Excel Web Access -WWW-osan mukautetut ominaisuudet

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Voit mukauttaa näkymän, asettelua, työkalurivin ja vuorovaikutteisuutta Microsoft Office Excel Web Access-WWW-osan mukautettujen ominaisuuksien avulla. Seuraavissa osissa on lisätietoja kullekin ominaisuudelle.

Tämän artikkelin sisältö

Työkirjan näyttö-osio

Työkalurivin ja otsikko-osa

Siirtyminen ja vuorovaikutteisuus-osassa

Työkirjan näyttö-osio

Työkirja (WorkbookUri)

Kirjoita tekstiruutuun URL-osoite tai UNC työkirja, jonka haluat näyttää Excel Web Accessissa.

Löydät helposti työkirjan, valitse Valitse linkki Muodostin-painike ja Etsi työkirja , valitse linkki--Web-sivu -ikkunan avulla.

Lisätietoja on artikkelissa Office Excel Web Access Excel-työkirjan näyttäminen.

Nimetyn kohteen (VisibleItem)

Syötä nimetty alue tai nimeä laskentataulukon, taulukko, kaavio, pivot-taulukkoraportin tai pivot-kaavioraportti, jonka haluat näyttää Excel Web Accessissa.

Voit helpottaa pitkien merkkijonojen muokkaamista napsauttamalla linkkiä Muodostin-painike ja Tekstin muodostin--Web-sivu -ikkunan avulla voit muokata merkkijonon.

Huomautus: Voit käyttää tätä ominaisuutta, onko valittu joitain laskentataulukoita tai nimetyt kohteet, kun olet tallentanut työkirjan Excel Services-palveluissa.

Lisätietoja on artikkelissa Excel Services-palveluissa nimetyn kohteen tarkasteleminen.

Rivit (RowsToDisplay)

Kirjoita tulevat näkyviin, kun voit yhden sivun verran ylös, alas, vasemmalle tai oikealle rivien määrä. Kelvolliset arvot ovat 1 – 500. Oletusarvo on 75. Suurempi arvo luoda fonttikokoa.

Lisätietoja on aiheessa Siirtyminen työkirjan Excel Services-palveluissa.

Tämän arvon voi mukauttaa. Lisätietoja verkko-osan mukauttamisesta on artikkelissa Microsoft Windows SharePoint Services-ohjeessa.

Sarakkeet (ColumnsToDisplay)

Kirjoita tulevat näkyviin, kun voit yhden sivun verran ylös, alas, vasemmalle tai oikealle rivien määrä. Kelvolliset arvot ovat 1 – 500. Oletusarvo on 75. Suurempi arvo luoda fonttikokoa.

Tämän arvon voi mukauttaa. Lisätietoja verkko-osan mukauttamisesta on artikkelissa Windows SharePoint Services-ohjeessa.

Lisätietoja on aiheessa Siirtyminen työkirjan Excel Services-palveluissa.

Sivun alkuun

Työkalurivin ja otsikko-osa

Otsikkorivi:   

Luo Web-osan otsikko (automaattisesti AutoGenerateTitle)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda automaattisesti otsikon perusteella Ulkoasu -osan otsikko -ominaisuudessa määritetyn työkirjan nimi ja sitten lisätä kyseisen otsikon verkko-osan otsikkorivillä. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämä valintaruutu, jos haluat käyttää nykyisen arvon otsikko -ominaisuutta tai piilottaa otsikon, jos ominaisuus ei ole arvoa.

Luo Web-osan otsikon URL (automaattisesti AutoGenerateDetailLink)

Valitse tämä valintaruutu, jos automaattisesti hyperlinkin lisääminen verkko-osan otsikkorivillä, kun käyttäjä napsauttaa, näyttää työkirjan selainikkunassa. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämä valintaruutu, jos haluat käyttää jotakin toista kirjoitettuna Lisäasetukset -osan Otsikon URL-osoite -ominaisuus, joka voi olla mikä tahansa kelvollinen URL-osoite tai muu kuin arvo, kun tämä valintaruutu ole valittu. Tämän valintaruudun valinnan poistaminen poistaa myös nykyisen arvon Otsikon URL-osoite -ominaisuus.

Työkalurivin (ToolBarStyle) tyyppi

Valitse jokin seuraavista asetuksista Näytä tai piilota komennot ja työkalurivin painikkeet:

Koko     Näyttää koko työkalurivi. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu on valittuna.

Koko työkalurivi sisältää seuraavat: Avaa valikko (AvaaExcelissä ja Avaa tilannevedos Excelissä -komento), Päivitä -valikko (Päivitä valittu yhteys -komento, Päivitä kaikki yhteydet -komento, Laske työkirja komento ja Lataa työkirja uudelleen -komento), Etsi Painikkeen kuva -painikkeen, nimettyjä kohteen näkymässä ja Ohje- näkymän avattavasta-luettelosta.

Koko työkalurivi-näkymää kannattaa käyttää, kun tarkastelet Excel Web Access-itse Web-osa-sivulla ja haluat käyttää kaikkien käytettävissä olevien komentojen ja painikkeiden käyttäjän.

Yhteenveto     Näyttää ainoastaan seuraavat: Avaa valikko (Avaa Excelissä ja Avaa tilannevedoksen Excelissä), Päivitä-valikko (Päivitä valittu yhteys ja Lataa työkirja), Näytä avattavasta luettelosta nimi kohteen tilassa siirtymispainikkeet tarvittaessa ja Ohje.

Voit käyttää Yhteenvetotyökalurivi, kun yrität muodostaa yhteyden Excel Web Access Raporttinäkymät-ikkunan tai muiden verkko-osa-sivun muihin verkko-osien ja tarvitset vain tätä komentojen ja painikkeiden alijoukkoa.

Vain siirtyminen     Sen mukaan, seuraavissa tilanteissa näyttää seuraavat komennot ja painikkeet:

  • Jos Excel Web Access on taulukkonäkymässä, tarvittaessa siirtymispainikkeet ja Ohje.

  • Jos Excel Web Access on nimetty kohde-näkymässä, Näytä avattavasta luettelosta, tarvittaessa siirtymispainikkeet ja Ohje.

Ei mitään     Piilottaa työkalurivin.

Voit valita mitään kun olet valinnut tietyn nimetyn kohteen, kuten nimetyn alueen tai kaavion, jonka haluat näyttää vain niin, käyttäjän ei edellytä toimia eikä ohjetta, esimerkiksi kun luot Raporttinäkymät-ikkunan tai WWW-osa-sivun.

Työkalurivin valikkokomennot:   

Avaa Excelissä, Avaa tilannevedos Excelissä (AllowInExcelOperations)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tuoda Avaa Excelissä ja Avaa tilannevedos Excelissä -komennot työkalurivin Avaa -valikossa, niin, että käyttäjä voi avata työkirjan Microsoft Office Excelin Jos käyttäjän tietokoneeseen on asennettu Excel. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa Avaa Excelissä ja Avaa tilannevedos Excelissä komennot ja estää käyttäjiä avaamasta työkirja Excelissä.

Lisätietoja on kohdassa Avaa tilannevedos Excelissä Excel Services-palveluiden tai työkirjan.

Päivitä valittu yhteys, Päivitä kaikki yhteydet (AllowManualDataRefresh)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tuoda Päivitä valittu yhteys ja Päivitä kaikki yhteydet -komennot työkalurivin Päivitä -valikko ja antaa käyttäjän päivityspainike kaikki tai valitut yhteydet ulkoisiin tietolähteisiin. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämä valintaruutu, jos haluat piilottaa työkalurivin Päivitä -valikon Päivitä valittu yhteys ja Päivitä kaikki yhteydet -komentoja.

Huomautus: Manuaalinen päivitystoiminto voi ilmetä myös vuorovaikutuksen, joka suorittaa Online Analysis Processing (OLAP)-kyselyn pivot-taulukkoraportin suoritettaessa.

Lisätietoja on artikkelissa Excel Services-palveluissa ulkoisten tietojen päivittäminen.

Laske työkirja (AllowRecalculation)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää Laske työkirja -komennon työkalurivin Päivitä -valikko. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämä valintaruutu, jos haluat piilottaa työkalurivin Päivitä -valikon Laske työkirja -komento.

Huomautus: Tämä ominaisuus on vain vaikuttaa komento ja ei ole vaikutusta nykyisen työkirjan laskenta-asetuksen työkirjassa.

Lisätietoja on artikkelissa tietojen laskeminen ja uudelleenlaskeminen Office Excel Web Accessissa.

Nimetyn kohteen avattavan luettelon (ShowVisibleItemButton)

Valitse tämä valintaruutu, jos näyttämään työkalurivin Näytä avattavasta luettelosta. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu on valittuna. Excel Web Access on myös oltava nimetty kohde-näkymässä.

Poista tämä valintaruutu, jos haluat piilottaa työkalurivin pudotusvalikosta näkymä . Voit haluta poistaa käytöstä tämän avattavan luettelon, jos olet nimetty kohde-näkymässä, mutta et halua käyttäjien muuttavan kohteita ja haluat tietyn kohteen Raporttinäkymät-ikkunan tai WWW-osa-sivun.

Lisätietoja on artikkelissa tarkasteleminen Excel Web Accessissa nimetyn kohteen.

Sivun alkuun

Siirtyminen ja vuorovaikutteisuus-osassa

Siirtyminen:   

Työkirjassa siirtyminen (AllowNavigation)

Valitse tämä valintaruutu, jotta käyttäjät voivat siirtyä työkirjan käyttämällä sivu-painikkeet ja taulukonvalitsimet sivua tai siirtymällä toiseen ja Etsi Painikkeen kuva käyttämällä. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämä valintaruutu, jos haluat estää käyttäjiä Siirtyminen työkirjan käyttämällä sivu-painikkeita, taulukonvalitsimet ja Etsi-painike. Tämän valintaruudun valinta kannattaa poistaa, jos käytät Excel Web Access näyttää vain tietyn nimetyn kohteen, kuten nimetyn alueen tai kaavion, tai Excel Web Access on yhdistetty toiseen verkko-osan Raporttinäkymät-ikkunan tai WWW-osa-sivun.

Hyperlinkit (AllowHyperlinks)

Valitse tämä valintaruutu ottaa käyttöön active hyperlinkkejä sijainteihin työkirjassa tai tiedostojen ja asiakirjojen työkirjan ulkopuolella. Työkirjassa siirtyminen ‑ominaisuuksien on otettava käyttöön myös käyttöön hyperlinkit paikkaan työkirjassa.

Poista tämän valintaruudun, hyperlinkit, käytöstä johonkin sijaintiin työkirjan tai tiedostojen ja asiakirjojen työkirjan ulkopuolella. Hyperlinkin muunnetaan merkkijonoksi.

Lisätietoja on aiheessa Excel for Windowsin hyperlinkkien käsitteleminen.

Vuorovaikutteisuuden:   

Työkirjan vuorovaikutteisuus (AllowInteractivity)

Valitse tai poista tämä valintaruutu, jos haluat sallia tai estää työkirjan käsittelemisen. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu on valittuna.

Työkirjan käyttäminen sisältää seuraavat toiminnot: ulkoiset tiedot-asetus parametriarvot lajitteleminen, suodattaminen, Jäsennys- ja laajentaminen tai supistaminen pivot-taulukkoraportin tietotasojen manuaalinen, jonka ja automaattinen päivitys.

Parametrien muokkaus (AllowParameterModification)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää Parametrit -tehtäväruudun ja ‑asetuksen, jos haluat muuttaa parametriarvot, jos ne on määritetty työkirjan. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa Parametrit -tehtäväruudun ja estää tarkasteleminen ja muuttaminen parametriarvot, jos ne on määritetty työkirjan.

Huomautus: Jos Työkirjan vuorovaikutteisuus -valintaruutua ole valittu, Parametrien muokkaus -ominaisuus näkyy himmennettynä ja ei voi valita tai poistaa sen valintaa.

Lisätietoja on artikkelissa Työkirjan parametrien muuttaminen Excel Services-palveluissa.

Näyttää Parametrit-tehtäväruudun (ShowWorkBookParameters)

Valitse tämä valintaruutu, jos Parametrit -tehtäväruudun tarkastelun käyttöön, jos työkirja on määritetty parametreja. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämä valintaruutu, jos haluat estää Parametrit -tehtäväruudun tarkastelun, vaikka työkirja on määritetty parametreja. Voi myös Poista tämän valintaruudun, jos haluat estää käyttäjää muuttamasta parametrit, koska haluat muuttaa käyttämällä suodattimen Web-osien arvot.

Huomautus: Jos Parametrin muokkaaminen -ominaisuuden valintaruutua ole valittu, Näyttää Parametrit-tehtäväruudun -ominaisuus näkyy himmennettynä ja ei voi valita tai poistaa sen valintaa.

Lisätietoja on artikkelissa Työkirjan parametrien muuttaminen Excel Services-palveluissa.

Lajittelu (AllowSorting)

Valitse tämä valintaruutu, jotta solualue, Excel-taulukon ja pivot-taulukkoraportin lajittelun. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämä valintaruutu, jos haluat estää solualueen, Excel-taulukon ja pivot-taulukkoraportin lajittelun. Jo käytetty lajittelu kuitenkin työkirjan säilytetään.

Lisätietoja on kohdassa tietojen lajitteleminen Excel Services-palveluissa.

Suodatus (AllowFiltering)

Valitse tämä valintaruutu Ota suodatus solualue, Excel-taulukon ja pivot-taulukkoraportti ja ottaa jäsennyksen. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämän valintaruudun, voit estää suodattamisen solualueen, Excel-taulukon ja pivot-taulukkoraportti ja haluat estää jäsennyksen. Kuitenkin suodatus on jo käytetty työkirjan säilytetään.

Lisätietoja on artikkelissa suodattaa tietoja Excel Services-palveluissa.

Kaikki pivot-taulukon vuorovaikutteisuus (AllowPivotSpecificOperations)

Valitse tai poista tämän valintaruudun, jos haluat sallia tai estää Vuorovaikutteinen pivot-toiminnot: laajentaminen (Siirtyminen alaspäin) ja tiivistäminen (siirtyminen ylöspäin) tasoja tietojen lajittelemista ja suodattamista. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu on valittuna.

Päivitä ajoittain, mikäli käytössä työkirjassa (AllowPeriodicDataRefresh)

Valitse tämä valintaruutu on valittuna säännöllisiä viestien Excel Web Access ‑WWW-osan alareunassa olevien numeroiden hallinta. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämän valintaruudun, estävät työkirjan ulkoisten tietojen ja estää säännöllisiä toiminnon viestejä näkymisen Excel Web Access ‑WWW-osan alareunassa.

Lisätietoja on artikkelissa Excel Services-palveluissa ulkoisten tietojen päivittäminen.

Näytä tiedot ajoittain päivityksen kehote (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista automaattisen säännöllisen päivityksen:

Aina    Näytä aina -vaihtoehto ei ole säännöllisiä kehotteen. Oletusarvoisesti tämä asetus on valittuna. Tämän asetuksen avulla voit määrittää käyttäjälle oikeuden päätä, haluatko päivittää tiedot ajoitetun väliajoin, mutta jotka eivät voi valita aina.

Voit myös    Näytä säännöllisiä-kehote, jossa aina -vaihtoehto. Tämän asetuksen avulla voit määrittää käyttäjälle oikeuden päättää, voit päivittää tiedot ajoitetun väliajoin ja valitseminen päivittäminen automaattisesti kunkin ajoitetun aikavälin myöhemmin kysymättä.

Älä koskaan     Piilota säännöllisiä kehotteen ja aina -vaihtoehto. Tämän asetuksen avulla tietojen päivitys ajoitetun väliajoin minkä tahansa kysymättä.

Huomautus: Voit määrittää tämän ominaisuuden, Päivitä ajoittain, jos työkirjassa on käytössä -valintaruutu on valittuna.

Lisätietoja on artikkelissa Excel Services-palveluissa ulkoisten tietojen päivittäminen.

Sulje istunto ennen uuden avaaminen (CloseWorkbookSessions)

Valitse tämä valintaruutu, jos Sulje nykyisessä työkirjassa, kun olet avannut uuden työkirjan. Voit valita tämän valintaruudun voit parantaa suorituskykyä, kun monta käyttäjää saman työkirjan tarkastelemassa.

Poista tämä valintaruutu, jos haluat pitää nykyisen työkirjan avoinna, kun olet avannut uuden työkirjan. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu on valittuna. Tämä valintaruutu, jos haluat säilyttää kaikki nykyisen työkirjan, suodattimet, lajittelut tai parametrin arvo-asetuksia, kuten käsittelemisen toisen työkirjan avaamisen jälkeen voi poistaa.

Lisätietoja on artikkelissa istunnot, istunnon aikakatkaisu ja Excel Services-palveluissa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×