Excelin määritykset ja rajoitukset

Laskentataulukon ja työkirjan määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Avoimet työkirjat

Käytettävissä oleva muisti ja järjestelmän resurssit

Laskenta taulukon rivien ja sarakkeiden kokonaismäärä

1 048 576 riviä ja 16 384 saraketta

Sarakeleveys

255 merkkiä

Rivin korkeus

409 pistettä

Sivunvaihdot

1 026 vaaka- ja pystysuunnassa

Suurin solun sisältämä merkkimäärä

32 767 merkkiä

Ylä- tai alatunnisteen merkkimäärä

255

Rivi syötteiden enimmäismäärä solua kohden

253

Työkirjan laskentataulukot

Käytettävissä oleva muisti (oletusarvo on 1 taulukko)

Työkirjan värit

16 miljoonaa väriä (32-bittinen, kun käytettävissä on 24-bitin valikoima)

Työkirjan nimetyt näkymät

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Yksilölliset solun muotoilut tai tyylit

64 000

Täyttötyylit

256

Viivan paksuudet ja tyylit

256

Fonttityypit

Käytettävissä 1 024 yleistä fonttia, joista enintään 512 kussakin työkirjassa

Työkirjan lukumuotoilut

200 – 250 asennetun Excelin kieliversion mukaan

Työkirjan nimet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Työkirjan ikkunat

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Hyperlinkit laskentataulukossa

66 530 hyperlinkkiä

Ikkunan ruudut

4

Linkitetyt taulukot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Skenaariot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan, vain ensimmäiset 251 skenaariota tulevat näkyviin yhteenvetoraporttiin

Skenaarion muutettavat solut

32

Ratkaisimen säädettävät solut

200

Mukautetut funktiot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Zoomausalue

10 – 400 prosenttia

Raportit

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Lajitteluviittaukset

64 yhdessä lajittelussa, rajoittamaton määrä peräkkäisiä lajitteluja käytettäessä

Kumoamistasot

100

Tietolomakkeen kentät

32

Työkirjan parametrit

255 parametria yhdessä työkirjassa

Suodattimen avattavissa luetteloissa näkyvät kohteet

10 000

Valittavissa olevat ei-vierekkäiset solut

2 147 483 648 solua

Tietomallityökirjoja koskevat muistitilan ja tiedostokoon enimmäisrajoitukset

32-bittiseen ympäristöön kohdistuu 2 Giga tavua (gt) näennäisosoitetilaa, jonka on jakanut Excel, työkirja ja samassa prosessissa toimivat apuohjelmat. Tieto mallin osuus osoite tilasta voi olla enintään 500 – 700 Mega tavua (Mt), mutta se voi olla heikompi, jos muut tieto mallit ja apuohjelmat ladataan.

64-bittisessä ympäristössä ei ole tarkkoja tiedostokokorajoituksia. Työkirjan kokoa rajoittavat vain käytettävissä oleva muisti ja järjestelmäresurssit.

Excel 2016: n alussa suuri osoite tieto-toiminnolla 32-bittinen Excel kuluttaa kaksi kertaa muistia, kun käyttäjät työskentelevät 64-bittisessä Windows-käyttö järjestelmässä. Lisä tietoja on Ohje aiheessa suuri osoite, joka on tietoinen Excelin ominaisuuksien muutoksista.

Huomautus: Jos tietomalliin lisätään taulukoita, tiedostokoko kasvaa. Ellei työkirjoihin tarvitse luoda monimutkaisia tietomallisuhteita, joissa käytetään useita tietolähteitä ja tietotyyppejä, poista Lisää tämä tieto tietomalliin -valintaruudun valinta, kun tuot tai luot taulukoita, Pivot-taulukoita tai tietoyhteyksiä.

Lisätietoja on artikkelissa Tietomallin määritykset ja rajoitukset.

Suoritin ydintä

64

Tiedosto nimen kesto

218-merkit-Tämä sisältää tiedosto polun. Esimerkiksi C:\usernimi\tiedostot\tiedostonimi.xls.

Laskennan määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Luvun tarkkuus

15 numeroa

Pienin sallittu negatiivinen luku

–2,2251E-308

Pienin sallittu positiivinen luku

2,2251E-308

Suurin sallittu positiivinen luku

9,99999999999999E+307

Suurin sallittu negatiivinen luku

–9,99999999999999E+307

Suurin kaavan kautta sallittu positiivinen luku

1,7976931348623158e+308

Suurin kaavan kautta sallittu negatiivinen luku

-1,7976931348623158e+308

Kaavan sisällön pituus

8 192 merkkiä

Kaavan sisäinen pituus

16 384 tavua

Iteraatiot

32 767

Laskentataulukon matriisit

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Valitut alueet

2 048

Funktion argumentit

255

Sisäkkäisten funktioiden tasot

64

Käyttäjän määrittämät funktioluokat

255

Käytettävissä olevat laskentataulukkofunktiot

341

Operandipinon koko

1 024

Laskentataulukoiden väliset riippuvuudet

64 000 laskentataulukkoa, jotka voivat viitata muihin taulukoihin

Laskentataulukoiden väliset matriisikaavojen riippuvuudet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Alueiden väliset riippuvuudet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Alueiden väliset riippuvuudet yhdessä laskentataulukossa

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Riippuvuudet yhdessä solussa

4 miljardia kaavaa, jotka voivat olla riippuvaisia yhdestä solusta

Linkitetyn solun sisällön pituus suljetuista työkirjoista

32 767

Aikaisin sallittu laskutoimituksissa käytettävä päivämäärä

1. tammikuuta 1900 (1. tammikuuta1904, jos käytössä on 1904-päivämääräjärjestelmä)

Myöhäisin sallittu laskutoimituksissa käytettävä päivämäärä

31. joulukuuta 9999

Pisin aika, joka voidaan kirjoittaa

9999:59:59

Kaavioiden määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Laskentataulukkoon linkitetyt kaaviot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Kaaviosta viitattavat laskentataulukot

255

Yhden kaavion arvosarjat

255

Kaksiulotteisten kaavioiden arvosarjojen arvopisteet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Kolmiulotteisten kaavioiden arvosarjojen arvopisteet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Yhden kaavion kaikkien arvosarjojen arvopisteet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-taulukoiden ja Pivot-kaavioraporttien määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Taulukon Pivot-taulukkoraportit

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Yhden kentän yksittäiset kohteet

1 048 576

Pivot-taulukkoraportin rivi- tai sarakekentät

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-taulukkoraportin raporttisuodattimet

256 (käytettävissä olevan muistin mukaan)

Pivot-taulukkoraportin arvokentät

256

Pivot-taulukkoraportin laskettujen osien kaavat

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-kaavioraportti raporttisuodattimet

256 (käytettävissä olevan muistin mukaan)

Pivot-kaavioraportin arvokentät

256

Pivot-kaavioraportin laskettujen osien kaavat

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-taulukon osan MDX-nimen pituus

32 767

Pivot-relaatiotaulukon merkkijonon pituus

32 767

Suodattimen avattavissa luetteloissa näkyvät kohteet

10 000

Työkirjat, joiden "Salli useamman kuin yhden käyttäjän tekemät muutokset..." asetus käytössä

Jos Salli useamman kuin yhden käyttäjän tekemät muutokset ...-asetus on käytössä työkirjassa, seuraavat tiedot ovat voimassa. Tämä asetus on käytettävissä, kun napsautat Tarkista -väli lehteä > Jaa työkirja. Huomaa, että Excelin uudemmissa versioissa Jaa työkirja -painike on piilotettu. Jos haluat tuoda sen näkyviin, valitse tiedosto > Asetukset > Pikatyökalurivi. Avaa Valitse komennoista -kohdan luettelo ja valitse Kaikki komennot. Vieritä kyseistä luetteloa alaspäin, kunnes Jaa työkirja (vanha) -vaihtoehto on näkyvissä. Valitse tämä vaihtoehto ja napsauta Lisää. Valitse OK. Jaa työkirja -painike on nyt Excel-ikkunan yläosassa.

Ominaisuus

Yläraja

Käyttäjät, jotka voivat avata tiedoston yhtä aikaa

256

Työkirjan omat näkymät

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

muutosloki säilytysaika

32 767 päivää (oletusarvo on 30 päivää)

Yhdellä kertaa yhdistettävien työkirjojen määrä

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Solut, jotka voidaan korostaa

32 767

Eri käyttäjien muutosten tunnistamisessa käytettävät värit määrä, kun muutosten korostaminen on käytössä

32 (kukin käyttäjä tunnistetaan eri värillä, ja nykyisen käyttäjän tekemät muutokset näkyvät tummansinisinä)

Työkirjan Excel-taulut

0 (nolla)

Huomautus: Yhden tai useamman Excel-taulukon sisältävässä työkirjassa ei voi olla sallittua useamman kuin yhden käyttäjän muutoksia ...-asetus on käytössä.

Laskentataulukon ja työkirjan määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Avoimet työkirjat

Käytettävissä oleva muisti ja järjestelmän resurssit

Laskenta taulukon rivien ja sarakkeiden kokonaismäärä

1 048 576 riviä ja 16 384 saraketta

Sarakeleveys

255 merkkiä

Rivin korkeus

409 pistettä

Sivunvaihdot

1 026 vaaka- ja pystysuunnassa

Suurin solun sisältämä merkkimäärä

32 767 merkkiä

Ylä- tai alatunnisteen merkkimäärä

255

Rivi syötteiden enimmäismäärä solua kohden

253

Työkirjan laskentataulukot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan (oletus arvo on 3 arkkia)

Työkirjan värit

16 miljoonaa väriä (32-bittinen, kun käytettävissä on 24-bitin valikoima)

Työkirjan nimetyt näkymät

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Yksilölliset solun muotoilut tai tyylit

64 000

Täyttötyylit

256

Viivan paksuudet ja tyylit

256

Fonttityypit

Käytettävissä 1 024 yleistä fonttia, joista enintään 512 kussakin työkirjassa

Työkirjan lukumuotoilut

200 – 250 asennetun Excelin kieliversion mukaan

Työkirjan nimet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Työkirjan ikkunat

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Hyperlinkit laskentataulukossa

66 530 hyperlinkkiä

Ikkunan ruudut

4

Linkitetyt taulukot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Skenaariot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan, vain ensimmäiset 251 skenaariota tulevat näkyviin yhteenvetoraporttiin

Skenaarion muutettavat solut

32

Ratkaisimen säädettävät solut

200

Mukautetut funktiot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Zoomausalue

10 – 400 prosenttia

Raportit

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Lajitteluviittaukset

64 yhdessä lajittelussa, rajoittamaton määrä peräkkäisiä lajitteluja käytettäessä

Kumoamistasot

100

Tietolomakkeen kentät

32

Työkirjan parametrit

255 parametria yhdessä työkirjassa

Suodattimen avattavissa luetteloissa näkyvät kohteet

10 000

Valittavissa olevat ei-vierekkäiset solut

2 147 483 648 solua

Suoritin ydintä

64

Laskennan määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Luvun tarkkuus

15 numeroa

Pienin sallittu negatiivinen luku

–2,2251E-308

Pienin sallittu positiivinen luku

2,2251E-308

Suurin sallittu positiivinen luku

9,99999999999999E+307

Suurin sallittu negatiivinen luku

–9,99999999999999E+307

Suurin kaavan kautta sallittu positiivinen luku

1,7976931348623158e+308

Suurin kaavan kautta sallittu negatiivinen luku

-1,7976931348623158e+308

Kaavan sisällön pituus

8 192 merkkiä

Kaavan sisäinen pituus

16 384 tavua

Iteraatiot

32 767

Laskentataulukon matriisit

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Valitut alueet

2 048

Funktion argumentit

255

Sisäkkäisten funktioiden tasot

64

Käyttäjän määrittämät funktioluokat

255

Käytettävissä olevat laskentataulukkofunktiot

341

Operandipinon koko

1 024

Laskentataulukoiden väliset riippuvuudet

64 000 laskentataulukkoa, jotka voivat viitata muihin taulukoihin

Laskentataulukoiden väliset matriisikaavojen riippuvuudet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Alueiden väliset riippuvuudet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Alueiden väliset riippuvuudet yhdessä laskentataulukossa

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Riippuvuudet yhdessä solussa

4 miljardia kaavaa, jotka voivat olla riippuvaisia yhdestä solusta

Linkitetyn solun sisällön pituus suljetuista työkirjoista

32 767

Aikaisin sallittu laskutoimituksissa käytettävä päivämäärä

1. tammikuuta 1900 (1. tammikuuta1904, jos käytössä on 1904-päivämääräjärjestelmä)

Myöhäisin sallittu laskutoimituksissa käytettävä päivämäärä

31. joulukuuta 9999

Pisin aika, joka voidaan kirjoittaa

9999:59:59

Kaavioiden määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Laskentataulukkoon linkitetyt kaaviot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Kaaviosta viitattavat laskentataulukot

255

Yhden kaavion arvosarjat

255

Kaksiulotteisten kaavioiden arvosarjojen arvopisteet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Kolmiulotteisten kaavioiden arvosarjojen arvopisteet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Yhden kaavion kaikkien arvosarjojen arvopisteet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-taulukoiden ja Pivot-kaavioraporttien määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Taulukon Pivot-taulukkoraportit

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Yhden kentän yksittäiset kohteet

1 048 576

Pivot-taulukkoraportin rivi- tai sarakekentät

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-taulukkoraportin raporttisuodattimet

256 (käytettävissä olevan muistin mukaan)

Pivot-taulukkoraportin arvokentät

256

Pivot-taulukkoraportin laskettujen osien kaavat

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-kaavioraportti raporttisuodattimet

256 (käytettävissä olevan muistin mukaan)

Pivot-kaavioraportin arvokentät

256

Pivot-kaavioraportin laskettujen osien kaavat

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-taulukon osan MDX-nimen pituus

32 767

Pivot-relaatiotaulukon merkkijonon pituus

32 767

Suodattimen avattavissa luetteloissa näkyvät kohteet

10 000

Työkirjat, joiden "Salli useamman kuin yhden käyttäjän tekemät muutokset..." asetus käytössä

Jos Salli useamman kuin yhden käyttäjän tekemät muutokset ...-asetus on käytössä työkirjassa, seuraavat tiedot ovat voimassa. Tämä asetus on käytettävissä, kun napsautat Tarkista -väli lehteä > Jaa työkirja.

Ominaisuus

Yläraja

Käyttäjät, jotka voivat avata ja jakaa tiedoston yhtä aikaa

256

Työkirjan omat näkymät

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

muutosloki säilytysaika

32 767 päivää (oletusarvo on 30 päivää)

Yhdellä kertaa yhdistettävien työkirjojen määrä

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Solut, jotka voidaan korostaa työkirjassa

32 767

Eri käyttäjien muutosten tunnistamisessa käytettävät värit määrä, kun muutosten korostaminen on käytössä

32 (kukin käyttäjä tunnistetaan eri värillä, ja nykyisen käyttäjän tekemät muutokset näkyvät tummansinisinä)

Työkirjan Excel-taulut

0 (nolla)

Huomautus: Yhden tai useamman Excel-taulukon sisältävässä työkirjassa ei voi olla sallittua useamman kuin yhden käyttäjän muutoksia ...-asetus on käytössä.

Laskentataulukon ja työkirjan määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Avoimet työkirjat

Käytettävissä oleva muisti ja järjestelmän resurssit

Laskenta taulukon rivien ja sarakkeiden kokonaismäärä

1 048 576 riviä ja 16 384 saraketta

Sarakeleveys

255 merkkiä

Rivin korkeus

409 pistettä

Sivunvaihdot

1 026 vaaka- ja pystysuunnassa

Suurin solun sisältämä merkkimäärä

32 767 merkkiä

Ylä- tai alatunnisteen merkkimäärä

255

Rivi syötteiden enimmäismäärä solua kohden

253

Työkirjan laskentataulukot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan (oletus arvo on 3 arkkia)

Työkirjan värit

16 miljoonaa väriä (32-bittinen, kun käytettävissä on 24-bitin valikoima)

Työkirjan nimetyt näkymät

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Yksilölliset solun muotoilut tai tyylit

64 000

Täyttötyylit

256

Viivan paksuudet ja tyylit

256

Fonttityypit

Käytettävissä 1 024 yleistä fonttia, joista enintään 512 kussakin työkirjassa

Työkirjan lukumuotoilut

200 – 250 asennetun Excelin kieliversion mukaan

Työkirjan nimet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Työkirjan ikkunat

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Hyperlinkit laskentataulukossa

66 530 hyperlinkkiä

Ikkunan ruudut

4

Linkitetyt taulukot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Skenaariot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan, vain ensimmäiset 251 skenaariota tulevat näkyviin yhteenvetoraporttiin

Skenaarion muutettavat solut

32

Ratkaisimen säädettävät solut

200

Mukautetut funktiot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Zoomausalue

10 – 400 prosenttia

Raportit

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Lajitteluviittaukset

64 yhdessä lajittelussa, rajoittamaton määrä peräkkäisiä lajitteluja käytettäessä

Kumoamistasot

100

Tietolomakkeen kentät

32

Työkirjan parametrit

255 parametria yhdessä työkirjassa

Avattavien luetteloiden suodattaminen

10 000

Laskennan määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Luvun tarkkuus

15 numeroa

Pienin sallittu negatiivinen luku

–2,2251E-308

Pienin sallittu positiivinen luku

2,2251E-308

Suurin sallittu positiivinen luku

9,99999999999999E+307

Suurin sallittu negatiivinen luku

–9,99999999999999E+307

Suurin kaavan kautta sallittu positiivinen luku

1,7976931348623158e+308

Suurin kaavan kautta sallittu negatiivinen luku

-1,7976931348623158e+308

Kaavan sisällön pituus

8 192 merkkiä

Kaavan sisäinen pituus

16 384 tavua

Iteraatiot

32 767

Laskentataulukon matriisit

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Valitut alueet

2 048

Funktion argumentit

255

Sisäkkäisten funktioiden tasot

64

Käyttäjän määrittämät funktioluokat

255

Käytettävissä olevat laskentataulukkofunktiot

341

Operandipinon koko

1 024

Laskentataulukoiden väliset riippuvuudet

64 000 laskentataulukkoa, jotka voivat viitata muihin taulukoihin

Laskentataulukoiden väliset matriisikaavojen riippuvuudet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Alueiden väliset riippuvuudet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Alueiden väliset riippuvuudet yhdessä laskentataulukossa

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Riippuvuudet yhdessä solussa

4 miljardia kaavaa, jotka voivat olla riippuvaisia yhdestä solusta

Linkitetyn solun sisällön pituus suljetuista työkirjoista

32 767

Aikaisin sallittu laskutoimituksissa käytettävä päivämäärä

1. tammikuuta 1900 (1. tammikuuta1904, jos käytössä on 1904-päivämääräjärjestelmä)

Myöhäisin sallittu laskutoimituksissa käytettävä päivämäärä

31. joulukuuta 9999

Pisin aika, joka voidaan kirjoittaa

9999:59:59

Kaavioiden määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Laskentataulukkoon linkitetyt kaaviot

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Kaaviosta viitattavat laskentataulukot

255

Yhden kaavion arvosarjat

255

Kaksiulotteisten kaavioiden arvosarjojen arvopisteet

32 000

Kolmiulotteisten kaavioiden arvosarjojen arvopisteet

4 000

Yhden kaavion kaikkien arvosarjojen arvopisteet

256 000

Pivot-taulukoiden ja Pivot-kaavioraporttien määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus

Yläraja

Taulukon Pivot-taulukkoraportit

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Yhden kentän yksittäiset kohteet

1 048 576

Pivot-taulukkoraportin rivi- tai sarakekentät

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-taulukkoraportin raporttisuodattimet

256 (käytettävissä olevan muistin mukaan)

Pivot-taulukkoraportin arvokentät

256

Pivot-taulukkoraportin laskettujen osien kaavat

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-kaavioraportti raporttisuodattimet

256 (käytettävissä olevan muistin mukaan)

Pivot-kaavioraportin arvokentät

256

Pivot-kaavioraportin laskettujen osien kaavat

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-taulukon osan MDX-nimen pituus

32 767

Pivot-relaatiotaulukon merkkijonon pituus

32 767

Työkirjat, joiden "Salli useamman kuin yhden käyttäjän tekemät muutokset..." asetus käytössä

Jos Salli useamman kuin yhden käyttäjän tekemät muutokset ...-asetus on käytössä työkirjassa, seuraavat tiedot ovat voimassa. Tämä asetus on käytössä, kun käytät jaetuissa työkirjoissa.

Ominaisuus

Yläraja

Käyttäjät, jotka voivat avata ja jakaa työkirjan samalla kertaa

256

Työkirjan omat näkymät

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

muutosloki säilytysaika

32 767 päivää (oletusarvo on 30 päivää)

Yhdellä kertaa yhdistettävien työkirjojen määrä

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Solut, jotka voidaan korostaa

32 767

Eri käyttäjien muutosten tunnistamisessa käytettävät värit määrä, kun muutosten korostaminen on käytössä

32 (kukin käyttäjä tunnistetaan eri värillä, ja nykyisen käyttäjän tekemät muutokset näkyvät tummansinisinä)

Työkirjan Excel-taulut

0 (nolla)

Huomautus: Yhden tai useamman Excel-taulukon sisältävässä työkirjassa ei voi olla sallittua useamman kuin yhden käyttäjän muutoksia ...-asetus on käytössä.

Sivun alkuun

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×