Office
Kirjaudu sisään

Excel-palveluiden käyttäminen yhteiskäytössä

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Työkirjojen tietojen helpompaa tekemään Microsoft Office Excel 2007 voidaan käyttää Excel Services – Microsoft Office SharePoint Server 2007 palvelin, jossa voi Excel Services-palvelun laskenta.

Sen sijaan, että vain työkirjan tallentaminen SharePoint-tiedostokirjastoon, voit julkaista työkirjan Excel Services-palveluissa, jotta voit hyödyntää seuraavia etuja:

 • Voit sijoittaa työkirjan tiedot omalle organisaatiollesi määritettyyn luotettuun sijaintiin.

 • Voit määrittää työkirjan osat, jotka muut käyttäjät näkevät — sinun ei tarvitse piilottaa työkirjan tietoja, joita et halua muiden näkevän.

 • Voit tarkistaa työkirjan yhteensopivuuden Excel Servicesin niin, että voit välttää ominaisuudet, joita ei tueta Excel Services-palveluissa.

 • Excel-palveluissa julkaistuja työkirjoja voidaan käyttää selain käyttämällä kohdetta Microsoft Office Excel Web Access. Julkaistuissa työkirjoissa voit käyttää kaikkia Excelin laskentatoimia.

Tärkeää: Excel-työkirjan julkaisemista Excel-palveluihin tukevat vain seuraavat versiot: Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 ja Microsoft Office Excel 2007.

Tässä artikkelissa

Mikä on Excel Services-palveluissa?

Mikä on Excel Web Accessissa?

Miten Excel 2007: n ja Excel-palvelut toimivat yhdessä?

Excel Services-palveluissa ja sisältöoikeuksien hallinta

Yhteyden muodostaminen tietoihin turvallisesti

Työkirjan julkaiseminen Excel Services-palveluissa

Excel-työkirjan Excel Services-palveluiden käyttäminen

Mitä Excel-palvelut ovat?

Excel Services -palvelut koostuvat kolmesta toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevasta pääosasta, jotka muodostavat Excel Services -palvelujen yleisen rakenteen.

Yleistä Excel Servicesistä

1. Excelin laskenta laskutoimitukset on Excel Services-palveluissa, lataa työkirjan, laskee Excel Servicesin, päivittää ulkoiset tiedot ja ylläpitää istuntoja ”ohjelma”.

2. Excel Web Access (EWA) on WWW-osa, joka mahdollistaa Microsoft Office Excel-työkirjan selaimessa käyttämällä dynaamisia hierarkkisia tunnisteen merkintä Language (DHTML) ja JavaScript ilman, että ActiveX-komponenttien käyttämisestä asiakkaan lataamista varten tietokone, ja olla yhteydessä muihin verkko-osien raporttinäkymien ja muiden verkko-osa-sivujen.

3. Excel Web Services (EWS) on Microsoft Office SharePoint Services, joka tarjoaa useita tapoja, kehittäjä voi käyttää sovellusliittymä (API) voit luoda Excel-työkirjan perustuvia mukautettuja sovelluksia ylläpidettävä verkkopalvelun.

Koska Excel Services on osa Microsoft Office SharePoint Server 2007, voit myös hyödyntää monta SharePoint-tekniikkaa ominaisuuksista, kuten hallinta ja suojaaminen työkirjoja, palvelinpohjaiset suorituskykyä ja voi skaalata hyvin, kun käyttäjät ovat käyttöoikeuksien hallinta lisätty.

Sivun alkuun

Mikä Excel Web Access on?

Excel Web Access on Web-osa, jossa näytetään Excel-työkirjan tiedot sekä kaaviot ja joka tuntuu ja näyttää samanlaiselta kuin Excel. (Molemmissa on esimerkiksi taulukonvalitsimet, jäsennyspainikkeet ja luetteloruutujen nuolet). Excel Web Accessissa voit mukauttaa Web-osaa monin ei tavoin.

Excel-työkirjojen jakaminen Excel Web Accessilla

1. Yläosassa on työkalurivi, jolla on useita valikoita, komentoja, avattavia luetteloruutuja ja siirtymispainikkeita sivun vierittämistä varten.

2. Pääikkunan laskentataulukkonäkymässä on laskentataulukkoja. Nimetyn osan näkymässä on kaavio, Excel-taulukko tai muu nimetty osa sekä vaihtoehtoisesti myös jäsennysalue.

3. Alaosassa näkyvät varoitukset ja kehotteet, kuten tietojen päivitystä koskevat sanomat.

4. Parametrit-tehtäväruudun on parametrien otsikot, tietojen syöttäminen ja valinnaiset työkaluvihjeet, joiden avulla saat lisätietoja kunkin parametrin tekstiruudut. Microsoft Office Excel Web Access

Lisätietoja Excel Web Access-ohjeessa.

Sivun alkuun

Miten Excel 2007 ja Excel-palvelut toimivat yhdessä?

Kun haluat aloittaa yhteiskäytön Excel-palveluissa, luo ensin työkirja Excel 2007 -ohjelmassa ja julkaise työkirja sitten Excel-palveluissa. Periaatteessa Excel 2007 on kirjoitustyökalu ja Excel-palvelut toimivat raportointityökaluna.

Excel Services -palvelujen ja Excel 2007:n yhteistoiminta

1. Työkirjan laatija, joka on usein yritysanalyytikko, luo Excel-työkirjan Excel 2007 -ohjelmalla ja vaihtoehtoisesti myös määrittää parametrit sekä tarkasteltavat nimetyt osat.

2. Työkirjan laatija julkaisee työkirjan Excel-palveluiden asiakirjakirjastossa (tai verkossa tai Web-kansiossa). SharePoint-järjestelmänvalvoja hallitsee asiakirjaa ja suojaa sen.

3. Työkirjan laatija ja muut käyttäjät voivat luoda työkirjaa käyttäviä raportteja, Web-osien sivuja ja yritystietojen tiivistelmiä.

4. Monet yrityskäyttäjät voivat tarkastella työkirjaa selaimessa ja jopa päivittää sen tietoja, jos työkirjalla on yhteys ulkoiseen tietolähteeseen.

5. Jos yrityskäyttäjillä on riittävät käyttöoikeudet, he voivat kopioida työkirjan nykyisen tilan sekä lajittelut, suodatukset ja muut nykyisen istunnon aikaiset toiminnot asiakastietokoneeseen Excel-työkirjan tai työkirjan tilannevedoksen tarkempaa analysointia varten.

Sivun alkuun

Excel-palvelut ja Information Rights Management

Information Rights Management (IRM) takaa Microsoft Office -asiakirjojen tietosuojan. Sen avulla varmistetaan, että vain oikeat ihmiset voivat tarkastella luottamuksellisia tietoja. Voit esimerkiksi raportoida vuosineljänneksen taloudelliset tiedot vain hallituksen valituille jäsenille kuukautta ennen kuin tiedot julkaistaan tilinpäätöksenä. Näin hallituksen jäsenille jää riittävästi aikaa PR-tiedotteiden laatimiseen ja oikeiden yritysratkaisujen tekemiseen.

Windows SharePoint -palvelujen versio 3.0 ja myöhemmät versiot tukevat Information Rights Managementia asiakirjakirjastoissa ja kaikissa kirjaston asiakirjoissa riippumatta siitä, onko IRM otettu käyttöön yksittäisissä asiakirjoissa. Kun asiakirja ladataan asiakirjatiedostoon, joka käyttää IRM:ia, IRM otetaan käyttöön myös asiakirjassa.

Excel-palvelut eivät tue Excel-työkirjoja, joissa IRM on otettu käyttöön. Excel-palveluissa ei näin ollen voi avata Excel-työkirjaa, jos IRM on otettu käyttöön työkirjassa tai jos työkirjaan liittyy asiakirjakirjasta, jossa IRM on otettu käyttöön. Jos kuitenkin haluat hyötyä IRM:n ominaisuuksista, voit julkaista Excel-työkirjan Excel-palveluissa ilman IRM:ia, avata työkirjan tilannevedoksena Excel-palveluissa ja tallentaa tilannevedoksen asiakirjatiedostoon, jossa IRM on otettu käyttöön.

Lisätietoja on Office SharePoint -palvelimen keskitetyn hallinnan ohjeessa.

Sivun alkuun

Yhteyden muodostaminen tietoihin turvallisesti

Useimpien Excel-palveluissa julkaistujen Excel-työkirjojen tiedot tallennetaan työkirjaan. Kun haluat päivittää tietoihin tehdyt muutokset Excel-palveluissa, tallenna Excel-työkirja. Työkirjoista voi muodostaa yhteyden ulkoisiin tietolähteisiin, kuten tietokantaan tai OLAP-kuutioon. Nämä yhteydet sisältävät tietoja ulkoisen tietolähteen etsimisestä, siihen kirjautumisesta, kyselyistä ja käyttämisestä. Nämä tiedot voidaan tallentaa työkirjaan, mutta usein ne kuitenkin tallennetaan Officen tietoyhteystiedostoon (ODC, .odc). Näin toimitaan erityisesti silloin, kun useat käyttäjät jakavat tiedot ja yhteystietoja päivitetään. Työkirjan laatija tai järjestelmänvalvoja voi luoda yhteyden tiedot Excel 2007 -ohjelmalla, ottaa yhteyden käyttöön ja viedä yhteystiedot .odc-tiedostoon.

Tietoyhteyskirjasto (DCL) on SharePointin erityinen asiakirjakirjasto, joka voidaan määrittää luotettavaksi sijainniksi ja jonka avulla .odc-tiedostojen tallentaminen, suojaaminen, jakaminen ja hallinta on yksinkertaista. Järjestelmänvalvoja voi esimerkiksi siirtää tietokannan testipalvelimesta tuotantopalvelimeen tai päivittää tietoa käyttävän kyselyn. Kun yhtä tietoyhteyskirjastoon tallennettua .odc-tiedostoa käytetään, yhteystietojen hallinta on helppoa ja käyttäjät voivat helposti käyttää tietoja, sillä kaikki työkirjat käyttävät samaa yhteystiedostoa ja päivitystoimintoa riippumatta siitä, käyttävätkö ne asiakas- vai palvelintietokonetta. Yhteystiedoston uusimmat päivitykset ovat näin aina käyttäjien saatavilla. Voit määrittää Office SharePoint -palvelimen ja asiakastietokoneen niin, että ne havaitsevat yhteystiedostoon tehdyt muutokset automaattisesti ja käyttävät aina yhteystiedoston uusinta versiota.

Lisätietoja on artikkelissa luominen, muokkaaminen, ja hallita ulkoisten tietoyhteyksien ja Office SharePoint Server keskitetyn hallinnan ohjeessa.

Sivun alkuun

Työkirjan julkaiseminen Excel Services-palveluissa

Jos käytössäsi on Excel Services, voit julkaista työkirjan tähän palvelimeen niin, että muut käyttäjät voivat käyttää tietoja, jotka se sisältää selain käyttämällä Microsoft Office Excel Web Accessosien tai.

Muiden käyttäjien näkemien osien määrittäminen

Kun julkaiset työkirjan Excel Services-koko työkirja julkaistaan palvelimeen, mutta voit määrittää työkirjan, kuten yksittäisiä laskentataulukoita, nimettyjen alueiden tai kaaviot, jotka haluat Excel Services-palveluissa Microsoft Office Excel Web Accessnäytettävä osat. Näyttämällä vain tiettyjen osien työkirja ja käyttämällä Office SharePoint Server 2007 käyttöoikeuksia suojata työkirjan luvattomalta käytöltä voit pitää tietoja työkirjan luottamuksellisia otettaessa valtuutettujen käyttäjien päivittäminen, Laske uudelleen ja käsitteleminen tarkasteltava tiedoilla.

Vuorovaikutusanalyysin parametrien määrittäminen

Voit myös määrittää parametreja. Parametrit ovat yksittäisiä soluja, joiden arvot Microsoft Office Excel Web Access -käyttäjät voivat määrittää. Voit näyttää parametrien avulla solut, jotka voivat ohjata työkirjan laskutoimitusta. Tällainen laskutoimitus on esimerkiksi entä-jos-analyysi, joka käyttää arvoja, jotka käyttäjät ovat syöttäneet parametreiksi määritettyihin soluihin.

Lisätietoja on kohdassa Julkaise työkirja Excel Services ja Määritä työkirjan Parametrit käyttäminen Office Excel Web Accessissa.

Sivun alkuun

Excel-työkirjan käyttäminen Excel-palveluissa

Et voi muokata työkirjan soluja Excel-palveluissa, mutta voit käyttää tietoja monin eri tavoin. Seuraavien vuorovaikutustoimintojen avulla voit etsiä vastauksia tietoihin liittyviin odottamattomiin kysymyksiin:

 • Tarkastele kaavan uusimpia tuloksia laskemalla työkirjan tiedot uudelleen.

 • Päivitä tietokannan, OLAP-kuution tai muun ulkoisen tietolähteen live-tiedot.

 • Siirry toisiin laskentataulukoihin, laskentataulukoiden osiin tai työkirjojen nimettyihin osiin, kuten kaavioon tai Excel-taulukkoon.

 • Lajittele ja suodata tietoja.

 • Laajenna ja tiivistä pivot-taulukkoraportin tietotasoja.

 • Muuta solun arvoja väliaikaisesti määrittämällä parametrit, joilla voit päivittää kaavion tulokset tai tehdä yksinkertaisen entä-jos-analyysin.

 • Hanki erilaisia tuloksia tai näkymiä valitsemalla suodatinten Web-sivun, luettelonäkymän Web-sivun, tiivistelmän tai muun liitetyn Web-osan tiedot.

Huomautus: Voit myös kopioida Excel-työkirjan, avata sen tietokoneesi Excel 2007 -ohjelmassa ja käyttää sitten kaikkia Excelin ominaisuuksia, kuten entä-jos-analyysia tai muotoiltua tulostusta.

Lisätietoja Excel Web Accessin käyttämisestä on artikkelissa Microsoft Office Excel Web Access Ohje.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×