Excelin muotoilut ja ominaisuudet, jotka eivät siirry muihin tiedostomuotoihin

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Excel 2007: een .xlsx-työkirjamuoto säilyttää kaikki laskentataulukon ja kaavion tiedot, muotoilu- ja muita ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä aiemmissa Excel-versioissa ja makroja työkirjamuoto (.xlsm) säilyttää makrot ja lisäksi ne makrolomakkeet seuraavat ominaisuudet.

Jos jaat työkirjan tietoja usein Excelin aiemmassa versiossa käyttävien henkilöiden kanssa, voit käyttää yhteensopivuustilassa, voit estää tietojen ja tarkkuuden menetys, kun työkirja avataan Excelin aiemmassa versiossa tai muuntimia, joiden avulla voidaan käyttää siirtymän tiedot. Lisätietoja on artikkelissa Tallenna Excel-työkirjan ja Excelin aiempien versioiden yhteensopivuuden.

Jos tallennat työkirjan muussa tiedostomuodossa, kuten tekstitiedostomuodossa, muotoilutietoja ja muita tietoja voi hävitä eikä kaikkia ominaisuuksia ehkä tueta.

Alla on lueteltu, mitä ominaisuuksiin ja muotoiluun liittyviä eroja eri tiedostomuodoissa on.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Muotoiltu teksti (välilyöntierotin)

Teksti (sarkainerotin)

Teksti (Unicode)

CSV (luetteloerotin)

DIF (Data Interchange Format)

SYLK (Symbolic Link)

Verkkosivu ja yksitiedostoinen verkkosivu

XML-laskentataulukon 2003-versio

Muotoiltu teksti (välilyöntierotin)

Tässä tiedostomuodossa (.prn) tallentuvat vain teksti ja arvot niin kuin ne näkyvät aktiivisen laskentataulukon soluissa.

Jos solurivillä on enemmän kuin 240 merkkiä, kaikki tämän jälkeen olevat merkit siirtyvät uudelle riville muunnetun tiedoston loppuun. Jos esimerkiksi riveillä 1–10 on kullakin enemmän kuin 240 merkkiä, ensimmäisen rivin jäljelle jäävät merkit siirtyvät riville 11, toisen rivin jäljelle jäävät merkit riville 12 ja niin edelleen.

Sarakkeet erotetaan toisistaan järjestelmän aluekohtaisten asetusten mukaisella luetteloerottimella, ja kukin rivi päättyy rivinvaihtomerkkiin. Jos kaavat näkyvät soluissa kaavojen arvojen sijaan, kaavat muuntuvat tekstiksi. Kaikki muotoilu, grafiikkaobjektit, objektit ja muu laskentataulukon sisältö menetetään. Euromerkki muuntuu kysymysmerkiksi.

Huomautus: Ennen kuin tallennat laskentataulukon tässä muodossa, varmista, että muunnettava tieto on näkyvissä ja että sarakkeiden välillä on riittävästi tilaa. Muussa tapauksessa osa tiedoista voi hävitä tai muunnoksessa muunnetun tiedoston tietojen erottelu voi olla epätäydellinen. Joudut ehkä muuttamaan laskentataulukon sarakkeiden leveyttä, ennen kuin muunnat tiedot muotoiltuun tekstimuotoon.

Sivun alkuun

Teksti (sarkainerotin)

Tässä tiedostomuodossa (.txt) tallentuvat vain teksti ja arvot niin kuin ne näkyvät aktiivisen laskentataulukon soluissa.

Sarkaimet erotetaan toisistaan sarkainmerkeillä, ja jokainen rivi päättyy rivinvaihtoon. Jos solussa on luetteloerotinmerkki, solun sisältö tallentuu lainausmerkeissä. Jos tiedoissa on lainausmerkki, se korvataan kaksoislainausmerkillä ja solujen sisältä on myös kaksoislainausmerkeissä. Kaikki muotoilu, grafiikkaobjektit, objektit ja muu laskentataulukon sisältö menetetään. Euromerkki muuntuu kysymysmerkiksi.

Jos kaavat näkyvät soluissa kaavojen arvojen sijaan, kaavat tallentuvat tekstinä. Jos haluat säilyttää kaavat avatessasi tiedoston uudelleen Excelissä, valitse ohjatussa tekstin tuomisessa Erotettu-vaihtoehto ja valitse erottimeksi sarkainmerkki.

Huomautus: Jos työkirjassa on erikoismerkkejä, kuten tekijänoikeusmerkki (©), ja käytät muunnettua tekstitiedostoa tietokoneessa, jossa on eri käyttöjärjestelmä, tallenna työkirja kyseisen järjestelmän kanssa yhteensopivassa tekstimuodossa. Jos esimerkiksi käytät Microsoft Windowsia ja haluat käyttää tekstitiedostoa Macintosh-tietokoneessa, tallenna tiedosto Teksti (Macintosh) -muodossa. Jos käytät Macintosh-tietokonetta ja haluat käyttää tekstitiedostoa tietokoneessa, jossa on Windows tai Windows NT, tallenna tiedosto Teksti (Windows) -muodossa.

Sivun alkuun

Teksti (Unicode)

Tässä tiedostomuodossa (.txt) kaikki teksti ja arvot tallennetaan sellaisina kuin ne näkyvät aktiivisen laskentataulukon soluissa.

Jos avaat Teksti (Unicode) -tiedoton ohjelmalla, joka ei tue oikeaa Unicodea (esimerkiksi Windows 95:n Muistio tai Microsoft MS-DOS -pohjainen ohjelma), menetät tietosi.

Huomautus: Windows NT:n Muistio-ohjelma voi lukea Teksti (Unicode) -tiedostoja.

Sivun alkuun

CSV (luetteloerotin)

Tässä tiedostomuodossa (.csv) teksti ja arvot tallentuvat siinä muodossa, kuin ne näkyvät aktiivisen laskentataulukon soluissa. Kaikki rivit ja kunkin solun kaikki merkit tallentuvat. Kentät erotetaan toisistaan järjestelmän aluekohtaisten asetusten mukaisella luetteloerottimella, ja kukin rivi päättyy rivinvaihtomerkkiin. Jos solussa on luetteloerotinmerkki, solun sisältö tallentuu lainausmerkeissä.

Jos kaavat näkyvät soluissa kaavojen arvojen sijaan, kaavat muuntuvat tekstiksi. Kaikki muotoilut, grafiikkaobjektit, objektit ja muu laskentataulukon sisältö menetetään. Euromerkki muuntuu kysymysmerkiksi.

Huomautus: Jos työkirjassa on erikoismerkkejä, kuten tekijänoikeusmerkki (©), ja käytät muunnettua tekstitiedostoa tietokoneessa, jossa on eri käyttöjärjestelmä, tallenna työkirja kyseisen järjestelmän kanssa yhteensopivassa tekstimuodossa. Jos esimerkiksi käytät Windowsia ja haluat käyttää tekstitiedostoa Macintosh-tietokoneessa, tallenna tiedosto CSV (Macintosh) -muodossa. Jos käytät Macintosh-tietokonetta ja haluat käyttää tekstitiedostoa tietokoneessa, jossa on Windows tai Windows NT, tallenna tiedosto CSV (Windows) -muodossa.

Sivun alkuun

DIF (Data Interchange Format)

Tässä tiedostomuodossa (.dif) tallentuvat vain aktiivisen laskentataulukon teksti, arvot ja kaavat.

Jos laskentataulukko on määritetty näyttämään kaavojen tulokset soluissa, vain kaavojen tulokset tallentuvat muunnettuun tiedostoon. Jos haluat tallentaa kaavat, tuo ne näyttöön ennen tiedoston tallentamista.

Kaavojen näyttäminen laskentataulukon soluissa.

 1. Valitse Tiedosto > asetukset.

  Jos käytät Excel 2007: ssä, napsauta Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva Valitse Excelin asetukset.

 2. Valitse Lisäasetukset > tämän laskentataulukon näyttöasetukset ja valitsemalla Näytä soluissa kaavat niiden laskettujen tulosten sijasta -valintaruutu.

Sarakkeiden leveydet ja useimmat lukumuotoilut tallentuvat, mutta kaikki muut muotoilut menetetään.

Sivun asetukset ja manuaaliset sivunvaihdot menetetään.

Solukommentit, grafiikkaobjektit, upotetut kaaviot, objektit, lomakkeen ohjausobjektit, hyperlinkit, tietojen kelpoisuustarkistuksen asetukset, ehdollinen muotoilu ja muut laskentataulukon ominaisuudet menetetään.

Nykyisessä pivot-taulukkoraportin näkymässä olevat tiedot tallentuvat. Kaikki muut pivot-taulukon tiedot menetetään.

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) -koodi menetetään.

Euromerkki muuntuu kysymysmerkiksi.

Sivun alkuun

SYLK (Symbolic Link)

Tässä muodossa (.slk) tallentuvat vain aktiivisen laskentataulukon arvot ja kaavat sekä rajoitettu solujen muotoilu.

Solua kohti tallennettavien merkkien määrä on enintään 255.

Jos SYLK-muoto ei tue jotakin Excel-funktiota, Excel laskee funktion arvon ennen tallentamista ja korvaa kaavan palautusarvolla.

Useimmat tekstimuotoilut tallentuvat. Muunnetun tekstin muotoiluksi tulee sama kuin solun ensimmäisen merkin muotoilu. Yhdistetyt solut erotetaan ja tekstin kierto sekä vaaka- ja pystytasausasetukset menetetään. Fontin väri voi muuttua toiseksi väriksi, jos avaat muunnetun SYLK-laskentataulukon uudelleen Excelissä. Reunaviivat muuntuvat yksinkertaisiksi reunaviivoiksi. Solujen sävytys muuntuu harmaaksi pistesävytykseksi.

Sivun asetukset ja manuaaliset sivunvaihdot menetetään.

Solukommentit tallentuvat. Voit tuoda kommentit näyttöön, jos avaat SYLK-tiedoston uudelleen Microsoft Excelissä.

Grafiikkaobjektit, upotetut kaaviot, objektit, lomakkeen ohjausobjektit, hyperlinkit, tietojen kelpoisuustarkistuksen asetukset, ehdollinen muotoilu ja eräät muut laskentataulukko-ominaisuudet menetetään.

VBA-koodi menetetään.

Nykyisessä pivot-taulukkoraportin näkymässä olevat tiedot tallentuvat. Kaikki muut pivot-taulukon tiedot menetetään.

Huomautus: Voit käyttää tätä muotoa, jos haluat tallentaa työkirjatiedostot käytettäviksi Microsoft Multiplanissa. Excel ei sisällä tiedostomuotomuuntimia, joilla työkirjatiedostot voisi tallentaa suoraan Multiplan-muotoon.

Sivun alkuun

Verkkosivu ja yksitiedostoinen verkkosivu

Näistä verkkosivun tiedostomuodoista (.htm, .html)-tiedostomuodot Yksitiedostoinen verkkosivu (.mht, .mhtml) voi käyttää Excel-tietojen vieminen. Excel 2007: ssä ja uudemmissa versioissa laskentataulukon ominaisuudet (kuten kaavoja, kaaviot, pivot-taulukoiden ja Visual Basic for Application (VBA)-projektit) ei enää tueta näihin tiedostomuotoihin, ja ne voivat kadota, kun avaat tiedoston uudelleen Excelissä tässä tiedostomuodossa.

Sivun alkuun

XML-laskentataulukon 2003-versio

Tämä XML-laskentataulukon 2003-tiedostomuoto (.xml) ei säilytä seuraavia ominaisuuksia:

 • Jäljitinnuolet

 • Kaaviot ja muut graafiset objektit

 • Kaaviotaulukot, makrotaulukot ja valintaikkunataulukot

 • Mukautetut näkymät

 • Tietojen koontiviittaukset

 • Piirrosobjektin tasot

 • Jäsennys- ja ryhmittelyominaisuudet

 • Salasanasuojattujen laskentataulukoiden tiedot

 • Skenaariot

 • Käyttäjän määrittämät funktioluokat

 • VBA-projektit

Excel 2007: ssä ja sitä uudemmissa versioissa, kuten ehdollisia muotoiluja ja uusia ominaisuuksia ei tueta tässä muodossa. Excel 2007: n käyttöön uuden rivin ja sarakkeen rajojen tuetaan. Lisätietoja on artikkelissa: Excelin määritykset ja rajoitukset.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Katso myös

Tallenna Excel-työkirjan yhteensopivuuden varmistamiseksi Excelin aiempien versioiden kanssa

Laskentataulukon yhteensopivuusongelmat

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×