluat kaavan tuloksen. Tämä on yleensä laskettavien lukujen oikealla puolella tai alapuolella oleva solu.

 2. Kirjoita yhtäläisyysmerkki (=). Excel-kaavan alussa on aina yhtäläisyysmerkki.

 3. Luo kaava kirjoittamalla yhdistelmä soluviittauksia (kuten B4 tai D6) ja matemaattiset operaattorit. Esimerkki =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 tai =B4/B5.

  Vihje: Soluviittausten sijasta voit tehdä nopeita laskutoimituksia kirjoittamalla luvut kaavaan, esimerkiksi =20+10, =20-10, =20*10 tai =20/10.

 4. Paina Enter-näppäintä. Luvut lasketaan ja tulos näkyy valitussa solussa.

  Vihje: Jos haluat, että kohdistin pysyy aktiivisessa solussa, paina Ctrl+Enter-näppäinyhdistelmää.

Lukumuotoilun käyttäminen

Voit erotella erityyppiset luvut lisäämällä soluun lukumuotoilun, kuten Valuutta-, Prosentti- tai Päivämäärä-muotoilun.

 1. Valitse solut, jotka sisältävät muotoiltavat luvut.

 2. Avaa numeromuotoilun yhdistelmäruutu näppäinyhdistelmällä Alt+H, N.

 3. Voit selata käytettävissä olevista lukumuodoista, painamalla ALANUOLI tai ylös NUOLI-näppäinyhdistelmää.

  Vihje: Jos haluamasi numeron muoto ei ole tässä luettelossa, kuten määräten tai Mukautettu-Lopeta lukumuotoiluja luettelo painamalla ESC-näppäintä. Voit avata luku -välilehden Muotoile solut -valintaikkunan painamalla näppäinyhdistelmää Alt + H, O-näppäinyhdistelmää ja sitten e-kirjainta. Selaamalla luettelo käytettävissä olevista lukumuodoista painamalla SARKAINTA ja paina alas tai ylös NUOLI-näppäinyhdistelmää.

 4. Jos haluat käyttää valittua lukumuotoilun valittuihin soluihin, paina Enter-näppäintä.

Tietojen suodattaminen tai lajitteleminen taulukossa

Kun luot taulukon tiedoistasi laskentataulukossa, voit analysoida tietoja eri tavoin, kuten suodattamalla tai lajittelemalla nopeasti.

 1. Jotta pääset valitsemaan tiedot, jotka analysoidaan taulukkona, valitse ensimmäinen solu. Siirry sitten tietojen viimeiseen soluun (yleensä soluryhmän vastakkainen kulma) pitämällä Vaihto-näppäintä painettuna ja painamalla nuolinäppäimiä. Kun olet valinnut haluamasi solut, kuulet solualueen ensimmäisen solun soluviittauksen ja sitten alueen viimeisen solun soluviittauksen ja sisällön. (Lukijassa kuulet alueen ensimmäisen solun soluviittauksen ja sisällön.)

 2. Avaa Pika-analyysi-työkalu painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Q.

 3. Siirry Taulukot-välilehdelle painamalla T-näppäintä.

 4. Valitse Taulukko-ruudukko painamalla sarkainta ja sitten Enter-näppäintä. Valitsemasi tiedot muotoillaan taulukoksi. Sarakeotsikot lisätään, ja rivit muotoillaan vaihtelevin värein.

 5. Voit suodattaa taulukon sarakkeen sisällön perusteella.

  1. Siirry sen sarakkeen otsikkoon, jonka tietojen mukaan haluat suodattaa.

  2. Avaa Pikasuodata avattava valikko painamalla näppäinyhdistelmää Alt + Alanuoli NUOLI-näppäinyhdistelmää.

  3. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”manuaalista suodatinta”. Tärkeintä on Valitse kaikki -valintaruutu, jossa on valittuna oletusarvoisesti.

  4. Valitse kaikki valintaruudun valinta painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ.

  5. Selata suodatusta koskevia valintoja, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää ja valitse valintaruudut, joissa haluat suodattaa tiedot painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ. Ota suodatin valinta painamalla Enter.

  6. Jos haluat poistaa suodattimen ja Näytä kaikki tiedot uudelleen, toista vaiheet-a, c, ja valitse Valitse kaikki -valintaruutu painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ. Ota suodatin valinta painamalla Enter.

 6. Lajittele taulukko.

  1. Siirry sen sarakkeen otsikkoon, jonka mukaan haluat taulukon lajitella.

  2. Avaa Pikasuodata avattava valikko painamalla näppäinyhdistelmää Alt + Alanuoli NUOLI-näppäinyhdistelmää.

  3. Jos haluat valita vaihtoehdon Lajittele pienimmästä suurimpaan (numerot) tai Lajittele A–Ö (teksti), paina S-näppäintä. Jos haluat valita vaihtoehdon Lajittele suurimmasta pienimpään tai Lajittele Ö-A, paina O-näppäintä.

Taulukon lukujen laskeminen

Pika-analyysi-työkalujen avulla voit laskea lukuja nopeasti. Excel näyttää esimerkiksi summan, keskiarvon ja lukumäärän laskentatulokset taulukossa lukujen alapuolella tai niiden vieressä.

 1. Jotta pääset valitsemaan tiedot, jotka lasketaan taulukkona, valitse ensimmäinen solu. Siirry sitten tietojen viimeiseen soluun (yleensä soluryhmän vastakkainen kulma) pitämällä Vaihto-näppäintä painettuna ja painamalla nuolinäppäimiä.

 2. Avaa Pika-analyysi-työkalu painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Q.

 3. Siirry Summat-välilehteen painamalla O-näppäintä ja sitten sarkainta.

 4. Jos haluat selata laskenta-asetukset, Summa, keskiarvo, Laske, % yhteensä, jotka sisältävät ja käynnissä, joko vaaka tai pysty tiedot, paina oikeaa nuolinäppäintä.

 5. Valitse laskentavaihtoehto ja paina Enter-näppäintä. Valitut tiedot lasketaan määritysten mukaisesti.

 6. Voit kuunnella tulokset valitsemalla kaavat sisältävät solut yksi kerrallaan. Kuulet kaavan tuloksen ja tiedon siitä, että solu sisältää kaavan, sekä soluviittauksen.

Tietojen muotoileminen tai korostaminen taulukoksi

Ehdollisen muotoilun ja sparkline-kaavioiden avulla voit korostaa tärkeimpiä tietoja tai näyttää tietojen suuntauksia. Pika-analyysi-työkalun avulla voit ottaa nopeasti käyttöön näitä korostuksia.

 1. Jotta pääset valitsemaan tiedot, jotka haluat korostaa ehdollisella muotoilulla ja sparkline-kaavioilla, valitse ensimmäinen solu. Siirry sitten tietojen viimeiseen soluun (yleensä soluryhmän vastakkainen kulma) pitämällä Vaihto-näppäintä painettuna ja painamalla nuolinäppäimiä.

 2. Avaa Pika-analyysi-työkalu painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Q.

 3. Jos haluat siirtyä Muotoilu-välilehdelle, paina F-näppäintä. Jos haluat siirtyä Sparklinet-valikkoon, paina S-näppäintä. Jos haluat siirtyä välilehden asetuksiin, paina sarkainta.

 4. Voit selata muotoilu- ja sparkline-vaihtoehtoja painamalla oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä. Numeroiden muotoiluvaihtoehtoja ovat esimerkiksi Tietopalkit, Väri ja Kuvakejoukko. Tekstin muotoiluvaihtoehtoja ovat esimerkiksi Teksti sisältää, Arvojen kaksoiskappaleet, Yksilölliset arvot, Yhtä suuri kuin ja Poista muotoilu. Sparkline-vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Rivi, Sarake ja Voitto/tappio, ja ne ovat käytettävissä vain, kun luvut on valittu.

 5. Valitse muotoilu- tai sparkline-vaihtoehto ja paina Enter-näppäintä. Valitut tiedot muotoillaan määritysten mukaisesti.

Tietojen näyttäminen kaaviossa

Pika-analyysi-työkalu suosittelee tiettyä kaaviota ja luo tietojen visuaalisen esityksen nopeasti.

 1. Jotta pääset valitsemaan numerot ja otsikot, jotka haluat esittää kaaviona, valitse ensimmäinen solu. Siirry sitten tietojen viimeiseen soluun (yleensä soluryhmän vastakkainen kulma) pitämällä Vaihto-näppäintä painettuna ja painamalla nuolinäppäimiä.

 2. Avaa Pika-analyysi-työkalu painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Q.

 3. Siirry Kaaviot-välilehteen painamalla C-näppäintä ja sitten sarkainta.

 4. Voit selata kaavioasetukset paina oikea tai VASEN NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehto.

 5. Valitse kaavion tyyppi painamalla Enter. Kaavion edustava valittu ryhmä lisätään laskentataulukko objektina.

Huomautus: Lisätietoja muista tavoista Luo kaavio, jossa suositellut kaaviot.

Työn tallentaminen

 1. Paina Ctrl + S työkirjan tallennuspaikka. Jos tallennat työkirjan ensimmäistä kertaa, Tallenna nimellä Backstage-näkymässä avautuu ja voit valita työkirjan tallennussijainti ja anna sille nimi.

 2. Siirry sarkaimella Tallenna nimellä -näkymän sijaintivaihtoehtoihin.

 3. Voit valita työkirjan, kuten Onedriveen tai Tämä tietokone, tallennuspaikan painamalla alaspäin tai ylöspäin NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehto. Voit myös Avaa Tallenna nimellä -valintaikkuna painamalla ja alas NUOLI-näppäinyhdistelmää kuulla ”Selaa” ja paina sitten Enter-näppäintä.

 4. Selaamalla kansioon valitun tallennuspaikka painamalla SARKAINTA. Voit siirtyä hierarkian kansion, valitse Siirry ylös. Kansioluettelon Siirry, paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”kohteita”, perään ensimmäisen kansion nimi. Voit siirtyä luettelon, paina ylös- tai alaspäin nuolinäppäimillä, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehto. Jos haluat valita kansion, paina Enter-näppäintä.

 5. Nimeä tiedosto painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet ”Anna tiedostonimi tähän” ja kirjoita nimi.

 6. Jos haluat tallentaa tiedoston, painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet ”Tallenna-painike” ja paina Enter-näppäintä.

Tulosta työsi

 1. Avaa Tulosta-Backstage-näkymä painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+P.

 2. Paina SARKAINTA tai VAIHTO + SARKAIN, kun haluat selata tulostusasetukset, esimerkiksi Tulostaa ominaisuudetTulostaa yhden Kaksipuolisten, Pystysuunta, Normaali reunuksetja Sivun asetukset. Voit muuttaa valitun asetuksia, paina Enter-näppäintä. Jos haluat valita eri asetusta, painamalla ALANUOLI- tai ylös NUOLI-näppäinyhdistelmää ja paina sitten Enter.

 3. Kun haluamasi asetukset haluamallasi tavalla, valitse Tulosta, painamalla VAIHTO + SARKAIN, kunnes kuulet ”tulostaminen” ja paina sitten Enter-näppäintä. Tulostin tulostaa työkirjan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Taulukon lisääminen Excel-laskentataulukkoon näytönlukuohjelman avulla

Kaavion luominen ja valitseminen näytönlukuohjelmalla Excelissä

Windowsin Excelin pika- ja toimintonäppäimet

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Excel näytönlukijan avulla

Käytä Excel for Mac näppäimistön ja VoiceOver-valmiin Mac OS-Näytönlukuohjelman tekemään perustoiminnot, kuten uuden työkirjan luominen, tietojen syöttäminen, Luo yksinkertaisia kaavoja ja tulostamaan työsi.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Siirry-pikanäppäimet Excel for Macin pikanäppäimet.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Mac OS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

Sisältö

Excelin käynnistäminen

Käynnistä helposti Excel for MacFinder ja voiceover-toiminnon avulla.

 1. Siirry Finderin Ohjelmat-luetteloon painamalla Vaihto+Komento+A.

 2. Kirjoita M , jos haluat siirtyä suoraan sovelluksia, jotka alkavat ”M” ja paina sitten SARKAINTA, kunnes kuulet: ”Microsoft Excel-sovellus”.

 3. Voit avata Excel for Macpainamalla näppäinyhdistelmää komento + ALANUOLI NUOLI-näppäinyhdistelmää.

Uuden työkirjan luominen

Excel tiedostoja kutsutaan työkirjoja, ja ne kaikki on yhden tai usean laskentataulukon. Jos haluat luoda uuden työkirjan Excel for Mac, painamalla komento + N. Excel Avaa tyhjä työkirja erillisessä ikkunassa, kohdistus sijoitetaan taulukon ensimmäistä solua. Voit kuunnella: ”Excelin valmiina”.

Tietojen lisääminen

Kun kirjoitat tietoja laskentataulukossa, voit käsitellä rivien, sarakkeiden ja solut. Solut viitataan niiden rivien ja sarakkeiden sijainti sitten laskentataulukossa solu A1 on ensimmäisen rivin sarakkeessa A. Uuteen laskentataulukkoon solusta A1 on oletusvalinta.

 1. Siirry solujen välillä painamalla Control + optio + NUOLI-näppäinyhdistelmää. Kuulet solun nimet, kun siirrät niiden välille. Jos solussa on tekstiä, VoiceOver lukee tekstin.

 2. Jos haluat kirjoittaa soluun tekstiä tai korvata tekstin, kirjoita teksti, luku tai kaava.

 3. Voit siirtyä seuraavaan soluun painamalla Enter- tai sarkainnäppäintä.

Jos haluat lisätä luvut-toiminnolla

Summa-funktion avulla voit nopeasti lisätä laskentataulukon kirjoittamasi luvut.

 1. Siirrä kohdistus soluun, joka on numero, johon haluat lisätä ylös- tai alapuolella ne oikealla.

 2. Lisää Summa-kaava painamalla näppäinyhdistelmää Komento + Vaihto + T.

Summa-toiminto laskee yhteen lukujen arvot ja sijoittaa tuloksen valittuun soluun.

Yksinkertaisen kaavan luominen

Voit lisätä yksinkertaisen kaavan suorittamaan taulukkosi lukujen yhteen-, vähennys-, kerto- tai jakolaskuja. Kaava luodaan yhdistämällä soluviittauksia (kuten B4 tai D6), jotka sisältävät luvut, jotka haluat laskea matemaattisella operaattorilla. Operaattorit ovat plus- (+), miinus- (-), tähti- (*) tai vinoviivamerkit (/) yhteenlaskua, vähentämistä, kertomista ja jakamista varten (tässä järjestyksessä).

 1. Siirry soluun ja kirjoita sitten yhtäläisyysmerkki (=), joka kertoo Excel , että solu sisältää kaavan.

 2. Luo kaava kirjoittamalla yhdistelmä lukuja ja laskentaoperaattoreita, kuten plus- (+), miinus- (-), tähti- (*) tai vinoviivamerkkejä (/) yhteenlaskua, vähentämistä, kertomista tai jakamista varten (tässä järjestyksessä). Kirjoita esimerkiksi =2+4, =4-2, =2*4 tai =4/2.

 3. Tallenna kaava ja suorita laskutoimitus painamalla Enter-näppäintä. Voit myös suorittaa laskutoimituksen ja pitää kohdistimen aktiivisessa solussa painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + Enter.

 1. Valitse solu, johon haluat kaavan tuloksen. Tämä on yleensä laskettavien lukujen oikealla puolella tai alapuolella oleva solu.

 2. Kirjoita yhtäläisyysmerkki (=). Excel-kaavan alussa on aina yhtäläisyysmerkki.

 3. Luo kaava kirjoittamalla yhdistelmä soluviittauksia (kuten B4 tai D6) ja matemaattiset operaattorit. Esimerkki =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 tai =B4/B5.

  Vihje: Soluviittausten sijasta voit tehdä nopeita laskutoimituksia kirjoittamalla luvut kaavaan, esimerkiksi =20+10, =20-10, =20*10 tai =20/10.

 4. Paina Enter-näppäintä. Luvut lasketaan ja tulos näkyy valitussa solussa.

  Vihje: Jos haluat, että kohdistin pysyy aktiivisessa solussa, paina Ctrl+Enter-näppäinyhdistelmää.

Excel suorittaa laskutoimituksen ja sijoittaa tuloksen soluun.

Lukumuotoilun käyttäminen

Voit näyttää Excel erityyppiset luvut lisäämällä muotoilun, kuten Valuutta, prosentti tai päivämäärän mukaan.

 1. Valitse muotoiltavat solut. Voit valita solut järjestyksessä painamalla VAIHTO + NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kaikki yhdistettävät solut valitaan.

 2. Muotoile solut -ikkunan näkyviin painamalla komento + 1. Voit kuunnella: ”Muotoile solut”.

 3. Voit siirtyä luettelossa painamalla sarkainta.

 4. Selaa muotoilun lajit painamalla YLÄNUOLTA tai ALANUOLI. Voit kuunnella luokkanimi, kuten Valuutta - tai päivämäärä.

 5. Jotkin luokat tarjoa monia eri mediamuotoja. Jos esimerkiksi valitset tietyn päivämäärämuoto, esimerkiksi 3/14/15 tai 14-maalis-15. Jos haluat kuulla määritetyn luokan muotoilun tyyppiä, paina SARKAINTA. Jos haluat kuulla muotoiluasetukset, painamalla ylä- tai alaspäin NUOLI-näppäinyhdistelmää.

 6. Voit valita tietyn muotoilun ja käyttää sitä valittuihin soluihin painamalla Enter-näppäintä.

Työn tallentaminen

Tallenna muutokset tiedostoon, joka on tallennettu aiemmin, paina näppäinyhdistelmää Ctrl + S.

Jos tallennat tiedoston ensimmäistä kertaa:

 1. Paina Ctrl + S. Kohdistus siirtyy Tallenna nimellä -tekstikenttään.

 2. Kirjoita nimi, jota haluat käyttää työkirjan ja tee sitten jompikumpi seuraavista:

  1. Tallenna tiedosto tietokoneesta, paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”Jos”. Paina Control + optio + välilyönti-näppäintä ja siirry sijaintiin, johon haluat tallentaa työkirjan YLÄNUOLINÄPPÄINTÄ tai ALANUOLINÄPPÄINTÄ. Vahvista valinta painamalla Control + optio + VÄLINÄPPÄIN.

  2. Jos haluat tallentaa tiedostoa online-tilassa, painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet: ”Online sijainnit-painike”. Paina Control + optio + VÄLINÄPPÄIN ja painamalla Control + optio + oikea nuoli-näppäinyhdistelmää, siirry luettelon alueista, kuten OneDrive ja SharePoint luettelosta. Jos haluat siirtyä luettelon kohteita, painamalla ylä- tai alaspäin NUOLI-näppäinyhdistelmää. Tarkastelevat kohteita verkkosijainnin sisällä, paina oikeaa nuolinäppäintä. Jos haluat valita kansion tai tiedoston nimeä, käytä ylä- tai alaspäin NUOLI-näppäinyhdistelmää.

 3. Paina Enter-tiedosto tallennetaan valittuun sijaintiin.

Tulosta työsi

 1. Paina näppäinyhdistelmää Komento + P.

 2. Valitse tulostin tulostin-luettelosta, paina Control + optio + oikea nuoli-näppäinyhdistelmää ja paina Kuuntele luettelon tulostimet nimet alas NUOLI-näppäinyhdistelmää.

 3. Jos haluat valita tulostimen, paina Enter-näppäintä.

 4. Paina Control + optio + oikea nuoli-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet ”Tulosta-painike” ja paina sitten ohjausobjektin + optio + VÄLINÄPPÄIN haluat tulostaa.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Taulukon lisääminen Excelin laskentataulukkoon näytönlukuohjelman avulla

Kaavion luominen ja valitseminen näytönlukuohjelmalla Excelissä

Excel for Macin pikanäppäimet

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Excel näytönlukijan avulla

Excel for iOS käyttäminen VoiceOver-valmiin iOS-Näytönlukuohjelman Tee perustoiminnot, kuten Avaa sovellus, työkirjan luominen ja tietojen lisääminen.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Excel for iPhonen kosketustoimintojen opaslöytyvät kosketusominaisuuksia Excel for iOS.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät iOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa Applen helppokäyttötoiminnot.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytössäsi on iPhone. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat erota iPadista.

 • Tässä ohjeaiheessa kuvattujen tulostusasetusten saatavuus riippuu tulostimen ominaisuuksista. Katso lisätietoja tulostimen käyttöoppaasta.

Sisältö

Avaa Excelissä

 1. Valitse iPhonen aloitusnäytössä vetämällä yhdellä sormella näytössä, ennen kuin ”Excel” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Kun käynnistät Excelin ensimmäistä kertaa, joudut ehkä kirjautua Microsoft-tili. Ohjeet Siirry ensimmäisellä kerralla kirjautuminen.

Vihje: Jos ei kirjaudut ulos sovelluksesta Excel viimeksi käytit sitä, sovellus avautuu kysymättä voit kirjautua sisään.

Excelin kirjautuminen

Voi kirjautua sisään Excel for iOS ensimmäisen kerran, Avaa sovellus tai uudempi. Kun olet kirjautunut sisään, Excel, tilisi on myös käytettävissä Office muissa sovelluksissa. Voit käyttää Excel kirjautumatta sisään, liian.

Kirjaudu sisään osoitteessa ensimmäisellä käyttökerralla

 1. Kun avaat Excel ensimmäistä kertaa, sovellus käynnistyy ensimmäisen määrityskerran ja sitten kuulet: ”Excel käyttö tien päällä”.

 2. Sipaise oikealle, ennen kuin voit kuunnella ”sähköposti- tai luku, teksti-kenttään” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 3. Käytä näyttönäppäimistö Kirjoita sähköpostin tai puhelinnumeron luku. Kun olet valmis, vedä yhdellä sormella näytössä, kunnes kuulet ”Seuraava-painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Seuraava -painike sijaitsee näytön keskellä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Anna salasana, salasana, suojattu tekstikenttä määrittäminen pakolliseksi”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 5. Kirjoita salasana näyttönäppäimistön avulla.

 6. Kun olet valmis, vedä yhdellä sormella näytössä, kunnes kuulet ”Kirjaudu sisään-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Kirjaudu sisään -painike sijaitsee näytön keskellä. Voit kuunnella: ”on määritetty”.

  Jos kuulet ”eivät jää huomaamatta”, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehto, ”ottaa ilmoitukset” tai ”ei nyt”- ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Kirjautuminen ensimmäisen käyttökerran jälkeen

Kun päätät Hyödynnä työkirjat, voit voit kirjautua Excel for iOS senkin jälkeen, kun ovat jo käytössä sovelluksen ilman Kirjaudu sisään.

 1. Avaa Excel.

 2. Vedä yhden sormen ympärillä alaosassa näytön vasemmassa kunnes kuulet ”tili-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Kirjaudu sisään-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 4. Vedä yhdellä sormella näytössä, kunnes kuulet ”sähköpostiin, puhelin tai Skype-teksti-kenttään määrittäminen pakolliseksi”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 5. Käytä näyttönäppäimistö ja kirjoita sähköpostiosoite tai puhelinnumero ja Skype nimi. Kun olet valmis, vedä yhdellä sormella näytössä, kunnes kuulet ”Seuraava-painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Seuraava -painike sijaitsee näytön keskellä.

 6. Sipaise oikealle, ennen kuin voit kuunnella ”salasanalla suojatun teksti-kenttään” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 7. Kirjoita salasana näyttönäppäimistön avulla.

 8. Kun olet valmis, vedä yhdellä sormella näytössä, kunnes kuulet ”Kirjaudu sisään-painike”, ja nosta sormella näytöstä. Kirjaudu sisään -painike sijaitsee näytön keskellä.

Työkirjan avaaminen

Avaa työkirja

 1. Avaa Excel.

 2. Avaa työkirja, vedä yhdellä sormella ympärille näytön alareunaa, kunnes voit kuunnella ”viimeisimmät-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet tiedosto, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Vanhat työkirjan avaaminen

 1. Avaa Excel.

 2. Vanhat työkirjan avaaminen Vedä yhdellä sormella ympärille näytön alareunassa, kunnes kuulet ”avauspainike” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluat, ja sitten kaksoisnapauta näytön tiedostosijainti.

 4. Siirry tiedostoon ja kaksoisnapauta sitä näytön.

Huomautus: Jos olet jo muokkaamassa työkirjan ja haluat avata uuden käytännön, vedä yhdellä sormella näytön yläosassa ympärille, kunnes kuulet ”Sulje tiedosto-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Uusi tai vanhempi työkirjan avaamiseen edellä olevien ohjeiden mukaisesti.

Uuden työkirjan luominen

Excel tiedostoja kutsutaan työkirjat. Kunkin työkirjassa taulukot-kutsutaan yleensä laskentataulukoiden tai laskentataulukon. Voit lisätä niin monta taulukoita, kun haluat työkirjan, tai voit luoda uusia työkirjoja pitämään tiedot järjestyksessä.

 1. Avaa Excel.

 2. Vedä yhdellä sormella ympärille näytön alareunaa, kunnes kuulet ”uusi”-painike ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”tyhjä työkirja”.

 3. Avaa tyhjä työkirja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Käyttämään toiseen malliin sipaisemalla oikealle kunnes, että haluat, ja sitten kaksoisnapauta näytön työkirjamallin nimi.

Huomautus: Jos olet jo muokkaamassa työkirjan ja haluat luoda uuden, vedä yhdellä sormella ympärille näytön yläosassa, kunnes kuulet ”Sulje tiedosto-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Jos haluat luoda uuden työkirjan, noudata vaiheet 2 – 3 yläpuolelle.

Uuden laskentataulukon luominen työkirjaan

 1. Vedä sormen ympärillä näytön alareunasta työkirjan, ennen kuin voit kuunnella ”Lisää taulukko-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Uusi taulukko avautuu ja kohdistus pysyy Lisää taulukko-painiketta.

 2. Siirtää kohdistuksen takaisin taulukkoon, vedä sormesi näytössä, ennen kuin voit kuunnella soluun, esimerkiksi ”sarakkeessa B, rivin 3, B3”, nimi ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Tietojen lisääminen

Kun kirjoitat tietoja taulukkoon, käsittelet rivejä, sarakkeita ja soluja. Soluihin viitataan niiden sijainnilla taulukon riveillä ja sarakkeissa. Näin ollen solu A1 sijaitsee A-sarakkeen ensimmäisellä rivillä. Uudessa taulukossa A1 on oletusarvoisesti valittuna.

 1. Laskentataulukon Vedä näytöstä, jotta haluat käsitellä solujen ympärille yhdellä sormella.

 2. Kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit kuunnella ”valittu”, perään solun tiedot. Solun on nyt valittuna.

 3. Voit avata näytön näppäimistö, kaksoisnapauttamalla näyttöä uudelleen. Käytä näyttönäppäimistö, kirjoita haluamasi luvut tai teksti, jonka haluat.

 4. Kun olet valmis, vedä yhdellä sormella ympärille alkuun näyttö, kunnes kuulet ”Anna painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön oikeassa yläkulmassa.

Lukumuotoilun käyttäminen

Voit näyttää lukujen eri tyypit käyttämällä soluun muotoilua, kuten valuuttaa, prosenttiosuutta tai päivämäärää.

 1. Laskentataulukossa vetämällä sormen ympärillä näytöstä, jotta solua haluat käsitellä, ja sitten kaksoisnapauta näytössä, valitse solu.

 2. Sulje näytössä näppäimistö, kaksoisnapauttamalla näyttöä uudelleen.

 3. Vedä yhdellä sormella näytön yläosassa ympärille, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella nykyisen välilehden, esimerkiksi ”tietoja, välilehden”.

 4. Valitse tarvittaessa Siirry Aloitus -välilehden kaksoisnapauttamalla näyttöä ja Pyyhkäise vasemmalle, kunnes kuulet: ”Aloitus-välilehden”. Valitse kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”numeron muoto-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”lukumuotoilun”.

 6. Vedä yhdellä sormella näytön alaspäin, kunnes kuulet muodossa, kuten Valuutta, kellonaikatai prosentteina.

 7. Valitse muoto kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  Vihje: Joillakin Muotoile-asetuksista on myös alivalikoita, jotka tarjoavat Lisäasetukset. Jos haluat tarkistaa, onko alivalikoita, sipaisemalla oikealle vaihtoehto. Jos asetus on alivalikko, kuulet: ”Lisätietoja”. Avaa alivalikko, kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Työn tallentaminen

Excel for iOS tallentaa tekemäsi muutokset automaattisesti, mutta voit muuttaa tiedoston nimi ja valitse tiedoston sijainti.

Tallenna tiedoston kopio uudella nimellä

 1. Vedä Excel -laskentataulukon, voit kuunnella ”tiedosto-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön yhdellä sormella ympärille näytön yläosassa.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Tallenna Kopioi-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön valikkovaihtoehto. Voit kuunnella: ”Tallenna nimellä, tiedostonimi, tekstikentän”. Näyttönäppäimistö avautuu.

 3. Voit muuttaa tiedostonimi näyttönäppäimistö ja kirjoita uusi tiedostonimi.

 4. Kun olet valmis, vedä yhdellä sormella ympärille näytön oikeassa alakulmassa, kunnes voit kuunnella ”valmis”, ja sitten kaksoisnapauta tiedoston tallennuspaikka näytön.

Tiedoston sijainnin valitseminen

 1. Vedä Excel -laskentataulukon, voit kuunnella ”tiedosto-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön yhdellä sormella ympärille näytön yläosassa.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Tallenna Kopioi-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”Tallenna nimellä, tiedostonimi, tekstikentän”.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet sijainnin tiedostossa, kuten Onedriveen tai iPhonetallennussijainti. Kaksoisnapauta näytön sijainti.

 4. Valitse sijainti-vaihtoehto valitsit, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet mahdollista kansio tai muu aliraportti sijainti haluat, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Tallenna-painike” ja tallenna sitten tiedosto valittuun sijaintiin kaksoisnapauttamalla.

  Vihje: Jos yrität tallentaa tiedoston nimellä, joka on jo olemassa, kuulet viestin ”Korvataanko tiedosto?”. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi toiminnon mukaan viestin ”Peruuta-painike” tai ”Korvaa-painike”. Vahvista valinta kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Työn tulostaminen

Tulostaa työkirjan suoraan iphonesta tulostimeen, joka tukee AirPrint. Saat lisätietoja AirPrint ja tuettujen tulostimet viitata Käytä AirPrint iPhone, iPad- tai iPod touch tulostaminen.

 1. Varmista, että iPhone ja tulostin on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

 2. Vedä Excel äänitiedoston kuulet ”tiedosto-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön ympärille näytön yläosassa yhdellä sormella.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Tulosta-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”tiedosto, Edellinen-painike”.

 4. Sipaisemalla oikealle ja kuunnella ”: AirPrint-painiketta”. Kaksoisnapauttamalla näyttöä. Asetteluasetukset -sivu avautuu.

 5. Vedä näytön Selaa asetteluasetukset luetteloa alas yhdellä sormella. Jos haluat valita vaihtoehdon, kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Valitse tulostin-sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Seuraava-painiketta”. Jos sinua pyydetään sallimaan online-tiedoston muuntaminen, ennen kuin voit kuunnella ”Salli”, ja sitten kaksoisnapauta näytön sipaisemalla oikealle. Tulostimen asetukset -sivu avautuu.

 7. Valitse tulostin, sipaisemalla oikealle, kunnes ”tulostin, valitse tulostin, painike” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Sipaise oikealle, kunnes kuulet tulostinta haluat ja sitten kaksoisnapauta näytön. Kohdistuksen palauttaa Tulostimen asetukset -sivu.

 8. Voit määrittää Kopiomäärä on tulostettu, sipaisemalla oikealle kunnes kuulet ”kappale- tai nykyinen valinta. Voit muuttaa määrä kopiot, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”pienentää” tai ”lisäys- ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 9. Selaa vasemmalle, kunnes kuulet ”Tulosta-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Siirry ohjeet monimutkaisemman tulostaminen tehtäviä, Käytä näytönlukijaa, jos haluat tulostaa Excel-työkirjan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Excel-työkirjan tulostaminen näytönlukuohjelman avulla

Ulkoisen näppäimistön käyttäminen Excel for iPhonen avulla

Ulkoisen näppäimistön käyttäminen Excel for iPadin avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Excel näytönlukijan avulla

Käyttäminen Excel Talkbackin, sisäinen Android näytönlukija, jos haluat tehdä perustoiminnot, kuten luominen, muokkaaminen tai työkirjan tulostaminen.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Jos haluat käyttää Excel for Androidin kosketustoimintoja, siirry Excel for Androidin kosketustoimintojen oppaaseen.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Androidin sisäistä TalkBack-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja TalkBackin käyttämisestä on artikkelissa Androidin helppokäyttötoiminnot.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta Android-puhelimen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Android-tabletissa.

Sisältö

Excel for Androidin avaaminen

 1. Android laitteesi aloitusnäytössä vetämällä yhdellä sormella näytössä, ennen kuin voit kuunnella ”sovellukset”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Kuvake sijaitsee näytön alaosassa keskellä.

 2. Sipaise oikealle, kunnes ”Excel” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Kun käynnistät Excel ensimmäistä kertaa, joudut ehkä kirjautua Microsoft-tili. Ohjeet Siirry ensimmäisellä kerralla kirjautuminen.

Vihje: Jos olet ottanut käyttöön Ok Google voice tunnistuksen Google -sovelluksessa, voit sanoa ”Ok Google, Avaa Excel”.

Vihje: Jos ei kirjaudut ulos sovelluksesta Excel viimeksi käytit sitä, sovellus avautuu kysymättä voit kirjautua sisään.

Excelin kirjautuminen

Voi kirjautua sisään Excel ensimmäisen kerran, Avaa sovellus tai uudempi. Kun kirjaudut Excel, tilisi on myös käytettävissä muissa Office-sovelluksissa. Voit käyttää Excel kirjautumatta sisään, liian.

Kirjaudu sisään osoitteessa ensimmäisellä käyttökerralla

 1. Kun avaat Excel ensimmäistä kertaa, sovellus käynnistyy ensimmäisen määrityskerran ja sitten kuulet: ”Kirjaudu Microsoft-tilille”.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Anna sähköpostiin, puhelin tai Skype-muokkausruutuun” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 3. Käytä näyttönäppäimistö ja kirjoita sähköpostiosoite tai puhelinnumero ja Skype-nimi. Kun olet valmis, vedä yhdellä sormella näytössä, kunnes kuulet ”Siirry-painike”, ja nosta sormella näytöstä. Siirry -painike sijaitsee näytön oikeassa alakulmassa.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”salasana muokkausruutuun” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 5. Kirjoita salasana näyttönäppäimistön avulla.

 6. Kun olet valmis, vedä yhdellä sormella näytössä, kunnes kuulet ”Siirry-painike”, ja nosta sormella näytöstä. Siirry -painike sijaitsee näytön oikeassa alakulmassa.

Kirjautuminen ensimmäisen käyttökerran jälkeen

Kun päätät Hyödynnä työkirjat, voit voit kirjautua Excel senkin jälkeen, kun ovat jo käytössä sovelluksen ilman Kirjaudu sisään.

 1. Avaa Excel.

 2. Sipaise oikealle, kunnes ”Kirjaudu sisään” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”Hae asioiden hoitamiseksi työpöydän äärellä. Kirjaudu sisään ”.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Kirjaudu sisään-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Kirjaudu sisään -ikkuna avautuu.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Anna sähköpostiin, puhelin tai Skype-muokkausruutuun” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 5. Kirjoita sähköpostiosoite tai puhelinnumero ja Skype-nimen näyttönäppäimistön avulla. Kun olet valmis, kunnes kuulet ”Siirry-painike”, ja nosta sormella näytöstä riepu näytössä yhdellä sormella. Siirry -painike sijaitsee näytön oikeassa alakulmassa.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”salasana muokkausruutuun” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 7. Kirjoita salasana näyttönäppäimistön avulla.

 8. Kun olet valmis, vedä yhdellä sormella näytössä, kunnes kuulet ”Siirry-painike”, ja nosta sormella näytöstä. Siirry -painike sijaitsee näytön oikeassa alakulmassa.

Työkirjan avaaminen

Kun Excel avautuu, voit Power View Excel -sivulla. Näyttää luettelon viimeisin työkirjat. Voit avata ne tai vanhempi työkirjan.

 • Avaa työkirja, vedä yhdellä sormella näytössä, kunnes kuulet tiedosto, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 • Avaa vanhoja työkirjan sipaisemalla vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”avauspainike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Sipaise oikealle, kunnes kuulla tiedoston sijainti ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Siirry tiedostoon ja kaksoisnapauta sitä näytön.

Huomautus: Jos olet jo muokkaamassa työkirjan ja haluat avata toisen yksi, sipaise alas, sitten – vasemmalle. Power View Excel -sivulla. Uusi tai vanhempi työkirjan avaamiseen edellä olevien ohjeiden mukaisesti.

Uuden työkirjan luominen

Excel tiedostoja kutsutaan työkirjat. Kunkin työkirjassa taulukot-kutsutaan yleensä laskentataulukoiden tai laskentataulukon. Voit lisätä niin monta taulukoita, kun haluat työkirjan, tai voit luoda uusia työkirjoja pitämään tiedot järjestyksessä.

 1. Avaa Excel.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes ”uusi” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”uusi, tyhjä työkirja”.

 3. Avaa tyhjä työkirja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Toiseen malliin käyttämään sipaisemalla oikealle kunnes, että haluat käyttää, ja sitten kaksoisnapauta näytön työkirjamallin nimi.

Huomautus: Jos olet jo muokkaamassa työkirjan ja haluat luoda uuden yksi, sipaise alaspäin sitten – vasemmalle. Power View Excel -sivulla. Jos haluat luoda uuden työkirjan, noudattamalla edellä 2 – 3.

Uuden laskentataulukon luominen työkirjaan

Vedä työkirjassa sormella näytön vasemmassa alakulmassa, kunnes kuulet viestin ”Lisää taulukko -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Tietojen lisääminen

Kun kirjoitat tietoja taulukkoon, käsittelet rivejä, sarakkeita ja soluja. Soluihin viitataan niiden sijainnilla taulukon riveillä ja sarakkeissa. Näin ollen solu A1 sijaitsee A-sarakkeen ensimmäisellä rivillä. Uudessa taulukossa A1 on oletusarvoisesti valittuna.

 1. Vedä sormen ympärillä näytöstä, jotta solua haluat käsitellä laskentataulukossa.

 2. Avaa pikavalikon kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit kuunnella: ”Leikkaa-painike”.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Muokkaa-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella esimerkiksi ”< näppäimistön kielen >, jossa näkyy”, ”US englanninkielisen näppäimistön”.

 4. Käytä näyttönäppäimistö, kirjoita haluamasi luvut tai teksti, jonka haluat.

 5. Kun olet valmis, vedä sormen ympärillä näytön oikeassa yläkulmassa, kunnes kuulet ”Anna painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Lukumuotoilun käyttäminen

Voit näyttää lukujen eri tyypit käyttämällä soluun muotoilua, kuten valuuttaa, prosenttiosuutta tai päivämäärää.

 1. Laskentataulukossa vetämällä sormen ympärillä näytöstä, jotta solua haluat käsitellä, ja sitten kaksoisnapauta näytön aktivoimaan solua.

 2. Sulje pikavalikko, Selaa alaspäin sitten vasemmalle.

 3. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes ”Lisää asetuksia-painiketta” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”välilehti-valikosta < nykyinen välilehti > valitun”.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Muotoile luku- ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”lukumuotoilun”.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet muodossa, kuten Valuutta, kellonaikatai prosentteina.

 6. Valitse muoto kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  Vihje: Joissakin muotoiluasetuksissa on myös alivalikkoja. Voit kuulla esimerkiksi tällaisen viestin: ”Luku-valikko”. Avaa alivalikko kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Yksinkertaisen kaavan luominen

Voit lisätä, vähentää, kertoa tai jakaa lukuja yksinkertaisten kaavojen avulla.

 1. Vedä sormen ympärillä näytöstä, jotta solua haluat käsitellä laskentataulukossa.

 2. Avaa pikavalikon kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit kuunnella: ”Leikkaa-painike”.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Muokkaa-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön näyttönäppäimistön avaaminen.

 4. Kaavan luominen, kirjoita yhdistelmä lukuja ja laskentaoperaattoreita vetämällä sormella näppäimistön päälle ja nosto sormella, sinun on yksi.

  Kirjoita lisäys plusmerkkiä (+), vähennyslasku miinusmerkki (-), tähti (*), kertolaskun tai jako vinoviiva (/). Kirjoita esimerkiksi = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4tai = 4/2.

 5. Kun olet valmis, vedä sormen ympärillä näytön oikeassa yläkulmassa, kunnes kuulet ”Anna painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Excel suorittaa laskutoimituksen, ja lisää tulos solussa.

Työn tallentaminen

Excel tallentaa automaattisesti työsi, mutta voit muuttaa tiedoston nimeä ja valita tiedoston sijainnin.

Tiedoston kopion tallentaminen

 1. Sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”tiedosto-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön Excel -tiedostossa, voit muuttaa tiedoston nimeä. Voit kuunnella: ”tiedosto avataan”.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet valikkokohteen ”Tallenna nimellä -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin: ”Kirjoita tiedostonimi”.

 3. Jos haluat muuttaa tiedoston nimeä, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Tyhjennä-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön Poista tiedoston nykyisen nimen.

 4. Sipaisemalla vasemmalle, ennen kuin voit kuunnella ”Anna tiedostonimi, muokkausruutu”, ja sitten kaksoisnapauta Avaa näytön näyttönäppäimistö.

 5. Kirjoita tiedostonimi. Kun olet valmis, sipaisemalla oikealle kunnes kuulet ”Tallenna-painike” ja sitten kaksoisnapauta tiedoston tallennuspaikka.

Tiedoston sijainnin valitseminen

 1. Excel -tiedoston, voit muuttaa tiedoston sijainnin sipaisemalla vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulla ”tiedosto-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön Tiedosto-valikosta Avaa. Voit kuunnella: ”tiedosto avataan”.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet valikkokohteen ”Tallenna nimellä -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Kirjoita tiedostonimi”.

 3. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet sijainti tallennussijainti tiedosto, kuten Onedriveen tai laite. Kaksoisnapauta näytön sijainti.

 4. Valitse sijainti-vaihtoehto valitsit, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet mahdollista kansio tai muu aliraportti sijainti haluat, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Tallenna-painike” ja tallenna sitten tiedosto valittuun sijaintiin kaksoisnapauttamalla.

  Vihje: Jos yrität tallentaa tiedoston nimellä, joka on jo olemassa, kuulet viestin ”Korvataanko tiedosto?”. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi toiminnon mukaan viestin ”Peruuta-painike” tai ”Korvaa-painike”. Vahvista valinta kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Työn tulostaminen

Varmista, että laitteeseen on yhdistetty tulostin.

 1. Äänitiedoston Excel sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”tiedosto-painike” ja sitten kaksoisnapauta-kohtaa Avaa Tiedosto-valikosta näytön. Voit kuunnella: ”tiedosto avataan”.

 2. Sipaise oikealle, kunnes ”Tulosta” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”asettelun asetukset, tiedosto on suljettu”. Tulostusasetukset -sivu avautuu.

 3. Jos haluat tulostaa oletusasetusten, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Tulosta-painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 4. Voit kuunnella: ”Salli Excel printing? tiedostojen valmisteleminen Microsoftin online-palvelun avulla” Sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Salli-painikkeen” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”avattavasta luettelosta. Valitse tulostin- ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluat- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä Aktivoi tulostimen nimeä.

 7. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Tulosta-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Siirry ohjeet monimutkaisemman tulostaminen tehtäviä, Käytä näytönlukijaa, jos haluat tulostaa Excel-työkirjan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Taulukon lisääminen Excelin laskentataulukkoon näytönlukuohjelman avulla

Excel-työkirjan tulostaminen näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Excel näytönlukijan avulla

Narratorilla Windows valmiin Näytönlukuohjelman Excel avulla voit tehdä perustoiminnot, esimerkiksi Excel kirjautua ja Avaa työkirja.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta Windows-puhelimen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia tabletissa tai PC-tietokoneessa.

Sisältö

Avaa Excelissä

 1. Laitteen, valitse kaikki sovellukset -luettelosta sipaisemalla oikealle kunnes Narrator lukee ääneen ”Excel”.

 2. Avaa sovellus kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Huomautus: Excel kirjautuu sisään käyttämällä Microsoft-tiliä, olet määrittänyt puhelimen ja automaattisesti. Voit kuunnella ”aloitussivu”, ja sen jälkeen tilin nimi ja -painike ”. Jos olet kirjautunut ulos sovelluksesta Excel viimeksi käytit sitä tai jos haluat käyttää toisen tilin, viittaavat Excelin kirjautuminen.

Vihje: Jos Excel ruutu on kiinnitetty laitteesi aloitusnäytössä, voit avata sovelluksen sieltä. Sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Excel-” perään ruudun kokoa, esimerkiksi ”pieni, 1 x 1”. Kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Excelin kirjautuminen

Voit kirjautua sisään nopeasti samalla Microsoft-tilillä puhelimen ja määrittänyt tai valita eri Microsoft, työpaikan tai oppilaitoksen tilille.

Kirjaudu sisään ehdotettu tiliä

 1. Avattuasi Excelsipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Kirjaudu sisään-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella ”aloitetaan olet kirjautunut sisään”, seuraa puhelimen ja määrität Microsoft-tilin nimi.

 2. Voit käyttää asiakas-, sipaisemalla oikealle kunnes kuulet ”Jatka-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella ”aloitussivu”, ja sen jälkeen tilin nimi ja -painike ”.

  Olet kirjautunut ja kohdistus on aloitussivulla.

Kirjautuminen Microsoft-tilillä

 1. Avattuasi Excelsipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Kirjaudu sisään-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella ”aloitetaan olet kirjautunut sisään”, seuraa puhelimen ja määrität Microsoft-tilin nimi.

 2. Jos haluat käyttää eri Microsoft-tiliä, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Microsoft-tiliä, Outlook.com-, Hotmail-, Live.com-, MSN-” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Jatka-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”Anna sähköpostiin, puhelin tai Skype”.

 4. Käytä näyttönäppäimistö ja kirjoita sähköpostin osoitteen, puhelinnumeron tai Skype-käyttäjänimi-paikan kohdistus siirtyy Enter-näppäintä ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”Kirjoita salasana”.

 5. Käytä salasanasi, siirrä kohdistus siirtyy Enter-näppäintä ja sitten kaksoisnapauta näytön näyttönäppäimistö.

 6. Jos kuulet ”OK”-painiketta, sinun on otettava käyttöön Microsoft-tilisi kirjoittamalla laitteen PIN-tunnuksen. Kaksoisnapauttamalla näyttöä ja käytä näyttönäppäimistö Kirjoita PIN-koodin.

 7. Kun kuulet ”aloitussivu, uusi-painike”, Excel on valmis, voit kirjautua sisään. Tärkeintä on aloitussivulla.

Kirjaudu sisään työpaikan tai oppilaitoksen tiliä

 1. Avattuasi Excelsipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Kirjaudu sisään-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella ”aloitetaan olet kirjautunut sisään”, seuraa puhelimen ja määrität Microsoft-tilin nimi.

 2. Jos haluat käyttää eri tilillä, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”työpaikan tai oppilaitoksen tilin” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Jatka-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”Peruuta-painiketta”.

 4. Selaa vasemmalle, kunnes kuulet ”sähköpostiosoite, muokattava teksti” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 5. Käytä näyttönäppäimistö sähköpostiosoitteesi, paina ENTER-näppäintä ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Sipaise oikealle, ennen kuin voit kuunnella ”salasanaa, muokattava teksti” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 7. Käytä näyttönäppäimistö salasanasi, siirrä kohdistus siirtyy Enter-näppäintä ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 8. Laitteen kysyy, jos Windows muista tähän tiliin. Sen mukaan, minkä vaihtoehdon haluat-sipaisemalla oikealle kunnes kuunnella ”ohittaa nyt, linkki” tai ”Kyllä painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 9. Voit kuunnella ”tilin olet lisännyt sovelluksen”, perään tilin tiedot. Sipaise oikealle, kunnes ”sulkemispainikkeen” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella ”aloitussivu”, ja sen jälkeen tilin nimi ja -painike ”.

Avaa työkirja

Löydät viimeksi käytettyjen työkirjojen oikealle Excel aloitussivulla.

 1. Aloita Excel sivulle, sipaisemalla oikealle kunnes kuulet ”viimeisimmät valitun”. Viimeisimmät työkirjojen luettelon käynnistyy tähän.

 2. Sipaise oikealle, kunnes löydät työkirjan, avata ja sitten kaksoisnapauta näytön.

Selaa käyttöön työkirjassa

 1. Jos etsit työkirja ei ole Excel alkaa sivulle, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, ennen kuin voit kuunnella ”Selaa-painike” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”Valitse sovelluksen viimeisimmät”.

 2. Sipaise oikealle, kunnes löydät haluamasi vaihtoehto, esimerkiksi Tätä laitetta tai OneDrive- ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 3. Sipaise oikealle, kunnes olet oikean kansion sijainti, esimerkiksi tiedostot- ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 4. Sipaise oikealle, kunnes löydät oikean tiedoston, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella: ”lataamisen”.

 5. Sipaise oikealle, kunnes ”Avaa työkirja-sovellus, palkki-painike” kuunnella, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Voit kuunnella ”avaaminen”, perään työkirjan nimi.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Excel-työkirjan tulostaminen näytönlukuohjelman avulla

Käytä pikanäppäimiä ulkoisen näppäimistön avulla Excel Mobile for Windows 10:ssä

Voit tutkia ja selata Excel näytönlukijan avulla

Käytä Excel Online näppäimistön ja näytönlukijaa tekemään perustoiminnot, kuten Luo uusi työkirja, työkirjan muokkaaminen, ja tulostamaan työsi. Emme ole testanneet Narrator, JAWS ja NVDA, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita.

Huomautukset: 

 • Jos käytössäsi on Lukija ja Windows 10 Fall Creators Update -päivitys, sinun on poistettava lukutila käytöstä, jos haluat muokata asiakirjoja, laskentataulukoita tai esityksiä Office Onlinessa. Lisätietoja on artikkelissa Virtuaalisen kohdistimen tai selaustilan poistaminen käytöstä näytönlukuohjelmissa Windows 10 Fall Creators Update -päivityksessä.

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Kun käytät Lukija-toimintoa, näppäimistö käyttää oletusarvoisesti vakioasettelua. Jos haluat muuttaa tätä Lukija-toiminnon asetuksissa, paina näppäinyhdistelmää Windows-näppäin+Ctrl+N. Paina sarkainta, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valitse näppäimistöasettelu, Vakio.” Jos haluat vaihtaa vanhaan asetteluun, paina alanuolta kerran. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Vanha, valittu.” Uudet Lukija-toiminnon komennot eivät ole käytettävissä vanhalla näppäimistöasettelulla, jos vanhan asettelun komennot ovat ristiriidassa uusien Lukija-toiminnon komentojen kanssa.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta PC-tietokoneen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Windows-puhelimessa tai -tabletissa.

 • Kun käytössäsi on Excel Online, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgea. Excel Online toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa (ei siis sovelluksessa Excel Online).

Sisältö

Avaa Excel Online

 1. Siirry https://www.office.com.

 2. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”tiliisi kirjautuminen” ja paina sitten Enter-näppäintä. Valitse tili -ikkuna avautuu.

 3. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet asiakas- tai käyttäjän nimi, jonka haluat käyttää kirjautua sisään ja paina sitten Enter-näppäintä. Voit kuunnella ”: Kirjoita salasana muokkaus”.

  Jos et kuule poistettava tili-välilehdessä avaimen kunnes kuulet ”Käytä toista tiliä, painikkeen” press ja paina Enter. Kirjoita tilin sähköpostiosoite tai puhelinnumero ja paina sitten Enter-näppäintä.

 4. Kirjoita salasana ja paina sitten Enter-näppäintä. Voit kuunnella: ”Microsoft Office-koti”.

 5. Avaa Excel Online, paina SARKAINTA, kunnes kuulet ” Excel, siirry linkkiä” ja paina sitten Enter-näppäintä. Excel Online avautuu.

Työkirjan avaaminen

Voit avata tiedoston olet käyttänyt äskettäin tai siirry ensisijainen online säilöön kuten OneDrive ja Avaa tiedosto sieltä.

Avaa työkirja Excel Onlinessa käynnistettäessä

 1. Avaa ja kirjaudu sisään Excel Online. Sovellus avautuu ja kohdistus on uusi tyhjä työkirja-asetus.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Viimeisimmän tiedoston avaaminen painamalla VAIHTO + SARKAIN, kunnes kuulet viimeisimmän tiedoston, ja paina sitten Enter-näppäintä. Tiedosto avautuu Muokkausnäkymä tai Lukunäkymä.

  • Voit avata asiakirjan online säilöön, paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”Avaa <the online säilöstä >”, ja paina sitten Enter-näppäintä. Siirry haluamasi tiedoston ja paina sitten Enter-näppäintä. Tiedosto avautuu Lukutilassa.

Avaa työkirja, kun Excel Onlinen

Huomautus: Voit avata työkirjan, kun käytössä on jo Excel Online, on oltava Muokkausnäkymään. Vaihtoehto ei ole käytettävissä Lukunäkymä. Ohjeita siitä, miten voit siirtyä MuokkausnäkymäänSiirry Vaihda muokkaus-näkymään.

 1. Paina Alt + Windows-näppäintä. Kohdistus siirtyy valintanauhaan.

 2. Avaa Tiedosto , paina F. Voit kuunnella: ”Sulje valikko, valikkovaihtoehto”. Jos et kuule tämä, joiden kanssa et Muokkausnäkymään.

 3. Avaa Avaa -valikko, paina O.

 4. Tee jokin seuraavista:

  • Paina SARKAINTA, kunnes kuulet äskettäin käytetyn dokumentin ja paina sitten Enter-näppäintä. Tiedosto avautuu Muokkausnäkymä tai Lukunäkymä.

  • Voit avata asiakirjan online säilöön, paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”Lisää <the online säilöön >”, ja paina sitten Enter-näppäintä. Siirry haluamasi tiedoston ja paina sitten Enter-näppäintä. Tiedosto avautuu Lukutilassa.

Työkirjan avaaminen Excelin täyden version

Jos sinulla on työpöytäversiota Excel, antaa monia vaihtoehtoja kun tiedostojen käsitteleminen. On helppo avata Excel Onlinetäysi versio.

 1. Excel Onlinekoko kuvalla muokattavan työkirjan avaamisen jälkeen painamalla Ctrl + F6, kunnes kuulet: ”valittu, Aloitus-välilehden kohteeseen”.

 2. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”Muokkaa Excelissä-painike”, ja paina sitten Enter työkirjan avaaminen Excel. Voit kuunnella ”-valintaikkunassa on avaat tämän Microsoft Excelin” ohjelman lataamisen aikana.

 3. Kun Excel on avattu, sinulta pyydetään kirjautumaan. Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja paina Enter-näppäintä ja sitten salasanasi ja painamalla Enter-näppäintä.

  Huomautus: Jos käytät on työpaikan tai oppilaitoksen tili, kirjaudu sisään lisävaiheita voidaan hieman eri tavalla. Jos esimerkiksi haluat sisäänkirjautuminen PIN-tunnus tai älykortin avulla.

  Excelkohdistus on työkirjan ensimmäisen rivin ensimmäiseen soluun.

Muokkaaminen-näkymä

Jos olet avannut työkirjan Lukunäkymäja haluat muokata tiedostoa, sinun on Muokkausnäkymään.

 1. Luku-näkymäänpainamalla Ctrl + F6, kunnes kuulet nimi tai käyttäjätunnus.

 2. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”Muokkaa työkirjaa-painike kutistettu”. Laajenna valikko painamalla Enter.

 3. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet ”Muokkaa selaimessa” ja paina sitten Enter-näppäintä. Tiedosto avautuu muokkausnäkymässä.

Uuden työkirjan luominen

Voit luoda uuden työkirjan mallin avulla tai täysin alusta alkaen.

Työkirjan luominen Excel Onlinessa käynnistettäessä

 1. Avaa ja kirjaudu sisään Excel Online. Sovellus avautuu ja kohdistus on uusi tyhjä työkirja-asetus. Työkirja tämä vaihtoehto ei sisällä ennalta määritettyjä muotoiluja.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Avaa uusi, tyhjä työkirja ja Käynnistä parissa, paina Enter-näppäintä.

  • Selaa käytettävissä olevien mallien luettelo painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet malli, ja paina sitten Enter-näppäintä.

  Uusi työkirja avautuu ja keskitytään taulukon ensimmäiseen soluun.

Kun Excel Onlinen työkirjan luominen

Huomautus: Luo uusi työkirja, kun käytössä on jo Excel Online, on oltava Muokkausnäkymään. Vaihtoehto ei ole käytettävissä Lukunäkymä. Ohjeita siitä, miten voit siirtyä MuokkausnäkymäänSiirry Vaihda muokkaus-näkymään.

 1. Jos olet jo muokkaamassa työkirjan ja haluat luoda uuden yksi, paina Alt + Windows-näppäintä. Kohdistus siirtyy valintanauhaan.

 2. Avaa Tiedosto , paina F. Voit kuunnella: ”Sulje valikko, valikkovaihtoehto”. Jos et kuule tämä, joiden kanssa et Muokkausnäkymään.

 3. Avaa Uusi -valikko painamalla n-kirjainta.

 4. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet malli-vaihtoehto ja paina sitten Enter-näppäintä.

Työkirjan muokkaaminen

Muokkaa työkirjaan, sinun on oltava Muokkausnäkymä. Ohjeita siitä, miten voit siirtyä MuokkausnäkymäänSiirry Vaihda muokkaus-näkymään.

Tietojen lisääminen

 1. Siirry solujen välillä painamalla nuolinäppäimiä. Näytönlukija lukee ääneen solut, kun siirrät laskentataulukon rivi- ja niiden sijainnin mukaan. Solussa A1 on ensimmäisen rivin sarakkeessa A. Jos solussa on tekstiä, näytönlukija lukee teksti.

 2. Jos haluat syöttää tekstin tai korvata sen, kirjoita teksti, luku tai kaava.

 3. Jos haluat siirtyä seuraavaan soluun, paina ENTER- tai SARKAIN-näppäintä.

Kun haluat laskea luvut-toiminnolla

Lisätä laskentataulukon luvut.

 1. Siirtyy oikealla puolella tai numerot, jotka haluat laskea yhteen alapuolella olevan solun.

 2. Paina Alt + Windows-näppäin, H, U, s-kirjainta. Jos haluat suorittaa laskutoimituksen, paina Enter-näppäintä.

  Excel Online laskee yhteen luvut ja sijoittaa tuloksen valitussa solussa.

Yksinkertaisen kaavan luominen

Voit lisätä, vähentää, kertoa tai jakaa lukuja yksinkertaisten kaavojen avulla.

 1. Siirry oikealla olevaan soluun tai laskettavien lukujen alapuolella olevaan soluun.

 2. Kirjoita yhtäläisyysmerkki (=). Voit kuunnella: ”muokkaaminen, yhtäläisyysmerkki”.

 3. Jos haluat luoda kaavan, kirjoita yhdistelmä lukuja ja laskentaoperaattoreita, kuten lisäys plusmerkkiä (+), vähennyslasku miinusmerkki (-), tähti (*), kertomista tai jako vinoviiva (/). Kirjoita esimerkiksi seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä numerot, kirjoita = 2 + 4.

  • Vähennyslaskun, kirjoita = 4-2.

  • Jos haluat kertoa numeroita, kirjoita = 2 * 4.

  • Lukujen jakaminen kirjoittamalla = 4/2.

 4. Voit suorittaa laskutoimituksen painamalla Enter-näppäintä.

Excel Online suorittaa laskutoimituksen ja näyttää tuloksen valitussa solussa.

Lukumuotoilun käyttäminen

Voit näyttää Excel Online erityyppiset luvut lisäämällä muotoilun, kuten Valuutta, prosenttitai päivämäärän mukaan.

 1. Valitse muotoiltavat solut. Jos haluat valita useita vierekkäisiä soluja, paina VAIHTO + nuolinäppäin nuolinäppäimillä.

 2. Voit avata pikavalikon painamalla näppäinyhdistelmää VAIHTO + F10. Voit kuunnella: ”Leikkaa-valikkovaihtoehto”.

 3. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet ”numeron muoto- ja paina sitten Enter-näppäintä. Voit kuunnella: ”-valintaikkunassa lukumuotoilun”.

 4. Valitse muoto, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet muodossa, kuten ”Valuutta” tai ”päivämäärä- ja painamalla sitten Enter-näppäintä.

Taulukon luominen tiedoista

Voit luoda taulukon tiedoista siten, että voit, esimerkiksi nopeasti suodattaa tai lajitella tiedot.

 1. Valitse solut, jotka haluat sisällyttää taulukkoon. Jos haluat valita useita vierekkäisiä soluja, paina VAIHTO + nuolinäppäin nuolinäppäimillä.

 2. Avaa Muotoile taulukoksi -valintaikkuna painamalla Alt + Windows-näppäintä, H, T-L. Voit kuunnella: ”-valintaikkunassa Muotoile taulukoksi”.

 3. Paina näppäinyhdistelmää VAIHTO + SARKAIN. Voit kuunnella ”taulukossa on otsikot”, ja jos valintaruutu on valittuna vai ei. Muuta valinta painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ.

  Huomautus: Taulukon otsikoiden avulla voit tehdä taulukon helppokäyttöisemmäksi screen reader käyttäjille. Näytönlukuohjelmien käyttäminen otsikkotiedot ymmärtää, kuinka voit selvittää, taulukon soluissa.

 4. Jos haluat luoda taulukon, paina Enter-näppäintä.

Lajitteleminen tai taulukon tietojen suodattaminen

 1. Taulukon haluat lajitella tai suodattaa, siirry soluun avattavasta valikosta Lajittele ja Suodata . Kuulet solun tiedot, perään ”on Lajittele ja Suodata avattavasta valikosta”.

 2. Avaa avattava valikko painamalla Alt + Alanuoli NUOLI-näppäinyhdistelmää.

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat lajitella tiedot, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuunnella ”Lajittele nousevaan järjestykseen” tai ”Lajittele laskevasti” ja paina sitten Enter-näppäintä.

  • Yksinkertainen suodattimen, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulla ”suodatin” ja paina sitten Enter-näppäintä. Suodatin -valintaikkuna avautuu. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes haluamasi asetukset, ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ valitsee asetukset tai kuunnella. Ota suodatin käyttöön, paina Enter-näppäintä.

  • Suodattimen monimutkaisia, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulla ”Tekstisuodattimet” ja paina oikeaa nuolinäppäintä. Suodattimien valikko avautuu. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehto ja paina sitten Enter-näppäintä. Valintaikkuna avautuu. Kirjoita haluamasi arvot, ja paina sitten Enter-näppäintä.

  • Voit poistaa suodattimen, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet ”Tyhjennä suodatin kohteesta-” perään suodatettu solun nimi ja paina sitten Enter.

Lukujen laskutoimitusten näyttäminen

 1. Kirjoita yhtäläisyysmerkki (=) soluun, jossa haluat kokonaissumman näkyvän.

 2. Kirjoita nimi kaavassa tai funktiossa, jota haluat käyttää esimerkiksi summan tai keskiarvon. Olevista funktioista on luettelo avautuu, ja se päivitetään, kun kirjoitat. Voit määrittää, että ensimmäinen toiminto-luettelossa.

 3. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet funktio ja paina sitten SARKAINTA napsauttamalla sitä.

 4. Kirjoita solualue tai numeroita, jota haluat käyttää funktiota, perässä sulkeva Sulje ja paina sitten Enter-näppäintä.

Työn tallentaminen

Excel Online tallentaa automaattisesti työsi, mutta voit muuttaa sijaintia tai tiedostonimeä ja voit ladata tiedoston kopio.

Tallenna kopio verkossa

 1. Muokkausnäkymäpainamalla Alt + Windows-näppäin, F, A A. Tallenna nimellä -valintaikkuna avautuu.

 2. Kirjoita tiedoston uusi nimi.

 3. Paina SARKAINTA. Voit kuunnella ”korvaa aiemmin luotu tiedosto, valitse ruutu- ja jos valintaruutu on valittuna vai ei. Muuta valinta painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ.

 4. Jos haluat tallentaa kopion verkossa, paina Enter-näppäintä.

Työkirjan nimeäminen uudelleen

 1. Muokkausnäkymäpainamalla Alt + Windows-näppäin, F, A R. Nimeä uudelleen -valintaikkuna avautuu.

 2. Kirjoita tiedoston uusi nimi.

 3. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”OK-painiketta” ja paina sitten Enter-näppäintä.

Tallenna kopio paikalliseen tietokoneeseen

 1. Muokkausnäkymäpainamalla Alt + Windows-näppäin, F, A-c-näppäinyhdistelmää. Kohdistus siirtyy aktiivinen välilehti työkirjaan.

 2. Paina Ctrl + F6, kunnes kuulet ”valittuna” perään nykyisen välilehden nimi.

 3. Paina näppäinyhdistelmää Caps Lock + oikea tai VASEN NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet: ”ilmoituksen tekstiä, mitä haluat tehdä < tiedostonimi >”.

 4. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”Tallenna-painike” ja paina sitten Enter-näppäintä. Tiedosto on ladattu tietokoneen Lataa -kansioon.

Tulosta työsi

 1. Muokkausnäkymäpainamalla Alt + Windows-näppäin, F, P, P. Tulosta-asetukset -valintaikkuna avautuu.

 2. Voit tulostaa oletusasetusten käyttämisestä painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet ”Tulosta-painike” ja paina sitten Enter-näppäintä.

Siirry ohjeet monimutkaisemman tulostaminen tehtäviä, Käytä näytönlukijaa, jos haluat tulostaa Excel-työkirjan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Kommenttien lisääminen Excel-laskentataulukkoon näytönlukuohjelman avulla

Excel-työkirjan tulostaminen näytönlukuohjelman avulla

Excel Onlinen pikanäppäimet

Voit tutkia ja selata Excel näytönlukijan avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×