Excel Starterin esittely

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Microsoft Excel Starter 2010 on päivittäisiin tehtäviin (esimerkiksi budjetin laadintaan, osoiteluettelon ylläpitoon ja muistettavien asioiden seurantaan) suunniteltu laskentataulukko-ohjelma. Excel Starter sisältyy Microsoft Office Starter 2010:een, ja se on uudessa tietokoneessa valmiiksi ladattuna.

Excel Starter 2010 on ulkoasultaan hyvin samankaltainen kuin Microsoft Excel 2010. Jos et ole aikaisemmin käyttänyt valintanauhakäyttöliittymää tai Backstage-näkymää, Excel Starterissa voit tutustua näihin ominaisuuksiin, ennen kuin päivität tietokoneeseen Excel 2010:n.

Excel Starter eroaa Excelin täydestä versiosta siten, että se sisältää näyttöön tulevia mainoksia eikä tue täyden Excel-version lisäominaisuuksia. Jos tarvitset lisää toimintoja, voit päivittää tietokoneeseen Excel 2010:n Excel Starter 2010:stä. Voit tehdä tämän helposti valitsemalla Aloitus-välilehdessä Osta.

Artikkelin sisältö

Excel Starterin avaaminen ja esittely

Uuden työkirjan luominen

Työkirjan tallentaminen

Tietojen syöttäminen

Tietojen muotoileminen

Tietojen kopioiminen, siirtäminen ja poistaminen

Lajittelujärjestyksen muuttaminen

Ylimääräisten tietojen suodattaminen

Tietojen laskeminen kaavoilla

Tietojen esittäminen kaavioina

Tulostaminen

Jakaminen sähköpostitse tai Internetissä

Lisätietoja

Excel Starterin avaaminen ja esittely

Voit avata Excel Starterin Windowsin Käynnistä-painikkeesta.

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Käynnistä-painike . Jos Excel Starteria ei näy ohjelmaluettelossa, valitse Kaikki ohjelmat ja valitse Microsoft Office Starter.

 2. Valitse Microsoft Excel Starter 2010.

  Näyttöön tulee Excel Starterin käynnistysnäyttö ja tyhjä laskentataulukko. Excel Starterin laskentataulukot sisältyvät työkirjaan samalla tavalla kuin Excelin täydessä versiossa. Työkirjassa voi olla yksi tai usea laskentataulukko.

Excel Starter

1. Laskentataulukko muodostuu sarakkeista (joita edustavat kirjaimet) ja riveistä (joita edustavat numerot).

2. Kun napsautat Tiedosto-välilehteä, näyttöön avautuu työkirjan Backstage-näkymä, jossa voit avata ja tallentaa tiedostoja, tuoda näkyviin nykyisen työkirjan tiedot ja suorittaa muita tehtäviä, jotka eivät välttämättä liity työkirjan sisältöön, kuten tulostaa työkirjan tai lähettää sen kopion sähköpostissa.

3. Valintanauhan jokaisessa välilehdessä on komentoja, jotka on ryhmitelty tehtävän mukaan. Lisätessään ja muotoillessaan tietoja suurin osa käyttäjistä tarvitsee todennäköisesti Aloitus-välilehden komentoja. Lisää-välilehdessä voit lisätä laskentataulukkoon taulukoita, kaavioita, kuvia ja muita grafiikkaobjekteja. Sivun asettelu välilehdessä voit muuttaa reunuksia ja asettelua erityisesti tulostamista varten. Kaavat-välilehti puolestaan on tarkoitettu laskentataulukon sisältämien tietojen erilaisiin laskutoimituksiin.

4. Excel Starter -ikkunan reunassa sijaitseva ruutu sisältää esimerkiksi ohje-, malli- ja ClipArt-leikelinkkejä, joiden avulla voit kätevästi suorittaa työkirjoissa erilaisia toimintoja, kuten hallita jäsenyysluetteloa tai seurata kuluja. Ruudussa on myös mainoksia ja linkki, josta pääset ostamaan Officen täydellisen version.

Sivun alkuun

Uuden työkirjan luominen

Kun luot uuden työkirjan Microsoft Excel Starter 2010:ssä, voit aloittaa täysin tyhjästä tai voit käyttää pohjana mallia, jossa osa tiedoista on lisätty jo valmiiksi.

 1. Valitse Tiedosto ja valitse sitten Uusi.

  Uusi

 2. Jos haluat käyttää pohjana tyhjää tiedostoa, valitse Tyhjä työkirja.

  Tyhjä työkirja

  Jos haluat aloittaa suoraan tietyntyyppisestä työkirjasta, valitse jokin Office.com-sivuston malleista. Voit valita esimerkiksi budjettitaulukon, tapahtumien suunnittelutaulukon tai jäsenluettelon.

  Mallit

 3. Excel Starter avaa tyhjän työkirjan tai mallin, johon voit lisätä tietoja.

Sivun alkuun

Työkirjan tallentaminen

Kun keskeytät tai lopetat työskentelemisen, laskentataulukko on tallennettava, jotta et menetä tekemiäsi muutoksia. Kun tallennat laskentataulukon, Excel Starter luo tietokoneeseen tallennettavan tiedoston, jota kutsutaan työkirjaksi.

 1. Valitse Tallenna painike Tallenna-painike -pikatyökaluriville.

  (Pikanäppäin: paina näppäinyhdistelmää CTRL+S.)

  Jos työkirja on jo tallennettu tiedostona, tekemäsi muutokset tallentuvat siihen välittömästi, ja voit jatkaa työkirjan käsittelemistä.

 2. Jos kyseessä on uusi työkirja, jota et ole vielä tallentanut, kirjoita työkirjalle nimi.

 3. Valitse Save (Tallenna).

Lisätietoja työkirjojen nimeämisestä ja tallentamisesta on kohdassa Pikaopas: työkirjan tallentaminen.

Sivun alkuun

Tietojen lisääminen

Jos haluat käsitellä laskentataulukossa erilaisia tietoja, tiedot on ensin lisättävä laskentataulukon soluihin.

 1. Napsauta solua ja kirjoita tiedot soluun.

 2. Siirry seuraavaan soluun painamalla SARKAINTA tai ENTER-näppäintä.

  Vihje     Voit kirjoittaa tietoa uudelle riville solun sisällä painamalla näppäinyhdistelmää ALT+ENTER.

 3. Jos haluat kirjoittaa tietosarjan, esimerkiksi viikonpäivät, kuukaudet tai sarjan peräkkäisiä numeroita, kirjoita soluun sarjan aloittava arvo ja seuraavaan soluun arvo, jonka perusteella sarja määräytyy.

  Jos haluat sarjan 1, 2, 3, 4, 5..., kirjoita 1 ja 2 kahden ensimmäisen solun.

  Valitse alkuarvot sisältävät solut ja vedä täyttökahva Täyttökahva täytettävän alueen yli.

  Vihje    Kun haluat kasvattaa sarjan arvoja, vedä kahvaa alas tai oikealle. Kun haluat pienentää sarjan arvoja, vedä kahvaa ylös tai vasemmalle.

Sivun alkuun

Tietojen muotoileminen

Voit muotoilla laskentataulukon tekstin ja solut haluamallasi tavalla.

 • Jos haluat rivittää solun tekstin, valitse muotoiltavat solut ja valitse sitten Aloitus-välilehden Tasaus-ryhmästä Rivitä teksti.

  Rivitä teksti

 • Jos haluat muuttaa sarakkeen leveyden tai rivin korkeuden automaattisesti solun sisällön mukaiseksi, valitse muutettavat sarakkeet tai rivit ja valitse sitten Aloitus-välilehden Solut-ryhmästä Muotoile.

  Solut-ryhmä

  Valitse Solun koko -kohdassa Sovita sarakkeen leveys tai Sovita rivin korkeus.

  Vihje   Voit nopeasti sovittaa laskentataulukon kaikkien sarakkeiden leveyden tai rivien korkeuden sisällön mukaan napsauttamalla Valitse kaikki -painiketta ja kaksoisnapsauttamalla minkä tahansa kahden sarake- tai rivitunnuksen välistä reunaa. 

  Valitse kaikki -painike

 • Jos haluat muuttaa fonttia, valitse muotoiltavat tiedot sisältävä solu ja valitse sitten Aloitus-välilehden Fontti‑ryhmästä haluamasi muotoilu.

  Excelin valintanauhan kuva

 • Jos haluat käyttää lukumuotoiluja, napsauta muotoiltavat luvut sisältävää solua ja valitse Aloitus-välilehden Numero-ryhmän Yleinen-ruudussa haluamasi muotoilu.

  Excelin valintanauhan kuva

Lisätietoja tietojen lisääminen ja muotoileminen, katso Pika-aloitusopas: laskentataulukon lukujen muotoileminen.

Sivun alkuun

Tietojen kopioiminen, siirtäminen ja poistaminen

Leikkaa-, Kopioi- ja Liitä-komennoilla voit siirtää tai kopioida rivejä, sarakkeita ja soluja. Voit kopioida tietoja painamalla CTRL+C-näppäinyhdistelmää tai käyttämällä Kopioi-komentoa. Voit siirtää tietoja painamalla CTRL+X-näppäinyhdistelmää tai käyttämällä Leikkaa-komentoa.

 1. Valitse kopioitavat, siirrettävät tai poistettavat rivit, sarakkeet tai solut.

  Voit valita rivin tai sarakkeen napsauttamalla rivi- tai sarakeotsikkoa.

  Laskentataulukko, jossa näkyy rivi- ja sarakeotsikko

  1. Riviotsikko

  2. Sarakeotsikko

  Voit valita solun napsauttamalla sitä. Voit valita solualueen napsauttamalla ja vetämällä tai napsauttamalla ja käyttämällä nuolinäppäimiä samalla, kun pidät VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna.

 2. Jos haluat kopioida, paina näppäinyhdistelmää CTRL+C, ja jos haluat leikata, paina näppäinyhdistelmää CTRL+X.

  Voit poistaa rivin tai sarakkeen sisällön ja jättää jäljelle tyhjän rivin tai sarakkeen painamalla DELETE-näppäintä, kun rivi tai sarake on valittuna. Jos haluat poistaa rivin tai sarakkeen kokonaan, napsauta rivi- tai sarakeotsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista rivi tai Poista sarake.

  Huomautus    Leikattujen tai kopioitujen solujen ympärillä näkyy animoitu valintakehys. Voit poistaa valintakehyksen painamalla Esc-näppäintä.

 3. Sijoita kohdistin kohtaan, johon haluat kopioida tai siirtää solut.

  Jos haluat kopioida tai siirtää rivin tai sarakkeen, napsauta haluamasi lisäyskohdan jälkeen seuraavana olevaa rivi- tai sarakeotsikkoa.

  Jos haluat kopioida tai siirtää solun, napsauta solua, johon haluat liittää kopioimasi tai leikkaamasi solun.

  Jos haluat kopioida tai siirtää solualueen, napsauta siinä alueessa ylimpänä vasemmalla olevaa solua, johon haluat liittää tiedot.

 4. Liitä tiedot uuteen sijaintiin.

  Jos liität rivejä tai sarakkeita, napsauta uuden sijainnin rivi- tai sarakeotsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lisää-komento.

  Jos liität solun tai solualueen, paina näppäinyhdistelmää CTRL+V. Kopioimasi tai leikkaamasi solut korvaavat uuden sijainnin solut.

Lisätietoja solujen kopioimisesta ja liittämisestä kohdassa solujen ja solujen sisällön siirtäminen tai kopioiminen

Sivun alkuun

Lajittelujärjestyksen muuttaminen

Lajittelemalla laskentataulukon tiedot voit tarkastella tietoja haluamassasi järjestyksessä ja löytää tarvittavat tiedot nopeasti.

Valitse tiedot, jotka haluat lajitella   

Valitse hiirellä tai näppäimistökomennoilla haluamasi tietoalue, esimerkiksi A1:L5 (monta riviä ja saraketta) tai C1:C80 (yksi sarake). Alueeseen voi kuulua otsikoita, joita olet luonut rivien tai sarakkeiden tunnistamista varten.

Esimerkki Excelissä lajiteltavista tiedoista

Voit lajitella tiedot vain kahdella hiiren napsautuksella valitsemalla Lajittele ja suodata ja napsauttamalla sitten jompaakumpaa Lajittelu-painiketta.

Lajittele

 1. Valitse jokin solu sarakkeesta, jonka perusteella haluat lajitella tiedot.

 2. Napsauta ylempää painiketta, jos haluat lajitella tiedot nousevaan järjestykseen (A–Ö tai pienimmästä suurimpaan).

 3. Napsauta alempaa painiketta, jos haluat lajitella tiedot laskevaan järjestykseen (Ö–A tai suurimmasta pienimpään).

Sivun alkuun

Ylimääräisten tietojen suodattaminen

Laskentataulukon tietojen suodattaminen helpottaa tietojen löytämistä. Voit suodattaa tietoja yhden tai usean sarakkeen avulla. Suodattamalla voit valita näytettävien tietojen lisäksi myös pois jätettävät tiedot.

 1. Suodatettavien tietojen valitseminen

  Esimerkki Excelissä lajiteltavista tiedoista

 2. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Lajittele ja suodata ja valitse sitten Suodata.

  Suodatin

 3. Napsauttamalla saat näkyviin luettelon, jossa voit tehdä suodatusta koskevia valintoja napsauttamalla sarakeotsikon nuolta- Avattavan suodatusvalikon nuoli .

  Huomautus    Sarakkeen tietojen tyypin mukaan Microsoft Excel näyttää luettelossa joko Lukusuodattimet tai Tekstisuodattimet.

Lisätietoja suodattamisesta on kohdassa Pikaopas: tietojen suodattaminen pikasuodattimella.

Sivun alkuun

Tietojen laskeminen kaavoilla

Kaavat ovat yhtälöitä, joilla voidaan esimerkiksi suorittaa laskutoimituksia, palauttaa tietoja, käsitellä muiden solujen sisältöä ja testata ehtoja. Kaavan alussa on aina yhtäläisyysmerkki (=).

Kaava

Kuvaus

=5+2*3   

Tässä kaavassa luku 2 kerrotaan luvulla 3 ja tuloon lisätään luku 5.

=NELIÖJUURI(A1)   

Palauttaa arvon A1 neliöjuuren käyttämällä NELIÖJUURI-funktiota.

=TÄMÄ.PÄIVÄ()   

Palauttaa nykyisen päivämäärän.

= IF(A1>0)   

Testaa, onko solussa A1 nollaa suurempi arvo.

Valitse solu ja ryhdy kirjoittamaan.   

Aloita kaava kirjoittamalla soluun yhtäläisyysmerkki (=).

Kirjoita loppu kaavasta.   

 • Kirjoita haluamasi lukujen ja operaattorien yhdistelmä, esimerkiksi 3+7.

 • Valitse muita soluja hiirellä (ja lisää niiden väliin operaattori). Valitse esimerkiksi B1, kirjoita sitten plusmerkki (+), valitse C1, kirjoita + ja valitse lopuksi D1.

 • Valitse laskentataulukkofunktioiden luettelosta haluamasi kirjoittamalla funktion alkukirjain. Jos kirjoitat esimerkiksi a-kirjaimen, näkyviin tulevat kaikki a-kirjaimella alkavat funktiot.

  Kaavojen luominen eri tavoin

Ota kaava käyttöön.   

Ota numeroista, soluviittauksista ja operaattoreista muodostuva kaava käyttöön painamalla ENTER-näppäintä.

Ota funktion sisältävä kaava käyttöön täyttämällä funktion tarvitsemat tiedot ja painamalla ENTER-näppäintä. Esimerkiksi ITSEISARVO-funktio tarvitsee yhden lukuarvon, joka voi olla kirjoitettu numero tai lukuarvon sisältävä solu. 

Sivun alkuun

Tietojen esittäminen kaavioina

Kaaviossa tiedot on esitetty visuaalisessa muodossa. Numerotiedot saadaan graafisiksi esimerkiksi pylväiden (pylväskaavio) tai viivojen (viivakaavio) avulla.

Pylväskaavio

Kaavion graafinen muoto auttaa ymmärtämään suuria tietomääriä ja tietosarjojen välisiä suhteita. Kaaviosta näet myös yleiskuvan niin, että voit analysoida tietoja ja etsiä keskeisiä trendejä.

 1. Valitse tiedot kaaviota varten.

  Laskentataulukon tiedot

  Vihje    Tiedot on järjestettävä riveihin tai sarakkeisiin siten, että riviotsikot ovat tietojen vasemmalla puolella ja sarakeotsikot tietojen yläpuolella.  Excel määrittää kaavioon automaattisesti parhaan tietojen kuvaustavan.

 2. Valitse käytettävä kaaviolaji Lisää-välilehden Kaaviot-ryhmästä ja valitse sitten kaavion alalaji.

  Excelin valintanauhan kuva

  Vihje    Saat näkyviin kaikki käytettävissä olevat kaaviolajit Painikkeen kuva käynnistää Lisää kaavio -valintaikkunassa ja valitse sitten Selaa kaaviolajeista nuolia.

  Lisää kaavio -valintaikkuna

 3. Kun viet hiiren osoittimen minkä tahansa kaaviolajin päälle, sen nimi näkyy kohdeohjeessa.

Lisätietoja kaaviolajeista on kohdassa Käytettävissä olevat kaaviolajit.

Sivun alkuun

Tulostaminen

Laskentataulukko kannattaa esikatsella ennen tulostamista, jotta se on varmasti haluamasi näköinen. Kun esikatselet laskentataulukkoa Microsoft Excelissä, se avautuu Microsoft Officen Backstage-näkymä'ssa. Tässä näkymässä voit muuttaa sivun asetuksia ja asettelua ennen tulostamista.

 1. Jos haluat tulostaa osan laskentataulukosta, napsauta laskentataulukkoa ja valitse tulostettava tietoalue. Jos haluat tulostaa koko laskentataulukon, aktivoi laskentataulukko napsauttamalla sitä.

 2. Valitse Tiedosto (Tiedosto) ja valitse sitten Tulosta.

  Pikanäppäin voit myös painaa CTRL + P.

  Huomautus    Jollet käytä väritulostinta, esikatseluikkuna näkyy mustavalkoisena, vaikka tiedosto sisältäisi värejä.

 3. Valitse Tulosta.

  Painikkeen kuva

Sivun alkuun

Jakaminen sähköpostitse tai Internetissä

Joskus työkirja on tarpeen jakaa muiden käyttäjien kanssa. Jos jaat työkirjan henkilön kanssa, jolla on käytössään Excel, voit lähettää työkirjan sähköpostiviestin liitteenä. Vastaanottaja voi sitten avata työkirjan Excelissä ja käsitellä sitä siinä.

Huomautus     Sähköpostiviestien liitetiedostojen lähettämiskomentojen käyttäminen edellyttää, että tietokoneeseen on asennettu jokin sähköpostiohjelma, kuten Windows Mail.

Jos haluat, että vastaanottaja voi lähinnä tarkastella työkirjaa eikä niinkään muokata sitä, voit lähettää työkirjasta tilannevedoksen esimerkiksi PDF- tai XPS-tiedostona.

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Tallenna ja lähetä.

 2. Valitse Lähetä sähköpostitse.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lähettää työkirjan Excel -tiedostona, valitse Lähetä liitteenä.

  • Jos haluat lähettää työkirjan tilannevedoksena, valitse Lähetä PDF-tiedostona tai Lähetä XPS-tiedostona.

 4. Sähköpostiohjelma luo valmiiksi sähköpostiviestin, johon määritetyn tyyppinen tiedosto on liitetty. Kirjoita viestin teksti ja lähetä viesti.

Työkirjan lähettämisen sijaan voit tallentaa työkirjan Windows Live OneDriveen. Tällöin työkirjasta on yksi kopio, jota myös muut voivat käyttää. Voit lähettää haluamillesi henkilöille työkirjan linkin, jota napsauttamalla he voivat tarkastella työkirjaa selaimella ja jopa muokata sitä, jos myönnät siihen tarvittavat käyttöoikeudet.

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Tallenna ja lähetä.

 2. Valitse Tallenna Internetiin.

 3. Valitse Kirjaudu, anna Windows Live ID -tunnus ja salasana ja valitse OK.

  Jos käytät Hotmailia, Messengeriä tai Xbox Liveä, sinulla on jo Windows Live ID -tunnus. Jos sinulla ei vielä ole Windows Live -tunnusta, luo sellainen valitsemalla Tilaa uusi tili.

 4. Valitse OneDrivesta kansio ja valitse Tallenna nimellä. Kirjoita tiedoston nimi ja valitse Tallenna.

  Tiedosto on nyt tallennettu OneDriveen. OneDrivessa voit myöntää muille käyttäjille oikeuden tarkastella tai muokata kansioidesi sisältöä. Voit jakaa työkirjan lähettämällä sen linkin sähköpostitse haluamillesi henkilöille.

Lisätietoja asiakirjojen tallentamisesta OneDriveKatso Office 2010: stä onedriveen asiakirjan tallentaminen.

Sivun alkuun

Lisätietoja

Office.com päivitetään jatkuvasti uutta sisältöä, kuten ohjeartikkeleista, videot ja harjoituskurssit. Jos olet muodostanut yhteyden Internetiin ohjeen katseluohjelman alaosassa lukee offline-tilassa , valitse offline-tilassaja valitse sitten Näytä Office.com-sisältöä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×