Excel-työkirjan muuntaminen InfoPath-lomakemalliksi

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Jotkin organisaatiot käyttävät Microsoft Office Excelin työkirjoja lomakkeina, joihin he keräävät tietoja. Nämä työkirjat sisältävät usein tyhjiä soluja, joihin käyttäjät voivat antaa tietoja. Voit muuntaa työkirjan Microsoft Office InfoPathin lomakemalliksi InfoPathin ohjatun tuontitoiminnon avulla. Kun muunnat työkirjan lomakemalliksi, käyttäjäsi voivat hyödyntää InfoPathin toimintoja, kuten rakenteen kelpoisuustarkistusta, ja dynaamisia ohjausobjekteja, kuten toistuvia osioita, ja liiketoimintalogiikkaa, kuten tietojen kelpoisuuden tarkistamista. Lisäksi voit tarjota lomakemallin käytettäväksi laajemmalle yleisölle luomalla selaimella käytettävän lomakemallin. Jos haluat luoda selaimella käytettävän lomakemallin, sinun täytyy julkaista selainyhteensopiva lomakemalli palvelimessa, jossa on käytössä InfoPath Forms Services. Selaimella käytettäviin lomakemalleihin perustuvia lomakkeita voi täyttää selaimella.

Kun muunnat Excel-työkirjan InfoPath-lomakemalliksi käyttämällä ohjatun tuomisen oletusasetusta, tuloksena oleva lomakemalli sisältää Excel-työkirjan asettelun. Lisäksi Excel-työkirjan tietyt ehdot täyttävät solut muunnetaan automaattisesti tekstikehysohjausobjekteiksi, joihin käyttäjät voivat kirjoittaa tietoja. Jos solu on esimerkiksi muotoiltu näyttämään reunus joka sivulla, kyseinen solu muunnetaan tekstikehysohjausobjektiksi tuloksena olevassa lomakemallissa. Jos päätät olla käyttämättä ohjatun tuomisen oletusasetusta, voit valita, että sisällytät pelkän asettelun, kun tuot Excel-työkirjan, tai muunnat vain tietyntyyppisiä soluja ohjausobjekteiksi.

Tässä artikkelissa selitetään Excel-työkirjan InfoPath-lomakemalliksi muuntamisen perusajatus ja muunnosmenetelmä, mukaan lukien ominaisuudet ja asetukset, joita ei tueta muunnosprosessissa.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Excel-työkirjan muuntaminen InfoPath-lomakemalliksi

Ominaisuudet ja asetukset, joita ei täysin tueta muunnon aikana

Excel-työkirjan muuntaminen InfoPath-lomakemalliksi

Tietoja Excel-työkirjan muuntamisesta InfoPath-lomakemalliksi

Kun Excel-työkirja muunnetaan InfoPath-lomakemalliksi, työkirjaa käytetään luonnoksena, jonka avulla luodaan uusi lomakemalli. Työkirjan taulukkorakenne luodaan uudelleen asettelutaulukko lomakemallissa. Jos päätät sisällyttää työkirjan muunnokseen tietojen keräämiseen käytettyjä soluja, tekstikehysohjausobjektit lisätään lomakemalliin asettelutaulukon soluissa, jotka vastaavat työkirjan kenttien sijaintia. Tuloksena olevassa lomakemallissa säilytetään tuettujen solujen koko ja sijainti, solujen reunaviivat ja sävytys sekä se, onko solut yhdistetty vai erotettu.

Jos työkirja sisältää useita laskentataulukoita, ensimmäisen laskentataulukon tiedot ja muotoilu lisätään uuden lomakemallin oletusnäkymä ja lisälaskentataulukot muunnetaan vastaaviksi lomakemallin näkymiksi. Jokaisen lisänäkymän otsikot vastaavat laskentataulukoiden otsikoita.

Jotta ymmärrät paremmin työkirjan, jonka muunnat käyttämällä InfoPathin ohjattua tuomista, ja tuloksena olevan lomakemallin välisen suhteen, kuvittele olevasi vakuutusmyyjä, jolla on kaksi laskentataulukkoa sisältävä työkirja nimeltä Korvausvaatimukset.xls. Ensimmäisen laskentataulukon nimeksi on annettu Koti ja toisen Autot. Jokaisen laskentataulukon sarakkeisiin kuuluu sarakkeet, joiden otsikko on Tyyppi, Kuvaus, Lainamäärä ja Ostohinta. Jokaisen laskentataulukon Lainamäärä- ja Ostohinta-sarakkeet on muotoiltu niin, että ne käyttävät valuutta-tietotyyppiä. Kaikki sarakeotsikot on lihavoitu ja kirjoitettu sinisellä. Koti-laskentataulukko sisältää kaavan, jolla lasketaan lainanlyhennysaikataulu. Yksittäistä solua, johon on käytetty reunamuotoilua joka sivulla, käytetään asiakkaan nimen kirjoittamiseen.

Jos muunnat Korvausvaatimukset.xls-työkirjan lomakemalliksi ohjatun tuomisen avulla, luot lomakemallin nimeltä Korvausvaatimukset.xsn.

Excel-työkirja ennen sen muuntamista InfoPath-lomakemalliksi ja sen muuntamisen jälkeen.
Kun Excel-työkirjan muunnetaan InfoPath-lomakemalliksi, asettelua ja muita osia säilytetään.

Tämä uusi lomakemalli sisältää kaksi näkymää. Oletusnäkymä nimeltä Koti (oletus) sisältää asettelun ja muotoilun Koti-laskentataulukosta. Toinen näkymä, Autot, sisältää asettelun ja muotoilun Autot-laskentataulukosta. Jokainen näkymä sisältää taulukon, jonka sarakeotsikoita ovat Tyyppi, Kuvaus, Lainamäärä ja Ostohinta ja jonka sarakeotsikot on lihavoitu ja kirjoitettu sinisellä, aivan kuten alkuperäisessä työkirjassa. Ohjatussa tuomisessa valitsemiesi asetuksien mukaan jotkut ominaisuudet saattavat kuitenkin olla erilaisia tuloksena olevassa lomakemallissa.

 • Jos muunnat Korvausvaatimukset.xls-työkirjan lomakemalliksi käyttämällä ohjattua tuomista ja tallennat pelkän asettelun    Tuloksena oleva lomakemalli sisältää asettelutaulukon, joka vastaa Excel-työkirjan taulukkoa. Lomakemalli ei sisällä tekstikehysohjausobjekteja.

 • Jos tuot Korvausvaatimukset.xls-työkirjan käyttämällä ohjattua tuomista ja tallennat asettelun sekä muunnat solut ohjausobjekteiksi     Tuloksena oleva lomakemalli sisältää toistuvan taulukon. Tietyt ehdot täyttävät solut, kuten solut, joihin on käytetty reunamuotoilua joka sivulla, ja solut, jotka sisältävät lainanlyhennysaikataulun laskentakaavion tai viittaavat siihen, muunnetaan tekstikehysohjausobjekteiksi.

  Huomautus: Vaikka kaavoja sisältävät tai niihin viittaavat solut muunnetaan tekstikehysohjausobjekteiksi, kaavoja ei tallenneta tuloksena olevaan lomakemalliin. Sinun on luotava uudelleen kaavan sisältämä toiminto käyttämällä sopivia InfoPathin ominaisuuksia.

Sivun alkuun

Ominaisuudet ja asetukset, joita ei täysin tueta muunnoksen aikana

Joitakin Excel-työkirjojen asetuksia ja muotoiluja ei tueta InfoPathissa. Kun muunnat työkirjan, joka sisältää sellaisia asetuksia, tuloksena oleva InfoPath-lomakemalli ei sisällä kyseisiä ominaisuuksia tai asetuksia. Jos työkirjassa on esimerkiksi kuvan sisältävä ylätunniste, kuvaa ei tallenneta tuloksena olevaan InfoPath-lomakemalliin, koska InfoPath ei tue kuvia ylä- ja alatunnisteissa.

Seuraavassa on luettelo ominaisuuksista ja asetuksista, joita ei säilytetä, kun muunnat Excel-työkirjan InfoPath-lomakemalliksi:

 • solut, joihin on käytetty "tiivistä sivut" -muotoilua

 • solun taustakuvat

 • solun taustakuviot

 • solun liukuvärit

 • ehdollinen muotoilu

 • tietojen kelpoisuustarkistus

 • kaavat

 • makrot

 • tulostusasetukset (mukaan lukien A4-arkkikoon muutos, mustavalkoinen, keskitä sivulle, ensimmäinen sivunumero, sivujärjestys, kuvat, ruudukon tulostus, tulostuslaatu, rivi- ja sarakeotsikot, rivit ja sarakkeet joka sivulla, skaalaus ja tulostusalueen määritys)

 • pystysuora tekstin tasaus

 • rivit, jotka ovat kapeampia kuin 10pt:n oletusfontin korkeus

 • WordArt

Seuraavassa luettelossa on selitetty ominaisuudet ja asetukset, joita tuetaan osittain, kun muunnat Excel-työkirjan InfoPath-lomakemalliksi:

Solut, joiden tietoja on muotoiltu     Soluissa, joiden tietoja on muotoiltu, käytettyjä tyylejä ja värejä ei muunneta. Jos solu on muotoiltu esimerkiksi näyttämään negatiivisia lukuja punaisella, numeroarvo muunnetaan, muttei punaista väriä.

Hyperlinkit, jotka viittaavat protokolliin, joita ei tueta     Kaikki hyperlinkit muunnetaan, mutta jos hyperlinkki käyttää jotakin muuta protokollaa kuin http:, https:, ftp: tai mailto:, hyperlinkki ei toimi, kun käyttäjä napsauttaa linkkiä.

Ylä- ja alatunnisteen tasaus ja muotoilu     Excel-työkirjan ylä- tai alatunniste voivat sisältää vasemmanpuoleisen, oikeanpuoleisen ja keskiosan. Nämä yhdistetään InfoPathin tuomisen yhteydessä. Työkirja, jossa on nimen "Matti Meikäläinen" sisältävä vasemmanpuoleinen ylätunniste, otsikon "Tilaraportti" sisältävä keskiylätunniste ja päivämäärän "13. lokakuuta 2007" sisältävä oikeanpuoleinen ylätunniste, muunnetaan InfoPath-lomakemalliksi, jossa on yksi ylätunniste seuraavalla tekstillä: "Matti MeikäläinenTilaraportti 13. lokakuuta 2007." Jos vain yksi työkirjan ylä- tai alatunnisteen osista sisältää tekstiä, tuloksena oleva teksti lomakemallissa tasataan sitä vastaavasti. Jos esimerkiksi työkirjan ylätunnisteen pelkkä oikeanpuoleinen osa sisältää tekstiä, vastaava teksti tasataan lomakemallissa oikealle. Muussa tapauksessa kaikki ylä- tai alatunnisteessa oleva teksti tasataan vasemmalle tuomisen yhteydessä. Työkirjan ensimmäisessä ylä- tai alatunnisteosassa käytettyä fonttiasetusta käytetään tuloksena olevan InfoPath-lomakemallin koko ylä- tai alatunnisteessa.

Fontin muuntaminen    Vaikka InfoPath tuo fontit työkirjasta luotaessa uutta lomakemallia, niin työkirjan fontteja ei välttämättä voida käyttää. Jos työkirjan fontit eivät ole käytössä tietokoneessa, jossa suoritat tuomisen, lomakemallia varten valitaan automaattisesti vaihtoehtoiset fontit.

Implisiittisesti yhdistetyt solut     Jos kirjoitat Excelissä enemmän tekstiä, kuin mitä mahtuu nykyiseen soluun, teksti näkyy seuraavien solujen yläpuolella, aivan kuin solut olisi yhdistetty. InfoPath ei tue tätä ominaisuutta. Jos muunnettu solu sisältää enemmän tekstiä, kuin solun leveys sallii, teksti siirtyy seuraavalle riville InfoPathissa. Voit estää tämän ennen työkirjan tuomista valitsemalla solun ja niin monta seuraavaa solua kuin teksti edellyttää mahtuakseen ja yhdistämällä sitten solut, jotta teksti mahtuu yhdistettyyn soluun.

Pivot-taulukkoraportit     Pivot-taulukkoraportit muunnetaan asettelutaulukoina.

Erittäin suuret taulukot     InfoPath tukee taulukoita, joiden leveys on korkeintaan 63 saraketta ja pituus korkeintaan 999 riviä. Jos Excel-työkirja ylittää nämä rajat, vain ensimmäiset 63 saraketta ja 999 riviä muunnetaan.

Huomautus: Jotkin Excel-työkirjoja ei voi avata salasanalla. Jos näin työkirjan kanssa, sinun ei ehkä voit tuoda sen InfoPath. Voit korjata ongelman, voit poistaa työkirjan salasanaedellytyksen, ennen kuin voit tuoda sen. Voit estää käyttäjiä, siirtäminen, poistaminen, piilottaminen tai laskentataulukon nimen muuttaminen ja muiden rakenneosien työkirjan muuttamasta käsitellään joitakin työkirjat. Jos näin laskentataulukon kanssa, voit ei ehkä tuoda InfoPathiin. Voit ratkaista ongelman, voit poistaa Muokkausrajoitukset työkirjan, ennen kuin voit tuoda sen rakenteellisia.

Sivun alkuun

Excel-työkirjan muuntaminen InfoPath-lomakemalliksi

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Tuo lomake.

 2. Valitse Ohjattu tuontitoiminto -valintaikkunasta Excel-työkirjojen InfoPath-tuonti ja sitten Seuraava.

 3. Valitse Selaa.

 4. Paikanna ja valitse Excel-työkirja, jonka haluat muuntaa, ja valitse sitten Avaa.

 5. Jos haluat muuttaa oletustuontitoiminnan, valitse Asetukset ja sen jälkeen haluamasi asetukset.

 6. Valitse Valmis.

  Huomautus: Sen mukaan, asettelun ja monimutkaisuus Excel-työkirjan jotkin asetteluelementtien tai ohjausobjektit eivät ehkä näy odotetulla tavalla tuloksena oleva InfoPath-lomakemalliksi. Tämän vuoksi haluat tehdä muutoksia uuden lomakemalliksi muuntamisen jälkeen.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×