Excel Services -palveluiden luotettujen tiedostosijaintien hallinta

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Luotetut tiedostosijainnit ovat Microsoft Office SharePoint Server 2007 -sivustoja, UNC (Universal Naming Convention) -polkuja tai HTTP-Web-sivustoja, joiden laskentataulukoihin Excel-laskentapalveluilla on käyttöoikeus.

Voit luoda erilaisia luotettuja tiedostosijainteja eri tarkoituksiin tai projekteihin. Voit myös muokata tiedostosijaintien asetuksia ja käyttöoikeuksia.

Asennuksen aikana ei luoda Excel Services -palveluiden luotettuja tiedostosijainteja. Jos haluat käyttää Excel Services -palveluita, sinun on luotava vähintään yksi luotettu tiedostosijainti.

Jos haluat hallita Excel Services -palveluiden luotettavia tiedostosijainteja, avaa Excel Servicesin luotetut tiedostojen sijainnit -sivu:

 1. Avaa jaettujen palveluiden tarjoajan hallintasivu.

  Voit avata jaettujen palveluiden tarjoajan hallintasivun seuraavasti:

  1. Valitse yläsiirtymispalkista Sovellusten hallinta.

  2. Valitse Sovellusten hallinta -sivun Office SharePoint Serverin jaetut palvelut -osasta Luo tämän farmin jaetut palvelut tai määritä ne.

  3. Napsauta Tämän farmin jaettujen palveluiden hallinta -sivulla sitä jaettujen palvelujen tarjoajaa, jonka hallintasivun haluat avata.

 2. Valitse jaettujen palveluiden tarjoajan hallintasivun Excel Services -palvelujen asetukset -osasta Luotetut tiedostojen sijainnit.

Valitse haluamasi toimet

Luotetun tiedostosijainnin lisääminen

Luotetun tiedostosijainnin muokkaaminen

Luotetun tiedostosijainnin poistaminen

Luotetun tiedostosijainnin lisääminen

 1. Valitse Excel Servicesin luotetut tiedostojen sijainnit -sivulta Lisää luotettu tiedostosijainti.

 2. Kirjoita Excel Services Lisää luotettu tiedostosijainti -sivun Sijainti-osaan luotetun tiedostosijainnin osoite.

  Osoitteen muodon on vastattava määritettävää sijainnin lajia. Sijainnin laji määritetään seuraavassa vaiheessa.

  • Valitse Sijainnin laji -kohdasta jokin seuraavista:

   • Windows SharePoint Services. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat määrittää SharePoint-sivuston URL-osoitteen luotetuksi tiedostosijainniksi.

   • UNC. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat määrittää jaetun tiedostoresurssin luotettavaksi tiedostosijainniksi käyttämällä UNC-osoitetta.

   • HTTP. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat määrittää HTTP-URL-osoitteen luotetuksi tiedostosijainniksi.

  • Jos haluat myös luotetun tiedostosijainnin alikohteiden olevan luotettuja tiedostosijainteja, valitse Alikohteisiin luotetaan -valintaruutu.

   Huomautus: Vaikka alikohteisiin luottaminen helpottaa hallintaa, alisivustojen ja alikansioiden määrittäminen olemaan automaattisesti heti niiden luomisen jälkeen luotettuja tiedostosijainteja saattaa aiheuttaa tietoturvariskin.

  • Voit halutessasi kirjoittaa Kuvaus-ruutuun luotetun tiedostosijainnin kuvauksen, jossa kerrotaan tiedostosijainnin käyttötarkoitus.

 3. Määritä Istuntojen hallinta -osan Istunnon aikakatkaisu -ruutuun, kuinka monta sekuntia Excel-laskentapalvelujen istunto voi olla avoinna ja ei-aktiivisena avaamispyynnön loppumisen jälkeen, ennen kuin se suljetaan.

  Jos et halua asettaa aikakatkaisua, kirjoita -1. Jos haluat istunnon vanhenevan yhden avaamispyynnön jälkeen, kirjoita 0.

  • Määritä Lyhyen istunnon aikakatkaisu -ruutuun enimmäisaika (sekunteina), jonka Excel-laskentapalveluiden istunto voi olla avoinna ja ei-aktiivisena ensimmäisen avaamispyynnön jälkeen, ennen käyttäjän toimia, ennen kuin istunto suljetaan.

   Jos et halua asettaa aikakatkaisua, kirjoita -1. Jos haluat istunnon vanhenevan yhden avaamispyynnön jälkeen, kirjoita 0.

  • Kirjoita Pyynnön enimmäiskesto -ruutuun istunnon yksittäisen pyynnön enimmäiskesto sekunteina.

   Jos et halua asettaa pyynnön kestorajoitusta, kirjoita -1.

   Rajoittamalla yksittäisen pyynnön kestoa voi vähentää palvelunestohyökkäyksen riskiä.

 4. Kirjoita Työkirjan ominaisuudet -osan Suurin työkirjan koko -ruutuun, suurimman työkirjan koko (megatavuina), jonka Excel-laskentapalvelut voivat avata.

  Suorituskyky ja resurssien käytettävyys voivat kärsiä, kun käyttäjät avaavat erittäin suuria työkirjoja. Jos et määritä Excel-laskentapalveluistuntojen suurinta sallittua työkirjan kokoa, käyttäjät voivat ylittää resurssien suorituskyvyn ja ylikuormittaa palvelimen.

  Kirjoita Suurin kaavion koko -ruutuun Excel-laskentapalveluissa suurimman sallitun kaavion koko megatavuina.

 5. Kirjoita Laskennan toiminta -osan Ei-pysyvän funktion välimuistin käyttöikä -ruutuun enimmäisaika (sekunteina), jonka verran ei-pysyvän funktion laskettu arvo säilytetään välimuistissa automaattista uudelleenlaskentaa varten.

  Jos haluat, että ei-pysyvä funktio lasketaan vain tiedoston avaamisen yhteydessä, kirjoita -1. Jos haluat, että funktiota lasketaan jatkuvasti, kirjoita 0.

  Valitse Työkirjan laskentatila -kohdasta jokin seuraavista:

  • Tiedosto. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat suorittaa tiedostossa määritetyt laskennat.

  • Manuaalinen. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat uudelleenlaskennan tapahtuvan vain, kun vastaanotetaan laskentapyyntö.

  • Automaattinen. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat minkä tahansa arvoon tehdyn muutoksen aiheuttavan kaikkien siitä riippuvien arvojen uudelleenlaskennan. Myös ei-pysyvät funktiot kutsutaan, jos ne ovat vanhentuneet.

  • Automaattinen tietotaulukoita lukuun ottamatta. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat minkä tahansa arvoon tehdyn muutoksen aiheuttavan kaikkien siitä riippuvien arvojen uudelleenlaskennan, elleivät arvot ole tietotaulukoissa. Myös ei-pysyvät funktiot kutsutaan, jos ne ovat vanhentuneet.

 6. Valitse Ulkoiset tiedot -osan Salli ulkoiset tiedot -kohdasta jokin seuraavista:

  • Ei mitään. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat poistaa käytöstä kaikki luotettujen tiedostosijaintien ulkoiset tietoyhteydet.

  • Vain luotetut tietoyhteyskirjastot. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat ottaa käyttöön vain yhteydet tietolähteisiin, jotka kuuluvat luotettuun tietoyhteyskirjastoon. Palvelin ohittaa työkirjaan upotetut asetukset.

  • Luotetut tietoyhteyskirjastot ja upotetut yhteydet. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat palvelimen yrittävän upotetun yhteyden muodostamista tietolähteisiin vasta, jos palvelin ei voi muodostaa yhteyttä luotettuun tietolähdekirjastoon kuuluviin tietolähteisiin.

   Vihje: Jos hallitset vain muutaman työkirjan tekijän tietoyhteyksiä, harkitse tämän vaihtoehdon käyttämistä. Tällöin työkirjan tekijät voivat upottaa työkirjoihin suoria yhteyksiä ulkoisiin tietolähteisiin mutta voivat silti käyttää luotettuja tietoyhteyskirjastoja, jos upotetut linkit eivät toimi.

   Valitse Varoita päivityksen yhteydessä -kohdasta Päivityksen varoitus käytössä -valintaruutu, jos haluat saada varoituksen ennen tämän sijainnin tiedostojen ulkoisten tietojen päivitystä. Kun valitset tämän valintaruudun, varmistat, että ulkoisia tietoja ei päivitetä automaattisesti ilman käyttäjän lupaa.

   Valitse Pysäytä, kun päivitys avaamisen yhteydessä epäonnistuu -kohdasta Pysäyttäminen avaamisen yhteydessä otettu käyttöön -valintaruutu, jos haluat pysäyttää tässä luotetussa tiedostosijainnissa olevan tiedoston avoinna olevan toiminnon seuraavissa tapauksissa:

  • Tiedosto sisältää avattaessa päivitettävän tietoyhteyden.

  • Tiedostoa ei voi päivittää avaamisen aikana.

  • Käyttäjällä ei ole tiedoston Avaa-käyttöoikeutta.

   Kirjoita Ulkoisten tietojen välimuistin käyttöikä -kohdan Automaattinen päivitys (jaksoittain/avaamisen yhteydessä) -ruutuun enimmäisaika (sekunteina), jonka järjestelmä voi käyttää ulkoisten tietokyselyiden tuloksia. Voit estää tietojen päivityksen ensimmäisen kyselyn jälkeen kirjoittamalla arvoksi -1.

   Kirjoita Ulkoisten tietojen välimuistin käyttöikä -kohdan Manuaalinen päivitys -ruutuun enimmäisaika (sekunteina), jonka järjestelmä voi käyttää ulkoisten tietokyselyiden tuloksia. Voit estää tietojen päivityksen ensimmäisen kyselyn jälkeen kirjoittamalla arvoksi -1.

   Kirjoita Samanaikaisten kyselyiden enimmäismäärä istuntoa kohden -ruutuun istunnon samanaikaisten kyselyiden enimmäismäärä.

 7. Valitse Käyttäjän määrittämät funktiot -osan Käyttäjän määrittämät funktiot sallitaan -valintaruutu, jos haluat sallia käyttäjän määrittämät funktiot, joita kutsutaan tässä luotetussa tiedostosijainnissa olevista työkirjoista.

 8. Valitse OK.

Sivun alkuun

Luotetun tiedostosijainnin muokkaaminen

 • Valitse Excel Servicesin luotetut tiedostojen sijainnit -sivulla luotettu tiedostosijainti, jota haluat muokata, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse sitten Muokkaa.

Sivun alkuun

Luotetun tiedostosijainnin poistaminen

 1. Valitse Excel Servicesin luotetut tiedostojen sijainnit -sivulla luotettu tiedostosijainti, jonka haluat poistaa, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse sitten Poista.

 2. Vahvista poistaminen valitsemalla sanomaikkunasta OK.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×