Excelin määritykset ja rajoitukset

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Laskentataulukon ja työkirjan määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus:

Yläraja:

Avoimet työkirjat

Käytettävissä oleva muisti ja järjestelmän resurssit

Kokonaismäärän rivien ja sarakkeiden lisääminen laskentataulukkoon

1 048 576 riviä ja 16 384 saraketta

Sarakeleveys

255 merkkiä

Rivin korkeus

409 pistettä

Sivunvaihdot

1 026 vaaka- ja pystysuunnassa

Suurin solun sisältämä merkkimäärä

32 767 merkkiä

Merkkien määrä ylä- tai alatunnisteessa

255

Rivinvaihdot kuhunkin soluun enimmäismäärä

253

Työkirjan laskentataulukot

Käytettävissä oleva muisti (oletusarvo on 1 taulukko)

Työkirjan värien määrä

16 miljoonaa väriä (32-bittinen, kun käytettävissä on 24-bitin valikoima)

Työkirjan nimetyt näkymät

Käytettävissä oleva muisti

Yksilöllisiä solun muotoiluja tai tyylejä

64 000

Täytön tyylejä

256

Viivan paksuudet ja tyylit

256

Fonttityyppejä

1 024 yhteistä fonttia käytettävissä; enintään 512 kussakin työkirjassa

Lukumuotoiluja työkirjassa

200 - 250 asennetun Excelin kieliversion mukaan

Nimiä työkirjassa

Käytettävissä oleva muisti

Ikkunoita työkirjassa

Käytettävissä oleva muisti

Hyperlinkit laskentataulukossa

66 530 hyperlinkkiä

Ruutuja ikkunassa

4

Linkitettyjä taulukoita

Käytettävissä oleva muisti

Skenaariot

Käytettävissä oleva muisti; yhteenvetoraportissa näkyy vain ensimmäiset 251 skenaariota

Muutettavia soluja skenaariossa

32

Säädettäviä soluja ratkaisimessa

200

Omia funktioita

Käytettävissä oleva muisti

Zoomausalue

10 - 400 %

Raportit

Käytettävissä oleva muisti

Lajitteluviittauksia

64 yhdessä lajittelussa; rajoittamaton peräkkäisiä lajitteluja käytettäessä

Kumoamistasoja

100

Kenttiä tietolomakkeessa

32

Työkirjan parametreja

255 parametria työkirjassa

Suodattimen avattavissa luetteloissa näkyvät kohteet

10 000

Valittavissa olevat ei-vierekkäiset solut

2 147 483 648 solua

Tietomallityökirjoja koskevat muistitilan ja tiedostokoon enimmäisrajoitukset

32-bittisessä ympäristössä virtuaalisen osoitetilan enimmäismäärä on 2 gigatavua (Gt). Tämä on Excelin, työkirjan ja samaa prosessia käyttävien apuohjelmien käytettävissä oleva yhteismäärä. Tietomallin osuus osoitetilasta voi olla 500–700 megatavua (Mt), mutta jos ladattuna on muita tietomalleja ja apuohjelmia, osuus voi olla pienempi.

64-bittisessä ympäristössä ei ole tarkkoja tiedostokokorajoituksia. Työkirjan kokoa rajoittavat vain käytettävissä oleva muisti ja järjestelmäresurssit.

Excel 2016 on suuri osoite huomioon toimintoja, joiden avulla kuluttavat kahdesti muistia, kun käyttäjät on 64-bittinen Windows-käyttöjärjestelmä 32-bittinen Excel 2016 . Lisätietoja on artikkelissa suuri osoite huomioon ominaisuuksien muuttaminen Excel.

Huomautus: Jos tietomalliin lisätään taulukoita, tiedostokoko kasvaa. Ellei työkirjoihin tarvitse luoda monimutkaisia tietomallisuhteita, joissa käytetään useita tietolähteitä ja tietotyyppejä, poista Lisää tämä tieto tietomalliin -valintaruudun valinta, kun tuot tai luot taulukoita, Pivot-taulukoita tai tietoyhteyksiä.

Lisätietoja on artikkelissa Tietomallin määritykset ja rajoitukset.

Suoritin sydämiä

64

Laskennan määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus:

Yläraja:

Luvun tarkkuus

15 numeroa

Pienin sallittu negatiivinen luku

-2,2251E-308

Pienin sallittu positiivinen luku

2,2251E-308

Suurin sallittu positiivinen luku

9,99999999999999E+307

Suurin sallittu negatiivinen luku

-9,99999999999999E+307

Suurin kaavan kautta sallittu positiivinen luku

1,7976931348623158e+308

Suurin kaavan kautta sallittu negatiivinen luku

-1,7976931348623158e+308

Kaavan sisällön pituus

8 192 merkkiä

Kaavan sisäinen pituus

16 384 tavua

Iteraatioiden määrä

32 767

Matriiseja laskentataulukossa

Käytettävissä oleva muisti

Valittuja alueita

2 048

Funktion argumentteja

255

Sisäkkäisiä funktioita

64

Käyttäjän määrittämiä funktioluokkia

255

Käytettävissä olevien laskentataulukkofunktioiden määrä

341

Operandipinon koko

1 024

Laskentataulukoiden välisiä riippuvuuksia

64 000 laskentataulukkoa, jotka voivat viitata muihin taulukoihin

Laskentataulukoiden välisiä matriisikaavojen riippuvuuksia

Käytettävissä oleva muisti

Alueiden välisiä riippuvuuksia

Käytettävissä oleva muisti

Alueiden välisiä riippuvuuksia laskentataulukossa

Käytettävissä oleva muisti

Riippuvuuksia yhdessä solussa

4 miljardia kaavaa, jotka voivat olla riippuvaisia yhdestä solusta

Linkitetyn solun sisällön pituus (suljetuista työkirjoista)

32 767

Aikaisin sallittu laskutoimituksissa käytettävä päivämäärä

1.1.1900 (1.1.1904, jos käytössä on 1904-päivämääräjärjestelmä)

Myöhäisin sallittu laskutoimituksissa käytettävä päivämäärä

31.12.9999

Pisin aika, joka voidaan kirjoittaa

9999:59:59

Kaavioiden määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus:

Yläraja:

Laskentataulukkoon linkitettyjen kaavioiden määrä

Käytettävissä oleva muisti

Kaaviosta viitattavien laskentataulukoiden määrä

255

Yhden kaavion arvosarjat

255

Kaksiulotteisten kaavioiden arvosarjojen arvopisteet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Kolmiulotteisten kaavioiden arvosarjojen arvopisteet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Yhden kaavion kaikkien arvosarjojen arvopisteet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-taulukoiden ja pivot-taulukkoraporttien määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus:

Yläraja:

Taulukon Pivot-taulukkoraportit

Käytettävissä oleva muisti

Yksittäisiä kohteita kentässä

1 048 576

Pivot-taulukkoraportin rivi- tai sarakekentät

Käytettävissä oleva muisti

Raporttisuodattimia pivot-taulukkoraportissa

256 (käytettävissä oleva muisti voi olla rajoittava tekijä)

Arvokenttiä pivot-taulukkoraportissa

256

Pivot-taulukkoraportin laskettujen osien kaavat

Käytettävissä oleva muisti

Raporttisuodattimia Pivot-kaavioraportti

256 (käytettävissä oleva muisti voi olla rajoittava tekijä)

Arvokenttiä pivot-kaavioraportissa

256

Laskettujen osien kaavoja pivot-kaavioraportissa

Käytettävissä oleva muisti

Pivot-taulukon osan MDX-nimen pituus

32 767

Liittyvän pivot-taulukkomerkkijonon pituus

32 767

Suodattimen avattavissa luetteloissa näkyvät kohteet

10 000

Työkirjojen ”Salli muutokset useamman kuin yhden käyttäjän...”-asetus käytössä

Jos työkirjassa on Salli useamman kuin yhden käyttäjän... muutokset -asetus, seuraavat tiedot koskevat. Tämä asetus on käytettävissä valitsemalla Tarkista -välilehti > Jaa työkirja. Huomaa, että Excelin uudemmissa versioissa, Jaa työkirja-painike on piilotettu. Tuo näkyviin, valitse Tiedosto > asetukset > Pikatyökalurivi. Avaa Valitse komennoista -luettelo ja valitse Kaikki komennot. Vieritä luetteloa alaspäin, kunnes näet Jaa työkirja (vanha). Valitse se ja valitse Lisää. Valitse OK. Jaa työkirja -painike on nyt Excel-ikkunan yläosassa, ja se näyttää tältä: Työkirjan jakaminen

Ominaisuus:

Yläraja:

Käyttäjät, joilla voit avata tiedoston samanaikaisesti

256

Työkirjan Omat näkymät

Käytettävissä oleva muisti

muutosloki säilytysaika

32 767 päivää (oletusarvon on 30 päivää)

Yhdellä kerralla yhdistettävien työkirjojen määrä

Käytettävissä oleva muisti

Solut, jotka on korostettuna

32 767

Eri käyttäjien tekemien muutosten tunnistamisessa käytettävien värien määrä, kun muutosten korostaminen on käytössä

32 (kukin käyttäjä voidaan tunnistaa eri värillä; nykyisen käyttäjän tekemät muutokset on korostettu laivastonsinisellä värillä)

Työkirjan Excel-taulukoihin

0 (nolla)

Huomautus: Työkirjan, joka sisältää vähintään yhden Excel-taulukoita ei voi olla Salli useamman kuin yhden käyttäjän... muutokset -asetus on käytössä.

Laskentataulukon ja työkirjan määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus:

Yläraja:

Avoimet työkirjat

Käytettävissä oleva muisti ja järjestelmän resurssit

Kokonaismäärän rivien ja sarakkeiden lisääminen laskentataulukkoon

1 048 576 riviä ja 16 384 saraketta

Sarakeleveys

255 merkkiä

Rivin korkeus

409 pistettä

Sivunvaihdot

1 026 vaaka- ja pystysuunnassa

Suurin solun sisältämä merkkimäärä

32 767 merkkiä

Merkkien määrä ylä- tai alatunnisteessa

255

Rivinvaihdot kuhunkin soluun enimmäismäärä

253

Työkirjan laskentataulukoiden määrä

Käytettävissä oleva muisti (oletusarvo on 3 taulukkoa)

Työkirjan värien määrä

16 miljoonaa väriä (32-bittinen, kun käytettävissä on 24-bitin valikoima)

Työkirjan nimetyt näkymät

Käytettävissä oleva muisti

Yksilöllisiä solun muotoiluja tai tyylejä

64 000

Täytön tyylejä

256

Viivan paksuudet ja tyylit

256

Fonttityyppejä

1 024 yhteistä fonttia käytettävissä; enintään 512 kussakin työkirjassa

Lukumuotoiluja työkirjassa

200 - 250 asennetun Excelin kieliversion mukaan

Nimiä työkirjassa

Käytettävissä oleva muisti

Ikkunoita työkirjassa

Käytettävissä oleva muisti

Hyperlinkit laskentataulukossa

66 530 hyperlinkkiä

Ruutuja ikkunassa

4

Linkitettyjä taulukoita

Käytettävissä oleva muisti

Skenaariot

Käytettävissä oleva muisti; yhteenvetoraportissa näkyy vain ensimmäiset 251 skenaariota

Muutettavia soluja skenaariossa

32

Säädettäviä soluja ratkaisimessa

200

Omia funktioita

Käytettävissä oleva muisti

Zoomausalue

10 - 400 %

Raportit

Käytettävissä oleva muisti

Lajitteluviittauksia

64 yhdessä lajittelussa; rajoittamaton peräkkäisiä lajitteluja käytettäessä

Kumoamistasoja

100

Kenttiä tietolomakkeessa

32

Työkirjan parametreja

255 parametria työkirjassa

Suodattimen avattavissa luetteloissa näkyvät kohteet

10 000

Valittavissa olevat ei-vierekkäiset solut

2 147 483 648 solua

Suoritin sydämiä

64

Laskennan määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus:

Yläraja:

Luvun tarkkuus

15 numeroa

Pienin sallittu negatiivinen luku

-2,2251E-308

Pienin sallittu positiivinen luku

2,2251E-308

Suurin sallittu positiivinen luku

9,99999999999999E+307

Suurin sallittu negatiivinen luku

-9,99999999999999E+307

Suurin kaavan kautta sallittu positiivinen luku

1,7976931348623158e+308

Suurin kaavan kautta sallittu negatiivinen luku

-1,7976931348623158e+308

Kaavan sisällön pituus

8 192 merkkiä

Kaavan sisäinen pituus

16 384 tavua

Iteraatioiden määrä

32 767

Matriiseja laskentataulukossa

Käytettävissä oleva muisti

Valittuja alueita

2 048

Funktion argumentteja

255

Sisäkkäisiä funktioita

64

Käyttäjän määrittämiä funktioluokkia

255

Käytettävissä olevien laskentataulukkofunktioiden määrä

341

Operandipinon koko

1 024

Laskentataulukoiden välisiä riippuvuuksia

64 000 laskentataulukkoa, jotka voivat viitata muihin taulukoihin

Laskentataulukoiden välisiä matriisikaavojen riippuvuuksia

Käytettävissä oleva muisti

Alueiden välisiä riippuvuuksia

Käytettävissä oleva muisti

Alueiden välisiä riippuvuuksia laskentataulukossa

Käytettävissä oleva muisti

Riippuvuuksia yhdessä solussa

4 miljardia kaavaa, jotka voivat olla riippuvaisia yhdestä solusta

Linkitetyn solun sisällön pituus (suljetuista työkirjoista)

32 767

Aikaisin sallittu laskutoimituksissa käytettävä päivämäärä

1.1.1900 (1.1.1904, jos käytössä on 1904-päivämääräjärjestelmä)

Myöhäisin sallittu laskutoimituksissa käytettävä päivämäärä

31.12.9999

Pisin aika, joka voidaan kirjoittaa

9999:59:59

Kaavioiden määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus:

Yläraja:

Laskentataulukkoon linkitettyjen kaavioiden määrä

Käytettävissä oleva muisti

Kaaviosta viitattavien laskentataulukoiden määrä

255

Yhden kaavion arvosarjat

255

Kaksiulotteisten kaavioiden arvosarjojen arvopisteet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Kolmiulotteisten kaavioiden arvosarjojen arvopisteet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Yhden kaavion kaikkien arvosarjojen arvopisteet

Rajoitettu käytettävissä olevan muistin mukaan

Pivot-taulukoiden ja pivot-taulukkoraporttien määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus:

Yläraja:

Taulukon Pivot-taulukkoraportit

Käytettävissä oleva muisti

Yksittäisiä kohteita kentässä

1 048 576

Pivot-taulukkoraportin rivi- tai sarakekentät

Käytettävissä oleva muisti

Raporttisuodattimia pivot-taulukkoraportissa

256 (käytettävissä oleva muisti voi olla rajoittava tekijä)

Arvokenttiä pivot-taulukkoraportissa

256

Pivot-taulukkoraportin laskettujen osien kaavat

Käytettävissä oleva muisti

Raporttisuodattimia Pivot-kaavioraportti

256 (käytettävissä oleva muisti voi olla rajoittava tekijä)

Arvokenttiä pivot-kaavioraportissa

256

Laskettujen osien kaavoja pivot-kaavioraportissa

Käytettävissä oleva muisti

Pivot-taulukon osan MDX-nimen pituus

32 767

Liittyvän pivot-taulukkomerkkijonon pituus

32 767

Suodattimen avattavissa luetteloissa näkyvät kohteet

10 000

Työkirjojen ”Salli muutokset useamman kuin yhden käyttäjän...”-asetus käytössä

Jos työkirjassa on Salli useamman kuin yhden käyttäjän... muutokset -asetus, seuraavat tiedot koskevat. Tämä asetus on käytettävissä valitsemalla Tarkista -välilehti > Jaa työkirja.

Ominaisuus:

Yläraja:

Käyttäjät, joilla voit avata ja jakaa tiedostoa yhtä aikaa

256

Työkirjan Omat näkymät

Käytettävissä oleva muisti

muutosloki säilytysaika

32 767 päivää (oletusarvon on 30 päivää)

Yhdellä kerralla yhdistettävien työkirjojen määrä

Käytettävissä oleva muisti

Solut, jotka työkirjan korostettavissa

32 767

Eri käyttäjien tekemien muutosten tunnistamisessa käytettävien värien määrä, kun muutosten korostaminen on käytössä

32 (kukin käyttäjä voidaan tunnistaa eri värillä; nykyisen käyttäjän tekemät muutokset on korostettu laivastonsinisellä värillä)

Työkirjan Excel-taulukoihin

0 (nolla)

Huomautus: Työkirjan, joka sisältää vähintään yhden Excel-taulukoita ei voi olla Salli useamman kuin yhden käyttäjän... muutokset -asetus on käytössä.

Laskentataulukon ja työkirjan määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus:

Yläraja:

Avoimet työkirjat

Käytettävissä oleva muisti ja järjestelmän resurssit

Kokonaismäärän rivien ja sarakkeiden lisääminen laskentataulukkoon

1 048 576 riviä ja 16 384 saraketta

Sarakeleveys

255 merkkiä

Rivin korkeus

409 pistettä

Sivunvaihdot

1 026 vaaka- ja pystysuunnassa

Suurin solun sisältämä merkkimäärä

32 767 merkkiä

Merkkien määrä ylä- tai alatunnisteessa

255

Rivinvaihdot kuhunkin soluun enimmäismäärä

253

Työkirjan laskentataulukoiden määrä

Käytettävissä oleva muisti (oletusarvo on 3 taulukkoa)

Työkirjan värien määrä

16 miljoonaa väriä (32-bittinen, kun käytettävissä on 24-bitin valikoima)

Työkirjan nimetyt näkymät

Käytettävissä oleva muisti

Yksilöllisiä solun muotoiluja tai tyylejä

64 000

Täytön tyylejä

256

Viivan paksuudet ja tyylit

256

Fonttityyppejä

1 024 yhteistä fonttia käytettävissä; enintään 512 kussakin työkirjassa

Lukumuotoiluja työkirjassa

200 - 250 asennetun Excelin kieliversion mukaan

Nimiä työkirjassa

Käytettävissä oleva muisti

Ikkunoita työkirjassa

Käytettävissä oleva muisti

Hyperlinkit laskentataulukossa

66 530 hyperlinkkiä

Ruutuja ikkunassa

4

Linkitettyjä taulukoita

Käytettävissä oleva muisti

Skenaariot

Käytettävissä oleva muisti; yhteenvetoraportissa näkyy vain ensimmäiset 251 skenaariota

Muutettavia soluja skenaariossa

32

Säädettäviä soluja ratkaisimessa

200

Omia funktioita

Käytettävissä oleva muisti

Zoomausalue

10 - 400 %

Raportit

Käytettävissä oleva muisti

Lajitteluviittauksia

64 yhdessä lajittelussa; rajoittamaton peräkkäisiä lajitteluja käytettäessä

Kumoamistasoja

100

Kenttiä tietolomakkeessa

32

Työkirjan parametreja

255 parametria työkirjassa

Avattavia suodattimen luetteloita

10 000

Laskennan määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus:

Yläraja:

Luvun tarkkuus

15 numeroa

Pienin sallittu negatiivinen luku

-2,2251E-308

Pienin sallittu positiivinen luku

2,2251E-308

Suurin sallittu positiivinen luku

9,99999999999999E+307

Suurin sallittu negatiivinen luku

-9,99999999999999E+307

Suurin kaavan kautta sallittu positiivinen luku

1,7976931348623158e+308

Suurin kaavan kautta sallittu negatiivinen luku

-1,7976931348623158e+308

Kaavan sisällön pituus

8 192 merkkiä

Kaavan sisäinen pituus

16 384 tavua

Iteraatioiden määrä

32 767

Matriiseja laskentataulukossa

Käytettävissä oleva muisti

Valittuja alueita

2 048

Funktion argumentteja

255

Sisäkkäisiä funktioita

64

Käyttäjän määrittämiä funktioluokkia

255

Käytettävissä olevien laskentataulukkofunktioiden määrä

341

Operandipinon koko

1 024

Laskentataulukoiden välisiä riippuvuuksia

64 000 laskentataulukkoa, jotka voivat viitata muihin taulukoihin

Laskentataulukoiden välisiä matriisikaavojen riippuvuuksia

Käytettävissä oleva muisti

Alueiden välisiä riippuvuuksia

Käytettävissä oleva muisti

Alueiden välisiä riippuvuuksia laskentataulukossa

Käytettävissä oleva muisti

Riippuvuuksia yhdessä solussa

4 miljardia kaavaa, jotka voivat olla riippuvaisia yhdestä solusta

Linkitetyn solun sisällön pituus (suljetuista työkirjoista)

32 767

Aikaisin sallittu laskutoimituksissa käytettävä päivämäärä

1.1.1900 (1.1.1904, jos käytössä on 1904-päivämääräjärjestelmä)

Myöhäisin sallittu laskutoimituksissa käytettävä päivämäärä

31.12.9999

Pisin aika, joka voidaan kirjoittaa

9999:59:59

Kaavioiden määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus:

Yläraja:

Laskentataulukkoon linkitettyjen kaavioiden määrä

Käytettävissä oleva muisti

Kaaviosta viitattavien laskentataulukoiden määrä

255

Yhden kaavion arvosarjat

255

Kaksiulotteisten kaavioiden arvosarjojen arvopisteet

32 000

Arvosarjapisteitä kolmiulotteisten kaavioiden arvosarjoissa

4 000

Arvopisteitä yhden kaavion kaikissa arvosarjoissa

256 000

Pivot-taulukoiden ja pivot-taulukkoraporttien määritykset ja rajoitukset

Ominaisuus:

Yläraja:

Taulukon Pivot-taulukkoraportit

Käytettävissä oleva muisti

Yksittäisiä kohteita kentässä

1 048 576

Pivot-taulukkoraportin rivi- tai sarakekentät

Käytettävissä oleva muisti

Raporttisuodattimia pivot-taulukkoraportissa

256 (käytettävissä oleva muisti voi olla rajoittava tekijä)

Arvokenttiä pivot-taulukkoraportissa

256

Pivot-taulukkoraportin laskettujen osien kaavat

Käytettävissä oleva muisti

Raporttisuodattimia Pivot-kaavioraportti

256 (käytettävissä oleva muisti voi olla rajoittava tekijä)

Arvokenttiä pivot-kaavioraportissa

256

Laskettujen osien kaavoja pivot-kaavioraportissa

Käytettävissä oleva muisti

Pivot-taulukon osan MDX-nimen pituus

32 767

Liittyvän pivot-taulukkomerkkijonon pituus

32 767

Työkirjojen ”Salli muutokset useamman kuin yhden käyttäjän...”-asetus käytössä

Jos työkirjassa on Salli useamman kuin yhden käyttäjän... muutokset -asetus, seuraavat tiedot koskevat. Tämä asetus on käytössä, kun käytät Jaetut työkirjat.

Ominaisuus:

Yläraja:

Käyttäjät, joilla voit avata ja jakaa työkirjan samalla kertaa

256

Työkirjan Omat näkymät

Käytettävissä oleva muisti

muutosloki säilytysaika

32 767 päivää (oletusarvon on 30 päivää)

Yhdellä kerralla yhdistettävien työkirjojen määrä

Käytettävissä oleva muisti

Solut, jotka on korostettuna

32 767

Eri käyttäjien tekemien muutosten tunnistamisessa käytettävien värien määrä, kun muutosten korostaminen on käytössä

32 (kukin käyttäjä voidaan tunnistaa eri värillä; nykyisen käyttäjän tekemät muutokset on korostettu laivastonsinisellä värillä)

Työkirjan Excel-taulukoihin

0 (nolla)

Huomautus: Työkirjan, joka sisältää vähintään yhden Excel-taulukoita ei voi olla Salli useamman kuin yhden käyttäjän... muutokset -asetus on käytössä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×