Excel Web Access -ohjelman Web-osan mukautetut ominaisuudet

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Huomautus: Tämä artikkeli on täyttänyt tarkoituksensa, ja se poistetaan pian. Jotta Sivua ei löydy -ongelmat voidaan välttää, kaikki tunnetut linkit sivuun poistetaan. Jos olet luonut linkkejä tähän sivuun, poista ne, jotta verkko pysyy yhtenäisenä.

Voit mukauttaa joitakin Excel Web Access -WWW-osan osia, kuten asettelun ja työkalurivillä näkyvät asetukset. Voit myös määrittää asetukset, joiden mukaan määräytyy, kuinka käyttäjät voivat käyttää työkirjaa WWW-osassa. Voit esimerkiksi määrittää, voivatko käyttäjät käyttää työkirjassa parametreja.

Excel Web Accessin työkaluruutu sisältää kahdenlaisia ominaisuuksia: vain Excel Web Access -WWW-osalle ominaisia ominaisuuksia sekä yleisiä ominaisuuksia, jotka koskevat useimpia WWW-osia. Vain Excel Web Access -WWW-osalle ominaiset ominaisuudet näkyvät Työkirjan näyttäminen-, Työkalurivi ja otsikkorivi- sekä Siirtyminen ja vuorovaikutteisuus -osissa.

Tässä artikkelissa on yleistietoja ominaisuuksista, jotka ovat vain Excel Web Access ‑WWW-osalle ominaisia.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Työkirjan näyttäminen -osan ominaisuudet

Työkalurivi ja otsikkorivi -osan ominaisuudet

Työkalurivin valikkokomennot

Siirtyminen ja vuorovaikutteisuus -osan ominaisuudet

Vuorovaikutteisuusasetukset

Työkirjan näyttäminen -osan ominaisuudet

Kirjoita ensin Työkirjan näyttäminen ‑osaan tiedot, jotka yksilöivät työkirjan, ja EWA-WWW-osan käyttämä nimetty kohde, jos sellainen on käytössä.

Ominaisuus

Kuvaus

Työkirja

Kirjoita tekstiruutuun URL-osoite tai UNC työkirja, jonka haluat näyttää Excel Web Accessissa. Voit kirjoittaa sen URL-osoite-ruutuun tai valitse Valitse linkki- Muodostin-painike ja Etsi työkirja Valitse resurssi – valintaikkunan WWW -ikkunan avulla.

Nimetty kohde

Kirjoita nimi, jonka haluat näyttää Excel Web Accessissa kohteen (nimetty solualue) tai laskentataulukon, taulukko, kaavio, pivot-taulukkoraportin tai pivot-kaavioraportin nimen. Jos haluat määrittää nimetyn kohteen, työkirjan tekijä on kohde määritetään lähdetyökirja Excelissä ja Tallenna työkirja sivustoon. Jos haluat muokata pitkiä merkkijonoja, valitse linkki- Muodostin-painike ja Tekstieditori--WWW-valintaikkunan -ikkunan avulla voit muokata merkkijonon.

Sivun alkuun

Työkalurivi ja otsikkorivi -osan ominaisuudet

Excel Services ottaa nämä ominaisuudet käyttöön puolestasi automaattisesti. Voit poistaa yhden tai usean ominaisuuden käytöstä poistamalla ominaisuutta vastaavan valintaruudun valinnan.

Ominaisuus

Kuvaus

Luo Web-osan otsikko automaattisesti

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että Excel Services luo otsikon automaattisesti. Excel Services luo otsikon, jossa yhdistyvät työkirjan tiedostonimi ja tämän WWW-osan Ulkoasu-ominaisuuksien Otsikko-ominaisuus. Jos poistat tämän valintaruudun valinnan, Excel Services käyttää Otsikko-ominaisuuden nykyistä arvoa.

Luo Web-osan otsikko-URL automaattisesti

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda WWW-osan otsikkoriville automaattisesti hyperlinkin. Kun käyttäjä napsauttaa linkkiä, Excel Services avaa linkitetyn työkirjan selainikkunaan. Jos poistat tämän valintaruudun valinnan, Excel Services poistaa nykyisen arvon myös Lisäasetukset-osan Otsikon URL-osoite ‑ominaisuudesta. Jos haluat käyttää mukautettua URL-osoitetta, poista tämän valintaruudun valinta ja kirjoita sitten Otsikon URL-osoite ‑ominaisuuden tekstiruutuun hyperlinkki, jota haluat käyttää.

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista sen mukaan, haluatko näyttää vai piilottaa työkalurivin komennot ja painikkeet:

Ominaisuus

Kuvaus

Koko (Oletusasetus).

EWA-työkalurivi, jossa näkyvät Avaa-, Tiedot-, Etsi- ja Ohje-painikkeet Seuraavassa kuvassa on esimerkki EWA-WWW-osan koko työkalurivi. Tässä esimerkissä näytetään työkirjan taulukkonäkymässä ja sisältää Avaa valikko, tiedot -valikko ja Etsi Painikkeen kuva -painiketta. Jos laskentataulukko on näkyvissä Nimetty kohde-näkymässä, näkymässä näkyy myös työkalurivillä.

Yhteenveto

EWA-WWW-osan työkalurivi, jolla näkyy nimetyt kohteet sisältävä avattava Näytä-luettelo Tässä kuvassa on esitetty Esimerkki EWA Web-osa, jossa on Yhteenveto -työkalurivi. Web-osan työkirjan on nimetty kohde-näkymässä ja Avaa valikko, tiedot -valikko ja näkymä -avattavasta luettelosta. Näytä avattava luettelo tulee näkyviin työkalurivin oikeassa reunassa ja näkyy nimetyt kohteet, jotka on määritetty työkirjan. Jos työkirja näkyy taulukkonäkymässä, Näytä -luettelo ei näy.

Vain siirtyminen

Vain siirtyminen ‑työkalurivin asettelu määräytyy EWA-WWW-osan sisältämän työkirjan näkymän mukaan. Seuraavassa taulukossa kuvataan näiden välisiä eroja. Laskentataulukko-näkymässä näkyvät vain siirtymispainikkeet. Nimetty kohde ‑näkymässä näkyy lisäksi avattava Näytä-luettelo.

Ei mitään

Jos valitset työkaluriviksi Ei mitään, Excel Services piilottaa työkalurivin. Tästä voi olla hyötyä, kun et halua käyttäjän käsittelevän työkirjaa. Esimerkiksi näyttäessäsi Excel Web Access ‑WWW-osan Raporttinäkymät-ikkunassa voit piilottaa WWW-osan työkalurivin.

Sivun alkuun

Työkalurivin valikkokomennot

Excel Services ottaa nämä komennot käyttöön automaattisesti. Voit poistaa yhden tai usean komennon käytöstä poistamalla komentoa vastaavan valintaruudun valinnan.

Komento

Kuvaus

Avaa Excelissä, Avaa tilannevedos Excelissä

Kun tämä valintaruutu on valittuna, Avaa Excelissä- ja Avaa tilannevedos Excelissä -komennot näkyvät WWW-osan työkalurivin Avaa-valikossa. Jos käyttäjän tietokoneessa on Excel asennettuna, käyttäjä voi avata työkirjan muokattavaksi Excelissä. Voit piilottaa Avaa Excelissä- ja Avaa tilannevedos Excelissä -komennot sekä estää käyttäjiä avaamasta työkirjaa Excelissä poistamalla tämän valintaruudun valinnan.

Tärkeää: Tämä ominaisuus vaikuttaa vain Avaa-valikon kohteiden näyttämiseen. Se ei vaikuta käyttöoikeuksiin millään tavalla. Järjestelmänvalvoja voi hallita suojausasetuksia määrittämällä käyttöoikeuksia.

Päivitä valittu yhteys, Päivitä kaikki yhteydet

Kun tämä valintaruutu on valittuna, Päivitä valittu yhteys- ja Päivitä kaikki yhteydet -komennot näkyvät WWW-osan työkalurivin Tiedot-valikossa ja käyttäjät voivat päivittää kaikki tai valitut ulkoiseen tietolähteeseen muodostetut yhteydet manuaalisesti.

 • Voit piilottaa nämä työkalurivin Tiedot-valikon komennot poistamalla tämän valintaruudun valinnan.

Laske työkirja

Kun tämä valintaruutu on valittuna, Laske työkirja -komento näkyy WWW-osan työkalurivin Tiedot-valikossa.

 • Jos haluat piilottaa työkalurivin tiedot -valikon Laske työkirja -komento, poista tämän valintaruudun valinta. Tämä ominaisuus on vain vaikuttaa komento, eikä se vaikuta nykyisen työkirjan laskenta-asetus.

Avattava Nimetty kohde -luettelo

Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että työkirja, jonka haluat näyttää, näkyy Nimetty kohde ‑näkymässä. Kun työkirja näkyy Nimetty kohde ‑näkymässä ja tämä valintaruutu on valittuna, WWW-osan työkalurivillä näkyy avattava Näytä-luettelo.

 • Voit piilottaa työkalurivin avattavan Näytä-luettelon poistamalla tämän valintaruudun valinnan. Jos esimerkiksi haluat, että WWW-osa näyttää vain tietyn nimetyn kohteen, etkä halua, että käyttäjä voi muuttaa kohdetta, poista valintaruudun valinta.

Sivun alkuun

Siirtyminen ja vuorovaikutteisuus -osan ominaisuudet

Ellei muuta ilmoiteta, Excel Services ottaa nämä ominaisuudet käyttöön puolestasi automaattisesti. Voit poistaa yhden tai usean ominaisuuden käytöstä poistamalla ominaisuutta vastaavan valintaruudun valinnan.

Ominaisuus

Kuvaus

Hyperlinkit

Tämä ominaisuus ottaa käyttöön työkirjassa oleviin sijanteihin tai työkirjan ulkopuolella oleviin tiedostoihin osoittavat aktiiviset hyperlinkit. Jos haluat sallia linkittämisen saman työkirjan muihin sijainteihin, valitse myös Työkirjassa siirtyminen -ominaisuuden valintaruutu. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat poistaa kaikki työkirjassa oleviin sijanteihin tai työkirjan ulkopuolella oleviin tiedostoihin osoittavat aktiiviset hyperlinkit käytöstä.

Työkirjan vuorovaikutteisuus

Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat sallia tai estää työkirjan käsittelemisen. Työkirjan käsitteleminen tarkoittaa esimerkiksi seuraavia toimia:

 • manuaalinen, säännöllinen tai automaattinen ulkoisten tietojen päivittäminen

 • arvojen syöttäminen lähdetyökirjassa määritetyille parametreille

 • lajitteleminen ja suodattaminen

 • jäsennyksen laajentaminen ja tiivistäminen

 • Pivot-taulukkoraportin tietojen laajentaminen ja tiivistäminen.

Vuorovaikutteisuusasetukset

Nämä asetukset määrittävät työkirjan vuorovaikutteisuuden. Jos poistat Työkirjan vuorovaikutteisuus -valintaruudun valinnan, Excel Services poistaa käytöstä kaikki vuorovaikutteisuusasetukset eivätkä käyttäjät voi valita näitä valintaruutuja tai poistaa niiden valintoja.

Asetus

Kuvaus

Parametrien muokkaaminen

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää Parametrit-ruudun ja sallia käyttäjien syöttää lähdetyökirjassa määritetyille parametreille arvoja.

 • Voit piilottaa Parametrit-ruudun poistamalla tämän valintaruudun valinnan. Tällöin käyttäjät eivät voi syöttää työkirjan parametreille arvoja. Voit piilottaa Parametrit-ruudun esimerkiksi silloin, kun haluat, että parametrin arvon määrittää toinen WWW-osa, johon on muodostettu yhteys. Jos poistat Parametrien muokkaaminen ‑valintaruudun, Excel Services poistaa siihen liittyvän Näytä Parametrit-tehtäväruutu ‑ominaisuuden käytöstä.

Näytä Parametrit-tehtäväruutu

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sallia Parametrit-tehtäväruudun tarkastelemisen, jos työkirjaan on määritetty parametreja.

 • Voit piilottaa Parametrit-tehtäväruudun, vaikka työkirja sisältäisikin määritettyjä parametreja, poistamalla tämän valintaruudun valinnan. Voit piilottaa Parametrit-ruudun esimerkiksi silloin, kun parametrin arvon määrittää käyttäjän asemesta toinen WWW-osa.

Lajittelu

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ottaa käyttöön solualueiden, Excel-taulukoiden ja Pivot-taulukkoraporttien lajittelun. Voit estää solualueiden, Excel-taulukoiden ja Pivot-taulukkoraporttien lajittelun poistamalla tämän valintaruudun valinnan. Työkirjaan jo sovellettu lajittelu kuitenkin säilytetään.

Suodatus

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ottaa käyttöön solualueiden, Excel-taulukoiden ja Pivot-taulukkoraporttien suodatuksen ja lisäksi ottaa käyttöön jäsennyksen. Voit estää solualueiden, Excel-taulukoiden ja Pivot-taulukkoraporttien suodatuksen ja poistaa käytöstä jäsennyksen poistamalla tämän valintaruudun valinnan. Työkirjaan jo sovellettu suodatus kuitenkin säilytetään.

Kaikki pivot-taulukon vuorovaikutteisuus

Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta sen mukaan, haluatko käyttää vai estää seuraavat vuorovaikutteiset Pivot-taulukkotoiminnot: tietotasojen laajentaminen (yksityiskohtaisempien tietojen näyttäminen) ja tiivistäminen (yleisempien tietojen näyttäminen) sekä lajitteleminen ja suodattaminen.

Päivitä ajoittain, mikäli sallittu työkirjassa

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ohjata säännöllisiä päivitystoimintoja koskevien sanomien näkymistä Excel Web Access ‑WWW-osan alareunassa. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat estää työkirjan ulkoisten tietojen säännöllisen päivityksen ja säännöllisiä päivitystoimintoja koskevien sanomien näkymisen Excel Web Access ‑WWW-osan alareunassa.

Näytä ajoittaisen tietojen päivityksen kehote

Tämän ominaisuuden määrittäminen valittava myös Päivitä ajoittain, jos työkirjassa on käytössä -valintaruutu. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista automaattisen säännöllisen päivityksen:

Aina    Näytä aina -vaihtoehto ei ole säännöllisiä kehotteen. Käytä tätä vaihtoehtoa, jos haluat, että käyttäjä voi päivittää tiedot ajoitetun väliajoin, mutta ei ainavalita.

Voit myös    Näytä säännöllisiä-kehote, jossa aina -vaihtoehto. Tämän asetuksen avulla voit määrittää käyttäjälle oikeuden päätä, haluatko päivittää tiedot ajoitetun väliajoin peräkkäiset kysymättä.

Älä koskaan    Piilota säännöllisiä kehotteen ja aina -vaihtoehto. Tämän asetuksen avulla tietojen päivitys ajoitetun väliajoin minkä tahansa kysymättä.

Sulje istunto ennen uuden istunnon avaamista

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sulkea nykyisen työkirjan sen jälkeen, kun olet avannut uuden työkirjan. Tämä valintaruutu kannattaa valita siksi, että järjestelmän suorituskyky paranee silloin, kun useat käyttäjät tarkastelevat samaa työkirjaa.

 • Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat pitää nykyisen työkirjan avoinna, kun olet avannut uuden työkirjan. Tämän valintaruudun valinta kannattaa poistaa, jos valitun työkirjan asetusten, kuten suodattimien, lajittelujen tai parametriarvojen asetusten, säilyvän voimassa vielä toisen työkirjan avaamisen jälkeen.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×